Triệu chứng

Microsoft Exchange Diagnostic Service (EDS) tạo ra lỗi trong mỗi lần khởi động và khởi tạo dịch vụ khi dịch vụ tìm cách tạo công việc. Tất cả các tác vụ nền và giám sát chủ động trên Microsoft Exchange Server chủ dựa trên nền tảng 2019 đều bị ảnh hưởng bởi lỗi này.

EDS Job Manager không bắt đầu các công việc sau:

  • PFAssistantLog

  • OwaClientLog

  • OwaClientLocation

  • OAuthCafeLog

  • OABTải xuốngLog

  • MRSAvailabilityLog

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt các bản cập nhật sau đây, tùy trường hợp:

Bản cập nhật tích lũy 12 dành cho Exchange Server 2019 trở lên cho Exchange Server 2019

Bản cập nhật Tích lũy 23 cho Exchange Server 2016 trở lên dành cho Exchange Server 2016

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×