Tóm tắt

Microsoft sẽ công bố sự sẵn có các hướng dẫn cho các bản Cập Nhật bảo mật có nguy cơ cao khai thác do trước đây và bị đe dọa khác tấn công và tiết lộ. Một số bản phát hành mới và một số là dành cho nền tảng lớn mà chúng tôi đang làm khai hôm nay.

Microsoft đã phát hành tư vấn bảo mật Microsoft về vấn đề này dành cho các chuyên gia CNTT. Tư vấn bảo mật chứa thông tin bổ sung liên quan đến vấn đề bảo mật. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem 4025685 tư vấn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Microsoft security 4025685 tư vấn: hướng dẫn cho nhúng: 13 tháng 6 năm 2017
Microsoft security 4025685 tư vấn: hướng dẫn cho cũ: 13 tháng 6 năm 2017
Microsoft security 4025685 tư vấn: hướng dẫn cho nền tảng hỗ trợ: 13 tháng 6 năm 2017

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×