GIỚI THIỆU

Microsoft Dynamics CRM Online 2016 Cập Nhật 1 và Microsoft Dynamics CRM 2016 gói dịch vụ 1 (SP1) (tại chỗ) hiện có.

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật và thay đổi được bao gồm trong bản cập nhật này.

Bản cập nhật này có sẵn cho tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ của Microsoft Dynamics CRM 2016.

Xem tất cả các tính năng mới trong phiên bản này, hãy truy cập web site sau của Microsoft Dynamics CRM Customer Center:

Có gì mới không
Tin tức cho quản trị viên
Lộ trình Microsoft Dynamics CRM
Xem trước các tính năng có sẵn trong Microsoft Dynamics CRM Online 2016 Cập Nhật 1 và Microsoft Dynamics CRM 2016 SP1 (cơ sở) có thể riêng biệt bổ sung điều khoản sử dụng.

Thông tin

Xây dựng số và tên tệp cho bản cập nhật này

Gói Cập Nhật

Xây dựng số

Tên tập tin (Phiên bản 32-bit)

Tên tập tin (Phiên bản 64-bit)

Máy chủ Microsoft Dynamics CRM 2016

8.1.0000.0359

Không áp dụng

CRM2016-Server-KB3154952-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2016 cho Microsoft Office Outlook

8.1.0000.0371

CRM2016-Client-KB3154952-ENU-LangID-i386.exe

CRM2016-Client-KB3154952-ENU-LangID-amd64.exe

Định tuyến email Microsoft Dynamics CRM 2016

8.1.0000.0359

CRM2016-Router-KB3154952-LangID-i386.exe

CRM2016-Router-KB3154952-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2016 Language Pack

8.1.0000.0359

CRM2016-Mui-KB3154952-LangID-i386.exe

CRM2016-Mui-KB3154952-LangID-amd64.exe

Phần mở rộng báo cáo Microsoft Dynamics CRM 2016

8.1.0000.0359

Không áp dụng

CRM2016-Srs-KB3154952-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM Online 2016 Cập Nhật 1

Microsoft Dynamics CRM Online 2016 Update 1, các phiên bản là 8.1.0.362.

Thông tin cập nhật

Microsoft Dynamics CRM Online 2016 Cập Nhật 1 và Microsoft Dynamics CRM 2016 SP1 (cơ sở) có sẵn.

Tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống Microsoft:
Download Tải xuống gói 3154952 bây giờ.

Cài đặt Windows UpdateSử dụng Windows Update để tự động cài đặt Microsoft Dynamics CRM 2016 gói dịch vụ 1 (tại chỗ). Bản cập nhật này sẽ có sẵn thông qua Windows Update trong câu hỏi 3 năm 2016.

Bạn có thể cấu hình Windows tự động cài đặt bản Cập Nhật được khuyến nghị. Thiết đặt này giải quyết vấn đề quyết và giúp cải thiện trải nghiệm máy tính của bạn. Cập nhật tùy chọn không được tải xuống hoặc cài đặt tự động khi bạn sử dụng thiết đặt này.

Để tìm hiểu thêm về cài đặt để cài đặt bản cập nhật Windows, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Bật hoặc tắt Cập nhật tự động

Thay đổi cách Windows cài đặt hoặc thông báo cho bạn về bản Cập Nhật
Để cài đặt Microsoft Dynamics CRM 2016 gói dịch vụ 1 (cơ sở) bằng cách sử dụng Windows Update, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm bắt đầu, và sau đó gõ Cập Nhật Bắt đầu tìm kiếm.

 2. Trong danh sách kết quả, bấm Windows Update.

 3. Trong ngăn điều hướng, bấm kiểm tra các bản Cập Nhật, và sau đó đợi trong khi Windows kiểm tra các bản cập nhật mới nhất cho máy tính của bạn.

 4. Nếu bạn nhận được một thông báo cho biết rằng quan trọng Cập Nhật có sẵn hoặc nhắc bạn kiểm tra cập nhật quan trọng, chọn kiểm tra hộp bất kỳ bản cập nhật mà bạn muốn cài đặt, và sau đó bấm OK.

  Lưu ý Nhấp vào bất kỳ bản Cập Nhật để biết thêm thông tin.

 5. Bấm vào cài đặt bản Cập Nhật.

 6. Đọc và chấp nhận điều khoản cấp phép, và sau đó bấm kết thúc (nếu bản Cập Nhật yêu cầu tác vụ này). Nếu được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên, bạn hãy nhập mật khẩu. Xác nhận rằng bạn chấp nhận điều khoản nếu bạn được nhắc thực hiện việc này.

Cài đặt thủ côngCài đặt thủ công Microsoft Dynamics CRM 2016 SP1 (tại chỗ), hãy làm theo các bước sau.

 1. Truy cập website Microsoft Update danh mục sau:

  Danh mục Microsoft Update

 2. Trong hộp Tìm kiếm , nhập 3154952và sau đó bấm Tìm kiếm.

 3. Bấm vào Thêm để thêm bản Cập Nhật vào giỏ.

 4. Bấm vào Tải xuống.

 5. Nhấp vào trình duyệt, chỉ định thư mục mà bạn muốn tải xuống bản Cập Nhật và sau đó bấm OK.

 6. Bấm tiếp tục, và sau đó bấm tôi chấp nhận để chấp nhận điều khoản cấp phép phần mềm của Microsoft.

 7. Khi bản Cập Nhật được tải xuống vị trí mà bạn đã chỉ định, bấm đóng.

Để biết thêm thông tin về danh mục Microsoft Update, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

323166 làm thế nào để tải xuống bản Cập Nhật trình điều khiển và hotfix từ Windows Update Catalog

Thông tin thêm cài đặt

 • Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, thoát khỏi mọi phiên Microsoft Dynamics CRM hiện tại và sau đó khởi động Microsoft Dynamics CRM phiên mới.

 • Khi bạn deprovision gói ngôn ngữ, cài đặt ngôn ngữ của tất cả người dùng Microsoft Dynamics CRM người sử dụng ngôn ngữ đó sẽ trở lại cài đặt ngôn ngữ mặc định. Reprovisioning quá trình Cập Nhật cài đặt ngôn ngữ của người dùng. Do đó, người dùng phải đặt lại các thiết đặt ngôn ngữ trong tuỳ chọn cá nhân khi họ đăng nhập vào Microsoft Dynamics CRM 2016.

Yêu cầu khởi động lạiNếu bạn được nhắc khởi động lại máy tính, thực hiện việc này sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật.

Thông tin về việc loại bỏGói dịch vụ 1 cho Microsoft Dynamics CRM 2016 không thể dỡ cài đặt máy chủ Microsoft Dynamics CRM để quay trở lại chương trình phiên bản trước.


Microsoft Dynamics CRM Online 2016 Cập Nhật 1 và Microsoft Dynamics CRM 2016 SP1 (tại chỗ) giải quyết các vấn đề sau:

 • Khắc phục: Hướng không đúng tên thuộc tính trong quá trình nâng cấp từ CRM 2016 RTM CRM 2016 Cập Nhật 1.0.

 • Thư đi và đến dừng xử lý cho các tổ chức.

 • Sử dụng Internet gặp phải triển khai ứng dụng OWA không được tải trong trình duyệt Edge.

 • Sử dụng chế độ soạn trong OWA thêm các dẫn vào trường "Đến" và bấm thử lại gây ra lỗi.

 • Số không chính xác được hiển thị cho trường hợp gần đây và cơ hội trên biểu mẫu hồ sơ.

 • Không thể tạo cơ hội nếu việc xử lý dòng tồn tại.

 • Không thể thêm các thành viên từ một danh sách tiếp thị khác.

 • Cập Nhật logic ghi tạo quy tắc tự động cập nhật dữ liệu liên quan đến đối tượng tổ chức.

 • Hoạt động, danh bạ và tác vụ được không đồng bộ hóa khi kết nối CRM Online trên Exchange tại chỗ trong chế độ kết hợp.

 • RetrieveInlineSearchResults không lọc tìm kiếm loại bằng quyền đọc/phụ thêm.

 • Sửa đổi không đúng ngày Hiển thị trong cửa sổ xã hội hồ sơ hoạt động tạo ra sau khi 6:30 chiều.

 • Luồng công việc lớn bị chậm chạy CRM Online.

 • Ứng dụng IOS và Android Dynamics CRM không thể cấu hình nếu một giá trị Hoa URL tổ chức.

 • Khắc phục: Thiếu bố cảnh báo hộp thoại khi người dùng thực hiện bất kỳ hành động hoạt động nguồn cấp dữ liệu cấu hình.

 • Chuyển hướng sau khi thao tác liên quan đến hồ sơ lưới được chuyển hướng tới biểu mẫu thay vì một.

 • Các phương pháp kiểm soát OptionSet StatusCode trường không hoạt động.

 • Sửa hàng loạt trên thực thể gây ra trạng thái do trường trở lại giá trị mặc định.

 • Liên kết tới trang không đúng cho liên quan.

 • Báo đơn sản phẩm mẫu, đơn đặt hàng sản phẩm và sản phẩm được Cập Nhật.

 • Nhân bản sản phẩm gây ra chia sẻ hình ảnh.

 • Bảng điều khiển hoạt động đồng bộ hóa máy chủ bên phải tên hoặc mô tả cho biết rằng đó là để khắc phục sự cố.

 • một tạo menu thuộc tính có cùng tên trên một thực thể.

 • Không thể thêm liên hệ từ một danh sách tiếp thị tĩnh khác.

 • Thông báo "Gõ để đóng cửa sổ trình duyệt Web" xuất hiện khi bạn cố gắng sử dụng các ứng dụng CRM Outlook trong Internet Explorer, Microsoft Edge.

 • Gửi E-mail và E-mail đến dừng xử lý tổ chức.

 • Dỡ cài đặt giải pháp quản lý gây ra quy tắc kinh doanh để được ngừng hoạt động.

 • (Microsoft Dynamics CRM Online 2016 Cập Nhật 1 chỉ) Hiệu năng chậm khi bạn mở tuỳ chỉnh hệ thống và xem liên quan khác.

 • (Microsoft Dynamics CRM Online 2016 Cập Nhật 1 chỉ) Lỗi khi bạn cài đặt dữ liệu mẫu vào Phần Lan (1035), Hung (1038), và Na Uy (1044) ngôn ngữ.


Microsoft Dynamics CRM Online 2016 Update 1 có bản cập nhật mà bạn phải cấu hình thủ công. Điều này bao gồm các sản phẩm cổng thông tin, trường và dịch vụ, dự án. Các yêu cầu khách hàng cài đặt giải pháp từ cổng Office 365. Để nhận các bản cập nhật sản phẩm, bạn phải chọn.

Để biết thêm thông tin về cách cài đặt bản cập nhật sản phẩm trong Microsoft Dynamics CRM 2016 Microsoft Dynamics CRM Online, hãy xem chủ đề sau đây của Microsoft TechNet:

Cài đặt bản cập nhật sản phẩmCác sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×