Cách gửi yêu cầu hỗ trợ bằng cách sử dụng các lợi ích Software Assurance

Để gửi yêu cầu hỗ trợ điện thoại hoặc hỗ trợ email không giới hạn, hãy bắt đầu ở đây: gửi yêu cầu


Bạn phải cung cấp các thông tin sau đây:

  • ID Truy cập Software Assurance*

  • Phiên bản sản phẩm và phiên bản gặp sự cố

  • Thông tin liên hệ được ủy quyền


* ID truy nhập đảm bảo phần mềm: Nếu bạn không có ID truy nhập của mình, hãy liên hệ với người quản trị lợi ích phần mềm hoặc người đại diện Microsoft Sales của bạn. Người quản trị lợi ích Software Assurance của tổ chức bạn sẽ nhận được ID Truy cập sau khi bấm vào “Kích hoạt” trên lợi ích 24x7 trong Trung tâm Dịch vụ Cấp phép Số lượng lớn (VLSC). Nếu người quản trị chưa kích hoạt lợi ích 24x7 trong VLSC, bạn có thể bị trì hoãn tối đa 48 giờ trước khi có thể sử dụng lợi ích 24x7 của mình.

Các loại lợi ích hỗ trợ Software Assurance

Hỗ trợ miễn phí qua điện thoại

Bạn có thể gửi yêu cầu qua trang web hoặc bằng điện thoại để nhận cuộc gọi lại từ bộ phận hỗ trợ. Thời gian phản hồi ban đầu sẽ từ 2 đến 8 giờ làm việc, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự cố. 

Hỗ trợ qua điện thoại của bạn sẽ được trừ vào tổng số cuộc gọi hỗ trợ miễn phí Software Assurance qua điện thoại của bạn.

Hỗ trợ qua email không giới hạn

Hỗ trợ qua email chỉ có sẵn cho các sản phẩm máy chủ và các sự cố không quan trọng. Để gửi yêu cầu hỗ trợ qua email, tổ chức của bạn phải có bảo hiểm bắt buộc Software Assurance dành cho phần mềm máy chủ và CALS liên quan.

Bạn sẽ nhận được email phản hồi yêu cầu hỗ trợ qua email trong giờ làm việc của nhóm hỗ trợ. Giờ làm việc này có thể khác với múi giờ của bạn.

Đăng nhập vào Trung tâm dịch vụ cấp phép số lớn để xác nhận đủ điều kiện cho điện thoại hoặc các lợi ích hỗ trợ email được hưởng thông qua đảm bảo phần mềm.

Dịch vụ hỗ trợ SA được quản lý bởi các điều khoản và điều kiện Software Assurance hiện tại của Microsoft. Các điều khoản và điều kiện này có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy xem danh sách sản phẩm Microsoft và các quyền sử dụng sản phẩm có sẵn trên trang web cấp phép số lớn của Microsoft.

Chuyển đổi gói hỗ trợ Software Assurance 24 x7 lên gói Gao cấp

Tài nguyên khác

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×