GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS10-068. Để xem bản tin bảo mật đầy đủ, hãy ghé thăm một web site sau của Microsoft:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này


Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật:
Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:
Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính của bạn đang chạy Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại:
Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:
Hỗ trợ quốc tế

THÔNG TIN VỀ TỆP

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Thông tin tệp Windows Server 2003

 • Các tệp áp dụng cho một chi nhánh dịch vụ cụ thể (QFE, GDR) được ghi trong cột "Nhánh dịch vụ".

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá lỗi được phát hành rộng rãi để phục các sự cố phổ biến, đặc biệt quan trọng. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ QFE còn chứa các hotfix.

 • Ngoài các tập tin được liệt kê trong các bảng, bản cập nhật này cũng cài đặt một tập tin danh mục bảo mật liên quan (KBsố.cat) được ký bằng chữ ký số Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Server 2003 SP2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Ntdsa.dll

5.2.3790.4754

1,522,688

10-Aug-2010

07:08

x86

SP2

SP2GDR

Ntdsa.dll

5.2.3790.4754

1,529,344

10-Aug-2010

07:15

x86

SP2

SP2QFE

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2003 SP2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Ntdsa.dll

5.2.3790.4754

2,968,576

10-Aug-2010

20:10

x64

SP2

SP2GDR

Wntdsa.dll

5.2.3790.4754

1,522,688

10-Aug-2010

20:10

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ntdsa.dll

5.2.3790.4754

2,977,792

10-Aug-2010

20:05

x64

SP2

SP2QFE

Wntdsa.dll

5.2.3790.4754

1,529,344

10-Aug-2010

20:05

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2003 SP2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Ntdsa.dll

5.2.3790.4754

4,252,672

10-Aug-2010

20:08

IA-64

SP2

SP2GDR

Wntdsa.dll

5.2.3790.4754

1,522,688

10-Aug-2010

20:08

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ntdsa.dll

5.2.3790.4754

4,289,024

10-Aug-2010

20:04

IA-64

SP2

SP2QFE

Wntdsa.dll

5.2.3790.4754

1,529,344

10-Aug-2010

20:04

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau.

  Phiên bản

  Sản phẩm

  SR_Level

  Chi nhánh dịch vụ

  6.0.600
  0. 16 xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.600
  0. 20 xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.600
  1. 18 xxx

  Windows Vista và Windows Server 2008

  SP1

  GDR

  6.0.600
  1. 22 xxx

  Windows Vista và Windows Server 2008

  SP1

  LDR

  6.0.600
  2. 18 xxx

  Windows Vista và Windows Server 2008

  SP2

  GDR

  6.0.600
  2. 22 xxx

  Windows Vista và Windows Server 2008

  SP2

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá lỗi được phát hành rộng rãi để phục các sự cố phổ biến, đặc biệt quan trọng. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Service Pack 1 được tích hợp vào bản phát hành của Windows Server 2008. Do đó, tệp mốc RTM chỉ áp dụng cho Windows Vista. Tệp mốc RTM có bản 6.0.0000. xxxxx
  số phiên bản.

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "Thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista tệp bổ sung". Các tệp MUM và tệp MANIFEST và các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục là rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Server 2008 và Windows Vista

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ntdsa.mof

Không áp dụng

227,725

05-Jan-2008

11:24

Không áp dụng

Ntdsai.dll

6.0.6001.18461

1,950,208

16-Apr-2010

16:09

x86

Ntdsa.mof

Không áp dụng

227,725

04-Mar-2010

05:49

Không áp dụng

Ntdsai.dll

6.0.6001.22672

1,950,720

16-Apr-2010

16:10

x86

Ntdsa.mof

Không áp dụng

227,725

16-Apr-2008

00:34

Không áp dụng

Ntdsai.dll

6.0.6002.18244

1,950,208

16-Apr-2010

16:45

x86

Ntdsa.mof

Không áp dụng

227,725

03-Apr-2009

20:49

Không áp dụng

Ntdsai.dll

6.0.6002.22384

1,950,720

16-Apr-2010

17:18

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2008 và Windows Vista

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ntdsa.mof

Không áp dụng

227,725

05-Jan-2008

11:25

Không áp dụng

Ntdsai.dll

6.0.6001.18461

2,635,264

16-Apr-2010

16:39

x64

Ntdsa.mof

Không áp dụng

227,725

26-Feb-2010

04:07

Không áp dụng

Ntdsai.dll

6.0.6001.22672

2,635,776

16-Apr-2010

16:34

x64

Ntdsa.mof

Không áp dụng

227,725

03-Sep-2008

18:35

Không áp dụng

Ntdsai.dll

6.0.6002.18244

2,635,264

16-Apr-2010

17:06

x64

Ntdsa.mof

Không áp dụng

227,725

03-Apr-2009

20:42

Không áp dụng

Ntdsai.dll

6.0.6002.22384

2,635,776

16-Apr-2010

17:10

x64

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Server 2008 và Windows Vista

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Package_1_for_kb981550_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.972 người

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:53

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb981550~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.694 người

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb981550_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,986

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:53

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb981550~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,708

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_3_for_kb981550_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.761 người

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:53

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_3_for_kb981550~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,479

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_4_for_kb981550_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,290

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:53

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_4_for_kb981550~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,022

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_5_for_kb981550_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.304

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:53

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_5_for_kb981550~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,036

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.412 người

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:53

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,431

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.421 người

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:53

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.440

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,633

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:53

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.656 người

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,514

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:53

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,537

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.679

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:53

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.710 người

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.623 người

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:53

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,646

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,517

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:53

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.541 người

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,691

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:53

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.722 người

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update-bf.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,121

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:53

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8fd39c062ed0eb693eb7a5ea7f943366_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_88d35e43c6a530f0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_968ed4f99e4740f671b013cd3eca1ce0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_c90cba9c1c5ee3c8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_a0df95a1deb1c829bf84a3afc8147242_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_770430b1e11df3eb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ac7b737069dabe82af644c78e60c3d03_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_9dadaf37d79fe8b2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_f0866a46b9527a38.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,574

Ngày (UTC)

16-Apr-2010

Thời gian (UTC)

18:02

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_f1063955d2774c71.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,574

Ngày (UTC)

16-Apr-2010

Thời gian (UTC)

18:01

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_f2857ecab665e0a6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,574

Ngày (UTC)

16-Apr-2010

Thời gian (UTC)

18:24

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_f2e3dbe5cfa3f034.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,574

Ngày (UTC)

16-Apr-2010

Thời gian (UTC)

19:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Amd64_0e92424260ca9d2b46526242116bf414_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_df963626023a84c7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

716

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_85dfb3495037bc13e34208ed59d7a999_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_154e1fb66d8a236a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

716

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9b0ac9bde74e5ea938782efcce544d5d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_695f1bf12f375f65.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

716

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_bf7ce6a6c74731505eaab0647c43b796_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_6ac24404c9fabe13.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

716

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_4ca505ca71afeb6e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,632

Ngày (UTC)

16-Apr-2010

Thời gian (UTC)

18:37

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_4d24d4d98ad4bda7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,632

Ngày (UTC)

16-Apr-2010

Thời gian (UTC)

18:18

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_4ea41a4e6ec351dc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,632

Ngày (UTC)

16-Apr-2010

Thời gian (UTC)

18:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_4f0277698801616a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,632

Ngày (UTC)

16-Apr-2010

Thời gian (UTC)

18:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb981550_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,984

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb981550~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.710 người

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb981550_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.998 người

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb981550~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,724

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_3_for_kb981550_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.771

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_3_for_kb981550~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.493

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_4_for_kb981550_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.306 người

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_4_for_kb981550~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3.042 người

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_5_for_kb981550_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.320 người

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_5_for_kb981550~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,056

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.420

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,439

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.429 người

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,448

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.643 người

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.666 người

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.524 người

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.547

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.689 người

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.720 người

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,633

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.656 người

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,527

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,551

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,701

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,732

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update-bf.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,145

Ngày (UTC)

23-Apr-2010

Thời gian (UTC)

07:52

Nền tảng

Không áp dụng

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.760
  0.16 xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.760
  0.20 xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá lỗi được phát hành rộng rãi để phục các sự cố phổ biến, đặc biệt quan trọng. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và tệp MANIFEST cũng như các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục là rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ntdsa.mof

Không áp dụng

227,765

22-Jul-2009

22:46

Không áp dụng

Ntdsai.dll

6.1.7600.16612

2,007,552

16-Jun-2010

05:48

x86

Ntdsa.mof

Không áp dụng

227,765

22-Jul-2009

23:03

Không áp dụng

Ntdsai.dll

6.1.7600.20735

2,007,552

16-Jun-2010

05:57

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ntdsa.mof

Không áp dụng

227,765

22-Jul-2009

23:08

Không áp dụng

Ntdsai.dll

6.1.7600.16612

2,721,280

16-Jun-2010

06:10

x64

Ntdsa.mof

Không áp dụng

227,765

22-Jul-2009

23:22

Không áp dụng

Ntdsai.dll

6.1.7600.20735

2,721,280

16-Jun-2010

06:10

x64

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Package_1_for_kb981550_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,799

Ngày (UTC)

16-Jun-2010

Thời gian (UTC)

22:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb981550~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.517 người

Ngày (UTC)

16-Jun-2010

Thời gian (UTC)

22:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.445 người

Ngày (UTC)

16-Jun-2010

Thời gian (UTC)

22:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.464

Ngày (UTC)

16-Jun-2010

Thời gian (UTC)

22:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update-bf.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.443 người

Ngày (UTC)

16-Jun-2010

Thời gian (UTC)

22:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_2bf3544467dd0c55944f4a5cce854487_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16612_none_9e323d7caeffb02f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

16-Jun-2010

Thời gian (UTC)

22:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ec987e64bce06b62c4cd3d72eab8a3f0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20735_none_464c39e730861d95.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

16-Jun-2010

Thời gian (UTC)

22:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16612_none_f0e54c581a4041e9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,527

Ngày (UTC)

16-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:23

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20735_none_f15c4a29336b659a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,527

Ngày (UTC)

16-Jun-2010

Thời gian (UTC)

06:45

Nền tảng

Không áp dụng

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Amd64_af1729c19788108f245154650778ba90_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20735_none_e9591a20b7de5d5b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

716

Ngày (UTC)

16-Jun-2010

Thời gian (UTC)

22:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_d3508121f2e1560588fa34eead12cf0a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16612_none_0981e16d776069dd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

716

Ngày (UTC)

16-Jun-2010

Thời gian (UTC)

22:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16612_none_4d03e7dbd29db31f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,531

Ngày (UTC)

16-Jun-2010

Thời gian (UTC)

07:31

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20735_none_4d7ae5acebc8d6d0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,531

Ngày (UTC)

16-Jun-2010

Thời gian (UTC)

07:32

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb981550_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,679

Ngày (UTC)

16-Jun-2010

Thời gian (UTC)

22:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb981550~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3.417 người

Ngày (UTC)

16-Jun-2010

Thời gian (UTC)

22:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,323

Ngày (UTC)

16-Jun-2010

Thời gian (UTC)

22:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb981550_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,358

Ngày (UTC)

16-Jun-2010

Thời gian (UTC)

22:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update-bf.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.321 người

Ngày (UTC)

16-Jun-2010

Thời gian (UTC)

22:22

Nền tảng

Không áp dụng

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×