Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14-001. Để xem bản tin bảo mật đầy đủ, hãy truy cập một trong các trang web sau của Microsoft:

 • Người dùng gia đình:

  Bỏ qua các chi tiết: Tải xuống bản cập nhật cho máy tính ở nhà hoặc máy tính xách tay của bạn từ trang web của Microsoft Update ngay bây giờ:

 • Chuyên gia CNTT:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật:

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:


Giúp bảo vệ máy tính chạy trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại:

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:


Vấn đề đã biết và biết thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này
Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề. Nếu đây là trường hợp, vấn đề được liệt kê bên dưới mỗi liên kết bài viết.


 • MS14-001: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Word 2013: ngày 14 tháng 4 năm 2014

 • MS14-001: mô tả bản Cập Nhật từ dịch vụ tự động trong SharePoint Server 2010: ngày 14 tháng 4 năm 2014

  Lưu ý Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này trên máy chủ SharePoint và SharePoint dịch vụ, bạn phải chạy công cụ PSconfig để hoàn thành quá trình cài đặt.

 • MS14-001: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Word trực tuyến: ngày 14 tháng 4 năm 2014

 • MS14-001: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho gói tương thích Office: ngày 14 tháng 4 năm 2014

 • MS14-001: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Word 2007: ngày 14 tháng 4 năm 2014

 • MS14-001: mô tả bản Cập Nhật từ dịch vụ tự động trong Microsoft SharePoint Server 2013: ngày 14 tháng 4 năm 2014

  Lưu ý Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này trên máy chủ SharePoint và SharePoint dịch vụ, bạn phải chạy công cụ PSconfig để hoàn thành quá trình cài đặt.

 • MS14-001: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Word 2013 chính tương hỗ chi tiết (PIA): ngày 14 tháng 4 năm 2014

 • MS14-001: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Word 2003: ngày 14 tháng 4 năm 2014

 • MS14-001: mô tả về Cập Nhật bảo mật dành cho Microsoft Word Viewer: ngày 14 tháng 4 năm 2014

 • MS14-001: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Office Web Apps Server: ngày 14 tháng 4 năm 2014

 • MS14-001: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Office 2010: ngày 14 tháng 4 năm 2014

 • MS14-001: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Word 2010 Service Pack 1 và gói dịch vụ 2: ngày 14 tháng 4 năm 2014

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×