Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS10-060. Để xem bản tin bảo mật đầy đủ, hãy ghé thăm một web site sau của Microsoft:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này


Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật:
Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:
Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính của bạn đang chạy Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại:
Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:
Hỗ trợ quốc tế

Thông tin

TẢI XUỐNG THÔNG TIN

Tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống Microsoft:

Download Tải xuống gói cập nhật bảo mật Microsoft .NET Framework 3.5 bây giờ.

Ngày phát hành: Ngày 10 tháng 8 năm 2010

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Vấn đề đã biết và biết thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Để biết thêm thông tin về các sự cố cài đặt với Microsoft .NET Framework 3.5, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2263996 vá của Microsoft Framework có thể không có quyền truy cập bị từ chối hoặc tệp sử dụng lỗi

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Để biết thêm thông tin về chuyển các lệnh được hỗ trợ bởi bản cập nhật này, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Mô tả 2263996 cài đặt độc lập Windows Update (Wusa.exe) và tệp .msu trong Windows Vista và Windows Server 2008

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Để loại bỏ bản cập nhật này, sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản Cập Nhật bảo mật này không thay thế bản Cập Nhật bảo mật phát hành trước đó.

THÔNG TIN VỀ TỆP

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5, phiên bản 32-bit

Chi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

352,256

22-Jul-2009

23:58

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

23-Jul-2009

01:20

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

22-Jul-2009

23:28

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

22-Jul-2009

22:59

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

22-Jul-2009

23:16

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

22-Jul-2009

23:40

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

23-Jul-2009

02:03

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

22-Jul-2009

22:59

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

331,776

23-Jul-2009

00:39

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

23-Jul-2009

01:59

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

22-Jul-2009

23:23

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

348,160

22-Jul-2009

22:59

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

319,488

22-Jul-2009

22:56

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

290,816

23-Jul-2009

00:30

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

22-Jul-2009

23:20

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

23-Jul-2009

01:20

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

22-Jul-2009

23:40

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

23-Jul-2009

00:13

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

397,312

22-Jul-2009

23:24

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

22-Jul-2009

23:44

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

23-Jul-2009

01:25

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278,528

22-Jul-2009

22:56

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278,528

22-Jul-2009

23:09

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

22-Jul-2009

22:55

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

22-Jul-2009

22:55

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

22-Jul-2009

22:55

Mscorlib.dll

2.0.50727.4952

4,550,656

20-May-2010

22:49

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

22-Jul-2009

22:55

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

22-Jul-2009

22:55

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39.284

22-Jul-2009

22:55

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

22-Jul-2009

22:55

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

22-Jul-2009

22:55

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

22-Jul-2009

22:55

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

22-Jul-2009

22:55

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

22-Jul-2009

22:55

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

22-Jul-2009

22:55

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

22-Jul-2009

22:56

Mscordacwks.dll

2.0.50727.4952

995,160

20-May-2010

22:49

Mscorwks.dll

2.0.50727.4952

5,816,656

20-May-2010

22:49

Sos.dll

2.0.50727.4952

388,936

20-May-2010

22:49

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

352,256

23-Jul-2009

00:18

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

23-Jul-2009

01:41

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

23-Jul-2009

00:36

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

22-Jul-2009

23:27

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

22-Jul-2009

23:44

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

22-Jul-2009

23:51

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

23-Jul-2009

00:34

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

22-Jul-2009

23:26

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

331,776

23-Jul-2009

01:07

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

23-Jul-2009

00:50

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

22-Jul-2009

23:51

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

348,160

22-Jul-2009

23:24

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

319,488

22-Jul-2009

23:27

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

290,816

23-Jul-2009

01:02

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

22-Jul-2009

23:42

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

23-Jul-2009

01:41

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

22-Jul-2009

23:50

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

23-Jul-2009

00:30

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

397,312

22-Jul-2009

23:52

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

23-Jul-2009

00:51

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

23-Jul-2009

01:43

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278,528

22-Jul-2009

23:27

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278,528

23-Jul-2009

00:40

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

22-Jul-2009

23:08

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

22-Jul-2009

23:09

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

22-Jul-2009

23:09

Mscorlib.dll

2.0.50727.5018

4,550,656

20-May-2010

22:43

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

22-Jul-2009

23:10

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

22-Jul-2009

23:10

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39.284

22-Jul-2009

23:10

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

22-Jul-2009

23:10

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

22-Jul-2009

23:10

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

22-Jul-2009

23:10

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

22-Jul-2009

23:10

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

22-Jul-2009

23:10

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

22-Jul-2009

23:10

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

22-Jul-2009

23:11

Mscordacwks.dll

2.0.50727.5018

995,672

20-May-2010

22:43

Mscorwks.dll

2.0.50727.5018

5,822,800

20-May-2010

22:43

Sos.dll

2.0.50727.5018

388,936

20-May-2010

22:43

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5, phiên bản 64-bit

Chi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

22-Jul-2009

23:11

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

22-Jul-2009

23:11

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

22-Jul-2009

23:12

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.4952

4,567,040

20-May-2010

22:38

x64

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

22-Jul-2009

23:13

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

22-Jul-2009

23:13

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39.284

22-Jul-2009

23:13

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

22-Jul-2009

23:13

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

22-Jul-2009

23:13

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

22-Jul-2009

23:13

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

22-Jul-2009

23:13

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

22-Jul-2009

23:13

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

22-Jul-2009

23:13

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

22-Jul-2009

23:13

Không áp dụng

Mscordacwks.dll

2.0.50727.4952

1,764,184

20-May-2010

22:38

x64

Mscorwks.dll

2.0.50727.4952

10,059,088

20-May-2010

22:38

x64

Sos.dll

2.0.50727.4952

485,192

20-May-2010

22:38

x64

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

352,256

23-Jul-2009

00:05

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

23-Jul-2009

01:30

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

23-Jul-2009

00:13

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

22-Jul-2009

23:24

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

22-Jul-2009

23:21

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

22-Jul-2009

23:30

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

23-Jul-2009

00:09

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

22-Jul-2009

23:37

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

331,776

23-Jul-2009

00:46

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

23-Jul-2009

01:59

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

22-Jul-2009

23:38

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

348,160

22-Jul-2009

23:28

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

319,488

22-Jul-2009

23:29

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

290,816

23-Jul-2009

00:40

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

22-Jul-2009

23:26

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

23-Jul-2009

01:29

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

22-Jul-2009

23:29

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

23-Jul-2009

00:20

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

397,312

22-Jul-2009

23:30

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

23-Jul-2009

01:55

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

23-Jul-2009

01:35

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278,528

22-Jul-2009

23:30

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278,528

23-Jul-2009

02:14

x86

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

22-Jul-2009

22:55

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

22-Jul-2009

22:55

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

22-Jul-2009

22:55

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.4952

4,550,656

20-May-2010

22:49

x86

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

22-Jul-2009

22:55

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

22-Jul-2009

22:55

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39.284

22-Jul-2009

22:55

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

22-Jul-2009

22:55

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

22-Jul-2009

22:55

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

22-Jul-2009

22:55

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

22-Jul-2009

22:55

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

22-Jul-2009

22:55

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

22-Jul-2009

22:55

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

22-Jul-2009

22:56

Không áp dụng

Mscordacwks.dll

2.0.50727.4952

995,160

20-May-2010

22:49

x86

Mscorwks.dll

2.0.50727.4952

5,816,656

20-May-2010

22:49

x86

Sos.dll

2.0.50727.4952

388,936

20-May-2010

22:49

x86

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

22-Jul-2009

23:26

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

22-Jul-2009

23:26

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

22-Jul-2009

23:27

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.5018

4,567,040

20-May-2010

22:39

x64

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

22-Jul-2009

23:28

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

22-Jul-2009

23:28

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39.284

22-Jul-2009

23:28

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

22-Jul-2009

23:28

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

22-Jul-2009

23:28

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

22-Jul-2009

23:28

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

22-Jul-2009

23:28

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

22-Jul-2009

23:28

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

22-Jul-2009

23:28

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

22-Jul-2009

23:30

Không áp dụng

Mscordacwks.dll

2.0.50727.5018

1,757,528

20-May-2010

22:39

x64

Mscorwks.dll

2.0.50727.5018

10,044,752

20-May-2010

22:39

x64

Sos.dll

2.0.50727.5018

485,192

20-May-2010

22:39

x64

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

352,256

23-Jul-2009

00:21

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

23-Jul-2009

01:45

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

22-Jul-2009

23:58

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

22-Jul-2009

23:51

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

22-Jul-2009

23:50

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

22-Jul-2009

23:51

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

22-Jul-2009

23:52

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

22-Jul-2009

23:54

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

331,776

23-Jul-2009

01:13

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

23-Jul-2009

02:09

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

22-Jul-2009

23:58

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

348,160

22-Jul-2009

23:50

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

319,488

22-Jul-2009

23:49

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

290,816

23-Jul-2009

01:08

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

22-Jul-2009

23:51

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

23-Jul-2009

01:45

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

22-Jul-2009

23:51

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

23-Jul-2009

00:33

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

397,312

22-Jul-2009

23:57

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

23-Jul-2009

02:12

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

23-Jul-2009

01:47

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278,528

22-Jul-2009

23:48

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278,528

23-Jul-2009

02:19

x86

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

22-Jul-2009

23:08

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

22-Jul-2009

23:09

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

22-Jul-2009

23:09

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.5018

4,550,656

20-May-2010

22:43

x86

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

22-Jul-2009

23:10

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

22-Jul-2009

23:10

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39.284

22-Jul-2009

23:10

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

22-Jul-2009

23:10

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

22-Jul-2009

23:10

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

22-Jul-2009

23:10

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

22-Jul-2009

23:10

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

22-Jul-2009

23:10

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

22-Jul-2009

23:10

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

22-Jul-2009

23:11

Không áp dụng

Mscordacwks.dll

2.0.50727.5018

995,672

20-May-2010

22:43

x86

Mscorwks.dll

2.0.50727.5018

5,822,800

20-May-2010

22:43

x86

Sos.dll

2.0.50727.5018

388,936

20-May-2010

22:43

x86

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5, phiên bản IA-x64

Chi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

22-Jul-2009

23:18

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

22-Jul-2009

23:18

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

22-Jul-2009

23:19

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.4952

4,009,984

20-May-2010

22:37

IA-64

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

22-Jul-2009

23:20

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

22-Jul-2009

23:20

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39.284

22-Jul-2009

23:20

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

22-Jul-2009

23:20

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

22-Jul-2009

23:20

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

22-Jul-2009

23:20

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

22-Jul-2009

23:20

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

22-Jul-2009

23:20

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

22-Jul-2009

23:20

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

22-Jul-2009

23:21

Không áp dụng

Mscordacwks.dll

2.0.50727.4952

3,085,656

20-May-2010

22:37

IA-64

Mscorwks.dll

2.0.50727.4952

20,164,944

20-May-2010

22:37

IA-64

Sos.dll

2.0.50727.4952

872,776

20-May-2010

22:37

IA-64

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

22-Jul-2009

23:26

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

22-Jul-2009

23:38

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

348,160

22-Jul-2009

23:30

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

319,488

22-Jul-2009

23:28

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278,528

22-Jul-2009

23:28

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278,528

23-Jul-2009

00:33

x86

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

22-Jul-2009

22:55

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

22-Jul-2009

22:55

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

22-Jul-2009

22:55

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.4952

4,550,656

20-May-2010

22:49

x86

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

22-Jul-2009

22:55

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

22-Jul-2009

22:55

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39.284

22-Jul-2009

22:55

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

22-Jul-2009

22:55

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

22-Jul-2009

22:55

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

22-Jul-2009

22:55

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

22-Jul-2009

22:55

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

22-Jul-2009

22:55

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

22-Jul-2009

22:55

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

22-Jul-2009

22:56

Không áp dụng

Mscordacwks.dll

2.0.50727.4952

995,160

20-May-2010

22:49

x86

Mscorwks.dll

2.0.50727.4952

5,816,656

20-May-2010

22:49

x86

Sos.dll

2.0.50727.4952

388,936

20-May-2010

22:49

x86

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

22-Jul-2009

23:55

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

22-Jul-2009

23:55

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

22-Jul-2009

23:55

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.5018

4,009,984

20-May-2010

22:38

IA-64

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

22-Jul-2009

23:56

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

22-Jul-2009

23:56

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39.284

22-Jul-2009

23:56

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

22-Jul-2009

23:56

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

22-Jul-2009

23:56

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

22-Jul-2009

23:56

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

22-Jul-2009

23:56

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

22-Jul-2009

23:56

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

22-Jul-2009

23:56

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

22-Jul-2009

23:56

Không áp dụng

Mscordacwks.dll

2.0.50727.5018

3,086,168

20-May-2010

22:38

IA-64

Mscorwks.dll

2.0.50727.5018

20,187,472

20-May-2010

22:38

IA-64

Sos.dll

2.0.50727.5018

872,776

20-May-2010

22:38

IA-64

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

23-Jul-2009

00:05

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

23-Jul-2009

00:07

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

348,160

23-Jul-2009

00:04

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

319,488

23-Jul-2009

00:01

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278,528

23-Jul-2009

00:01

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278,528

23-Jul-2009

00:13

x86

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

22-Jul-2009

23:08

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

22-Jul-2009

23:09

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

22-Jul-2009

23:09

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.5018

4,550,656

20-May-2010

22:43

x86

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

22-Jul-2009

23:10

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

22-Jul-2009

23:10

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39.284

22-Jul-2009

23:10

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

22-Jul-2009

23:10

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

22-Jul-2009

23:10

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

22-Jul-2009

23:10

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

22-Jul-2009

23:10

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

22-Jul-2009

23:10

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

22-Jul-2009

23:10

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

22-Jul-2009

23:11

Không áp dụng

Mscordacwks.dll

2.0.50727.5018

995,672

20-May-2010

22:43

x86

Mscorwks.dll

2.0.50727.5018

5,822,800

20-May-2010

22:43

x86

Sos.dll

2.0.50727.5018

388,936

20-May-2010

22:43

x86

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×