MS14-037: Cập Nhật bảo mật dành cho Internet Explorer 11 dành cho hệ thống chưa Cập Nhật 2919355 hoặc Cập Nhật 2929437 cài đặt: ngày 8 tháng 4 năm 2014

GIỚI THIỆU

Bảo mật Cập Nhật địa chỉ các lỗ hổng bằng cách thay đổi cách mà Internet Explorer xử lý các đối tượng trong bộ nhớ, xác thực quyền, và xử lý thoả thuận chứng chỉ khóa TLS. Để biết thêm thông tin, xem Microsoft Security Bulletin MS14-037.

Ngoài ra, bản cập nhật này bao gồm các Cập Nhật không bảo mật. Xem 2975687 để biết thêm thông tin.

Chú ý quan trọng cho hệ thống Internet Explorer 11 Bản cập nhật này chỉ áp dụng cho máy tính đang chạy Internet Explorer 11 và mà không có bản Cập Nhật 2919355 (đối với Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2) hoặc 2929437 (dành cho Windows 7 SP1 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1) được cài đặt bản Cập Nhật. Tất cả trong tương lai bảo mật và cập Cập Nhật cho Internet Explorer 11 yêu cầu bạn phải Cập Nhật 2919355 hoặc Cập Nhật 2929437 để nhận được bản Cập Nhật. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bản Cập Nhật 2919355 hoặc Cập Nhật 2929437 để tiếp tục nhận được Cập Nhật.


Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2962872 hệ thống mà không có bản Cập Nhật 2919355 (đối với Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2) hoặc Cập Nhật 2929437 (đối với Windows 7 SP1 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1) được cài đặt.

Thông tin Cập Nhật bảo mật

Cách tải bản Cập Nhật bảo mật này

Microsoft update

Sử dụng Windows Cập Nhật tính năng tự động cài đặt bản Cập Nhật từ Microsoft Update. Để thực hiện việc này, xem có bản Cập Nhật bảo mật tự động trên trang web của Microsoft Safety và Trung tâm bảo mật.

Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Để tải xuống các bản Cập Nhật bảo mật, hãy xem các liên kết tải xuống Microsoft Security Bulletin MS14-037.

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính chạy trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin

Các vấn đề với bản Cập Nhật bảo mật này

 • Vấn đề: tôi đang chạy Internet Explorer 11, nhưng tôi sẽ không được cung cấp bản cập nhật này.

  Giải pháp: cho Internet Explorer 11, Cập Nhật bảo mật Cập Nhật 2963952 là hệ thống có bản Cập Nhật 2929437 hoặc bản Cập Nhật 2919355 cài đặt. Internet Explorer 11 khách hàng phải đảm bảo rằng bản Cập Nhật 2929437 hoặc bản Cập Nhật 2919355 được cài đặt trước khi cập nhật bảo mật 2963952 có thể được cung cấp cho họ hoặc cài đặt.

  Lưu ý Đối với Internet Explorer 11 khách hàng không có bản Cập Nhật 2929437 2919355 Cập Nhật được cài đặt, bản Cập Nhật bảo mật 2962872 có thể cài đặt thay vì Cập Nhật bảo mật 2963952. Tuy nhiên, bản Cập Nhật bảo mật 2962872 chỉ có sẵn cho khách hàng quản lý các bản Cập Nhật bằng cách sử dụng Windows Server Update Services (WSUS), Microsoft Intune hoặc Microsoft System Center Configuration Manager.

THÔNG TIN VỀ TỆP

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác trên tệp.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.7600.17xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.21xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7601.18xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.22xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.Internet Explorer 11

Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản x86 dựa trên Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Urlmon.dll

11.0.9600.16672

1,156,096

18-Jun-2014

22:32

x86

Không áp dụng

Iexplore.exe

11.0.9600.16672

808,120

20-Jun-2014

19:21

x86

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

11.0.9600.16672

1,964,032

18-Jun-2014

23:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Jsproxy.dll

11.0.9600.16672

43,008

19-Jun-2014

00:25

x86

Không áp dụng

Wininet.dll

11.0.9600.16672

1,820,160

18-Jun-2014

22:39

x86

Không áp dụng

Ieapfltr.dat

10.0.9301.0

616,104

03-Apr-2014

17:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

11.0.9600.16672

703,488

18-Jun-2014

22:33

x86

Không áp dụng

Dxtmsft.dll

11.0.9600.16672

367,616

19-Jun-2014

00:01

x86

Không áp dụng

Dxtrans.dll

11.0.9600.16672

240,640

18-Jun-2014

23:41

x86

Không áp dụng

F12resources.dll

11.0.9600.16672

7,211,008

19-Jun-2014

00:56

x86

Không áp dụng

F12tools.dll

11.0.9600.16672

184,320

18-Jun-2014

23:59

x86

Không áp dụng

F12.dll

11.0.9600.16672

1,584,640

18-Jun-2014

23:38

x86

Không áp dụng

Msfeeds.dll

11.0.9600.16672

524,288

18-Jun-2014

23:26

x86

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

18-Jun-2014

19:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Mshtmled.dll

11.0.9600.16672

69,632

18-Jun-2014

23:44

x86

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

3.228 người

18-Jun-2014

19:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Mshtml.dll

11.0.9600.16672

17,056,768

19-Jun-2014

01:11

x86

Không áp dụng

Mshtml.tlb

11.0.9600.16672

2,724,864

19-Jun-2014

01:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieetwcollector.exe

11.0.9600.16672

108,032

19-Jun-2014

00:17

x86

Không áp dụng

Ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.16672

4.096

19-Jun-2014

01:05

x86

Không áp dụng

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.16672

51.200

19-Jun-2014

00:39

x86

Không áp dụng

Ieproxy.dll

11.0.9600.16672

271,360

18-Jun-2014

22:25

x86

Không áp dụng

Ieshims.dll

11.0.9600.16672

251,392

18-Jun-2014

22:39

x86

Không áp dụng

Bing.ico

Không áp dụng

5,430

03-Apr-2014

17:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieunatt.exe

11.0.9600.16672

112,128

19-Jun-2014

00:17

x86

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2.956 người

20-Jun-2014

19:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows ăn discovered.wav

Không áp dụng

19,884

03-Apr-2014

18:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

03-Apr-2014

18:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

03-Apr-2014

18:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

03-Apr-2014

18:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Memoryanalyzer.dll

11.0.9600.16672

1,389,568

19-Jun-2014

00:15

x86

Không áp dụng

Networkinspection.dll

11.0.9600.16672

999,936

18-Jun-2014

23:37

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-NETWORKINSPECTION_31BF3856AD364E35_11.2.9600.16672_NONE_FB24EC3DB0BC7EEC

Icrav03.rat

Không áp dụng

8,798

03-Apr-2014

17:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Msrating.dll

11.0.9600.16672

164,864

18-Jun-2014

23:47

x86

Không áp dụng

Ticrf.rat

Không áp dụng

1,988

03-Apr-2014

17:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Iertutil.dll

11.0.9600.16672

2,168,832

19-Jun-2014

00:25

x86

Không áp dụng

Sqmapi.dll

6.2.9200.16384

235,192

20-Jun-2014

19:21

x86

Không áp dụng

Ie4uinit.exe

11.0.9600.16672

208,896

19-Jun-2014

00:01

x86

Không áp dụng

Iernonce.dll

11.0.9600.16672

32,768

19-Jun-2014

00:24

x86

Không áp dụng

Iesetup.dll

11.0.9600.16672

61,952

19-Jun-2014

00:40

x86

Không áp dụng

Vgx.dll

11.0.9600.16672

752,640

18-Jun-2014

23:45

x86

Không áp dụng

Ieframe.dll

11.0.9600.16672

11,238,400

18-Jun-2014

23:06

x86

Không áp dụng

Ieframe.ptxml

Không áp dụng

24,486

18-Jun-2014

19:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieui.dll

11.0.9600.16672

440,832

19-Jun-2014

00:19

x86

Không áp dụng

Ieinstal.exe

11.0.9600.16672

469,504

18-Jun-2014

23:43

x86

Không áp dụng

Jscript9.dll

11.0.9600.16672

4,244,480

19-Jun-2014

00:11

x86

Không áp dụng

Jscript9diag.dll

11.0.9600.16672

553,472

19-Jun-2014

00:16

x86

Không áp dụng

Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản x64 dựa trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Urlmon.dll

11.0.9600.16672

1,393,664

18-Jun-2014

22:56

x64

Không áp dụng

Iexplore.exe

11.0.9600.16672

806,064

20-Jun-2014

20:45

x64

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

11.0.9600.16672

2,041,344

19-Jun-2014

00:00

Không áp dụng

Không áp dụng

Jsproxy.dll

11.0.9600.16672

53,760

19-Jun-2014

01:26

x64

Không áp dụng

Wininet.dll

11.0.9600.16672

2,334,208

18-Jun-2014

23:26

x64

Không áp dụng

Ieapfltr.dat

10.0.9301.0

616,104

03-Apr-2014

17:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

11.0.9600.16672

817,664

18-Jun-2014

22:43

x64

Không áp dụng

Dxtmsft.dll

11.0.9600.16672

452,608

19-Jun-2014

00:57

x64

Không áp dụng

Dxtrans.dll

11.0.9600.16672

292,864

19-Jun-2014

00:29

x64

Không áp dụng

F12resources.dll

11.0.9600.16672

7,211,520

19-Jun-2014

02:02

x64

Không áp dụng

F12tools.dll

11.0.9600.16672

259,072

19-Jun-2014

00:52

x64

Không áp dụng

F12.dll

11.0.9600.16672

1,739,776

19-Jun-2014

00:26

x64

Không áp dụng

Msfeeds.dll

11.0.9600.16672

627,200

19-Jun-2014

00:09

x64

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

18-Jun-2014

19:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Mshtmled.dll

11.0.9600.16672

85,504

19-Jun-2014

00:34

x64

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

3.228 người

18-Jun-2014

19:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Mshtml.dll

11.0.9600.16672

23,124,992

19-Jun-2014

02:38

x64

Không áp dụng

Mshtml.tlb

11.0.9600.16672

2,724,864

19-Jun-2014

02:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieetwcollector.exe

11.0.9600.16672

111,616

19-Jun-2014

01:15

x64

Không áp dụng

Ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.16672

4.096

19-Jun-2014

02:12

x64

Không áp dụng

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.16672

48.640

19-Jun-2014

01:43

x64

Không áp dụng

Ieproxy.dll

11.0.9600.16672

722,432

18-Jun-2014

22:33

x64

Không áp dụng

Ieshims.dll

11.0.9600.16672

353,280

18-Jun-2014

22:53

x64

Không áp dụng

Bing.ico

Không áp dụng

5,430

03-Apr-2014

17:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieunatt.exe

11.0.9600.16672

139,264

19-Jun-2014

01:16

x64

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2.956 người

20-Jun-2014

20:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows ăn discovered.wav

Không áp dụng

19,884

03-Apr-2014

17:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

03-Apr-2014

17:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

03-Apr-2014

17:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

03-Apr-2014

17:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Memoryanalyzer.dll

11.0.9600.16672

1,837,056

19-Jun-2014

01:13

x64

Không áp dụng

Networkinspection.dll

11.0.9600.16672

1,127,424

19-Jun-2014

00:24

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-IE-NETWORKINSPECTION_31BF3856AD364E35_11.2.9600.16672_NONE_574387C16919F022

Icrav03.rat

Không áp dụng

8,798

03-Apr-2014

17:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Msrating.dll

11.0.9600.16672

195,584

19-Jun-2014

00:36

x64

Không áp dụng

Ticrf.rat

Không áp dụng

1,988

03-Apr-2014

17:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Iertutil.dll

11.0.9600.16672

2,766,848

19-Jun-2014

01:38

x64

Không áp dụng

Sqmapi.dll

6.2.9200.16384

293,040

20-Jun-2014

20:45

x64

Không áp dụng

Ie4uinit.exe

11.0.9600.16672

218,624

19-Jun-2014

00:56

x64

Không áp dụng

Iernonce.dll

11.0.9600.16672

33,792

19-Jun-2014

01:24

x64

Không áp dụng

Iesetup.dll

11.0.9600.16672

66,048

19-Jun-2014

01:44

x64

Không áp dụng

Vgx.dll

11.0.9600.16672

977,408

19-Jun-2014

00:34

x64

Không áp dụng

Ieframe.dll

11.0.9600.16672

13,014,528

18-Jun-2014

23:30

x64

Không áp dụng

Ieframe.ptxml

Không áp dụng

24,486

18-Jun-2014

19:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieui.dll

11.0.9600.16672

574,976

19-Jun-2014

01:18

x64

Không áp dụng

Ieinstal.exe

11.0.9600.16672

482,816

19-Jun-2014

00:32

x64

Không áp dụng

Jscript9.dll

11.0.9600.16672

5,768,704

19-Jun-2014

00:38

x64

Không áp dụng

Jscript9diag.dll

11.0.9600.16672

708,608

19-Jun-2014

01:14

x64

Không áp dụng

Iexplore.exe

11.0.9600.16672

808,120

20-Jun-2014

19:21

x86

Không áp dụng

Dxtmsft.dll

11.0.9600.16672

367,616

19-Jun-2014

00:01

x86

Không áp dụng

Dxtrans.dll

11.0.9600.16672

240,640

18-Jun-2014

23:41

x86

Không áp dụng

Msfeeds.dll

11.0.9600.16672

524,288

18-Jun-2014

23:26

x86

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

18-Jun-2014

19:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Mshtmled.dll

11.0.9600.16672

69,632

18-Jun-2014

23:44

x86

Không áp dụng

Mshtml.dll

11.0.9600.16672

17,056,768

19-Jun-2014

01:11

x86

Không áp dụng

Mshtml.tlb

11.0.9600.16672

2,724,864

19-Jun-2014

01:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

3.228 người

18-Jun-2014

19:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.16672

51.200

19-Jun-2014

00:39

x86

Không áp dụng

Ieunatt.exe

11.0.9600.16672

112,128

19-Jun-2014

00:17

x86

Không áp dụng

Iernonce.dll

11.0.9600.16672

32,768

19-Jun-2014

00:24

x86

Không áp dụng

Iesetup.dll

11.0.9600.16672

61,952

19-Jun-2014

00:40

x86

Không áp dụng

Ie9props.propdesc

Không áp dụng

2,843

03-Apr-2014

17:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieframe.dll

11.0.9600.16672

11,238,400

18-Jun-2014

23:06

x86

Không áp dụng

Ieui.dll

11.0.9600.16672

440,832

19-Jun-2014

00:19

x86

Không áp dụng

Wow64_ieframe.ptxml

Không áp dụng

24,486

18-Jun-2014

19:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Jscript9.dll

11.0.9600.16672

4,244,480

19-Jun-2014

00:11

x86

Không áp dụng

Jscript9diag.dll

11.0.9600.16672

553,472

19-Jun-2014

00:16

x86

Không áp dụng

Urlmon.dll

11.0.9600.16672

1,156,096

18-Jun-2014

22:32

x86

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

11.0.9600.16672

1,964,032

18-Jun-2014

23:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Jsproxy.dll

11.0.9600.16672

43,008

19-Jun-2014

00:25

x86

Không áp dụng

Wininet.dll

11.0.9600.16672

1,820,160

18-Jun-2014

22:39

x86

Không áp dụng

Ieapfltr.dat

10.0.9301.0

616,104

03-Apr-2014

17:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

11.0.9600.16672

703,488

18-Jun-2014

22:33

x86

Không áp dụng

F12tools.dll

11.0.9600.16672

184,320

18-Jun-2014

23:59

x86

Không áp dụng

Ieproxy.dll

11.0.9600.16672

271,360

18-Jun-2014

22:25

x86

Không áp dụng

Ieshims.dll

11.0.9600.16672

251,392

18-Jun-2014

22:39

x86

Không áp dụng

Networkinspection.dll

11.0.9600.16672

999,936

18-Jun-2014

23:37

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-NETWORKINSPECTION_31BF3856AD364E35_11.2.9600.16672_NONE_FB24EC3DB0BC7EEC

Icrav03.rat

Không áp dụng

8,798

03-Apr-2014

17:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Msrating.dll

11.0.9600.16672

164,864

18-Jun-2014

23:47

x86

Không áp dụng

Ticrf.rat

Không áp dụng

1,988

03-Apr-2014

17:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Iertutil.dll

11.0.9600.16672

2,168,832

19-Jun-2014

00:25

x86

Không áp dụng

Sqmapi.dll

6.2.9200.16384

235,192

20-Jun-2014

19:21

x86

Không áp dụng

Vgx.dll

11.0.9600.16672

752,640

18-Jun-2014

23:45

x86

Không áp dụng

Ieinstal.exe

11.0.9600.16672

469,504

18-Jun-2014

23:43

x86

Không áp dụng


Internet Explorer 11

Hỗ trợ Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản dựa trên x86 Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Urlmon.dll

11.0.9600.16672

1,156,096

18-Jun-2014

22:32

x86

Không áp dụng

Iexplore.exe

11.0.9600.16672

808,080

19-Jun-2014

02:55

x86

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

11.0.9600.16672

1,964,032

18-Jun-2014

23:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Jsproxy.dll

11.0.9600.16384

43,008

22-Aug-2013

03:46

x86

Không áp dụng

Wininet.dll

11.0.9600.16672

1,820,160

18-Jun-2014

22:39

x86

Không áp dụng

Ieapfltr.dat

10.0.9301.0

616,104

26-Jul-2013

17:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

11.0.9600.16672

703,488

18-Jun-2014

22:33

x86

Không áp dụng

Dxtmsft.dll

11.0.9600.16672

367,616

19-Jun-2014

00:01

x86

Không áp dụng

Dxtrans.dll

11.0.9600.16672

240,640

18-Jun-2014

23:41

x86

Không áp dụng

F12resources.dll

11.0.9600.16672

7,211,008

19-Jun-2014

00:56

x86

Không áp dụng

F12tools.dll

11.0.9600.16672

184,320

18-Jun-2014

23:59

x86

Không áp dụng

F12.dll

11.0.9600.16672

1,584,640

18-Jun-2014

23:38

x86

Không áp dụng

Msfeeds.dll

11.0.9600.16672

524,288

18-Jun-2014

23:26

x86

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

21-Aug-2013

23:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Mshtmled.dll

11.0.9600.16672

69,632

18-Jun-2014

23:44

x86

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

3.228 người

21-Aug-2013

23:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Mshtml.dll

11.0.9600.16672

17,056,768

19-Jun-2014

01:11

x86

Không áp dụng

Mshtml.tlb

11.0.9600.16384

2,724,864

22-Aug-2013

04:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieetwcollector.exe

11.0.9600.16438

108,032

19-Oct-2013

04:43

x86

Không áp dụng

Ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.16384

4.096

22-Aug-2013

04:16

x86

Không áp dụng

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.16384

51.200

22-Aug-2013

03:55

x86

Không áp dụng

Ieproxy.dll

11.0.9600.16672

271,360

18-Jun-2014

22:25

x86

Không áp dụng

Ieshims.dll

11.0.9600.16672

251,392

18-Jun-2014

22:39

x86

Không áp dụng

Bing.ico

Không áp dụng

5,430

18-Jun-2013

12:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieunatt.exe

11.0.9600.16384

112,128

22-Aug-2013

03:40

x86

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2.956 người

19-Jun-2014

02:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows ăn discovered.wav

Không áp dụng

19,884

18-Jun-2013

12:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

18-Jun-2013

12:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

18-Jun-2013

12:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

18-Jun-2013

12:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Memoryanalyzer.dll

11.0.9600.16672

1,389,568

19-Jun-2014

00:15

x86

Không áp dụng

Networkinspection.dll

11.0.9600.16672

999,936

18-Jun-2014

23:37

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-NETWORKINSPECTION_31BF3856AD364E35_11.0.9600.16672_NONE_1C820E747EB0CB9E

Icrav03.rat

Không áp dụng

8,798

18-Jun-2013

12:18

Không áp dụng

Không áp dụng

Msrating.dll

11.0.9600.16384

164,864

22-Aug-2013

03:16

x86

Không áp dụng

Ticrf.rat

Không áp dụng

1,988

18-Jun-2013

12:18

Không áp dụng

Không áp dụng

Iertutil.dll

11.0.9600.16672

2,168,832

19-Jun-2014

00:25

x86

Không áp dụng

Ie4uinit.exe

11.0.9600.16672

208,896

19-Jun-2014

00:01

x86

Không áp dụng

Iernonce.dll

11.0.9600.16384

32,768

22-Aug-2013

03:45

x86

Không áp dụng

Iesetup.dll

11.0.9600.16672

61,952

19-Jun-2014

00:40

x86

Không áp dụng

Vgx.dll

11.0.9600.16672

752,640

18-Jun-2014

23:45

x86

Không áp dụng

Ieframe.dll

11.0.9600.16672

11,238,400

18-Jun-2014

23:06

x86

Không áp dụng

Ieframe.ptxml

Không áp dụng

24,486

21-Aug-2013

23:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieinstal.exe

11.0.9600.16672

469,504

18-Jun-2014

23:43

x86

Không áp dụng

Jscript9.dll

11.0.9600.16672

4,244,480

19-Jun-2014

00:11

x86

Không áp dụng

Jscript9diag.dll

11.0.9600.16672

553,472

19-Jun-2014

00:16

x86

Không áp dụng

Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản x64 dựa trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Urlmon.dll

11.0.9600.16672

1,393,664

18-Jun-2014

22:56

x64

Không áp dụng

Iexplore.exe

11.0.9600.16672

806,040

19-Jun-2014

09:10

x64

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

11.0.9600.16672

2,041,344

19-Jun-2014

00:00

Không áp dụng

Không áp dụng

Jsproxy.dll

11.0.9600.16672

53,760

19-Jun-2014

01:26

x64

Không áp dụng

Wininet.dll

11.0.9600.16672

2,334,208

18-Jun-2014

23:26

x64

Không áp dụng

Ieapfltr.dat

10.0.9301.0

616,104

26-Jul-2013

17:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

11.0.9600.16672

817,664

18-Jun-2014

22:43

x64

Không áp dụng

Dxtmsft.dll

11.0.9600.16672

452,608

19-Jun-2014

00:57

x64

Không áp dụng

Dxtrans.dll

11.0.9600.16672

292,864

19-Jun-2014

00:29

x64

Không áp dụng

F12resources.dll

11.0.9600.16672

7,211,520

19-Jun-2014

02:02

x64

Không áp dụng

F12tools.dll

11.0.9600.16672

259,072

19-Jun-2014

00:52

x64

Không áp dụng

F12.dll

11.0.9600.16672

1,739,776

19-Jun-2014

00:26

x64

Không áp dụng

Msfeeds.dll

11.0.9600.16672

627,200

19-Jun-2014

00:09

x64

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

22-Aug-2013

06:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Mshtmled.dll

11.0.9600.16672

85,504

19-Jun-2014

00:34

x64

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

3.228 người

22-Aug-2013

06:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Mshtml.dll

11.0.9600.16672

23,124,992

19-Jun-2014

02:38

x64

Không áp dụng

Mshtml.tlb

11.0.9600.16384

2,724,864

22-Aug-2013

11:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieetwcollector.exe

11.0.9600.16438

111,616

19-Oct-2013

05:37

x64

Không áp dụng

Ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.16384

4.096

22-Aug-2013

11:44

x64

Không áp dụng

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.16384

48.640

22-Aug-2013

11:21

x64

Không áp dụng

Ieproxy.dll

11.0.9600.16672

722,432

18-Jun-2014

22:33

x64

Không áp dụng

Ieshims.dll

11.0.9600.16672

353,280

18-Jun-2014

22:53

x64

Không áp dụng

Bing.ico

Không áp dụng

5,430

18-Jun-2013

14:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieunatt.exe

11.0.9600.16384

139,264

22-Aug-2013

11:03

x64

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2.956 người

19-Jun-2014

08:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows ăn discovered.wav

Không áp dụng

19,884

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Memoryanalyzer.dll

11.0.9600.16672

1,837,056

19-Jun-2014

01:13

x64

Không áp dụng

Networkinspection.dll

11.0.9600.16672

1,127,424

19-Jun-2014

00:24

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-IE-NETWORKINSPECTION_31BF3856AD364E35_11.0.9600.16672_NONE_78A0A9F8370E3CD4

Icrav03.rat

Không áp dụng

8,798

18-Jun-2013

14:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Msrating.dll

11.0.9600.16384

195,584

22-Aug-2013

10:32

x64

Không áp dụng

Ticrf.rat

Không áp dụng

1,988

18-Jun-2013

14:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Iertutil.dll

11.0.9600.16672

2,766,848

19-Jun-2014

01:38

x64

Không áp dụng

Ie4uinit.exe

11.0.9600.16672

218,624

19-Jun-2014

00:56

x64

Không áp dụng

Iernonce.dll

11.0.9600.16384

33,792

22-Aug-2013

11:10

x64

Không áp dụng

Iesetup.dll

11.0.9600.16384

66,048

22-Aug-2013

11:22

x64

Không áp dụng

Vgx.dll

11.0.9600.16672

977,408

19-Jun-2014

00:34

x64

Không áp dụng

Ieframe.dll

11.0.9600.16672

13,014,528

18-Jun-2014

23:30

x64

Không áp dụng

Ieframe.ptxml

Không áp dụng

24,486

22-Aug-2013

06:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieinstal.exe

11.0.9600.16672

482,816

19-Jun-2014

00:32

x64

Không áp dụng

Jscript9.dll

11.0.9600.16672

5,768,704

19-Jun-2014

00:38

x64

Không áp dụng

Jscript9diag.dll

11.0.9600.16672

708,608

19-Jun-2014

01:14

x64

Không áp dụng

Iexplore.exe

11.0.9600.16672

808,080

19-Jun-2014

02:55

x86

Không áp dụng

Dxtmsft.dll

11.0.9600.16672

367,616

19-Jun-2014

00:01

x86

Không áp dụng

Dxtrans.dll

11.0.9600.16672

240,640

18-Jun-2014

23:41

x86

Không áp dụng

Msfeeds.dll

11.0.9600.16672

524,288

18-Jun-2014

23:26

x86

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

21-Aug-2013

23:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Mshtmled.dll

11.0.9600.16672

69,632

18-Jun-2014

23:44

x86

Không áp dụng

Mshtml.dll

11.0.9600.16672

17,056,768

19-Jun-2014

01:11

x86

Không áp dụng

Mshtml.tlb

11.0.9600.16384

2,724,864

22-Aug-2013

04:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

3.228 người

21-Aug-2013

23:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.16384

51.200

22-Aug-2013

03:55

x86

Không áp dụng

Ieunatt.exe

11.0.9600.16384

112,128

22-Aug-2013

03:40

x86

Không áp dụng

Iernonce.dll

11.0.9600.16384

32,768

22-Aug-2013

03:45

x86

Không áp dụng

Iesetup.dll

11.0.9600.16672

61,952

19-Jun-2014

00:40

x86

Không áp dụng

Ie9props.propdesc

Không áp dụng

2,843

18-Jun-2013

12:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieframe.dll

11.0.9600.16672

11,238,400

18-Jun-2014

23:06

x86

Không áp dụng

Wow64_ieframe.ptxml

Không áp dụng

24,486

21-Aug-2013

23:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Jscript9.dll

11.0.9600.16672

4,244,480

19-Jun-2014

00:11

x86

Không áp dụng

Jscript9diag.dll

11.0.9600.16672

553,472

19-Jun-2014

00:16

x86

Không áp dụng

Urlmon.dll

11.0.9600.16672

1,156,096

18-Jun-2014

22:32

x86

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

11.0.9600.16672

1,964,032

18-Jun-2014

23:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Jsproxy.dll

11.0.9600.16384

43,008

22-Aug-2013

03:46

x86

Không áp dụng

Wininet.dll

11.0.9600.16672

1,820,160

18-Jun-2014

22:39

x86

Không áp dụng

Ieapfltr.dat

10.0.9301.0

616,104

26-Jul-2013

17:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

11.0.9600.16672

703,488

18-Jun-2014

22:33

x86

Không áp dụng

F12tools.dll

11.0.9600.16672

184,320

18-Jun-2014

23:59

x86

Không áp dụng

Ieproxy.dll

11.0.9600.16672

271,360

18-Jun-2014

22:25

x86

Không áp dụng

Ieshims.dll

11.0.9600.16672

251,392

18-Jun-2014

22:39

x86

Không áp dụng

Networkinspection.dll

11.0.9600.16672

999,936

18-Jun-2014

23:37

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-NETWORKINSPECTION_31BF3856AD364E35_11.0.9600.16672_NONE_1C820E747EB0CB9E

Icrav03.rat

Không áp dụng

8,798

18-Jun-2013

12:18

Không áp dụng

Không áp dụng

Msrating.dll

11.0.9600.16384

164,864

22-Aug-2013

03:16

x86

Không áp dụng

Ticrf.rat

Không áp dụng

1,988

18-Jun-2013

12:18

Không áp dụng

Không áp dụng

Iertutil.dll

11.0.9600.16672

2,168,832

19-Jun-2014

00:25

x86

Không áp dụng

Vgx.dll

11.0.9600.16672

752,640

18-Jun-2014

23:45

x86

Không áp dụng

Ieinstal.exe

11.0.9600.16672

469,504

18-Jun-2014

23:43

x86

Không áp dụng


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×