We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Bài viết này mô tả Microsoft .NET Framework 4.6.1 RC (Offline Installer) cho Windows Vista gói dịch vụ 2 (SP2), Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, và Windows Server 2012 R2.

Giới thiệu về .NET Framework 4.6.1 RC

Microsoft .NET Framework 4.6.1 RC là bản Cập Nhật tại chỗ rất tương thích Microsoft .NET Framework 4, .NET Framework 4.5, .NET Framework 4.5.1, .NET Framework 4.5.2 và .NET Framework 4.6.

Diễn đàn cài đặt có thể được sử dụng khi Cài đặt Web không được sử dụng vì thiếu kết nối Internet. Bất cứ nơi nào có thể, Microsoft khuyên bạn sử dụng cài đặt Web thay vì gói ngoại tuyến để tối ưu hiệu quả và băng thông yêu cầu.

Sau khi bạn cài đặt gói này, bạn có thể thấy sau khi gói hoặc các bản Cập Nhật được cài đặt theo hệ điều hành:

 • Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 SP2 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft.NET Framework 4.6.1 RC là một sản phẩm được cài đặt chương trình và tính năng trong Pa-nen điều khiển.

 • Windows 8 hoặc Windows Server 2012, đó là bản Cập Nhật cho Microsoft Windows (KB3088521) trong Bản Cập Nhật cài đặt trong Bảng điều khiển.

 • Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2, nó là bản Cập Nhật cho Microsoft Windows (KB3088547) trong Bản Cập Nhật cài đặt trong Bảng điều khiển.

 • Trên Windows 10, nó là bản Cập Nhật cho Microsoft Windows (KB3088572) trong Bản Cập Nhật cài đặt trong nen.

Thông tin tải xuống

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
Download Tải xuống gói Microsoft .NET Framework 4.6.1 RC (Offline Installer) ngay bây giờ.

Đối với Windows RT:

Download Tải xuống gói Microsoft .NET Framework 4.6.1 RC bây giờ.

Đối với Windows RT 8.1:

Download Tải xuống gói Microsoft .NET Framework 4.6.1 RC bây giờ.


Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Microsoft hỗ trợ tập tin, hãy xem cách lấy những tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến.

Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin

Để biết thêm thông tin về Microsoft .NET Framework 4.6.1 RC, xem Tệp Readme RC .NET Framework 4.6.1.

Phiên bản .NET Framework chạy-song với .NET Framework 3.5 SP1 và các phiên bản trước đó, nhưng thực hiện một bản Cập Nhật tại chỗ .NET Framework 4, .NET Framework 4.5, .NET Framework 4.5.1, .NET Framework 4.5.2 và .NET Framework 4.6.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Để biết thông tin về các tùy chọn dòng lệnh được hỗ trợ bởi bản cập nhật này, hãy xem phần "Tùy chọn dòng lệnh" trên MSDN website của .NET Framework triển khai hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Chúng tôi khuyên bạn đóng tất cả các ứng dụng đang sử dụng .NET Framework trước khi cài đặt bản cập nhật này.

Áp dụng cho

.NET Framework 4.6.1 RC (Offline Installer) hỗ trợ hệ điều hành sau:

 • Windows Vista SP2

 • Windows 7 SP1

 • Windows 8

 • Windows 8.1

 • Windows 10

 • Windows Server 2008 SP2

 • Windows Server 2008 R2 SP1

 • Windows Server 2012

 • Windows Server 2012 R2


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×