Bài viết này mô tả gói ngôn ngữ Microsoft .NET Framework 4.7. Bạn phải có phiên bản .NET Framework 4.7 cài đặt trên máy tính của bạn trước khi bạn cài đặt gói ngôn ngữ tiếng Anh. Bạn có thể tải xuống và cài đặt .NET Framework 4.7 từ liên kết sau:

Giới thiệu về gói ngôn ngữ .NET Framework 4.7

Gói ngôn ngữ .NET Framework 4.7 có lỗi dịch và văn bản khác giao diện ngôn ngữ không phải tiếng Anh. Nếu bạn không cài đặt gói ngôn ngữ, văn bản này được hiển thị bằng tiếng Anh. Bạn có thể cài đặt nhiều gói ngôn ngữ trên một máy tính, mỗi một ngôn ngữ khác nhau.

Thông tin tải xuống

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

DownloadTải .NET Framework 4.7 language pack (gián tuyến cài đặt) bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Microsoft hỗ trợ tập tin, hãy xem cách lấy những tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến.

Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin khác

Để biết thêm thông tin về .NET Framework 4.7, xem sự cố đã biết .NET Framework 4.7.

Phiên bản .NET Framework gói ngôn ngữ cài đặt song .NET Framework 3.5 SP1 gói ngôn ngữ và phiên bản cũ hơn. Tuy nhiên, nó sẽ thực hiện bản Cập Nhật tại chỗ cho các .NET Framework 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 và 4.6.2 gói ngôn ngữ.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Để biết thêm thông tin về các tùy chọn dòng lệnh được hỗ trợ bởi bản cập nhật này, xem Hướng dẫn triển khai .NET Framework cho nhà phát triển trang web MSDN.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Chúng tôi khuyên bạn đóng tất cả các ứng dụng đang sử dụng .NET Framework trước khi cài đặt bản cập nhật này.

Áp dụng cho

.NET Framework 4.7 gói ngôn ngữ (Offline Installer) hỗ trợ hệ điều hành sau:

  • Windows 7 gói dịch vụ 1 (x86 x64)

  • Windows 8.1 (x86 và x64)

  • Windows 10 (x86 và x64)

  • Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1 (x 64)

  • Windows Server 2012 (x 64)

  • Windows Server 2012 R2 (x 64)

  • Windows Server 2016 (x 64)

 

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×