Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hỗ trợ cho Windows Vista gói dịch vụ 1 (SP1) kết thúc vào ngày 12 tháng 7 năm 2011. Để tiếp tục nhận các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows, hãy đảm bảo bạn đang chạy Windows Vista với gói dịch vụ 2 (SP2). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web Microsoft này: hỗ trợ kết thúc cho một số phiên bản của Windows.

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS10-054. Để xem bản tin bảo mật đầy đủ, hãy ghé thăm một web site sau của Microsoft:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này


Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật:
Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:
Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính của bạn đang chạy Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại:
Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:
Hỗ trợ quốc tế

THÔNG TIN VỀ TỆPPhiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.


Thông tin tệp Windows XP và Windows Server 2003

 • Các tệp áp dụng cho một bản gốc cụ thể (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (QFE, GDR) được ghi trong "Yêu cầu SP" và "Chi nhánh dịch vụ" cột.

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ QFE còn chứa các hotfix.

 • Ngoài các tập tin được liệt kê trong các bảng, Cập nhật phần mềm này cũng cài đặt một tập tin danh mục bảo mật liên quan (KBsố.cat) được ký bằng chữ ký số Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows XP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Srv.sys

5.1.2600.6002

354,304

21-Jun-2010

15:27

x86

SP3

SP3GDR

Srv.sys

5.1.2600.6002

354,304

21-Jun-2010

14:18

x86

SP3

SP3QFE

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2003 và phiên bản Windows XP Professional x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Srv.sys

5.2.3790.4733

668,160

26-Jun-2010

01:03

x64

SP2

SP2GDR

Srv.sys

5.2.3790.4733

671,232

26-Jun-2010

01:00

x64

SP2

SP2QFE

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows Server 2003

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Srv.sys

5.2.3790.4733

377,344

24-Jun-2010

16:28

x86

SP2

SP2GDR

Srv.sys

5.2.3790.4733

377,856

24-Jun-2010

16:30

x86

SP2

SP2QFE

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2003

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Srv.sys

5.2.3790.4733

1,146,880

26-Jun-2010

01:05

IA-64

SP2

SP2GDR

Srv.sys

5.2.3790.4733

1,150,464

26-Jun-2010

00:59

IA-64

SP2

SP2QFE

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.0.6000. 16 xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000. 20 xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001. 18 xxx

  Windows Vista SP1 và Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001. 22 xxx

  Windows Vista SP1 và Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002. 18 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 22 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Service Pack 1 được tích hợp vào bản phát hành của Windows Server 2008. Do đó, tệp mốc RTM chỉ áp dụng cho Windows Vista. Tệp mốc RTM có bản 6.0.0000. số phiên bản xxxx .

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng. MUM và tệp MANIFEST cũng như các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Tệp danh mục phân loại bảo mật (thuộc tính không được liệt kê) được ký bằng chữ ký số Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Srvnet.sys

6.0.6001.22715

99,328

18-Jun-2010

14:50

x86

Srv.sys

6.0.6001.18495

302,080

18-Jun-2010

14:43

x86

Srv.sys

6.0.6001.22715

303,104

18-Jun-2010

14:51

x86

Srv.sys

6.0.6002.18274

302,080

18-Jun-2010

15:04

x86

Srv.sys

6.0.6002.22427

303,104

18-Jun-2010

15:14

x86

Srv2.sys

6.0.6001.18495

144,896

18-Jun-2010

14:43

x86

Srv2.sys

6.0.6001.22715

145,408

18-Jun-2010

14:51

x86

Srv2.sys

6.0.6002.18274

144,896

18-Jun-2010

15:04

x86

Srv2.sys

6.0.6002.22427

145,408

18-Jun-2010

15:14

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Srvnet.sys

6.0.6001.22715

141,312

18-Jun-2010

15:10

x64

Srv.sys

6.0.6001.18495

462,848

18-Jun-2010

15:13

x64

Srv.sys

6.0.6001.22715

451,072

18-Jun-2010

15:10

x64

Srv.sys

6.0.6002.18274

453,120

18-Jun-2010

15:26

x64

Srv.sys

6.0.6002.22427

451,072

18-Jun-2010

15:26

x64

Srv2.sys

6.0.6001.18495

174,592

18-Jun-2010

15:12

x64

Srv2.sys

6.0.6001.22715

175,104

18-Jun-2010

15:10

x64

Srv2.sys

6.0.6002.18274

175,104

18-Jun-2010

15:26

x64

Srv2.sys

6.0.6002.22427

175,104

18-Jun-2010

15:25

x64

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Srvnet.sys

6.0.6001.22715

286,720

18-Jun-2010

14:53

IA-64

Srv.sys

6.0.6001.18495

963,584

18-Jun-2010

14:53

IA-64

Srv.sys

6.0.6001.22715

965,120

18-Jun-2010

14:53

IA-64

Srv.sys

6.0.6002.18274

964,608

18-Jun-2010

15:12

IA-64

Srv.sys

6.0.6002.22427

965,120

18-Jun-2010

15:13

IA-64

Srv2.sys

6.0.6001.18495

465,920

18-Jun-2010

14:52

IA-64

Srv2.sys

6.0.6001.22715

466,944

18-Jun-2010

14:53

IA-64

Srv2.sys

6.0.6002.18274

466,944

18-Jun-2010

15:12

IA-64

Srv2.sys

6.0.6002.22427

466,432

18-Jun-2010

15:13

IA-64

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Vista và Windows Server 2008

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Package_1_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,763

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb982214~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,178

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.605 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb982214~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,016

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_3_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.605 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_3_for_kb982214~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4.020 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_4_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,025

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_4_for_kb982214~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,448

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_5_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,867

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_5_for_kb982214~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,286

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_6_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,867

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_6_for_kb982214~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,286

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,357

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,376

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.676 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,703

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,691

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.722 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.411 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,431

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,672

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.699

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.679

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.710 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,415

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,435

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.676 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,703

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,691

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.722 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update-bf.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,010

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_086e96998a80f68d790221afc474a40d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_820d352f595370b5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

700

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_0f472c72816e7edcde5c5bbd5444b8d1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_1168de609c113479.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

700

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_1d3a045fa00797b4b185c61121a1bc4c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_dc1d4fcf6974c399.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

700

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_617c8c0a27ff91ce825462168dc26a2d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_89b41df3afd10e27.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

700

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_907fe33600a9be4f6aea254274d460f8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_b6c854d500d83a3f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

700

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_98aa5d2a097c7a1151b0dca3d8822551_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_984a4ca0c8693bd9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

700

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_9ef54545ae36d56bca78825bf3411b10_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_375d0a4b00471251.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

700

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_cd04981e924949f49a884b7817c73a7a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_9504b77a4e3de2bb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.048

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_045a07e92948400f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,227

Ngày (UTC)

21-Jun-2010

Thời gian (UTC)

07:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_d99b2318f6b8069d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,627

Ngày (UTC)

19-Jun-2010

Thời gian (UTC)

09:58

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_da7b43100f94c12d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,627

Ngày (UTC)

21-Jun-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_db963674f3cf07af.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,627

Ngày (UTC)

21-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:35

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_dc58e5a00cc164f0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,627

Ngày (UTC)

21-Jun-2010

Thời gian (UTC)

07:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_d990532cf6c0228e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4.426 người

Ngày (UTC)

19-Jun-2010

Thời gian (UTC)

09:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_da7073240f9cdd1e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4.426 người

Ngày (UTC)

21-Jun-2010

Thời gian (UTC)

07:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_db8b6688f3d723a0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4.426 người

Ngày (UTC)

21-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:35

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_dc4e15b40cc980e1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4.426 người

Ngày (UTC)

21-Jun-2010

Thời gian (UTC)

07:26

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Amd64_136c28f41886463d17802c60feb724f0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_c5498eb536014ea4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

704

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_2ccc9660ebdb56aff5395b12e0f7a8db_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_ae41af3362be71ec.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

704

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6759b9386d703499006caf11ff25ad1c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_00c617449f0a923c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

704

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_78d4d3208f796bf5540412609aa66259_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_e832a5ab32c59555.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

704

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_7f4a23e76355b4e0c9ff3e2d46b30ca8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_49e90c5bf52e0fb0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

704

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_81d0847a6f49daa0eeb02978a6d2d772_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_1efbff59cf945668.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

704

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c1cbf1d65749ab6c7f6085152f47a990_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_2bf0b1608634eed0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

704

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e2881f56fc595e6fa7a056459a3d275a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_899add4e6e2920fe.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.054

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_6078a36ce1a5b145.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,493

Ngày (UTC)

21-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_35b9be9caf1577d3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,891

Ngày (UTC)

21-Jun-2010

Thời gian (UTC)

07:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_3699de93c7f23263.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,891

Ngày (UTC)

21-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_37b4d1f8ac2c78e5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,891

Ngày (UTC)

21-Jun-2010

Thời gian (UTC)

07:50

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_38778123c51ed626.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,891

Ngày (UTC)

21-Jun-2010

Thời gian (UTC)

08:42

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_35aeeeb0af1d93c4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,688

Ngày (UTC)

21-Jun-2010

Thời gian (UTC)

07:20

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_368f0ea7c7fa4e54.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,688

Ngày (UTC)

21-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_37aa020cac3494d6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,688

Ngày (UTC)

21-Jun-2010

Thời gian (UTC)

07:49

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_386cb137c526f217.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,688

Ngày (UTC)

21-Jun-2010

Thời gian (UTC)

08:41

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.781 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb982214~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,204

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.621 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb982214~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4.040 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_3_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.621 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_3_for_kb982214~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4.044

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_4_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,047

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_4_for_kb982214~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4478 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_5_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,887

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_5_for_kb982214~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,314

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_6_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,887

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_6_for_kb982214~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,314

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.365 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,384

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,688

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.715

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,701

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,732

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,419

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,439

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.684 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.711

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.689 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.720 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.423

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.443 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,688

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.715

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,701

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,732

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update-bf.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,034

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008

Tên tệp

Ia64_0a9ebb45ccdf29dc2932bd738cd4df27_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_341bcb96368f702e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

702

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_10a28009980d3731f094b5fe06e9ed55_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_b41316b44584a0e9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

702

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_3724f2d5d6fce81cfd4fcd3b2f0a59fc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_c5605a3bb417d7eb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

702

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_455185c2c558539e60e2d23cc4fd7490_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_360738de00c190b9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

702

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_72138458edd89d64d5cafa5874608400_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_3921ab0959ba432d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

702

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_c4a99dfc9b06e9955f88d55b4b9daeb1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_674d23e4bbe21826.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

702

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_d8037d7a158759b832aa1160ca42db07_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_e883457313b5dbea.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

702

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_fbb867220d21da4b11ca9bc26dc8f407_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_52130a553224f8ba.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.051

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_045babdf2946490b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4488 người

Ngày (UTC)

18-Jun-2010

Thời gian (UTC)

18:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_d99cc70ef6b60f99.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,885

Ngày (UTC)

19-Jun-2010

Thời gian (UTC)

09:20

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_da7ce7060f92ca29.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,885

Ngày (UTC)

18-Jun-2010

Thời gian (UTC)

18:24

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_db97da6af3cd10ab.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,885

Ngày (UTC)

21-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_dc5a89960cbf6dec.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,885

Ngày (UTC)

21-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:39

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_d991f722f6be2b8a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,683

Ngày (UTC)

19-Jun-2010

Thời gian (UTC)

09:20

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_da72171a0f9ae61a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,683

Ngày (UTC)

18-Jun-2010

Thời gian (UTC)

18:23

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_db8d0a7ef3d52c9c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,683

Ngày (UTC)

21-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:37

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_dc4fb9aa0cc789dd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,683

Ngày (UTC)

21-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,613

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb982214~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,028

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,613

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb982214~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,028

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_3_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,713

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_3_for_kb982214~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4.134 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_4_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.715 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_4_for_kb982214~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4.134 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,415

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,435

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.516

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.539 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.684 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.715

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,419

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.438

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.519

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.543 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.696 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,727

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update-bf.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,215

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "Thông tin dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 tệp bổ sung". MUM và tệp MANIFEST cũng như các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Srvnet.sys

6.1.7600.16619

113,664

22-Jun-2010

02:47

x86

Srvnet.sys

6.1.7600.20740

113,664

22-Jun-2010

02:44

x86

Srv.sys

6.1.7600.16619

310,784

22-Jun-2010

02:47

x86

Srv.sys

6.1.7600.20740

311,296

22-Jun-2010

02:45

x86

Srv2.sys

6.1.7600.16619

307,200

22-Jun-2010

02:47

x86

Srv2.sys

6.1.7600.20740

307,200

22-Jun-2010

02:45

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Srvnet.sys

6.1.7600.16619

162,304

22-Jun-2010

03:20

x64

Srvnet.sys

6.1.7600.20740

162,304

22-Jun-2010

02:47

x64

Srv.sys

6.1.7600.16619

463,360

22-Jun-2010

03:21

x64

Srv.sys

6.1.7600.20740

462,336

22-Jun-2010

02:48

x64

Srv2.sys

6.1.7600.16619

404992

22-Jun-2010

03:20

x64

Srv2.sys

6.1.7600.20740

404992

22-Jun-2010

02:47

x64

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Srvnet.sys

6.1.7600.16619

346,112

22-Jun-2010

02:19

IA-64

Srvnet.sys

6.1.7600.20740

346,112

22-Jun-2010

02:19

IA-64

Srv.sys

6.1.7600.16619

1,026,560

22-Jun-2010

02:20

IA-64

Srv.sys

6.1.7600.20740

1,027,072

22-Jun-2010

02:20

IA-64

Srv2.sys

6.1.7600.16619

778,240

22-Jun-2010

02:19

IA-64

Srv2.sys

6.1.7600.20740

778,240

22-Jun-2010

02:19

IA-64

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Package_1_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3.068 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb982214~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,176

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,048

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb982214~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,159

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.906 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.943

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update-bf.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,642

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_4f69f79f5783d16ba0768d6e699384f6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_6a5665a65445f23d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

700

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8d57043342cb091e777d72f83cc800a0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_88ee261b46a96136.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

704

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_a6ff94bdc59d6f8420e5fdab1d0b80c0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_f09f552e85368a6c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

700

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_bec073a21d3294e1d2b143e46a0d7eaa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_479e01272595b738.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

700

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d2c618f0834eb73c1f1fac80b0c31485_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_7c2c0ba83c9ae3f1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

700

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_fc9deddbd9a0f5c80c7d38588a82f03d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_24c1d8a77fd26919.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

704

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_03fc3aa5713e4562.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,552

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_045c65128a7c54f0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,552

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

17:20

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_da1d75cc578ac680.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,022

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

17:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_da7da03970c8d60e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,022

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

17:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_da12a5e05792e271.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,655

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

17:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_da72d04d70d0f1ff.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,655

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

17:12

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Amd64_0af9f5d7cbb73b73cec3a0d8afe6cdce_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_62cf0b63257981df.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_22ac43634bba5670361cbb27e9ab8308_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_3acd3b1cd7bf7ba9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

704

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_580081fa7e08624225ba1d7e04766bab_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_87aac7fd6cde1468.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_59d2223918963ef45e10537187df3f42_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_e1213221b3aac955.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

704

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_79a8da50923e97c6eff3f72460ba3cfb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_071f1beb767921ef.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

704

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_da13e0217d4d7b774bf08fc78cd84cee_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_3fbe65ff221fdd05.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

704

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_601ad629299bb698.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,554

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

17:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_607b009642d9c626.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,554

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

17:26

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_363c11500fe837b6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3.026 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_369c3bbd29264744.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3.026 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

17:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_363141640ff053a7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.657 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

17:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_36916bd1292e6335.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.657 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3.304

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb982214~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,428

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,066

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb982214~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,189

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.136 người

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,177

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update-bf.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,870

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Ia64_0cd7d60303732a5c0c94a1fafde111d3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_85af440ca95e92bf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

702

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_18d9d34014e7acc5ea761d5b60bcac3c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_0433db59e435e494.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

702

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_4a1caf75e527ec74afac2c6a6eb6b6c2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_d2358ed234540d67.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

702

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_52b12774773c931eeb1acdf36e116e23_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_95c2b59d92b656b6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

706

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_86b9dd1746554e364c228f1fde566319_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_94858af5d21bcdac.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

702

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_8d99791b8bf71e3c627c1aea6c8f3ef4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_9421e368f5196be3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

706

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_03fdde9b713c4e5e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,553

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

08:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_045e09088a7a5dec.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,553

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_da1f19c25788cf7c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,024

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

08:03

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_da7f442f70c6df0a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,024

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:42

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16619_none_da1449d65790eb6d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.656

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

08:02

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20740_none_da74744370cefafb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.656

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:41

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb982214_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,294

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb982214~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,412

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,669

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb982214_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,692

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update-bf.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,667

Ngày (UTC)

22-Jun-2010

Thời gian (UTC)

21:57

Nền tảng

Không áp dụng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×