Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả bản cập nhật Microsoft .NET Framework 4.6 RC gói ngôn ngữ có sẵn cho Windows RT. Bạn phải tải xuống và cài đặt trình sau .NET Framework 4.6 RC ENU cài đặt trước khi cài đặt gói ngôn ngữ:

Giới thiệu về gói ngôn ngữ .NET Framework 4.6 RC

Gói ngôn ngữ .NET Framework 4.6 bao gồm các tài nguyên bản địa hoá ngôn ngữ được hỗ trợ. Nó chứa lỗi dịch và văn bản khác giao diện ngôn ngữ không phải tiếng Anh. Nếu bạn không cài đặt gói ngôn ngữ, văn bản này được hiển thị bằng tiếng Anh. Bạn có thể cài đặt nhiều gói ngôn ngữ trên một máy tính, mỗi một ngôn ngữ khác nhau.

Bản cập nhật này bó các gói ngôn ngữ riêng cho 23 ngôn ngữ được liệt kê trong bảng sau. Một trong các gói ngôn ngữ được cài đặt như được liệt kê tương ứng số bài viết thay vì là KB3033096.

.NET 4.6 RC lên Win8 MSU (ar)

3033104

.NET 4.6 RC lên Win8 MSU (zh-Hant)

3033106

.Net 4.6 RC Win8 MSU (CS)

3033107

.NET 4.6 RC lên Win8 MSU (da)

3033108

.NET 4.6 RC lên Win8 MSU (de)

3033109

.NET 4.6 RC lên Win8 MSU (el)

3033110

.NET 4.6 RC lên Win8 MSU (fi)

3033112

.NET 4.6 RC lên Win8 MSU (fr)

3033113

.NET 4.6 RC lên Win8 MSU (Anh)

3033114

.NET 4.6 RC lên Win8 MSU (hu)

3033115

.NET 4.6 RC lên Win8 MSU (CNTT)

3033116

.NET 4.6 RC lên Win8 MSU (ja)

3033117

.NET 4.6 RC lên Win8 MSU (ko)

3033118

.NET 4.6 RC lên Win8 MSU (com)

3033119

.NET 4.6 RC lên Win8 MSU (không)

3033120

.NET 4.6 RC lên Win8 MSU (com)

3033121

.NET 4.6 RC lên Win8 MSU (ỏ-br)

3033122

.NET 4.6 RC lên Win8 MSU (ru)

3033124

.NET 4.6 RC lên Win8 MSU (sv)

3033125

.NET 4.6 RC lên Win8 MSU (en)

3033126

.NET 4.6 RC lên Win8 MSU (zh-Hans)

3033105

.NET 4.6 RC lên Win8 MSU (ỏ ỏ)

3033123

.NET 4.6 RC lên Win8 MSU (es)

3033111


Thông tin tải xuống

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Download Tải xuống gói ngôn ngữ .NET Framework 4.6 RC Windows RT gói bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Microsoft hỗ trợ tập tin, hãy xem cách lấy những tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến.

Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin

Để biết thêm thông tin về Microsoft .NET Framework 4.6 RC, xem tính năng mới trong .NET Framework 4.6 RC.

Phiên bản .NET Framework chạy-song với .NET Framework 3.5 SP1 và các phiên bản, nhưng thực hiện một bản Cập Nhật tại chỗ .NET Framework 4, .NET Framework 4.5, .NET Framework 4.5.1 và .NET Framework 4.5.2.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng gói này, bạn phải có .NET Framework 4.6 RC cho Windows RT NEU gói cài đặt.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Để biết thêm thông tin về các tùy chọn dòng lệnh được hỗ trợ bởi bản cập nhật này, hãy xem phần "Tùy chọn dòng lệnh" trên MSDN website của .NET Framework triển khai hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Chúng tôi khuyên bạn đóng tất cả các ứng dụng đang sử dụng .NET Framework trước khi cài đặt bản cập nhật này.

Áp dụng cho

Gói ngôn ngữ .NET Framework 4.6 RC này hỗ trợ cho Windows RT.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×