GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS13-025. Để xem bản tin bảo mật đầy đủ, hãy ghé thăm một web site sau của Microsoft:

  • Người dùng gia đình:

    Bỏ qua các chi tiết: Tải xuống bản cập nhật cho máy tính ở nhà hoặc máy tính xách tay của bạn từ trang web của Microsoft Update ngay bây giờ:

  • Chuyên gia CNTT:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật:

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:


Giúp bảo vệ máy tính của bạn đang chạy Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại:


Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:


Thông tin

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có Microsoft Office 2010 Service Pack 1 cài đặt trước khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này.


Vấn đề đã biết và biết thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề. Nếu đây là trường hợp, vấn đề được liệt kê bên dưới mỗi liên kết bài viết.

  • MS13-025: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho OneNote 2010 gói dịch vụ 1: ngày 12 tháng 8 năm 2013

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×