MS14-036: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows Server 2003: ngày 10 tháng 4 năm 2014

Giới thiệu

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows, Microsoft Office và Microsoft Lync mà có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở một tập tin đặc biệt crafted hoặc trang web. Người dùng có tài khoản được cấu hình để có ít quyền người dùng trên hệ thống có thể ảnh hưởng ít hơn người dùng với quyền quản trị người dùng.

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14-036. Để tìm hiểu thêm về bản tin bảo mật này:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật:
Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:
Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính chạy Windows Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại:
Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:
Hỗ trợ quốc tế

THÔNG TIN VỀ TỆP

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

 • Các tệp áp dụng cho một mốc cụ thể (SPn) và chi nhánh dịch vụ (QFE, GDR) được ghi trong cột "Yêu cầu SP" và "Chi nhánh dịch vụ".

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ QFE còn chứa các hotfix.

 • Ngoài các tập tin được liệt kê trong các bảng, Cập nhật phần mềm này cũng cài đặt một tập tin danh mục bảo mật liên quan (KBsố.cat) được ký bằng chữ ký số Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows Server 2003

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Spuninst.exe

6.3.4.1

221,488

08-Jul-2010

14:23

x86

Không có

Không áp dụng

Gdiplus.dll

5.2.6002.23386

1,748,992

05-May-2014

13:23

x86

SP2

SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Không áp dụng

398

05-May-2014

13:23

Không áp dụng

SP

SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Không áp dụng

608

05-May-2014

13:23

Không áp dụng

SP2

SP2QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2003

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Spuninst.exe

6.3.4.1

293,168

06-May-2014

02:14

x64

Không có

Không áp dụng

Gdiplus.dll

5.2.6002.23386

2,193,920

06-May-2014

02:10

x64

SP2

SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Không áp dụng

400

06-May-2014

02:10

Không áp dụng

SP

SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Không áp dụng

612

06-May-2014

02:10

Không áp dụng

SP2

SP2QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.dll

5.2.6002.23386

1,748,992

06-May-2014

02:10

x86

SP2

SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Không áp dụng

398

06-May-2014

02:10

Không áp dụng

SP

SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Không áp dụng

608

06-May-2014

02:10

Không áp dụng

SP2

SP2QFE\ASMS\X86\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2003

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Spuninst.exe

6.3.4.1

501,552

06-May-2014

02:14

IA-64

Không có

Không áp dụng

Gdiplus.dll

5.2.6002.23386

4,913,152

06-May-2014

02:09

IA-64

SP2

SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Không áp dụng

399

06-May-2014

02:09

Không áp dụng

SP

SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Không áp dụng

610

06-May-2014

02:09

Không áp dụng

SP2

SP2QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.dll

5.2.6002.23386

1,748,992

06-May-2014

02:09

x86

SP2

SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Không áp dụng

398

06-May-2014

02:09

Không áp dụng

SP

SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Không áp dụng

608

06-May-2014

02:09

Không áp dụng

SP2

SP2QFE\ASMS\X86\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS


 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.0.6002. 18 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 23 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Gdiplus.dll

5.2.6002.19096

1,748,992

26-Apr-2014

16:00

x86

Gdiplus.dll

5.2.6002.23386

1,748,992

26-Apr-2014

16:53

x86

Gdiplus.dll

6.0.6002.19096

1,839,104

26-Apr-2014

16:00

x86

Gdiplus.dll

6.0.6002.23386

1,839,104

26-Apr-2014

16:53

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Gdiplus.dll

5.2.6002.19096

2,193,408

26-Apr-2014

18:16

x64

Gdiplus.dll

5.2.6002.23386

2,193,920

26-Apr-2014

17:59

x64

Gdiplus.dll

6.0.6002.19096

2,424,832

26-Apr-2014

18:16

x64

Gdiplus.dll

6.0.6002.23386

2,425,344

26-Apr-2014

17:59

x64

Gdiplus.dll

5.2.6002.19096

1,748,992

26-Apr-2014

16:00

x86

Gdiplus.dll

5.2.6002.23386

1,748,992

26-Apr-2014

16:53

x86

Gdiplus.dll

6.0.6002.19096

1,839,104

26-Apr-2014

16:00

x86

Gdiplus.dll

6.0.6002.23386

1,839,104

26-Apr-2014

16:53

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Gdiplus.dll

5.2.6002.19096

4,912,128

26-Apr-2014

17:44

IA-64

Gdiplus.dll

5.2.6002.23386

4,913,152

26-Apr-2014

16:32

IA-64

Gdiplus.dll

6.0.6002.19096

5,267,968

26-Apr-2014

17:44

IA-64

Gdiplus.dll

6.0.6002.23386

5,268,480

26-Apr-2014

16:32

IA-64

Gdiplus.dll

5.2.6002.19096

1,748,992

26-Apr-2014

16:00

x86

Gdiplus.dll

5.2.6002.23386

1,748,992

26-Apr-2014

16:53

x86

Gdiplus.dll

6.0.6002.19096

1,839,104

26-Apr-2014

16:00

x86

Gdiplus.dll

6.0.6002.23386

1,839,104

26-Apr-2014

16:53

x86


 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.7601. 18 xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601. 22 xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Gdiplus.dll

5.2.7601.18455

1,723,392

26-Apr-2014

02:07

x86

Gdiplus.dll

5.2.7601.22667

1,723,392

26-Apr-2014

01:55

x86

Gdiplus.dll

6.1.7601.18455

1,625,600

26-Apr-2014

02:07

x86

Gdiplus.dll

6.1.7601.22667

1,626,624

26-Apr-2014

01:55

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Gdiplus.dll

5.2.7601.18455

2,293,760

26-Apr-2014

02:32

x64

Gdiplus.dll

5.2.7601.22667

2,293,760

26-Apr-2014

02:24

x64

Gdiplus.dll

6.1.7601.18455

2,166,272

26-Apr-2014

02:32

x64

Gdiplus.dll

6.1.7601.22667

2,166,784

26-Apr-2014

02:24

x64

Gdiplus.dll

5.2.7601.18455

1,723,392

26-Apr-2014

02:07

x86

Gdiplus.dll

5.2.7601.22667

1,723,392

26-Apr-2014

01:55

x86

Gdiplus.dll

6.1.7601.18455

1,625,600

26-Apr-2014

02:07

x86

Gdiplus.dll

6.1.7601.22667

1,626,624

26-Apr-2014

01:55

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Gdiplus.dll

5.2.7601.18455

4,923,904

26-Apr-2014

01:43

IA-64

Gdiplus.dll

5.2.7601.22667

4,923,904

26-Apr-2014

01:41

IA-64

Gdiplus.dll

6.1.7601.18455

4,603,392

26-Apr-2014

01:43

IA-64

Gdiplus.dll

6.1.7601.22667

4,604,928

26-Apr-2014

01:41

IA-64

Gdiplus.dll

5.2.7601.18455

1,723,392

26-Apr-2014

02:07

x86

Gdiplus.dll

5.2.7601.22667

1,723,392

26-Apr-2014

01:55

x86

Gdiplus.dll

6.1.7601.18455

1,625,600

26-Apr-2014

02:07

x86

Gdiplus.dll

6.1.7601.22667

1,626,624

26-Apr-2014

01:55

x86


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×