We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Bài viết này mô tả bản cập nhật Microsoft .NET Framework 4.7.1 Windows Server 2012.

Giới thiệu về .NET Framework 4.7.1

.NET Framework 4.7.1 là bản Cập Nhật tương thích cao và tại chỗ cho .NET Framework 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2 và 4.7. Tuy nhiên, nó có thể chạy cùng .NET Framework 3.5 gói dịch vụ 1 (SP1) và các phiên bản .NET Framework.

Khi bạn cài đặt gói này, bạn có thể thấy rằng nó được cài đặt dưới dạng bản Cập Nhật cho Microsoft Windows (KB4033345) trong mục Cài đặt bản Cập Nhật trong bảng điều khiển.

.NET Framework 4.7.1 có sẵn trên Windows Update và trên Windows Server Update Service (WSUS). Nó sẽ được cung cấp dưới dạng bản Cập Nhật được khuyến nghị trên Windows Update.

Lưu ý Bản Cập Nhật được khuyến nghị có thể được cài đặt tự động trên tất cả các nền tảng được hỗ trợ dựa trên máy tính cài đặt trên Windows Update.

Thông tin tải xuống

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Download Tải xuống Microsoft .NET Framework 4.7.1 gián tuyến cài đặt ngay bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cài đặt .NET Framework 4.7.1 gián tuyến, hãy xem .NET Framework 4.7.1 diễn đàn cài đặt Windows .

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy xem Cách lấy những tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến .

Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin

Để biết thêm thông tin về .NET Framework 4.7.1, hãy xem .NET Framework 4.7.1 vấn đề đã biết .

.NET Framework 4.7.1 Windows Update cũng bó đồng cài đặt bản Cập Nhật có độ tin cậy quan trọng bản sửa lỗi cho sản phẩm.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Để biết thêm thông tin về các tùy chọn dòng lệnh mà được hỗ trợ bởi bản cập nhật này, hãy xem phần "Tùy chọn dòng lệnh" hướng dẫn triển khai .NET Framework cho nhà phát triển trên trang web MSDN.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Chúng tôi khuyên bạn đóng tất cả các ứng dụng đang sử dụng .NET Framework trước khi cài đặt bản cập nhật này.

Áp dụng cho

Microsoft .NET Framework 4.7.1, Windows Server 2012 Standard

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×