Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Release Date:
May 11, 2021

Version:
.NET Framework 3.5, 4.7.2 and 4.8

Important

This update is included in the Cumulative Update that's dated May 11, 2021. Parts of this update were previously released in the Cumulative Update that's dated February 24, 2021.

Summary

This article describes the Cumulative Update for 3.5, 4.7.2 and 4.8 for Windows 10, version 1809 and Windows Server, version 2019.

Additional information about this update

The following articles contain additional information about this update as it relates to individual product versions.

  • 4601558 Description of the Cumulative Update Preview for .NET Framework 3.5 and 4.7.2 for Windows 10, version 1809 and Windows Server, version 2019 (KB4601558)

  • 4601555 Description of the Cumulative Update Preview for .NET Framework 3.5 and 4.8 for Windows 10, version 1809 and Windows Server, version 2019 (KB4601555)

How to get this update

Install this update

Release Channel

Available

Next Step

Windows Update and Microsoft Update

Yes

To download and install this update, go to Settings > Update & Security > >Windows Update, and then select Check for updates.

Microsoft Update Catalog

Yes

To get the standalone package for this update, go to the Microsoft Update Catalog website.

Windows Server Update Services (WSUS)

Yes

This update will automatically sync with WSUS if you configure Products and Classifications as follows:

Product: Windows 10, version 1809 and Windows Server, version 2019

Classification: Updates

How to obtain help and support for this update

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×