Triệu chứng

Xem xét kịch bản sau đây trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2019 hoặc Exchange Server 2016:

  • Bạn tạo phạm vi quản lý RBAC và liên kết với một đơn vị tổ chức cụ thể.

  • Bạn áp dụng phạm vi cho một nhóm vai trò RBAC và thêm người dùng vào nhóm vai trò này.

  • Người dùng chạy lệnh New-MailboxExportRequest hoặc MailboxImportRequest mới PowerShell đối với hộp thư trong phạm vi đó.

Trong trường hợp này, lệnh chạy thành công. Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, người dùng có thể chỉ chạy nhập hoặc xuất các yêu cầu đối với hộp thư trong đơn vị tổ chức mà bạn đã xác định.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt một bản Cập Nhật sau:Cho Exchange Server 2019, cài đặt tích lũy Cập Nhật 1 cho Exchange Server 2019 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2019.

Cho Exchange Server 2016, cài đặt 12 Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2016 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2016.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữMicrosoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×