Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS13 079. Để xem bản tin bảo mật đầy đủ, hãy truy cập một trong các trang web sau của Microsoft:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:
Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính chạy trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:
Hỗ trợ quốc tế

THÔNG TIN VỀ TỆP







Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.




 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.0.6002. 18 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 23 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ntdsatq.dll

6.0.6002.18882

39,936

10-Jul-2013

09:46

x86

Ntdsatq.dll

6.0.6002.23155

39,936

10-Jul-2013

08:27

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ntdsatq.dll

6.0.6002.18882

48,128

10-Jul-2013

09:42

x64

Ntdsatq.dll

6.0.6002.23155

48,128

10-Jul-2013

09:11

x64


 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.7601.18xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.22xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ntdsatq.dll

6.1.7601.18219

39,424

22-Jul-2013

01:41

x86

Ntdsatq.dll

6.1.7601.22400

39,424

23-Jul-2013

01:43

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ntdsatq.dll

6.1.7601.18219

48,128

22-Jul-2013

02:08

x64

Ntdsatq.dll

6.1.7601.22400

48,128

23-Jul-2013

02:27

x64


 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.2.920 0.16 xxx

  Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.20 xxx

  Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 8

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ntdsatq.dll

6.2.9200.16664

34,816

11-Jul-2013

01:57

x86

Ntdsatq.dll

6.2.9200.20772

34,816

11-Jul-2013

03:37

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8 và Windows Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ntdsatq.dll

6.2.9200.16664

45,056

11-Jul-2013

05:07

x64

Ntdsatq.dll

6.2.9200.20772

45,056

11-Jul-2013

06:49

x64


Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows6.0-KB2853587-x64.msu

FF03BFC37230AA9462449B670A4E2CD8DBE8CAD0

B0816C01B4934106E0F5337DAD31427ADF39E052953C1656D0B4C4A98C10E1D7

Windows6.0-KB2853587-x86.msu

B10015B5E8C8DEE247EAC36365673B235406A465

C08A22DF71974C3454157D5CCB06F29AC02CEDB5E49B10FB5DBB79FB610BC72C

Windows6.1-KB2853587-x64.msu

28DDDF4D362937E90EB4A8CEFE493F4955C9689E

436CCEAFFEB8C9242A45317BB1537E1409963759B35AC930DDD9C0C4FE33430F

Windows6.1-KB2853587-x86.msu

FC754357BD74AAEE2885AAE98A0831C5425D7BBD

BB8BB99D1661012206F7E2E7B5D3DF726C4CE9D0F8AAE3F15D7F3FF72A1B3597

Windows8-RT-KB2853587-x64.msu

318A7FF20002FDFD9503EF988A6E61F0179BBB22

B06FC9F44F2DC5C089BD529EF9501BB70964C5A9D3B2480D25224FBCC657C81E

Windows8-RT-KB2853587-x86.msu

7577E47E04958A60E8B663217B335678929F4285

F3BF6FD1FC5E3DF2BBC4110DA0657A54C9DF47943AEA09B213E7A53D75BF428E


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×