Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Windows. Nghiêm trọng nhất của các lỗ hổng có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu kẻ đăng nhập vào một hệ thống bị ảnh hưởng và chạy một ứng dụng đặc biệt crafted. Kẻ tấn công đã thành công khai thác lỗ hổng có thể chạy mã bất kỳ trong ngữ cảnh bảo mật tài khoản của một người dùng được đăng nhập vào hệ thống bị ảnh hưởng. Kẻ tấn công sau đó có thể cài đặt chương trình; xem, thay đổi hoặc xoá dữ liệu; hoặc tạo tài khoản mới có quyền của người dùng đầy đủ.

Giới thiệu

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS15-025. Để tìm hiểu thêm về bản tin bảo mật này:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật:
Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:
Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại:
Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:
Hỗ trợ quốc tế

Thông tin

Các vấn đề với bản Cập Nhật bảo mật này

 • Khách hàng đang chạy phiên bản Windows Server 2003 hỗ trợ liên tục cung cấp lại bản Cập Nhật bảo mật 3033395. Ngày 16 tháng 3 năm 2015, Microsoft phát hành bản Cập Nhật 3033395-v2 để giải quyết vấn đề này. Khách hàng đã không cài đặt bản Cập Nhật 3033395 nên cài đặt 3033395-v2 được bảo vệ hoàn toàn từ lỗ hổng này. Để tránh khả năng phát hiện trong tương lai logic vấn đề, chúng tôi khuyên bạn nên khách hàng đang chạy Windows Server 2003 người đã thành công cài đặt bản Cập Nhật và 3033395 cũng áp dụng bản Cập Nhật 3033395-v2, ngay cả khi hệ thống của họ đã bảo vệ được cung cấp bởi Cập Nhật bảo mật 3033395.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

 • Các tệp áp dụng cho một mốc cụ thể (SPn) và chi nhánh dịch vụ (QFE, GDR) được ghi trong cột "Yêu cầu SP" và "Chi nhánh dịch vụ".

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ QFE còn chứa các hotfix.

 • Ngoài các tập tin được liệt kê trong các bảng, Cập nhật phần mềm này cũng cài đặt một tập tin danh mục bảo mật liên quan (KBsố.cat) được ký bằng chữ ký số Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2003

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Fltmgr.sys

5.2.3790.5107

229,376

13-Mar-2015

03:53

x64

SP2

SP2QFE

Hal.dll

5.2.3790.4354

280,064

13-Mar-2015

03:53

x64

SP2

SP2QFE

Ntkrnlmp.exe

5.2.3790.5580

4,618,752

13-Mar-2015

03:53

x64

SP2

SP2QFE

Ntoskrnl.exe

5.2.3790.5580

4,546,048

13-Mar-2015

03:53

x64

SP2

SP2QFE

Spuninst.exe

6.3.4.1

293,168

13-Mar-2015

03:57

x64

Không có

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows Server 2003

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Fltmgr.sys

5.2.3790.5107

132,096

07-Jan-2013

00:43

x86

SP2

SP2QFE

Ntkrnlmp.exe

5.2.3790.5580

2,503,168

12-Mar-2015

00:52

x86

SP2

SP2QFE

Ntkrnlpa.exe

5.2.3790.5580

2,314,240

11-Mar-2015

23:50

x86

SP2

SP2QFE

Ntkrpamp.exe

5.2.3790.5580

2,354,688

11-Mar-2015

23:50

x86

SP2

SP2QFE

Ntoskrnl.exe

5.2.3790.5580

2,462,720

12-Mar-2015

00:52

x86

SP2

SP2QFE

Spuninst.exe

6.3.4.1

221,448

16-May-2014

03:15

x86

Không có

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2003

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Fltmgr.sys

5.2.3790.5107

476,672

13-Mar-2015

03:53

IA-64

SP2

SP2QFE

Ntdll.dll

5.2.3790.4937

1,652,224

13-Mar-2015

03:53

IA-64

SP2

SP2QFE

Ntkrnlmp.exe

5.2.3790.5580

6,588,416

13-Mar-2015

03:53

IA-64

SP2

SP2QFE

Spuninst.exe

6.3.4.1

501,552

13-Mar-2015

03:57

IA-64

Không có

Không áp dụng

Wntdll.dll

5.2.3790.4937

778,240

13-Mar-2015

03:53

x86

SP2

SP2QFE\WOW


 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.0.6002. 18 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 23 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Csrsrv.dll

6.0.6002.18805

49,152

09-Mar-2013

03:45

x86

Csrsrv.dll

6.0.6002.23606

49,152

21-Jan-2015

01:35

x86

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.19296

3,604,416

21-Jan-2015

02:07

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19296

3,552,184

21-Jan-2015

02:07

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.23606

3,608,504

21-Jan-2015

01:43

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.23606

3,556,280

21-Jan-2015

01:43

Không áp dụng

Smss.exe

6.0.6002.18805

64,000

09-Mar-2013

01:28

x86

Smss.exe

6.0.6002.23606

64512

21-Jan-2015

00:19

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Csrsrv.dll

6.0.6002.18805

85,504

09-Mar-2013

04:16

x64

Csrsrv.dll

6.0.6002.23606

85,504

21-Jan-2015

01:25

x64

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19296

4,692,408

21-Jan-2015

01:49

x64

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.23606

4,662,200

21-Jan-2015

01:40

x64

Smss.exe

6.0.6002.18805

75,264

09-Mar-2013

01:48

x64

Smss.exe

6.0.6002.23606

75,776

21-Jan-2015

00:38

x64

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Csrsrv.dll

6.0.6002.18805

145,408

09-Mar-2013

03:23

IA-64

Csrsrv.dll

6.0.6002.23606

148,480

21-Jan-2015

01:08

IA-64

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19296

9,477,056

21-Jan-2015

01:36

IA-64

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.23606

9,462,712

21-Jan-2015

01:23

IA-64

Smss.exe

6.0.6002.18805

159,232

09-Mar-2013

01:17

IA-64

Smss.exe

6.0.6002.23606

159,232

21-Jan-2015

00:24

IA-64


 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.7601.18xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.22xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Appid-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3.013 người

27-Jan-2015

03:43

Không áp dụng

Appid.sys

6.1.7601.22943

50,688

27-Jan-2015

02:25

x86

Appidapi.dll

6.1.7601.22943

50,688

27-Jan-2015

03:27

x86

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.22943

16,896

27-Jan-2015

03:27

x86

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.22943

97,792

27-Jan-2015

03:27

x86

Appidsvc.dll

6.1.7601.22943

29,696

27-Jan-2015

03:27

x86

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.22943

50,176

27-Jan-2015

03:28

x86

Winload.exe

6.1.7601.22854

521,384

29-Oct-2014

02:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.22730

456,776

28-Jun-2014

00:22

x86

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,744

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,240

27-Jan-2015

04:00

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,656

27-Jan-2015

04:00

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

03:57

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

03:57

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

36,800

27-Jan-2015

04:02

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,680

27-Jan-2015

04:02

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

03:23

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

03:23

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,256

27-Jan-2015

03:58

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

03:58

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,744

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

03:57

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,672

27-Jan-2015

03:57

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,256

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,256

27-Jan-2015

04:03

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,672

27-Jan-2015

04:03

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

29,112

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

27,576

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

29,632

27-Jan-2015

03:56

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

28,096

27-Jan-2015

03:56

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,232

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,256

27-Jan-2015

04:03

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,168

27-Jan-2015

04:03

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

04:02

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,168

27-Jan-2015

04:02

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,264

27-Jan-2015

03:58

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

03:58

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,776

27-Jan-2015

04:02

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,168

27-Jan-2015

04:02

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,744

27-Jan-2015

04:03

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

04:03

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,232

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

33,728

27-Jan-2015

04:02

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,656

27-Jan-2015

04:02

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

03:52

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

27,064

27-Jan-2015

03:52

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

27,064

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

28,096

27-Jan-2015

03:58

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

27,064

27-Jan-2015

03:58

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,744

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,240

27-Jan-2015

04:00

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,656

27-Jan-2015

04:00

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

03:57

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

03:57

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

36,800

27-Jan-2015

04:02

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,680

27-Jan-2015

04:02

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

03:23

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

03:23

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,256

27-Jan-2015

03:58

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

03:58

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,744

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

03:57

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,672

27-Jan-2015

03:57

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,256

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,256

27-Jan-2015

04:03

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,672

27-Jan-2015

04:03

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

29,112

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

27,576

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

29,632

27-Jan-2015

03:56

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

28,096

27-Jan-2015

03:56

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,232

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,256

27-Jan-2015

04:03

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,168

27-Jan-2015

04:03

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

04:02

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,168

27-Jan-2015

04:02

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,264

27-Jan-2015

03:58

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

03:58

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,776

27-Jan-2015

04:02

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,168

27-Jan-2015

04:02

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,744

27-Jan-2015

04:03

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

04:03

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,232

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

33,728

27-Jan-2015

04:02

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,656

27-Jan-2015

04:02

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

03:52

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

27,064

27-Jan-2015

03:52

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

27,064

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

28,096

27-Jan-2015

03:58

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

27,064

27-Jan-2015

03:58

Không áp dụng

Winload.exe

6.1.7601.22854

521,384

29-Oct-2014

02:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.22730

456,776

28-Jun-2014

00:22

x86

Ci.dll.mui

6.1.7601.22943

10,752

27-Jan-2015

03:44

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.22943

9,728

27-Jan-2015

03:21

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.22943

10,752

27-Jan-2015

03:44

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.22943

10,752

27-Jan-2015

03:35

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.22943

11,264

27-Jan-2015

03:40

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.22943

6,656

27-Jan-2015

03:43

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.22943

9,728

27-Jan-2015

03:42

Không áp dụng

Ci.dll

6.1.7601.22730

409,272

28-Jun-2014

00:22

x86

Driver.stl

Không áp dụng

4,186

26-Jun-2014

22:21

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.1.7601.18738

38,912

29-Jan-2015

03:01

x86

Csrsrv.dll

6.1.7601.22943

38,912

27-Jan-2015

03:28

x86

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.22943

50,176

27-Jan-2015

03:28

x86

Winload.exe

6.1.7601.22854

521,384

29-Oct-2014

02:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.22943

456,776

27-Jan-2015

03:29

x86

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,744

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,240

27-Jan-2015

04:00

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,656

27-Jan-2015

04:00

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

03:57

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

03:57

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

36,800

27-Jan-2015

04:02

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,680

27-Jan-2015

04:02

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

03:23

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

03:23

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,256

27-Jan-2015

03:58

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

03:58

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,744

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

03:57

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,672

27-Jan-2015

03:57

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,256

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,256

27-Jan-2015

04:03

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,672

27-Jan-2015

04:03

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

29,112

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

27,576

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

29,632

27-Jan-2015

03:56

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

28,096

27-Jan-2015

03:56

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,232

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,256

27-Jan-2015

04:03

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,168

27-Jan-2015

04:03

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

04:02

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,168

27-Jan-2015

04:02

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,264

27-Jan-2015

03:58

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

03:58

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,776

27-Jan-2015

04:02

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,168

27-Jan-2015

04:02

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,744

27-Jan-2015

04:03

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

04:03

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,232

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

03:59

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

33,728

27-Jan-2015

04:02

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,656

27-Jan-2015

04:02

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

03:52

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

27,064

27-Jan-2015

03:52

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

27,064

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

28,096

27-Jan-2015

03:58

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

27,064

27-Jan-2015

03:58

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

03:57

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

03:57

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

03:23

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

03:23

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,256

27-Jan-2015

03:58

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

03:58

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

03:57

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,672

27-Jan-2015

03:57

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,256

27-Jan-2015

04:03

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,672

27-Jan-2015

04:03

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

29,112

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

27,576

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,256

27-Jan-2015

04:03

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,168

27-Jan-2015

04:03

Không áp dụng

Winload.exe

6.1.7601.22854

521,384

29-Oct-2014

02:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.22943

456,776

27-Jan-2015

03:29

x86

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

45,056

29-Jan-2015

03:23

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

49,664

29-Jan-2015

03:22

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

52,224

29-Jan-2015

03:22

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

56,320

29-Jan-2015

03:19

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

57,344

29-Jan-2015

03:25

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

46,592

29-Jan-2015

02:56

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

54,272

29-Jan-2015

03:19

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

50,688

29-Jan-2015

03:23

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

56,832

29-Jan-2015

03:27

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

43,008

29-Jan-2015

03:22

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

54,272

29-Jan-2015

03:24

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

55,296

29-Jan-2015

03:13

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

34,304

29-Jan-2015

03:18

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

33,280

29-Jan-2015

03:18

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

50,176

29-Jan-2015

03:13

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

54,784

29-Jan-2015

03:23

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

53,248

29-Jan-2015

03:14

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

52,224

29-Jan-2015

03:18

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

53,760

29-Jan-2015

03:13

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

52,736

29-Jan-2015

03:14

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

50,688

29-Jan-2015

03:13

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

49,664

29-Jan-2015

03:14

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

26,624

29-Jan-2015

03:27

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

27,136

29-Jan-2015

03:26

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

45,056

27-Jan-2015

03:39

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

49,664

27-Jan-2015

03:39

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

52,224

27-Jan-2015

03:39

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

56,832

27-Jan-2015

03:43

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

57,856

27-Jan-2015

03:39

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

47,104

27-Jan-2015

03:21

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

54,784

27-Jan-2015

03:42

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

50,688

27-Jan-2015

03:39

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

56,832

27-Jan-2015

03:33

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

43,008

27-Jan-2015

03:39

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

54,272

27-Jan-2015

03:39

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

55,296

27-Jan-2015

03:48

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

34,304

27-Jan-2015

03:42

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

33,280

27-Jan-2015

03:34

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

50,176

27-Jan-2015

03:39

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

55,296

27-Jan-2015

03:47

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

53,248

27-Jan-2015

03:38

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

52,736

27-Jan-2015

03:33

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

54,272

27-Jan-2015

03:39

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

52,736

27-Jan-2015

03:48

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

50,688

27-Jan-2015

03:49

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

49,664

27-Jan-2015

03:49

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

26,624

27-Jan-2015

03:41

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

27,136

27-Jan-2015

03:42

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.18717

369,968

15-Jan-2015

04:21

x86

Ksecdd.sys

6.1.7601.18738

67,512

29-Jan-2015

03:05

x86

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18738

136,632

29-Jan-2015

03:05

x86

Lsasrv.dll

6.1.7601.18738

1,061,376

29-Jan-2015

03:01

x86

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

04-Jul-2013

12:18

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.18738

22,528

29-Jan-2015

03:01

x86

Secur32.dll

6.1.7601.18738

22,016

29-Jan-2015

03:01

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.18738

100,352

29-Jan-2015

03:01

x86

Sspisrv.dll

6.1.7601.18738

15,872

29-Jan-2015

03:01

x86

Cng.sys

6.1.7601.22923

369,976

15-Jan-2015

04:22

x86

Ksecdd.sys

6.1.7601.22943

67,520

27-Jan-2015

03:32

x86

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22943

136,640

27-Jan-2015

03:32

x86

Lsasrv.dll

6.1.7601.22943

1,062,912

27-Jan-2015

03:28

x86

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

09-Jul-2013

06:22

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.22943

22,528

27-Jan-2015

03:27

x86

Secur32.dll

6.1.7601.22943

22,016

27-Jan-2015

03:28

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.22943

100,352

27-Jan-2015

03:28

x86

Sspisrv.dll

6.1.7601.22943

15,872

27-Jan-2015

03:28

x86

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

245,760

29-Jan-2015

03:22

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

29,184

29-Jan-2015

03:16

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

152,064

29-Jan-2015

03:26

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

62,464

29-Jan-2015

03:19

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

263,168

29-Jan-2015

03:22

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

31,232

29-Jan-2015

03:17

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

164,864

29-Jan-2015

03:26

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

73,728

29-Jan-2015

03:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

253,440

29-Jan-2015

03:23

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

30,720

29-Jan-2015

03:28

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

156,672

29-Jan-2015

03:16

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

67,584

29-Jan-2015

03:19

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

279,040

29-Jan-2015

03:18

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

33,280

29-Jan-2015

03:30

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

160,256

29-Jan-2015

03:31

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

73,216

29-Jan-2015

03:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

308,736

29-Jan-2015

03:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

32,768

29-Jan-2015

03:27

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

187,392

29-Jan-2015

03:29

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

75,776

29-Jan-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

248,320

29-Jan-2015

02:55

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

29,184

29-Jan-2015

02:55

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

146,432

29-Jan-2015

02:55

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

60,416

29-Jan-2015

02:55

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

295,936

29-Jan-2015

03:19

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

32,256

29-Jan-2015

03:29

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

185,344

29-Jan-2015

03:31

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

69,632

29-Jan-2015

03:16

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

253,952

29-Jan-2015

03:13

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

31,232

29-Jan-2015

03:27

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

160,768

29-Jan-2015

03:16

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

69,632

29-Jan-2015

03:10

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

311,808

29-Jan-2015

03:18

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

32,768

29-Jan-2015

03:30

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

183,296

29-Jan-2015

03:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

69,120

29-Jan-2015

03:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

216,064

29-Jan-2015

03:13

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

29,184

29-Jan-2015

03:15

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

136,192

29-Jan-2015

03:26

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

62,976

29-Jan-2015

03:10

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

280,064

29-Jan-2015

03:23

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

31,744

29-Jan-2015

03:16

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

171,008

29-Jan-2015

03:18

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

78,336

29-Jan-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

281,600

29-Jan-2015

03:23

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

33,280

29-Jan-2015

03:26

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

168,448

29-Jan-2015

03:27

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

72,192

29-Jan-2015

03:19

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

176,640

29-Jan-2015

03:27

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

22,528

29-Jan-2015

03:22

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

110,592

29-Jan-2015

03:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

43,520

29-Jan-2015

03:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

159,232

29-Jan-2015

03:26

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

22,016

29-Jan-2015

03:20

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

101,376

29-Jan-2015

03:31

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

43,008

29-Jan-2015

03:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

256,512

29-Jan-2015

03:13

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

30,208

29-Jan-2015

03:17

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

153.600

29-Jan-2015

03:28

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

66,560

29-Jan-2015

03:10

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

268,800

29-Jan-2015

03:13

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

32,256

29-Jan-2015

03:26

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

165,888

29-Jan-2015

03:17

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

72,192

29-Jan-2015

03:10

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

290,816

29-Jan-2015

03:13

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

31,744

29-Jan-2015

03:18

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

180,224

29-Jan-2015

03:18

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

73,728

29-Jan-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

294400

29-Jan-2015

03:27

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

31,232

29-Jan-2015

03:30

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

181,248

29-Jan-2015

03:21

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

70,144

29-Jan-2015

03:15

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

288,256

29-Jan-2015

03:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

33,792

29-Jan-2015

03:16

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

181,248

29-Jan-2015

03:28

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

69,120

29-Jan-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

283,648

29-Jan-2015

03:14

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

30,720

29-Jan-2015

03:26

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

163,328

29-Jan-2015

03:27

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

76,800

29-Jan-2015

03:10

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

255,488

29-Jan-2015

03:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

30,208

29-Jan-2015

03:17

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

161.280

29-Jan-2015

03:27

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

66,560

29-Jan-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

256.000

29-Jan-2015

03:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

29,696

29-Jan-2015

03:17

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

159,744

29-Jan-2015

03:18

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

61,952

29-Jan-2015

03:10

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

134,656

29-Jan-2015

03:27

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

19,968

29-Jan-2015

03:30

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

87,040

29-Jan-2015

03:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

33,280

29-Jan-2015

03:15

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

139,264

29-Jan-2015

03:26

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

18,944

29-Jan-2015

03:20

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

89,600

29-Jan-2015

03:21

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

36,864

29-Jan-2015

03:15

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

246,784

27-Jan-2015

03:48

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

29,184

27-Jan-2015

03:42

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

152,064

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

62,464

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

264,704

27-Jan-2015

03:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

31,232

27-Jan-2015

03:52

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

164,864

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

73,728

27-Jan-2015

03:45

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

254,976

27-Jan-2015

03:48

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

30,720

27-Jan-2015

03:43

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

156,672

27-Jan-2015

03:51

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

67,584

27-Jan-2015

03:46

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

280,576

27-Jan-2015

03:42

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

33,280

27-Jan-2015

03:46

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

160,256

27-Jan-2015

03:38

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

73,216

27-Jan-2015

03:31

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

310,784

27-Jan-2015

03:49

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

32,768

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

187,392

27-Jan-2015

03:42

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

75,776

27-Jan-2015

03:46

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

249,856

27-Jan-2015

03:21

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

29,184

27-Jan-2015

03:21

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

146,432

27-Jan-2015

03:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

60,416

27-Jan-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

297,472

27-Jan-2015

03:34

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

32,256

27-Jan-2015

03:37

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

185,344

27-Jan-2015

03:38

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

69,632

27-Jan-2015

03:31

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

255,488

27-Jan-2015

03:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

31,232

27-Jan-2015

03:43

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

160,768

27-Jan-2015

03:44

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

69,632

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

313,856

27-Jan-2015

03:33

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

32,768

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

183,296

27-Jan-2015

03:37

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

69,120

27-Jan-2015

03:38

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

217,600

27-Jan-2015

03:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

29,184

27-Jan-2015

03:52

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

136,192

27-Jan-2015

03:42

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

62,976

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

282,112

27-Jan-2015

03:47

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

31,744

27-Jan-2015

03:51

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

171,008

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

78,336

27-Jan-2015

03:45

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

283,136

27-Jan-2015

03:50

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

33,280

27-Jan-2015

03:43

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

168,448

27-Jan-2015

03:44

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

72,192

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

177,664

27-Jan-2015

03:33

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

22,528

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

110,592

27-Jan-2015

03:37

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

43,520

27-Jan-2015

03:39

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

159,744

27-Jan-2015

03:34

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

22,016

27-Jan-2015

03:37

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

101,376

27-Jan-2015

03:44

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

43,008

27-Jan-2015

03:31

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

258,048

27-Jan-2015

03:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

30,208

27-Jan-2015

03:42

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

153.600

27-Jan-2015

03:43

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

66,560

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

270,336

27-Jan-2015

03:49

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

32,256

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

165,888

27-Jan-2015

03:52

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

72,192

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

292,352

27-Jan-2015

03:38

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

31,744

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

180,224

27-Jan-2015

03:54

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

73,728

27-Jan-2015

03:46

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

296,448

27-Jan-2015

03:33

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

31,232

27-Jan-2015

03:46

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

181,248

27-Jan-2015

03:35

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

70,144

27-Jan-2015

03:30

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

290,304

27-Jan-2015

03:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

33,792

27-Jan-2015

03:54

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

181,248

27-Jan-2015

03:55

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

69,120

27-Jan-2015

03:46

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

285,184

27-Jan-2015

03:49

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

30,720

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

163,328

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

76,800

27-Jan-2015

03:45

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

257,024

27-Jan-2015

03:49

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

30,208

27-Jan-2015

03:52

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

161.280

27-Jan-2015

03:42

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

66,560

27-Jan-2015

03:45

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

257,536

27-Jan-2015

03:49

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

29,696

27-Jan-2015

03:52

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

159,744

27-Jan-2015

03:43

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

61,952

27-Jan-2015

03:46

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

135,168

27-Jan-2015

03:33

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

19,968

27-Jan-2015

03:44

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

87,040

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

33,280

27-Jan-2015

03:30

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

139,264

27-Jan-2015

03:42

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

18,944

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

89,600

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

36,864

27-Jan-2015

03:30

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.18738

686,080

29-Jan-2015

02:57

x86

Auditpol.exe

6.1.7601.18738

50,176

29-Jan-2015

03:00

x86

Msaudite.dll

6.1.7601.18738

146,432

29-Jan-2015

02:58

x86

Msobjs.dll

6.1.7601.18738

60,416

29-Jan-2015

02:59

x86

Adtschema.dll

6.1.7601.22943

690,688

27-Jan-2015

03:23

x86

Auditpol.exe

6.1.7601.22943

50,176

27-Jan-2015

03:27

x86

Msaudite.dll

6.1.7601.22943

146,432

27-Jan-2015

03:24

x86

Msobjs.dll

6.1.7601.22943

60,416

27-Jan-2015

03:24

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.18738

220,160

29-Jan-2015

03:01

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.22943

220,160

27-Jan-2015

03:28

x86

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.18738

3,973,048

29-Jan-2015

03:05

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.18738

3,917,752

29-Jan-2015

03:05

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.22943

3,977,656

27-Jan-2015

03:32

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.22943

3,921,848

27-Jan-2015

03:32

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.18738

17,408

29-Jan-2015

03:01

x86

Tspkg.dll

6.1.7601.18738

65,536

29-Jan-2015

03:01

x86

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

04-Jul-2013

12:24

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.22943

17,408

27-Jan-2015

03:28

x86

Tspkg.dll

6.1.7601.22943

65,536

27-Jan-2015

03:28

x86

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

09-Jul-2013

06:39

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.18738

172,032

29-Jan-2015

03:01

x86

Wdigest.dll

6.1.7601.22943

172,032

27-Jan-2015

03:28

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.18738

550,912

29-Jan-2015

03:01

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.22943

551,424

27-Jan-2015

03:28

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.18738

259,584

29-Jan-2015

03:01

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.22943

260,096

27-Jan-2015

03:28

x86

Schannel.dll

6.1.7601.18738

248,832

29-Jan-2015

03:01

x86

Schannel.dll

6.1.7601.22943

248,832

27-Jan-2015

03:28

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.18738

6,656

29-Jan-2015

02:57

x86

Smss.exe

6.1.7601.18738

69,632

29-Jan-2015

03:01

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.22943

6,656

27-Jan-2015

03:23

x86

Smss.exe

6.1.7601.22943

69,632

27-Jan-2015

03:27

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.18738

6,656

29-Jan-2015

02:57

x86

Smss.exe

6.1.7601.18738

69,632

29-Jan-2015

03:01

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.22943

6,656

27-Jan-2015

03:23

x86

Smss.exe

6.1.7601.22943

69,632

27-Jan-2015

03:27

x86

Rstrui.exe

6.1.7601.18738

262,656

29-Jan-2015

03:01

x86

Srclient.dll

6.1.7601.18738

43,008

29-Jan-2015

03:01

x86

Srcore.dll

6.1.7601.18738

400,896

29-Jan-2015

03:01

x86

Rstrui.exe

6.1.7601.22943

262,656

27-Jan-2015

03:27

x86

Srclient.dll

6.1.7601.22943

43,008

27-Jan-2015

03:28

x86

Srcore.dll

6.1.7601.22943

400,896

27-Jan-2015

03:28

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Appid-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3.013 người

27-Jan-2015

04:15

Không áp dụng

Appid.sys

6.1.7601.22943

62,464

27-Jan-2015

02:38

x64

Appidapi.dll

6.1.7601.22943

58,880

27-Jan-2015

03:56

x64

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.22943

17,920

27-Jan-2015

03:55

x64

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.22943

148,480

27-Jan-2015

03:55

x64

Appidsvc.dll

6.1.7601.22943

34,304

27-Jan-2015

03:56

x64

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.22943

63,488

27-Jan-2015

03:56

x64

Winload.efi

6.1.7601.22943

693,184

27-Jan-2015

04:04

Không áp dụng

Winload.exe

6.1.7601.22854

619,056

29-Oct-2014

02:16

x64

Winresume.efi

6.1.7601.22943

617,376

27-Jan-2015

04:03

Không áp dụng

Winresume.exe

6.1.7601.22730

533,200

28-Jun-2014

00:21

x64

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,752

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,656

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,232

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,776

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

36,792

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,672

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,216

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

33,216

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,264

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,168

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:11

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,744

27-Jan-2015

05:11

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:11

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

05:11

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

31,672

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,672

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:20

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,256

27-Jan-2015

05:20

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,144

27-Jan-2015

05:20

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,168

27-Jan-2015

05:20

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,256

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,144

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,672

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

29,112

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

29,120

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

27,584

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

27,584

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

29,624

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

29,624

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,232

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,256

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,264

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,656

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,216

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,168

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,216

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,744

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:11

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,232

27-Jan-2015

05:11

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:11

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

05:11

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

33,728

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

27,064

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

27,072

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

05:03

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

05:03

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

27,072

27-Jan-2015

05:03

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

27,064

27-Jan-2015

05:03

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

28,096

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

27,072

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

27,072

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,752

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,656

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,232

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,776

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

36,792

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,672

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,216

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

33,216

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,264

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,168

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:11

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,744

27-Jan-2015

05:11

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:11

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

05:11

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

31,672

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,672

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:20

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,256

27-Jan-2015

05:20

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,144

27-Jan-2015

05:20

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,168

27-Jan-2015

05:20

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,256

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,144

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,672

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

29,112

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

29,120

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

27,584

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

27,584

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

29,624

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

29,624

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,232

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,256

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,264

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,656

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,216

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,168

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,216

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,744

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:11

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,232

27-Jan-2015

05:11

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:11

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

05:11

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

33,728

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

27,064

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

27,072

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

05:03

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

05:03

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

27,072

27-Jan-2015

05:03

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

27,064

27-Jan-2015

05:03

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

28,096

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

27,072

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

27,072

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.efi

6.1.7601.22943

693,184

27-Jan-2015

04:04

Không áp dụng

Winload.exe

6.1.7601.22854

619,056

29-Oct-2014

02:16

x64

Winresume.efi

6.1.7601.22943

617,376

27-Jan-2015

04:03

Không áp dụng

Winresume.exe

6.1.7601.22730

533,200

28-Jun-2014

00:21

x64

Ci.dll.mui

6.1.7601.22943

10,752

27-Jan-2015

04:40

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.22943

9,728

27-Jan-2015

03:47

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.22943

10,752

27-Jan-2015

05:02

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.22943

10,752

27-Jan-2015

04:46

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.22943

11,264

27-Jan-2015

04:50

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.22943

6,656

27-Jan-2015

04:46

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.22943

9,728

27-Jan-2015

04:49

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

14,336

27-Jan-2015

04:50

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

16,384

27-Jan-2015

05:03

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

16,896

27-Jan-2015

05:02

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

17,920

27-Jan-2015

04:45

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

17,920

27-Jan-2015

05:01

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

14,336

27-Jan-2015

03:47

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

17,408

27-Jan-2015

04:52

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

16,384

27-Jan-2015

05:00

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

18,944

27-Jan-2015

04:55

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

14,848

27-Jan-2015

04:50

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

17,920

27-Jan-2015

04:53

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

16,384

27-Jan-2015

05:02

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

10.240 người

27-Jan-2015

04:46

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

9,728

27-Jan-2015

04:54

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

15,360

27-Jan-2015

04:51

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

17,408

27-Jan-2015

04:50

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

17,920

27-Jan-2015

05:00

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

18,432

27-Jan-2015

04:52

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

16,896

27-Jan-2015

04:53

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

15,872

27-Jan-2015

05:03

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

16,896

27-Jan-2015

04:52

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

14,848

27-Jan-2015

04:52

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

8,192

27-Jan-2015

04:46

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

8,192

27-Jan-2015

04:53

Không áp dụng

Certcli.dll

6.1.7601.22943

463,872

27-Jan-2015

03:56

x64

Ci.dll

6.1.7601.22730

457,400

28-Jun-2014

00:21

x64

Driver.stl

Không áp dụng

4,186

26-Jun-2014

22:22

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.1.7601.18738

43,520

29-Jan-2015

03:19

x64

Csrsrv.dll

6.1.7601.22943

43,520

27-Jan-2015

03:56

x64

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.22943

63,488

27-Jan-2015

03:56

x64

Winload.efi

6.1.7601.22943

693,184

27-Jan-2015

04:04

Không áp dụng

Winload.exe

6.1.7601.22854

619,056

29-Oct-2014

02:16

x64

Winresume.efi

6.1.7601.22943

571,320

27-Jan-2015

04:04

Không áp dụng

Winresume.exe

6.1.7601.22943

533,208

27-Jan-2015

04:03

x64

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,752

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,656

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,232

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,776

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

36,792

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,672

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,216

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

33,216

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,264

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,168

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:11

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,744

27-Jan-2015

05:11

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:11

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

05:11

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

31,672

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,672

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:20

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,256

27-Jan-2015

05:20

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,144

27-Jan-2015

05:20

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,168

27-Jan-2015

05:20

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,256

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,144

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,672

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

29,112

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

29,120

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

27,584

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

27,584

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

29,624

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

29,624

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,232

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,256

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

05:12

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,264

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,656

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,216

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,168

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,216

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,744

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:11

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

34,232

27-Jan-2015

05:11

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:11

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

05:11

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

33,728

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,648

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

27,064

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

27,072

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

05:03

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

05:03

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

27,072

27-Jan-2015

05:03

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

27,064

27-Jan-2015

05:03

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

28,096

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

27,072

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

27,072

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,776

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,216

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

33,216

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,264

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,168

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

31,672

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,672

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,256

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,144

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,672

27-Jan-2015

05:19

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

29,112

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

29,120

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

27,584

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

27,584

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.22943

35,256

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22943

30,136

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22943

31,160

27-Jan-2015

05:17

Không áp dụng

Winload.efi

6.1.7601.22943

693,184

27-Jan-2015

04:04

Không áp dụng

Winload.exe

6.1.7601.22854

619,056

29-Oct-2014

02:16

x64

Winresume.efi

6.1.7601.22943

571,320

27-Jan-2015

04:04

Không áp dụng

Winresume.exe

6.1.7601.22943

533,208

27-Jan-2015

04:03

x64

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

45,056

29-Jan-2015

04:14

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

49,664

29-Jan-2015

04:23

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

52,224

29-Jan-2015

04:14

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

56,320

29-Jan-2015

04:20

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

57,344

29-Jan-2015

04:24

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

46,592

29-Jan-2015

03:15

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

54,272

29-Jan-2015

04:24

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

50,688

29-Jan-2015

04:23

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

56,832

29-Jan-2015

04:19

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

43,008

29-Jan-2015

04:14

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

54,272

29-Jan-2015

04:15

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

55,296

29-Jan-2015

04:25

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

34,304

29-Jan-2015

04:19

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

33,280

29-Jan-2015

04:29

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

50,176

29-Jan-2015

04:14

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

54,784

29-Jan-2015

04:25

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

53,248

29-Jan-2015

04:23

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

52,224

29-Jan-2015

04:16

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

53,760

29-Jan-2015

04:14

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

52,736

29-Jan-2015

04:24

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

50,688

29-Jan-2015

04:23

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

49,664

29-Jan-2015

04:14

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

26,624

29-Jan-2015

04:29

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

27,136

29-Jan-2015

04:19

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

45,056

27-Jan-2015

04:57

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

49,664

27-Jan-2015

04:59

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

52,224

27-Jan-2015

04:48

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

56,832

27-Jan-2015

04:52

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

57,856

27-Jan-2015

04:49

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

47,104

27-Jan-2015

03:47

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

54,784

27-Jan-2015

04:59

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

50,688

27-Jan-2015

04:48

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

56,832

27-Jan-2015

04:53

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

43,008

27-Jan-2015

04:57

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

54,272

27-Jan-2015

04:59

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

55,296

27-Jan-2015

04:57

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

34,304

27-Jan-2015

04:44

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

33,280

27-Jan-2015

04:44

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

50,176

27-Jan-2015

04:49

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

55,296

27-Jan-2015

04:59

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

53,248

27-Jan-2015

04:59

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

52,736

27-Jan-2015

04:50

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

54,272

27-Jan-2015

04:58

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

52,736

27-Jan-2015

05:00

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

50,688

27-Jan-2015

04:58

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

49,664

27-Jan-2015

04:49

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

26,624

27-Jan-2015

04:52

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

27,136

27-Jan-2015

04:51

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.18717

458,824

15-Jan-2015

04:22

x64

Ksecdd.sys

6.1.7601.18738

95,672

29-Jan-2015

03:23

x64

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18738

155,064

29-Jan-2015

03:23

x64

Lsasrv.dll

6.1.7601.18738

1,461,760

29-Jan-2015

03:19

x64

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

04-Jul-2013

12:20

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.18738

31,232

29-Jan-2015

03:18

x64

Secur32.dll

6.1.7601.18738

28,160

29-Jan-2015

03:19

x64

Sspicli.dll

6.1.7601.18738

136,192

29-Jan-2015

03:19

x64

Sspisrv.dll

6.1.7601.18738

29,184

29-Jan-2015

03:19

x64

Cng.sys

6.1.7601.22923

458,832

15-Jan-2015

04:22

x64

Ksecdd.sys

6.1.7601.22943

95,672

27-Jan-2015

04:04

x64

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22943

155,072

27-Jan-2015

04:04

x64

Lsasrv.dll

6.1.7601.22943

1,464,832

27-Jan-2015

03:56

x64

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

09-Jul-2013

06:30

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.22943

31,232

27-Jan-2015

03:56

x64

Secur32.dll

6.1.7601.22943

28,160

27-Jan-2015

03:56

x64

Sspicli.dll

6.1.7601.22943

136,192

27-Jan-2015

03:56

x64

Sspisrv.dll

6.1.7601.22943

29,184

27-Jan-2015

03:56

x64

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

245,760

29-Jan-2015

04:23

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

29,184

29-Jan-2015

04:18

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

152,064

29-Jan-2015

04:27

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

62,464

29-Jan-2015

04:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

263,168

29-Jan-2015

04:23

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

31,232

29-Jan-2015

04:27

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

164,864

29-Jan-2015

04:28

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

73,728

29-Jan-2015

04:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

253,440

29-Jan-2015

04:23

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

30,720

29-Jan-2015

04:17

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

156,672

29-Jan-2015

04:18

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

67,584

29-Jan-2015

04:11

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

279,040

29-Jan-2015

04:30

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

33,280

29-Jan-2015

04:32

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

160,256

29-Jan-2015

04:33

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

73,216

29-Jan-2015

04:17

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

308,736

29-Jan-2015

04:23

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

32,768

29-Jan-2015

04:16

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

187,392

29-Jan-2015

04:18

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

75,776

29-Jan-2015

04:11

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

248,320

29-Jan-2015

03:14

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

29,184

29-Jan-2015

03:14

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

146,432

29-Jan-2015

03:15

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

60,416

29-Jan-2015

03:14

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

295,936

29-Jan-2015

04:15

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

32,256

29-Jan-2015

04:28

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

185,344

29-Jan-2015

04:28

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

69,632

29-Jan-2015

04:12

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

253,952

29-Jan-2015

04:14

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

31,232

29-Jan-2015

04:17

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

160,768

29-Jan-2015

04:18

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

69,632

29-Jan-2015

04:11

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

311,808

29-Jan-2015

04:30

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

32,768

29-Jan-2015

04:31

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

183,296

29-Jan-2015

04:24

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

69,120

29-Jan-2015

04:17

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

216,064

29-Jan-2015

04:13

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

29,184

29-Jan-2015

04:17

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

136,192

29-Jan-2015

04:17

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

62,976

29-Jan-2015

04:11

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

280,064

29-Jan-2015

04:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

31,744

29-Jan-2015

04:18

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

171,008

29-Jan-2015

04:19

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

78,336

29-Jan-2015

04:12

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

281,600

29-Jan-2015

04:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

33,280

29-Jan-2015

04:18

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

168,448

29-Jan-2015

04:19

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

72,192

29-Jan-2015

04:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

176,640

29-Jan-2015

04:27

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

22,528

29-Jan-2015

04:31

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

110,592

29-Jan-2015

04:23

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

43,520

29-Jan-2015

04:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

159,232

29-Jan-2015

04:19

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

22,016

29-Jan-2015

04:23

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

101,376

29-Jan-2015

04:33

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

43,008

29-Jan-2015

04:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

256,512

29-Jan-2015

04:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

30,208

29-Jan-2015

04:27

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

153.600

29-Jan-2015

04:28

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

66,560

29-Jan-2015

04:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

268,800

29-Jan-2015

04:15

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

32,256

29-Jan-2015

04:19

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

165,888

29-Jan-2015

04:29

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

72,192

29-Jan-2015

04:12

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

290,816

29-Jan-2015

04:14

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

31,744

29-Jan-2015

04:18

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

180,224

29-Jan-2015

04:27

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

73,728

29-Jan-2015

04:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

294400

29-Jan-2015

04:15

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

31,232

29-Jan-2015

04:19

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

181,248

29-Jan-2015

04:20

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

70,144

29-Jan-2015

04:12

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

288,256

29-Jan-2015

04:14

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

33,792

29-Jan-2015

04:27

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

181,248

29-Jan-2015

04:17

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

69,120

29-Jan-2015

04:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

283,648

29-Jan-2015

04:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

30,720

29-Jan-2015

04:18

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

163,328

29-Jan-2015

04:19

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

76,800

29-Jan-2015

04:12

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

255,488

29-Jan-2015

04:25

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

30,208

29-Jan-2015

04:18

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

161.280

29-Jan-2015

04:29

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

66,560

29-Jan-2015

04:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

256.000

29-Jan-2015

04:14

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

29,696

29-Jan-2015

04:18

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

159,744

29-Jan-2015

04:28

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

61,952

29-Jan-2015

04:12

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

134,656

29-Jan-2015

04:19

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

19,968

29-Jan-2015

04:32

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

87,040

29-Jan-2015

04:32

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

33,280

29-Jan-2015

04:16

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

139,264

29-Jan-2015

04:29

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

18,944

29-Jan-2015

04:23

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

89,600

29-Jan-2015

04:24

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

36,864

29-Jan-2015

04:17

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

246,784

27-Jan-2015

04:57

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

29,184

27-Jan-2015

04:52

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

152,064

27-Jan-2015

05:01

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

62,464

27-Jan-2015

04:46

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

264,704

27-Jan-2015

04:50

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

31,232

27-Jan-2015

05:03

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

164,864

27-Jan-2015

04:53

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

73,728

27-Jan-2015

04:47

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

254,976

27-Jan-2015

04:48

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

30,720

27-Jan-2015

04:52

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

156,672

27-Jan-2015

04:53

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

67,584

27-Jan-2015

04:45

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

280,576

27-Jan-2015

04:51

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

33,280

27-Jan-2015

04:55

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

160,256

27-Jan-2015

04:55

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

73,216

27-Jan-2015

04:49

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

310,784

27-Jan-2015

04:49

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

32,768

27-Jan-2015

04:52

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

187,392

27-Jan-2015

05:02

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

75,776

27-Jan-2015

04:55

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

249,856

27-Jan-2015

03:46

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

29,184

27-Jan-2015

03:47

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

146,432

27-Jan-2015

03:46

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

60,416

27-Jan-2015

03:47

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

297,472

27-Jan-2015

04:49

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

32,256

27-Jan-2015

05:02

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

185,344

27-Jan-2015

05:05

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

69,632

27-Jan-2015

04:57

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

255,488

27-Jan-2015

04:58

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

31,232

27-Jan-2015

05:02

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

160,768

27-Jan-2015

04:52

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

69,632

27-Jan-2015

04:45

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

313,856

27-Jan-2015

04:53

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

32,768

27-Jan-2015

04:55

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

183,296

27-Jan-2015

04:48

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

69,120

27-Jan-2015

04:51

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

217,600

27-Jan-2015

04:57

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

29,184

27-Jan-2015

04:52

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

136,192

27-Jan-2015

05:01

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

62,976

27-Jan-2015

04:45

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

282,112

27-Jan-2015

04:59

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

31,744

27-Jan-2015

04:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

171,008

27-Jan-2015

04:54

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

78,336

27-Jan-2015

04:47

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

283,136

27-Jan-2015

04:57

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

33,280

27-Jan-2015

04:51

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

168,448

27-Jan-2015

04:51

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

72,192

27-Jan-2015

04:46

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

177,664

27-Jan-2015

04:44

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

22,528

27-Jan-2015

04:56

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

110,592

27-Jan-2015

04:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

43,520

27-Jan-2015

04:50

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

159,744

27-Jan-2015

04:43

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

22,016

27-Jan-2015

04:46

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

101,376

27-Jan-2015

04:55

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

43,008

27-Jan-2015

04:49

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

258,048

27-Jan-2015

04:48

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

30,208

27-Jan-2015

04:52

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

153.600

27-Jan-2015

04:52

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

66,560

27-Jan-2015

04:54

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

270,336

27-Jan-2015

04:58

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

32,256

27-Jan-2015

05:03

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

165,888

27-Jan-2015

04:52

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

72,192

27-Jan-2015

04:46

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

292,352

27-Jan-2015

04:58

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

31,744

27-Jan-2015

05:01

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

180,224

27-Jan-2015

05:03

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

73,728

27-Jan-2015

04:45

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

296,448

27-Jan-2015

04:50

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

31,232

27-Jan-2015

05:05

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

181,248

27-Jan-2015

05:05

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

70,144

27-Jan-2015

04:47

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

290,304

27-Jan-2015

04:58

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

33,792

27-Jan-2015

05:01

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

181,248

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

69,120

27-Jan-2015

04:56

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

285,184

27-Jan-2015

04:59

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

30,720

27-Jan-2015

05:04

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

163,328

27-Jan-2015

05:05

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

76,800

27-Jan-2015

04:47

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

257,024

27-Jan-2015

04:58

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

30,208

27-Jan-2015

04:52

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

161.280

27-Jan-2015

04:53

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

66,560

27-Jan-2015

04:45

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

257,536

27-Jan-2015

04:59

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

29,696

27-Jan-2015

05:02

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

159,744

27-Jan-2015

04:53

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

61,952

27-Jan-2015

04:56

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

135,168

27-Jan-2015

04:44

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

19,968

27-Jan-2015

04:47

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

87,040

27-Jan-2015

04:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

33,280

27-Jan-2015

04:40

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

139,264

27-Jan-2015

04:51

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

18,944

27-Jan-2015

04:46

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

89,600

27-Jan-2015

04:55

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

36,864

27-Jan-2015

04:41

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.18738

686,080

29-Jan-2015

03:16

x64

Auditpol.exe

6.1.7601.18738

64,000

29-Jan-2015

03:18

x64

Msaudite.dll

6.1.7601.18738

146,432

29-Jan-2015

03:17

x64

Msobjs.dll

6.1.7601.18738

60,416

29-Jan-2015

03:17

x64

Adtschema.dll

6.1.7601.22943

690,688

27-Jan-2015

03:48

x64

Auditpol.exe

6.1.7601.22943

64,000

27-Jan-2015

03:55

x64

Msaudite.dll

6.1.7601.22943

146,432

27-Jan-2015

03:50

x64

Msobjs.dll

6.1.7601.22943

60,416

27-Jan-2015

03:50

x64

Ncrypt.dll

6.1.7601.18738

308,224

29-Jan-2015

03:19

x64

Ncrypt.dll

6.1.7601.22943

308,224

27-Jan-2015

03:56

x64

Ocspisapi.dll

6.1.7601.22943

355,840

27-Jan-2015

03:56

x64

Ocspisapictrs.h

Không áp dụng

1.421 người

09-Jul-2013

06:42

Không áp dụng

Ocspisapictrs.ini

Không áp dụng

2,636

09-Jul-2013

06:42

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22943

10.240 người

27-Jan-2015

05:05

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,960

27-Jan-2015

05:00

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22943

10,752

27-Jan-2015

04:56

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.134 người

27-Jan-2015

04:43

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22943

9,728

27-Jan-2015

03:47

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,918

27-Jan-2015

03:46

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22943

11,264

27-Jan-2015

04:54

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,210

27-Jan-2015

04:50

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22943

11,776

27-Jan-2015

04:48

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.098

27-Jan-2015

04:44

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22943

11,264

27-Jan-2015

05:06

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,028

27-Jan-2015

04:51

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22943

10,752

27-Jan-2015

05:03

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,140

27-Jan-2015

04:58

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22943

6,656

27-Jan-2015

04:57

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.642 người

27-Jan-2015

04:52

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22943

6,144

27-Jan-2015

04:56

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,576

27-Jan-2015

04:52

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22943

10,752

27-Jan-2015

04:53

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.026 người

27-Jan-2015

04:59

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22943

12,288

27-Jan-2015

04:54

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,028

27-Jan-2015

04:51

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22943

10,752

27-Jan-2015

05:06

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,188

27-Jan-2015

04:51

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22943

11,264

27-Jan-2015

05:05

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,130

27-Jan-2015

04:51

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22943

10.240 người

27-Jan-2015

05:06

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.064 người

27-Jan-2015

05:00

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22943

9,728

27-Jan-2015

05:03

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,092

27-Jan-2015

04:49

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22943

9,728

27-Jan-2015

04:54

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.828 người

27-Jan-2015

04:59

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22943

5.120

27-Jan-2015

04:48

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,158

27-Jan-2015

04:53

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22943

5.120

27-Jan-2015

04:55

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.460 người

27-Jan-2015

04:52

Không áp dụng

Ocspsvc.exe

6.1.7601.22943

276,480

27-Jan-2015

03:56

x64

Ocspsvcctrs.h

Không áp dụng

1,569

09-Jul-2013

06:42

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,918

09-Jul-2013

06:42

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.18738

5,554,104

29-Jan-2015

03:23

x64

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.22943

5,553,600

27-Jan-2015

04:04

x64

Credssp.dll

6.1.7601.18738

22,016

29-Jan-2015

03:19

x64

Tspkg.dll

6.1.7601.18738

86,528

29-Jan-2015

03:19

x64

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

04-Jul-2013

12:25

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.22943

22,016

27-Jan-2015

03:56

x64

Tspkg.dll

6.1.7601.22943

86,528

27-Jan-2015

03:56

x64

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

09-Jul-2013

06:41

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.18738

210,944

29-Jan-2015

03:19

x64

Wdigest.dll

6.1.7601.22943

210,944

27-Jan-2015

03:56

x64

Kerberos.dll

6.1.7601.18738

728,064

29-Jan-2015

03:19

x64

Kerberos.dll

6.1.7601.22943

729,600

27-Jan-2015

03:56

x64

Msv1_0.dll

6.1.7601.18738

314,880

29-Jan-2015

03:19

x64

Msv1_0.dll

6.1.7601.22943

315,904

27-Jan-2015

03:56

x64

Schannel.dll

6.1.7601.18738

341,504

29-Jan-2015

03:19

x64

Schannel.dll

6.1.7601.22943

341,504

27-Jan-2015

03:56

x64

Apisetschema.dll

6.1.7601.18738

6,656

29-Jan-2015

03:16

x64

Smss.exe

6.1.7601.18738

112,640

29-Jan-2015

03:18

x64

Apisetschema.dll

6.1.7601.22943

6,656

27-Jan-2015

03:48

x64

Smss.exe

6.1.7601.22943

112,640

27-Jan-2015

03:56

x64

Apisetschema.dll

6.1.7601.18738

6,656

29-Jan-2015

03:16

x64

Smss.exe

6.1.7601.18738

112,640

29-Jan-2015

03:18

x64

Apisetschema.dll

6.1.7601.22943

6,656

27-Jan-2015

03:48

x64

Smss.exe

6.1.7601.22943

112,640

27-Jan-2015

03:56

x64

Rstrui.exe

6.1.7601.18738

296,960

29-Jan-2015

03:18

x64

Srclient.dll

6.1.7601.18738

50,176

29-Jan-2015

03:19

x64

Srcore.dll

6.1.7601.18738

503,808

29-Jan-2015

03:19

x64

Rstrui.exe

6.1.7601.22943

296,960

27-Jan-2015

03:56

x64

Srclient.dll

6.1.7601.22943

50,176

27-Jan-2015

03:56

x64

Srcore.dll

6.1.7601.22943

503,808

27-Jan-2015

03:56

x64

Appidapi.dll

6.1.7601.22943

50,688

27-Jan-2015

03:27

x86

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

04-Jul-2013

12:18

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.18738

22,016

29-Jan-2015

03:01

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.18738

96,768

29-Jan-2015

03:00

x86

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

09-Jul-2013

06:22

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.22943

22,016

27-Jan-2015

03:28

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.22943

96,768

27-Jan-2015

03:25

x86

Wdigest.dll

6.1.7601.18738

172,032

29-Jan-2015

03:01

x86

Wdigest.dll

6.1.7601.22943

172,032

27-Jan-2015

03:28

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.18738

550,912

29-Jan-2015

03:01

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.22943

551,424

27-Jan-2015

03:28

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.18738

259,584

29-Jan-2015

03:01

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.22943

260,096

27-Jan-2015

03:28

x86

Schannel.dll

6.1.7601.18738

248,832

29-Jan-2015

03:01

x86

Schannel.dll

6.1.7601.22943

248,832

27-Jan-2015

03:28

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.18738

6,656

29-Jan-2015

02:57

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.22943

6,656

27-Jan-2015

03:23

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.18738

6,656

29-Jan-2015

02:57

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.22943

6,656

27-Jan-2015

03:23

x86

Srclient.dll

6.1.7601.18738

43,008

29-Jan-2015

03:01

x86

Srclient.dll

6.1.7601.22943

43,008

27-Jan-2015

03:28

x86

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

14,336

27-Jan-2015

03:52

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

16,384

27-Jan-2015

03:41

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

16,896

27-Jan-2015

03:42

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

17,920

27-Jan-2015

03:37

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

17,920

27-Jan-2015

03:52

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

14,336

27-Jan-2015

03:22

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

17,408

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

16,384

27-Jan-2015

03:51

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

18,944

27-Jan-2015

03:35

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

14,848

27-Jan-2015

03:41

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

17,920

27-Jan-2015

03:41

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

16,384

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

10.240 người

27-Jan-2015

03:35

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

9,728

27-Jan-2015

03:37

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

15,360

27-Jan-2015

03:42

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

17,408

27-Jan-2015

03:41

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

17,920

27-Jan-2015

03:42

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

18,432

27-Jan-2015

03:45

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

16,896

27-Jan-2015

03:52

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

15,872

27-Jan-2015

03:51

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

16,896

27-Jan-2015

03:51

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

14,848

27-Jan-2015

03:42

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

8,192

27-Jan-2015

03:43

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22943

8,192

27-Jan-2015

03:35

Không áp dụng

Certcli.dll

6.1.7601.22943

342,528

27-Jan-2015

03:28

x86

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

245,760

29-Jan-2015

03:22

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

29,184

29-Jan-2015

03:16

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

152,064

29-Jan-2015

03:26

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

62,464

29-Jan-2015

03:19

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

263,168

29-Jan-2015

03:22

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

31,232

29-Jan-2015

03:17

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

164,864

29-Jan-2015

03:26

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

73,728

29-Jan-2015

03:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

253,440

29-Jan-2015

03:23

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

30,720

29-Jan-2015

03:28

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

156,672

29-Jan-2015

03:16

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

67,584

29-Jan-2015

03:19

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

279,040

29-Jan-2015

03:18

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

33,280

29-Jan-2015

03:30

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

160,256

29-Jan-2015

03:31

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

73,216

29-Jan-2015

03:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

308,736

29-Jan-2015

03:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

32,768

29-Jan-2015

03:27

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

187,392

29-Jan-2015

03:29

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

75,776

29-Jan-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

248,320

29-Jan-2015

02:55

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

29,184

29-Jan-2015

02:55

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

146,432

29-Jan-2015

02:55

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

60,416

29-Jan-2015

02:55

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

295,936

29-Jan-2015

03:19

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

32,256

29-Jan-2015

03:29

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

185,344

29-Jan-2015

03:31

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

69,632

29-Jan-2015

03:16

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

253,952

29-Jan-2015

03:13

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

31,232

29-Jan-2015

03:27

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

160,768

29-Jan-2015

03:16

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

69,632

29-Jan-2015

03:10

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

311,808

29-Jan-2015

03:18

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

32,768

29-Jan-2015

03:30

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

183,296

29-Jan-2015

03:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

69,120

29-Jan-2015

03:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

216,064

29-Jan-2015

03:13

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

29,184

29-Jan-2015

03:15

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

136,192

29-Jan-2015

03:26

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

62,976

29-Jan-2015

03:10

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

280,064

29-Jan-2015

03:23

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

31,744

29-Jan-2015

03:16

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

171,008

29-Jan-2015

03:18

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

78,336

29-Jan-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

281,600

29-Jan-2015

03:23

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

33,280

29-Jan-2015

03:26

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

168,448

29-Jan-2015

03:27

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

72,192

29-Jan-2015

03:19

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

176,640

29-Jan-2015

03:27

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

22,528

29-Jan-2015

03:22

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

110,592

29-Jan-2015

03:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

43,520

29-Jan-2015

03:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

159,232

29-Jan-2015

03:26

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

22,016

29-Jan-2015

03:20

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

101,376

29-Jan-2015

03:31

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

43,008

29-Jan-2015

03:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

256,512

29-Jan-2015

03:13

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

30,208

29-Jan-2015

03:17

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

153.600

29-Jan-2015

03:28

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

66,560

29-Jan-2015

03:10

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

268,800

29-Jan-2015

03:13

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

32,256

29-Jan-2015

03:26

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

165,888

29-Jan-2015

03:17

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

72,192

29-Jan-2015

03:10

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

290,816

29-Jan-2015

03:13

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

31,744

29-Jan-2015

03:18

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

180,224

29-Jan-2015

03:18

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

73,728

29-Jan-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

294400

29-Jan-2015

03:27

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

31,232

29-Jan-2015

03:30

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

181,248

29-Jan-2015

03:21

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

70,144

29-Jan-2015

03:15

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

288,256

29-Jan-2015

03:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

33,792

29-Jan-2015

03:16

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

181,248

29-Jan-2015

03:28

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

69,120

29-Jan-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

283,648

29-Jan-2015

03:14

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

30,720

29-Jan-2015

03:26

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

163,328

29-Jan-2015

03:27

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

76,800

29-Jan-2015

03:10

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

255,488

29-Jan-2015

03:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

30,208

29-Jan-2015

03:17

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

161.280

29-Jan-2015

03:27

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

66,560

29-Jan-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

256.000

29-Jan-2015

03:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

29,696

29-Jan-2015

03:17

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

159,744

29-Jan-2015

03:18

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

61,952

29-Jan-2015

03:10

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

134,656

29-Jan-2015

03:27

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

19,968

29-Jan-2015

03:30

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

87,040

29-Jan-2015

03:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

33,280

29-Jan-2015

03:15

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

139,264

29-Jan-2015

03:26

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

18,944

29-Jan-2015

03:20

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

89,600

29-Jan-2015

03:21

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

36,864

29-Jan-2015

03:15

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

246,784

27-Jan-2015

03:48

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

29,184

27-Jan-2015

03:42

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

152,064

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

62,464

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

264,704

27-Jan-2015

03:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

31,232

27-Jan-2015

03:52

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

164,864

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

73,728

27-Jan-2015

03:45

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

254,976

27-Jan-2015

03:48

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

30,720

27-Jan-2015

03:43

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

156,672

27-Jan-2015

03:51

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

67,584

27-Jan-2015

03:46

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

280,576

27-Jan-2015

03:42

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

33,280

27-Jan-2015

03:46

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

160,256

27-Jan-2015

03:38

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

73,216

27-Jan-2015

03:31

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

310,784

27-Jan-2015

03:49

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

32,768

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

187,392

27-Jan-2015

03:42

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

75,776

27-Jan-2015

03:46

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

249,856

27-Jan-2015

03:21

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

29,184

27-Jan-2015

03:21

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

146,432

27-Jan-2015

03:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

60,416

27-Jan-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

297,472

27-Jan-2015

03:34

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

32,256

27-Jan-2015

03:37

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

185,344

27-Jan-2015

03:38

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

69,632

27-Jan-2015

03:31

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

255,488

27-Jan-2015

03:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

31,232

27-Jan-2015

03:43

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

160,768

27-Jan-2015

03:44

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

69,632

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

313,856

27-Jan-2015

03:33

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

32,768

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

183,296

27-Jan-2015

03:37

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

69,120

27-Jan-2015

03:38

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

217,600

27-Jan-2015

03:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

29,184

27-Jan-2015

03:52

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

136,192

27-Jan-2015

03:42

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

62,976

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

282,112

27-Jan-2015

03:47

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

31,744

27-Jan-2015

03:51

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

171,008

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

78,336

27-Jan-2015

03:45

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

283,136

27-Jan-2015

03:50

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

33,280

27-Jan-2015

03:43

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

168,448

27-Jan-2015

03:44

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

72,192

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

177,664

27-Jan-2015

03:33

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

22,528

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

110,592

27-Jan-2015

03:37

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

43,520

27-Jan-2015

03:39

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

159,744

27-Jan-2015

03:34

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

22,016

27-Jan-2015

03:37

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

101,376

27-Jan-2015

03:44

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

43,008

27-Jan-2015

03:31

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

258,048

27-Jan-2015

03:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

30,208

27-Jan-2015

03:42

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

153.600

27-Jan-2015

03:43

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

66,560

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

270,336

27-Jan-2015

03:49

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

32,256

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

165,888

27-Jan-2015

03:52

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

72,192

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

292,352

27-Jan-2015

03:38

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

31,744

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

180,224

27-Jan-2015

03:54

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

73,728

27-Jan-2015

03:46

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

296,448

27-Jan-2015

03:33

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

31,232

27-Jan-2015

03:46

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

181,248

27-Jan-2015

03:35

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

70,144

27-Jan-2015

03:30

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

290,304

27-Jan-2015

03:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

33,792

27-Jan-2015

03:54

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

181,248

27-Jan-2015

03:55

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

69,120

27-Jan-2015

03:46

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

285,184

27-Jan-2015

03:49

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

30,720

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

163,328

27-Jan-2015

03:53

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

76,800

27-Jan-2015

03:45

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

257,024

27-Jan-2015

03:49

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

30,208

27-Jan-2015

03:52

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

161.280

27-Jan-2015

03:42

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

66,560

27-Jan-2015

03:45

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

257,536

27-Jan-2015

03:49

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

29,696

27-Jan-2015

03:52

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

159,744

27-Jan-2015

03:43

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

61,952

27-Jan-2015

03:46

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

135,168

27-Jan-2015

03:33

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

19,968

27-Jan-2015

03:44

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

87,040

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

33,280

27-Jan-2015

03:30

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

139,264

27-Jan-2015

03:42

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

18,944

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

89,600

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

36,864

27-Jan-2015

03:30

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.18738

686,080

29-Jan-2015

02:57

x86

Auditpol.exe

6.1.7601.18738

50,176

29-Jan-2015

03:00

x86

Msaudite.dll

6.1.7601.18738

146,432

29-Jan-2015

02:58

x86

Msobjs.dll

6.1.7601.18738

60,416

29-Jan-2015

02:59

x86

Adtschema.dll

6.1.7601.22943

690,688

27-Jan-2015

03:23

x86

Auditpol.exe

6.1.7601.22943

50,176

27-Jan-2015

03:27

x86

Msaudite.dll

6.1.7601.22943

146,432

27-Jan-2015

03:24

x86

Msobjs.dll

6.1.7601.22943

60,416

27-Jan-2015

03:24

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.18738

220,160

29-Jan-2015

03:01

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.22943

220,160

27-Jan-2015

03:28

x86

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.18738

3,973,048

29-Jan-2015

03:05

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.18738

3,917,752

29-Jan-2015

03:05

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.22943

3,977,656

27-Jan-2015

03:32

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.22943

3,921,848

27-Jan-2015

03:32

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.18738

17,408

29-Jan-2015

03:01

x86

Tspkg.dll

6.1.7601.18738

65,536

29-Jan-2015

03:01

x86

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

04-Jul-2013

12:24

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.22943

17,408

27-Jan-2015

03:28

x86

Tspkg.dll

6.1.7601.22943

65,536

27-Jan-2015

03:28

x86

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

09-Jul-2013

06:39

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Appid-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3.013 người

27-Jan-2015

02:58

Không áp dụng

Appid.sys

6.1.7601.22943

131,584

27-Jan-2015

02:05

IA-64

Appidapi.dll

6.1.7601.22943

116,736

27-Jan-2015

02:45

IA-64

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.22943

39,424

27-Jan-2015

02:45

IA-64

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.22943

282,624

27-Jan-2015

02:45

IA-64

Appidsvc.dll

6.1.7601.22943

74,240

27-Jan-2015

02:45

IA-64

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.22943

154,112

27-Jan-2015

02:45

IA-64

Winload.efi

6.1.7601.22943

1,840,568

27-Jan-2015

02:48

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

35,776

27-Jan-2015

04:49

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

02:43

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

04:49

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

29,120

27-Jan-2015

04:49

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

29,632

27-Jan-2015

04:49

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

04:49

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

04:49

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

35,776

27-Jan-2015

04:49

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

33,208

27-Jan-2015

02:43

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

35,768

27-Jan-2015

04:49

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

29,120

27-Jan-2015

04:49

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

29,632

27-Jan-2015

04:49

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

04:49

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.22943

28,088

27-Jan-2015

04:49

Không áp dụng

Winload.efi

6.1.7601.22943

1,840,568

27-Jan-2015

02:48

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.22943

10,752

27-Jan-2015

04:43

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.22943

9,728

27-Jan-2015

02:41

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.22943

10,752

27-Jan-2015

04:43

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.22943

6,656

27-Jan-2015

04:46

Không áp dụng

Ci.dll

6.1.7601.22730

218,856

28-Jun-2014

00:19

IA-64

Driver.stl

Không áp dụng

4,186

26-Jun-2014

22:20

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.1.7601.18738

94,720

29-Jan-2015

02:39

IA-64

Csrsrv.dll

6.1.7601.22943

94,720

27-Jan-2015

02:45

IA-64

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

56,320

29-Jan-2015

04:21

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

46,592

29-Jan-2015

02:34

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

56,832

29-Jan-2015

04:17

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

34,304

29-Jan-2015

04:20

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

33,280

29-Jan-2015

04:20

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

26,624

29-Jan-2015

04:19

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18738

27,136

29-Jan-2015

04:17

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

56,832

27-Jan-2015

04:40

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

47,104

27-Jan-2015

02:42

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

56,832

27-Jan-2015

04:44

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

34,304

27-Jan-2015

04:44

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

33,280

27-Jan-2015

04:45

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

26,624

27-Jan-2015

04:45

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22943

27,136

27-Jan-2015

04:43

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.18717

789,144

15-Jan-2015

05:45

IA-64

Ksecdd.sys

6.1.7601.18738

179,640

29-Jan-2015

02:43

IA-64

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18738

316,864

29-Jan-2015

02:43

IA-64

Lsasrv.dll

6.1.7601.18738

2,696,704

29-Jan-2015

02:39

IA-64

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

04-Jul-2013

12:25

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.18738

56,320

29-Jan-2015

02:39

IA-64

Secur32.dll

6.1.7601.18738

48.640

29-Jan-2015

02:39

IA-64

Sspicli.dll

6.1.7601.18738

275,456

29-Jan-2015

02:40

IA-64

Sspisrv.dll

6.1.7601.18738

46,080

29-Jan-2015

02:40

IA-64

Cng.sys

6.1.7601.22923

789,144

15-Jan-2015

04:21

IA-64

Ksecdd.sys

6.1.7601.22943

179,640

27-Jan-2015

02:48

IA-64

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22943

316,856

27-Jan-2015

02:47

IA-64

Lsasrv.dll

6.1.7601.22943

2,700,800

27-Jan-2015

02:45

IA-64

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

09-Jul-2013

06:28

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.22943

56,320

27-Jan-2015

02:45

IA-64

Secur32.dll

6.1.7601.22943

48.640

27-Jan-2015

02:45

IA-64

Sspicli.dll

6.1.7601.22943

275,456

27-Jan-2015

02:45

IA-64

Sspisrv.dll

6.1.7601.22943

46,080

27-Jan-2015

02:45

IA-64

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

279,040

29-Jan-2015

04:21

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

33,280

29-Jan-2015

04:19

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

160,256

29-Jan-2015

04:16

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

73,216

29-Jan-2015

04:19

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

248,320

29-Jan-2015

02:35

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

29,184

29-Jan-2015

02:34

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

146,432

29-Jan-2015

02:34

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

60,416

29-Jan-2015

02:34

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

311,808

29-Jan-2015

04:16

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

32,768

29-Jan-2015

04:17

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

183,296

29-Jan-2015

04:20

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

69,120

29-Jan-2015

04:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

176,640

29-Jan-2015

04:17

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

22,528

29-Jan-2015

04:16

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

110,592

29-Jan-2015

04:20

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

43,520

29-Jan-2015

04:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

159,232

29-Jan-2015

04:16

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

22,016

29-Jan-2015

04:21

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

101,376

29-Jan-2015

04:16

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

43,008

29-Jan-2015

04:18

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

134,656

29-Jan-2015

04:19

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

19,968

29-Jan-2015

04:19

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

87,040

29-Jan-2015

04:20

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

33,280

29-Jan-2015

04:19

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

139,264

29-Jan-2015

04:18

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

18,944

29-Jan-2015

04:20

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

89,600

29-Jan-2015

04:17

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

36,864

29-Jan-2015

04:15

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

280,576

27-Jan-2015

04:45

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

33,280

27-Jan-2015

04:43

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

160,256

27-Jan-2015

04:44

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

73,216

27-Jan-2015

04:43

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

249,856

27-Jan-2015

02:41

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

29,184

27-Jan-2015

02:41

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

146,432

27-Jan-2015

02:42

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

60,416

27-Jan-2015

02:41

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

313,856

27-Jan-2015

04:42

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

32,768

27-Jan-2015

04:45

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

183,296

27-Jan-2015

04:43

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

69,120

27-Jan-2015

04:45

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

177,664

27-Jan-2015

04:44

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

22,528

27-Jan-2015

04:41

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

110,592

27-Jan-2015

04:46

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

43,520

27-Jan-2015

04:44

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

159,744

27-Jan-2015

04:42

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

22,016

27-Jan-2015

04:45

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

101,376

27-Jan-2015

04:45

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

43,008

27-Jan-2015

04:45

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

135,168

27-Jan-2015

04:45

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

19,968

27-Jan-2015

04:44

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

87,040

27-Jan-2015

04:43

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

33,280

27-Jan-2015

04:41

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

139,264

27-Jan-2015

04:42

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

18,944

27-Jan-2015

04:41

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

89,600

27-Jan-2015

04:40

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

36,864

27-Jan-2015

04:41

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.18738

686,080

29-Jan-2015

02:36

IA-64

Auditpol.exe

6.1.7601.18738

145,408

29-Jan-2015

02:39

IA-64

Msaudite.dll

6.1.7601.18738

146,432

29-Jan-2015

02:36

IA-64

Msobjs.dll

6.1.7601.18738

60,416

29-Jan-2015

02:37

IA-64

Adtschema.dll

6.1.7601.22943

690,688

27-Jan-2015

02:43

IA-64

Auditpol.exe

6.1.7601.22943

145,408

27-Jan-2015

02:45

IA-64

Msaudite.dll

6.1.7601.22943

146,432

27-Jan-2015

02:43

IA-64

Msobjs.dll

6.1.7601.22943

60,416

27-Jan-2015

02:43

IA-64

Ncrypt.dll

6.1.7601.18738

551,424

29-Jan-2015

02:39

IA-64

Ncrypt.dll

6.1.7601.22943

553,472

27-Jan-2015

02:45

IA-64

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.18738

11,121,592

29-Jan-2015

02:43

IA-64

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.22943

11,125,688

27-Jan-2015

02:48

IA-64

Credssp.dll

6.1.7601.18738

49,664

29-Jan-2015

02:39

IA-64

Tspkg.dll

6.1.7601.18738

188,416

29-Jan-2015

02:40

IA-64

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

04-Jul-2013

12:32

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.22943

49,664

27-Jan-2015

02:45

IA-64

Tspkg.dll

6.1.7601.22943

188,416

27-Jan-2015

02:45

IA-64

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

09-Jul-2013

06:41

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.18738

475,136

29-Jan-2015

02:40

IA-64

Wdigest.dll

6.1.7601.22943

475,136

27-Jan-2015

02:45

IA-64

Kerberos.dll

6.1.7601.18738

1,525,760

29-Jan-2015

02:39

IA-64

Kerberos.dll

6.1.7601.22943

1,527,296

27-Jan-2015

02:45

IA-64

Msv1_0.dll

6.1.7601.18738

647,680

29-Jan-2015

02:39

IA-64

Msv1_0.dll

6.1.7601.22943

650,240

27-Jan-2015

02:45

IA-64

Schannel.dll

6.1.7601.18738

714,240

29-Jan-2015

02:39

IA-64

Schannel.dll

6.1.7601.22943

714,240

27-Jan-2015

02:45

IA-64

Apisetschema.dll

6.1.7601.18738

6,656

29-Jan-2015

02:36

IA-64

Smss.exe

6.1.7601.18738

207,872

29-Jan-2015

02:39

IA-64

Apisetschema.dll

6.1.7601.22943

6,656

27-Jan-2015

02:43

IA-64

Smss.exe

6.1.7601.22943

207,872

27-Jan-2015

02:45

IA-64

Appidapi.dll

6.1.7601.22943

50,688

27-Jan-2015

03:27

x86

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

04-Jul-2013

12:18

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.18738

22,016

29-Jan-2015

03:01

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.18738

96,768

29-Jan-2015

03:00

x86

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

09-Jul-2013

06:22

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.22943

22,016

27-Jan-2015

03:28

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.22943

96,768

27-Jan-2015

03:25

x86

Wdigest.dll

6.1.7601.18738

172,032

29-Jan-2015

03:01

x86

Wdigest.dll

6.1.7601.22943

172,032

27-Jan-2015

03:28

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.18738

550,912

29-Jan-2015

03:01

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.22943

551,424

27-Jan-2015

03:28

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.18738

259,584

29-Jan-2015

03:01

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.22943

260,096

27-Jan-2015

03:28

x86

Schannel.dll

6.1.7601.18738

248,832

29-Jan-2015

03:01

x86

Schannel.dll

6.1.7601.22943

248,832

27-Jan-2015

03:28

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.18738

6,656

29-Jan-2015

02:57

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.22943

6,656

27-Jan-2015

03:23

x86

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

279,040

29-Jan-2015

03:18

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

33,280

29-Jan-2015

03:30

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

160,256

29-Jan-2015

03:31

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

73,216

29-Jan-2015

03:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

248,320

29-Jan-2015

02:55

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

29,184

29-Jan-2015

02:55

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

146,432

29-Jan-2015

02:55

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

60,416

29-Jan-2015

02:55

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

311,808

29-Jan-2015

03:18

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

32,768

29-Jan-2015

03:30

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

183,296

29-Jan-2015

03:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

69,120

29-Jan-2015

03:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

176,640

29-Jan-2015

03:27

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

22,528

29-Jan-2015

03:22

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

110,592

29-Jan-2015

03:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

43,520

29-Jan-2015

03:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

159,232

29-Jan-2015

03:26

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

22,016

29-Jan-2015

03:20

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

101,376

29-Jan-2015

03:31

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

43,008

29-Jan-2015

03:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

134,656

29-Jan-2015

03:27

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

19,968

29-Jan-2015

03:30

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

87,040

29-Jan-2015

03:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

33,280

29-Jan-2015

03:15

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18738

139,264

29-Jan-2015

03:26

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18738

18,944

29-Jan-2015

03:20

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18738

89,600

29-Jan-2015

03:21

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18738

36,864

29-Jan-2015

03:15

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

280,576

27-Jan-2015

03:42

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

33,280

27-Jan-2015

03:46

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

160,256

27-Jan-2015

03:38

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

73,216

27-Jan-2015

03:31

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

249,856

27-Jan-2015

03:21

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

29,184

27-Jan-2015

03:21

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

146,432

27-Jan-2015

03:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

60,416

27-Jan-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

313,856

27-Jan-2015

03:33

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

32,768

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

183,296

27-Jan-2015

03:37

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

69,120

27-Jan-2015

03:38

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

177,664

27-Jan-2015

03:33

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

22,528

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

110,592

27-Jan-2015

03:37

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

43,520

27-Jan-2015

03:39

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

159,744

27-Jan-2015

03:34

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

22,016

27-Jan-2015

03:37

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

101,376

27-Jan-2015

03:44

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

43,008

27-Jan-2015

03:31

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

135,168

27-Jan-2015

03:33

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

19,968

27-Jan-2015

03:44

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

87,040

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

33,280

27-Jan-2015

03:30

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22943

139,264

27-Jan-2015

03:42

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22943

18,944

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22943

89,600

27-Jan-2015

03:36

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22943

36,864

27-Jan-2015

03:30

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.18738

686,080

29-Jan-2015

02:57

x86

Auditpol.exe

6.1.7601.18738

50,176

29-Jan-2015

03:00

x86

Msaudite.dll

6.1.7601.18738

146,432

29-Jan-2015

02:58

x86

Msobjs.dll

6.1.7601.18738

60,416

29-Jan-2015

02:59

x86

Adtschema.dll

6.1.7601.22943

690,688

27-Jan-2015

03:23

x86

Auditpol.exe

6.1.7601.22943

50,176

27-Jan-2015

03:27

x86

Msaudite.dll

6.1.7601.22943

146,432

27-Jan-2015

03:24

x86

Msobjs.dll

6.1.7601.22943

60,416

27-Jan-2015

03:24

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.18738

220,160

29-Jan-2015

03:01

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.22943

220,160

27-Jan-2015

03:28

x86

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.18738

3,973,048

29-Jan-2015

03:05

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.18738

3,917,752

29-Jan-2015

03:05

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.22943

3,977,656

27-Jan-2015

03:32

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.22943

3,921,848

27-Jan-2015

03:32

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.18738

17,408

29-Jan-2015

03:01

x86

Tspkg.dll

6.1.7601.18738

65,536

29-Jan-2015

03:01

x86

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

04-Jul-2013

12:24

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.22943

17,408

27-Jan-2015

03:28

x86

Tspkg.dll

6.1.7601.22943

65,536

27-Jan-2015

03:28

x86

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

09-Jul-2013

06:39

Không áp dụng


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?