Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14-030. Để tìm hiểu thêm về bản tin bảo mật này:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật:
Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:
Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính chạy Windows Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại:
Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:
Hỗ trợ quốc tế

Thông tin

Các vấn đề với bản Cập Nhật bảo mật này

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính nhiều lần khi bạn cài đặt bản cập nhật này.

THÔNG TIN VỀ TỆP

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.


 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.7601.18xxx

  Windows 7

  SP1

  GDR

  6.1.7601.22xxx

  Windows 7

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Rdpcorets.dll

6.1.7601.18465

919,040

08-May-2014

09:06

x86

Rdpudd.dll

6.1.7601.17514

134,656

20-Nov-2010

10:24

x86

Rdpvideominiport.sys

6.1.7601.17514

15,872

20-Nov-2010

10:21

x86

Rdpcorets.dll

6.1.7601.22678

919,552

08-May-2014

09:14

x86

Rdpudd.dll

6.1.7601.17514

134,656

20-Nov-2010

10:24

x86

Rdpvideominiport.sys

6.1.7601.17514

15,872

20-Nov-2010

10:21

x86

Rdpcorets.dll

6.2.9200.16912

2,742,784

08-May-2014

09:06

x86

Rdpgrouppolicyextension.dll

6.2.9200.16914

13,824

08-May-2014

09:06

x86

Rdpudd.dll

6.2.9200.16398

221,184

08-May-2014

06:27

x86

Rdpvideominiport.sys

6.2.9200.16398

14,848

08-May-2014

06:27

x86

Terminalserver-winip.admx

Không áp dụng

8,056

04-Jul-2013

12:19

Không áp dụng

Rdpcorets.dll

6.2.9200.21035

2,743,296

08-May-2014

09:14

x86

Rdpgrouppolicyextension.dll

6.2.9200.20883

13,824

08-May-2014

09:14

x86

Rdpudd.dll

6.2.9200.20978

221,184

08-May-2014

06:29

x86

Rdpvideominiport.sys

6.2.9200.16398

14,848

08-May-2014

06:29

x86

Terminalserver-winip.admx

Không áp dụng

8,056

09-Jul-2013

06:18

Không áp dụng

Dành cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Rdpcorets.dll

6.1.7601.18465

1,112,064

08-May-2014

09:32

x64

Rdpudd.dll

6.1.7601.17514

162,816

20-Nov-2010

11:07

x64

Rdpvideominiport.sys

6.1.7601.17514

20,992

20-Nov-2010

11:03

x64

Rdpcorets.dll

6.1.7601.22678

1,112,064

08-May-2014

09:36

x64

Rdpudd.dll

6.1.7601.17514

162,816

20-Nov-2010

11:07

x64

Rdpvideominiport.sys

6.1.7601.17514

20,992

20-Nov-2010

11:03

x64

Rdpcorets.dll

6.2.9200.16912

3,178,496

08-May-2014

09:32

x64

Rdpgrouppolicyextension.dll

6.2.9200.16914

16,384

08-May-2014

09:32

x64

Rdpudd.dll

6.2.9200.16398

243,200

04-Jul-2013

12:19

x64

Rdpvideominiport.sys

6.2.9200.16398

19.456

04-Jul-2013

12:19

x64

Terminalserver-winip.admx

Không áp dụng

8,056

04-Jul-2013

12:19

Không áp dụng

Rdpcorets.dll

6.2.9200.21035

3,178,496

08-May-2014

09:36

x64

Rdpgrouppolicyextension.dll

6.2.9200.20883

16,384

08-May-2014

09:36

x64

Rdpudd.dll

6.2.9200.20978

243,200

05-Mar-2014

22:47

x64

Rdpvideominiport.sys

6.2.9200.16398

19.456

09-Jul-2013

06:16

x64

Terminalserver-winip.admx

Không áp dụng

8,056

09-Jul-2013

06:16

Không áp dụng


 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.2.920 0.16 xxx

  Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.20 xxx

  Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 8

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Rdpcorets.dll

6.2.9200.16912

2,800,128

03-May-2014

04:06

x86

Rdpudd.dll

6.2.9200.16434

214,528

12-Oct-2012

05:15

x86

Rdpvideominiport.sys

6.2.9200.16434

23,272

12-Oct-2012

07:12

x86

Rfxvmt.dll

6.2.9200.16434

30,208

12-Oct-2012

05:40

x86

Rdpcorets.dll

6.2.9200.21035

2,800,640

03-May-2014

04:08

x86

Rdpudd.dll

6.2.9200.21035

215,040

03-May-2014

03:12

x86

Rdpvideominiport.sys

6.2.9200.16384

23,280

26-Jul-2012

03:39

x86

Rfxvmt.dll

6.2.9200.16384

30,208

26-Jul-2012

03:19

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8 và Windows Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Rdpcorets.dll

6.2.9200.16912

2,800,128

03-May-2014

04:06

x86

Rdpudd.dll

6.2.9200.16434

214,528

12-Oct-2012

05:15

x86

Rdpvideominiport.sys

6.2.9200.16434

23,272

12-Oct-2012

07:12

x86

Rfxvmt.dll

6.2.9200.16434

30,208

12-Oct-2012

05:40

x86

Rdpcorets.dll

6.2.9200.21035

2,800,640

03-May-2014

04:08

x86

Rdpudd.dll

6.2.9200.21035

215,040

03-May-2014

03:12

x86

Rdpvideominiport.sys

6.2.9200.16384

23,280

26-Jul-2012

03:39

x86

Rfxvmt.dll

6.2.9200.16384

30,208

26-Jul-2012

03:19

x86


Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Rdpcorets.dll

6.3.9600.17116

2,826,240

05-May-2014

04:02

x86

Rdpudd.dll

6.3.9600.17114

119,296

03-May-2014

06:36

x86

Rdpvideominiport.sys

6.3.9600.16384

23,392

22-Aug-2013

05:20

x86

Rfxvmt.dll

6.3.9600.16384

33,280

22-Aug-2013

03:59

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Rdpcorets.dll

6.3.9600.17116

3,360,256

05-May-2014

04:02

x64

Rdpudd.dll

6.3.9600.16384

132,608

22-Aug-2013

11:40

x64

Rdpvideominiport.sys

6.3.9600.16384

27,488

22-Aug-2013

12:35

x64

Rfxvmt.dll

6.3.9600.16384

39,936

22-Aug-2013

11:25

x64


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×