Nội dung do Microsoft cung cấp  

Áp dụng cho:

  • Microsoft Identity Manager 2016

  • Forefront Identity Manager 2010

  • Forefront Identity Manager 2010 R2

Thông tin

Bộ Microsoft BHOLD là một bộ mô-đun bổ sung dành cho khách hàng được cấp phép cho Forefront Identity Manager và Microsoft Identity Manager.  Các mô-đun BHOLD đã bị phản đối, không được khuyến khích cho việc triển khai mới và không có nâng cao hoặc cập nhật nào được lên kế hoạch cho các mô-đun đó. Ba trong số các mô-đun đó có phụ thuộc vào công nghệ nền tảng vốn không còn được hỗ trợ, vì vậy các mô-đun đó sẽ bị xóa khỏi sản phẩm.

Trong BHOLD Suite, ba mô-đun BHOLD Model Generator, BHOLD FIM tự phục vụ tích hợp và BHOLD Analytics mỗi người có một phụ thuộc vào trình duyệt người dùng cuối để kết xuất giao diện người dùng của nó. Trước khi sử dụng các mô-đun đó, người dùng phải cài đặt Microsoft Silverlight trước đó trong Internet Explorer của họ.  Độc lập với BHOLD, Microsoft Silverlight sẽ kết thúc hỗ trợ vào ngày 12 tháng 10 năm 2021 (xem liên kết tại https://support.microsoft.com/en-us/windows/silverlight-end-of-support-0a3be3c7-bead-e203-2dfd-74f0a64f1788 ). Trình cài đặt Silverlight sẽ không còn khả dụng sau ngày kết thúc hỗ trợ vào ngày 12 tháng 10 năm 2021 và không có thay thế cho Silverlight. Người dùng chưa cài đặt Microsoft Silverlight trước đây trong trình duyệt của họ sẽ không thể sử dụng ba mô-đun này, vì vậy họ sẽ bị Loại bỏ khỏi các bản phân phối tiếp theo của Microsoft thuộc Microsoft BHOLD Suite và sẽ không có thêm bản cập nhật nào cho các mô-đun đó. 

Không có hành động là cần thiết cho một khách hàng những người không có một triển khai BHOLD, hoặc triển khai BHOLD có không bao gồm bất kỳ của những mô-đun 3.

Khách hàng có triển khai BHOLD hiện có, nên lên kế hoạch đầu tiên gỡ cài đặt những mô-đun 3 từ máy tính máy chủ BHOLD của họ, và sau đó gỡ cài đặt Silverlight từ bất kỳ máy tính người dùng nào trước đây đã tương tác với triển khai BHOLD đó. Lưu ý rằng việc kết thúc hỗ trợ Silverlight này không ảnh hưởng đến các mô-đun BHOLD Core hoặc Attestation, hoặc các tính năng MIM khác không liên quan đến BHOLD.  Khách hàng có dữ liệu được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu BHOLD được đặt ở đó bởi các mô-đun tích hợp hoặc mô-đun máy phát điện mô hình có thể xuất dữ liệu của họ từ cơ sở dữ liệu BHOLD bằng cách sử dụng giao diện người dùng web BHOLD Core hoặc API BHOLD, được mô tả https://learn.microsoft.com/microsoft-identity-manager/reference/mim2016-bhold-developer-reference.

Tham khảo  

Lịch sử phát hành Trình quản lý Định danh Microsoft  

Lịch sử phiên bản BHOLD

Tính năng không còn dùng - BHOLD

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×