MS14-041: Lỗ hổng trong DirectShow có thể cho phép nâng cao đặc quyền: ngày 8 tháng 4 năm 2014

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14-041. Để tìm hiểu thêm về bản tin bảo mật này:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật:
Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:
Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính chạy Windows Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại:
Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:
Hỗ trợ quốc tế

Thông tin

Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề. Nếu đây là trường hợp, vấn đề được liệt kê bên dưới mỗi liên kết bài viết.

  • 2972280 MS14-041: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho DirectShow: ngày 8 tháng 4 năm 2014

  • 2973932 MS14-041: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho hệ thống DirectShow không có bản Cập Nhật 2919355 cài đặt: ngày 8 tháng 4 năm 2014

THÔNG TIN VỀ TỆP

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.


Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows6.0-KB2972280-x64.msu

3EC99AEA91BC4FFB89B7A5899C2A5B157156FFB1

B3B1B702A4B107E068FA4FF5FADFB95C673BC8A4D182DCF46A1A0D4285C02700

Windows6.0-KB2972280-x86.msu

C6D5BD404D9F22633EA5C8468DA238C935DC625B

0631D78A2B0192271904D3871AEAD7CC985C127792B3732B0B43BB4F78A23B5C

Windows6.1-KB2972280-x64.msu

27C97249BE15ED3AF131B517A0473EBF3148F96E

CBD8771C636FC789D1369E0ECC24F1FE4F56A730D1091A947A4D999B9C0A5A11

Windows6.1-KB2972280-x86.msu

9FE4C6F00EA7225F410BA8A7AB00E1D44FD76F88

D9545C803E628E300F484E92BB3CA4AEDD7204EAE510147F1C1A0338CBC05EAA

Windows8-RT-KB2972280-x64.msu

4AADD2315DA6DB9AEFE3AED064CB579F8DC09521

AF5A8D17EB8E99D55FD771C2DF1E4BEFB03EBC440E091CAC530B53D9D0D62C50

Windows8-RT-KB2972280-x86.msu

D96A476E7060B77C9DDDC30DC3E6EFB98ED3B8AB

6B9F785375BF3033BA514568A53A2BB615D0DE0B6F13B1FE15261EABA88FC60D

Windows8.1-KB2972280-x64.msu

2C34E203C4EA463FB2191AE7E50677D484C92F90

698EF3B375CB9E50E292781E55F06E80AE64EDA8E4AC76525D3589E1EDBC4576

Windows8.1-KB2972280-x86.msu

A6579DA68AE6FDEA146D74E6A9FD0F91E280B0F6

723A4374B8CCB60740186742FF7D4826887A283826B9A8D919021952006E44F2

Windows8.1-KB2973932-x64.msu

6677817C57D4865198212895A8E59702CACCC2D1

531874ADC4D025AD4D9F1CF2DF2532BED9713C2AA8DA2861089BE1D876C13091

Windows8.1-KB2973932-x86.msu

453DC12F8F6F0A968EDEC077BC71C8DEDCE0980D

BB93E08993419AF8251DF94613E6505FA89F93B31C61112008C2F90ACDE52F27


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×