Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bảo mật Cập Nhật địa chỉ các lỗ hổng bằng cách thay đổi cách mà Internet Explorer xử lý các đối tượng trong bộ nhớ, xác thực quyền, và xử lý thoả thuận chứng chỉ khóa TLS. Để biết thêm thông tin, xem Microsoft Security Bulletin MS14-037.

Ngoài ra, bản cập nhật này bao gồm các Cập Nhật không bảo mật. Xem 2975687 để biết thêm thông tin.

Chú ý quan trọng cho hệ thống Internet Explorer 11 Bản cập nhật này chỉ áp dụng cho máy tính đang chạy Internet Explorer 11 và đó đã Cập Nhật 2919355 (đối với Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2) hoặc 2929437 (dành cho Windows 7 SP1 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1) được cài đặt bản Cập Nhật. Tất cả trong tương lai bảo mật và cập Cập Nhật cho Internet Explorer 11 yêu cầu bạn phải Cập Nhật 2919355 hoặc Cập Nhật 2929437 để nhận được bản Cập Nhật. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bản Cập Nhật 2919355 hoặc Cập Nhật 2929437 để tiếp tục nhận được Cập Nhật.


Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2963952 hệ thống mà không có bản Cập Nhật 2919355 (đối với Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2) hoặc Cập Nhật 2929437 (đối với Windows 7 SP1 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1) được cài đặt.

Thông tin Cập Nhật bảo mật

Cách tải bản Cập Nhật bảo mật này

Microsoft update

Sử dụng Windows Cập Nhật tính năng tự động cài đặt bản Cập Nhật từ Microsoft Update. Để thực hiện việc này, xem có bản Cập Nhật bảo mật tự động trên trang web của Microsoft Safety và Trung tâm bảo mật.

Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Để tải xuống các bản Cập Nhật bảo mật, hãy xem các liên kết tải xuống Microsoft Security Bulletin MS14-037.

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính chạy trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế


Thông tin

Các vấn đề với bản Cập Nhật bảo mật này

 • Vấn đề 1: ứng dụng lưu trữ trình duyệt có thể không ổn định và bị sập sau khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này. Vấn đề này ảnh hưởng đến Internet Explorer 9 đến 11.
  Giải pháp: để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 2976627.

 • Vấn đề 2: sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này, Internet Explorer có thể không phản hồi trong một số ứng dụng khi đang được sử dụng biểu mẫu web hoặc khi tệp đang được tải lên. Vấn đề này ảnh hưởng đến các phiên bản Internet Explorer 10 và 11.

  Giải pháp: để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 2976627.

 • Vấn đề 3: sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này, một số ứng dụng lưu trữ trình duyệt có thể sập khi khởi động trong Internet Explorer. Vấn đề này ảnh hưởng đến các phiên bản Internet Explorer 6 đến 11.

  Giải pháp: để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 2976627.

 • Vấn đề 4: sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này, cửa sổ Internet Explorer có thể trở nên rất chậm Cập Nhật và phản hồi khi bạn mở hộp thoại phương thức liên tiếp. Vấn đề này ảnh hưởng đến các phiên bản Internet Explorer 6 đến 11.

  Giải pháp: để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 2977629.

 • Vấn đề 5: tôi đang chạy Internet Explorer 11, nhưng tôi sẽ không được cung cấp bản cập nhật này.

 • Giải pháp: cho Internet Explorer 11, Cập Nhật bảo mật 2962872 là hệ thống có bản Cập Nhật 2929437 hoặc bản Cập Nhật 2919355 cài đặt. Internet Explorer 11 khách hàng phải đảm bảo rằng bản Cập Nhật 2929437 hoặc bản Cập Nhật 2919355 được cài đặt trước khi cập nhật bảo mật 2962872 có thể được cung cấp cho họ hoặc cài đặt.

 • Lưu ý Đối với Internet Explorer 11 khách hàng không có bản Cập Nhật 2929437 2919355 Cập Nhật được cài đặt, Cập Nhật bảo mật 2963952 có thể cài đặt thay vì Cập Nhật bảo mật 2962872. Tuy nhiên, bản Cập Nhật bảo mật 2963952 chỉ có sẵn cho khách hàng quản lý các bản Cập Nhật bằng cách sử dụng Windows Server Update Services (WSUS), Microsoft Intune hoặc Microsoft System Center Configuration Manager.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác trên tệp.

Thông tin tệp Windows Server 2003

 • Các tệp áp dụng cho một mốc cụ thể (SPn) và chi nhánh dịch vụ (QFE, GDR) được ghi trong cột "Yêu cầu SP" và "Chi nhánh dịch vụ".

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa bản vá được phát hành rộng rãi để quyết các vấn đề quan trọng, phổ biến. Chi nhánh dịch vụ QFE còn chứa các hotfix ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi.

 • Ngoài các tập tin được liệt kê trong các bảng, Cập nhật phần mềm này cũng cài đặt một tập tin danh mục bảo mật liên quan (KBsố.cat) được ký bằng chữ ký số Microsoft.

Internet Explorer 6

Internet Explorer 6 trên tất cả các phiên bản 32-bit của Windows Server 2003

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Spuninst.exe

6.3.4.1

221,488

08-Jul-2010

14:23

x86

Không có

Không áp dụng

Browseui.dll

6.0.3790.5358

1,033,728

30-May-2014

20:22

x86

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5358

361,472

30-May-2014

20:22

x86

SP

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.5358

210,432

30-May-2014

20:22

x86

SP

SP2QFE

Html.iec

2011.1.31.10

369,664

30-May-2014

00:34

Không áp dụng

SP

SP2QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

30-May-2014

20:22

x86

SP

SP2QFE

Iepeers.dll

6.0.3790.5358

253,952

30-May-2014

20:22

x86

SP

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.5358

3,168,768

30-May-2014

20:22

x86

SP

SP2QFE

Mshtmled.dll

6.0.3790.5358

459,776

30-May-2014

20:22

x86

SP

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.5358

537,600

30-May-2014

20:22

x86

SP

SP2QFE

Pngfilt.dll

5.2.3790.5358

42,496

30-May-2014

20:22

x86

SP

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.5358

1,520,128

30-May-2014

20:22

x86

SP

SP2QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

64512

30-May-2014

20:22

x86

SP

SP2QFE

Url.dll

6.0.3790.5358

37,888

30-May-2014

20:22

x86

SP

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.5358

713,216

30-May-2014

20:22

x86

SP

SP2QFE

Vgx.dll

6.0.3790.5358

854,016

30-May-2014

20:22

x86

SP

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5358

46,080

30-May-2014

00:21

x86

SP

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.5358

672,256

30-May-2014

20:22

x86

SP

SP2QFE

Internet Explorer 6 trên tất cả các phiên bản dựa vào Itanium của Windows Server 2003

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Spuninst.exe

6.3.4.1

501,552

02-Jun-2014

06:27

IA-64

Không có

Không áp dụng

Browseui.dll

6.0.3790.5358

2,543,104

02-Jun-2014

06:23

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5358

1,009,152

02-Jun-2014

06:23

IA-64

SP

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.5358

641,024

02-Jun-2014

06:23

IA-64

SP

SP2QFE

Html.iec

2011.1.31.10

997,888

02-Jun-2014

06:23

Không áp dụng

SP

SP2QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

154,112

02-Jun-2014

06:23

IA-64

SP

SP2QFE

Iepeers.dll

6.0.3790.5358

717,824

02-Jun-2014

06:23

IA-64

SP

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.5358

9,486,336

02-Jun-2014

06:23

IA-64

SP

SP2QFE

Mshtmled.dll

6.0.3790.5358

1,533,952

02-Jun-2014

06:23

IA-64

SP

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.5358

1,846,272

02-Jun-2014

06:23

IA-64

SP

SP2QFE

Pngfilt.dll

5.2.3790.5358

116,736

02-Jun-2014

06:23

IA-64

SP

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.5358

3,700,224

02-Jun-2014

06:23

IA-64

SP

SP2QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

205,824

02-Jun-2014

06:23

IA-64

SP

SP2QFE

Url.dll

6.0.3790.5358

50,688

02-Jun-2014

06:23

IA-64

SP

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.5358

1,639,424

02-Jun-2014

06:23

IA-64

SP

SP2QFE

Vgx.dll

6.0.3790.5358

2,425,344

02-Jun-2014

06:23

IA-64

SP

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5358

45,056

02-Jun-2014

06:23

IA-64

SP

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.5358

1,708,032

02-Jun-2014

06:23

IA-64

SP

SP2QFE

Wbrowseui.dll

6.0.3790.5358

1,033,728

02-Jun-2014

06:23

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

6.3.3790.5358

361,472

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

6.3.3790.5358

210,432

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2011.1.31.10

369,664

02-Jun-2014

06:23

Không áp dụng

SP

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

6.0.3790.5358

253,952

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

6.0.3790.5358

3,168,768

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

6.0.3790.5358

459,776

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

6.0.3790.5358

537,600

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

5.2.3790.5358

42,496

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wshdocvw.dll

6.0.3790.5358

1,520,128

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wtdc.ocx

1.3.0.3131

64512

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

6.0.3790.5358

37,888

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

6.0.3790.5358

713,216

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

6.0.3790.5358

854,016

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.5358

46,080

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

6.0.3790.5358

672,256

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Internet Explorer 6 trên tất cả các phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2003

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Spuninst.exe

6.3.4.1

293,168

02-Jun-2014

06:27

x64

Không có

Không áp dụng

Browseui.dll

6.0.3790.5358

1,605,120

02-Jun-2014

06:23

x64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5358

562,176

02-Jun-2014

06:23

x64

SP

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.5358

332,800

02-Jun-2014

06:23

x64

SP

SP2QFE

Html.iec

2011.1.31.10

566,784

02-Jun-2014

06:23

Không áp dụng

SP

SP2QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

96,256

02-Jun-2014

06:23

x64

SP

SP2QFE

Iepeers.dll

6.0.3790.5358

370,176

02-Jun-2014

06:23

x64

SP

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.5358

6,074,368

02-Jun-2014

06:23

x64

SP

SP2QFE

Mshtmled.dll

6.0.3790.5358

931,840

02-Jun-2014

06:23

x64

SP

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.5358

901,120

02-Jun-2014

06:23

x64

SP

SP2QFE

Pngfilt.dll

5.2.3790.5358

64,000

02-Jun-2014

06:23

x64

SP

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.5358

2,460,672

02-Jun-2014

06:23

x64

SP

SP2QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

94,208

02-Jun-2014

06:23

x64

SP

SP2QFE

Url.dll

6.0.3790.5358

40.960

02-Jun-2014

06:23

x64

SP

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.5358

1,107,456

02-Jun-2014

06:23

x64

SP

SP2QFE

Vgx.dll

6.0.3790.5358

1,428,480

02-Jun-2014

06:23

x64

SP

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5358

46,592

02-Jun-2014

06:23

x64

SP

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.5358

1,196,544

02-Jun-2014

06:23

x64

SP

SP2QFE

Wbrowseui.dll

6.0.3790.5358

1,033,728

02-Jun-2014

06:23

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

6.3.3790.5358

361,472

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

6.3.3790.5358

210,432

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2011.1.31.10

369,664

02-Jun-2014

06:23

Không áp dụng

SP

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

6.0.3790.5358

253,952

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

6.0.3790.5358

3,168,768

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

6.0.3790.5358

459,776

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

6.0.3790.5358

537,600

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

5.2.3790.5358

42,496

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wshdocvw.dll

6.0.3790.5358

1,520,128

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wtdc.ocx

1.3.0.3131

64512

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

6.0.3790.5358

37,888

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

6.0.3790.5358

713,216

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

6.0.3790.5358

854,016

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.5358

46,080

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

6.0.3790.5358

672,256

02-Jun-2014

06:23

x86

SP

SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7

Internet Explorer 7 trên tất cả các phiên bản 32-bit của Windows Server 2003

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Spuninst.exe

6.3.4.1

221,488

19-Jan-2014

04:57

x86

Không có

Không áp dụng

Advpack.dll

7.0.6000.21395

124,928

30-May-2014

08:29

x86

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21395

347,136

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21395

215,040

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21395

132,608

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

389,120

29-May-2014

23:32

Không áp dụng

SP

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21395

63,488

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21395

70,656

29-May-2014

23:31

x86

SP

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21395

153,088

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21395

230,400

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21395

161,792

29-May-2014

17:17

x86

SP

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

16-May-2014

03:37

Không áp dụng

SP

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21395

388,608

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21395

6,108,672

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

16-May-2014

03:37

Không áp dụng

SP

SP2QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21395

193,024

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21395

44544

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21395

268,288

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21395

13,824

29-May-2014

23:31

x86

SP

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21395

643,312

29-May-2014

17:17

x86

SP

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21395

1,830,912

30-May-2014

08:29

Không áp dụng

SP

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21395

27,648

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21395

496,128

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21395

52,224

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21395

3,632,128

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21395

480,768

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21395

193,024

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21395

671,232

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21395

102,912

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21395

44544

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21395

106,496

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21395

1,172,992

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21395

766,976

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21395

233,472

30-May-2014

08:29

x86

SP

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21395

841,216

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE

Internet Explorer 7 trên tất cả các phiên bản dựa vào Itanium của Windows Server 2003

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Spuninst.exe

6.3.4.1

501,552

30-May-2014

08:46

IA-64

Không có

Không áp dụng

Advpack.dll

7.0.6000.21395

283,136

30-May-2014

08:38

IA-64

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

49,152

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21395

985,088

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21395

646,144

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21395

328,192

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

965,632

30-May-2014

08:38

Không áp dụng

SP

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21395

179,712

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21395

135,680

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21395

385,536

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21395

503,808

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21395

161,792

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

30-May-2014

08:38

Không áp dụng

SP

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21395

764,416

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

147,456

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21395

11,783,168

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

980,992

30-May-2014

08:38

Không áp dụng

SP

SP2QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21395

460,800

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21395

99,840

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21395

556,544

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21395

30,720

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21395

795,376

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21395

2,440,192

30-May-2014

08:38

Không áp dụng

SP

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21395

82,432

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21395

1,045,504

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21395

144,384

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21395

10,166,784

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21395

1,533,952

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21395

492,032

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21395

2,233,856

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21395

275,968

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21395

122,368

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21395

130,048

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21395

2,600,960

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21395

2,191,360

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21395

653,824

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21395

1,941,504

30-May-2014

08:38

IA-64

SP

SP2QFE

Wadvpack.dll

7.0.6000.21395

124,928

30-May-2014

08:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wcorpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

7.0.6000.21395

347,136

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

7.0.6000.21395

215,040

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wextmgr.dll

7.0.6000.21395

132,608

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2017.0.0.21306

389,120

30-May-2014

08:38

Không áp dụng

SP

SP2QFE\WOW

Wicardie.dll

7.0.6000.21395

63,488

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wie4uinit.exe

7.0.6000.21395

70,656

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieakeng.dll

7.0.6000.21395

153,088

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieaksie.dll

7.0.6000.21395

230,400

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieakui.dll

7.0.6000.21395

161,792

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

30-May-2014

08:38

Không áp dụng

SP

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

17.0.6000.21395

388,608

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

7.0.6000.21395

6,108,672

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

30-May-2014

08:38

Không áp dụng

SP

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

7.0.6000.21395

193,024

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiernonce.dll

7.0.6000.21395

44544

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

7.0.6000.21395

268,288

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieudinit.exe

7.0.6000.21395

13,824

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiexplore.exe

7.0.6000.21395

643,312

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

7.0.6000.21395

1,830,912

30-May-2014

08:38

Không áp dụng

SP

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

7.0.6000.21395

27,648

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

7.0.6000.21395

496,128

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

7.0.6000.21395

52,224

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

7.0.6000.21395

3,632,128

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

7.0.6000.21395

480,768

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmsrating.dll

7.0.6000.21395

193,024

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

7.0.6000.21395

671,232

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

7.0.6000.21395

102,912

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

7.0.6000.21395

44544

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

7.0.6000.21395

106,496

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

7.0.6000.21395

1,172,992

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

7.0.6000.21395

766,976

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wwebcheck.dll

7.0.6000.21395

233,472

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

7.0.6000.21395

841,216

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7 trên tất cả các phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2003

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Spuninst.exe

6.3.4.1

293,168

30-May-2014

08:46

x64

Không có

Không áp dụng

Advpack.dll

7.0.6000.21395

161.280

30-May-2014

08:38

x64

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

22,016

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21395

508,928

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21395

314,368

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21395

207,360

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

485,376

30-May-2014

08:38

Không áp dụng

SP

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21395

85,504

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21395

84,992

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21395

195,584

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21395

267,776

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21395

161,792

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

30-May-2014

08:38

Không áp dụng

SP

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21395

480,256

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

86,528

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21395

7,116,288

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

983,552

30-May-2014

08:38

Không áp dụng

SP

SP2QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21395

250,368

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21395

57,344

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21395

371,712

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21395

13,824

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21395

720,112

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21395

2,077,184

30-May-2014

08:38

Không áp dụng

SP

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21395

32,256

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21395

623,104

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21395

82,432

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21395

5,741,568

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21395

763,392

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21395

242,688

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21395

1,129,984

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21395

164,864

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21395

64,000

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21395

108,544

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21395

1,441,280

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21395

1,104,896

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21395

295,936

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21395

1,052,160

30-May-2014

08:38

x64

SP

SP2QFE

Wadvpack.dll

7.0.6000.21395

124,928

30-May-2014

08:38

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wcorpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

7.0.6000.21395

347,136

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

7.0.6000.21395

215,040

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wextmgr.dll

7.0.6000.21395

132,608

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2017.0.0.21306

389,120

30-May-2014

08:38

Không áp dụng

SP

SP2QFE\WOW

Wicardie.dll

7.0.6000.21395

63,488

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wie4uinit.exe

7.0.6000.21395

70,656

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieakeng.dll

7.0.6000.21395

153,088

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieaksie.dll

7.0.6000.21395

230,400

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieakui.dll

7.0.6000.21395

161,792

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

30-May-2014

08:38

Không áp dụng

SP

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

17.0.6000.21395

388,608

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

7.0.6000.21395

6,108,672

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

30-May-2014

08:38

Không áp dụng

SP

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

7.0.6000.21395

193,024

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiernonce.dll

7.0.6000.21395

44544

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

7.0.6000.21395

268,288

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieudinit.exe

7.0.6000.21395

13,824

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiexplore.exe

7.0.6000.21395

643,312

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

7.0.6000.21395

1,830,912

30-May-2014

08:38

Không áp dụng

SP

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

7.0.6000.21395

27,648

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

7.0.6000.21395

496,128

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

7.0.6000.21395

52,224

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

7.0.6000.21395

3,632,128

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

7.0.6000.21395

480,768

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmsrating.dll

7.0.6000.21395

193,024

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

7.0.6000.21395

671,232

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

7.0.6000.21395

102,912

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

7.0.6000.21395

44544

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

7.0.6000.21395

106,496

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

7.0.6000.21395

1,172,992

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

7.0.6000.21395

766,976

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wwebcheck.dll

7.0.6000.21395

233,472

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

7.0.6000.21395

841,216

30-May-2014

08:38

x86

SP

SP2QFE\WOW

Internet Explorer 8

Internet Explorer 8 trên tất cả các phiên bản 32-bit của Windows Server 2003

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Spuninst.exe

6.3.4.1

221,488

19-Jan-2014

04:57

x86

Không có

Không áp dụng

Corpol.dll

2008.0.0.23603

18,944

30-May-2014

22:08

x86

SP2

SP2QFE

Html.iec

2018.0.0.23603

385,024

30-May-2014

21:50

Không áp dụng

SP

SP2QFE

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23603

174,592

30-May-2014

21:50

x86

SP

SP2QFE

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23603

387,584

30-May-2014

22:08

x86

SP

SP2QFE

Iedvtool.dll

8.0.6001.23603

743,424

30-May-2014

22:08

x86

SP

SP2QFE

Ieframe.dll

8.0.6001.23603

11,084,800

30-May-2014

22:08

x86

SP

SP2QFE

Iepeers.dll

8.0.6001.23603

184,320

30-May-2014

22:08

x86

SP

SP2QFE

Ieproxy.dll

8.0.6001.23603

247,808

30-May-2014

22:08

x86

SP

SP2QFE

Iertutil.dll

8.0.6001.23603

2,006,016

30-May-2014

22:08

x86

SP

SP2QFE

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23603

1,469,440

30-May-2014

22:08

Không áp dụng

SP

SP2QFE

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23603

522,240

30-May-2014

22:08

x86

SP

SP2QFE

Jsproxy.dll

8.0.6001.23603

25.600

30-May-2014

22:08

x86

SP

SP2QFE

Licmgr10.dll

8.0.6001.23603

43,520

30-May-2014

22:08

x86

SP

SP2QFE

Msfeeds.dll

8.0.6001.23603

630,272

30-May-2014

22:08

x86

SP

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23603

55,296

30-May-2014

22:08

x86

SP

SP2QFE

Mshtml.dll

8.0.6001.23603

6,024,704

30-May-2014

22:08

x86

SP

SP2QFE

Mshtmled.dll

8.0.6001.23603

67,584

30-May-2014

22:08

x86

SP

SP2QFE

Mstime.dll

8.0.6001.23603

611,840

30-May-2014

22:08

x86

SP

SP2QFE

Occache.dll

8.0.6001.23603

206,848

30-May-2014

22:08

x86

SP

SP2QFE

Url.dll

8.0.6001.23603

105,984

30-May-2014

22:08

x86

SP

SP2QFE

Urlmon.dll

8.0.6001.23603

1,217,536

30-May-2014

22:08

x86

SP

SP2QFE

Vgx.dll

8.0.6001.23603

759,296

30-May-2014

22:08

x86

SP

SP2QFE

Wininet.dll

8.0.6001.23603

920,064

30-May-2014

22:08

x86

SP

SP2QFE

Xpshims.dll

8.0.6001.23603

12.800

30-May-2014

22:08

x86

SP

SP2QFE

Internet Explorer 8 trên tất cả các phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2003

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Spuninst.exe

6.3.4.1

293,168

30-May-2014

22:22

x64

Không có

Không áp dụng

Corpol.dll

2008.0.0.23603

23,040

30-May-2014

22:15

x64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2018.0.0.23603

479,232

30-May-2014

22:15

Không áp dụng

SP

SP2QFE

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23603

70,656

30-May-2014

22:15

x64

SP

SP2QFE

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23603

459,776

30-May-2014

22:15

x64

SP

SP2QFE

Iedvtool.dll

8.0.6001.23603

1,019,904

30-May-2014

22:15

x64

SP

SP2QFE

Ieframe.dll

8.0.6001.23603

12,475,392

30-May-2014

22:15

x64

SP

SP2QFE

Iepeers.dll

8.0.6001.23603

252928

30-May-2014

22:15

x64

SP

SP2QFE

Ieproxy.dll

8.0.6001.23603

718,848

30-May-2014

22:15

x64

SP

SP2QFE

Iertutil.dll

8.0.6001.23603

2,358,784

30-May-2014

22:15

x64

SP

SP2QFE

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23603

1,538,560

30-May-2014

22:15

Không áp dụng

SP

SP2QFE

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23603

502,272

30-May-2014

22:15

x64

SP

SP2QFE

Jsproxy.dll

8.0.6001.23603

31,744

30-May-2014

22:15

x64

SP

SP2QFE

Licmgr10.dll

8.0.6001.23603

56,832

30-May-2014

22:15

x64

SP

SP2QFE

Msfeeds.dll

8.0.6001.23603

742,912

30-May-2014

22:15

x64

SP

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23603

71,680

30-May-2014

22:15

x64

SP

SP2QFE

Mshtml.dll

8.0.6001.23603

9,354,752

30-May-2014

22:15

x64

SP

SP2QFE

Mshtmled.dll

8.0.6001.23603

98,304

30-May-2014

22:15

x64

SP

SP2QFE

Mstime.dll

8.0.6001.23603

1,062,912

30-May-2014

22:15

x64

SP

SP2QFE

Occache.dll

8.0.6001.23603

243,712

30-May-2014

22:15

x64

SP

SP2QFE

Url.dll

8.0.6001.23603

108,032

30-May-2014

22:15

x64

SP

SP2QFE

Urlmon.dll

8.0.6001.23603

1,495,552

30-May-2014

22:15

x64

SP

SP2QFE

Vgx.dll

8.0.6001.23603

1,028,096

30-May-2014

22:15

x64

SP

SP2QFE

Wininet.dll

8.0.6001.23603

1,151,488

30-May-2014

22:15

x64

SP

SP2QFE

Xpshims.dll

8.0.6001.23603

13,824

30-May-2014

22:15

x64

SP

SP2QFE

Wcorpol.dll

2008.0.0.23603

18,944

30-May-2014

22:15

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2018.0.0.23603

385,024

30-May-2014

22:15

Không áp dụng

SP

SP2QFE\WOW

Wie4uinit.exe

8.0.6001.23603

174,592

30-May-2014

22:15

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

18.0.6001.23603

387,584

30-May-2014

22:15

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiedvtool.dll

8.0.6001.23603

743,424

30-May-2014

22:15

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

8.0.6001.23603

11,084,800

30-May-2014

22:15

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

8.0.6001.23603

184,320

30-May-2014

22:15

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wieproxy.dll

8.0.6001.23603

247,808

30-May-2014

22:15

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

8.0.6001.23603

2,006,016

30-May-2014

22:15

x86

SP

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

8.0.6001.23603

1,469,440

30-May-2014

22:15

Không áp dụng

SP

SP2QFE\WOW

Wjsdbgui.dll

8.0.6001.23603

522,240

30-May-2014

22:15

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

8.0.6001.23603

25.600

30-May-2014

22:15

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wlicmgr10.dll

8.0.6001.23603

43,520

30-May-2014

22:15

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

8.0.6001.23603

630,272

30-May-2014

22:15

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

8.0.6001.23603

55,296

30-May-2014

22:15

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

8.0.6001.23603

6,024,704

30-May-2014

22:15

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

8.0.6001.23603

67,584

30-May-2014

22:15

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

8.0.6001.23603

611,840

30-May-2014

22:15

x86

SP

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

8.0.6001.23603

206,848

30-May-2014

22:15

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

8.0.6001.23603

105,984

30-May-2014

22:15

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

8.0.6001.23603

1,217,536

30-May-2014

22:15

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

8.0.6001.23603

759,296

30-May-2014

22:15

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

8.0.6001.23603

920,064

30-May-2014

22:15

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wxpshims.dll

8.0.6001.23603

12.800

30-May-2014

22:15

x86

SP

SP2QFE\WOW

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.0.6002. 18 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 23 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Internet Explorer 7

Internet Explorer 7 trên tất cả các phiên bản 32-bit của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Urlmon.dll

7.0.6002.19114

1,177,600

27-May-2014

22:30

x86

Urlmon.dll

7.0.6002.23413

1,178,624

27-May-2014

21:40

x86

Mstime.dll

7.0.6002.19114

671,744

27-May-2014

22:29

x86

Mstime.dll

7.0.6002.23413

671,744

27-May-2014

21:39

x86

Corpol.dll

7.0.6002.19114

19.456

27-May-2014

22:28

x86

Corpol.dll

7.0.6002.23413

19.456

27-May-2014

21:38

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.19114

27,648

27-May-2014

22:29

x86

Wininet.dll

7.0.6002.19114

834,048

27-May-2014

22:30

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64512

27-May-2014

22:30

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.23413

27,648

27-May-2014

21:38

x86

Wininet.dll

7.0.6002.23413

842,240

27-May-2014

21:40

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64512

27-May-2014

21:40

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

07-May-2014

23:39

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

27-May-2014

22:29

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

07-May-2014

23:40

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

27-May-2014

21:38

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.19114

193,024

27-May-2014

22:29

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.23413

193,024

27-May-2014

21:38

x86

Dxtmsft.dll

7.0.6002.19114

347,136

27-May-2014

22:29

x86

Dxtrans.dll

7.0.6002.19114

215,040

27-May-2014

22:29

x86

Dxtmsft.dll

7.0.6002.23413

347,136

27-May-2014

21:38

x86

Dxtrans.dll

7.0.6002.23413

215,040

27-May-2014

21:38

x86

Msfeeds.dll

7.0.6002.19114

498,688

27-May-2014

22:29

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1.876 người

07-May-2014

23:42

Không áp dụng

Msfeeds.dll

7.0.6002.23413

498,688

27-May-2014

21:39

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1.876 người

07-May-2014

23:46

Không áp dụng

Html.iec

2017.0.0.19114

389,632

27-May-2014

21:00

Không áp dụng

Html.iec

2017.0.0.23413

390,144

27-May-2014

20:33

Không áp dụng

Mshtmled.dll

7.0.6002.19114

480,256

27-May-2014

22:29

x86

Mshtmled.dll

7.0.6002.23413

480,768

27-May-2014

21:39

x86

Mshtml.dll

7.0.6002.19114

3,631,616

27-May-2014

22:29

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.19114

1,383,424

27-May-2014

20:51

Không áp dụng

Mshtml.dll

7.0.6002.23413

3,632,640

27-May-2014

21:39

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.23413

1,383,424

27-May-2014

20:27

Không áp dụng

Iertutil.dll

7.0.6002.19114

271,872

27-May-2014

22:29

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.19114

129,024

27-May-2014

22:30

x86

Iertutil.dll

7.0.6002.23413

272,384

27-May-2014

21:38

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.23413

129,024

27-May-2014

21:39

x86

Vgx.dll

7.0.6002.19114

766,976

27-May-2014

22:30

x86

Vgx.dll

7.0.6002.23413

766,976

27-May-2014

21:40

x86

Url.dll

7.0.6002.19114

106,496

27-May-2014

22:30

x86

Url.dll

7.0.6002.23413

106,496

27-May-2014

21:40

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.19114

53,760

27-May-2014

22:29

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.23413

53,760

27-May-2014

21:38

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.19114

6,119,936

27-May-2014

22:29

x86

Ieui.dll

7.0.6002.19114

180,736

27-May-2014

22:29

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.23413

6,121,472

27-May-2014

21:38

x86

Ieui.dll

7.0.6002.23413

180,736

27-May-2014

21:38

x86

Ieinstal.exe

6.0.6002.19114

282,624

27-May-2014

20:51

x86

Ieinstal.exe

6.0.6002.23413

282,624

27-May-2014

20:28

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.19114

304,128

27-May-2014

20:51

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.23413

304,128

27-May-2014

20:28

x86

Internet Explorer 7 trên tất cả các phiên bản dựa vào Itanium của Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Urlmon.dll

7.0.6002.19114

2,615,296

27-May-2014

21:23

IA-64

Urlmon.dll

7.0.6002.23413

2,616,320

27-May-2014

21:46

IA-64

Mstime.dll

7.0.6002.19114

2,234,880

27-May-2014

21:23

IA-64

Mstime.dll

7.0.6002.23413

2,234,880

27-May-2014

21:45

IA-64

Corpol.dll

7.0.6002.19114

62,464

27-May-2014

21:22

IA-64

Corpol.dll

7.0.6002.23413

62,464

27-May-2014

21:45

IA-64

Jsproxy.dll

7.0.6002.19114

81,920

27-May-2014

21:22

IA-64

Wininet.dll

7.0.6002.19114

1,924,608

27-May-2014

21:23

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

181,760

27-May-2014

21:23

IA-64

Jsproxy.dll

7.0.6002.23413

81,920

27-May-2014

21:45

IA-64

Wininet.dll

7.0.6002.23413

1,941,504

27-May-2014

21:46

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

181,760

27-May-2014

21:46

IA-64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

07-May-2014

23:39

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

27-May-2014

21:22

IA-64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

07-May-2014

23:40

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

27-May-2014

21:45

IA-64

Iepeers.dll

7.0.6002.19114

460,800

27-May-2014

21:22

IA-64

Iepeers.dll

7.0.6002.23413

461,312

27-May-2014

21:45

IA-64

Dxtmsft.dll

7.0.6002.19114

985,088

27-May-2014

21:22

IA-64

Dxtrans.dll

7.0.6002.19114

646,144

27-May-2014

21:22

IA-64

Dxtmsft.dll

7.0.6002.23413

985,088

27-May-2014

21:45

IA-64

Dxtrans.dll

7.0.6002.23413

646,144

27-May-2014

21:45

IA-64

Msfeeds.dll

7.0.6002.19114

1,045,504

27-May-2014

21:23

IA-64

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1.876 người

07-May-2014

23:45

Không áp dụng

Msfeeds.dll

7.0.6002.23413

1,045,504

27-May-2014

21:45

IA-64

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1.876 người

07-May-2014

23:45

Không áp dụng

Html.iec

2017.0.0.19114

965,632

27-May-2014

20:47

Không áp dụng

Html.iec

2017.0.0.23413

965,632

27-May-2014

21:23

Không áp dụng

Mshtmled.dll

7.0.6002.19114

1,534,464

27-May-2014

21:23

IA-64

Mshtmled.dll

7.0.6002.23413

1,534,976

27-May-2014

21:45

IA-64

Mshtml.dll

7.0.6002.19114

10,169,344

27-May-2014

21:23

IA-64

Mshtml.tlb

7.0.6002.19114

1,383,424

27-May-2014

20:36

Không áp dụng

Mshtml.dll

7.0.6002.23413

10,170,880

27-May-2014

21:45

IA-64

Mshtml.tlb

7.0.6002.23413

1,383,424

27-May-2014

21:05

Không áp dụng

Iertutil.dll

7.0.6002.19114

564,736

27-May-2014

21:22

IA-64

Sqmapi.dll

6.0.6002.19114

409,088

27-May-2014

21:23

IA-64

Iertutil.dll

7.0.6002.23413

564,736

27-May-2014

21:45

IA-64

Sqmapi.dll

6.0.6002.23413

409,088

27-May-2014

21:46

IA-64

Vgx.dll

7.0.6002.19114

2,192,896

27-May-2014

21:23

IA-64

Vgx.dll

7.0.6002.23413

2,192,896

27-May-2014

21:46

IA-64

Url.dll

7.0.6002.19114

130,048

27-May-2014

21:23

IA-64

Url.dll

7.0.6002.23413

130,048

27-May-2014

21:46

IA-64

Iebrshim.dll

6.0.6002.19114

210,432

27-May-2014

21:22

IA-64

Iebrshim.dll

6.0.6002.23413

210,432

27-May-2014

21:45

IA-64

Ieframe.dll

7.0.6002.19114

11,793,408

27-May-2014

21:22

IA-64

Ieui.dll

7.0.6002.19114

532,992

27-May-2014

21:22

IA-64

Ieframe.dll

7.0.6002.23413

11,797,504

27-May-2014

21:45

IA-64

Ieui.dll

7.0.6002.23413

532,992

27-May-2014

21:45

IA-64

Ieinstal.exe

6.0.6002.19114

378,368

27-May-2014

20:37

IA-64

Ieinstal.exe

6.0.6002.23413

378,368

27-May-2014

21:06

IA-64

Ieuser.exe

6.0.6002.19114

476,672

27-May-2014

20:37

IA-64

Ieuser.exe

6.0.6002.23413

476,672

27-May-2014

21:06

IA-64

Urlmon.dll

7.0.6002.19114

1,177,600

27-May-2014

22:30

x86

Urlmon.dll

7.0.6002.23413

1,178,624

27-May-2014

21:40

x86

Mstime.dll

7.0.6002.19114

671,744

27-May-2014

22:29

x86

Mstime.dll

7.0.6002.23413

671,744

27-May-2014

21:39

x86

Corpol.dll

7.0.6002.19114

19.456

27-May-2014

22:28

x86

Corpol.dll

7.0.6002.23413

19.456

27-May-2014

21:38

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.19114

27,648

27-May-2014

22:29

x86

Wininet.dll

7.0.6002.19114

834,048

27-May-2014

22:30

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64512

27-May-2014

22:30

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.23413

27,648

27-May-2014

21:38

x86

Wininet.dll

7.0.6002.23413

842,240

27-May-2014

21:40

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64512

27-May-2014

21:40

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

07-May-2014

23:39

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

27-May-2014

22:29

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

07-May-2014

23:40

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

27-May-2014

21:38

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.19114

193,024

27-May-2014

22:29

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.23413

193,024

27-May-2014

21:38

x86

Dxtmsft.dll

7.0.6002.19114

347,136

27-May-2014

22:29

x86

Dxtrans.dll

7.0.6002.19114

215,040

27-May-2014

22:29

x86

Dxtmsft.dll

7.0.6002.23413

347,136

27-May-2014

21:38

x86

Dxtrans.dll

7.0.6002.23413

215,040

27-May-2014

21:38

x86

Msfeeds.dll

7.0.6002.19114

498,688

27-May-2014

22:29

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1.876 người

07-May-2014

23:42

Không áp dụng

Msfeeds.dll

7.0.6002.23413

498,688

27-May-2014

21:39

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1.876 người

07-May-2014

23:46

Không áp dụng

Html.iec

2017.0.0.19114

389,632

27-May-2014

21:00

Không áp dụng

Html.iec

2017.0.0.23413

390,144

27-May-2014

20:33

Không áp dụng

Mshtmled.dll

7.0.6002.19114

480,256

27-May-2014

22:29

x86

Mshtmled.dll

7.0.6002.23413

480,768

27-May-2014

21:39

x86

Mshtml.dll

7.0.6002.19114

3,631,616

27-May-2014

22:29

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.19114

1,383,424

27-May-2014

20:51

Không áp dụng

Mshtml.dll

7.0.6002.23413

3,632,640

27-May-2014

21:39

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.23413

1,383,424

27-May-2014

20:27

Không áp dụng

Iertutil.dll

7.0.6002.19114

271,872

27-May-2014

22:29

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.19114

129,024

27-May-2014

22:30

x86

Iertutil.dll

7.0.6002.23413

272,384

27-May-2014

21:38

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.23413

129,024

27-May-2014

21:39

x86

Vgx.dll

7.0.6002.19114

766,976

27-May-2014

22:30

x86

Vgx.dll

7.0.6002.23413

766,976

27-May-2014

21:40

x86

Url.dll

7.0.6002.19114

106,496

27-May-2014

22:30

x86

Url.dll

7.0.6002.23413

106,496

27-May-2014

21:40

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.19114

53,760

27-May-2014

22:29

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.23413

53,760

27-May-2014

21:38

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.19114

6,119,936

27-May-2014

22:29

x86

Ieui.dll

7.0.6002.19114

180,736

27-May-2014

22:29

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.23413

6,121,472

27-May-2014

21:38

x86

Ieui.dll

7.0.6002.23413

180,736

27-May-2014

21:38

x86

Ieinstal.exe

6.0.6002.19114

282,624

27-May-2014

20:51

x86

Ieinstal.exe

6.0.6002.23413

282,624

27-May-2014

20:28

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.19114

304,128

27-May-2014

20:51

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.23413

304,128

27-May-2014

20:28

x86

Internet Explorer 7 trên tất cả các phiên bản x64 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Urlmon.dll

7.0.6002.19114

1,430,528

27-May-2014

22:16

x64

Urlmon.dll

7.0.6002.23413

1,430,528

27-May-2014

21:58

x64

Mstime.dll

7.0.6002.19114

1,129,984

27-May-2014

22:16

x64

Mstime.dll

7.0.6002.23413

1,129,984

27-May-2014

21:58

x64

Corpol.dll

7.0.6002.19114

33,792

27-May-2014

22:15

x64

Corpol.dll

7.0.6002.23413

33,792

27-May-2014

21:57

x64

Jsproxy.dll

7.0.6002.19114

32,256

27-May-2014

22:15

x64

Wininet.dll

7.0.6002.19114

1,032,704

27-May-2014

22:16

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

27-May-2014

22:16

x64

Jsproxy.dll

7.0.6002.23413

32,256

27-May-2014

21:57

x64

Wininet.dll

7.0.6002.23413

1,041,408

27-May-2014

21:58

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

27-May-2014

21:58

x64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

07-May-2014

23:39

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

27-May-2014

22:15

x64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

07-May-2014

23:40

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

27-May-2014

21:57

x64

Iepeers.dll

7.0.6002.19114

249,856

27-May-2014

22:15

x64

Iepeers.dll

7.0.6002.23413

249,856

27-May-2014

21:57

x64

Dxtmsft.dll

7.0.6002.19114

507,392

27-May-2014

22:15

x64

Dxtrans.dll

7.0.6002.19114

311,296

27-May-2014

22:15

x64

Dxtmsft.dll

7.0.6002.23413

507,392

27-May-2014

21:57

x64

Dxtrans.dll

7.0.6002.23413

311,296

27-May-2014

21:57

x64

Msfeeds.dll

7.0.6002.19114

623,104

27-May-2014

22:16

x64

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1.876 người

07-May-2014

23:43

Không áp dụng

Msfeeds.dll

7.0.6002.23413

623,104

27-May-2014

21:58

x64

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1.876 người

07-May-2014

23:45

Không áp dụng

Html.iec

2017.0.0.19114

485,376

27-May-2014

21:29

Không áp dụng

Html.iec

2017.0.0.23413

485,888

27-May-2014

21:30

Không áp dụng

Mshtmled.dll

7.0.6002.19114

763,904

27-May-2014

22:16

x64

Mshtmled.dll

7.0.6002.23413

763,904

27-May-2014

21:58

x64

Mshtml.dll

7.0.6002.19114

5,741,056

27-May-2014

22:16

x64

Mshtml.tlb

7.0.6002.19114

1,383,424

27-May-2014

21:16

Không áp dụng

Mshtml.dll

7.0.6002.23413

5,739,520

27-May-2014

21:58

x64

Mshtml.tlb

7.0.6002.23413

1,383,424

27-May-2014

21:17

Không áp dụng

Iertutil.dll

7.0.6002.19114

377,856

27-May-2014

22:15

x64

Sqmapi.dll

6.0.6002.19114

176,128

27-May-2014

22:16

x64

Iertutil.dll

7.0.6002.23413

377,856

27-May-2014

21:57

x64

Sqmapi.dll

6.0.6002.23413

176,128

27-May-2014

21:58

x64

Vgx.dll

7.0.6002.19114

1,104,896

27-May-2014

22:16

x64

Vgx.dll

7.0.6002.23413

1,104,896

27-May-2014

21:58

x64

Url.dll

7.0.6002.19114

108,544

27-May-2014

22:16

x64

Url.dll

7.0.6002.23413

108,544

27-May-2014

21:58

x64

Iebrshim.dll

6.0.6002.19114

146,944

27-May-2014

22:15

x64

Iebrshim.dll

6.0.6002.23413

146,944

27-May-2014

21:57

x64

Ieframe.dll

7.0.6002.19114

7,053,824

27-May-2014

22:15

x64

Ieui.dll

7.0.6002.19114

224,768

27-May-2014

22:15

x64

Ieframe.dll

7.0.6002.23413

7,054,336

27-May-2014

21:57

x64

Ieui.dll

7.0.6002.23413

224,768

27-May-2014

21:57

x64

Ieinstal.exe

6.0.6002.19114

302,592

27-May-2014

21:17

x64

Ieinstal.exe

6.0.6002.23413

302,592

27-May-2014

21:17

x64

Ieuser.exe

6.0.6002.19114

389,632

27-May-2014

21:17

x64

Ieuser.exe

6.0.6002.23413

389,632

27-May-2014

21:17

x64

Urlmon.dll

7.0.6002.19114

1,177,600

27-May-2014

22:30

x86

Urlmon.dll

7.0.6002.23413

1,178,624

27-May-2014

21:40

x86

Mstime.dll

7.0.6002.19114

671,744

27-May-2014

22:29

x86

Mstime.dll

7.0.6002.23413

671,744

27-May-2014

21:39

x86

Corpol.dll

7.0.6002.19114

19.456

27-May-2014

22:28

x86

Corpol.dll

7.0.6002.23413

19.456

27-May-2014

21:38

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.19114

27,648

27-May-2014

22:29

x86

Wininet.dll

7.0.6002.19114

834,048

27-May-2014

22:30

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64512

27-May-2014

22:30

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.23413

27,648

27-May-2014

21:38

x86

Wininet.dll

7.0.6002.23413

842,240

27-May-2014

21:40

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64512

27-May-2014

21:40

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

07-May-2014

23:39

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

27-May-2014

22:29

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

07-May-2014

23:40

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

27-May-2014

21:38

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.19114

193,024

27-May-2014

22:29

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.23413

193,024

27-May-2014

21:38

x86

Dxtmsft.dll

7.0.6002.19114

347,136

27-May-2014

22:29

x86

Dxtrans.dll

7.0.6002.19114

215,040

27-May-2014

22:29

x86

Dxtmsft.dll

7.0.6002.23413

347,136

27-May-2014

21:38

x86

Dxtrans.dll

7.0.6002.23413

215,040

27-May-2014

21:38

x86

Msfeeds.dll

7.0.6002.19114

498,688

27-May-2014

22:29

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1.876 người

07-May-2014

23:42

Không áp dụng

Msfeeds.dll

7.0.6002.23413

498,688

27-May-2014

21:39

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1.876 người

07-May-2014

23:46

Không áp dụng

Html.iec

2017.0.0.19114

389,632

27-May-2014

21:00

Không áp dụng

Html.iec

2017.0.0.23413

390,144

27-May-2014

20:33

Không áp dụng

Mshtmled.dll

7.0.6002.19114

480,256

27-May-2014

22:29

x86

Mshtmled.dll

7.0.6002.23413

480,768

27-May-2014

21:39

x86

Mshtml.dll

7.0.6002.19114

3,631,616

27-May-2014

22:29

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.19114

1,383,424

27-May-2014

20:51

Không áp dụng

Mshtml.dll

7.0.6002.23413

3,632,640

27-May-2014

21:39

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.23413

1,383,424

27-May-2014

20:27

Không áp dụng

Iertutil.dll

7.0.6002.19114

271,872

27-May-2014

22:29

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.19114

129,024

27-May-2014

22:30

x86

Iertutil.dll

7.0.6002.23413

272,384

27-May-2014

21:38

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.23413

129,024

27-May-2014

21:39

x86

Vgx.dll

7.0.6002.19114

766,976

27-May-2014

22:30

x86

Vgx.dll

7.0.6002.23413

766,976

27-May-2014

21:40

x86

Url.dll

7.0.6002.19114

106,496

27-May-2014

22:30

x86

Url.dll

7.0.6002.23413

106,496

27-May-2014

21:40

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.19114

53,760

27-May-2014

22:29

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.23413

53,760

27-May-2014

21:38

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.19114

6,119,936

27-May-2014

22:29

x86

Ieui.dll

7.0.6002.19114

180,736

27-May-2014

22:29

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.23413

6,121,472

27-May-2014

21:38

x86

Ieui.dll

7.0.6002.23413

180,736

27-May-2014

21:38

x86

Ieinstal.exe

6.0.6002.19114

282,624

27-May-2014

20:51

x86

Ieinstal.exe

6.0.6002.23413

282,624

27-May-2014

20:28

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.19114

304,128

27-May-2014

20:51

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.23413

304,128

27-May-2014

20:28

x86

Internet Explorer 8

Internet Explorer 8 trên tất cả các phiên bản 32-bit của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Urlmon.dll

8.0.6001.19543

1,214,976

28-May-2014

07:08

x86

Không áp dụng

Urlmon.dll

8.0.6001.23603

1,217,536

28-May-2014

07:00

x86

Không áp dụng

Mstime.dll

8.0.6001.19543

611,840

28-May-2014

07:04

x86

Không áp dụng

Mstime.dll

8.0.6001.23603

611,840

28-May-2014

06:55

x86

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19543

1,469,440

28-May-2014

07:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23603

1,469,440

28-May-2014

06:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Corpol.dll

2008.0.0.19543

18,944

28-May-2014

07:00

x86

Không áp dụng

Corpol.dll

2008.0.0.23603

18,944

28-May-2014

06:51

x86

Không áp dụng

Jsproxy.dll

8.0.6001.19543

25.600

28-May-2014

07:02

x86

Không áp dụng

Wininet.dll

8.0.6001.19543

916,992

28-May-2014

07:08

x86

Không áp dụng

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64512

28-May-2014

07:08

x86

Không áp dụng

Jsproxy.dll

8.0.6001.23603

25.600

28-May-2014

06:54

x86

Không áp dụng

Wininet.dll

8.0.6001.23603

920,064

28-May-2014

07:00

x86

Không áp dụng

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64512

28-May-2014

07:00

x86

Không áp dụng

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19543

387,584

28-May-2014

07:02

x86

Không áp dụng

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23603

387,584

28-May-2014

06:53

x86

Không áp dụng

Iepeers.dll

8.0.6001.19543

184,320

28-May-2014

07:02

x86

Không áp dụng

Iepeers.dll

8.0.6001.23603

184,320

28-May-2014

06:53

x86

Không áp dụng

Licmgr10.dll

8.0.6001.19543

43,520

28-May-2014

07:03

x86

Không áp dụng

Licmgr10.dll

8.0.6001.23603

43,520

28-May-2014

06:54

x86

Không áp dụng

Iedvtool.dll

8.0.6001.19543

743,424

28-May-2014

07:02

x86

Không áp dụng

Iedvtool.dll

8.0.6001.23603

743,424

28-May-2014

06:53

x86

Không áp dụng

Msfeeds.dll

8.0.6001.19543

630,272

28-May-2014

07:03

x86

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1.876 người

15-Apr-2010

01:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Msfeeds.dll

8.0.6001.23603

630,272

28-May-2014

06:55

x86

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1.876 người

19-Apr-2010

23:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19543

55,296

28-May-2014

07:03

x86

Không áp dụng

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.938 người

15-Apr-2010

01:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

8.0.6001.19543

13,312

28-May-2014

03:42

x86

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23603

55,296

28-May-2014

06:55

x86

Không áp dụng

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.938 người

19-Apr-2010

23:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

8.0.6001.23603

13,312

28-May-2014

03:14

x86

Không áp dụng

Html.iec

2018.0.0.19543

385,024

28-May-2014

05:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Html.iec

2018.0.0.23603

385,024

28-May-2014

05:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Mshtmled.dll

8.0.6001.19543

67,584

28-May-2014

07:03

x86

Không áp dụng

Mshtmled.dll

8.0.6001.23603

67,584

28-May-2014

06:55

x86

Không áp dụng

Mshtml.dll

8.0.6001.19543

6,023,168

28-May-2014

07:03

x86

Không áp dụng

Mshtml.tlb

8.0.6001.19543

1,638,912

28-May-2014

03:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Mshtml.dll

8.0.6001.23603

6,024,704

28-May-2014

06:55

x86

Không áp dụng

Mshtml.tlb

8.0.6001.23603

1,638,912

28-May-2014

03:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieproxy.dll

8.0.6001.19543

247,808

28-May-2014

07:02

x86

Không áp dụng

Ieproxy.dll

8.0.6001.23603

247,808

28-May-2014

06:53

x86

Không áp dụng

Ieshims.dll

8.0.6001.19543

198,144

28-May-2014

07:02

x86

Không áp dụng

Ieshims.dll

8.0.6001.23603

198,144

28-May-2014

06:53

x86

Không áp dụng

Ieunatt.exe

8.0.6001.19543

133,632

28-May-2014

03:44

x86

Không áp dụng

Iexplore.exe

8.0.6001.19543

638,120

28-May-2014

07:07

x86

Không áp dụng

Windows ăn discovered.wav

Không áp dụng

19,884

15-Apr-2010

01:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

15-Apr-2010

01:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

15-Apr-2010

01:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

15-Apr-2010

01:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieunatt.exe

8.0.6001.23603

133,632

28-May-2014

03:16

x86

Không áp dụng

Iexplore.exe

8.0.6001.23603

638,120

28-May-2014

06:59

x86

Không áp dụng

Windows ăn discovered.wav

Không áp dụng

19,884

19-Apr-2010

23:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

19-Apr-2010

23:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

19-Apr-2010

23:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

19-Apr-2010

23:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19543

522,240

28-May-2014

07:02

x86

Không áp dụng

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23603

522,240

28-May-2014

06:54

x86

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

65

15-Apr-2010

01:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Occache.dll

8.0.6001.19543

206,848

28-May-2014

07:06

x86

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

65

19-Apr-2010

23:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Occache.dll

8.0.6001.23603

206,848

28-May-2014

06:58

x86

Không áp dụng

Iertutil.dll

8.0.6001.19543

2,005,504

28-May-2014

07:02

x86

Không áp dụng

Sqmapi.dll

6.0.6001.19543

129,536

28-May-2014

07:07

x86

Không áp dụng

Iertutil.dll

8.0.6001.23603

2,006,016

28-May-2014

06:53

x86

Không áp dụng

Sqmapi.dll

6.0.6001.23603

129,536

28-May-2014

06:59

x86

Không áp dụng

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19543

174,080

28-May-2014

03:44

x86

Không áp dụng

Iernonce.dll

8.0.6001.19543

55,808

28-May-2014

07:02

x86

Không áp dụng

Iesetup.dll

8.0.6001.19543

71,680

28-May-2014

07:02

x86

Không áp dụng

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23603

174,592

28-May-2014

03:16

x86

Không áp dụng

Iernonce.dll

8.0.6001.23603

55,808

28-May-2014

06:53

x86

Không áp dụng

Iesetup.dll

8.0.6001.23603

71,680

28-May-2014

06:53

x86

Không áp dụng

Iesysprep.dll

8.0.6001.19543

109,056

28-May-2014

07:02

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSPREP_31BF3856AD364E35_8.0.6001.19543_NONE_FE52E230CFE79EFE

Iesysprep.dll

8.0.6001.23603

109,056

28-May-2014

06:53

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSPREP_31BF3856AD364E35_8.0.6001.23603_NONE_FF07BEABE8E4CF04

Vgx.dll

8.0.6001.19543

759,296

28-May-2014

07:08

x86

Không áp dụng

Vgx.dll

8.0.6001.23603

759,296

28-May-2014

07:00

x86

Không áp dụng

Url.dll

8.0.6001.19543

105,984

28-May-2014

07:08

x86

Không áp dụng

Url.dll

8.0.6001.23603

105,984

28-May-2014

07:00

x86

Không áp dụng

Ieframe.dll

8.0.6001.19543

11,082,752

28-May-2014

07:02

x86

Không áp dụng

Ieui.dll

8.0.6001.19543

164,352

28-May-2014

07:02

x86

Không áp dụng

Ieframe.dll

8.0.6001.23603

11,084,800

28-May-2014

06:53

x86

Không áp dụng

Ieui.dll

8.0.6001.23603

164,352

28-May-2014

06:53

x86

Không áp dụng

Ieinstal.exe

8.0.6001.19543

376,320

28-May-2014

03:46

x86

Không áp dụng

Ieinstal.exe

8.0.6001.23603

376,320

28-May-2014

03:17

x86

Không áp dụng

Internet Explorer 8 trên tất cả các phiên bản x64 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Urlmon.dll

8.0.6001.19543

1,491,968

28-May-2014

07:35

x64

Không áp dụng

Urlmon.dll

8.0.6001.23603

1,495,552

28-May-2014

06:24

x64

Không áp dụng

Mstime.dll

8.0.6001.19543

1,062,912

28-May-2014

07:31

x64

Không áp dụng

Mstime.dll

8.0.6001.23603

1,062,912

28-May-2014

06:17

x64

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19543

1,538,560

28-May-2014

07:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23603

1,538,560

28-May-2014

06:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Corpol.dll

2008.0.0.19543

23,040

28-May-2014

07:24

x64

Không áp dụng

Corpol.dll

2008.0.0.23603

23,040

28-May-2014

06:10

x64

Không áp dụng

Jsproxy.dll

8.0.6001.19543

31,744

28-May-2014

07:29

x64

Không áp dụng

Wininet.dll

8.0.6001.19543

1,147,904

28-May-2014

07:35

x64

Không áp dụng

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

28-May-2014

07:35

x64

Không áp dụng

Jsproxy.dll

8.0.6001.23603

31,744

28-May-2014

06:13

x64

Không áp dụng

Wininet.dll

8.0.6001.23603

1,151,488

28-May-2014

06:24

x64

Không áp dụng

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

28-May-2014

06:24

x64

Không áp dụng

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19543

459,776

28-May-2014

07:28

x64

Không áp dụng

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23603

459,776

28-May-2014

06:12

x64

Không áp dụng

Iepeers.dll

8.0.6001.19543

252,416

28-May-2014

07:28

x64

Không áp dụng

Iepeers.dll

8.0.6001.23603

252928

28-May-2014

06:13

x64

Không áp dụng

Licmgr10.dll

8.0.6001.19543

56,832

28-May-2014

07:29

x64

Không áp dụng

Licmgr10.dll

8.0.6001.23603

56,832

28-May-2014

06:14

x64

Không áp dụng

Iedvtool.dll

8.0.6001.19543

1,019,904

28-May-2014

07:28

x64

Không áp dụng

Iedvtool.dll

8.0.6001.23603

1,019,904

28-May-2014

06:13

x64

Không áp dụng

Msfeeds.dll

8.0.6001.19543

742,912

28-May-2014

07:30

x64

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1.876 người

29-Jan-2009

19:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Msfeeds.dll

8.0.6001.23603

742,912

28-May-2014

06:16

x64

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1.876 người

29-Jan-2013

22:12

Không áp dụng

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19543

71,680

28-May-2014

07:30

x64

Không áp dụng

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.938 người

29-Jan-2009

19:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

8.0.6001.19543

12,288

28-May-2014

04:43

x64

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23603

71,680

28-May-2014

06:16

x64

Không áp dụng

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.938 người

29-Jan-2013

22:12

Không áp dụng

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

8.0.6001.23603

12,288

28-May-2014

04:04

x64

Không áp dụng

Html.iec

2018.0.0.19543

479,232

28-May-2014

06:00

Không áp dụng

Không áp dụng

Html.iec

2018.0.0.23603

479,232

28-May-2014

05:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Mshtmled.dll

8.0.6001.19543

98,304

28-May-2014

07:30

x64

Không áp dụng

Mshtmled.dll

8.0.6001.23603

98,304

28-May-2014

06:16

x64

Không áp dụng

Mshtml.dll

8.0.6001.19543

9,352,704

28-May-2014

07:30

x64

Không áp dụng

Mshtml.tlb

8.0.6001.19543

1,638,912

28-May-2014

04:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Mshtml.dll

8.0.6001.23603

9,354,752

28-May-2014

06:16

x64

Không áp dụng

Mshtml.tlb

8.0.6001.23603

1,638,912

28-May-2014

04:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieproxy.dll

8.0.6001.19543

718,848

28-May-2014

07:28

x64

Không áp dụng

Ieproxy.dll

8.0.6001.23603

718,848

28-May-2014

06:13

x64

Không áp dụng

Ieshims.dll

8.0.6001.19543

301,056

28-May-2014

07:28

x64

Không áp dụng

Ieshims.dll

8.0.6001.23603

301,056

28-May-2014

06:13

x64

Không áp dụng

Ieunatt.exe

8.0.6001.19543

162,816

28-May-2014

04:44

x64

Không áp dụng

Iexplore.exe

8.0.6001.19543

660,648

28-May-2014

07:34

x64

Không áp dụng

Windows ăn discovered.wav

Không áp dụng

19,884

29-Jan-2009

19:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

29-Jan-2009

19:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

29-Jan-2009

19:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

29-Jan-2009

19:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieunatt.exe

8.0.6001.23603

162,816

28-May-2014

04:05

x64

Không áp dụng

Iexplore.exe

8.0.6001.23603

660,648

28-May-2014

06:24

x64

Không áp dụng

Windows ăn discovered.wav

Không áp dụng

19,884

29-Jan-2013

21:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

29-Jan-2013

21:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

29-Jan-2013

21:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

29-Jan-2013

21:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19543

502,272

28-May-2014

07:29

x64

Không áp dụng

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23603

502,272

28-May-2014

06:13

x64

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

65

29-Jan-2009

19:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Occache.dll

8.0.6001.19543

243,712

28-May-2014

07:33

x64

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

65

29-Jan-2013

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Occache.dll

8.0.6001.23603

243,712

28-May-2014

06:19

x64

Không áp dụng

Iertutil.dll

8.0.6001.19543

2,358,272

28-May-2014

07:28

x64

Không áp dụng

Sqmapi.dll

6.0.6001.19543

165,888

28-May-2014

07:34

x64

Không áp dụng

Iertutil.dll

8.0.6001.23603

2,358,784

28-May-2014

06:13

x64

Không áp dụng

Sqmapi.dll

6.0.6001.23603

165,888

28-May-2014

06:23

x64

Không áp dụng

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19543

70,656

28-May-2014

04:44

x64

Không áp dụng

Iernonce.dll

8.0.6001.19543

72,192

28-May-2014

07:28

x64

Không áp dụng

Iesetup.dll

8.0.6001.19543

77,312

28-May-2014

07:28

x64

Không áp dụng

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23603

70,656

28-May-2014

04:05

x64

Không áp dụng

Iernonce.dll

8.0.6001.23603

72,192

28-May-2014

06:13

x64

Không áp dụng

Iesetup.dll

8.0.6001.23603

77,312

28-May-2014

06:13

x64

Không áp dụng

Iesysprep.dll

8.0.6001.19543

132,096

28-May-2014

07:28

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSPREP_31BF3856AD364E35_8.0.6001.19543_NONE_5A717DB488451034

Iesysprep.dll

8.0.6001.23603

132,096

28-May-2014

06:13

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSPREP_31BF3856AD364E35_8.0.6001.23603_NONE_5B265A2FA142403A

Vgx.dll

8.0.6001.19543

1,028,096

28-May-2014

07:35

x64

Không áp dụng

Vgx.dll

8.0.6001.23603

1,028,096

28-May-2014

06:24

x64

Không áp dụng

Url.dll

8.0.6001.19543

108,032

28-May-2014

07:35

x64

Không áp dụng

Url.dll

8.0.6001.23603

108,032

28-May-2014

06:24

x64

Không áp dụng

Ieframe.dll

8.0.6001.19543

12,473,344

28-May-2014

07:28

x64

Không áp dụng

Ieui.dll

8.0.6001.19543

219,136

28-May-2014

07:28

x64

Không áp dụng

Ieframe.dll

8.0.6001.23603

12,475,392

28-May-2014

06:13

x64

Không áp dụng

Ieui.dll

8.0.6001.23603

219,136

28-May-2014

06:13

x64

Không áp dụng

Ieinstal.exe

8.0.6001.19543

271,872

28-May-2014

04:45

x64

Không áp dụng

Ieinstal.exe

8.0.6001.23603

271,872

28-May-2014

04:06

x64

Không áp dụng

Ieunatt.exe

8.0.6001.19543

133,632

28-May-2014

03:44

x86

Không áp dụng

Iexplore.exe

8.0.6001.19543

638,120

28-May-2014

07:07

x86

Không áp dụng

Ieunatt.exe

8.0.6001.23603

133,632

28-May-2014

03:16

x86

Không áp dụng

Iexplore.exe

8.0.6001.23603

638,120

28-May-2014

06:59

x86

Không áp dụng

Occache.dll

8.0.6001.19543

206,848

28-May-2014

07:06

x86

Không áp dụng

Occache.dll

8.0.6001.23603

206,848

28-May-2014

06:58

x86

Không áp dụng

Urlmon.dll

8.0.6001.19543

1,214,976

28-May-2014

07:08

x86

Không áp dụng

Urlmon.dll

8.0.6001.23603

1,217,536

28-May-2014

07:00

x86

Không áp dụng

Mstime.dll

8.0.6001.19543

611,840

28-May-2014

07:04

x86

Không áp dụng

Mstime.dll

8.0.6001.23603

611,840

28-May-2014

06:55

x86

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19543

1,469,440

28-May-2014

07:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23603

1,469,440

28-May-2014

06:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Corpol.dll

2008.0.0.19543

18,944

28-May-2014

07:00

x86

Không áp dụng

Corpol.dll

2008.0.0.23603

18,944

28-May-2014

06:51

x86

Không áp dụng

Jsproxy.dll

8.0.6001.19543

25.600

28-May-2014

07:02

x86

Không áp dụng

Wininet.dll

8.0.6001.19543

916,992

28-May-2014

07:08

x86

Không áp dụng

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64512

28-May-2014

07:08

x86

Không áp dụng

Jsproxy.dll

8.0.6001.23603

25.600

28-May-2014

06:54

x86

Không áp dụng

Wininet.dll

8.0.6001.23603

920,064

28-May-2014

07:00

x86

Không áp dụng

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64512

28-May-2014

07:00

x86

Không áp dụng

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19543

387,584

28-May-2014

07:02

x86

Không áp dụng

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23603

387,584

28-May-2014

06:53

x86

Không áp dụng

Iepeers.dll

8.0.6001.19543

184,320

28-May-2014

07:02

x86

Không áp dụng

Iepeers.dll

8.0.6001.23603

184,320

28-May-2014

06:53

x86

Không áp dụng

Licmgr10.dll

8.0.6001.19543

43,520

28-May-2014

07:03

x86

Không áp dụng

Licmgr10.dll

8.0.6001.23603

43,520

28-May-2014

06:54

x86

Không áp dụng

Iedvtool.dll

8.0.6001.19543

743,424

28-May-2014

07:02

x86

Không áp dụng

Iedvtool.dll

8.0.6001.23603

743,424

28-May-2014

06:53

x86

Không áp dụng

Msfeeds.dll

8.0.6001.19543

630,272

28-May-2014

07:03

x86

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1.876 người

15-Apr-2010

01:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Msfeeds.dll

8.0.6001.23603

630,272

28-May-2014

06:55

x86

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1.876 người

19-Apr-2010

23:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19543

55,296

28-May-2014

07:03

x86

Không áp dụng

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.938 người

15-Apr-2010

01:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

8.0.6001.19543

13,312

28-May-2014

03:42

x86

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23603

55,296

28-May-2014

06:55

x86

Không áp dụng

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.938 người

19-Apr-2010

23:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

8.0.6001.23603

13,312

28-May-2014

03:14

x86

Không áp dụng

Html.iec

2018.0.0.19543

385,024

28-May-2014

05:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Html.iec

2018.0.0.23603

385,024

28-May-2014

05:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Mshtmled.dll

8.0.6001.19543

67,584

28-May-2014

07:03

x86

Không áp dụng

Mshtmled.dll

8.0.6001.23603

67,584

28-May-2014

06:55

x86

Không áp dụng

Mshtml.dll

8.0.6001.19543

6,023,168

28-May-2014

07:03

x86

Không áp dụng

Mshtml.tlb

8.0.6001.19543

1,638,912

28-May-2014

03:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Mshtml.dll

8.0.6001.23603

6,024,704

28-May-2014

06:55

x86

Không áp dụng

Mshtml.tlb

8.0.6001.23603

1,638,912

28-May-2014

03:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieproxy.dll

8.0.6001.19543

247,808

28-May-2014

07:02

x86

Không áp dụng

Ieproxy.dll

8.0.6001.23603

247,808

28-May-2014

06:53

x86

Không áp dụng

Ieshims.dll

8.0.6001.19543

198,144

28-May-2014

07:02

x86

Không áp dụng

Ieshims.dll

8.0.6001.23603

198,144

28-May-2014

06:53

x86

Không áp dụng

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19543

522,240

28-May-2014

07:02

x86

Không áp dụng

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23603

522,240

28-May-2014

06:54

x86

Không áp dụng

Iertutil.dll

8.0.6001.19543

2,005,504

28-May-2014

07:02

x86

Không áp dụng

Sqmapi.dll

6.0.6001.19543

129,536

28-May-2014

07:07

x86

Không áp dụng

Iertutil.dll

8.0.6001.23603

2,006,016

28-May-2014

06:53

x86

Không áp dụng

Sqmapi.dll

6.0.6001.23603

129,536

28-May-2014

06:59

x86

Không áp dụng

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19543

174,080

28-May-2014

03:44

x86

Không áp dụng

Iernonce.dll

8.0.6001.19543

55,808

28-May-2014

07:02

x86

Không áp dụng

Iesetup.dll

8.0.6001.19543

71,680

28-May-2014

07:02

x86

Không áp dụng

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23603

174,592

28-May-2014

03:16

x86

Không áp dụng

Iernonce.dll

8.0.6001.23603

55,808

28-May-2014

06:53

x86

Không áp dụng

Iesetup.dll

8.0.6001.23603

71,680

28-May-2014

06:53

x86

Không áp dụng

Iesysprep.dll

8.0.6001.19543

109,056

28-May-2014

07:02

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSPREP_31BF3856AD364E35_8.0.6001.19543_NONE_FE52E230CFE79EFE

Iesysprep.dll

8.0.6001.23603

109,056

28-May-2014

06:53

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSPREP_31BF3856AD364E35_8.0.6001.23603_NONE_FF07BEABE8E4CF04

Vgx.dll

8.0.6001.19543

759,296

28-May-2014

07:08

x86

Không áp dụng

Vgx.dll

8.0.6001.23603

759,296

28-May-2014

07:00

x86

Không áp dụng

Url.dll

8.0.6001.19543

105,984

28-May-2014

07:08

x86

Không áp dụng

Url.dll

8.0.6001.23603

105,984

28-May-2014

07:00

x86

Không áp dụng

Ieframe.dll

8.0.6001.19543

11,082,752

28-May-2014

07:02

x86

Không áp dụng

Ieui.dll

8.0.6001.19543

164,352

28-May-2014

07:02

x86

Không áp dụng

Ieframe.dll

8.0.6001.23603

11,084,800

28-May-2014

06:53

x86

Không áp dụng

Ieui.dll

8.0.6001.23603

164,352

28-May-2014

06:53

x86

Không áp dụng

Ieinstal.exe

8.0.6001.19543

376,320

28-May-2014

03:46

x86

Không áp dụng

Ieinstal.exe

8.0.6001.23603

376,320

28-May-2014

03:17

x86

Không áp dụng

Internet Explorer 9

Internet Explorer 9 trên tất cả các phiên bản 32-bit của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Urlmon.dll

9.0.8112.16561

1,106,432

06-Jun-2014

23:04

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20672

1,106,432

06-Jun-2014

21:48

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.16561

758.000

09-Jun-2014

16:40

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20672

758.000

09-Jun-2014

16:40

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16561

1,427,968

06-Jun-2014

23:03

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20672

1,427,968

06-Jun-2014

21:47

Không áp dụng

Jsproxy.dll

9.0.8112.16561

65,024

06-Jun-2014

22:58

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16561

1,129,472

06-Jun-2014

23:02

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

06-Jun-2014

22:58

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20672

75,264

06-Jun-2014

21:45

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20672

1,130,496

06-Jun-2014

21:47

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

06-Jun-2014

21:45

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16561

678,912

06-Jun-2014

23:06

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20672

678,912

06-Jun-2014

21:48

x86

Dxtmsft.dll

9.0.8112.16561

353,792

06-Jun-2014

22:54

x86

Dxtrans.dll

9.0.8112.16561

223,232

06-Jun-2014

22:54

x86

Dxtmsft.dll

9.0.8112.20672

353,792

06-Jun-2014

21:42

x86

Dxtrans.dll

9.0.8112.20672

223,232

06-Jun-2014

21:41

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16561

607,744

06-Jun-2014

22:54

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

06-Jun-2014

20:59

Không áp dụng

Msfeeds.dll

9.0.8112.20672

607,744

06-Jun-2014

21:42

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

06-Jun-2014

20:46

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

9.0.8112.16561

41,472

06-Jun-2014

22:54

x86

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

06-Jun-2014

20:59

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

9.0.8112.16561

10,752

06-Jun-2014

22:53

x86

Msfeedsbs.dll

9.0.8112.20672

41,472

06-Jun-2014

21:42

x86

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

06-Jun-2014

20:46

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

9.0.8112.20672

10,752

06-Jun-2014

21:42

x86

Mshta.exe

9.0.8112.16561

11,776

06-Jun-2014

22:51

x86

Mshta.exe

9.0.8112.20672

11,776

06-Jun-2014

21:41

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.16561

73,728

06-Jun-2014

22:53

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20672

73,728

06-Jun-2014

21:41

x86

Mshtml.dll

9.0.8112.16561

12,353,024

07-Jun-2014

00:05

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16561

2,382,848

06-Jun-2014

22:52

Không áp dụng

Mshtml.dll

9.0.8112.20672

12,352,512

06-Jun-2014

22:27

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20672

2,382,848

06-Jun-2014

21:41

Không áp dụng

Ielowutil.exe

9.0.8112.16561

223,232

06-Jun-2014

22:59

x86

Ielowutil.exe

9.0.8112.20672

223,232

06-Jun-2014

21:45

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.16561

194,560

06-Jun-2014

22:59

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20672

194,560

06-Jun-2014

21:45

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16561

194,560

06-Jun-2014

22:58

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20672

194,560

06-Jun-2014

21:45

x86

Extexport.exe

9.0.8112.16561

22,528

06-Jun-2014

23:05

x86

Extexport.exe

9.0.8112.20672

22,528

06-Jun-2014

21:48

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.16561

142,848

06-Jun-2014

22:57

x86

Windows ăn discovered.wav

Không áp dụng

19,884

05-Mar-2011

05:23

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

05-Mar-2011

05:23

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

05-Mar-2011

05:23

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

05-Mar-2011

05:23

Không áp dụng

Ieunatt.exe

9.0.8112.20672

142,848

06-Jun-2014

21:44

x86

Windows ăn discovered.wav

Không áp dụng

19,884

05-Mar-2011

11:01

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

05-Mar-2011

11:01

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

05-Mar-2011

11:01

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

05-Mar-2011

11:01

Không áp dụng

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16561

387,584

06-Jun-2014

23:04

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20672

387,584

06-Jun-2014

21:48

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16561

1,796,096

06-Jun-2014

22:53

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

09-Jun-2014

16:40

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20672

1,796,096

06-Jun-2014

21:41

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

09-Jun-2014

16:40

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16561

768,512

06-Jun-2014

23:00

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20672

768,512

06-Jun-2014

21:45

x86

Url.dll

9.0.8112.16561

231,936

06-Jun-2014

23:00

x86

Url.dll

9.0.8112.20672

231,936

06-Jun-2014

21:46

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16561

9,711,616

06-Jun-2014

23:25

x86

Ieui.dll

9.0.8112.16561

176,640

06-Jun-2014

22:47

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.20672

9,712,128

06-Jun-2014

22:06

x86

Ieui.dll

9.0.8112.20672

176,640

06-Jun-2014

21:38

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.16561

469,504

06-Jun-2014

22:59

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.20672

469,504

06-Jun-2014

21:45

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16561

104,448

06-Jun-2014

23:04

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20672

104,448

06-Jun-2014

21:48

x86

Jscript.dll

5.8.7601.17066

717,824

06-Jun-2014

22:56

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16561

1,810,432

06-Jun-2014

23:12

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20677

717,824

06-Jun-2014

21:44

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20672

1,810,432

06-Jun-2014

21:54

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17066

421,376

06-Jun-2014

22:56

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20677

421,376

06-Jun-2014

21:43

x86

Internet Explorer 9 trên tất cả các phiên bản x64 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Urlmon.dll

9.0.8112.16561

1,348,608

07-Jun-2014

02:52

x64

Urlmon.dll

9.0.8112.20672

1,348,608

07-Jun-2014

00:17

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16561

763,632

09-Jun-2014

16:40

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.20672

763,632

09-Jun-2014

16:40

x64

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16561

1,494,016

07-Jun-2014

02:51

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20672

1,494,016

07-Jun-2014

00:15

Không áp dụng

Jsproxy.dll

9.0.8112.16561

85,504

07-Jun-2014

02:47

x64

Wininet.dll

9.0.8112.16561

1,392,128

07-Jun-2014

02:51

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

07-Jun-2014

02:48

x64

Jsproxy.dll

9.0.8112.20672

96,768

07-Jun-2014

00:12

x64

Wininet.dll

9.0.8112.20672

1,393,152

07-Jun-2014

00:16

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

07-Jun-2014

00:12

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.16561

887,296

07-Jun-2014

02:55

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.20672

887,296

07-Jun-2014

00:19

x64

Dxtmsft.dll

9.0.8112.16561

453,120

07-Jun-2014

02:42

x64

Dxtrans.dll

9.0.8112.16561

282,112

07-Jun-2014

02:42

x64

Dxtmsft.dll

9.0.8112.20672

453,120

07-Jun-2014

00:08

x64

Dxtrans.dll

9.0.8112.20672

282,112

07-Jun-2014

00:07

x64

Msfeeds.dll

9.0.8112.16561

729,088

07-Jun-2014

02:42

x64

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

07-Jun-2014

00:35

Không áp dụng

Msfeeds.dll

9.0.8112.20672

729,088

07-Jun-2014

00:09

x64

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

06-Jun-2014

22:44

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

9.0.8112.16561

55,296

07-Jun-2014

02:41

x64

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

07-Jun-2014

00:35

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

9.0.8112.16561

11,264

07-Jun-2014

02:41

x64

Msfeedsbs.dll

9.0.8112.20672

55,296

07-Jun-2014

00:08

x64

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

06-Jun-2014

22:44

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

9.0.8112.20672

11,264

07-Jun-2014

00:07

x64

Mshta.exe

9.0.8112.16561

12.800

07-Jun-2014

02:39

x64

Mshta.exe

9.0.8112.20672

12.800

07-Jun-2014

00:06

x64

Mshtmled.dll

9.0.8112.16561

96,768

07-Jun-2014

02:41

x64

Mshtmled.dll

9.0.8112.20672

96,768

07-Jun-2014

00:07

x64

Mshtml.dll

9.0.8112.16561

17,854,464

07-Jun-2014

04:02

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.16561

2,382,848

07-Jun-2014

02:40

Không áp dụng

Mshtml.dll

9.0.8112.20672

17,855,488

07-Jun-2014

01:03

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.20672

2,382,848

07-Jun-2014

00:06

Không áp dụng

Ielowutil.exe

9.0.8112.16561

223,744

07-Jun-2014

02:48

x64

Ielowutil.exe

9.0.8112.20672

223,744

07-Jun-2014

00:13

x64

Ieproxy.dll

9.0.8112.16561

548,864

07-Jun-2014

02:48

x64

Ieproxy.dll

9.0.8112.20672

548,864

07-Jun-2014

00:13

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.16561

305,152

07-Jun-2014

02:47

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.20672

305,152

07-Jun-2014

00:12

x64

Ieunatt.exe

9.0.8112.16561

173,056

07-Jun-2014

02:45

x64

Windows ăn discovered.wav

Không áp dụng

19,884

05-Mar-2011

05:23

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

05-Mar-2011

05:23

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

05-Mar-2011

05:23

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

05-Mar-2011

05:23

Không áp dụng

Ieunatt.exe

9.0.8112.20672

173,056

07-Jun-2014

00:10

x64

Windows ăn discovered.wav

Không áp dụng

19,884

05-Mar-2011

11:01

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

05-Mar-2011

11:01

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

05-Mar-2011

11:01

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

05-Mar-2011

11:01

Không áp dụng

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16561

499,200

07-Jun-2014

02:54

x64

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20672

499,200

07-Jun-2014

00:18

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.16561

2,148,352

07-Jun-2014

02:42

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,024

09-Jun-2014

16:40

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.20672

2,148,352

07-Jun-2014

00:09

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,024

09-Jun-2014

16:40

x64

Vgx.dll

9.0.8112.16561

996,352

07-Jun-2014

02:50

x64

Vgx.dll

9.0.8112.20672

996,352

07-Jun-2014

00:13

x64

Url.dll

9.0.8112.16561

237,056

07-Jun-2014

02:50

x64

Url.dll

9.0.8112.20672

237,056

07-Jun-2014

00:13

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.16561

10,890,752

07-Jun-2014

03:13

x64

Ieui.dll

9.0.8112.16561

248,320

07-Jun-2014

02:35

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.20672

10,891,264

07-Jun-2014

00:29

x64

Ieui.dll

9.0.8112.20672

248,320

07-Jun-2014

00:02

x64

Ieinstal.exe

9.0.8112.16561

482,816

07-Jun-2014

02:48

x64

Ieinstal.exe

9.0.8112.20672

482,816

07-Jun-2014

00:13

x64

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16561

141,312

07-Jun-2014

02:53

x64

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20672

141,312

07-Jun-2014

00:18

x64

Jscript.dll

5.8.7601.17066

816,640

07-Jun-2014

02:45

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.16561

2,339,328

07-Jun-2014

02:59

x64

Jscript.dll

5.8.7601.20677

816,640

07-Jun-2014

00:10

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.20672

2,339,328

07-Jun-2014

00:26

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.17066

599,040

07-Jun-2014

02:45

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.20677

599,040

07-Jun-2014

00:10

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16561

758.000

09-Jun-2014

16:40

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20672

758.000

09-Jun-2014

16:40

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.16561

142,848

06-Jun-2014

22:57

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.20672

142,848

06-Jun-2014

21:44

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.16561

1,106,432

06-Jun-2014

23:04

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20672

1,106,432

06-Jun-2014

21:48

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16561

1,427,968

06-Jun-2014

23:03

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20672

1,427,968

06-Jun-2014

21:47

Không áp dụng

Jsproxy.dll

9.0.8112.16561

65,024

06-Jun-2014

22:58

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16561

1,129,472

06-Jun-2014

23:02

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

06-Jun-2014

22:58

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20672

75,264

06-Jun-2014

21:45

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20672

1,130,496

06-Jun-2014

21:47

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

06-Jun-2014

21:45

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16561

678,912

06-Jun-2014

23:06

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20672

678,912

06-Jun-2014

21:48

x86

Dxtmsft.dll

9.0.8112.16561

353,792

06-Jun-2014

22:54

x86

Dxtrans.dll

9.0.8112.16561

223,232

06-Jun-2014

22:54

x86

Dxtmsft.dll

9.0.8112.20672

353,792

06-Jun-2014

21:42

x86

Dxtrans.dll

9.0.8112.20672

223,232

06-Jun-2014

21:41

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16561

607,744

06-Jun-2014

22:54

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

06-Jun-2014

20:59

Không áp dụng

Msfeeds.dll

9.0.8112.20672

607,744

06-Jun-2014

21:42

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

06-Jun-2014

20:46

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

9.0.8112.16561

41,472

06-Jun-2014

22:54

x86

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

06-Jun-2014

20:59

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

9.0.8112.16561

10,752

06-Jun-2014

22:53

x86

Msfeedsbs.dll

9.0.8112.20672

41,472

06-Jun-2014

21:42

x86

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

06-Jun-2014

20:46

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

9.0.8112.20672

10,752

06-Jun-2014

21:42

x86

Mshta.exe

9.0.8112.16561

11,776

06-Jun-2014

22:51

x86

Mshta.exe

9.0.8112.20672

11,776

06-Jun-2014

21:41

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.16561

73,728

06-Jun-2014

22:53

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20672

73,728

06-Jun-2014

21:41

x86

Mshtml.dll

9.0.8112.16561

12,353,024

07-Jun-2014

00:05

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16561

2,382,848

06-Jun-2014

22:52

Không áp dụng

Mshtml.dll

9.0.8112.20672

12,352,512

06-Jun-2014

22:27

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20672

2,382,848

06-Jun-2014

21:41

Không áp dụng

Ielowutil.exe

9.0.8112.16561

223,232

06-Jun-2014

22:59

x86

Ielowutil.exe

9.0.8112.20672

223,232

06-Jun-2014

21:45

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.16561

194,560

06-Jun-2014

22:59

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20672

194,560

06-Jun-2014

21:45

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16561

194,560

06-Jun-2014

22:58

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20672

194,560

06-Jun-2014

21:45

x86

Extexport.exe

9.0.8112.16561

22,528

06-Jun-2014

23:05

x86

Extexport.exe

9.0.8112.20672

22,528

06-Jun-2014

21:48

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16561

387,584

06-Jun-2014

23:04

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20672

387,584

06-Jun-2014

21:48

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16561

1,796,096

06-Jun-2014

22:53

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

09-Jun-2014

16:40

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20672

1,796,096

06-Jun-2014

21:41

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

09-Jun-2014

16:40

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16561

768,512

06-Jun-2014

23:00

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20672

768,512

06-Jun-2014

21:45

x86

Url.dll

9.0.8112.16561

231,936

06-Jun-2014

23:00

x86

Url.dll

9.0.8112.20672

231,936

06-Jun-2014

21:46

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16561

9,711,616

06-Jun-2014

23:25

x86

Ieui.dll

9.0.8112.16561

176,640

06-Jun-2014

22:47

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.20672

9,712,128

06-Jun-2014

22:06

x86

Ieui.dll

9.0.8112.20672

176,640

06-Jun-2014

21:38

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.16561

469,504

06-Jun-2014

22:59

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.20672

469,504

06-Jun-2014

21:45

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16561

104,448

06-Jun-2014

23:04

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20672

104,448

06-Jun-2014

21:48

x86

Jscript.dll

5.8.7601.17066

717,824

06-Jun-2014

22:56

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16561

1,810,432

06-Jun-2014

23:12

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20677

717,824

06-Jun-2014

21:44

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20672

1,810,432

06-Jun-2014

21:54

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17066

421,376

06-Jun-2014

22:56

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20677

421,376

06-Jun-2014

21:43

x86

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.7600.17xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.21xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7601.18xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.22xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Internet Explorer 8

Internet Explorer 8 trên tất cả các phiên bản x86 dựa trên Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Urlmon.dll

8.0.7601.18487

1,234,432

28-May-2014

09:51

x86

Urlmon.dll

8.0.7601.22703

1,236,480

28-May-2014

09:55

x86

Iexplore.exe

8.0.7601.18487

677,024

28-May-2014

09:50

x86

Iexplore.exe

8.0.7601.22703

677,024

28-May-2014

09:54

x86

Inetcpl.cpl

8.0.7601.18487

1,466,368

28-May-2014

09:50

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

8.0.7601.22703

1,466,368

28-May-2014

09:54

Không áp dụng

Jsproxy.dll

8.0.7601.18487

48,128

28-May-2014

09:51

x86

Wininet.dll

8.0.7601.18487

981,504

28-May-2014

09:51

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

28-May-2014

09:51

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.22703

48,128

28-May-2014

09:55

x86

Wininet.dll

8.0.7601.22703

982,016

28-May-2014

09:55

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

28-May-2014

09:55

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.18487

860,672

28-May-2014

09:51

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.22703

860,672

28-May-2014

09:55

x86

Dxtmsft.dll

8.0.7601.18487

346,112

28-May-2014

09:51

x86

Dxtrans.dll

8.0.7601.18487

216,064

28-May-2014

09:51

x86

Dxtmsft.dll

8.0.7601.22703

346,112

28-May-2014

09:55

x86

Dxtrans.dll

8.0.7601.22703

216,064

28-May-2014

09:55

x86

Msfeeds.dll

8.0.7601.18487

627,712

28-May-2014

09:51

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

28-May-2014

06:48

Không áp dụng

Msfeeds.dll

8.0.7601.22703

627,712

28-May-2014

09:55

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

28-May-2014

06:51

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

8.0.7601.18487

64512

28-May-2014

09:51

x86

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

28-May-2014

06:48

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

8.0.7601.18487

15,872

28-May-2014

09:50

x86

Msfeedsbs.dll

8.0.7601.22703

64512

28-May-2014

09:55

x86

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

28-May-2014

06:51

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

8.0.7601.22703

15,872

28-May-2014

09:54

x86

Mshta.exe

8.0.7601.18487

50,176

28-May-2014

09:50

x86

Mshta.exe

8.0.7601.22703

50,688

28-May-2014

09:54

x86

Mshtmled.dll

8.0.7601.18487

67,584

28-May-2014

09:51

x86

Mshtmled.dll

8.0.7601.22703

67,584

28-May-2014

09:55

x86

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

1,141

28-May-2014

06:47

Không áp dụng

Mshtml.dll

8.0.7601.18487

6,043,136

28-May-2014

09:51

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.18487

1,638,912

28-May-2014

08:54

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

1,141

28-May-2014

06:50

Không áp dụng

Mshtml.dll

8.0.7601.22703

6,043,648

28-May-2014

09:55

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.22703

1,638,912

28-May-2014

09:02

Không áp dụng

Ielowutil.exe

8.0.7601.18487

118,784

28-May-2014

09:50

x86

Ielowutil.exe

8.0.7601.22703

118,784

28-May-2014

09:54

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.18487

163,328

28-May-2014

09:51

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.22703

163,328

28-May-2014

09:55

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.18487

200,704

28-May-2014

09:51

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.22703

200,704

28-May-2014

09:55

x86

Extexport.exe

8.0.7601.18487

146,432

28-May-2014

09:50

x86

Extexport.exe

8.0.7601.22703

146,432

28-May-2014

09:54

x86

Ieunatt.exe

8.0.7601.18487

142,848

28-May-2014

09:50

x86

Windows ăn discovered.wav

Không áp dụng

19,884

04-Jul-2013

12:11

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

04-Jul-2013

12:11

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

04-Jul-2013

12:11

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

04-Jul-2013

12:11

Không áp dụng

Ieunatt.exe

8.0.7601.22703

143,360

28-May-2014

09:54

x86

Windows ăn discovered.wav

Không áp dụng

19,884

09-Jul-2013

05:47

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

09-Jul-2013

05:47

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

09-Jul-2013

05:47

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

09-Jul-2013

05:47

Không áp dụng

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18487

525,312

28-May-2014

09:51

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22703

525,312

28-May-2014

09:55

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.18487

2,078,208

28-May-2014

09:51

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.18487

189,952

28-May-2014

09:51

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.22703

2,078,208

28-May-2014

09:55

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.22703

189,952

28-May-2014

09:55

x86

Vgx.dll

8.0.7601.18487

760,320

28-May-2014

09:51

x86

Vgx.dll

8.0.7601.22703

760,320

28-May-2014

09:55

x86

Url.dll

8.0.7601.18487

132,096

28-May-2014

09:51

x86

Url.dll

8.0.7601.22703

132,096

28-May-2014

09:55

x86

Ieframe.dll

8.0.7601.18487

10,992,640

28-May-2014

09:51

x86

Ieframe.ptxml

Không áp dụng

13,270

28-May-2014

06:47

Không áp dụng

Ieui.dll

8.0.7601.18487

176,640

28-May-2014

09:51

x86

Ieframe.dll

8.0.7601.22703

10,992,640

28-May-2014

09:55

x86

Ieframe.ptxml

Không áp dụng

13,270

28-May-2014

06:50

Không áp dụng

Ieui.dll

8.0.7601.22703

176,640

28-May-2014

09:55

x86

Ieinstal.exe

8.0.7601.18487

377,344

28-May-2014

09:50

x86

Ieinstal.exe

8.0.7601.22703

377,344

28-May-2014

09:54

x86

Internet Explorer 8 trên tất cả các phiên bản dựa vào Itanium của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Urlmon.dll

8.0.7601.18487

2,734,592

28-May-2014

09:24

IA-64

Urlmon.dll

8.0.7601.22703

2,738,688

28-May-2014

09:30

IA-64

Iexplore.exe

8.0.7601.18487

769,696

28-May-2014

09:23

IA-64

Iexplore.exe

8.0.7601.22703

769,696

28-May-2014

09:28

IA-64

Inetcpl.cpl

8.0.7601.18487

1,991,168

28-May-2014

09:23

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

8.0.7601.22703

1,991,168

28-May-2014

09:29

Không áp dụng

Jsproxy.dll

8.0.7601.18487

114,176

28-May-2014

09:24

IA-64

Wininet.dll

8.0.7601.18487

2,201,088

28-May-2014

09:24

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

189,952

28-May-2014

09:24

IA-64

Jsproxy.dll

8.0.7601.22703

114,176

28-May-2014

09:30

IA-64

Wininet.dll

8.0.7601.22703

2,201,600

28-May-2014

09:30

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

189,952

28-May-2014

09:30

IA-64

Iedvtool.dll

8.0.7601.18487

2,020,864

28-May-2014

09:24

IA-64

Iedvtool.dll

8.0.7601.22703

2,020,864

28-May-2014

09:30

IA-64

Dxtmsft.dll

8.0.7601.18487

974,848

28-May-2014

09:24

IA-64

Dxtrans.dll

8.0.7601.18487

642,560

28-May-2014

09:24

IA-64

Dxtmsft.dll

8.0.7601.22703

974,848

28-May-2014

09:30

IA-64

Dxtrans.dll

8.0.7601.22703

642,560

28-May-2014

09:30

IA-64

Msfeeds.dll

8.0.7601.18487

1,354,240

28-May-2014

09:24

IA-64

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

28-May-2014

06:43

Không áp dụng

Msfeeds.dll

8.0.7601.22703

1,354,240

28-May-2014

09:30

IA-64

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

28-May-2014

06:46

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

8.0.7601.18487

165,376

28-May-2014

09:24

IA-64

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

28-May-2014

06:43

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

8.0.7601.18487

40.960

28-May-2014

09:23

IA-64

Msfeedsbs.dll

8.0.7601.22703

165,376

28-May-2014

09:30

IA-64

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

28-May-2014

06:46

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

8.0.7601.22703

40.960

28-May-2014

09:29

IA-64

Mshta.exe

8.0.7601.18487

101,376

28-May-2014

09:23

IA-64

Mshta.exe

8.0.7601.22703

101,376

28-May-2014

09:29

IA-64

Mshtmled.dll

8.0.7601.18487

221,696

28-May-2014

09:24

IA-64

Mshtmled.dll

8.0.7601.22703

221,696

28-May-2014

09:30

IA-64

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

1,141

28-May-2014

06:42

Không áp dụng

Mshtml.dll

8.0.7601.18487

17,478,144

28-May-2014

09:24

IA-64

Mshtml.tlb

8.0.7601.18487

1,638,912

28-May-2014

08:40

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

1,141

28-May-2014

06:45

Không áp dụng

Mshtml.dll

8.0.7601.22703

17,480,192

28-May-2014

09:30

IA-64

Mshtml.tlb

8.0.7601.22703

1,638,912

28-May-2014

08:48

Không áp dụng

Ielowutil.exe

8.0.7601.18487

145920

28-May-2014

09:23

IA-64

Ielowutil.exe

8.0.7601.22703

145920

28-May-2014

09:29

IA-64

Ieproxy.dll

8.0.7601.18487

514,048

28-May-2014

09:24

IA-64

Ieproxy.dll

8.0.7601.22703

514,048

28-May-2014

09:30

IA-64

Ieshims.dll

8.0.7601.18487

521,728

28-May-2014

09:24

IA-64

Ieshims.dll

8.0.7601.22703

521,728

28-May-2014

09:30

IA-64

Ieunatt.exe

8.0.7601.18487

327,168

28-May-2014

09:23

IA-64

Windows ăn discovered.wav

Không áp dụng

19,884

04-Jul-2013

12:18

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

04-Jul-2013

12:18

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

04-Jul-2013

12:18

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

04-Jul-2013

12:18

Không áp dụng

Ieunatt.exe

8.0.7601.22703

327,168

28-May-2014

09:29

IA-64

Windows ăn discovered.wav

Không áp dụng

19,884

09-Jul-2013

05:48

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

09-Jul-2013

05:48

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

09-Jul-2013

05:48

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

09-Jul-2013

05:48

Không áp dụng

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18487

976,896

28-May-2014

09:24

IA-64

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22703

976,896

28-May-2014

09:30

IA-64

Iertutil.dll

8.0.7601.18487

2,955,776

28-May-2014

09:24

IA-64

Sqmapi.dll

6.1.7601.18487

592,384

28-May-2014

09:24

IA-64

Iertutil.dll

8.0.7601.22703

2,955,776

28-May-2014

09:30

IA-64

Sqmapi.dll

6.1.7601.22703

592,384

28-May-2014

09:30

IA-64

Vgx.dll

8.0.7601.18487

2,204,160

28-May-2014

09:24

IA-64

Vgx.dll

8.0.7601.22703

2,204,160

28-May-2014

09:30

IA-64

Url.dll

8.0.7601.18487

155,648

28-May-2014

09:24

IA-64

Url.dll

8.0.7601.22703

155,648

28-May-2014

09:30

IA-64

Ieframe.dll

8.0.7601.18487

18,690,048

28-May-2014

09:24

IA-64

Ieframe.ptxml

Không áp dụng

13,270

28-May-2014

06:42

Không áp dụng

Ieui.dll

8.0.7601.18487

519,168

28-May-2014

09:24

IA-64

Ieframe.dll

8.0.7601.22703

18,690,560

28-May-2014

09:30

IA-64

Ieframe.ptxml

Không áp dụng

13,270

28-May-2014

06:45

Không áp dụng

Ieui.dll

8.0.7601.22703

519,168

28-May-2014

09:30

IA-64

Ieinstal.exe

8.0.7601.18487

354,816

28-May-2014

09:23

IA-64

Ieinstal.exe

8.0.7601.22703

354,816

28-May-2014

09:29

IA-64

Iexplore.exe

8.0.7601.18487

677,024

28-May-2014

09:50

x86

Iexplore.exe

8.0.7601.22703

677,024

28-May-2014

09:54

x86

Dxtmsft.dll

8.0.7601.18487

346,112

28-May-2014

09:51

x86

Dxtrans.dll

8.0.7601.18487

216,064

28-May-2014

09:51

x86

Dxtmsft.dll

8.0.7601.22703

346,112

28-May-2014

09:55

x86

Dxtrans.dll

8.0.7601.22703

216,064

28-May-2014

09:55

x86

Msfeeds.dll

8.0.7601.18487

627,712

28-May-2014

09:51

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

28-May-2014

06:48

Không áp dụng

Msfeeds.dll

8.0.7601.22703

627,712

28-May-2014

09:55

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

28-May-2014

06:51

Không áp dụng

Mshta.exe

8.0.7601.18487

50,176

28-May-2014

09:50

x86

Mshta.exe

8.0.7601.22703

50,688

28-May-2014

09:54

x86

Mshtmled.dll

8.0.7601.18487

67,584

28-May-2014

09:51

x86

Mshtmled.dll

8.0.7601.22703

67,584

28-May-2014

09:55

x86

Mshtml.dll

8.0.7601.18487

6,043,136

28-May-2014

09:51

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.18487

1,638,912

28-May-2014

08:54

Không áp dụng

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

1,141

28-May-2014

06:48

Không áp dụng

Mshtml.dll

8.0.7601.22703

6,043,648

28-May-2014

09:55

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.22703

1,638,912

28-May-2014

09:02

Không áp dụng

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

1,141

28-May-2014

06:50

Không áp dụng

Ieunatt.exe

8.0.7601.18487

142,848

28-May-2014

09:50

x86

Ieunatt.exe

8.0.7601.22703

143,360

28-May-2014

09:54

x86

Ieframe.dll

8.0.7601.18487

10,992,640

28-May-2014

09:51

x86

Ieui.dll

8.0.7601.18487

176,640

28-May-2014

09:51

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Không áp dụng

13,270

28-May-2014

06:48

Không áp dụng

Ieframe.dll

8.0.7601.22703

10,992,640

28-May-2014

09:55

x86

Ieui.dll

8.0.7601.22703

176,640

28-May-2014

09:55

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Không áp dụng

13,270

28-May-2014

06:50

Không áp dụng

Urlmon.dll

8.0.7601.18487

1,234,432

28-May-2014

09:51

x86

Urlmon.dll

8.0.7601.22703

1,236,480

28-May-2014

09:55

x86

Inetcpl.cpl

8.0.7601.18487

1,466,368

28-May-2014

09:50

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

8.0.7601.22703

1,466,368

28-May-2014

09:54

Không áp dụng

Jsproxy.dll

8.0.7601.18487

48,128

28-May-2014

09:51

x86

Wininet.dll

8.0.7601.18487

981,504

28-May-2014

09:51

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

28-May-2014

09:51

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.22703

48,128

28-May-2014

09:55

x86

Wininet.dll

8.0.7601.22703

982,016

28-May-2014

09:55

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

28-May-2014

09:55

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.18487

860,672

28-May-2014

09:51

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.22703

860,672

28-May-2014

09:55

x86

Msfeedsbs.dll

8.0.7601.18487

64512

28-May-2014

09:51

x86

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

28-May-2014

06:48

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

8.0.7601.18487

15,872

28-May-2014

09:50

x86

Msfeedsbs.dll

8.0.7601.22703

64512

28-May-2014

09:55

x86

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

28-May-2014

06:51

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

8.0.7601.22703

15,872

28-May-2014

09:54

x86

Ielowutil.exe

8.0.7601.18487

118,784

28-May-2014

09:50

x86

Ielowutil.exe

8.0.7601.22703

118,784

28-May-2014

09:54

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.18487

163,328

28-May-2014

09:51

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.22703

163,328

28-May-2014

09:55

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.18487

200,704

28-May-2014

09:51

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.22703

200,704

28-May-2014

09:55

x86

Extexport.exe

8.0.7601.18487

146,432

28-May-2014

09:50

x86

Extexport.exe

8.0.7601.22703

146,432

28-May-2014

09:54

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18487

525,312

28-May-2014

09:51

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22703

525,312

28-May-2014

09:55

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.18487

2,078,208

28-May-2014

09:51

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.18487

189,952

28-May-2014

09:51

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.22703

2,078,208

28-May-2014

09:55

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.22703

189,952

28-May-2014

09:55

x86

Vgx.dll

8.0.7601.18487

760,320

28-May-2014

09:51

x86

Vgx.dll

8.0.7601.22703

760,320

28-May-2014

09:55

x86

Url.dll

8.0.7601.18487

132,096

28-May-2014

09:51

x86

Url.dll

8.0.7601.22703

132,096

28-May-2014

09:55

x86

Ieinstal.exe

8.0.7601.18487

377,344

28-May-2014

09:50

x86

Ieinstal.exe

8.0.7601.22703

377,344

28-May-2014

09:54

x86

Internet Explorer 8 trên tất cả các phiên bản x64 dựa trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Urlmon.dll

8.0.7601.18487

1,496,576

28-May-2014

10:17

x64

Urlmon.dll

8.0.7601.22703

1,497,600

28-May-2014

10:18

x64

Iexplore.exe

8.0.7601.18487

699,040

28-May-2014

10:16

x64

Iexplore.exe

8.0.7601.22703

699,040

28-May-2014

10:17

x64

Inetcpl.cpl

8.0.7601.18487

1,538,048

28-May-2014

10:16

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

8.0.7601.22703

1,538,048

28-May-2014

10:17

Không áp dụng

Jsproxy.dll

8.0.7601.18487

64512

28-May-2014

10:17

x64

Wininet.dll

8.0.7601.18487

1,188,864

28-May-2014

10:18

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

95,232

28-May-2014

10:18

x64

Jsproxy.dll

8.0.7601.22703

64512

28-May-2014

10:18

x64

Wininet.dll

8.0.7601.22703

1,189,888

28-May-2014

10:18

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

95,232

28-May-2014

10:18

x64

Iedvtool.dll

8.0.7601.18487

1,013,248

28-May-2014

10:17

x64

Iedvtool.dll

8.0.7601.22703

1,013,248

28-May-2014

10:18

x64

Dxtmsft.dll

8.0.7601.18487

497,152

28-May-2014

10:17

x64

Dxtrans.dll

8.0.7601.18487

316,416

28-May-2014

10:17

x64

Dxtmsft.dll

8.0.7601.22703

497,152

28-May-2014

10:18

x64

Dxtrans.dll

8.0.7601.22703

316,416

28-May-2014

10:18

x64

Msfeeds.dll

8.0.7601.18487

735,232

28-May-2014

10:17

x64

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

28-May-2014

06:48

Không áp dụng

Msfeeds.dll

8.0.7601.22703

735,232

28-May-2014

10:18

x64

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

28-May-2014

06:52

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

8.0.7601.18487

82,944

28-May-2014

10:17

x64

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

28-May-2014

06:48

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

8.0.7601.18487

16,384

28-May-2014

10:17

x64

Msfeedsbs.dll

8.0.7601.22703

82,944

28-May-2014

10:18

x64

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

28-May-2014

06:52

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

8.0.7601.22703

16,384

28-May-2014

10:17

x64

Mshta.exe

8.0.7601.18487

47,616

28-May-2014

10:17

x64

Mshta.exe

8.0.7601.22703

47,616

28-May-2014

10:17

x64

Mshtmled.dll

8.0.7601.18487

97,792

28-May-2014

10:17

x64

Mshtmled.dll

8.0.7601.22703

97,792

28-May-2014

10:18

x64

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

1,141

28-May-2014

06:47

Không áp dụng

Mshtml.dll

8.0.7601.18487

9,079,296

28-May-2014

10:17

x64

Mshtml.tlb

8.0.7601.18487

1,638,912

28-May-2014

09:14

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

1,141

28-May-2014

06:51

Không áp dụng

Mshtml.dll

8.0.7601.22703

9,083,392

28-May-2014

10:18

x64

Mshtml.tlb

8.0.7601.22703

1,638,912

28-May-2014

09:19

Không áp dụng

Ielowutil.exe

8.0.7601.18487

120,320

28-May-2014

10:17

x64

Ielowutil.exe

8.0.7601.22703

120,320

28-May-2014

10:17

x64

Ieproxy.dll

8.0.7601.18487

451,072

28-May-2014

10:17

x64

Ieproxy.dll

8.0.7601.22703

451,072

28-May-2014

10:18

x64

Ieshims.dll

8.0.7601.18487

293,376

28-May-2014

10:17

x64

Ieshims.dll

8.0.7601.22703

293,376

28-May-2014

10:18

x64

Ieunatt.exe

8.0.7601.18487

174,592

28-May-2014

10:17

x64

Windows ăn discovered.wav

Không áp dụng

19,884

04-Jul-2013

12:11

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

04-Jul-2013

12:11

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

04-Jul-2013

12:11

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

04-Jul-2013

12:11

Không áp dụng

Ieunatt.exe

8.0.7601.22703

174,592

28-May-2014

10:17

x64

Windows ăn discovered.wav

Không áp dụng

19,884

09-Jul-2013

05:51

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

09-Jul-2013

05:51

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

09-Jul-2013

05:51

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

09-Jul-2013

05:51

Không áp dụng

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18487

505,344

28-May-2014

10:17

x64

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22703

505,344

28-May-2014

10:18

x64

Iertutil.dll

8.0.7601.18487

2,457,600

28-May-2014

10:17

x64

Sqmapi.dll

6.1.7601.18487

244,736

28-May-2014

10:17

x64

Iertutil.dll

8.0.7601.22703

2,458,624

28-May-2014

10:18

x64

Sqmapi.dll

6.1.7601.22703

244,736

28-May-2014

10:18

x64

Vgx.dll

8.0.7601.18487

1,111,040

28-May-2014

10:17

x64

Vgx.dll

8.0.7601.22703

1,111,040

28-May-2014

10:18

x64

Url.dll

8.0.7601.18487

134,144

28-May-2014

10:17

x64

Url.dll

8.0.7601.22703

134,144

28-May-2014

10:18

x64

Ieframe.dll

8.0.7601.18487

12,259,328

28-May-2014

10:17

x64

Ieframe.ptxml

Không áp dụng

13,270

28-May-2014

06:47

Không áp dụng

Ieui.dll

8.0.7601.18487

247,808

28-May-2014

10:17

x64

Ieframe.dll

8.0.7601.22703

12,258,816

28-May-2014

10:18

x64

Ieframe.ptxml

Không áp dụng

13,270

28-May-2014

06:51

Không áp dụng

Ieui.dll

8.0.7601.22703

247,808

28-May-2014

10:18

x64

Ieinstal.exe

8.0.7601.18487

273,408

28-May-2014

10:17

x64

Ieinstal.exe

8.0.7601.22703

273,408

28-May-2014

10:17

x64

Iexplore.exe

8.0.7601.18487

677,024

28-May-2014

09:50

x86

Iexplore.exe

8.0.7601.22703

677,024

28-May-2014

09:54

x86

Dxtmsft.dll

8.0.7601.18487

346,112

28-May-2014

09:51

x86

Dxtrans.dll

8.0.7601.18487

216,064

28-May-2014

09:51

x86

Dxtmsft.dll

8.0.7601.22703

346,112

28-May-2014

09:55

x86

Dxtrans.dll

8.0.7601.22703

216,064

28-May-2014

09:55

x86

Msfeeds.dll

8.0.7601.18487

627,712

28-May-2014

09:51

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

28-May-2014

06:48

Không áp dụng

Msfeeds.dll

8.0.7601.22703

627,712

28-May-2014

09:55

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

28-May-2014

06:51

Không áp dụng

Mshta.exe

8.0.7601.18487

50,176

28-May-2014

09:50

x86

Mshta.exe

8.0.7601.22703

50,688

28-May-2014

09:54

x86

Mshtmled.dll

8.0.7601.18487

67,584

28-May-2014

09:51

x86

Mshtmled.dll

8.0.7601.22703

67,584

28-May-2014

09:55

x86

Mshtml.dll

8.0.7601.18487

6,043,136

28-May-2014

09:51

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.18487

1,638,912

28-May-2014

08:54

Không áp dụng

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

1,141

28-May-2014

06:48

Không áp dụng

Mshtml.dll

8.0.7601.22703

6,043,648

28-May-2014

09:55

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.22703

1,638,912

28-May-2014

09:02

Không áp dụng

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

1,141

28-May-2014

06:50

Không áp dụng

Ieunatt.exe

8.0.7601.18487

142,848

28-May-2014

09:50

x86

Ieunatt.exe

8.0.7601.22703

143,360

28-May-2014

09:54

x86

Ieframe.dll

8.0.7601.18487

10,992,640

28-May-2014

09:51

x86

Ieui.dll

8.0.7601.18487

176,640

28-May-2014

09:51

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Không áp dụng

13,270

28-May-2014

06:48

Không áp dụng

Ieframe.dll

8.0.7601.22703

10,992,640

28-May-2014

09:55

x86

Ieui.dll

8.0.7601.22703

176,640

28-May-2014

09:55

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Không áp dụng

13,270

28-May-2014

06:50

Không áp dụng

Urlmon.dll

8.0.7601.18487

1,234,432

28-May-2014

09:51

x86

Urlmon.dll

8.0.7601.22703

1,236,480

28-May-2014

09:55

x86

Inetcpl.cpl

8.0.7601.18487

1,466,368

28-May-2014

09:50

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

8.0.7601.22703

1,466,368

28-May-2014

09:54

Không áp dụng

Jsproxy.dll

8.0.7601.18487

48,128

28-May-2014

09:51

x86

Wininet.dll

8.0.7601.18487

981,504

28-May-2014

09:51

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

28-May-2014

09:51

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.22703

48,128

28-May-2014

09:55

x86

Wininet.dll

8.0.7601.22703

982,016

28-May-2014

09:55

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

28-May-2014

09:55

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.18487

860,672

28-May-2014

09:51

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.22703

860,672

28-May-2014

09:55

x86

Msfeedsbs.dll

8.0.7601.18487

64512

28-May-2014

09:51

x86

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

28-May-2014

06:48

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

8.0.7601.18487

15,872

28-May-2014

09:50

x86

Msfeedsbs.dll

8.0.7601.22703

64512

28-May-2014

09:55

x86

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

28-May-2014

06:51

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

8.0.7601.22703

15,872

28-May-2014

09:54

x86

Ielowutil.exe

8.0.7601.18487

118,784

28-May-2014

09:50

x86

Ielowutil.exe

8.0.7601.22703

118,784

28-May-2014

09:54

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.18487

163,328

28-May-2014

09:51

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.22703

163,328

28-May-2014

09:55

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.18487

200,704

28-May-2014

09:51

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.22703

200,704

28-May-2014

09:55

x86

Extexport.exe

8.0.7601.18487

146,432

28-May-2014

09:50

x86

Extexport.exe

8.0.7601.22703

146,432

28-May-2014

09:54

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18487

525,312

28-May-2014

09:51

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22703

525,312

28-May-2014

09:55

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.18487

2,078,208

28-May-2014

09:51

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.18487

189,952

28-May-2014

09:51

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.22703

2,078,208

28-May-2014

09:55

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.22703

189,952

28-May-2014

09:55

x86

Vgx.dll

8.0.7601.18487

760,320

28-May-2014

09:51

x86

Vgx.dll

8.0.7601.22703

760,320

28-May-2014

09:55

x86

Url.dll

8.0.7601.18487

132,096

28-May-2014

09:51

x86

Url.dll

8.0.7601.22703

132,096

28-May-2014

09:55

x86

Ieinstal.exe

8.0.7601.18487

377,344

28-May-2014

09:50

x86

Ieinstal.exe

8.0.7601.22703

377,344

28-May-2014

09:54

x86

Internet Explorer 9

Internet Explorer 9 trên tất cả các phiên bản x86 dựa trên Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Urlmon.dll

9.0.8112.16561

1,106,432

06-Jun-2014

23:04

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20672

1,106,432

06-Jun-2014

21:48

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.16561

758.000

09-Jun-2014

16:40

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20672

758.000

09-Jun-2014

16:40

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16561

1,427,968

06-Jun-2014

23:03

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20672

1,427,968

06-Jun-2014

21:47

Không áp dụng

Jsproxy.dll

9.0.8112.16561

65,024

06-Jun-2014

22:58

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16561

1,129,472

06-Jun-2014

23:02

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

06-Jun-2014

22:58

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20672

75,264

06-Jun-2014

21:45

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20672

1,130,496

06-Jun-2014

21:47

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

06-Jun-2014

21:45

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16561

678,912

06-Jun-2014

23:06

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20672

678,912

06-Jun-2014

21:48

x86

Dxtmsft.dll

9.0.8112.16561

353,792

06-Jun-2014

22:54

x86

Dxtrans.dll

9.0.8112.16561

223,232

06-Jun-2014

22:54

x86

Dxtmsft.dll

9.0.8112.20672

353,792

06-Jun-2014

21:42

x86

Dxtrans.dll

9.0.8112.20672

223,232

06-Jun-2014

21:41

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16561

607,744

06-Jun-2014

22:54

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

06-Jun-2014

20:59

Không áp dụng

Msfeeds.dll

9.0.8112.20672

607,744

06-Jun-2014

21:42

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

06-Jun-2014

20:46

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

9.0.8112.16561

41,472

06-Jun-2014

22:54

x86

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

06-Jun-2014

20:59

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

9.0.8112.16561

10,752

06-Jun-2014

22:53

x86

Msfeedsbs.dll

9.0.8112.20672

41,472

06-Jun-2014

21:42

x86

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

06-Jun-2014

20:46

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

9.0.8112.20672

10,752

06-Jun-2014

21:42

x86

Mshta.exe

9.0.8112.16561

11,776

06-Jun-2014

22:51

x86

Mshta.exe

9.0.8112.20672

11,776

06-Jun-2014

21:41

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.16561

73,728

06-Jun-2014

22:53

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20672

73,728

06-Jun-2014

21:41

x86

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

2,012

09-Jun-2014

16:47

Không áp dụng

Mshtml.dll

9.0.8112.16561

12,353,024

07-Jun-2014

00:05

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16561

2,382,848

06-Jun-2014

22:52

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

2,012

09-Jun-2014

16:46

Không áp dụng

Mshtml.dll

9.0.8112.20672

12,352,512

06-Jun-2014

22:27

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20672

2,382,848

06-Jun-2014

21:41

Không áp dụng

Ielowutil.exe

9.0.8112.16561

223,232

06-Jun-2014

22:59

x86

Ielowutil.exe

9.0.8112.20672

223,232

06-Jun-2014

21:45

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.16561

194,560

06-Jun-2014

22:59

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20672

194,560

06-Jun-2014

21:45

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16561

194,560

06-Jun-2014

22:58

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20672

194,560

06-Jun-2014

21:45

x86

Extexport.exe

9.0.8112.16561

22,528

06-Jun-2014

23:05

x86

Extexport.exe

9.0.8112.20672

22,528

06-Jun-2014

21:48

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.16561

142,848

06-Jun-2014

22:57

x86

Windows ăn discovered.wav

Không áp dụng

19,884

05-Mar-2011

05:23

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

05-Mar-2011

05:23

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

05-Mar-2011

05:23

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

05-Mar-2011

05:23

Không áp dụng

Ieunatt.exe

9.0.8112.20672

142,848

06-Jun-2014

21:44

x86

Windows ăn discovered.wav

Không áp dụng

19,884

05-Mar-2011

11:01

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

05-Mar-2011

11:01

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

05-Mar-2011

11:01

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

05-Mar-2011

11:01

Không áp dụng

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16561

387,584

06-Jun-2014

23:04

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20672

387,584

06-Jun-2014

21:48

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16561

1,796,096

06-Jun-2014

22:53

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

09-Jun-2014

16:40

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20672

1,796,096

06-Jun-2014

21:41

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

09-Jun-2014

16:40

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16561

768,512

06-Jun-2014

23:00

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20672

768,512

06-Jun-2014

21:45

x86

Url.dll

9.0.8112.16561

231,936

06-Jun-2014

23:00

x86

Url.dll

9.0.8112.20672

231,936

06-Jun-2014

21:46

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16561

9,711,616

06-Jun-2014

23:25

x86

Ieframe.ptxml

Không áp dụng

20,842

09-Jun-2014

16:47

Không áp dụng

Ieui.dll

9.0.8112.16561

176,640

06-Jun-2014

22:47

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.20672

9,712,128

06-Jun-2014

22:06

x86

Ieframe.ptxml

Không áp dụng

20,842

09-Jun-2014

16:46

Không áp dụng

Ieui.dll

9.0.8112.20672

176,640

06-Jun-2014

21:38

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.16561

469,504

06-Jun-2014

22:59

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.20672

469,504

06-Jun-2014

21:45

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16561

104,448

06-Jun-2014

23:04

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20672

104,448

06-Jun-2014

21:48

x86

Jscript.dll

5.8.7601.17066

717,824

06-Jun-2014

22:56

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16561

1,810,432

06-Jun-2014

23:12

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20677

717,824

06-Jun-2014

21:44

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20672

1,810,432

06-Jun-2014

21:54

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17066

421,376

06-Jun-2014

22:56

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20677

421,376

06-Jun-2014

21:43

x86

Internet Explorer 9 trên tất cả các phiên bản x64 dựa trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Urlmon.dll

9.0.8112.16561

1,348,608

07-Jun-2014

02:52

x64

Urlmon.dll

9.0.8112.20672

1,348,608

07-Jun-2014

00:17

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16561

763,632

09-Jun-2014

16:40

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.20672

763,632

09-Jun-2014

16:40

x64

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16561

1,494,016

07-Jun-2014

02:51

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20672

1,494,016

07-Jun-2014

00:15

Không áp dụng

Jsproxy.dll

9.0.8112.16561

85,504

07-Jun-2014

02:47

x64

Wininet.dll

9.0.8112.16561

1,392,128

07-Jun-2014

02:51

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

07-Jun-2014

02:48

x64

Jsproxy.dll

9.0.8112.20672

96,768

07-Jun-2014

00:12

x64

Wininet.dll

9.0.8112.20672

1,393,152

07-Jun-2014

00:16

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

07-Jun-2014

00:12

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.16561

887,296

07-Jun-2014

02:55

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.20672

887,296

07-Jun-2014

00:19

x64

Dxtmsft.dll

9.0.8112.16561

453,120

07-Jun-2014

02:42

x64

Dxtrans.dll

9.0.8112.16561

282,112

07-Jun-2014

02:42

x64

Dxtmsft.dll

9.0.8112.20672

453,120

07-Jun-2014

00:08

x64

Dxtrans.dll

9.0.8112.20672

282,112

07-Jun-2014

00:07

x64

Msfeeds.dll

9.0.8112.16561

729,088

07-Jun-2014

02:42

x64

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

07-Jun-2014

00:35

Không áp dụng

Msfeeds.dll

9.0.8112.20672

729,088

07-Jun-2014

00:09

x64

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

06-Jun-2014

22:44

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

9.0.8112.16561

55,296

07-Jun-2014

02:41

x64

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

07-Jun-2014

00:35

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

9.0.8112.16561

11,264

07-Jun-2014

02:41

x64

Msfeedsbs.dll

9.0.8112.20672

55,296

07-Jun-2014

00:08

x64

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

06-Jun-2014

22:44

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

9.0.8112.20672

11,264

07-Jun-2014

00:07

x64

Mshta.exe

9.0.8112.16561

12.800

07-Jun-2014

02:39

x64

Mshta.exe

9.0.8112.20672

12.800

07-Jun-2014

00:06

x64

Mshtmled.dll

9.0.8112.16561

96,768

07-Jun-2014

02:41

x64

Mshtmled.dll

9.0.8112.20672

96,768

07-Jun-2014

00:07

x64

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

2,012

09-Jun-2014

16:46

Không áp dụng

Mshtml.dll

9.0.8112.16561

17,854,464

07-Jun-2014

04:02

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.16561

2,382,848

07-Jun-2014

02:40

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

2,012

09-Jun-2014

16:46

Không áp dụng

Mshtml.dll

9.0.8112.20672

17,855,488

07-Jun-2014

01:03

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.20672

2,382,848

07-Jun-2014

00:06

Không áp dụng

Ielowutil.exe

9.0.8112.16561

223,744

07-Jun-2014

02:48

x64

Ielowutil.exe

9.0.8112.20672

223,744

07-Jun-2014

00:13

x64

Ieproxy.dll

9.0.8112.16561

548,864

07-Jun-2014

02:48

x64

Ieproxy.dll

9.0.8112.20672

548,864

07-Jun-2014

00:13

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.16561

305,152

07-Jun-2014

02:47

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.20672

305,152

07-Jun-2014

00:12

x64

Ieunatt.exe

9.0.8112.16561

173,056

07-Jun-2014

02:45

x64

Windows ăn discovered.wav

Không áp dụng

19,884

05-Mar-2011

05:23

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

05-Mar-2011

05:23

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

05-Mar-2011

05:23

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

05-Mar-2011

05:23

Không áp dụng

Ieunatt.exe

9.0.8112.20672

173,056

07-Jun-2014

00:10

x64

Windows ăn discovered.wav

Không áp dụng

19,884

05-Mar-2011

11:01

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

05-Mar-2011

11:01

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

05-Mar-2011

11:01

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

05-Mar-2011

11:01

Không áp dụng

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16561

499,200

07-Jun-2014

02:54

x64

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20672

499,200

07-Jun-2014

00:18

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.16561

2,148,352

07-Jun-2014

02:42

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,024

09-Jun-2014

16:40

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.20672

2,148,352

07-Jun-2014

00:09

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,024

09-Jun-2014

16:40

x64

Vgx.dll

9.0.8112.16561

996,352

07-Jun-2014

02:50

x64

Vgx.dll

9.0.8112.20672

996,352

07-Jun-2014

00:13

x64

Url.dll

9.0.8112.16561

237,056

07-Jun-2014

02:50

x64

Url.dll

9.0.8112.20672

237,056

07-Jun-2014

00:13

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.16561

10,890,752

07-Jun-2014

03:13

x64

Ieframe.ptxml

Không áp dụng

20,842

09-Jun-2014

16:46

Không áp dụng

Ieui.dll

9.0.8112.16561

248,320

07-Jun-2014

02:35

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.20672

10,891,264

07-Jun-2014

00:29

x64

Ieframe.ptxml

Không áp dụng

20,842

09-Jun-2014

16:46

Không áp dụng

Ieui.dll

9.0.8112.20672

248,320

07-Jun-2014

00:02

x64

Ieinstal.exe

9.0.8112.16561

482,816

07-Jun-2014

02:48

x64

Ieinstal.exe

9.0.8112.20672

482,816

07-Jun-2014

00:13

x64

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16561

141,312

07-Jun-2014

02:53

x64

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20672

141,312

07-Jun-2014

00:18

x64

Jscript.dll

5.8.7601.17066

816,640

07-Jun-2014

02:45

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.16561

2,339,328

07-Jun-2014

02:59

x64

Jscript.dll

5.8.7601.20677

816,640

07-Jun-2014

00:10

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.20672

2,339,328

07-Jun-2014

00:26

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.17066

599,040

07-Jun-2014

02:45

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.20677

599,040

07-Jun-2014

00:10

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16561

758.000

09-Jun-2014

16:40

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20672

758.000

09-Jun-2014

16:40

x86

Dxtmsft.dll

9.0.8112.16561

353,792

06-Jun-2014

22:54

x86

Dxtrans.dll

9.0.8112.16561

223,232

06-Jun-2014

22:54

x86

Dxtmsft.dll

9.0.8112.20672

353,792

06-Jun-2014

21:42

x86

Dxtrans.dll

9.0.8112.20672

223,232

06-Jun-2014

21:41

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16561

607,744

06-Jun-2014

22:54

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

06-Jun-2014

20:59

Không áp dụng

Msfeeds.dll

9.0.8112.20672

607,744

06-Jun-2014

21:42

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

06-Jun-2014

20:46

Không áp dụng

Mshta.exe

9.0.8112.16561

11,776

06-Jun-2014

22:51

x86

Mshta.exe

9.0.8112.20672

11,776

06-Jun-2014

21:41

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.16561

73,728

06-Jun-2014

22:53

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20672

73,728

06-Jun-2014

21:41

x86

Mshtml.dll

9.0.8112.16561

12,353,024

07-Jun-2014

00:05

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16561

2,382,848

06-Jun-2014

22:52

Không áp dụng

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

2,012

09-Jun-2014

16:47

Không áp dụng

Mshtml.dll

9.0.8112.20672

12,352,512

06-Jun-2014

22:27

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20672

2,382,848

06-Jun-2014

21:41

Không áp dụng

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

2,012

09-Jun-2014

16:47

Không áp dụng

Ieunatt.exe

9.0.8112.16561

142,848

06-Jun-2014

22:57

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.20672

142,848

06-Jun-2014

21:44

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16561

9,711,616

06-Jun-2014

23:25

x86

Ieui.dll

9.0.8112.16561

176,640

06-Jun-2014

22:47

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Không áp dụng

20,842

09-Jun-2014

16:47

Không áp dụng

Ieframe.dll

9.0.8112.20672

9,712,128

06-Jun-2014

22:06

x86

Ieui.dll

9.0.8112.20672

176,640

06-Jun-2014

21:38

x86

Wow64_ieframe.ptxml

Không áp dụng

20,842

09-Jun-2014

16:47

Không áp dụng

Jscript.dll

5.8.7601.17066

717,824

06-Jun-2014

22:56

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16561

1,810,432

06-Jun-2014

23:12

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20677

717,824

06-Jun-2014

21:44

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20672

1,810,432

06-Jun-2014

21:54

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17066

421,376

06-Jun-2014

22:56

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20677

421,376

06-Jun-2014

21:43

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.16561

1,106,432

06-Jun-2014

23:04

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20672

1,106,432

06-Jun-2014

21:48

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16561

1,427,968

06-Jun-2014

23:03

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20672

1,427,968

06-Jun-2014

21:47

Không áp dụng

Jsproxy.dll

9.0.8112.16561

65,024

06-Jun-2014

22:58

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16561

1,129,472

06-Jun-2014

23:02

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

06-Jun-2014

22:58

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20672

75,264

06-Jun-2014

21:45

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20672

1,130,496

06-Jun-2014

21:47

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

06-Jun-2014

21:45

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16561

678,912

06-Jun-2014

23:06

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20672

678,912

06-Jun-2014

21:48

x86

Msfeedsbs.dll

9.0.8112.16561

41,472

06-Jun-2014

22:54

x86

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

06-Jun-2014

20:59

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

9.0.8112.16561

10,752

06-Jun-2014

22:53

x86

Msfeedsbs.dll

9.0.8112.20672

41,472

06-Jun-2014

21:42

x86

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

06-Jun-2014

20:46

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

9.0.8112.20672

10,752

06-Jun-2014

21:42

x86

Ielowutil.exe

9.0.8112.16561

223,232

06-Jun-2014

22:59

x86

Ielowutil.exe

9.0.8112.20672

223,232

06-Jun-2014

21:45

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.16561

194,560

06-Jun-2014

22:59

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20672

194,560