Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14-078. Để tìm hiểu thêm về bản tin bảo mật này:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật:
Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:
Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại:
Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:
Hỗ trợ quốc tế

THÔNG TIN VỀ TỆP

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.


 • Các tệp áp dụng cho một mốc cụ thể (SPn) và chi nhánh dịch vụ (QFE, GDR) được ghi trong cột "Yêu cầu SP" và "Chi nhánh dịch vụ".

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ QFE còn chứa các hotfix.

 • Ngoài các tập tin được liệt kê trong các bảng, Cập nhật phần mềm này cũng cài đặt một tập tin danh mục bảo mật liên quan (KBsố.cat) được ký bằng chữ ký số Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2003

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Spuninst.exe

6.3.4.1

293,168

02-Sep-2014

22:24

x64

Không có

Không áp dụng

Imjp81k.dll

8.1.7103.0

1,107,456

02-Sep-2014

22:23

x64

SP2

SP2QFE\LANG

Imjpdsvr.exe

8.1.7103.0

141,824

02-Sep-2014

22:23

x64

SP

SP2QFE\LANG

Imjputy.exe

8.1.7103.0

274,944

02-Sep-2014

22:23

x64

SP

SP2QFE\LANG

Imjputyc.dll

8.1.7103.0

327,680

02-Sep-2014

22:23

x64

SP

SP2QFE\LANG

Wimjp81k.dll

8.1.7103.0

696,320

02-Sep-2014

22:23

x86

SP2

SP2QFE\WOW\LANG

Wimjpdsvr.exe

8.1.7103.0

86,016

02-Sep-2014

22:23

x86

SP

SP2QFE\WOW\LANG

Wimjputy.exe

8.1.7103.0

180,224

02-Sep-2014

22:23

x86

SP

SP2QFE\WOW\LANG

Wimjputyc.dll

8.1.7103.0

234,496

02-Sep-2014

22:23

x86

SP

SP2QFE\WOW\LANG

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows Server 2003

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Spuninst.exe

6.3.4.1

221,488

16-May-2014

03:14

x86

Không có

Không áp dụng

Imjp81k.dll

8.1.7103.0

696,320

02-Sep-2014

22:16

x86

SP2

SP2QFE\LANG

Imjpdsvr.exe

8.1.7103.0

86,016

29-Aug-2014

23:55

x86

SP

SP2QFE\LANG

Imjputy.exe

8.1.7103.0

180,224

29-Aug-2014

23:55

x86

SP

SP2QFE\LANG

Imjputyc.dll

8.1.7103.0

234,496

02-Sep-2014

22:16

x86

SP

SP2QFE\LANG

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2003

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Spuninst.exe

6.3.4.1

501,552

02-Sep-2014

22:24

IA-64

Không có

Không áp dụng

Imjp81k.dll

8.1.7103.0

2,219,008

02-Sep-2014

22:22

IA-64

SP2

SP2QFE\LANG

Imjpdsvr.exe

8.1.7103.0

307,200

02-Sep-2014

22:22

IA-64

SP

SP2QFE\LANG

Imjputy.exe

8.1.7103.0

467,456

02-Sep-2014

22:22

IA-64

SP

SP2QFE\LANG

Imjputyc.dll

8.1.7103.0

559,104

02-Sep-2014

22:22

IA-64

SP

SP2QFE\LANG

Wimjp81k.dll

8.1.7103.0

696,320

02-Sep-2014

22:22

x86

SP2

SP2QFE\WOW\LANG

Wimjpdsvr.exe

8.1.7103.0

86,016

02-Sep-2014

22:22

x86

SP

SP2QFE\WOW\LANG

Wimjputy.exe

8.1.7103.0

180,224

02-Sep-2014

22:22

x86

SP

SP2QFE\WOW\LANG

Wimjputyc.dll

8.1.7103.0

234,496

02-Sep-2014

22:22

x86

SP

SP2QFE\WOW\LANG


 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.0.6002. 18 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 23 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Imjpuexc.exe

10.0.6002.19154

105,984

12-Aug-2014

00:49

x86

Imjpuexc.exe

10.0.6002.23459

105,984

12-Aug-2014

00:46

x86

Imjputyc.dll

10.0.6002.19154

278,016

12-Aug-2014

02:25

x86

Imjputyc.dll

10.0.6002.23459

278,016

12-Aug-2014

01:59

x86

Imjp10k.dll

10.0.6002.19154

729,600

12-Aug-2014

02:25

x86

Imjpdsvr.exe

10.0.6002.18005

59,392

11-Apr-2009

06:27

x86

Imjpgn.grm

10.0.2628.0

821,992

18-Sep-2006

21:40

Không áp dụng

Imjpmgr.exe

10.0.6002.18005

60,416

11-Apr-2009

06:27

x86

Imjp10k.dll

10.0.6002.23459

729,600

12-Aug-2014

01:59

x86

Imjpdsvr.exe

10.0.6002.23459

59,392

12-Aug-2014

00:46

x86

Imjpgn.grm

10.0.2628.0

821,992

07-May-2014

23:53

Không áp dụng

Imjpmgr.exe

10.0.6002.23459

60,416

12-Aug-2014

00:46

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Imjpuexc.exe

10.0.6002.19154

144,896

12-Aug-2014

01:05

x64

Imjpuexc.exe

10.0.6002.23459

144,896

12-Aug-2014

01:06

x64

Imjputyc.dll

10.0.6002.19154

319,488

12-Aug-2014

02:11

x64

Imjputyc.dll

10.0.6002.23459

319,488

12-Aug-2014

01:51

x64

Imjp10k.dll

10.0.6002.19154

923,136

12-Aug-2014

02:11

x64

Imjpdsvr.exe

10.0.6001.18000

81,920

19-Jan-2008

08:00

x64

Imjpgn.grm

10.0.2628.0

821,992

18-Sep-2006

21:38

Không áp dụng

Imjpmgr.exe

10.0.6002.18005

65,536

11-Apr-2009

07:10

x64

Imjp10k.dll

10.0.6002.23459

923,136

12-Aug-2014

01:51

x64

Imjpdsvr.exe

10.0.6002.23459

81,920

12-Aug-2014

01:06

x64

Imjpgn.grm

10.0.2628.0

821,992

07-May-2014

23:55

Không áp dụng

Imjpmgr.exe

10.0.6002.23459

65,536

12-Aug-2014

01:06

x64

Imjp10k.dll

10.0.6002.19154

729,600

12-Aug-2014

02:25

x86

Imjpdsvr.exe

10.0.6002.18005

59,392

11-Apr-2009

06:27

x86

Imjpmgr.exe

10.0.6002.18005

60,416

11-Apr-2009

06:27

x86

Imjp10k.dll

10.0.6002.23459

729,600

12-Aug-2014

01:59

x86

Imjpdsvr.exe

10.0.6002.23459

59,392

12-Aug-2014

00:46

x86

Imjpmgr.exe

10.0.6002.23459

60,416

12-Aug-2014

00:46

x86

Imjpuexc.exe

10.0.6002.19154

105,984

12-Aug-2014

00:49

x86

Imjpuexc.exe

10.0.6002.23459

105,984

12-Aug-2014

00:46

x86

Imjputyc.dll

10.0.6002.19154

278,016

12-Aug-2014

02:25

x86

Imjputyc.dll

10.0.6002.23459

278,016

12-Aug-2014

01:59

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Imjpuexc.exe

10.0.6002.19154

284,160

12-Aug-2014

00:54

IA-64

Imjpuexc.exe

10.0.6002.23459

284,160

12-Aug-2014

00:53

IA-64

Imjputyc.dll

10.0.6002.19154

536,576

12-Aug-2014

01:52

IA-64

Imjputyc.dll

10.0.6002.23459

536,576

12-Aug-2014

01:32

IA-64

Imjp10k.dll

10.0.6002.19154

2,222,592

12-Aug-2014

01:52

IA-64

Imjpdsvr.exe

10.0.6001.18000

205,312

19-Jan-2008

08:22

IA-64

Imjpgn.grm

10.0.2628.0

821,992

03-Jan-2008

18:57

Không áp dụng

Imjpmgr.exe

10.0.6002.18005

98,816

11-Apr-2009

06:58

IA-64

Imjp10k.dll

10.0.6002.23459

2,222,592

12-Aug-2014

01:32

IA-64

Imjpdsvr.exe

10.0.6002.23459

205,312

12-Aug-2014

00:52

IA-64

Imjpgn.grm

10.0.2628.0

821,992

07-May-2014

23:54

Không áp dụng

Imjpmgr.exe

10.0.6002.23459

98,816

12-Aug-2014

00:52

IA-64

Imjp10k.dll

10.0.6002.19154

729,600

12-Aug-2014

02:25

x86

Imjpdsvr.exe

10.0.6002.18005

59,392

11-Apr-2009

06:27

x86

Imjpmgr.exe

10.0.6002.18005

60,416

11-Apr-2009

06:27

x86

Imjp10k.dll

10.0.6002.23459

729,600

12-Aug-2014

01:59

x86

Imjpdsvr.exe

10.0.6002.23459

59,392

12-Aug-2014

00:46

x86

Imjpmgr.exe

10.0.6002.23459

60,416

12-Aug-2014

00:46

x86

Imjpuexc.exe

10.0.6002.19154

105,984

12-Aug-2014

00:49

x86

Imjpuexc.exe

10.0.6002.23459

105,984

12-Aug-2014

00:46

x86

Imjputyc.dll

10.0.6002.19154

278,016

12-Aug-2014

02:25

x86

Imjputyc.dll

10.0.6002.23459

278,016

12-Aug-2014

01:59

x86


 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.7601.18xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.22xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Imjpuexc.exe

10.1.7601.18556

106,496

12-Aug-2014

01:36

x86

Imjpuexc.exe

10.1.7601.22764

106,496

12-Aug-2014

01:42

x86

Imjputyc.dll

10.1.7601.18556

306,176

12-Aug-2014

01:36

x86

Imjputyc.dll

10.1.7601.22764

306,176

12-Aug-2014

01:42

x86

Imjp10k.dll

10.1.7601.18556

701,440

12-Aug-2014

01:36

x86

Imjpdsvr.exe

10.1.7600.16385

59,904

14-Jul-2009

01:14

x86

Imjpgn.grm

10.1.2628.0

822,128

10-Jun-2009

21:42

Không áp dụng

Imjpmgr.exe

10.1.7600.16385

74,240

14-Jul-2009

01:14

x86

Imjp10k.dll

10.1.7601.22764

701,440

12-Aug-2014

01:42

x86

Imjpdsvr.exe

10.1.7600.16385

59,904

14-Jul-2009

01:14

x86

Imjpgn.grm

10.1.2628.0

822,128

10-Jun-2009

21:42

Không áp dụng

Imjpmgr.exe

10.1.7600.16385

74,240

14-Jul-2009

01:14

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Imjpuexc.exe

10.1.7601.18556

141,312

12-Aug-2014

02:02

x64

Imjpuexc.exe

10.1.7601.22764

141,312

12-Aug-2014

02:04

x64

Imjputyc.dll

10.1.7601.18556

344,064

12-Aug-2014

02:02

x64

Imjputyc.dll

10.1.7601.22764

344,064

12-Aug-2014

02:05

x64

Imjp10k.dll

10.1.7601.18556

878,080

12-Aug-2014

02:02

x64

Imjpdsvr.exe

10.1.7600.16385

82,432

14-Jul-2009

01:39

x64

Imjpgn.grm

10.1.2628.0

822,128

10-Jun-2009

21:03

Không áp dụng

Imjpmgr.exe

10.1.7600.16385

79,360

14-Jul-2009

01:39

x64

Imjp10k.dll

10.1.7601.22764

878,080

12-Aug-2014

02:05

x64

Imjpdsvr.exe

10.1.7600.16385

82,432

14-Jul-2009

01:39

x64

Imjpgn.grm

10.1.2628.0

822,128

10-Jun-2009

21:03

Không áp dụng

Imjpmgr.exe

10.1.7600.16385

79,360

14-Jul-2009

01:39

x64

Imjp10k.dll

10.1.7601.18556

701,440

12-Aug-2014

01:36

x86

Imjpdsvr.exe

10.1.7600.16385

59,904

14-Jul-2009

01:14

x86

Imjpmgr.exe

10.1.7600.16385

74,240

14-Jul-2009

01:14

x86

Imjp10k.dll

10.1.7601.22764

701,440

12-Aug-2014

01:42

x86

Imjpdsvr.exe

10.1.7600.16385

59,904

14-Jul-2009

01:14

x86

Imjpmgr.exe

10.1.7600.16385

74,240

14-Jul-2009

01:14

x86

Imjpuexc.exe

10.1.7601.18556

106,496

12-Aug-2014

01:36

x86

Imjpuexc.exe

10.1.7601.22764

106,496

12-Aug-2014

01:42

x86

Imjputyc.dll

10.1.7601.18556

306,176

12-Aug-2014

01:36

x86

Imjputyc.dll

10.1.7601.22764

306,176

12-Aug-2014

01:42

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Imjpuexc.exe

10.1.7601.18556

287,744

12-Aug-2014

01:11

IA-64

Imjpuexc.exe

10.1.7601.22764

287,744

12-Aug-2014

01:19

IA-64

Imjputyc.dll

10.1.7601.18556

562,688

12-Aug-2014

01:12

IA-64

Imjputyc.dll

10.1.7601.22764

562,688

12-Aug-2014

01:19

IA-64

Imjp10k.dll

10.1.7601.18556

2,168,832

12-Aug-2014

01:12

IA-64

Imjpdsvr.exe

10.1.7601.18556

205,312

12-Aug-2014

01:11

IA-64

Imjpgn.grm

10.1.2628.0

822,128

04-Jul-2013

12:34

Không áp dụng

Imjpmgr.exe

10.1.7601.18556

116,224

12-Aug-2014

01:11

IA-64

Imjp10k.dll

10.1.7601.22764

2,168,832

12-Aug-2014

01:19

IA-64

Imjpdsvr.exe

10.1.7601.22764

205,312

12-Aug-2014

01:19

IA-64

Imjpgn.grm

10.1.2628.0

822,128

09-Jul-2013

06:42

Không áp dụng

Imjpmgr.exe

10.1.7601.22764

116,224

12-Aug-2014

01:19

IA-64

Imjp10k.dll

10.1.7601.18556

701,440

12-Aug-2014

01:36

x86

Imjpdsvr.exe

10.1.7601.18556

59,904

12-Aug-2014

01:36

x86

Imjpmgr.exe

10.1.7601.18556

74,240

12-Aug-2014

01:36

x86

Imjp10k.dll

10.1.7601.22764

701,440

12-Aug-2014

01:42

x86

Imjpdsvr.exe

10.1.7601.22764

59,904

12-Aug-2014

01:42

x86

Imjpmgr.exe

10.1.7601.22764

74,240

12-Aug-2014

01:42

x86

Imjpuexc.exe

10.1.7601.18556

106,496

12-Aug-2014

01:36

x86

Imjpuexc.exe

10.1.7601.22764

106,496

12-Aug-2014

01:42

x86

Imjputyc.dll

10.1.7601.18556

306,176

12-Aug-2014

01:36

x86

Imjputyc.dll

10.1.7601.22764

306,176

12-Aug-2014

01:42

x86


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×