Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết một lỗ hổng trong Microsoft Windows. Lỗ hổng có thể cho phép độ cao của đặc quyền nếu kẻ tấn công chạy một ứng dụng đặc biệt crafted để truy nhập thông tin nhạy cảm. Một cuộc tấn công được xác thực tại địa phương có thể thử khai thác lỗ hổng này bằng cách chạy một ứng dụng đặc biệt crafted. Bằng cách sử dụng phương pháp này, kẻ tấn công có thể được truy nhập vào thông tin không sẵn dùng cho người dùng. 

Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem thông báo bảo mật của Microsoft Microsoft ms16-139.

Thông tin Bổ sung

Quan trọng

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bất kỳ gói ngôn ngữ nào bạn cần trước khi cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm các gói ngôn ngữ vào Windows.

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này sẵn dùng thông qua Windows Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem
nhận các bản Cập Nhật bảo mật tự động.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Thông tin Bổ sung

Trợ giúp cài đặt Cập Nhật: hỗ trợ cho

các giải pháp bảo mật Microsoft Update cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố và hỗ trợ bảo

vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và Malware: giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

cục bộ hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Thông tin tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows 6.0-Kb3198483-ia64. MSU

FBBF37B1B611E56BE54C35BA57E351CDE5DDF131

DD5ACA46A2325D58896DEDBC0B0382889A89D9D9AC99210783E82E6EBFC9A1E0

Windows 6.0-KB3198483-x64. MSU

01F1967B2CB9F3033E7FCF7FFD8CEBE7E6383F2A

0939E72296B3085439M07765FFABAF96C 843869T346644342NGED33889DD

Windows 6.0-Kb3198483-x86. MSU

6AD6DDCABBE1ADX19BA99E36BAB6F9E964772598

30AA085897A70705FA722BDB0711B799122CB7BCD9T92330960F52E15T09141A


Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây.

Thông tin tệp của Windows Vista và Windows Server 2008

Ghi chú: các tệp kê khai (. manifest) và các tệp MUM (. mum) đã được cài đặt không được liệt kê.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên ia64 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Nhánh dịch vụ

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

373.760

06 tháng hai-2016

03:25

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

255.488

06 tháng hai-2016

01:48

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.536

06 tháng hai-2016

03:04

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

352.768

06 tháng hai-2016

04:03

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

349.696

06 tháng hai-2016

03:43

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

346.624

06 tháng hai-2016

04:20

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

338.944

06 tháng hai-2016

03:21

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

373.760

07 tháng mười-2016

17:03

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

255.488

07 tháng mười-2016

15:23

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

385.536

07 tháng mười-2016

17:11

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

352.768

07 tháng mười-2016

17:01

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

349.696

07 tháng mười-2016

16:56

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

346.624

07 tháng mười-2016

17:08

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

338.944

07 tháng mười-2016

17:05

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.19598

1.964.544

06 tháng hai-2016

01:39

IA-64

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.24024

1.963.520

07 tháng mười-2016

15:15

IA-64

Not applicable

Csrsrv.dll

6.0.6002.19680

145.920

12 tháng tám-2016

18:54

IA-64

Not applicable

Csrsrv.dll

6.0.6002.24024

150.016

07 tháng mười-2016

15:15

IA-64

Not applicable

Ntdll.dll

6.0.6002.19623

2.575.672

Ngày 21 tháng 3-2016

22:52

IA-64

Not applicable

Ntdll.dll

6.0.6002.24024

2.551.536

08 tháng mười-2016

05:23

IA-64

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19700

9.482.984

07 tháng mười-2016

15:51

IA-64

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.24024

9.468.648

07 tháng mười-2016

15:22

IA-64

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19598

3.298.816

06 tháng hai-2016

01:41

IA-64

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6002.24024

3.289.088

07 tháng mười-2016

15:16

IA-64

Not applicable

Smss.exe

6.0.6002.19598

159.232

06 tháng hai-2016

00:36

IA-64

Not applicable

Smss.exe

6.0.6002.24024

159.232

07 tháng mười-2016

14:21

IA-64

Not applicable

Ia32exec. bin

6.5.6524.0

8.262.048

07 tháng 5-2014

23:57

Not applicable

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19598

27.648

06 tháng hai-2016

01:41

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.0.6002.19598

524.288

06 tháng hai-2016

01:42

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.0.6002.19598

43.008

06 tháng hai-2016

01:42

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.0.6002.19598

617.984

06 tháng hai-2016

01:42

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wowia32x.dll

6.5.6563.0

88.576

06 tháng hai-2016

01:42

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ia32exec. bin

6.5.6524.0

8.262.048

07 Tháng ba-2016

23:41

Not applicable

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.24024

27.648

07 tháng mười-2016

15:16

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.0.6002.24024

524.288

07 tháng mười-2016

15:17

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.0.6002.24024

43.008

07 tháng mười-2016

15:17

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.0.6002.24024

617.984

07 tháng mười-2016

15:17

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wowia32x.dll

6.5.6563.0

88.576

07 tháng mười-2016

15:17

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntdll.dll

6.0.6002.19623

1.171.488

Ngày 21 tháng 3-2016

22:52

x86

Not applicable

Ntdll.dll

6.0.6002.24024

1.168.392

08 tháng mười-2016

05:23

x86

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19598

679.424

06 tháng hai-2016

02:12

x86

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6002.24024

678.912

07 tháng mười-2016

15:43

x86

Not applicable

Acwow64.dll

6.0.6002.19598

43.008

06 tháng hai-2016

02:11

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.0.6002.19598

7.680

06 tháng hai-2016

00:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19598

14.336

06 tháng hai-2016

02:12

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

26.112

06 tháng hai-2016

00:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.0.6002.19598

2,560

06 tháng hai-2016

00:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.0.6002.19598

5.120

06 tháng hai-2016

02:12

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Acwow64.dll

6.0.6002.24024

43.008

07 tháng mười-2016

15:40

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.0.6002.24024

7.680

07 tháng mười-2016

14:21

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.24024

14.336

07 tháng mười-2016

15:42

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

26.112

07 tháng mười-2016

14:21

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.0.6002.24024

2,560

07 tháng mười-2016

14:21

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.0.6002.24024

5.120

07 tháng mười-2016

15:43

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

04:17

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

266.240

06 tháng hai-2016

02:20

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

02:57

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

360.448

06 tháng hai-2016

03:28

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

360.448

06 tháng hai-2016

04:53

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

356.352

06 tháng hai-2016

03:48

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

348.160

06 tháng hai-2016

04:33

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

385.024

07 tháng mười-2016

16:55

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

266.240

07 tháng mười-2016

15:53

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

393,216

07 tháng mười-2016

17:02

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

360.448

07 tháng mười-2016

17:00

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

360.448

07 tháng mười-2016

16:54

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

356.352

07 tháng mười-2016

17:09

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

348.160

07 tháng mười-2016

16:57

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.19598

802.304

06 tháng hai-2016

02:11

x86

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.24024

802.816

07 tháng mười-2016

15:40

x86

Not applicable

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Nhánh dịch vụ

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

371.200

06 tháng hai-2016

04:25

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

379.392

06 tháng hai-2016

04:39

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

376.832

06 tháng hai-2016

04:22

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

373.760

06 tháng hai-2016

04:43

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

04:44

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

255.488

06 tháng hai-2016

02:09

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

381.952

06 tháng hai-2016

04:02

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

375.808

06 tháng hai-2016

03:20

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.536

06 tháng hai-2016

03:12

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

366.080

06 tháng hai-2016

03:13

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

383.488

06 tháng hai-2016

05:05

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

380.928

06 tháng hai-2016

03:03

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

352.768

06 tháng hai-2016

03:55

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

349.696

06 tháng hai-2016

05:00

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

374.272

06 tháng hai-2016

03:03

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

380.416

06 tháng hai-2016

04:29

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.536

06 tháng hai-2016

03:07

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

379.392

06 tháng hai-2016

04:33

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

379.904

06 tháng hai-2016

04:41

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.536

06 tháng hai-2016

03:18

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

375.296

06 tháng hai-2016

03:14

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

375.296

06 tháng hai-2016

04:00

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

346.624

06 tháng hai-2016

03:37

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

338.944

06 tháng hai-2016

04:19

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

371.200

07 tháng mười-2016

17:03

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

379.392

07 tháng mười-2016

17:07

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

376.832

07 tháng mười-2016

16:59

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

373.760

07 tháng mười-2016

17:06

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

393,216

07 tháng mười-2016

16:59

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

255.488

07 tháng mười-2016

15:43

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

381.952

07 tháng mười-2016

17:01

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

375.808

07 tháng mười-2016

16:59

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

385.536

07 tháng mười-2016

17:07

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

366.080

07 tháng mười-2016

17:05

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

383.488

07 tháng mười-2016

16:57

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

380.928

07 tháng mười-2016

17:08

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

352.768

07 tháng mười-2016

16:59

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

349.696

07 tháng mười-2016

17:04

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

374.272

07 tháng mười-2016

17:07

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

380.416

07 tháng mười-2016

17:09

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

385.536

07 tháng mười-2016

16:57

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

379.392

07 tháng mười-2016

17:06

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

379.904

07 tháng mười-2016

17:06

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

385.536

07 tháng mười-2016

17:05

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

375.296

07 tháng mười-2016

17:03

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

375.296

07 tháng mười-2016

17:07

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

346.624

07 tháng mười-2016

17:01

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

338.944

07 tháng mười-2016

17:02

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.19598

1.067.008

06 tháng hai-2016

01:59

64

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.24024

1.067.520

07 tháng mười-2016

15:38

64

Not applicable

Csrsrv.dll

6.0.6002.19680

86.016

12 tháng tám-2016

19:07

64

Not applicable

Csrsrv.dll

6.0.6002.24024

86.016

07 tháng mười-2016

15:38

64

Not applicable

Ntdll.dll

6.0.6002.19623

1.589.168

Ngày 21 tháng 3-2016

23:00

64

Not applicable

Ntdll.dll

6.0.6002.24024

1.583.512

08 tháng mười-2016

05:27

64

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19700

4.692.712

07 tháng mười-2016

16:19

64

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.24024

4.664.552

07 tháng mười-2016

15:45

64

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19598

1.304.576

06 tháng hai-2016

02:01

64

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6002.24024

1.308.160

07 tháng mười-2016

15:40

64

Not applicable

Smss.exe

6.0.6002.19598

75.264

06 tháng hai-2016

00:48

64

Not applicable

Smss.exe

6.0.6002.24024

75.776

07 tháng mười-2016

14:38

64

Not applicable

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19598

16.896

06 tháng hai-2016

02:01

64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.0.6002.19598

234.496

06 tháng hai-2016

02:02

64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.0.6002.19598

17.408

06 tháng hai-2016

02:02

64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.0.6002.19598

301.568

06 tháng hai-2016

02:02

64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.24024

16.896

07 tháng mười-2016

15:40

64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.0.6002.24024

234.496

07 tháng mười-2016

15:40

64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.0.6002.24024

17.408

07 tháng mười-2016

15:40

64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.0.6002.24024

301.568

07 tháng mười-2016

15:40

64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntdll.dll

6.0.6002.19623

1.171.488

Ngày 21 tháng 3-2016

23:00

x86

Not applicable

Ntdll.dll

6.0.6002.24024

1.168.392

08 tháng mười-2016

05:27

x86

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19598

679.424

06 tháng hai-2016

02:12

x86

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6002.24024

678.912

07 tháng mười-2016

15:43

x86

Not applicable

Acwow64.dll

6.0.6002.19598

43.008

06 tháng hai-2016

02:11

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.0.6002.19598

7.680

06 tháng hai-2016

00:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19598

14.336

06 tháng hai-2016

02:12

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

26.112

06 tháng hai-2016

00:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.0.6002.19598

2,560

06 tháng hai-2016

00:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.0.6002.19598

5.120

06 tháng hai-2016

02:12

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Acwow64.dll

6.0.6002.24024

43.008

07 tháng mười-2016

15:40

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.0.6002.24024

7.680

07 tháng mười-2016

14:21

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.24024

14.336

07 tháng mười-2016

15:42

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

26.112

07 tháng mười-2016

14:21

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.0.6002.24024

2,560

07 tháng mười-2016

14:21

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.0.6002.24024

5.120

07 tháng mười-2016

15:43

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

380.928

06 tháng hai-2016

02:53

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

04:12

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

04:00

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

04:17

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

401.408

06 tháng hai-2016

04:09

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

266.240

06 tháng hai-2016

02:20

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

03:09

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

04:03

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

02:57

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

376.832

06 tháng hai-2016

04:06

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

03:59

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

03:00

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

360.448

06 tháng hai-2016

03:28

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

360.448

06 tháng hai-2016

04:53

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

02:53

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

03:06

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

03:04

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

04:14

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

04:37

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

04:58

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

03:53

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

03:11

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

356.352

06 tháng hai-2016

03:48

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

348.160

06 tháng hai-2016

04:33

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

380.928

07 tháng mười-2016

16:59

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

389.120

07 tháng mười-2016

16:55

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

385.024

07 tháng mười-2016

16:55

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

385.024

07 tháng mười-2016

16:55

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

401.408

07 tháng mười-2016

16:55

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

266.240

07 tháng mười-2016

15:53

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

393,216

07 tháng mười-2016

17:02

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

385.024

07 tháng mười-2016

16:59

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

393,216

07 tháng mười-2016

17:02

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

376.832

07 tháng mười-2016

17:00

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

393,216

07 tháng mười-2016

17:00

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

389.120

07 tháng mười-2016

16:54

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

360.448

07 tháng mười-2016

17:00

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

360.448

07 tháng mười-2016

16:54

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

385.024

07 tháng mười-2016

17:03

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

389.120

07 tháng mười-2016

17:05

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

393,216

07 tháng mười-2016

17:03

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

389.120

07 tháng mười-2016

17:07

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

389.120

07 tháng mười-2016

17:08

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

393,216

07 tháng mười-2016

17:08

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

385.024

07 tháng mười-2016

17:03

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

385.024

07 tháng mười-2016

17:06

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

356.352

07 tháng mười-2016

17:09

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

348.160

07 tháng mười-2016

16:57

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.19598

802.304

06 tháng hai-2016

02:11

x86

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.24024

802.816

07 tháng mười-2016

15:40

x86

Not applicable

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

380.928

06 tháng hai-2016

02:53

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

04:12

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

04:00

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

04:17

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

401.408

06 tháng hai-2016

04:09

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

266.240

06 tháng hai-2016

02:20

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

03:09

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

04:03

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

02:57

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

376.832

06 tháng hai-2016

04:06

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

03:59

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

03:00

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

360.448

06 tháng hai-2016

03:28

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

360.448

06 tháng hai-2016

04:53

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

02:53

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

03:06

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

03:04

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

04:14

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

04:37

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

04:58

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

03:53

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

03:11

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

356.352

06 tháng hai-2016

03:48

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

348.160

06 tháng hai-2016

04:33

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

380.928

07 tháng mười-2016

16:59

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

389.120

07 tháng mười-2016

16:55

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

385.024

07 tháng mười-2016

16:55

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

385.024

07 tháng mười-2016

16:55

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

401.408

07 tháng mười-2016

16:55

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

266.240

07 tháng mười-2016

15:53

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

393,216

07 tháng mười-2016

17:02

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

385.024

07 tháng mười-2016

16:59

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

393,216

07 tháng mười-2016

17:02

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

376.832

07 tháng mười-2016

17:00

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

393,216

07 tháng mười-2016

17:00

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

389.120

07 tháng mười-2016

16:54

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

360.448

07 tháng mười-2016

17:00

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

360.448

07 tháng mười-2016

16:54

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

385.024

07 tháng mười-2016

17:03

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

389.120

07 tháng mười-2016

17:05

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

393,216

07 tháng mười-2016

17:03

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

389.120

07 tháng mười-2016

17:07

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

389.120

07 tháng mười-2016

17:08

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

393,216

07 tháng mười-2016

17:08

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

385.024

07 tháng mười-2016

17:03

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

385.024

07 tháng mười-2016

17:06

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

356.352

07 tháng mười-2016

17:09

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24024

348.160

07 tháng mười-2016

16:57

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.19598

802.304

06 tháng hai-2016

02:11

x86

Advapi32.dll

6.0.6002.24024

802.816

07 tháng mười-2016

15:40

x86

Csrsrv.dll

6.0.6002.19680

49.664

12 tháng tám-2016

18:55

x86

Csrsrv.dll

6.0.6002.24024

49.664

07 tháng mười-2016

15:41

x86

Ntdll.dll

6.0.6002.19623

1.208.568

Ngày 21 tháng 3-2016

22:57

x86

Ntdll.dll

6.0.6002.24024

1.209.080

08 tháng mười-2016

05:31

x86

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.19700

3.610.344

07 tháng mười-2016

15:59

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19700

3.557.608

07 tháng mười-2016

15:59

Not applicable

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.24024

3.613.416

07 tháng mười-2016

15:48

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.24024

3.561.192

07 tháng mười-2016

15:48

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19598

783.872

06 tháng hai-2016

02:12

x86

Rpcrt4.dll

6.0.6002.24024

783.872

07 tháng mười-2016

15:43

x86

Smss.exe

6.0.6002.19598

64.000

06 tháng hai-2016

00:32

x86

Smss.exe

6.0.6002.24024

64.512

07 tháng mười-2016

14:21

x86


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×