Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework có thể cho phép tiết lộ thông tin nếu kẻ gửi một yêu cầu đặc biệt crafted web đến một máy chủ bị ảnh hưởng có thông báo lỗi tuỳ chỉnh bị vô hiệu hoá. Kẻ tấn công đã thành công khai thác lỗ hổng bảo mật sẽ có thể xem một phần của một tập tin cấu hình trang web có thể lộ thông tin nhạy cảm.

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS15-041. Tìm hiểu thêm về cách tải xuống các bản sửa lỗi được bao gồm trong bản tin bảo mật này:

 • Đối với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và người dùng thuộc các tổ chức, hãy sử dụng tính năng tự động cập nhật Windows để cài đặt các bản sửa lỗi từ Microsoft Update. Để thực hiện việc này, xem có bản Cập Nhật bảo mật tự động trên trang web của Microsoft Safety và Trung tâm bảo mật.

 • Dành cho các chuyên gia, xem Microsoft Security Bulletin MS15-041 trên trang web của Trung tâm kỹ thuật bảo mật.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính chạy trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Thông tin tải xuống

Để cài đặt bản cập nhật này, cài đặt từ Microsoft Windows Update.

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt bản cập nhật này từ Trung Tâm tải xuống của Microsoft.

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt bản cập nhật này, bạn phải có Windows Installer 3.1 hoặc phiên bản mới hơn được cài đặt trên máy tính.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Tìm hiểu về các khoá chuyển đổi dòng lệnh được hỗ trợ bởi Microsoft .NET Framework này Cập Nhật.

Thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.Lưu ý Bản cập nhật này sẽ khiến các dịch vụ IIS để khởi động lại.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật sau:

2901110 MS14-009: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4 trên Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2: ngày 11 tháng 4 năm 2014

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.1031

192,664

05-Feb-2015

13:16

Setup.exe

10.0.30319.1031

78,992

05-Feb-2015

13:15

SetupEngine.dll

10.0.30319.1031

811,152

05-Feb-2015

13:15

SetupUi.dll

10.0.30319.1031

296,584

05-Feb-2015

13:15

aspnet_wp.exe

4.0.30319.1031

33,424

05-Feb-2015

14:12

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.1031

1,867,440

05-Feb-2015

14:12

System.Web.dll

4.0.30319.1031

5,258,392

05-Feb-2015

14:12

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.1031

835,752

05-Feb-2015

14:12

webengine.dll

4.0.30319.1031

14,992

05-Feb-2015

14:12

webengine4.dll

4.0.30319.1031

496,272

05-Feb-2015

14:12

LDR chi nhánh dịch vụ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.2056

192,664

05-Feb-2015

15:00

Setup.exe

10.0.30319.2056

78,984

05-Feb-2015

14:59

SetupEngine.dll

10.0.30319.2056

811,152

05-Feb-2015

14:59

SetupUi.dll

10.0.30319.2056

296,584

05-Feb-2015

14:59

aspnet_wp.exe

4.0.30319.2056

33,424

05-Feb-2015

16:08

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.2056

1,867,432

05-Feb-2015

16:08

System.Web.dll

4.0.30319.2056

5,263,000

05-Feb-2015

16:08

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.2056

835,744

05-Feb-2015

16:08

webengine.dll

4.0.30319.2056

14,992

05-Feb-2015

16:08

webengine4.dll

4.0.30319.2056

496,272

05-Feb-2015

16:08

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thốngGDR chi nhánh dịch vụ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.1031

261,792

05-Feb-2015

13:32

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.1031

192,664

05-Feb-2015

13:16

Setup.exe

10.0.30319.1031

78,992

05-Feb-2015

13:15

SetupEngine.dll

10.0.30319.1031

811,152

05-Feb-2015

13:15

SetupUi.dll

10.0.30319.1031

296,584

05-Feb-2015

13:15

aspnet_wp.exe

4.0.30319.1031

41,616

05-Feb-2015

14:24

aspnet_wp.exe

4.0.30319.1031

33,424

05-Feb-2015

14:12

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.1031

1,867,440

05-Feb-2015

14:12

System.Web.dll

4.0.30319.1031

5,228,184

05-Feb-2015

14:23

System.Web.dll

4.0.30319.1031

5,258,392

05-Feb-2015

14:12

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.1031

835,752

05-Feb-2015

14:12

webengine.dll

4.0.30319.1031

16,528

05-Feb-2015

14:24

webengine.dll

4.0.30319.1031

14,992

05-Feb-2015

14:12

webengine4.dll

4.0.30319.1031

721,552

05-Feb-2015

14:24

webengine4.dll

4.0.30319.1031

496,272

05-Feb-2015

14:12

LDR chi nhánh dịch vụ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.2056

261,792

05-Feb-2015

15:21

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.2056

192,664

05-Feb-2015

15:00

Setup.exe

10.0.30319.2056

78,984

05-Feb-2015

14:59

SetupEngine.dll

10.0.30319.2056

811,152

05-Feb-2015

14:59

SetupUi.dll

10.0.30319.2056

296,584

05-Feb-2015

14:59

aspnet_wp.exe

4.0.30319.2056

41,616

05-Feb-2015

16:24

aspnet_wp.exe

4.0.30319.2056

33,424

05-Feb-2015

16:08

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.2056

1,867,432

05-Feb-2015

16:08

System.Web.dll

4.0.30319.2056

5,232,784

05-Feb-2015

16:24

System.Web.dll

4.0.30319.2056

5,263,000

05-Feb-2015

16:08

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.2056

835,744

05-Feb-2015

16:08

webengine.dll

4.0.30319.2056

16,536

05-Feb-2015

16:24

webengine.dll

4.0.30319.2056

14,992

05-Feb-2015

16:08

webengine4.dll

4.0.30319.2056

722,072

05-Feb-2015

16:24

webengine4.dll

4.0.30319.2056

496,272

05-Feb-2015

16:08

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của hệ thốngGDR chi nhánh dịch vụ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.1031

545,432

05-Feb-2015

13:52

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.1031

192,664

05-Feb-2015

13:16

Setup.exe

10.0.30319.1031

78,992

05-Feb-2015

13:15

SetupEngine.dll

10.0.30319.1031

811,152

05-Feb-2015

13:15

SetupUi.dll

10.0.30319.1031

296,584

05-Feb-2015

13:15

aspnet_wp.exe

4.0.30319.1031

81,040

05-Feb-2015

14:36

aspnet_wp.exe

4.0.30319.1031

33,424

05-Feb-2015

14:12

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.1031

1,867,440

05-Feb-2015

14:12

System.Web.dll

4.0.30319.1031

4,847,248

05-Feb-2015

14:35

System.Web.dll

4.0.30319.1031

5,258,392

05-Feb-2015

14:12

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.1031

835,752

05-Feb-2015

14:12

webengine.dll

4.0.30319.1031

26,256

05-Feb-2015

14:36

webengine.dll

4.0.30319.1031

14,992

05-Feb-2015

14:12

webengine4.dll

4.0.30319.1031

1,342,096

05-Feb-2015

14:36

webengine4.dll

4.0.30319.1031

496,272

05-Feb-2015

14:12

LDR chi nhánh dịch vụ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.2056

545,440

05-Feb-2015

15:46

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.2056

192,664

05-Feb-2015

15:00

Setup.exe

10.0.30319.2056

78,984

05-Feb-2015

14:59

SetupEngine.dll

10.0.30319.2056

811,152

05-Feb-2015

14:59

SetupUi.dll

10.0.30319.2056

296,584

05-Feb-2015

14:59

aspnet_wp.exe

4.0.30319.2056

81,040

05-Feb-2015

16:40

aspnet_wp.exe

4.0.30319.2056

33,424

05-Feb-2015

16:08

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.2056

1,867,432

05-Feb-2015

16:08

System.Web.dll

4.0.30319.2056

4,851,864

05-Feb-2015

16:40

System.Web.dll

4.0.30319.2056

5,263,000

05-Feb-2015

16:08

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.2056

835,744

05-Feb-2015

16:08

webengine.dll

4.0.30319.2056

26,256

05-Feb-2015

16:40

webengine.dll

4.0.30319.2056

14,992

05-Feb-2015

16:08

webengine4.dll

4.0.30319.2056

1,343,128

05-Feb-2015

16:40

webengine4.dll

4.0.30319.2056

496,272

05-Feb-2015

16:08Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

 • Microsoft .NET Framework 4 khi sử dụng:

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

  • Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×