Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả gói ClickOnce trình khởi động cho Microsoft .NET Framework 4.6 RC trên Visual Studio 2013. Gói này có sẵn cho Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 nội Preview, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2.

Giới thiệu về các .NET Framework 4.6 RC ClickOnce trình khởi động

Gói .NET Framework 4.6 RC ClickOnce trình khởi động cập nhật danh sách thành phần tiên quyết trong Visual Studio 2013 bằng cách cài đặt các tệp yêu cầu kích hoạt Visual Studio 2013 cung cấp .NET Framework 4.6 mục trong danh sách có điều kiện tiên quyết. Khi có sẵn, bạn có thể chọn .NET Framework 4.6 là điều kiện tiên quyết khi bạn xuất bản ứng dụng cho việc triển khai ClickOnce.

Thông tin tải xuống

Tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống Microsoft:
Download Tải xuống vào .NET Framework 4.6 RC ClickOnce trình khởi động cho Visual Studio 2013 gói bây giờ.


Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Microsoft hỗ trợ tập tin, hãy xem cách lấy những tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến.

Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng gói này, bạn phải có Microsoft Visual Studio 2013 cài đặt.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Để biết thêm thông tin về các tùy chọn dòng lệnh được hỗ trợ bởi gói này, hãy xem phần "Tùy chọn dòng lệnh" trên MSDN website của .NET Framework triển khai hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt gói này. Chúng tôi khuyên bạn đóng tất cả các ứng dụng đang sử dụng .NET Framework trước khi cài đặt gói này.

Áp dụng cho

Vào .NET Framework 4.6 RC ClickOnce trình khởi động hỗ trợ hệ điều hành sau:

  • Windows Vista SP2

  • Windows 7 SP1

  • Windows 8

  • Windows 8.1

  • Windows Server 2008 SP2

  • Windows Server 2008 R2 SP1

  • Windows Server 2012

  • Windows Server 2012 R2


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×