Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Cập Nhật bảo mật này lỗ hổng bảo mật trong Windows có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu kẻ tấn công sử dụng một lỗ hổng trong trình toàn vẹn thấp để thực hiện các màn hình bàn phím (OSK) và tải lên một chương trình đặc biệt crafted hệ thống đích.

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14-039. Để tìm hiểu thêm về bản tin bảo mật này:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:
Hỗ trợ bảo mật TechNet và khắc phục sự cố

Giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: vi-rút và Trung tâm giải pháp bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:
Hỗ trợ quốc tế

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ehskb.dll

6.3.9600.16671

343,552

11-Jun-2014

06:29

x86

Trên màn hình keyboard.lnk

Không áp dụng

1.106

21-Aug-2013

23:41

Không áp dụng

Osk.exe

6.3.9600.16672

773,632

18-Jun-2014

23:47

x86

Boxed-correct.avi

Không áp dụng

111,320

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Boxed-delete.avi

Không áp dụng

48,936

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Boxed-join.avi

Không áp dụng

46,622

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Boxed-split.avi

Không áp dụng

84,190

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Correct.avi

Không áp dụng

180,172

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Delete.avi

Không áp dụng

208,408

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Join.avi

Không áp dụng

199,994

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Split.avi

Không áp dụng

181,964

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Tabletpcinputpanel-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3,004

11-Jun-2014

09:43

Không áp dụng

Tabtip.exe

6.3.9600.16671

296,960

11-Jun-2014

09:43

x86

Tipband.dll

6.3.9600.16671

86,016

11-Jun-2014

06:44

x86

Tipres.dll

6.3.9600.16671

70,144

11-Jun-2014

07:20

x86

Tipskins.dll

6.3.9600.16671

2,236,416

11-Jun-2014

04:36

x86

Auxbase.xml

Không áp dụng

1.434 người

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Auxpad.xml

Không áp dụng

212

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Base.xml

Không áp dụng

3,333

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Basealtgr_rtl.xml

Không áp dụng

247

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Base_altgr.xml

Không áp dụng

3.524 người

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Base_ca.xml

Không áp dụng

3,529

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Base_heb.xml

Không áp dụng

738

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Base_jpn.xml

Không áp dụng

804

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Base_kor.xml

Không áp dụng

488

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Base_rtl.xml

Không áp dụng

617

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Ea-sym.xml

Không áp dụng

694

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Ea.xml

Không áp dụng

384

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Insert.xml

Không áp dụng

215

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Insertbase.xml

Không áp dụng

903

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Ja-jp-sym.xml

Không áp dụng

805

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Ja-jp.xml

Không áp dụng

16,616

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Keypad.xml

Không áp dụng

693

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Keypadbase.xml

Không áp dụng

903

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Ko-kr.xml

Không áp dụng

15,097

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Kor-kor.xml

Không áp dụng

392

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Main.xml

Không áp dụng

44,506

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Oskclearui.xml

Không áp dụng

221

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Oskclearuibase.xml

Không áp dụng

737

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Oskmenu.xml

Không áp dụng

215

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Oskmenubase.xml

Không áp dụng

471

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Osknav.xml

Không áp dụng

213

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Osknavbase.xml

Không áp dụng

1,069

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Osknumpad.xml

Không áp dụng

219

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Osknumpadbase.xml

Không áp dụng

1.437 người

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Oskpred.xml

Không áp dụng

215

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Oskpredbase.xml

Không áp dụng

924

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Symbase.xml

Không áp dụng

3,823

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Symbols.xml

Không áp dụng

591

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Tabskb.dll

6.3.9600.16671

859,648

11-Jun-2014

05:05

x86

Zh-changjei.xml

Không áp dụng

9.803 người

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Zh-dayi.xml

Không áp dụng

11,067

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Zh-phonetic.xml

Không áp dụng

10,947

18-Jun-2013

12:35

Không áp dụng

Win32k.ptxml

Không áp dụng

4,213

21-Aug-2013

23:39

Không áp dụng

Win32k.sys

6.3.9600.16671

3,488,256

11-Jun-2014

07:15

x86

Đối với tất cả phiên bản x 64 chạy Windows 8.1 hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ehskb.dll

6.3.9600.16671

396,288

11-Jun-2014

07:26

x64

Trên màn hình keyboard.lnk

Không áp dụng

1.106

22-Aug-2013

06:46

Không áp dụng

Osk.exe

6.3.9600.16672

827,392

19-Jun-2014

00:37

x64

Boxed-correct.avi

Không áp dụng

111,320

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Boxed-delete.avi

Không áp dụng

48,936

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Boxed-join.avi

Không áp dụng

46,622

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Boxed-split.avi

Không áp dụng

84,190

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Correct.avi

Không áp dụng

180,172

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Delete.avi

Không áp dụng

208,408

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Join.avi

Không áp dụng

199,994

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Split.avi

Không áp dụng

181,964

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Tabletpcinputpanel-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3,004

11-Jun-2014

14:25

Không áp dụng

Tabtip.exe

6.3.9600.16671

349,688

11-Jun-2014

14:26

x64

Tipband.dll

6.3.9600.16671

97,792

11-Jun-2014

07:44

x64

Tipres.dll

6.3.9600.16671

70,144

11-Jun-2014

08:26

x64

Tipskins.dll

6.3.9600.16671

2,717,184

11-Jun-2014

04:43

x64

Auxbase.xml

Không áp dụng

1.434 người

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Auxpad.xml

Không áp dụng

212

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Base.xml

Không áp dụng

3,333

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Basealtgr_rtl.xml

Không áp dụng

247

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Base_altgr.xml

Không áp dụng

3.524 người

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Base_ca.xml

Không áp dụng

3,529

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Base_heb.xml

Không áp dụng

738

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Base_jpn.xml

Không áp dụng

804

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Base_kor.xml

Không áp dụng

488

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Base_rtl.xml

Không áp dụng

617

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Ea-sym.xml

Không áp dụng

694

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Ea.xml

Không áp dụng

384

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Insert.xml

Không áp dụng

215

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Insertbase.xml

Không áp dụng

903

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Ja-jp-sym.xml

Không áp dụng

805

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Ja-jp.xml

Không áp dụng

16,616

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Keypad.xml

Không áp dụng

693

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Keypadbase.xml

Không áp dụng

903

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Ko-kr.xml

Không áp dụng

15,097

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Kor-kor.xml

Không áp dụng

392

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Main.xml

Không áp dụng

44,506

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Oskclearui.xml

Không áp dụng

221

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Oskclearuibase.xml

Không áp dụng

737

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Oskmenu.xml

Không áp dụng

215

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Oskmenubase.xml

Không áp dụng

471

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Osknav.xml

Không áp dụng

213

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Osknavbase.xml

Không áp dụng

1,069

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Osknumpad.xml

Không áp dụng

219

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Osknumpadbase.xml

Không áp dụng

1.437 người

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Oskpred.xml

Không áp dụng

215

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Oskpredbase.xml

Không áp dụng

924

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Symbase.xml

Không áp dụng

3,823

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Symbols.xml

Không áp dụng

591

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Tabskb.dll

6.3.9600.16671

921,600

11-Jun-2014

05:30

x64

Zh-changjei.xml

Không áp dụng

9.803 người

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Zh-dayi.xml

Không áp dụng

11,067

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Zh-phonetic.xml

Không áp dụng

10,947

18-Jun-2013

14:56

Không áp dụng

Win32k.ptxml

Không áp dụng

4,213

22-Aug-2013

06:44

Không áp dụng

Win32k.sys

6.3.9600.16671

4,189,184

11-Jun-2014

08:21

x64

Osk.exe

6.3.9600.16672

773,632

18-Jun-2014

23:47

x86

Tabtip32.exe

6.3.9600.16384

21,184

22-Aug-2013

05:26

x86

Wow64_win32k.ptxml

Không áp dụng

4,213

21-Aug-2013

23:39

Không áp dụng


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×