Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành một tư vấn về vấn đề này cho các chuyên gia CNTT về bảo mật. Tư vấn bảo mật chứa thông tin bổ sung liên quan đến vấn đề bảo mật. Để xem tư vấn bảo mật, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:

https://technet.microsoft.com/security/advisory/2962393

Thông tin

Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề. Nếu đây là trường hợp, vấn đề được liệt kê trong mỗi liên kết bài viết.

  • 2962140 mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho khách hàng Junos xung trong hộp Juniper mạng Windows cho hệ thống đã cập nhật 2919355 cài đặt: ngày 5 tháng 4 năm 2014

  • 2964757 mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho khách hàng Junos xung trong hộp Juniper mạng Windows cho hệ thống chưa Cập Nhật 2919355 cài đặt: ngày 5 tháng 4 năm 2014

Windows8.1-KB2962140-x64.msu

14EFBEDCA1D70430C25DE341D1D8EAD3DBE55F3E

EEAFB3A3D4F6B01FDF4900506634D1F600AD4E8B8A466F7038CC25FE706DADA2

Windows8.1-KB2962140-x86.msu

6F18BD212757BC2A545870DD4EB5A69EC692240B

7DD4E1B90B1B48F3346B6FC90281B38308B758EB5CCAD6CC9EE47E6F5C1463B0

Windows8.1-KB2964757-x64.msu

BA247EBF90FB11F060D2304CA66F8CF7253FFD63

DDFC2C56C6A0FF240EA7714E066EEC2756AB891C419F286EFEFE4A7ADEA9508D

Windows8.1-KB2964757-x86.msu

5DB9081C52985AE24BF697B7965B8CFA1EFC2128

B12D72E43C4EF5F0235894036C0066598CEE4B85321B80CB254BAB86D7B88834


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×