Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14 038. Để tìm hiểu thêm về bản tin bảo mật này:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật:
Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:
Hỗ trợ bảo mật TechNet và khắc phục sự cố

Giúp bảo vệ máy tính chạy Windows Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại:
Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:
Hỗ trợ quốc tế

THÔNG TIN VỀ TỆP

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.


 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.0.6002. 18 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 23 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Jnwdrv.dll

0.3.6002.19116

965,120

02-Jun-2014

10:30

x86

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.6001.18000

83,968

19-Jan-2008

07:34

x86

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.6000.16386

19,968

02-Nov-2006

09:46

x86

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.6000.16386

22,528

02-Nov-2006

09:46

x86

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.6002.18579

47,104

01-Feb-2012

13:58

x86

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.6002.23415

965,120

02-Jun-2014

09:47

x86

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.6002.23415

83,968

02-Jun-2014

09:47

x86

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.6002.23415

19,968

02-Jun-2014

09:47

x86

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.6002.23415

22,528

02-Jun-2014

09:47

x86

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.6002.23415

47,104

02-Jun-2014

08:38

x86

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.6002.19116

965,120

02-Jun-2014

10:30

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19116_NONE_4F79CE997BCDE602

Jnwdui.dll

0.3.6001.18000

83,968

19-Jan-2008

07:34

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19116_NONE_4F79CE997BCDE602

Jnwmon.dll

0.3.6000.16386

19,968

02-Nov-2006

09:46

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19116_NONE_4F79CE997BCDE602

Jnwppr.dll

0.3.6000.16386

22,528

02-Nov-2006

09:46

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19116_NONE_4F79CE997BCDE602

Jnwdrv.dll

0.3.6002.23415

965,120

02-Jun-2014

09:47

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23415_NONE_50026EE694EC66C3

Jnwdui.dll

0.3.6002.23415

83,968

02-Jun-2014

09:47

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23415_NONE_50026EE694EC66C3

Jnwmon.dll

0.3.6002.23415

19,968

02-Jun-2014

09:47

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23415_NONE_50026EE694EC66C3

Jnwppr.dll

0.3.6002.23415

22,528

02-Jun-2014

09:47

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23415_NONE_50026EE694EC66C3

Inkdiv.dll

6.0.6001.18000

276,992

19-Jan-2008

07:34

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.0.6002.18005

217,600

11-Apr-2009

06:28

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.0.6002.18579

1,404,928

01-Feb-2012

15:10

x86

Không áp dụng

Inkobj.mof

Không áp dụng

2,263

18-Sep-2006

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Journal.dll

6.0.6002.19116

937,472

02-Jun-2014

10:30

x86

Không áp dụng

Journal.mof

Không áp dụng

2,287

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.0.6002.18005

153.600

11-Apr-2009

06:28

x86

Không áp dụng

Inkdiv.dll

6.0.6002.23415

276,992

02-Jun-2014

09:47

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.0.6002.23415

217,600

02-Jun-2014

09:47

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.0.6002.23415

1,404,416

02-Jun-2014

09:47

x86

Không áp dụng

Inkobj.mof

Không áp dụng

2,263

08-May-2014

00:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Journal.dll

6.0.6002.23415

937,472

02-Jun-2014

09:47

x86

Không áp dụng

Journal.mof

Không áp dụng

2,287

08-May-2014

00:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.0.6002.23415

153.600

02-Jun-2014

09:48

x86

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.0.6001.18000

672,768

19-Jan-2008

07:34

x86

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.0.6002.19116

983,552

02-Jun-2014

10:30

x86

Không áp dụng

Journal.exe

6.0.6002.18005

1,850,880

11-Apr-2009

06:27

x86

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.0.6001.18000

484,352

19-Jan-2008

07:35

x86

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.0.6002.19116

1,218,048

02-Jun-2014

10:31

x86

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.0.6002.18005

47,104

11-Apr-2009

06:28

x86

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

08-May-2014

00:12

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.0.6002.23415

672,768

02-Jun-2014

09:47

x86

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.0.6002.23415

983,552

02-Jun-2014

09:47

x86

Không áp dụng

Journal.exe

6.0.6002.23415

1,850,880

02-Jun-2014

08:39

x86

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.0.6002.23415

484,352

02-Jun-2014

09:48

x86

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.0.6002.23415

1,218,048

02-Jun-2014

09:48

x86

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.0.6002.23415

47,104

02-Jun-2014

09:48

x86

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Jnwdrv.dll

0.3.6002.19116

1,487,360

02-Jun-2014

21:29

x64

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.6001.18000

98,304

19-Jan-2008

08:01

x64

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.6002.18579

24,576

01-Feb-2012

15:30

x64

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.6002.18579

27,648

01-Feb-2012

15:30

x64

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.6002.18579

49,664

01-Feb-2012

14:23

x64

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.6002.23415

1,487,360

02-Jun-2014

10:01

x64

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.6002.23415

98,304

02-Jun-2014

10:01

x64

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.6002.23415

24,576

02-Jun-2014

10:01

x64

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.6002.23415

27,648

02-Jun-2014

10:01

x64

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.6002.23415

49,664

02-Jun-2014

09:22

x64

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.6002.19116

1,487,360

02-Jun-2014

21:29

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19116_NONE_AB986A1D342B5738

Jnwdui.dll

0.3.6001.18000

98,304

19-Jan-2008

08:01

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19116_NONE_AB986A1D342B5738

Jnwmon.dll

0.3.6002.18579

24,576

01-Feb-2012

15:30

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19116_NONE_AB986A1D342B5738

Jnwppr.dll

0.3.6002.18579

27,648

01-Feb-2012

15:30

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19116_NONE_AB986A1D342B5738

Jnwdrv.dll

0.3.6002.23415

1,487,360

02-Jun-2014

10:01

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23415_NONE_AC210A6A4D49D7F9

Jnwdui.dll

0.3.6002.23415

98,304

02-Jun-2014

10:01

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23415_NONE_AC210A6A4D49D7F9

Jnwmon.dll

0.3.6002.23415

24,576

02-Jun-2014

10:01

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23415_NONE_AC210A6A4D49D7F9

Jnwppr.dll

0.3.6002.23415

27,648

02-Jun-2014

10:01

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23415_NONE_AC210A6A4D49D7F9

Inkdiv.dll

6.0.6001.18000

354,816

19-Jan-2008

08:01

x64

Không áp dụng

Inked.dll

6.0.6002.18005

276,480

11-Apr-2009

07:11

x64

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.0.6002.18005

2,107,392

11-Apr-2009

07:11

x64

Không áp dụng

Inkobj.mof

Không áp dụng

2,263

18-Sep-2006

21:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Journal.dll

6.0.6002.19116

1,435,136

02-Jun-2014

21:29

x64

Không áp dụng

Journal.mof

Không áp dụng

2,287

18-Sep-2006

21:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.0.6002.18005

177,152

11-Apr-2009

07:11

x64

Không áp dụng

Inkdiv.dll

6.0.6002.23415

354,816

02-Jun-2014

10:01

x64

Không áp dụng

Inked.dll

6.0.6002.23415

276,480

02-Jun-2014

10:01

x64

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.0.6002.23415

2,106,880

02-Jun-2014

10:01

x64

Không áp dụng

Inkobj.mof

Không áp dụng

2,263

08-May-2014

00:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Journal.dll

6.0.6002.23415

1,435,136

02-Jun-2014

10:01

x64

Không áp dụng

Journal.mof

Không áp dụng

2,287

08-May-2014

00:05

Không áp dụng

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.0.6002.23415

177,152

02-Jun-2014

10:02

x64

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

18-Sep-2006

21:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.0.6001.18000

944,640

19-Jan-2008

08:01

x64

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.0.6002.19116

1,463,808

02-Jun-2014

21:29

x64

Không áp dụng

Journal.exe

6.0.6002.18005

2,295,296

11-Apr-2009

07:10

x64

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.0.6002.18579

689,664

01-Feb-2012

15:31

x64

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.0.6002.19116

1,802,752

02-Jun-2014

21:30

x64

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.0.6002.18005

65,024

11-Apr-2009

07:11

x64

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

08-May-2014

00:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.0.6002.23415

944,640

02-Jun-2014

10:01

x64

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.0.6002.23415

1,463,808

02-Jun-2014

10:01

x64

Không áp dụng

Journal.exe

6.0.6002.23415

2,294,784

02-Jun-2014

09:23

x64

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.0.6002.23415

689,664

02-Jun-2014

10:02

x64

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.0.6002.23415

1,802,752

02-Jun-2014

10:02

x64

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.0.6002.23415

65,024

02-Jun-2014

10:02

x64

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkdiv.dll

6.0.6001.18000

276,992

19-Jan-2008

07:34

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.0.6002.18005

217,600

11-Apr-2009

06:28

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.0.6002.18579

1,404,928

01-Feb-2012

15:10

x86

Không áp dụng

Inkobj.mof

Không áp dụng

2,263

18-Sep-2006

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Journal.dll

6.0.6002.19116

937,472

02-Jun-2014

10:30

x86

Không áp dụng

Journal.mof

Không áp dụng

2,287

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.0.6002.18005

153.600

11-Apr-2009

06:28

x86

Không áp dụng

Inkdiv.dll

6.0.6002.23415

276,992

02-Jun-2014

09:47

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.0.6002.23415

217,600

02-Jun-2014

09:47

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.0.6002.23415

1,404,416

02-Jun-2014

09:47

x86

Không áp dụng

Inkobj.mof

Không áp dụng

2,263

08-May-2014

00:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Journal.dll

6.0.6002.23415

937,472

02-Jun-2014

09:47

x86

Không áp dụng

Journal.mof

Không áp dụng

2,287

08-May-2014

00:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.0.6002.23415

153.600

02-Jun-2014

09:48

x86

Không áp dụng


 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.7601.18xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.22xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Jnwdrv.dll

0.3.7601.18493

969,216

03-Jun-2014

09:29

x86

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.7600.16385

84,480

14-Jul-2009

01:15

x86

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.7600.16385

19,968

14-Jul-2009

01:15

x86

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.7600.16385

22,528

14-Jul-2009

01:15

x86

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.7600.16385

48.640

14-Jul-2009

01:14

x86

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.7601.22709

969,216

04-Jun-2014

02:10

x86

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.7600.16385

84,480

14-Jul-2009

01:15

x86

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.7600.16385

19,968

14-Jul-2009

01:15

x86

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.7600.16385

22,528

14-Jul-2009

01:15

x86

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.7600.16385

48.640

14-Jul-2009

01:14

x86

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.7601.18493

969,216

03-Jun-2014

09:29

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18493_NONE_4F480BA4DD28CA5C

Jnwdui.dll

0.3.7600.16385

84,480

14-Jul-2009

01:15

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18493_NONE_4F480BA4DD28CA5C

Jnwmon.dll

0.3.7600.16385

19,968

14-Jul-2009

01:15

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18493_NONE_4F480BA4DD28CA5C

Jnwppr.dll

0.3.7600.16385

22,528

14-Jul-2009

01:15

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18493_NONE_4F480BA4DD28CA5C

Jnwdrv.dll

0.3.7601.22709

969,216

04-Jun-2014

02:10

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22709_NONE_5038FD43F5F80105

Jnwdui.dll

0.3.7600.16385

84,480

14-Jul-2009

01:15

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22709_NONE_5038FD43F5F80105

Jnwmon.dll

0.3.7600.16385

19,968

14-Jul-2009

01:15

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22709_NONE_5038FD43F5F80105

Jnwppr.dll

0.3.7600.16385

22,528

14-Jul-2009

01:15

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22709_NONE_5038FD43F5F80105

Inkdiv.dll

6.1.7600.16385

274,944

14-Jul-2009

01:15

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.1.7600.16385

216,064

14-Jul-2009

01:15

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.1.7600.16385

1,415,168

14-Jul-2009

01:15

x86

Không áp dụng

Journal.dll

6.1.7601.18493

936,960

03-Jun-2014

09:29

x86

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.1.7600.16385

126,464

14-Jul-2009

01:16

x86

Không áp dụng

Inkdiv.dll

6.1.7600.16385

274,944

14-Jul-2009

01:15

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.1.7600.16385

216,064

14-Jul-2009

01:15

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.1.7601.22296

1,416,192

10-Apr-2013

05:14

x86

Không áp dụng

Journal.dll

6.1.7601.22709

936,960

04-Jun-2014

02:10

x86

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.1.7600.16385

126,464

14-Jul-2009

01:16

x86

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

10-Jun-2009

21:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.1.7600.16385

672,768

14-Jul-2009

01:15

x86

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.1.7601.18493

989,184

03-Jun-2014

09:29

x86

Không áp dụng

Journal.exe

6.1.7601.17514

1,785,344

20-Nov-2010

12:17

x86

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.1.7600.16385

484,352

14-Jul-2009

01:15

x86

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.1.7601.18493

1,221,632

03-Jun-2014

09:29

x86

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.1.7600.16385

47,104

14-Jul-2009

01:16

x86

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

10-Jun-2009

21:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.1.7600.16385

672,768

14-Jul-2009

01:15

x86

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.1.7601.22709

989,184

04-Jun-2014

02:10

x86

Không áp dụng

Journal.exe

6.1.7601.22296

1,785,344

10-Apr-2013

05:14

x86

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.1.7600.16385

484,352

14-Jul-2009

01:15

x86

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.1.7601.22709

1,221,632

04-Jun-2014

02:10

x86

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.1.7600.16385

47,104

14-Jul-2009

01:16

x86

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

10-Jun-2009

21:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.1.7600.16385

672,768

02-Apr-2010

03:29

x86

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.1.7601.18493

989,184

03-Jun-2014

09:29

x86

Không áp dụng

Journal.exe

6.1.7601.17514

1,785,344

20-Nov-2010

12:17

x86

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.1.7600.16385

484,352

02-Apr-2010

03:31

x86

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.1.7601.18493

1,221,632

03-Jun-2014

09:29

x86

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.1.7600.16385

47,104

02-Apr-2010

03:29

x86

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

10-Jun-2009

21:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.1.7600.16385

672,768

02-Apr-2010

03:29

x86

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.1.7601.22709

989,184

04-Jun-2014

02:10

x86

Không áp dụng

Journal.exe

6.1.7601.22296

1,785,344

10-Apr-2013

05:14

x86

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.1.7600.16385

484,352

02-Apr-2010

03:31

x86

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.1.7601.22709

1,221,632

04-Jun-2014

02:10

x86

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.1.7600.16385

47,104

02-Apr-2010

03:29

x86

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

10-Jun-2009

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Jnwdrv.dll

0.3.7601.18493

1,389,568

03-Jun-2014

10:02

x64

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.7600.16385

98,816

14-Jul-2009

01:41

x64

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.7600.16385

24,576

14-Jul-2009

01:41

x64

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.7600.16385

27,648

14-Jul-2009

01:41

x64

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.7600.16385

51.200

14-Jul-2009

01:39

x64

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.7601.22709

1,389,568

04-Jun-2014

02:34

x64

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.7600.16385

98,816

14-Jul-2009

01:41

x64

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.7600.16385

24,576

14-Jul-2009

01:41

x64

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.7600.16385

27,648

14-Jul-2009

01:41

x64

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.7600.16385

51.200

14-Jul-2009

01:39

x64

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.7601.18493

1,389,568

03-Jun-2014

10:02

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18493_NONE_AB66A72895863B92

Jnwdui.dll

0.3.7600.16385

98,816

14-Jul-2009

01:41

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18493_NONE_AB66A72895863B92

Jnwmon.dll

0.3.7600.16385

24,576

14-Jul-2009

01:41

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18493_NONE_AB66A72895863B92

Jnwppr.dll

0.3.7600.16385

27,648

14-Jul-2009

01:41

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18493_NONE_AB66A72895863B92

Jnwdrv.dll

0.3.7601.22709

1,389,568

04-Jun-2014

02:34

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22709_NONE_AC5798C7AE55723B

Jnwdui.dll

0.3.7600.16385

98,816

14-Jul-2009

01:41

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22709_NONE_AC5798C7AE55723B

Jnwmon.dll

0.3.7600.16385

24,576

14-Jul-2009

01:41

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22709_NONE_AC5798C7AE55723B

Jnwppr.dll

0.3.7600.16385

27,648

14-Jul-2009

01:41

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22709_NONE_AC5798C7AE55723B

Inkdiv.dll

6.1.7600.16385

353,280

14-Jul-2009

01:41

x64

Không áp dụng

Inked.dll

6.1.7600.16385

275,456

14-Jul-2009

01:41

x64

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.1.7600.16385

2,103,296

14-Jul-2009

01:41

x64

Không áp dụng

Journal.dll

6.1.7601.18493

1,354,240

03-Jun-2014

10:02

x64

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.1.7600.16385

169,984

14-Jul-2009

01:41

x64

Không áp dụng

Inkdiv.dll

6.1.7600.16385

353,280

14-Jul-2009

01:41

x64

Không áp dụng

Inked.dll

6.1.7600.16385

275,456

14-Jul-2009

01:41

x64

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.1.7601.22296

2,103,808

10-Apr-2013

05:21

x64

Không áp dụng

Journal.dll

6.1.7601.22709

1,354,240

04-Jun-2014

02:34

x64

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.1.7600.16385

169,984

14-Jul-2009

01:41

x64

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

10-Jun-2009

20:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.1.7600.16385

929,792

14-Jul-2009

01:41

x64

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.1.7601.18493

1,380,864

03-Jun-2014

10:02

x64

Không áp dụng

Journal.exe

6.1.7601.17514

2,164,224

20-Nov-2010

13:24

x64

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.1.7600.16385

668,672

14-Jul-2009

01:41

x64

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.1.7601.18493

1,719,296

03-Jun-2014

10:02

x64

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.1.7600.16385

62,976

14-Jul-2009

01:41

x64

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

10-Jun-2009

20:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.1.7600.16385

929,792

14-Jul-2009

01:41

x64

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.1.7601.22709

1,380,864

04-Jun-2014

02:34

x64

Không áp dụng

Journal.exe

6.1.7601.22296

2,163,712

10-Apr-2013

05:20

x64

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.1.7600.16385

668,672

14-Jul-2009

01:41

x64

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.1.7601.22709

1,719,296

04-Jun-2014

02:34

x64

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.1.7600.16385

62,976

14-Jul-2009

01:41

x64

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

10-Jun-2009

20:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.1.7600.16385

929,792

02-Apr-2010

03:46

x64

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.1.7601.18493

1,380,864

03-Jun-2014

10:02

x64

Không áp dụng

Journal.exe

6.1.7601.17514

2,164,224

20-Nov-2010

13:24

x64

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.1.7600.16385

668,672

02-Apr-2010

03:49

x64

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.1.7601.18493

1,719,296

03-Jun-2014

10:02

x64

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.1.7600.16385

62,976

02-Apr-2010

03:46

x64

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

10-Jun-2009

20:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.1.7600.16385

929,792

02-Apr-2010

03:46

x64

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.1.7601.22709

1,380,864

04-Jun-2014

02:34

x64

Không áp dụng

Journal.exe

6.1.7601.22296

2,163,712

10-Apr-2013

05:20

x64

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.1.7600.16385

668,672

02-Apr-2010

03:49

x64

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.1.7601.22709

1,719,296

04-Jun-2014

02:34

x64

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.1.7600.16385

62,976

02-Apr-2010

03:46

x64

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

10-Jun-2009

20:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkdiv.dll

6.1.7600.16385

274,944

14-Jul-2009

01:15

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.1.7600.16385

216,064

14-Jul-2009

01:15

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.1.7600.16385

1,415,168

14-Jul-2009

01:15

x86

Không áp dụng

Journal.dll

6.1.7601.18493

936,960

03-Jun-2014

09:29

x86

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.1.7600.16385

126,464

14-Jul-2009

01:16

x86

Không áp dụng

Inkdiv.dll

6.1.7600.16385

274,944

14-Jul-2009

01:15

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.1.7600.16385

216,064

14-Jul-2009

01:15

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.1.7601.22296

1,416,192

10-Apr-2013

05:14

x86

Không áp dụng

Journal.dll

6.1.7601.22709

936,960

04-Jun-2014

02:10

x86

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.1.7600.16385

126,464

14-Jul-2009

01:16

x86

Không áp dụng


 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.2.920 0.16 xxx

  Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.20 xxx

  Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 8

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Jnwdrv.dll

0.3.9200.17016

1,086,464

02-Jun-2014

22:42

x86

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.9200.16384

169,472

26-Jul-2012

03:18

x86

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.9200.16384

19,968

26-Jul-2012

03:18

x86

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.9200.16384

23,040

26-Jul-2012

03:18

x86

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.9200.16384

47,104

26-Jul-2012

03:20

x86

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.9200.21135

1,086,464

02-Jun-2014

22:38

x86

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.9200.16384

169,472

26-Jul-2012

03:18

x86

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.9200.16384

19,968

26-Jul-2012

03:18

x86

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.9200.16384

23,040

26-Jul-2012

03:18

x86

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.9200.16384

47,104

26-Jul-2012

03:20

x86

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.9200.17016

1,086,464

02-Jun-2014

22:42

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17017_NONE_4A91D9CA4FD03E01

Jnwdui.dll

0.3.9200.16384

169,472

26-Jul-2012

03:18

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17017_NONE_4A91D9CA4FD03E01

Jnwmon.dll

0.3.9200.16384

19,968

26-Jul-2012

03:18

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17017_NONE_4A91D9CA4FD03E01

Jnwppr.dll

0.3.9200.16384

23,040

26-Jul-2012

03:18

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17017_NONE_4A91D9CA4FD03E01

Jnwdrv.dll

0.3.9200.21135

1,086,464

02-Jun-2014

22:38

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21136_NONE_4B04D67368FEFC56

Jnwdui.dll

0.3.9200.16384

169,472

26-Jul-2012

03:18

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21136_NONE_4B04D67368FEFC56

Jnwmon.dll

0.3.9200.16384

19,968

26-Jul-2012

03:18

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21136_NONE_4B04D67368FEFC56

Jnwppr.dll

0.3.9200.16384

23,040

26-Jul-2012

03:18

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21136_NONE_4B04D67368FEFC56

Inkdiv.dll

6.2.9200.16384

275,968

26-Jul-2012

03:18

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.2.9200.16384

220,672

26-Jul-2012

03:18

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.2.9200.17016

1,413,632

02-Jun-2014

22:42

x86

Không áp dụng

Journal.dll

6.2.9200.17016

1,029,120

02-Jun-2014

22:42

x86

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.2.9200.16384

110,592

26-Jul-2012

03:19

x86

Không áp dụng

Inkdiv.dll

6.2.9200.16384

275,968

26-Jul-2012

03:18

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.2.9200.16384

220,672

26-Jul-2012

03:18

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.2.9200.21135

1,413,632

02-Jun-2014

22:38

x86

Không áp dụng

Journal.dll

6.2.9200.21135

1,029,120

02-Jun-2014

22:38

x86

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.2.9200.16384

110,592

26-Jul-2012

03:19

x86

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.2.9200.16384

701,440

26-Jul-2012

03:18

x86

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.2.9200.17016

1,063,936

02-Jun-2014

22:42

x86

Không áp dụng

Journal.exe

6.2.9200.16384

1,924,096

26-Jul-2012

03:20

x86

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.2.9200.16384

479,232

26-Jul-2012

03:19

x86

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.2.9200.17016

1,303,040

02-Jun-2014

22:42

x86

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.2.9200.16384

47,104

26-Jul-2012

03:19

x86

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows journal.lnk

Không áp dụng

1.156 người

25-Jul-2012

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.2.9200.16384

701,440

26-Jul-2012

03:18

x86

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.2.9200.21135

1,063,936

02-Jun-2014

22:38

x86

Không áp dụng

Journal.exe

6.2.9200.16384

1,924,096

26-Jul-2012

03:20

x86

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.2.9200.16384

479,232

26-Jul-2012

03:19

x86

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.2.9200.21135

1,303,040

02-Jun-2014

22:38

x86

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.2.9200.16384

47,104

26-Jul-2012

03:19

x86

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows journal.lnk

Không áp dụng

1.156 người

25-Jul-2012

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8 và Windows Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Jnwdrv.dll

0.3.9200.17016

1,318,912

02-Jun-2014

22:33

x64

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.9200.16384

174,592

26-Jul-2012

03:05

x64

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.9200.16384

25.600

26-Jul-2012

03:05

x64

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.9200.16384

27,648

26-Jul-2012

03:05

x64

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.9200.16384

50,688

26-Jul-2012

03:08

x64

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.9200.21135

1,318,912

03-Jun-2014

00:03

x64

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.9200.16384

174,592

26-Jul-2012

03:05

x64

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.9200.16384

25.600

26-Jul-2012

03:05

x64

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.9200.16384

27,648

26-Jul-2012

03:05

x64

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.9200.16384

50,688

26-Jul-2012

03:08

x64

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.9200.17016

1,318,912

02-Jun-2014

22:33

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17017_NONE_A6B0754E082DAF37

Jnwdui.dll

0.3.9200.16384

174,592

26-Jul-2012

03:05

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17017_NONE_A6B0754E082DAF37

Jnwmon.dll

0.3.9200.16384

25.600

26-Jul-2012

03:05

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17017_NONE_A6B0754E082DAF37

Jnwppr.dll

0.3.9200.16384

27,648

26-Jul-2012

03:05

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17017_NONE_A6B0754E082DAF37

Jnwdrv.dll

0.3.9200.21135

1,318,912

03-Jun-2014

00:03

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21136_NONE_A72371F7215C6D8C

Jnwdui.dll

0.3.9200.16384

174,592

26-Jul-2012

03:05

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21136_NONE_A72371F7215C6D8C

Jnwmon.dll

0.3.9200.16384

25.600

26-Jul-2012

03:05

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21136_NONE_A72371F7215C6D8C

Jnwppr.dll

0.3.9200.16384

27,648

26-Jul-2012

03:05

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21136_NONE_A72371F7215C6D8C

Inkdiv.dll

6.2.9200.17016

336,384

02-Jun-2014

22:33

x64

Không áp dụng

Inked.dll

6.2.9200.17016

265,216

02-Jun-2014

22:33

x64

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.2.9200.16579

2,035,200

10-Apr-2013

22:35

x64

Không áp dụng

Journal.dll

6.2.9200.17016

1,272,320

02-Jun-2014

22:33

x64

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.2.9200.16384

166,912

26-Jul-2012

03:07

x64

Không áp dụng

Inkdiv.dll

6.2.9200.21135

336,384

03-Jun-2014

00:03

x64

Không áp dụng

Inked.dll

6.2.9200.21135

265,216

03-Jun-2014

00:03

x64

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.2.9200.20682

2,034,688

10-Apr-2013

22:33

x64

Không áp dụng

Journal.dll

6.2.9200.21135

1,272,320

03-Jun-2014

00:03

x64

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.2.9200.16384

166,912

26-Jul-2012

03:07

x64

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.2.9200.17016

881,152

02-Jun-2014

22:33

x64

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.2.9200.17016

1,306,624

02-Jun-2014

22:33

x64

Không áp dụng

Journal.exe

6.2.9200.16384

2,190,336

26-Jul-2012

03:08

x64

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.2.9200.17016

627,712

02-Jun-2014

22:33

x64

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.2.9200.17016

1,617,920

02-Jun-2014

22:33

x64

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.2.9200.16384

60,928

26-Jul-2012

03:06

x64

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows journal.lnk

Không áp dụng

1.156 người

25-Jul-2012

20:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.2.9200.21135

881,152

03-Jun-2014

00:03

x64

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.2.9200.21135

1,306,624

03-Jun-2014

00:03

x64

Không áp dụng

Journal.exe

6.2.9200.16384

2,190,336

26-Jul-2012

03:08

x64

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.2.9200.21135

627,712

03-Jun-2014

00:03

x64

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.2.9200.21135

1,617,920

03-Jun-2014

00:04

x64

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.2.9200.16384

60,928

26-Jul-2012

03:06

x64

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows journal.lnk

Không áp dụng

1.156 người

25-Jul-2012

20:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkdiv.dll

6.2.9200.16384

275,968

26-Jul-2012

03:18

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.2.9200.16384

220,672

26-Jul-2012

03:18

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.2.9200.17016

1,413,632

02-Jun-2014

22:42

x86

Không áp dụng

Journal.dll

6.2.9200.17016

1,029,120

02-Jun-2014

22:42

x86

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.2.9200.16384

110,592

26-Jul-2012

03:19

x86

Không áp dụng

Inkdiv.dll

6.2.9200.16384

275,968

26-Jul-2012

03:18

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.2.9200.16384

220,672

26-Jul-2012

03:18

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.2.9200.21135

1,413,632

02-Jun-2014

22:38

x86

Không áp dụng

Journal.dll

6.2.9200.21135

1,029,120

02-Jun-2014

22:38

x86

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.2.9200.16384

110,592

26-Jul-2012

03:19

x86

Không áp dụng


Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Jnwdrv.dll

0.3.9600.17195

1,102,336

31-May-2014

04:26

x86

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.9600.16384

143,360

22-Aug-2013

03:34

x86

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.9600.16384

20,480

22-Aug-2013

04:03

x86

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.9600.16384

24,064

22-Aug-2013

04:06

x86

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.9600.16384

48,128

22-Aug-2013

03:36

x86

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.9600.17195

1,102,336

31-May-2014

04:26

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.3.9600.17197_NONE_E23014F69A43EB2D

Jnwdui.dll

0.3.9600.16384

143,360

22-Aug-2013

03:34

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.3.9600.17197_NONE_E23014F69A43EB2D

Jnwmon.dll

0.3.9600.16384

20,480

22-Aug-2013

04:03

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.3.9600.17197_NONE_E23014F69A43EB2D

Jnwppr.dll

0.3.9600.16384

24,064

22-Aug-2013

04:06

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.3.9600.17197_NONE_E23014F69A43EB2D

Inkdiv.dll

6.3.9600.16384

293,888

22-Aug-2013

02:44

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.3.9600.16384

220,160

22-Aug-2013

02:45

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.3.9600.17195

1,498,112

31-May-2014

03:26

x86

Không áp dụng

Journal.dll

6.3.9600.17195

1,037,312

31-May-2014

02:56

x86

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.3.9600.16384

111,616

22-Aug-2013

02:45

x86

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

18-Jun-2013

12:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.3.9600.16384

668,160

22-Aug-2013

03:50

x86

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.3.9600.17195

1,070,080

31-May-2014

04:28

x86

Không áp dụng

Journal.exe

6.3.9600.16384

1,856,512

22-Aug-2013

03:11

x86

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.3.9600.17195

481,280

31-May-2014

04:42

x86

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.3.9600.17195

1,311,232

31-May-2014

04:11

x86

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.3.9600.16384

45,056

22-Aug-2013

03:48

x86

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows journal.lnk

Không áp dụng

1.156 người

21-Aug-2013

23:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Jnwdrv.dll

0.3.9600.17195

1,275,392

31-May-2014

05:10

x64

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.9600.16384

150,528

22-Aug-2013

10:57

x64

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.9600.16384

25.600

22-Aug-2013

11:31

x64

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.9600.17195

27,136

31-May-2014

06:23

x64

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.9600.16384

50,176

22-Aug-2013

11:00

x64

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.9600.17195

1,275,392

31-May-2014

05:10

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.3.9600.17197_NONE_3E4EB07A52A15C63

Jnwdui.dll

0.3.9600.16384

150,528

22-Aug-2013

10:57

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.3.9600.17197_NONE_3E4EB07A52A15C63

Jnwmon.dll

0.3.9600.16384

25.600

22-Aug-2013

11:31

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.3.9600.17197_NONE_3E4EB07A52A15C63

Jnwppr.dll

0.3.9600.17195

27,136

31-May-2014

06:23

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.3.9600.17197_NONE_3E4EB07A52A15C63

Inkdiv.dll

6.3.9600.16384

355,328

22-Aug-2013

09:49

x64

Không áp dụng

Inked.dll

6.3.9600.16384

257,536

22-Aug-2013

09:51

x64

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.3.9600.17195

2,028,544

31-May-2014

03:50

x64

Không áp dụng

Journal.dll

6.3.9600.17195

1,228,800

31-May-2014

03:07

x64

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.3.9600.16384

147,968

22-Aug-2013

09:51

x64

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.3.9600.16384

836,608

22-Aug-2013

11:16

x64

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.3.9600.17195

1,259,520

31-May-2014

05:14

x64

Không áp dụng

Journal.exe

6.3.9600.17195

2,095,616

31-May-2014

04:48

x64

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.3.9600.17195

621,056

31-May-2014

05:31

x64

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.3.9600.17195

1,569,792

31-May-2014

04:52

x64

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.3.9600.16384

56,832

22-Aug-2013

11:15

x64

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows journal.lnk

Không áp dụng

1.156 người

22-Aug-2013

06:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkdiv.dll

6.3.9600.16384

293,888

22-Aug-2013

02:44

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.3.9600.16384

220,160

22-Aug-2013

02:45

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.3.9600.17195

1,498,112

31-May-2014

03:26

x86

Không áp dụng

Journal.dll

6.3.9600.17195

1,037,312

31-May-2014

02:56

x86

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.3.9600.16384

111,616

22-Aug-2013

02:45

x86

Không áp dụng


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×