GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS13-081. Để xem bản tin bảo mật đầy đủ, hãy truy cập một trong các trang web sau của Microsoft:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật nàyTrợ giúp cài đặt bản Cập Nhật:
Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:
Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính chạy trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:
Hỗ trợ quốc tế

Lưu ý Bạn không phải cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 SP1 nếu bạn đã có bản Cập Nhật 2670838 cài đặt. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2670838 Cập Nhật nền tảng dành cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

THÔNG TIN VỀ TỆP

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.0.6002. 18 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 23 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

D2d1.dll

7.0.6002.18923

683,008

27-Aug-2013

02:00

x86

D2d1.dll

7.0.6002.23200

683,008

27-Aug-2013

01:32

x86

Fntcache.dll

7.0.6002.18923

798,208

27-Aug-2013

01:57

x86

Fntcache.dll

7.0.6002.23200

798,208

27-Aug-2013

01:28

x86

Dwrite.dll

7.0.6002.18923

1,069,056

27-Aug-2013

01:57

x86

Dwrite.dll

7.0.6002.23200

1,069,056

27-Aug-2013

01:28

x86

D3d10level9.dll

7.0.6002.18923

486,400

27-Aug-2013

02:28

x86

D3d10level9.dll

7.0.6002.23200

486,400

27-Aug-2013

01:50

x86

D3d10_1.dll

7.0.6002.18923

160,768

27-Aug-2013

04:28

x86

D3d10_1core.dll

7.0.6002.18827

219,648

17-Apr-2013

12:30

x86

D3d10_1.dll

7.0.6002.23200

160,768

27-Aug-2013

02:47

x86

D3d10_1core.dll

7.0.6002.23200

219,648

27-Aug-2013

02:47

x86

D3d10.dll

7.0.6002.18923

1,029,120

27-Aug-2013

04:28

x86

D3d10core.dll

7.0.6002.18827

189,952

17-Apr-2013

12:30

x86

D3d10.dll

7.0.6002.23200

1,029,120

27-Aug-2013

02:47

x86

D3d10core.dll

7.0.6002.23200

189,952

27-Aug-2013

02:47

x86

D3d10warp.dll

7.0.6002.18923

1,172,480

27-Aug-2013

02:29

x86

D3d10warp.dll

7.0.6002.23200

1,172,480

27-Aug-2013

01:52

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

D2d1.dll

7.0.6002.18923

834,048

27-Aug-2013

02:13

x64

D2d1.dll

7.0.6002.23200

834,048

27-Aug-2013

02:06

x64

Fntcache.dll

7.0.6002.18923

1,149,952

27-Aug-2013

02:09

x64

Fntcache.dll

7.0.6002.23200

1,149,952

27-Aug-2013

02:00

x64

Dwrite.dll

7.0.6002.18923

1,556,480

27-Aug-2013

02:09

x64

Dwrite.dll

7.0.6002.23200

1,556,480

27-Aug-2013

02:00

x64

D3d10level9.dll

7.0.6002.18923

566,272

27-Aug-2013

02:43

x64

D3d10level9.dll

7.0.6002.23200

566,272

27-Aug-2013

02:30

x64

D3d10_1.dll

7.0.6002.18923

196,096

27-Aug-2013

04:33

x64

D3d10_1core.dll

7.0.6002.18827

327,680

17-Apr-2013

13:04

x64

D3d10_1.dll

7.0.6002.23200

196,096

27-Aug-2013

03:39

x64

D3d10_1core.dll

7.0.6002.23200

327,680

27-Aug-2013

03:39

x64

D3d10.dll

7.0.6002.18923

1,268,224

27-Aug-2013

04:33

x64

D3d10core.dll

7.0.6002.18827

287,232

17-Apr-2013

13:04

x64

D3d10.dll

7.0.6002.23200

1,268,224

27-Aug-2013

03:39

x64

D3d10core.dll

7.0.6002.23200

287,232

27-Aug-2013

03:39

x64

D3d10warp.dll

7.0.6002.18923

2,002,944

27-Aug-2013

02:45

x64

D3d10warp.dll

7.0.6002.23200

2,002,944

27-Aug-2013

02:32

x64

D2d1.dll

7.0.6002.18923

683,008

27-Aug-2013

02:00

x86

D2d1.dll

7.0.6002.23200

683,008

27-Aug-2013

01:32

x86

Dwrite.dll

7.0.6002.18923

1,069,056

27-Aug-2013

01:57

x86

Dwrite.dll

7.0.6002.23200

1,069,056

27-Aug-2013

01:28

x86

D3d10level9.dll

7.0.6002.18923

486,400

27-Aug-2013

02:28

x86

D3d10level9.dll

7.0.6002.23200

486,400

27-Aug-2013

01:50

x86

D3d10_1.dll

7.0.6002.18923

160,768

27-Aug-2013

04:28

x86

D3d10_1core.dll

7.0.6002.18827

219,648

17-Apr-2013

12:30

x86

D3d10_1.dll

7.0.6002.23200

160,768

27-Aug-2013

02:47

x86

D3d10_1core.dll

7.0.6002.23200

219,648

27-Aug-2013

02:47

x86

D3d10.dll

7.0.6002.18923

1,029,120

27-Aug-2013

04:28

x86

D3d10core.dll

7.0.6002.18827

189,952

17-Apr-2013

12:30

x86

D3d10.dll

7.0.6002.23200

1,029,120

27-Aug-2013

02:47

x86

D3d10core.dll

7.0.6002.23200

189,952

27-Aug-2013

02:47

x86

D3d10warp.dll

7.0.6002.18923

1,172,480

27-Aug-2013

02:29

x86

D3d10warp.dll

7.0.6002.23200

1,172,480

27-Aug-2013

01:52

x86


 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.7601.18xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.22xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Fntcache.dll

6.1.7601.18245

808,448

27-Aug-2013

08:21

x86

Fntcache.dll

6.1.7601.22434

808,448

27-Aug-2013

08:40

x86

Dwrite.dll

6.1.7601.18245

1,077,760

27-Aug-2013

08:21

x86

Dwrite.dll

6.1.7601.22434

1,077,760

27-Aug-2013

08:40

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Fntcache.dll

6.1.7601.18245

1,143,296

27-Aug-2013

09:01

x64

Fntcache.dll

6.1.7601.22434

1,143,296

27-Aug-2013

09:06

x64

Dwrite.dll

6.1.7601.18245

1,545,728

27-Aug-2013

09:01

x64

Dwrite.dll

6.1.7601.22434

1,545,728

27-Aug-2013

09:06

x64

Dwrite.dll

6.1.7601.18245

1,077,760

27-Aug-2013

08:21

x86

Dwrite.dll

6.1.7601.22434

1,077,760

27-Aug-2013

08:40

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Fntcache.dll

6.1.7601.18245

2,298,368

27-Aug-2013

08:03

IA-64

Fntcache.dll

6.1.7601.22434

2,298,368

27-Aug-2013

08:23

IA-64

Dwrite.dll

6.1.7601.18245

3,012,608

27-Aug-2013

08:03

IA-64

Dwrite.dll

6.1.7601.22434

3,012,608

27-Aug-2013

08:23

IA-64

Dwrite.dll

6.1.7601.18245

1,077,760

27-Aug-2013

08:21

x86

Dwrite.dll

6.1.7601.22434

1,077,760

27-Aug-2013

08:40

x86


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×