Tóm tắt

Lỗ hổng thực thi mã từ xa có khi Microsoft Office không đúng cách xác nhận đầu vào trước khi tải tập tin thư viện (DLL) liên kết động. Kẻ tấn công đã thành công khai thác lỗ hổng này có thể kiểm soát của một hệ thống bị ảnh hưởng. Kẻ tấn công sau đó có thể cài đặt chương trình; xem, thay đổi hoặc xoá dữ liệu; hoặc tạo tài khoản mới với quyền người dùng đầy đủ. Người dùng có tài khoản được cấu hình để có ít quyền người dùng trên hệ thống có thể ảnh hưởng ít hơn người dùng với quyền quản trị người dùng.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xemCVE-2017-0260.

Thông tin

Quan trọng

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Thông tin triển khai

Để triển khai các chi tiết bản Cập Nhật bảo mật này, hãy truy cập bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật: 9 tháng 5 năm 2017

Thông tin


Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Thông tin tệp Windows Server 2008

Lưu ý:

Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: Windows Update: FAQ

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Hỗ trợ bảo mật và khắc phục sự cố của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về tệp

Thông tin băm tệp

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows6.0-KB4018106-ia64.msu

E15D9F47D3C39572BBBDC62AEDED2521EE4A7501

0C906DBABE02773179B0A5FBBD2879F68467A6FC06837DFE41E2068CB2B55E3F

Windows6.0-KB4018106-x64.msu

BAD209EDC6E4CA1DE63E2AB461033F9630D32EB4

93853DF9A1AD79995BE4A0D7534DE4462576C996ABB231395232F68E0A5C542A

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Rundll32.exe

6.0.6002.19770

65,024

10-Apr-2017

21:47

IA-64

Rundll32.exe

6.0.6002.24089

65,024

07-Apr-2017

14:35

IA-64

Rundll32.exe

6.0.6002.19770

44544

10-Apr-2017

21:40

x86

Rundll32.exe

6.0.6002.24089

44544

07-Apr-2017

14:31

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Rundll32.exe

6.0.6002.19770

47,104

10-Apr-2017

22:03

x64

Rundll32.exe

6.0.6002.24089

47,104

07-Apr-2017

14:54

x64

Rundll32.exe

6.0.6002.19770

44544

10-Apr-2017

21:40

x86

Rundll32.exe

6.0.6002.24089

44544

07-Apr-2017

14:31

x86

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×