Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn bật thiết đặt chính sách tài liệu Office mở như đọc/ghi khi duyệt web bằng cách sử dụng bộ soạn chính sách Nhóm Cục bộ hoặc tự sửa openDocumentsReadWriteWhileBrowsing mục đăng ký trong khoá con đăng ký sau:

    Đối với Office 2013: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Internet
    Đối với Office 2010: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Internet

  • Bạn sử dụng Windows Internet Explorer để mở tài liệu Microsoft Office như một tài liệu Microsoft Word.


Trong trường hợp này, Word mở tài liệu ở chế độ bảo vệ.

Lưu ý Khi bạn bật thiết đặt chính sách tài liệu Office mở như đọc/ghi khi xem , bạn mong muốn tài liệu mở ở chế độ đọc/ghi.

Nguyên nhân

Hiện tượng này là do thiết kế trong Office 2013, Office 2010. Khi bạn sử dụng Internet Explorer để mở tài liệu Office, tài liệu được mở ở chế độ bảo vệ bởi vì tài liệu sẽ được mở có thể không an toàn.

Giải pháp

Để khắc phục hiện tượng này, bấm Cho phép chỉnh sửa. Khi bạn bấm Cho phép chỉnh sửa, bạn thừa nhận rằng bạn tin cậy tài liệu và tài liệu là từ một nguồn đáng tin cậy.

Thông tin

Chính sách tài liệu Office mở như đọc/ghi khi duyệt thiết đặt kiểm soát xem người dùng có thể chỉnh sửa và lưu tài liệu Office họ mở trong Internet Explorer trên máy chủ web.

Nếu bạn bật thiết đặt chính sách này, các ứng dụng thích hợp mở tệp trong chế độ đọc/ghi khi người dùng sử dụng Internet Explorer để truy cập tài liệu Office trên máy chủ web.

Nếu bạn vô hiệu hoá hoặc không cấu hình thiết đặt chính sách này, các ứng dụng thích hợp mở tệp trong chế độ chỉ đọc khi người dùng sử dụng Internet Explorer để truy cập tài liệu Office trên máy chủ web.

Lưu ý Để truy cập vào các thiết đặt chính sách tài liệu Office mở như đọc/ghi khi duyệt web , bạn phải sử dụng chính sách Nhóm Cục bộ để nhập tệp Office15.adm hoặc Office14.adm.

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về chế độ xem bảo vệ trong Microsoft Office 2013, hãy truy cập website sau của Microsoft TechNet:

Tổng quan về bảo mật cho Office 2013
Để biết thêm thông tin về chế độ xem bảo vệ trong Microsoft Office 2010, hãy truy cập website sau của Microsoft TechNet:

Lập kế hoạch bảo vệ xem cài đặt Office 2010
Để biết thêm thông tin về cách lấy các tập tin Office15.adm, hãy truy cập website sau của Microsoft TechNet:

Tệp khuôn mẫu quản trị Office 2013 (ADMX, ADML) và công cụ Tuỳ chỉnh Office (OCT)

Để biết thêm thông tin về cách lấy các tập tin Office14.adm, hãy truy cập website sau của Microsoft TechNet:

Tệp khuôn mẫu quản trị Office 2010 (ADM, ADMX, ADML) và công cụ Tuỳ chỉnh Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×