Microsoft ậ: Cập Nhật cho các lỗ hổng trong Adobe Flash Player trong Internet Explorer và Microsoft Edge: ngày 13 tháng 10 năm 2015

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành một tư vấn bảo mật cho các chuyên gia CNTT về lỗ hổng trong Adobe Flash Player trong trình duyệt web sau:

 • Internet Explorer trong Windows 8, Windows Server 2012, Windows 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows 10 và xem trước nội bộ Windows 10

 • Microsoft Edge trong Windows 10 và Windows 10 nội Preview

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft ậ 2755801.

Thông tin Bổ sung

Quan trọng

 • Bảo mật trong tương lai và Cập Nhật cho Windows RT 8,1, Windows 8,1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 được cài đặt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính chạy windows RT 8,1, Windows 8,1 hoặc windows server 2012 R2 để bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.

 • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, xem thêm gói ngôn ngữ Windows.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động,hãy xem nhận bản Cập Nhật bảo mật tự động. Lưu ý Đối với Windows 10, Windows 10 Insider Preview, Windows RT và Windows RT 8,1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Bạn có thể tải xuống gói Cập Nhật độc lập thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật. Nhấp vào liên kết tải xuống trong bảng sau tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy. Tìm hiểu xem máy tính của bạn đang chạy phiên bản 32-hoặc 64-bit của Windows

Cập nhật Flash Player của Internet Explorer cho Windows 8,1 (KB3099406)Download Tải xuống gói Windows 8.1-Kb3099406-x86. MSU ngay bây giờ.

Bản cập nhật Internet Explorer Flash Player cho Windows 8,1 x64 dựa trên hệ thống (KB3099406)Download Tải xuống gói Windows 8.1-Kb3099406-x64. MSU ngay bây giờ.

Bản Cập Nhật cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8 (KB3099406)Download Tải xuống gói Windows8-RT-KB3099406-x86 x64. MSU ngay bây giờ.

Bản Cập Nhật cho hệ thống dựa trên x64 Internet Explorer Flash Player cho Windows 8 (KB3099406)Download Tải xuống gói Windows8-RT-KB3099406-x64 x64. MSU ngay bây giờ.

Cập nhật Flash Player của Internet Explorer cho Windows Server 2012 (KB3099406)Download Tải xuống gói Windows8-RT-KB3099406-x64 x64. MSU ngay bây giờ.

Cập nhật Flash Player của Internet Explorer cho Windows Server 2012 R2 (KB3099406)Tải xuống gói Windows 8.1-kb3099406-x64. MSU ngay bây giờ. Download Ngày phát hành: ngày 13 tháng 12 năm 2015 để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

119591 Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn bất kỳ thay đổi trái phép tệp.

Thông tin Bổ sung

Phát hiện và triển khai công cụ và hướng dẫn

Trung tâm an ninhBạn có thể quản lý các bản cập nhật phần mềm và bảo mật mà bạn phải triển khai máy chủ, Bàn làm việc và hệ thống di động trong tổ chức của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem TechNet cập nhật quản lý trung tâm. Trang web Microsoft TechNet bảo mật cung cấp thêm thông tin về bảo mật trong sản phẩm của Microsoft. Bản Cập Nhật bảo mật có sẵn từMicrosoft UpdateWindows Update. Bản Cập Nhật bảo mật cũng có sẵn từMicrosoft Download Center. Bạn có thể tìm thấy bản Cập Nhật bảo mật dễ dàng nhất bằng cách tìm kiếm từ khóa "Cập Nhật bảo mật." Bạn có thể tải xuống bản Cập Nhật bảo mật từdanh mục Cập Nhật của Microsoft. Danh mục cập nhật Microsoft cung cấp một danh mục tìm kiếm nội dung được cung cấp thông qua Windows Update và Microsoft Update. Bao gồm các bản Cập Nhật bảo mật, trình điều khiển và gói dịch vụ. Để biết thêm thông tin về danh mục Cập Nhật của Microsoft, hãy xemMicrosoft Update danh mục câu hỏi thường gặp.

Phát hiện và hướng dẫn triển khaiMicrosoft cung cấp phát hiện và triển khai hướng dẫn Cập Nhật bảo mật. Hướng dẫn này chứa các khuyến nghị và thông tin có thể giúp các chuyên gia CNTT hiểu cách sử dụng các công cụ khác nhau để phát hiện và triển khai các bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin, xembài viết cơ sở kiến thức Microsoft 961747.

Phân tích bảo mật Microsoft BaselineMicrosoft Baseline Security Analyzer (MBSA) cho phép quản trị viên quét hệ thống cục bộ và từ xa thiếu Cập Nhật bảo mật và miscấu hình bảo mật phổ biến. Để biết thêm thông tin, xemMicrosoft Baseline Security Analyzer. Bảng sau đây cung cấp tóm tắt phát hiện MBSA cho bản Cập Nhật bảo mật này.

Phần mềm

MBSA

Windows 8 và Windows 8,1 cho các hệ thống 32-bit

Không

Windows 8 và Windows 8,1 cho các hệ thống 64-bit

Không

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2

Không

Lưu ý Khách hàng sử dụng phần mềm cũ không được hỗ trợ bởi phiên bản mới nhất của MBSA, Microsoft Update và Windows Server Update Services sẽ thấy phần "hỗ trợ sản phẩm hợp lệ" củaMicrosoft Baseline Security Analyzer. Ở đây họ sẽ tìm thấy thông tin về cách tạo bản Cập Nhật bảo mật toàn diện phát hiện bằng cách sử dụng công cụ hợp lệ.

Dịch vụ Cập nhật Windows ServerWindows Server Update Services (WSUS) cho phép quản trị viên công nghệ thông tin triển khai các bản cập nhật sản phẩm mới nhất của Microsoft cho máy tính đang chạy Windows. Để biết thêm thông tin về cách triển khai bản Cập Nhật bảo mật bằng cách sử dụng dịch vụ Cập nhật Windows Server, hãy xem bài viết sau đây của Microsoft TechNet:

Dịch vụ Cập nhật Windows Server

Hệ thống quản lý ServerBảng sau đây cung cấp các Microsoft hệ thống quản lý máy chủ (SMS) phát hiện và triển khai tóm tắt cho bản Cập Nhật bảo mật này.

Phần mềm

SMS 2003 với ITMU

Quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống

Windows 8 và Windows 8,1 cho các hệ thống 32-bit

Không

Có

Windows 8 và Windows 8,1 cho các hệ thống 64-bit

Không

Có

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2

Không

Có

Lưu ý Microsoft ngưng hỗ trợ SMS 2,0 vào ngày 12, 2011. SMS 2003, Microsoft cũng ngừng hỗ trợ bảo mật Cập Nhật kiểm kê công cụ (SUIT) ngày 12 tháng 4 năm 2011. Khách hàng được khuyến khích để nâng cấp lênhệ thống Trung tâm quản lý cấu hình. Đối với khách hàng vẫn còn trên SMS 2003 Gói Dịch vụ 3, công cụ kiểm kê cho bản cập nhật Microsoft (itmu) cũng là một tùy chọn. SMS 2003, SMS 2003 công cụ kiểm kê cho bản cập nhật Microsoft (ITMU) có thể sử dụng SMS để cập nhật bảo mật được cung cấp bởiMicrosoft Update và được hỗ trợ bởiWindows Server Cập Nhật dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xem hệ thống quản lý máy chủ 2003. Để biết thêm thông tin về công cụ quét SMS, xemhệ thống quản lý máy chủ 2003 phần mềm Cập Nhật quét công cụ. Xem cũng tải cho hệ thống quản lý máy chủ 2003. Quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống sử dụng WSUS 3,0 để phát hiện các bản Cập Nhật. Để biết thêm thông tin, xemTrung tâm hệ thống. Thông tin chi tiết, xembài viết cơ sở kiến thức Microsoft 910723: tóm tắt danh sách hàng tháng phát hiện và triển khai hướng dẫn bài viết. Cập Nhật tương thích Evaluator và bộ công cụ tương thích ứng dụng Bản Cập Nhật thường ghi vào cùng một tệp và thiết đặt đăng ký được yêu cầu cho các ứng dụng của bạn để chạy. Điều này có thể gây ra sự không tương thích và tăng thời gian cần thiết để triển khai bản Cập Nhật bảo mật. Bạn có thể sắp xếp các thử nghiệm và xác nhận các bản cập nhật Windows với các ứng dụng được cài đặt bằng cách sử dụng phầnCập Nhật tương thích hiện có trong bộ công cụ tương thích ứng dụng. Bộ công cụ tương thích ứng dụng (ACT) chứa các cụ cần thiết và tài liệu để đánh giá và giảm vấn đề tương thích ứng dụng trước khi bạn triển khai Windows Vista, bản cập nhật Windows, bản cập nhật Microsoft Security hoặc phiên bản mới của Windows Internet Explorer trong môi trường của bạn.

Triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Windows 8 và Windows 8,1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảngBảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong phần "thông tin triển khai".

Triển khai

Thông tin

Cài đặt mà không yêu cầu người dùng can thiệp

Đối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8:Windows8-RT-KB3099406-x86. MSU/im lặng

Đối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows 8:Windows8-RT-KB3099406-x64. MSU/im lặng

Đối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8,1:Windows 8.1-Kb3099406-x86. MSU/Quiet

Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 8,1:Windows 8.1-Kb3099406-x64. MSU/Quiet

Cài đặt mà không cần khởi động lại

Đối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8:Windows8-RT-KB3099406-x86. MSU/im lặng/norestart

Đối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các hỗ trợ xx64 dựa trên phiên bản Windows 8:Windows8-RT-KB3099406-x64. MSU/im lặng/norestart

Đối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8,1:Windows 8.1-kb3099406-x86. MSU/im lặng/norestart

Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 8,1:Windows 8.1-kb3099406-x64. MSU/im lặng/norestart

Thông tin Bổ sung

Hãy xem phần "phát hiện và triển khai công cụ và hướng dẫn".

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại. Để giúp giảm thiểu khả năng khởi động lại sẽ được yêu cầu, bạn phải dừng dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xemMicrosoft cơ sở kiến thức bài viết 887012.

Hotpatching

Not applicable

Thông tin loại bỏ

Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật đã được cài đặt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall . Hoặc, bấm bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, nhấp vào xem cài đặt bản cập Nhật Windows Update, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Xác minh khóa đăng ký

Không có khoá đăng ký để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Bao gồm trong các gói dịch vụ trong tương lai

Bản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong một gói dịch vụ trong tương lai hoặc Update Rollup.

Thông tin triển khai

Cài đặt bản Cập NhậtKhi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này, trình cài đặt sẽ kiểm tra xem một hoặc nhiều tệp đang được Cập Nhật trên hệ thống của bạn đã được cập nhật trước hotfix Microsoft. Để biết thêm thông tin về thuật ngữ xuất hiện trong bài viết cơ sở kiến thức này, chẳng hạn như "hotfix," Hãy xembài viết cơ sở kiến thức Microsoft 824684. Bản Cập Nhật bảo mật này hỗ trợ chuyển cài đặt sau.

Chuyển

Mô tả

/?, /h, /help

Hiển thị trợ giúp về các thiết bị chuyển mạch được hỗ trợ.

/quiet

Ngăn chặn Hiển thị trạng thái hoặc thông báo lỗi.

/norestart

Khi nó được kết hợp với /im lặng, Hệ thống không được khởi động lại sau khi cài đặt thậm chí nếu cần thiết để hoàn tất cài đặt.

/warnrestart:<seconds>

Khi nó được kết hợp với /im lặng, trình cài đặt cảnh báo người dùng trước khi nó bắt đầu khởi động lại.

/promptrestart

Khi nó được kết hợp với /im lặng, trình cài đặt sẽ nhắc trước khi nó bắt đầu khởi động lại.

/forcerestart

Khi nó được kết hợp với /im lặng, trình cài đặt buộc đóng các ứng dụng và bắt đầu khởi động lại.

/log: < tên tệp >

Cho phép ghi vào tệp đã chỉ định.

/extract:<destination>

Trích xuất nội dung gói vào thư mục đích.

/dỡ cài đặt/kB: số < KB >

Gỡ cài đặt bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý Để biết thêm thông tin về cài đặt Wusa. exe, hãy xem phần "cài đặt độc lập Windows Update" trong bài viết TechNet cácthay đổi khác trong Windows 7.

Xác minh rằng bản Cập Nhật đã được áp dụngVì có một số phiên bản của Windows, các bước sau đây có thể khác trên hệ thống của bạn. Nếu chúng khác nhau, hãy xem tài liệu sản phẩm của bạn để hoàn tất các bước này. Xác minh Phiên bản tập tin

 1. Bấm bắt đầu, và sau đó nhập tên tệp Cập Nhật vào hộp Tìm kiếm .

 2. Khi tệp xuất hiện trong chương trình, bấm chuột phải vào tên tệp, và sau đó bấm thuộc tính.

 3. Trên tab chung , so sánh kích thước với bảng thông tin tệp được cung cấp trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft. Lưu ý Tuỳ thuộc vào phiên bản hệ điều hành hoặc chương trình được cài đặt trên hệ thống của bạn, một số tệp được liệt kê trong bảng thông tin tệp có thể không được cài đặt.

 4. Bạn cũng có thể nhấp vào tab chi tiết và so sánh thông tin, chẳng hạn như phiên bản tập tin và ngày thay đổi, bảng thông tin tệp được cung cấp trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft. Lưu ý Thuộc tính khác với phiên bản tệp có thể thay đổi trong quá trình cài đặt. So sánh các thuộc tính tệp thông tin trong bảng thông tin tệp không được hỗ trợ phương pháp để xác minh rằng bản Cập Nhật đã được áp dụng. Ngoài một số trường hợp, các tệp được đổi tên trong quá trình cài đặt. Nếu thông tin tệp hoặc phiên bản không tồn tại, sử dụng một trong các phương pháp có sẵn để xác minh cài đặt bản Cập Nhật.

 5. Cuối cùng, bạn cũng có thể nhấp vào tab Phiên bản trước và so sánh thông tin tệp cho các phiên bản trước của tệp cùng với thông tin tệp mới hoặc Cập Nhật, phiên bản của tệp.

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảngBảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong mục "thông tin triển khai" trong phần này.

Triển khai

Thông tin

Cài đặt mà không yêu cầu người dùng can thiệp

Đối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012:Windows8-RT-KB3099406-x64. MSU/im lặng

Đối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2:Windows 8.1-kb3099406-x64. MSU/im lặng

Cài đặt mà không cần khởi động lại

Đối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012:Windows8-RT-KB3099406-x64. MSU/im lặng/norestart

Đối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2:Windows 8.1-kb3099406-x64. MSU/im lặng/norestart

Thông tin Bổ sung

Xem phần phụ "phát hiện và triển khai công cụ và hướng dẫn".

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại. Để giúp giảm thiểu khả năng khởi động lại sẽ được yêu cầu, bạn phải dừng dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xembài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.

Hotpatching

Not applicable

Thông tin loại bỏ

Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật đã được cài đặt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall . Hoặc, bấm bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, nhấp vào xem cài đặt bản cập Nhật Windows Update, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Xác minh khóa đăng ký

Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Bao gồm trong các gói dịch vụ trong tương lai

Bản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong một gói dịch vụ trong tương lai hoặc Update Rollup.

Thông tin triển khai

Cài đặt bản Cập NhậtKhi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này, trình cài đặt sẽ kiểm tra xem một hoặc nhiều tệp đang được Cập Nhật trên hệ thống của bạn đã được cập nhật trước hotfix Microsoft. Để biết thêm thông tin về thuật ngữ xuất hiện trong bài viết cơ sở kiến thức này, chẳng hạn như "hotfix," Hãy xembài viết cơ sở kiến thức Microsoft 824684. Bản Cập Nhật bảo mật này hỗ trợ chuyển cài đặt sau.

Chuyển

Mô tả

/?, /h, /help

Hiển thị trợ giúp về các thiết bị chuyển mạch được hỗ trợ.

/quiet

Ngăn chặn Hiển thị trạng thái hoặc thông báo lỗi.

/norestart

Khi nó được kết hợp với/im lặng, Hệ thống không khởi động lại sau khi cài đặt thậm chí nếu khởi động lại được yêu cầu để hoàn tất cài đặt.

/warnrestart:<seconds>

Khi nó được kết hợp với /im lặng, trình cài đặt cảnh báo người dùng trước khi nó bắt đầu khởi động lại.

/promptrestart

Khi nó được kết hợp với /im lặng, trình cài đặt sẽ nhắc người dùng trước khi nó bắt đầu khởi động lại.

/forcerestart

Khi nó được kết hợp với /im lặng, trình cài đặt buộc đóng các ứng dụng và bắt đầu khởi động lại.

/log: <tên tập tin>

Cho phép ghi vào tệp đã chỉ định.

/extract:<destination>

Trích xuất nội dung gói vào thư mục đích.

/dỡ cài đặt/kB: <số kb>

Gỡ cài đặt bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý Để biết thêm thông tin về cài đặt Wusa. exe, hãy xem "cài đặt độc lập Windows Update" trong bài viết sau đây của Microsoft TechNet:

Các thay đổi khác trong Windows 7

Xác minh rằng bản Cập Nhật đã được áp dụngVì có một số phiên bản của Windows, các bước sau đây có thể khác nhau trong hệ thống của bạn. Nếu chúng khác nhau, hãy xem tài liệu sản phẩm của bạn để hoàn tất các bước này. Xác minh Phiên bản tập tin

 1. Bấm bắt đầu, và sau đó nhập tên tệp Cập Nhật trong hộp bắt đầu tìm kiếm .

 2. Khi tệp xuất hiện trong chương trình, bấm chuột phải vào tên tệp, và sau đó bấm thuộc tính.

 3. Trên tab chung , so sánh kích thước với bảng thông tin tệp được cung cấp trong bài viết cơ sở kiến thức. Lưu ý Tuỳ thuộc vào phiên bản hệ điều hành hoặc chương trình được cài đặt trong hệ thống của bạn, một số tệp được liệt kê trong bảng thông tin tệp có thể không được cài đặt.

 4. Bạn cũng có thể nhấp vào tab chi tiết để so sánh thông tin, chẳng hạn như phiên bản tập tin và ngày thay đổi, bảng thông tin tệp được cung cấp trong bài viết cơ sở kiến thức. Lưu ý Thuộc tính khác với phiên bản tệp có thể thay đổi trong quá trình cài đặt. So sánh các thuộc tính tệp thông tin trong bảng thông tin tệp không được hỗ trợ phương pháp để xác minh rằng bản Cập Nhật đã được áp dụng. Ngoài một số trường hợp, các tệp có thể được đổi tên trong quá trình cài đặt. Nếu thông tin tệp hoặc phiên bản không tồn tại, sử dụng một trong các phương pháp có sẵn để xác minh cài đặt bản Cập Nhật.

 5. Cuối cùng, bạn cũng có thể nhấp vào tab Phiên bản trước , và sau đó so sánh thông tin tệp cho các phiên bản trước của tệp thông tin tệp mới hoặc cập nhật phiên bản của tệp.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp toàn cầu (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo thời gian cục bộ và với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên các tệp.

Internet Explorer Flash Player x86 dựa trên phiên bản Windows 10 (KB3099406)

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not Applicable

611.206

02-Oct-2015

17:36

Not Applicable

Flash.ocx

19.0.0.207

19.271.160

02-Oct-2015

17:36

x86

Flashplayerapp.exe

19.0.0.207

810.488

02-Oct-2015

17:36

x86

Flashplayercplapp.cpl

19.0.0.207

176.632

02-Oct-2015

17:36

Not Applicable

Flashutil_activex.dll

19.0.0.207

550.392

02-Oct-2015

17:36

x86

Flashutil_activex.exe

19.0.0.207

1.214.968

02-Oct-2015

17:36

x86

Internet Explorer Flash Player x64 dựa trên phiên bản Windows 10 (KB3099406)

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not Applicable

145.714

02-Oct-2015

17:36

Not Applicable

Flash.ocx

19.0.0.207

25.206.776

02-Oct-2015

17:36

x64

Flashutil_activex.dll

19.0.0.207

622.584

02-Oct-2015

17:36

x64

Flashutil_activex.exe

19.0.0.207

882.680

02-Oct-2015

17:36

x64

Activex.vch

Not Applicable

611.206

02-Oct-2015

17:36

Not Applicable

Flash.ocx

19.0.0.207

19.271.160

02-Oct-2015

17:36

x86

Flashplayerapp.exe

19.0.0.207

810.488

02-Oct-2015

17:36

x86

Flashplayercplapp.cpl

19.0.0.207

176.632

02-Oct-2015

17:36

Not Applicable

Flashutil_activex.dll

19.0.0.207

550.392

02-Oct-2015

17:36

x86

Flashutil_activex.exe

19.0.0.207

1.214.968

02-Oct-2015

17:36

x86

Internet Explorer Flash Player x86 dựa trên phiên bản Windows 8,1 (KB3099406)

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not Applicable

611.206

02-Oct-2015

14:24

Not Applicable

Flash.ocx

19.0.0.207

19.271.160

02-Oct-2015

14:24

x86

Flashplayerapp.exe

19.0.0.207

810.488

02-Oct-2015

14:24

x86

Flashplayercplapp.cpl

19.0.0.207

176.632

02-Oct-2015

14:24

Not Applicable

Flashutil_activex.dll

19.0.0.207

550.392

02-Oct-2015

14:24

x86

Flashutil_activex.exe

19.0.0.207

1.214.968

02-Oct-2015

14:24

x86

Internet Explorer Flash Player x64 dựa trên phiên bản Windows 8,1 và Windows Server 2012 R2 (KB3099406)

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not Applicable

145.714

02-Oct-2015

14:24

Not Applicable

Flash.ocx

19.0.0.207

25.206.776

02-Oct-2015

14:24

x64

Flashutil_activex.dll

19.0.0.207

622.584

02-Oct-2015

14:24

x64

Flashutil_activex.exe

19.0.0.207

882.680

02-Oct-2015

14:24

x64

Activex.vch

Not Applicable

611.206

02-Oct-2015

14:24

Not Applicable

Flash.ocx

19.0.0.207

19.271.160

02-Oct-2015

14:24

x86

Flashplayerapp.exe

19.0.0.207

810.488

02-Oct-2015

14:24

x86

Flashplayercplapp.cpl

19.0.0.207

176.632

02-Oct-2015

14:24

Not Applicable

Flashutil_activex.dll

19.0.0.207

550.392

02-Oct-2015

14:24

x86

Flashutil_activex.exe

19.0.0.207

1.214.968

02-Oct-2015

14:24

x86

Internet Explorer Flash Player x86 dựa trên phiên bản Windows 8 (KB3099406)

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not Applicable

611.206

05-Oct-2015

16:50

Not Applicable

Flash.ocx

19.0.0.207

19.270.624

05-Oct-2015

16:50

x86

Flashplayerapp.exe

19.0.0.207

809.952

05-Oct-2015

16:50

x86

Flashplayercplapp.cpl

19.0.0.207

176.096

05-Oct-2015

16:50

Not Applicable

Flashutil_activex.dll

19.0.0.207

549.856

05-Oct-2015

16:50

x86

Flashutil_activex.exe

19.0.0.207

1.214.432

05-Oct-2015

16:50

x86

Activex.vch

Not Applicable

611.206

05-Oct-2015

16:51

Not Applicable

Flash.ocx

19.0.0.207

19.270.624

05-Oct-2015

16:51

x86

Flashplayerapp.exe

19.0.0.207

809.952

05-Oct-2015

16:51

x86

Flashplayercplapp.cpl

19.0.0.207

176.096

05-Oct-2015

16:51

Not Applicable

Flashutil_activex.dll

19.0.0.207

549.856

05-Oct-2015

16:51

x86

Flashutil_activex.exe

19.0.0.207

1.214.432

05-Oct-2015

16:51

x86

Internet Explorer Flash Player x64 dựa trên phiên bản Windows 8 và Windows Server 2012 (KB3099406)

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Activex.vch

Not Applicable

145.714

05-Oct-2015

16:50

Not Applicable

Flash.ocx

19.0.0.207

25.206.240

05-Oct-2015

16:50

x64

Flashutil_activex.dll

19.0.0.207

622.048

05-Oct-2015

16:50

x64

Flashutil_activex.exe

19.0.0.207

882.144

05-Oct-2015

16:50

x64

Activex.vch

Not Applicable

145.714

05-Oct-2015

16:51

Not Applicable

Flash.ocx

19.0.0.207

25.206.240

05-Oct-2015

16:51

x64

Flashutil_activex.dll

19.0.0.207

622.048

05-Oct-2015

16:51

x64

Flashutil_activex.exe

19.0.0.207

882.144

05-Oct-2015

16:51

x64

Activex.vch

Not Applicable

611.206

05-Oct-2015

16:50

Not Applicable

Flash.ocx

19.0.0.207

19.270.624

05-Oct-2015

16:50

x86

Flashplayerapp.exe

19.0.0.207

809.952

05-Oct-2015

16:50

x86

Flashplayercplapp.cpl

19.0.0.207

176.096

05-Oct-2015

16:50

Not Applicable

Flashutil_activex.dll

19.0.0.207

549.856

05-Oct-2015

16:50

x86

Flashutil_activex.exe

19.0.0.207

1.214.432

05-Oct-2015

16:50

x86

Activex.vch

Not Applicable

611.206

05-Oct-2015

16:51

Not Applicable

Flash.ocx

19.0.0.207

19.270.624

05-Oct-2015

16:51

x86

Flashplayerapp.exe

19.0.0.207

809.952

05-Oct-2015

16:51

x86

Flashplayercplapp.cpl

19.0.0.207

176.096

05-Oct-2015

16:51

Not Applicable

Flashutil_activex.dll

19.0.0.207

549.856

05-Oct-2015

16:51

x86

Flashutil_activex.exe

19.0.0.207

1.214.432

05-Oct-2015

16:51

x86

Thông tin về băm tệp

Tên gói

Gói băm SHA 1

Gói băm SHA 2

Windows10.0-KB3099406-x64.msu

7A53FCF6CFDA5F4FCFBE16056D6F72030349A644

40DA383C02025D4488E49CE82FE41121E7459AB1B13F750D4A33AFD604527566

Windows10.0-KB3099406-x86.msu

6F9AD9D8ECE2C0C7223E6AAE89F83B3ED680C34C

6F87C83C99904C894666EAA64D2E60E13CA5C87EE505F92241E343D03403D7E5

Windows8-RT-KB3099406-x64.msu

538C2A94BBE3C9EFC6AAC44313CE36630E204889

4887123F76F807DC9E4D73FC37C54E828CC27DDF4D8409A770007C75057BA313

Windows8-RT-KB3099406-x86.msu

DD13F5B62CE34D668E49F1200B0BF7A93AFCB8BB

EAC54B945C58528E431C1F94C82C0677F9CCD41606CB35085E1B42ACF5EBB213

Windows8.1-KB3099406-x64.msu

9DA3C56C4DEE8172620326D3E9F04FA1F8B49397

06E6B29CC1A02E4950461267253363C400DA1C4C45EFF7ECA05A9C4FE914F69A

Windows8.1-KB3099406-x86.msu

2A253F015D6A3D52E2C2CFF7969E8542D2493047

D4E7FC357BA0409208AB7D6E34A4E1C6EAE7DF6D2DA4854CE63F00EA78D4DE5C

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×