Mục lục
×

Release Date:
March 17, 2020

Version:
.NET Framework 4.8

The March 17, 2020 update for Windows 10 version 1607 and Windows Server 2016 includes a reliability improvement in .NET 4.8.  Before you install this update, see the Prerequisites and Restart requirement sections.

Quality and reliability improvements

CLR1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×