Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Bản Cập Nhật bài viết này mô tả đã được thay thế bằng bản cập nhật mới. Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật bảo mật 2840149. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2840149 MS13-036: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho tệp hệ thống chế độ lõi trình điều khiển Windows (ntfs.sys): ngày 9 tháng 8 năm 2013

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×