Hỗ trợ cho Windows Vista gói dịch vụ 1 (SP1) kết thúc vào ngày 12 tháng 7 năm 2011. Để tiếp tục nhận các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows, hãy đảm bảo bạn đang chạy Windows Vista với gói dịch vụ 2 (SP2). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web Microsoft này: hỗ trợ kết thúc cho một số phiên bản của Windows.

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS10-047. Để xem bản tin bảo mật đầy đủ, hãy ghé thăm một web site sau của Microsoft:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này


Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật:
Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:
Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính của bạn đang chạy Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại:
Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:
Hỗ trợ quốc tế

THÔNG TIN VỀ TỆPPhiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.


Thông tin tệp Windows XP

 • Các tệp áp dụng cho một bản gốc cụ thể (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (QFE, GDR) được ghi trong "Yêu cầu SP" và "Chi nhánh dịch vụ" cột.

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ QFE còn chứa các hotfix.

 • Ngoài các tập tin được liệt kê trong các bảng, Cập nhật phần mềm này cũng cài đặt một tập tin danh mục bảo mật liên quan (KBsố.cat) được ký bằng chữ ký số Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows XP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Ntkrnlmp.exe

5.1.2600.5973

2,146,304

27-Apr-2010

13:59

x86

SP3

SP3GDR

Ntkrnlpa.exe

5.1.2600.5973

2,066,816

27-Apr-2010

13:05

x86

SP3

SP3GDR

Ntkrpamp.exe

5.1.2600.5973

2,024,448

27-Apr-2010

13:05

x86

SP3

SP3GDR

Ntoskrnl.exe

5.1.2600.5973

2,189,952

28-Apr-2010

02:25

x86

SP3

SP3GDR

Ntkrnlmp.exe

5.1.2600.5973

2,146,304

27-Apr-2010

13:54

x86

SP3

SP3QFE

Ntkrnlpa.exe

5.1.2600.5973

2,066,944

28-Apr-2010

14:14

x86

SP3

SP3QFE

Ntkrpamp.exe

5.1.2600.5973

2,024,448

27-Apr-2010

13:14

x86

SP3

SP3QFE

Ntoskrnl.exe

5.1.2600.5973

2,190,080

27-Apr-2010

13:50

x86

SP3

SP3QFE

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.0.6000. 16 xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000. 20 xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001. 18 xxx

  Windows Vista SP1 và Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001. 22 xxx

  Windows Vista SP1 và Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002. 18 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 22 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Service Pack 1 được tích hợp vào bản phát hành của Windows Server 2008. Do đó, tệp mốc RTM chỉ áp dụng cho Windows Vista. Tệp mốc RTM có bản 6.0.0000. số phiên bản xxxx .

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng. MUM và tệp MANIFEST cũng như các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Tệp danh mục phân loại bảo mật (thuộc tính không được liệt kê) được ký bằng chữ ký số Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ntkrnlpa.exe

6.0.6001.18488

3,598,216

08-Jun-2010

17:00

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6001.18488

3,545,992

08-Jun-2010

17:00

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.0.6001.22707

3,600,784

08-Jun-2010

16:47

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6001.22707

3,548,552

08-Jun-2010

16:47

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.18267

3,600,768

08-Jun-2010

17:35

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.18267

3,548,040

08-Jun-2010

17:35

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.22420

3,601,792

08-Jun-2010

18:04

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.22420

3,550,600

08-Jun-2010

18:04

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ntoskrnl.exe

6.0.6001.18488

4,690,832

08-Jun-2010

17:47

x64

Ntoskrnl.exe

6.0.6001.22707

4,675,976

08-Jun-2010

17:18

x64

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.18267

4,697,992

08-Jun-2010

18:00

x64

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.22420

4,688,256

08-Jun-2010

18:10

x64

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ntoskrnl.exe

6.0.6001.18488

9,493,384

08-Jun-2010

16:59

IA-64

Ntoskrnl.exe

6.0.6001.22707

9,486,728

08-Jun-2010

16:52

IA-64

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.18267

9,470,336

08-Jun-2010

18:11

IA-64

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.22420

9,464,704

08-Jun-2010

18:02

IA-64

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Vista và Windows Server 2008

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Package_1_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,744

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb981852~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.447 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.907 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb981852~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,614

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_3_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.749

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_3_for_kb981852~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.452 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_4_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.749

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_4_for_kb981852~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.454

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_5_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,383

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_5_for_kb981852~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,104

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_6_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,226

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_6_for_kb981852~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

mức 2,942

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_7_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,226

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_7_for_kb981852~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

mức 2,942

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,357

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,376

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.676 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,703

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,691

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.722 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.411 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,431

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,672

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.699

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.679

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.710 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,415

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.434 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.676 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,703

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,691

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.722 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.412 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,431

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.420

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,439

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update-bf.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3.491 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_6d27d1584b08c50f4e5da41188f6ccd5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18267_none_c155a508378f84ac.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

697

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b3c53417a4bf26238ae4461cc80e3da3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22707_none_73944f1c8ddbba0f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

697

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d000a143d50822093d3392a252a93af9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22420_none_bef9dbec4934bcbd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

697

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d31cd9820275e4006dee5e61e5c0ffe3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18488_none_32dbfdd8e7f4ec12.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

697

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18488_none_6be1ec28b45cb144.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

17,806

Ngày (UTC)

08-Jun-2010

Thời gian (UTC)

18:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22707_none_6cc10bd5cd3a527d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

17,806

Ngày (UTC)

08-Jun-2010

Thời gian (UTC)

17:56

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18267_none_6ddcff84b173b256.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

17,806

Ngày (UTC)

08-Jun-2010

Thời gian (UTC)

18:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22420_none_6e8adbdfca772e22.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

17,806

Ngày (UTC)

08-Jun-2010

Thời gian (UTC)

19:16

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Amd64_23ffb73921974dcd4641280cacdc37d2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22707_none_a022c8d9be53eb87.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

701

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_241b0a4bad9faf529996a00de5be5063_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18488_none_5574f1427d863146.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

701

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_aafb88832c457e89183c42feff5216a2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18267_none_418119d0e06659b2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

701

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_dc204fc194dca0dc4b443c222e07b0e2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22420_none_ea5ecb369a7dbb4d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

701

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18488_none_c80087ac6cba227a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

16,512

Ngày (UTC)

08-Jun-2010

Thời gian (UTC)

19:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22707_none_c8dfa7598597c3b3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

16,512

Ngày (UTC)

08-Jun-2010

Thời gian (UTC)

18:24

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18267_none_c9fb9b0869d1238c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

16,512

Ngày (UTC)

08-Jun-2010

Thời gian (UTC)

19:06

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22420_none_caa9776382d49f58.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

16,512

Ngày (UTC)

08-Jun-2010

Thời gian (UTC)

19:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,754

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb981852~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,461

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,919

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb981852~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.630 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_3_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,759

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_3_for_kb981852~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,466

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_4_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,759

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_4_for_kb981852~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.468 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_5_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.401

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_5_for_kb981852~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,126

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_6_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.242 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_6_for_kb981852~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,962

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_7_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.242 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_7_for_kb981852~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,962

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.365 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,384

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,688

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.715

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,701

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,732

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,419

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,439

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.684 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.711

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.689 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.720 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.423

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,442

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,688

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.715

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,701

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,732

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.420

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,439

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,428

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.447 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update-bf.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3.519 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008

Tên tệp

Ia64_332e10ad1f0c83d172b9eb968fb7cbdf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18267_none_b167b514722759ca.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_74548aff2c2ecea7f1add25cb2625ace_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22420_none_e8681b20c02bbae2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_8b7583212c879425eb5b181c4215b27b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18488_none_c0261a1c1533482b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_aa4359328646ddfbe890a99ed19f3cf3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22707_none_fb51040d30d86101.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18488_none_6be3901eb45aba40.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

16,819

Ngày (UTC)

08-Jun-2010

Thời gian (UTC)

17:45

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22707_none_6cc2afcbcd385b79.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

16,819

Ngày (UTC)

08-Jun-2010

Thời gian (UTC)

17:39

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18267_none_6ddea37ab171bb52.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

16,819

Ngày (UTC)

08-Jun-2010

Thời gian (UTC)

18:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22420_none_6e8c7fd5ca75371e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

16,819

Ngày (UTC)

08-Jun-2010

Thời gian (UTC)

18:56

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.749

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb981852~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.454

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,754

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb981852~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,459

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_3_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,754

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_3_for_kb981852~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,459

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_4_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.071

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_4_for_kb981852~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,786

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_5_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.071

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_5_for_kb981852~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,786

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,415

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.434 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.516

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.539 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.684 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.715

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,419

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.438

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.519

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.543 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.696 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,727

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,416

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,435

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.424

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.443 người

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update-bf.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,698

Ngày (UTC)

10-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "Thông tin dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 tệp bổ sung". MUM và tệp MANIFEST cũng như các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ntkrnlpa.exe

6.1.7600.16617

3,955,080

19-Jun-2010

06:33

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7600.16617

3899784

19-Jun-2010

06:33

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.1.7600.20738

3,964,800

19-Jun-2010

06:37

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7600.20738

3,909,512

19-Jun-2010

06:37

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ntoskrnl.exe

6.1.7600.16617

5,507,968

19-Jun-2010

07:05

x64

Ntoskrnl.exe

6.1.7600.20738

5,474,184

19-Jun-2010

07:05

x64

Ntkrnlpa.exe

6.1.7600.16617

3,955,080

19-Jun-2010

06:33

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7600.16617

3899784

19-Jun-2010

06:33

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.1.7600.20738

3,964,800

19-Jun-2010

06:37

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7600.20738

3,909,512

19-Jun-2010

06:37

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ntoskrnl.exe

6.1.7600.16617

11,174,792

19-Jun-2010

06:08

IA-64

Ntoskrnl.exe

6.1.7600.20738

11,129,216

19-Jun-2010

06:12

IA-64

Ntkrnlpa.exe

6.1.7600.16617

3,955,080

19-Jun-2010

06:33

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7600.16617

3899784

19-Jun-2010

06:33

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.1.7600.20738

3,964,800

19-Jun-2010

06:37

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7600.20738

3,909,512

19-Jun-2010

06:37

Không áp dụng

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Package_1_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,782

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb981852~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,485

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,787

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb981852~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.490 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_3_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,767

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_3_for_kb981852~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.470 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,379

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.430

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update-bf.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.853

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_341efd8bb39a83d327537a261e49f67e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_6b97a51800cc6d47.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

697

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_9cfe71f7af179738760e881854add1a7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_cd34bb39564ccd3e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

697

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_6c546d7e153c0e65.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

16151

Ngày (UTC)

19-Jun-2010

Thời gian (UTC)

07:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_6cc96abb2e68ff68.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

16151

Ngày (UTC)

19-Jun-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Amd64_09af02664f2b43d30e6a9a20c3eb3047_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_5c83016e4cbd40af.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.042

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_237f50ef06f0f5f3d0617a4a0ed9fa75_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_2ecb56b1c0e3e450.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

701

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_341efd8bb39a83d327537a261e49f67e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_c7b6409bb929de7d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5e71cf0d25f3dc7c6dfe69bf79456aca_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_45108fc597ca58c9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.042

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9cfe71f7af179738760e881854add1a7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_295356bd0eaa3e74.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c19f4a99ffc646adbbd46ac935ef2fd9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_4f38d94b13524199.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

701

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_c8730901cd997f9b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

15291

Ngày (UTC)

19-Jun-2010

Thời gian (UTC)

08:02

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_c8e8063ee6c6709e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

15291

Ngày (UTC)

19-Jun-2010

Thời gian (UTC)

08:02

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,792

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb981852~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.499 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,795

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb981852~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3.658 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_3_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,015

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_3_for_kb981852~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,884

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_4_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,986

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_4_for_kb981852~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.915 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,877

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update-bf.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,083

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_6c546d7e153c0e65.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

16151

Ngày (UTC)

19-Jun-2010

Thời gian (UTC)

07:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_6cc96abb2e68ff68.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

16151

Ngày (UTC)

19-Jun-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Ia64_341efd8bb39a83d327537a261e49f67e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_6b99490e00ca7643.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

698

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_9cfe71f7af179738760e881854add1a7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_cd365f2f564ad63a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

698

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_d0322be02148463dcf477cea8e0907f2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_7639ff31b87034b3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_e2e24c70e09d8228689ea950221d2802_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_7e443b91c30ab441.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_6c561174153a1761.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

15289

Ngày (UTC)

19-Jun-2010

Thời gian (UTC)

07:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_6ccb0eb12e670864.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

15289

Ngày (UTC)

19-Jun-2010

Thời gian (UTC)

07:56

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.791 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb981852~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,651

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb981852_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.009

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb981852~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3.874 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.932 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981852_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,967

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update-bf.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,667

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_6c546d7e153c0e65.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

16151

Ngày (UTC)

19-Jun-2010

Thời gian (UTC)

07:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_6cc96abb2e68ff68.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

16151

Ngày (UTC)

19-Jun-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×