Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Triệu chứng

Sau khi hộp thư bị vô hiệu hoá bởi quản trị viên, Microsoft.Exchange. Lưu trữ. Worker.exe trình sập khi email được gửi từ hộp thư bị vô hiệu hoá trước khi nó được tắt. Khi sự cố này xảy ra, sự kiện ID 1002 giống như sau được ghi trong trình xem sự kiện:

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra tuỳ thuộc vào thời điểm gửi thư điện tử và vô hiệu hoá hộp thư. Nếu hộp thư của người dùng bị vô hiệu hoá trong quá trình gửi tin nhắn trong quá trình Microsoft.Exchange.Store.Worker.exe, quá trình không thể đọc một số trao đổi quan trọng liên quan đến quảng cáo thuộc tính của người gửi. Do đó, quá trình Microsoft.Exchange.Store.Worker.exe sẽ kết thúc bất ngờ bằng cách phát hiện các thuộc tính cần thiết để xử lý thiếu.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, cài đặt cho Exchange Server 2013 hoặc các .

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×