Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS10-105. Để xem bản tin bảo mật đầy đủ, hãy ghé thăm một web site sau của Microsoft:

 • Người dùng gia đình:

  Bỏ qua các chi tiết: tải xuống các bản Cập Nhật cho máy tính của bạn tại nhà hoặc máy tính xách tay của bạn từ trang web của Microsoft Update bây giờ:

 • Chuyên gia CNTT:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Dành cho người dùng gia đình, miễn phí hỗ trợ có sẵn bởi gọi 1-866-PCSAFETY tại Hoa Kỳ và Canada hoặc bằng cách liên hệ công ty con Microsoft địa phương của bạn. Để biết thêm thông tin về cách liên hệ với công ty con Microsoft địa phương của bạn để hỗ trợ các vấn đề với bản Cập Nhật bảo mật, truy cập trang web Microsoft quốc tế hỗ trợ:

Bắc Mỹ khách hàng cũng có thể được truy cập nhanh vào email miễn phí không giới hạn hỗ trợ hoặc không giới hạn cá nhân chat hỗ trợ bằng cách ghé thăm website sau của Microsoft:

Đối với khách hàng doanh nghiệp, hỗ trợ Cập Nhật bảo mật có sẵn thông qua liên hệ hỗ trợ thông thường của bạn.

Thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Vấn đề đã biết và biết thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề. Nếu đây là trường hợp, vấn đề được liệt kê bên dưới mỗi liên kết bài viết.

 • MS10-105: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Office 2010: ngày 14 tháng 8 năm 2010

 • MS10-105: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho hệ thống Microsoft Office 2007: ngày 14 tháng 8 năm 2010

 • MS10-105: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Office 2003: ngày 14 tháng 8 năm 2010

  Vấn đề bảo mật Cập Nhật 2289163

  • Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này, bạn không thể xem hoặc nhập các tệp hình ảnh vào tài liệu Microsoft Office. Để biết thêm thông tin về sự cố này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Tri thức Microsoft:

   Thiết đặt bảo mật các bộ lọc đồ họa cho Microsoft Office 2010, Hệ thống Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2003 và Microsoft Office XP


 • MS10-105: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Office XP: ngày 14 tháng 8 năm 2010

  Các vấn đề bảo mật Cập Nhật 2289162

  • Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này, bạn có thể phải chấp nhận điều khoản cấp phép phần mềm của Microsoft khi bạn khởi động chương trình Microsoft Office XP. Nếu bạn không chấp nhận điều khoản cấp phép phần mềm của Microsoft, chương trình Office XP không thể khởi động.


  • Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này, bạn không thể xem hoặc nhập các tệp hình ảnh vào tài liệu Microsoft Office. Để biết thêm thông tin về sự cố này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Tri thức Microsoft:

   Thiết đặt bảo mật các bộ lọc đồ họa cho Microsoft Office 2010, Hệ thống Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2003 và Microsoft Office XP

 • MS10-105: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho các gói Microsoft Office 2003 tập tin chuyển đổi: ngày 14 tháng 8 năm 2010

 • MS10-105: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Works 9: ngày 14 tháng 8 năm 2010

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×