Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14-004. Để xem bản tin bảo mật đầy đủ, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Để biết thêm thông tin về cách cài đặt bản Cập Nhật cho Dynamics AX, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

893082 làm thế nào để cài đặt một hotfix Microsoft Dynamics AX
Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:
Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ


Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:
Hỗ trợ quốc tế

THÔNG TIN VỀ TỆP

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Tên tệp

Phiên bản

Ngày

Giờ

Kích thước

Aximpactanalysis.exe

12-Dec-13

10:00

62,144

Axupdate.exe

12-Dec-13

10:00

61,616

Licensetermsar.rtf

16-Oct-13

23:37

2.173 người

Licensetermscs.rtf

16-Oct-13

23:37

91,247

Licensetermsda.rtf

16-Oct-13

23:37

101,181

Licensetermsde.rtf

16-Oct-13

23:37

116,642

Licensetermsen.rtf

16-Oct-13

23:37

102,374

Licensetermses.rtf

16-Oct-13

23:37

96,985

Licensetermset.rtf

16-Oct-13

23:37

102,895

Licensetermsfi.rtf

16-Oct-13

23:37

106,101

Licensetermsfr.rtf

16-Oct-13

23:37

130,011

Licensetermshu.rtf

16-Oct-13

23:37

93,010

Licensetermsis.rtf

16-Oct-13

23:37

36,458

Licensetermsit.rtf

16-Oct-13

23:37

115,086

Licensetermsja.rtf

16-Oct-13

23:37

105,917

Licensetermslt.rtf

16-Oct-13

23:37

122,674

Licensetermslv.rtf

16-Oct-13

23:37

105,401

Licensetermsnb-no.rtf

16-Oct-13

23:37

115,700

Licensetermsnl.rtf

16-Oct-13

23:37

110,040

Licensetermspl.rtf

16-Oct-13

23:37

116,322

Licensetermspt-br.rtf

16-Oct-13

23:37

101,514

Licensetermsru.rtf

16-Oct-13

23:37

148,577

Licensetermssv.rtf

16-Oct-13

23:37

115,453

Licensetermsth.rtf

16-Oct-13

23:37

153.768 người

Licensetermszh-hans.rtf

16-Oct-13

23:37

99,245

Clientoba32.msp

13-Dec-13

19:45

33,697,280

Clientoba64.msp

13-Dec-13

19:45

33,870,848

Commercedataexchangereal-ti

13-Dec-13

19:45

141,312

Commercedataexchangesynchse

13-Dec-13

19:45

114,688

Commercedataexchangesynchse

13-Dec-13

19:45

114,688

Components32.msp

13-Dec-13

19:44

25,249,280

Components64.msp

13-Dec-13

19:44

43,330,560

Objectserver32.msp

13-Dec-13

19:45

15,759,872

Objectserver64.msp

13-Dec-13

19:44

23,776,768

Retaildatabaseutility.msp

13-Dec-13

19:45

649,728

Retailheadquarters32.msp

13-Dec-13

19:45

3,095,040

Retailheadquarters64.msp

13-Dec-13

19:45

3,095,040

Retailonlinechannel.msp

13-Dec-13

19:45

2,759,680

Retailpos.msp

13-Dec-13

19:45

7,592,448

Retailposplugins.msp

13-Dec-13

19:44

49,200,640

Setupsupport32.msp

13-Dec-13

19:44

7,642,624

Setupsupport64.msp

13-Dec-13

19:45

15,170,048

Axsetupsp.exe

6.2.1000.5369

12-Dec-13

10:00

1,878,704

Axsetupsplib.dll

6.2.1000.5369

12-Dec-13

10:00

79,544

Axsetupui.exe

6.2.1000.5369

12-Dec-13

10:00

211,632

Axutillib.dll

6.2.120.0

13-Dec-13

20:08

929,968

Microsoft.dynamics.servicin

6.2.1000.3174

12-Dec-13

10:00

41,712

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

13-Dec-13

20:08

387,776

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

13-Dec-13

20:08

375,488

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

13-Dec-13

20:09

375,488

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

13-Dec-13

20:09

379,584

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

13-Dec-13

20:08

379,584

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

13-Dec-13

20:08

371,392

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

13-Dec-13

20:09

375,488

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

13-Dec-13

20:09

383,680

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

13-Dec-13

20:08

395,968

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

13-Dec-13

20:08

375,488

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

13-Dec-13

20:09

379,584

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

13-Dec-13

20:09

387,776

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

13-Dec-13

20:08

375,488

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

13-Dec-13

20:08

375,488

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

13-Dec-13

20:09

375,488

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

13-Dec-13

20:09

379,584

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

13-Dec-13

20:09

379,584

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

13-Dec-13

20:08

379,584

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

13-Dec-13

20:08

395,968

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

13-Dec-13

20:09

375,488

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

13-Dec-13

20:08

416,448

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

13-Dec-13

20:08

371,392


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×