Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Windows. Những lỗ hổng nghiêm trọng nhất có thể cho phép độ cao của đặc quyền nếu một kẻ tấn công được xác thực cục bộ chạy một ứng dụng đặc biệt crafted. 

Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem thông báo bảo mật của Microsoft Microsoft ms16-149.

Thông tin Bổ sung

Quan trọng

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bất kỳ gói ngôn ngữ nào bạn cần trước khi cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm các gói ngôn ngữ vào Windows.

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này sẵn dùng thông qua Windows Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Thông tin Bổ sung

Trợ giúp cài đặt Cập Nhật: hỗ trợ cho

các giải pháp bảo mật Microsoft Update cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố và hỗ trợ bảo

vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và Malware: giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

cục bộ hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Thông tin tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows 6.0-KB3204808-ia64. MSU

690533E84T5733B482X454T624983CF471E74798

C3FEB348E83520A536537DC50252DACD7804369E8E344C84E0482835E5DDA720

Windows 6.0-Kb3204808-x64. MSU

62FD2E66E4D94C BAB213E999AD9F453EDB765BDB

CE1271183065B37DD5B2FCC4FD28B50732D4847045810E27B0CECDB3D5DF4844

Windows 6.0-KB3204808-x86. MSU

D4DEADCB1DD0E59854AE3DFD49CC7A314869AF03

6EA545L3B185E3E088T84EE8DA624557BED548F790T87B1F9FA00496T28FF931


Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây.

Thông tin tệp của Windows Vista và Windows Server 2008

Lưu ý các tệp kê khai (. manifest) và các tệp MUM (. mum) đã được cài đặt không được liệt kê.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên ia64 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

373.760

06 tháng hai-2016

03:25

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

255.488

06 tháng hai-2016

01:48

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.536

06 tháng hai-2016

03:04

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

352.768

06 tháng hai-2016

04:03

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

349.696

06 tháng hai-2016

03:43

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

346.624

06 tháng hai-2016

04:20

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

338.944

06 tháng hai-2016

03:21

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

373.760

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:57

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

255.488

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:24

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

385.536

Ngày 20 tháng 11, 2016

18:05

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

352.768

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:54

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

349.696

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:55

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

346.624

Ngày 20 tháng 11, 2016

18:03

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

338.944

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:59

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.19598

1.964.544

06 tháng hai-2016

01:39

IA-64

Advapi32.dll

6.0.6002.24043

1.963.520

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:15

IA-64

Bcrypt.dll

6.0.6002.19720

584.704

Ngày 20 tháng 11, 2016

14:11

IA-64

Bcrypt.dll

6.0.6002.24042

584.704

Ngày 20 tháng 11, 2016

14:12

IA-64

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

59.904

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:51

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:53

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

49.664

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:19

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

8.192

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:21

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

59.392

Ngày 20 tháng 11, 2016

18:00

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

18:02

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

30.208

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:44

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:45

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

29.696

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:49

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:52

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

20.992

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:58

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

18:00

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

21.504

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:55

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:57

Not applicable

Ksecdd.sys

6.0.6002.19720

1.044.200

Ngày 20 tháng 11, 2016

14:11

IA-64

Lsasrv.dll

6.0.6002.19701

3.260.928

08 tháng mười-2016

15:46

IA-64

Lsasrv. MOF

Not applicable

13.780

Ngày 03 tháng 4-2009

21:34

Not applicable

Lsass.exe

6.0.6002.18541

17.920

Ngày 16 tháng 11, 2011

14:10

IA-64

Secur32.dll

6.0.6002.19623

202.752

Ngày 18 tháng 3-2016

16:34

IA-64

Ksecdd.sys

6.0.6002.24042

1.044.200

Ngày 20 tháng 11, 2016

14:12

IA-64

Lsasrv.dll

6.0.6002.24043

3.265.536

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:16

IA-64

Lsasrv. MOF

Not applicable

13.780

07 Tháng ba-2016

23:37

Not applicable

Lsass.exe

6.0.6002.24043

17.920

Ngày 20 tháng 11, 2016

15:33

IA-64

Secur32.dll

6.0.6002.24043

202.752

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:17

IA-64

Ncrypt.dll

6.0.6002.19678

524.800

Ngày 10 tháng 8-2016

16:08

IA-64

Ncrypt.dll

6.0.6002.24043

524.800

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:16

IA-64

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19598

3.298.816

06 tháng hai-2016

01:41

IA-64

Rpcrt4.dll

6.0.6002.24043

3.289.088

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:17

IA-64

Wdigest.dll

6.0.6002.19659

482.816

Ngày 14 tháng 5-2016

15:31

IA-64

Wdigest.dll

6.0.6002.24043

483.328

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:17

IA-64

Msv1_0.dll

6.0.6002.19701

572.416

08 tháng mười-2016

15:46

IA-64

Msv1_0.dll

6.0.6002.24043

571.904

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:16

IA-64

Schannel.dll

6.0.6002.19678

819.200

Ngày 10 tháng 8-2016

16:09

IA-64

Schannel.dll

6.0.6002.24043

821.248

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:17

IA-64

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.19431

669.184

27 tháng sáu-2015

14:19

IA-64

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.24043

670.208

Ngày 20 tháng 11, 2016

15:23

IA-64

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.19431

270.336

27 tháng sáu-2015

14:19

IA-64

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.24043

272.384

Ngày 20 tháng 11, 2016

15:23

IA-64

Mrxsmb.sys

6.0.6002.19279

323.072

Ngày 09 tháng 1-2015

00:12

IA-64

Mrxsmb.sys

6.0.6002.24043

325.632

Ngày 20 tháng 11, 2016

15:23

IA-64

Bcrypt.dll

6.0.6002.19720

277.504

Ngày 20 tháng 11, 2016

14:16

x86

Bcrypt.dll

6.0.6002.24042

277.504

Ngày 20 tháng 11, 2016

14:19

x86

Lsasrv. MOF

Not applicable

13.780

08 Tháng ba-2016

00:42

Not applicable

Secur32.dll

6.0.6002.19721

77.312

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:57

x86

Lsasrv. MOF

Not applicable

13.780

07 Tháng ba-2016

23:37

Not applicable

Secur32.dll

6.0.6002.24043

77.312

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:46

x86

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19598

679.424

06 tháng hai-2016

02:12

x86

Rpcrt4.dll

6.0.6002.24043

678.912

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:46

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.19659

175.616

Ngày 14 tháng 5-2016

15:41

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.24043

175.616

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:46

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.19701

219.136

08 tháng mười-2016

15:51

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.24043

219.136

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:46

x86

Schannel.dll

6.0.6002.19678

284.160

Ngày 10 tháng 8-2016

15:44

x86

Schannel.dll

6.0.6002.24043

284.672

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:46

x86

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

04:17

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

266.240

06 tháng hai-2016

02:20

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

02:57

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

360.448

06 tháng hai-2016

03:28

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

360.448

06 tháng hai-2016

04:53

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

356.352

06 tháng hai-2016

03:48

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

348.160

06 tháng hai-2016

04:33

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

385.024

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:49

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

266.240

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:56

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

393,216

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:47

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

360.448

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:53

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

360.448

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:46

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

356.352

Ngày 20 tháng 11, 2016

18:00

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

348.160

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:51

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.19598

802.304

06 tháng hai-2016

02:11

x86

Advapi32.dll

6.0.6002.24043

802.816

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:44

x86

Ncrypt.dll

6.0.6002.19678

206.336

Ngày 10 tháng 8-2016

15:43

x86

Ncrypt.dll

6.0.6002.24043

205.312

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:46

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

371.200

06 tháng hai-2016

04:25

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

379.392

06 tháng hai-2016

04:39

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

376.832

06 tháng hai-2016

04:22

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

373.760

06 tháng hai-2016

04:43

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

04:44

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

255.488

06 tháng hai-2016

02:09

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

381.952

06 tháng hai-2016

04:02

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

375.808

06 tháng hai-2016

03:20

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.536

06 tháng hai-2016

03:12

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

366.080

06 tháng hai-2016

03:13

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

383.488

06 tháng hai-2016

05:05

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

380.928

06 tháng hai-2016

03:03

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

352.768

06 tháng hai-2016

03:55

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

349.696

06 tháng hai-2016

05:00

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

374.272

06 tháng hai-2016

03:03

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

380.416

06 tháng hai-2016

04:29

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.536

06 tháng hai-2016

03:07

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

379.392

06 tháng hai-2016

04:33

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

379.904

06 tháng hai-2016

04:41

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.536

06 tháng hai-2016

03:18

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

375.296

06 tháng hai-2016

03:14

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

375.296

06 tháng hai-2016

04:00

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

346.624

06 tháng hai-2016

03:37

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

338.944

06 tháng hai-2016

04:19

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

371.200

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:56

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

379.392

Ngày 20 tháng 11, 2016

18:02

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

376.832

Ngày 20 tháng 11, 2016

18:02

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

373.760

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:55

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

393,216

Ngày 20 tháng 11, 2016

18:01

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

255.488

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:54

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

381.952

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:54

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

375.808

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:53

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

385.536

Ngày 20 tháng 11, 2016

18:03

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

366.080

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:50

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

383.488

Ngày 20 tháng 11, 2016

18:05

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

380.928

Ngày 20 tháng 11, 2016

18:06

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

352.768

Ngày 20 tháng 11, 2016

18:03

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

349.696

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:56

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

374.272

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:53

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

380.416

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:54

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

385.536

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:54

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

379.392

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:48

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

379.904

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:48

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

385.536

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:54

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

375.296

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:54

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

375.296

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:48

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

346.624

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:50

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

338.944

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:57

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.19598

1.067.008

06 tháng hai-2016

01:59

64

Advapi32.dll

6.0.6002.24043

1.067.520

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:44

64

Bcrypt.dll

6.0.6002.19720

307.200

Ngày 20 tháng 11, 2016

14:13

64

Bcrypt.dll

6.0.6002.24042

307.200

Ngày 20 tháng 11, 2016

14:12

64

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

44.544

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:44

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:46

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

50.688

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:47

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:49

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

52.224

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:49

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:50

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

59.904

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:39

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:41

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

60.928

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:49

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

11.264

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:51

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

49.664

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:47

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

8.192

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:48

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

55.808

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:38

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:39

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

51.200

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:38

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:39

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

59.392

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:48

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:50

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

41,984

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:37

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:38

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

55.808

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:51

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:53

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

57.856

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:53

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:55

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

30.208

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:51

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:53

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

29.696

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:43

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:45

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

50.688

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:38

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:40

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

56.320

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:38

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:39

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

54.784

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:38

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:40

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

53.760

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:31

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:33

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

56.320

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:31

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:33

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

53.760

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:42

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

11.264

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:43

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

51.712

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:41

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:43

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

50.176

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:32

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:34

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

20.992

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:39

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:40

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

21.504

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:44

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

10,752

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:46

Not applicable

Ksecdd.sys

6.0.6002.19720

521.448

Ngày 20 tháng 11, 2016

14:13

64

Lsasrv.dll

6.0.6002.19701

1.689.600

08 tháng mười-2016

16:07

64

Lsasrv. MOF

Not applicable

13.780

Ngày 03 tháng 4-2009

21:33

Not applicable

Lsass.exe

6.0.6002.18541

11.264

Ngày 16 tháng 11, 2011

14:34

64

Secur32.dll

6.0.6002.19623

94.720

Ngày 18 tháng 3-2016

18:15

64

Ksecdd.sys

6.0.6002.24042

522.984

Ngày 20 tháng 11, 2016

14:12

64

Lsasrv.dll

6.0.6002.24043

1.693.184

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:45

64

Lsasrv. MOF

Not applicable

13.780

07 Tháng ba-2016

23:37

Not applicable

Lsass.exe

6.0.6002.24043

11.264

Ngày 20 tháng 11, 2016

15:54

64

Secur32.dll

6.0.6002.24043

94.720

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:46

64

Ncrypt.dll

6.0.6002.19678

258.048

Ngày 10 tháng 8-2016

16:12

64

Ncrypt.dll

6.0.6002.24043

258.048

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:45

64

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19598

1.304.576

06 tháng hai-2016

02:01

64

Rpcrt4.dll

6.0.6002.24043

1.308.160

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:46

64

Wdigest.dll

6.0.6002.19659

205.824

Ngày 14 tháng 5-2016

15:54

64

Wdigest.dll

6.0.6002.24043

205.824

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:46

64

Msv1_0.dll

6.0.6002.19701

270.336

08 tháng mười-2016

16:08

64

Msv1_0.dll

6.0.6002.24043

270.336

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:45

64

Schannel.dll

6.0.6002.19678

353.280

Ngày 10 tháng 8-2016

16:12

64

Schannel.dll

6.0.6002.24043

354.304

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:46

64

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.19431

278.016

27 tháng sáu-2015

14:30

64

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.24043

278.528

Ngày 20 tháng 11, 2016

15:45

64

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.19431

109.056

27 tháng sáu-2015

14:30

64

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.24043

110.080

Ngày 20 tháng 11, 2016

15:45

64

Mrxsmb.sys

6.0.6002.19279

136.192

Ngày 09 tháng 1-2015

00:28

64

Mrxsmb.sys

6.0.6002.24043

137.216

Ngày 20 tháng 11, 2016

15:45

64

Bcrypt.dll

6.0.6002.19720

277.504

Ngày 20 tháng 11, 2016

14:16

x86

Bcrypt.dll

6.0.6002.24042

277.504

Ngày 20 tháng 11, 2016

14:19

x86

Lsasrv. MOF

Not applicable

13.780

08 Tháng ba-2016

00:42

Not applicable

Secur32.dll

6.0.6002.19721

77.312

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:57

x86

Lsasrv. MOF

Not applicable

13.780

07 Tháng ba-2016

23:37

Not applicable

Secur32.dll

6.0.6002.24043

77.312

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:46

x86

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19598

679.424

06 tháng hai-2016

02:12

x86

Rpcrt4.dll

6.0.6002.24043

678.912

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:46

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.19659

175.616

Ngày 14 tháng 5-2016

15:41

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.24043

175.616

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:46

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.19701

219.136

08 tháng mười-2016

15:51

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.24043

219.136

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:46

x86

Schannel.dll

6.0.6002.19678

284.160

Ngày 10 tháng 8-2016

15:44

x86

Schannel.dll

6.0.6002.24043

284.672

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:46

x86

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

380.928

06 tháng hai-2016

02:53

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

04:12

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

04:00

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

04:17

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

401.408

06 tháng hai-2016

04:09

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

266.240

06 tháng hai-2016

02:20

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

03:09

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

04:03

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

02:57

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

376.832

06 tháng hai-2016

04:06

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

03:59

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

03:00

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

360.448

06 tháng hai-2016

03:28

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

360.448

06 tháng hai-2016

04:53

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

02:53

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

03:06

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

03:04

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

04:14

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

04:37

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

04:58

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

03:53

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

03:11

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

356.352

06 tháng hai-2016

03:48

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

348.160

06 tháng hai-2016

04:33

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

380.928

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:44

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

389.120

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:48

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

385.024

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:48

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

385.024

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:49

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

401.408

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:44

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

266.240

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:56

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

393,216

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:51

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

385.024

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:53

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

393,216

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:47

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

376.832

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:53

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

393,216

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:49

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

389.120

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:45

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

360.448

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:53

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

360.448

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:46

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

385.024

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:48

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

389.120

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:51

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

393,216

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:45

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

389.120

Ngày 20 tháng 11, 2016

18:01

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

389.120

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:57

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

393,216

Ngày 20 tháng 11, 2016

18:05

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

385.024

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:59

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

385.024

Ngày 20 tháng 11, 2016

18:00

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

356.352

Ngày 20 tháng 11, 2016

18:00

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

348.160

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:51

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.19598

802.304

06 tháng hai-2016

02:11

x86

Advapi32.dll

6.0.6002.24043

802.816

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:44

x86

Ncrypt.dll

6.0.6002.19678

206.336

Ngày 10 tháng 8-2016

15:43

x86

Ncrypt.dll

6.0.6002.24043

205.312

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:46

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

380.928

06 tháng hai-2016

02:53

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

04:12

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

04:00

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

04:17

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

401.408

06 tháng hai-2016

04:09

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

266.240

06 tháng hai-2016

02:20

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

03:09

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

04:03

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

02:57

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

376.832

06 tháng hai-2016

04:06

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

03:59

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

03:00

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

360.448

06 tháng hai-2016

03:28

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

360.448

06 tháng hai-2016

04:53

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

02:53

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

03:06

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

03:04

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

04:14

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

389.120

06 tháng hai-2016

04:37

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

393,216

06 tháng hai-2016

04:58

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

03:53

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

385.024

06 tháng hai-2016

03:11

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

356.352

06 tháng hai-2016

03:48

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.19598

348.160

06 tháng hai-2016

04:33

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

380.928

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:44

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

389.120

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:48

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

385.024

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:48

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

385.024

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:49

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

401.408

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:44

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

266.240

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:56

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

393,216

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:51

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

385.024

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:53

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

393,216

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:47

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

376.832

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:53

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

393,216

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:49

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

389.120

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:45

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

360.448

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:53

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

360.448

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:46

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

385.024

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:48

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

389.120

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:51

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

393,216

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:45

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

389.120

Ngày 20 tháng 11, 2016

18:01

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

389.120

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:57

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

393,216

Ngày 20 tháng 11, 2016

18:05

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

385.024

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:59

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

385.024

Ngày 20 tháng 11, 2016

18:00

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

356.352

Ngày 20 tháng 11, 2016

18:00

Not applicable

Advapi32.dll. mui

6.0.6002.24043

348.160

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:51

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6002.19598

802.304

06 tháng hai-2016

02:11

x86

Advapi32.dll

6.0.6002.24043

802.816

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:44

x86

Bcrypt.dll

6.0.6002.19720

276.992

Ngày 20 tháng 11, 2016

14:16

x86

Bcrypt.dll

6.0.6002.24042

276.992

Ngày 20 tháng 11, 2016

14:19

x86

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

53.248

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:29

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

11.264

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:31

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

61.440

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:32

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

11.264

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:35

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

61.440

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:34

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

11.264

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:36

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

69.632

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:33

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

11.264

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:35

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

69.632

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:29

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

11.776

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:32

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

57.344

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:47

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

8.704

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:48

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

65.536

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:36

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

11.264

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:38

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

61.440

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:40

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

11.264

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:42

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

69.632

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:31

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

11.264

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:33

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

53.248

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:42

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

11.264

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:43

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

65.536

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:35

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

11.264

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:37

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

65.536

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:28

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

11.264

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:29

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

40.960

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:42

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

11.264

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:43

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

40.960

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:33

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

11.264

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:35

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

61.440

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:35

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

11.264

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:37

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

65.536

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:37

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

11.264

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:39

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

65.536

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:28

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

11.264

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:30

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

61.440

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:42

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

11.264

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:45

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

65.536

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:36

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

11.264

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:39

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

61.440

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:48

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

11.776

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:51

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

61.440

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:38

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

11.264

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:43

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

61.440

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:40

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

11.264

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:44

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

28.672

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:46

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

11.264

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:48

Not applicable

Lsasrv.dll. mui

6.0.6002.24043

32.768

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:40

Not applicable

Lsass.exe. mui

6.0.6002.24043

11.264

Ngày 20 tháng 11, 2016

17:41

Not applicable

Ksecdd.sys

6.0.6002.19720

444.136

Ngày 20 tháng 11, 2016

14:07

x86

Lsasrv.dll

6.0.6002.19701

1.259.008

08 tháng mười-2016

15:50

x86

Lsasrv. MOF

Not applicable

13.780

Ngày 03 tháng 4-2009

21:30

Not applicable

Lsass.exe

6.0.6002.18541

9,728

Ngày 16 tháng 11, 2011

14:12

x86

Secur32.dll

6.0.6002.19623

72.704

Ngày 18 tháng 3-2016

17:10

x86

Ksecdd.sys

6.0.6002.24042

444.136

Ngày 20 tháng 11, 2016

14:12

x86

Lsasrv.dll

6.0.6002.24043

1.262.592

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:45

x86

Lsasrv. MOF

Not applicable

13.780

07 Tháng ba-2016

23:37

Not applicable

Lsass.exe

6.0.6002.24043

9,728

Ngày 20 tháng 11, 2016

15:28

x86

Secur32.dll

6.0.6002.24043

72.704

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:46

x86

Ncrypt.dll

6.0.6002.19678

206.336

Ngày 10 tháng 8-2016

15:43

x86

Ncrypt.dll

6.0.6002.24043

205.312

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:46

x86

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19598

783.872

06 tháng hai-2016

02:12

x86

Rpcrt4.dll

6.0.6002.24043

783.872

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:46

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.19659

175.616

Ngày 14 tháng 5-2016

15:41

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.24043

175.616

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:46

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.19701

219.136

08 tháng mười-2016

15:51

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.24043

219.136

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:46

x86

Schannel.dll

6.0.6002.19678

284.160

Ngày 10 tháng 8-2016

15:44

x86

Schannel.dll

6.0.6002.24043

284.672

Ngày 20 tháng 11, 2016

16:46

x86

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.19431

217.088

27 tháng sáu-2015

14:21

x86

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.24043

217.088

Ngày 20 tháng 11, 2016

15:22

x86

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.19431

81.408

27 tháng sáu-2015

14:21

x86

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.24043

82.432

Ngày 20 tháng 11, 2016

15:22

x86

Mrxsmb.sys

6.0.6002.19279

107.008

Ngày 09 tháng 1-2015

00:17

x86

Mrxsmb.sys

6.0.6002.24043

107.520

Ngày 20 tháng 11, 2016

15:22

x86


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×