Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản tin an ninh MS11-025. Để xem bản tin bảo mật đầy đủ, hãy ghé thăm một web site sau của Microsoft:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này


Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật:
Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:
Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính của bạn đang chạy Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại:
Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:
Hỗ trợ quốc tế

Thông tin

Các vấn đề với bản Cập Nhật bảo mật này

  • Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này, ba bản Cập Nhật có tên "KB2542054" được liệt kê trong "Cài đặt bản Cập Nhật." Đây là hành động mong muốn. Khi bạn cài đặt bản Cập Nhật, thời gian chạy Microsoft Visual C++ 2010 x64 và thời gian chạy Microsoft Visual C++ x86 Cập Nhật cũng được cài đặt. Nếu bạn dỡ cài đặt bản Cập Nhật bảo mật, bạn phải gỡ cài đặt tất cả ba bản Cập Nhật riêng.

    Lưu ý Chúng tôi khuyến nghị bạn dỡ cài đặt bản Cập Nhật bảo mật.

  • Thuật sĩ cài đặt xác định cài đặt cập nhật phần mềm"." Nó sẽ được xác định là bản Cập Nhật bảo mật"." Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật, nó được liệt kê trong "Cài đặt bản Cập Nhật" là "Hotfix cho Microsoft Visual Studio." Nó sẽ được liệt kê là "Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Visual Studio."

Thông tin thay thế

Bản cập nhật bảo mật này thay thế bản cập nhật bảo mật sau:

2455033 MS11-025: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Visual Studio 2010: 12 tháng 4 năm 2011

THÔNG TIN VỀ TỆP

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

atl100.dll

10.0.30319.460

137,544

22-Apr-2011

19:14

mfc100.dll

10.0.30319.460

4,342,600

22-Apr-2011

19:14

mfc100chs.dll

10.0.30319.460

36,176

22-Apr-2011

19:14

mfc100cht.dll

10.0.30319.460

36,176

22-Apr-2011

19:14

mfc100d.dll

10.0.30319.460

6,926,672

22-Apr-2011

19:14

mfc100deu.dll

10.0.30319.460

64,336

22-Apr-2011

19:14

mfc100enu.dll

10.0.30319.460

55,120

22-Apr-2011

19:14

mfc100esn.dll

10.0.30319.460

63,824

22-Apr-2011

19:14

mfc100fra.dll

10.0.30319.460

64,336

22-Apr-2011

19:14

mfc100ita.dll

10.0.30319.460

62,288

22-Apr-2011

19:14

mfc100jpn.dll

10.0.30319.460

43,856

22-Apr-2011

19:14

mfc100kor.dll

10.0.30319.460

43,344

22-Apr-2011

19:15

mfc100rus.dll

10.0.30319.460

60,752

22-Apr-2011

19:15

mfc100u.dll

10.0.30319.460

4,368,720

22-Apr-2011

19:14

mfc100ud.dll

10.0.30319.460

6,994,256

22-Apr-2011

19:14

mfcm100.dll

10.0.30319.460

80,208

22-Apr-2011

19:14

mfcm100d.dll

10.0.30319.460

103,248

22-Apr-2011

19:14

mfcm100u.dll

10.0.30319.460

80,720

22-Apr-2011

19:14

mfcm100ud.dll

10.0.30319.460

104,784

22-Apr-2011

19:14

msvcp100.dll

10.0.30319.460

421,200

22-Apr-2011

19:14

msvcp100d.dll

10.0.30319.460

743,248

22-Apr-2011

19:14

msvcr100.dll

10.0.30319.460

768,848

22-Apr-2011

19:14

msvcr100d.dll

10.0.30319.460

1,497,936

22-Apr-2011

19:14

vcomp100.dll

10.0.30319.460

51.024 người

22-Apr-2011

19:15

vcomp100d.dll

10.0.30319.460

87,888

22-Apr-2011

19:15

atl100.dll

10.0.30319.460

158,536

22-Apr-2011

17:42

mfc100.dll

10.0.30319.460

5,493,576

22-Apr-2011

17:43

mfc100chs.dll

10.0.30319.460

36,176

22-Apr-2011

17:43

mfc100cht.dll

10.0.30319.460

36,176

22-Apr-2011

17:43

mfc100d.dll

10.0.30319.460

8,955,728

22-Apr-2011

20:03

mfc100deu.dll

10.0.30319.460

64,336

22-Apr-2011

17:43

mfc100enu.dll

10.0.30319.460

55,120

22-Apr-2011

17:43

mfc100esn.dll

10.0.30319.460

63,824

22-Apr-2011

17:43

mfc100fra.dll

10.0.30319.460

64,336

22-Apr-2011

17:43

mfc100ita.dll

10.0.30319.460

62,288

22-Apr-2011

17:43

mfc100jpn.dll

10.0.30319.460

43,856

22-Apr-2011

17:43

mfc100kor.dll

10.0.30319.460

43,344

22-Apr-2011

17:43

mfc100rus.dll

10.0.30319.460

60,752

22-Apr-2011

17:43

mfc100u.dll

10.0.30319.460

5,523,280

22-Apr-2011

17:43

mfc100ud.dll

10.0.30319.460

9,032,016

22-Apr-2011

20:03

mfcm100.dll

10.0.30319.460

91,472

22-Apr-2011

17:43

mfcm100d.dll

10.0.30319.460

118,608

22-Apr-2011

20:03

mfcm100u.dll

10.0.30319.460

91,472

22-Apr-2011

17:43

mfcm100ud.dll

10.0.30319.460

120,144

22-Apr-2011

20:03

msvcp100.dll

10.0.30319.460

608,080

22-Apr-2011

17:42

msvcp100d.dll

10.0.30319.460

1,014,096

22-Apr-2011

20:09

msvcr100.dll

10.0.30319.460

827,728

22-Apr-2011

17:42

msvcr100d.dll

10.0.30319.460

1,858,384

22-Apr-2011

20:09

vcomp100.dll

10.0.30319.460

57,168

22-Apr-2011

17:43

vcomp100d.dll

10.0.30319.460

106,832

22-Apr-2011

19:58

vc.ATL.central_msm.msm

175,616

22-Apr-2011

19:47

vc.ATL.central_msm.msm

99,328

22-Apr-2011

20:21

vc.ATL.central_msm.msm

92,672

22-Apr-2011

20:46

vc.CRT.central_msm.msm

818,176

22-Apr-2011

19:45

vc.CRT.central_msm.msm

584,192

22-Apr-2011

20:18

vc.CRT.central_msm.msm

571,904

22-Apr-2011

20:41

vc.DebugCRT.central_msm.msm

1,537,536

22-Apr-2011

19:42

vc.DebugCRT.central_msm.msm

847,360

22-Apr-2011

20:13

vc.DebugCRT.central_msm.msm

801,792

22-Apr-2011

20:39

vc.DebugMFC.central_msm.msm

6,902,784

22-Apr-2011

20:06

vc.DebugMFC.central_msm.msm

6,266,880

22-Apr-2011

20:36

vc.DebugOpenMP.central_msm.msm

111,104

22-Apr-2011

19:35

vc.DebugOpenMP.central_msm.msm

60,416

22-Apr-2011

20:00

vc.DebugOpenMP.central_msm.msm

60,416

22-Apr-2011

20:33

vc.MFC.central_msm.msm

5,314,560

22-Apr-2011

19:55

vc.MFC.central_msm.msm

4,684,288

22-Apr-2011

20:30

vc.MFCLOC.central_msm.msm

192,000

22-Apr-2011

19:52

vc.MFCLOC.central_msm.msm

192,000

22-Apr-2011

20:28

vc.OpenMP.central_msm.msm

78,336

22-Apr-2011

19:26

vc.OpenMP.central_msm.msm

51,712

22-Apr-2011

19:50

vc.OpenMP.central_msm.msm

50,176

22-Apr-2011

20:23

crtversion.h

591

23-Apr-2011

04:22

atl100.ia64.pdb

4,018,176

23-Apr-2011

06:46

atl100.amd64.pdb

3,788,800

23-Apr-2011

06:46

atl100.i386.pdb

3,854,336

23-Apr-2011

06:46

mfc100.amd64.pdb

27,357,184

23-Apr-2011

06:46

mfc100.i386.pdb

24,162,304

23-Apr-2011

06:46

mfc100d.amd64.pdb

29,995,008

23-Apr-2011

06:46

mfc100d.i386.pdb

27,619,328

23-Apr-2011

06:46

mfc100u.amd64.pdb

27,504,640

23-Apr-2011

06:46

mfc100u.i386.pdb

24,358,912

23-Apr-2011

06:46

mfc100ud.amd64.pdb

30,257,152

23-Apr-2011

06:46

mfc100ud.i386.pdb

27,914,240

23-Apr-2011

06:46

mfcm100.amd64.pdb

3,813,376

23-Apr-2011

06:46

mfcm100.i386.pdb

3,903,488

23-Apr-2011

06:46

mfcm100d.amd64.pdb

3,944,448

23-Apr-2011

06:46

mfcm100d.i386.pdb

3,960,832

23-Apr-2011

06:46

mfcm100u.amd64.pdb

3,829,760

23-Apr-2011

06:46

mfcm100u.i386.pdb

3,919,872

23-Apr-2011

06:46

mfcm100ud.amd64.pdb

3,960,832

23-Apr-2011

06:46

mfcm100ud.i386.pdb

3,977,216

23-Apr-2011

06:46

msvcp100.ia64.pdb

3,312,640

23-Apr-2011

06:46

msvcp100.amd64.pdb

4,049,920

23-Apr-2011

06:46

msvcp100.i386.pdb

3,746,816

23-Apr-2011

04:22

msvcp100d.ia64.pdb

3,869,696

23-Apr-2011

06:46

msvcp100d.amd64.pdb

4,959,232

23-Apr-2011

06:46

msvcp100d.i386.pdb

4,369,408

23-Apr-2011

04:22

msvcr100.ia64.pdb

5,549,056

23-Apr-2011

06:46

msvcr100.amd64.pdb

6,769,664

23-Apr-2011

06:46

msvcr100.i386.pdb

8,858,624

23-Apr-2011

04:22

msvcr100d.ia64.pdb

6,024,192

23-Apr-2011

06:46

msvcr100d.amd64.pdb

8,375,296

23-Apr-2011

06:46

msvcr100d.i386.pdb

7,891,968

23-Apr-2011

04:22

vcomp100.ia64.pdb

1,634,304

23-Apr-2011

06:46

vcomp100.amd64.pdb

1,617,920

23-Apr-2011

06:46

vcomp100.i386.pdb

1,699,840

23-Apr-2011

06:46

vcomp100d.ia64.pdb

1,757,184

23-Apr-2011

06:46

vcomp100d.amd64.pdb

1,757,184

23-Apr-2011

06:46

vcomp100d.i386.pdb

1,798,144

23-Apr-2011

06:46

atl100.dll

10.0.30319.460

379,392

22-Apr-2011

17:21

msvcp100.dll

10.0.30319.460

960,512

22-Apr-2011

17:21

msvcp100d.dll

10.0.30319.460

1,972,736

22-Apr-2011

19:37

msvcr100.dll

10.0.30319.460

1,492,992

22-Apr-2011

17:21

msvcr100d.dll

10.0.30319.460

3,755,008

22-Apr-2011

19:37

vcomp100.dll

10.0.30319.460

137,216

22-Apr-2011

17:21

vcomp100d.dll

10.0.30319.460

310,784

22-Apr-2011

19:30

crtversion.h

752

23-Apr-2011

04:22

vcredist_ia64.exe

10.0.30319.460

3,127,640

22-Apr-2011

23:23

vcredist_x64.exe

10.0.30319.460

10,272,088

22-Apr-2011

23:29

vcredist_x86.exe

10.0.30319.460

9,036,632

22-Apr-2011

23:51

_ctype.c

7,101

23-Apr-2011

04:22

afxabort.cpp

691

23-Apr-2011

06:46

afxautohidebutton.cpp

9,693

23-Apr-2011

06:46

afxglobals.cpp

36,859

23-Apr-2011

06:46

appcore.cpp

36,657

23-Apr-2011

06:46

Atl.lib

14.400

23-Apr-2011

06:46

atl.lib

16,176

23-Apr-2011

06:46

atl.lib

13,468

23-Apr-2011

06:46

atlbuild.h

575

23-Apr-2011

06:46

atlcomcli.h

73,913

23-Apr-2011

06:46

atlconv.cpp

532

23-Apr-2011

06:46

atlcore.h

15,309

23-Apr-2011

06:46

atls.lib

1,509,832

23-Apr-2011

06:46

atls.lib

1,413,162

23-Apr-2011

06:46

atls.lib

1,209,594

23-Apr-2011

06:46

atls.pdb

2,060,288

23-Apr-2011

06:46

atls.pdb

2,060,288

23-Apr-2011

06:46

atls.pdb

2,060,288

23-Apr-2011

06:46

atlsd.lib

1,836,042

23-Apr-2011

06:46

atlsd.lib

2,091,814

23-Apr-2011

06:46

atlsd.lib

1,664,740

23-Apr-2011

06:46

atlsd.pdb

2,060,288

23-Apr-2011

06:46

atlsd.pdb

2,068,480

23-Apr-2011

06:46

atlsd.pdb

2,060,288

23-Apr-2011

06:46

atltransactionmanager.h

26,966

23-Apr-2011

06:46

dllinit.cpp

21.420 người

23-Apr-2011

06:46

libcmt.lib

16,841,498

23-Apr-2011

04:22

libcmt.lib

13,207,618

23-Apr-2011

06:46

libcmt.lib

18,192,138

23-Apr-2011

06:46

libcmt.pdb

512,000

23-Apr-2011

04:22

libcmt.pdb

167,936

23-Apr-2011

06:46

libcmt.pdb

520,192

23-Apr-2011

06:46

libcmtd.lib

18,566,112

23-Apr-2011

04:22

libcmtd.lib

16,914,810

23-Apr-2011

06:46

libcmtd.lib

21,004,788

23-Apr-2011

06:46

libcmtd.pdb

520,192

23-Apr-2011

04:22

libcmtd.pdb

176,128

23-Apr-2011

06:46

libcmtd.pdb

520,192

23-Apr-2011

06:46

libcpmt.lib

8,105,004

23-Apr-2011

04:22

libcpmt.lib

8,864,054

23-Apr-2011

06:46

libcpmt.lib

9,477,480

23-Apr-2011

06:46

libcpmt.pdb

806,912

23-Apr-2011

04:22

libcpmt.pdb

364,544

23-Apr-2011

06:46

libcpmt.pdb

806,912

23-Apr-2011

06:46

libcpmt1.lib

8,449,810

23-Apr-2011

04:22

libcpmt1.lib

9,400,706

23-Apr-2011

06:46

libcpmt1.lib

9,938,432

23-Apr-2011

06:46

libcpmt1.pdb

806,912

23-Apr-2011

04:22

libcpmt1.pdb

364,544

23-Apr-2011

06:46

libcpmt1.pdb

815,104

23-Apr-2011

06:46

libcpmtd.lib

8,846,078

23-Apr-2011

04:22

libcpmtd.lib

11,500,470

23-Apr-2011

06:45

libcpmtd.lib

11,655,694

23-Apr-2011

06:46

libcpmtd.pdb

823,296

23-Apr-2011

04:22

libcpmtd.pdb

372,736

23-Apr-2011

06:45

libcpmtd.pdb

823,296

23-Apr-2011

06:46

libcpmtd0.lib

8,110,156

23-Apr-2011

04:22

libcpmtd0.lib

10,134,550

23-Apr-2011

06:45

libcpmtd0.lib

10,517,070

23-Apr-2011

06:46

libcpmtd0.pdb

806,912

23-Apr-2011

04:22

libcpmtd0.pdb

364,544

23-Apr-2011

06:45

libcpmtd0.pdb

806,912

23-Apr-2011

06:46

libcpmtd1.lib

8,632,658

23-Apr-2011

04:22

libcpmtd1.lib

11,080,726

23-Apr-2011

06:45

libcpmtd1.lib

11,331,106

23-Apr-2011

06:46

libcpmtd1.pdb

815,104

23-Apr-2011

04:22

libcpmtd1.pdb

372,736

23-Apr-2011

06:46

libcpmtd1.pdb

823,296

23-Apr-2011

06:46

mfc100.lib

5,502,926

23-Apr-2011

06:46

mfc100.lib

5,497,942

23-Apr-2011

06:46

mfc100d.lib

6,341,276

23-Apr-2011

06:46

mfc100d.lib

6,327,690

23-Apr-2011

06:46

mfc100u.lib

6,948,862

23-Apr-2011

06:46

mfc100u.lib

7,034,802

23-Apr-2011

06:46

mfc100ud.lib

7,997,376

23-Apr-2011

06:46

mfc100ud.lib

8,070,928

23-Apr-2011

06:46

MFCM100.lib

43,104

23-Apr-2011

06:46

MFCM100.lib

41,058

23-Apr-2011

06:46

MFCM100d.lib

46,200

23-Apr-2011

06:46

MFCM100d.lib

44,616

23-Apr-2011

06:46

MFCM100U.lib

44,568

23-Apr-2011

06:46

MFCM100U.lib

42,474

23-Apr-2011

06:46

MFCM100Ud.lib

47,662

23-Apr-2011

06:46

MFCM100Ud.lib

46,036

23-Apr-2011

06:46

mfcmifc80.dll

10.0.30319.460

7,168

24-Apr-2011

03:57

mfcs100.lib

1,100,410

23-Apr-2011

06:46

mfcs100.lib

1,096,000

23-Apr-2011

06:46

mfcs100.pdb

1,404,928

23-Apr-2011

06:46

mfcs100.pdb

1,347,584

23-Apr-2011

06:46

mfcs100d.lib

1,090,212

23-Apr-2011

06:46

mfcs100d.lib

1,063,192

23-Apr-2011

06:46

mfcs100d.pdb

1,159,168

23-Apr-2011

06:46

mfcs100d.pdb

1,208,320

23-Apr-2011

06:46

mfcs100u.lib

1,117,380

23-Apr-2011

06:46

mfcs100u.lib

1,113,400

23-Apr-2011

06:46

mfcs100u.pdb

1,429,504

23-Apr-2011

06:46

mfcs100u.pdb

1,363,968

23-Apr-2011

06:46

mfcs100ud.lib

1,111,426

23-Apr-2011

06:46

mfcs100ud.lib

1,083,366

23-Apr-2011

06:46

mfcs100ud.pdb

1,232,896

23-Apr-2011

06:46

mfcs100ud.pdb

1,183,744

23-Apr-2011

06:46

msvcmrt.lib

1,716,696

23-Apr-2011

04:22

msvcmrt.lib

1,917,114

23-Apr-2011

06:46

msvcmrt.lib

2,088,530

23-Apr-2011

06:45

msvcmrtd.lib

1,846,032

23-Apr-2011

04:22

msvcmrtd.lib

2,067,402

23-Apr-2011

06:46

msvcmrtd.lib

2,249,636

23-Apr-2011

06:45

msvcprt.lib

949,244

23-Apr-2011

04:22

msvcprt.lib

1,151,782

23-Apr-2011

06:45

msvcprt.lib

964,484

23-Apr-2011

06:46

msvcprtd.lib

964,372

23-Apr-2011

04:22

msvcprtd.lib

1,172,962

23-Apr-2011

06:45

msvcprtd.lib

980,626

23-Apr-2011

06:46

msvcrt.lib

1,379,404

23-Apr-2011

04:22

msvcrt.lib

1,527,020

23-Apr-2011

06:45

msvcrt.lib

1,396,182

23-Apr-2011

06:46

msvcrtd.lib

1,400,882

23-Apr-2011

04:22

msvcrtd.lib

1,580,528

23-Apr-2011

06:45

msvcrtd.lib

1,423,132

23-Apr-2011

06:46

msvcurt.lib

31,719,952

23-Apr-2011

04:22

msvcurt.lib

32,376,802

23-Apr-2011

06:46

msvcurt.lib

32,617,564

23-Apr-2011

06:45

msvcurtd.lib

33,912,240

23-Apr-2011

04:22

msvcurtd.lib

34,532,604

23-Apr-2011

06:46

msvcurtd.lib

34,813,224

23-Apr-2011

06:45

nafxcw.lib

61,604,566

23-Apr-2011

06:46

nafxcw.lib

73,902,972

23-Apr-2011

06:46

nafxcw.pdb

4,714,496

23-Apr-2011

06:46

nafxcw.pdb

4,648,960

23-Apr-2011

06:46

nafxcwd.lib

57,193,766

23-Apr-2011

06:46

nafxcwd.lib

72,758,786

23-Apr-2011

06:46

nafxcwd.pdb

4,739,072

23-Apr-2011

06:46

nafxcwd.pdb

4,681,728

23-Apr-2011

06:46

output.c

91,021

23-Apr-2011

04:22

ptrustm.lib

562,986

23-Apr-2011

06:45

ptrustm.lib

424,756

23-Apr-2011

04:22

ptrustm.lib

475,998

23-Apr-2011

06:46

ptrustmd.lib

570,624

23-Apr-2011

06:45

ptrustmd.lib

432,070

23-Apr-2011

04:22

ptrustmd.lib

483,648

23-Apr-2011

06:46

ptrustu.lib

322,314

23-Apr-2011

04:22

ptrustu.lib

333,582

23-Apr-2011

06:46

ptrustu.lib

391,176

23-Apr-2011

06:45

ptrustud.lib

327,932

23-Apr-2011

04:22

ptrustud.lib

339,314

23-Apr-2011

06:46

ptrustud.lib

397,440

23-Apr-2011

06:45

uafxcw.lib

62,776,550

23-Apr-2011

06:46

uafxcw.lib

75,019,302

23-Apr-2011

06:46

uafxcw.pdb

4,730,880

23-Apr-2011

06:46

uafxcw.pdb

4,665,344

23-Apr-2011

06:46

uafxcwd.lib

58,911,782

23-Apr-2011

06:46

uafxcwd.lib

74,404,714

23-Apr-2011

06:46

uafxcwd.pdb

4,763,648

23-Apr-2011

06:46

uafxcwd.pdb

4,698,112

23-Apr-2011

06:46

vcomp.lib

28,580

23-Apr-2011

06:46

vcomp.lib

28,004

23-Apr-2011

06:46

vcomp.lib

33,334

23-Apr-2011

06:46

vcompd.lib

28,130

23-Apr-2011

06:46

vcompd.lib

28,686

23-Apr-2011

06:46

vcompd.lib

33,462

23-Apr-2011

06:46

vcomp100ui.dll

10.0.30319.460

4,608

24-Apr-2011

03:57

vcomp100ui.dll

10.0.30319.460

4.096

24-Apr-2011

03:57

vcomp100ui.dll

10.0.30319.460

3.584 người

24-Apr-2011

03:57

vcomp100ui.dll

10.0.30319.460

3.584 người

24-Apr-2011

03:57

vcomp100ui.dll

10.0.30319.460

5.632

24-Apr-2011

03:57

vcomp100ui.dll

10.0.30319.460

5.632

24-Apr-2011

03:57

vcomp100ui.dll

10.0.30319.460

5.632

24-Apr-2011

03:57

vcomp100ui.dll

10.0.30319.460

5.632

24-Apr-2011

03:57

vcomp100ui.dll

10.0.30319.460

4.096

24-Apr-2011

03:57

vcomp100ui.dll

10.0.30319.460

5.632

24-Apr-2011

03:57

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×