GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14-038. Để tìm hiểu thêm về bản tin bảo mật này:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật:
Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:
Hỗ trợ bảo mật TechNet và khắc phục sự cố

Giúp bảo vệ máy tính chạy Windows Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại:
Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:
Hỗ trợ quốc tế

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Jnwdrv.dll

0.3.9600.16670

1,102,336

08-Jun-2014

20:46

x86

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.9600.16384

143,360

22-Aug-2013

03:34

x86

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.9600.16384

20,480

22-Aug-2013

04:03

x86

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.9600.16384

24,064

22-Aug-2013

04:06

x86

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.9600.16384

48,128

22-Aug-2013

03:36

x86

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.9600.16670

1,102,336

08-Jun-2014

20:46

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.3.9600.16670_NONE_E23ED30E9A39DA0C

Jnwdui.dll

0.3.9600.16384

143,360

22-Aug-2013

03:34

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.3.9600.16670_NONE_E23ED30E9A39DA0C

Jnwmon.dll

0.3.9600.16384

20,480

22-Aug-2013

04:03

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.3.9600.16670_NONE_E23ED30E9A39DA0C

Jnwppr.dll

0.3.9600.16384

24,064

22-Aug-2013

04:06

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.3.9600.16670_NONE_E23ED30E9A39DA0C

Inkdiv.dll

6.3.9600.16384

293,888

22-Aug-2013

02:44

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.3.9600.16384

220,160

22-Aug-2013

02:45

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.3.9600.16384

1,497,600

22-Aug-2013

02:43

x86

Không áp dụng

Journal.dll

6.3.9600.16670

1,037,312

08-Jun-2014

19:21

x86

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.3.9600.16384

111,616

22-Aug-2013

02:45

x86

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

18-Jun-2013

12:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.3.9600.16384

668,160

22-Aug-2013

03:50

x86

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.3.9600.16670

1,070,080

08-Jun-2014

20:48

x86

Không áp dụng

Journal.exe

6.3.9600.16670

1,856,512

08-Jun-2014

20:27

x86

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.3.9600.16670

481,280

08-Jun-2014

21:02

x86

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.3.9600.16670

1,311,232

08-Jun-2014

20:31

x86

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.3.9600.16384

45,056

22-Aug-2013

03:48

x86

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows journal.lnk

Không áp dụng

1.156 người

21-Aug-2013

23:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Jnwdrv.dll

0.3.9600.16670

1,275,392

08-Jun-2014

21:23

x64

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.9600.16384

150,528

22-Aug-2013

10:57

x64

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.9600.16384

25.600

22-Aug-2013

11:31

x64

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.9600.16384

27,136

22-Aug-2013

11:35

x64

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.9600.16384

50,176

22-Aug-2013

11:00

x64

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.9600.16670

1,275,392

08-Jun-2014

21:23

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.3.9600.16670_NONE_3E5D6E9252974B42

Jnwdui.dll

0.3.9600.16384

150,528

22-Aug-2013

10:57

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.3.9600.16670_NONE_3E5D6E9252974B42

Jnwmon.dll

0.3.9600.16384

25.600

22-Aug-2013

11:31

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.3.9600.16670_NONE_3E5D6E9252974B42

Jnwppr.dll

0.3.9600.16384

27,136

22-Aug-2013

11:35

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE_31BF3856AD364E35_6.3.9600.16670_NONE_3E5D6E9252974B42

Inkdiv.dll

6.3.9600.16384

355,328

22-Aug-2013

09:49

x64

Không áp dụng

Inked.dll

6.3.9600.16384

257,536

22-Aug-2013

09:51

x64

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.3.9600.16384

2,028,544

22-Aug-2013

09:47

x64

Không áp dụng

Journal.dll

6.3.9600.16670

1,228,800

08-Jun-2014

19:22

x64

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.3.9600.16384

147,968

22-Aug-2013

09:51

x64

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.3.9600.16384

836,608

22-Aug-2013

11:16

x64

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.3.9600.16670

1,259,520

08-Jun-2014

21:27

x64

Không áp dụng

Journal.exe

6.3.9600.16670

2,095,616

08-Jun-2014

21:01

x64

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.3.9600.16670

621,056

08-Jun-2014

21:44

x64

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.3.9600.16670

1,569,792

08-Jun-2014

21:05

x64

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.3.9600.16384

56,832

22-Aug-2013

11:15

x64

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows journal.lnk

Không áp dụng

1.156 người

22-Aug-2013

06:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkdiv.dll

6.3.9600.16384

293,888

22-Aug-2013

02:44

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.3.9600.16384

220,160

22-Aug-2013

02:45

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.3.9600.16384

1,497,600

22-Aug-2013

02:43

x86

Không áp dụng

Journal.dll

6.3.9600.16670

1,037,312

08-Jun-2014

19:21

x86

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.3.9600.16384

111,616

22-Aug-2013

02:45

x86

Không áp dụng


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×