Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Bản cập nhật này khắc phục lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework bao gồm:

 • Lỗ hổng có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu kẻ gửi đặc biệt crafted dữ liệu ứng dụng WinForms đang chạy trong phần tin cậy

 • Lỗ hổng có thể cho phép từ chối dịch vụ (DoS)

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS15-048. Tìm hiểu thêm về cách tải xuống các bản sửa lỗi được bao gồm trong bản tin bảo mật này:

 • Đối với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và người dùng thuộc các tổ chức, hãy sử dụng tính năng tự động cập nhật Windows để cài đặt các bản sửa lỗi từ Microsoft Update. Để thực hiện việc này, xem có bản Cập Nhật bảo mật tự động trên trang web của Microsoft Safety và Trung tâm bảo mật.

 • Dành cho các chuyên gia, xem Microsoft Security Bulletin MS15-048 trên trang web của Trung tâm kỹ thuật bảo mật.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính chạy trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin

Thông tin về bản cập nhật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản cập nhật này là liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin cụ thể cho bản Cập Nhật riêng như tải xuống URL, điều kiện tiên quyết và khoá chuyển đổi dòng lệnh.

Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 và 4.5.2

 • 3032663 MS15-048: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4.5.1 và 4.5.2 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2: ngày 12 tháng 12 năm 2015

 • 3023222 MS15-048: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4.5.1 và 4.5.2 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2: ngày 12 tháng 12 năm 2015

 • 3035489 MS15-048: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012: ngày 12 tháng 12 năm 2015

 • 3023223 MS15-048: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012: ngày 12 tháng 12 năm 2015

 • 3035490 MS15-048: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 Windows 7 gói dịch vụ 1, Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1, Windows Vista gói dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói dịch vụ 2: ngày 12 tháng 12 năm 2015

 • 3023224 MS15-048: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 Windows 7 gói dịch vụ 1, Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1, Windows Vista gói dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói dịch vụ 2: ngày 12 tháng 12 năm 2015

Microsoft .NET Framework 4

 • 3023221 MS15-048: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4 trên Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2: ngày 12 tháng 12 năm 2015

 • 3032662 MS15-048: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4 trên Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2: ngày 12 tháng 12 năm 2015

Microsoft .NET Framework 3.5.1

 • 3032655 MS15-048: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1: ngày 12 tháng 12 năm 2015

 • 3023215 MS15-048: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1: ngày 12 tháng 12 năm 2015

Microsoft .NET Framework 3.5

 • 3035487 MS15-048: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: ngày 12 tháng 12 năm 2015

 • 3023219 MS15-048: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: ngày 12 tháng 12 năm 2015

 • 3035486 MS15-048: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012: ngày 12 tháng 12 năm 2015

 • 3023217 MS15-048: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012: ngày 12 tháng 12 năm 2015

Microsoft .NET Framework 2.0

 • 3035485 MS15-048: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 2.0 Service Pack 2 trên Windows Vista gói dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói dịch vụ 2: ngày 12 tháng 12 năm 2015

 • 3035488 MS15-048: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 2.0 Service Pack 2 trên Windows Server 2003: ngày 12 tháng 12 năm 2015

 • 3023220 MS15-048: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 2.0 Service Pack 2 trên Windows Server 2003: ngày 12 tháng 12 năm 2015

 • 3023213 MS15-048: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 2.0 Service Pack 2 trên Windows Vista gói dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói dịch vụ 2: ngày 12 tháng 12 năm 2015

Microsoft .NET Framework 1.1

 • 3023211 MS15-048: mô tả bảo mật Cập Nhật cho .NET Framework 1.1 Service Pack 1 trên Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2 Phiên bản 32-bit: ngày 12 tháng 12 năm 2015

Thông tin thay thế bản cập nhật

Thông tin thay thế bản Cập Nhật cho mỗi bản Cập Nhật cụ thể có trong bài viết cơ sở kiến thức tương ứng với bản cập nhật này.

Windows Server 2003 (Tất cả các phiên bản)

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Phiên bản .NET framework

Tên tệp

Hỗ trợ .NET framework 1.1 SP1 trên tất cả các phiên bản 32-bit của Windows Server 2003

WindowsServer2003-KB3023211-x86-ENU.exe

Hỗ trợ .NET framework 2.0 SP2 trên tất cả các phiên bản 32-bit của Windows Server 2003

NDP20SP2-KB3023220-x86.exe
NDP20SP2-K3035488B-x86.exe

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả phiên bản 32-bit của Windows Server 2003

NDP40-KB3023221-x86.exe
NDP40-KB3032662-x86.exe

.NET framework 2.0 SP2 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003

NDP20SP2-KB3023220-x64.exe
NDP20SP2-K3035488B-x64.exe

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003

NDP40-KB3023221-x64.exe
NDP40-KB3032662-x64.exe

.NET framework 2.0 SP2 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003

NDP20SP2-KB3023220-IA64.exe
NDP20SP2-K3035488B-IA64.exe

.NET framework 4 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003

NDP40-KB3023221-IA64.exe
NDP40-KB3032662-IA64.exe


Khoá cài đặt

Tìm hiểu về các khoá chuyển đổi dòng lệnh được hỗ trợ bởi Microsoft .NET Framework này Cập Nhật.

Cập nhật tệp nhật ký

Phiên bản .NET framework

Tên tệp

.NET framework 1.1 SP1 trên Windows Server 2003 SP2

KB3023211.log

.NET framework 2.0 SP2

Microsoft .NET Framework 2.0-KB3023220_ *-msi0.txt
Microsoft .NET Framework 2.0-KB3023220_*.html

Microsoft .NET Framework 2.0-K3035488B_ *-msi0.txt
Microsoft .NET Framework 2.0-K3035488B_*.html

.NET framework 4

KB3023221_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3023221_*_*.html

KB3032662_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3032662_*_*.html


Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo được hiển thị mà khuyên bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để loại bỏ bản cập nhật này, sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Pa-nen Điều khiển.

Thông tin về tệp

Xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft 3023220, 3023221, 30354883032662.

Xác minh khóa đăng ký

Phiên bản .NET framework

Đăng ký thông tin quan trọng

.NET framework 1.1 SP1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB3023211\

.NET framework 2.0 SP2

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2\SP2\KB3023220
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2\SP2\K3035488B
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả phiên bản 32-bit của Windows Server 2003

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB3023221
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB3032662
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB3023221
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB3032662
"ThisVersionInstalled" = "Y"

.NET framework 4 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB3023221
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB3032662
"ThisVersionInstalled" = "Y"


Windows Vista (Tất cả các phiên bản)

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Phiên bản .NET framework

Tên tệp

.NET framework 2.0 SP2

Windows6.0-KB3023213-x86.msu
Windows6.0-KB3035485-x86.msu

Windows6.0-KB3023213-x64.msu
Windows6.0-KB3035485-x64.msu

.NET framework 4

NDP40-KB3023221-x86.exe
NDP40-KB3032662-x86.exe

NDP40-KB3023221-x64.exe
NDP40-KB3032662-x64.exe

.NET framework 4.5, 4.5.1 và 4.5.2

NDP45-KB3023224-x86.exe
NDP45-KB3035490-x86.exe

NDP45-KB3023224-x64.exe
NDP45-KB3035490-x64.exe


Khoá cài đặt

Tìm hiểu về các khoá chuyển đổi dòng lệnh được hỗ trợ bởi Microsoft .NET Framework này Cập Nhật.

Cập nhật tệp nhật ký

Phiên bản .NET framework

Tên tệp

.NET framework 2.0 SP2

Không áp dụng

.NET framework 4

KB3023221_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3023221_*_*.html

KB3032662_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3032662_*_*.html

.NET framework 4.5, 4.5.1 và 4.5.2

KB3023224_ * _ *-Microsoft .NET Framework [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3023224_*_*.html

KB3035490_ * _ *-Microsoft .NET Framework [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3035490_*_*.html


Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo được hiển thị mà khuyên bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Thông tin về tệp

Xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft 3023221, 3023224, 3032662, 30354853035490.

Xác minh khóa đăng ký

Phiên bản .NET framework

Đăng ký thông tin quan trọng

.NET framework 2.0 SP2

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả phiên bản 32-bit của Windows Vista

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB3023221
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB3032662
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả x64 dựa trên các phiên bản của Windows Vista

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB3023221
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB3032662
"ThisVersionInstalled" = "Y"

.NET framework 4.5, 4.5.1 và 4.5.2

\KB3023224 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.NET đích Phiên bản]
"ThisVersionInstalled" = "Y"

\KB3035490 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.NET đích Phiên bản]
"ThisVersionInstalled" = "Y"


Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Phiên bản .NET framework

Tên tệp

Hỗ trợ .NET framework 2.0 SP2 trên tất cả các phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 SP2

Windows6.0-KB3023213-x86.msu
Windows6.0-KB3035485-x86.msu

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 SP2

NDP40-KB3023221-x86.exe
NDP40-KB3032662-x86.exe

Hỗ trợ .NET framework 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 trên tất cả các phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 SP2

NDP45-KB3023224-x86.exe
NDP45-KB3035490-x86.exe

.NET framework 2.0 SP2 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 SP2

Windows6.0-KB3023213-x64.msu
Windows6.0-KB3035485-x64.msu

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 SP2

NDP40-KB3023221-x64.exe
NDP40-KB3032662-x64.exe

.NET framework 4.5, 4.5.1, 4.5.2 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 SP2

NDP45-KB3023224-x64.exe
NDP45-KB3035490-x64.exe

.NET framework 2.0 SP2 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008

Windows6.0-KB3023213-ia64.msu
Windows6.0-KB3035485-ia64.msu

.NET framework 4 trên Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên Itanium SP2

NDP40-KB3023221-IA64.exe
NDP40-KB3032662-IA64.exeKhoá cài đặt

Tìm hiểu về các khoá chuyển đổi dòng lệnh được hỗ trợ bởi Microsoft .NET Framework này Cập Nhật.

Cập nhật tệp nhật ký

Phiên bản .NET framework

Tên tệp

.NET framework 2.0 SP2

Không áp dụng

.NET framework 4

KB3023221_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3023221_*_*.html

KB3032662_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3032662_*_*.html

.NET framework 4.5, 4.5.1 và 4.5.2

KB3023224_ * _ *-Microsoft .NET Framework [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3023224_*_*.html

KB3035490_ * _ *-Microsoft .NET Framework [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3035490_*_*.html


Thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc nếu bắt buộc tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Thông tin về tệp

Xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft 3023221, 3023224, 3032662, 30354853035490.

Xác minh khóa đăng ký

Phiên bản .NET framework

Đăng ký thông tin quan trọng

.NET framework 2.0 SP2

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả phiên bản 32-bit của Windows Server 2008

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB3023221
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB3032662
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB3023221
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB3032662
"ThisVersionInstalled" = "Y"

.NET framework 4 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB3023221
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB3032662
"ThisVersionInstalled" = "Y"

.NET framework 4.5, 4.5.1 và 4.5.2

\KB3023224 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.NET đích Phiên bản]
"ThisVersionInstalled" = "Y"

\KB3035490 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.NET đích Phiên bản]
"ThisVersionInstalled" = "Y"


Windows 7 (Tất cả các phiên bản)

Gói dịch vụ bao gồm trong tương lai

Bản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong gói dịch vụ trong tương lai hoặc bản Cập Nhật.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Phiên bản .NET framework

Tên tệp

Hỗ trợ .NET framework 3.5.1 trên tất cả các phiên bản 32-bit của Windows 7 SP 1

Windows6.1-KB3023215-x86.msu
Windows6.1-KB3032655-x86.msu

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả phiên bản 32-bit của Windows 7 SP1

NDP40-KB3023221-x86.exe
NDP40-KB3032662-x86.exe

Hỗ trợ .NET framework 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 trên tất cả các phiên bản 32-bit của Windows 7 SP1

NDP45-KB3023224-x86.exe
NDP45-KB3035490-x86.exe

.NET framework 3.5.1 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 SP1

Windows6.1-KB3023215-x64.msu
Windows6.1-KB3032655-x64.msu

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả x64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 SP1

NDP40-KB3023221-x64.exe
NDP40-KB3032662-x64.exe

.NET framework 4.5, 4.5.1, 4.5.2 trên tất cả và hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 SP1

NDP45-KB3023224-x64.exe
NDP45-KB3035490-x64.exe


Khoá cài đặt

Tìm hiểu về các khoá chuyển đổi dòng lệnh được hỗ trợ bởi Microsoft .NET Framework này Cập Nhật.

Cập nhật tệp nhật ký

Phiên bản .NET framework

Tên tệp

.NET framework 3.5.1

Không áp dụng.

.NET framework 4

KB3023221_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3023221_*_*.html

KB3032662_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3032662_*_*.html

.NET framework 4.5, 4.5.1 và 4.5.2

KB3023224_ * _ *-Microsoft .NET Framework [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3023224_*_*.html

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2:
KB3035490_ * _ *-Microsoft .NET Framework [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3035490_*_*.html


Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo được hiển thị mà khuyên bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Thông tin về tệp

Xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft 3023215, 3023221, 3023224, 3032655, 30326623035490.

Xác minh khóa đăng ký

Phiên bản .NET framework

Đăng ký thông tin quan trọng

.NET framework 3.5.1

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả phiên bản 32-bit của Windows 7

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB3023221
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB3032662
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả x64 dựa trên các phiên bản của Windows 7

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB3023221
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB3032662
"ThisVersionInstalled" = "Y"

.NET framework 4.5, 4.5.1 và 4.5.2

\KB3023224 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.NET đích Phiên bản]
"ThisVersionInstalled" = "Y"

\KB3035490 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.NET đích Phiên bản]
"ThisVersionInstalled" = "Y"


Windows Server 2008 R2 (Tất cả các phiên bản)

Gói dịch vụ bao gồm trong tương lai

Bản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong gói dịch vụ trong tương lai hoặc bản Cập Nhật.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Phiên bản .NET framework

Tên tệp

.NET framework 3.5.1 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2 SP1

Windows6.1-KB3023215-x64.msu
Windows6.1-KB3032655-x64.msu

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2 SP1

NDP40-KB3023221-x64.exe
NDP40-KB3032662-x64.exe

.NET framework 4.5, 4.5.1, 4.5.2 trên tất cả và hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2 SP1

NDP45-KB3023224-x64.exe
NDP45-KB3035490-x64.exe

.NET framework 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên Itanium SP1

Windows6.1-KB3023215-ia64.msu
Windows6.1-KB3032655-ia64.msu

.NET framework 4 trên Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên Itanium SP1

NDP40-KB3023221-IA64.exe
NDP40-KB3032662-IA64.exe


Khoá cài đặt

Tìm hiểu về các khoá chuyển đổi dòng lệnh được hỗ trợ bởi Microsoft .NET Framework này Cập Nhật.

Cập nhật tệp nhật ký

Phiên bản .NET framework

Tên tệp

.NET framework 3.5.1

Không áp dụng

.NET framework 4

KB3023221_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3023221_*_*.html

KB3032662_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3032662_*_*.html

.NET framework 4.5, 4.5.1 và 4.5.2

KB3023224_ * _ *-Microsoft .NET Framework [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3023224_*_*.html

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2:
KB3035490_ * _ *-Microsoft .NET Framework [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3035490_*_*.html


Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo được hiển thị mà khuyên bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Thông tin về tệp

Xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft 3023215, 3023221, 3023224, 3032662, 30326553035490.

Xác minh khóa đăng ký

Phiên bản .NET framework

Đăng ký thông tin quan trọng

.NET framework 3.5.1

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

.NET framework 4

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB3023221
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB3032662
"ThisVersionInstalled" = "Y"

.NET framework 4.5, 4.5.1 và 4.5.2

\KB3023224 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.NET đích Phiên bản]
"ThisVersionInstalled" = "Y"

\KB3035490 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.NET đích Phiên bản]
"ThisVersionInstalled" = "Y"


Windows 8 và Windows 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Gói dịch vụ bao gồm trong tương lai

Bản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong gói dịch vụ trong tương lai hoặc bản Cập Nhật.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Phiên bản .NET framework

Tên tệp

.NET framework 3.5 trên Windows 8 dành cho hệ thống 32-bit

Windows8-RT-KB3023217-x86.msu
Windows8-RT-KB3035486-x86.msu

.NET framework 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8 dành cho hệ thống 32-bit

Windows8-RT-KB3023223-x86.msu
Windows8-RT-KB3035489-x86.msu

.NET framework 3.5 trên Windows 8 dành cho hệ thống dựa trên x64

Windows8-RT-KB3023217-x64.msu
Windows8-RT-KB3035486-x64.msu

.NET framework 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8 dành cho hệ thống dựa trên x64

Windows8-RT-KB3023223-x64.msu
Windows8-RT-KB3035489-x64.msu

.NET framework 3.5 trên Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit

Windows8.1-KB3023219-x86.msu
Windows8.1-KB3035487-x86.msu

.NET framework 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit

Windows8.1-KB3023222-x86.msu
Windows8.1-KB3032663-x86.msu

.NET framework 3.5 trên Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

Windows8.1-KB3023219-x64.msu
Windows8.1-KB3035487-x64.msu

.NET framework 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

Windows8.1-KB3023222-x64.msu
Windows8.1-KB3032663-x64.msu


Khoá cài đặt

Tìm hiểu về các khoá chuyển đổi dòng lệnh được hỗ trợ bởi Microsoft .NET Framework này Cập Nhật.

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo được hiển thị mà khuyên bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Thông tin về tệp

Xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft 3023217, 3023219, 3023222, 3023223, 3032663, 3035486, 30354873035489.

Xác minh khóa đăng ký

. NET Framework phiên bản

Đăng ký thông tin quan trọng

.NET framework 3.5

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

.NET framework 4.5, 4.5.1 và 4.5.2

Chú ý khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.


Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (Tất cả các phiên bản)

Gói dịch vụ bao gồm trong tương lai

Bản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong gói dịch vụ trong tương lai hoặc bản Cập Nhật.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Phiên bản .NET framework

Tên tệp

.NET framework 3.5 trên Windows Server 2012

Windows8-RT-KB3023217-x64.msu
Windows8-RT-KB3035486-x64.msu

.NET framework 4.5, 4.5.1, 4.5.2 và trên Windows Server 2012

Windows8-RT-KB3023223-x64.msu
Windows8-RT-KB3035489-x64.msu

.NET framework 3.5 trên Windows Server 2012 R2

Windows8.1-KB3023219-x64.msu
Windows8.1-KB3035487-x64.msu

.NET framework 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows Server 2012 R2

Windows8.1-KB3023222-x64.msu
Windows8.1-KB3032663-x64.msu


Khoá cài đặt

Tìm hiểu về các khoá chuyển đổi dòng lệnh được hỗ trợ bởi Microsoft .NET Framework này Cập Nhật.

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo được hiển thị mà khuyên bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Thông tin về tệp

Xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft 3023217, 3023219, 3023222, 3023223, 3032663, 3035486, 30354873035489.

Xác minh khóa đăng ký

Chú ý khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows RT và Windows RT 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Triển khai

Cho Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1, 4.5.2 trên Windows RT và:
3023223 Cập Nhật có sẵn thông qua Windows Update.
3035489 Cập Nhật có sẵn thông qua Windows Update.

Cho Microsoft .NET Framework 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows RT 8.1:
3023222 Cập Nhật có sẵn thông qua Windows Update.
3032663 Cập Nhật có sẵn thông qua Windows Update.

Yêu cầu khởi động lại

Có, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin gỡ bỏ

Nhấp vào Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Updatetrong xem, bấm cài đặt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft 3023222, 3023223, 30326633035489.Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

MSIPatchRegFix-AMD64.exe

5011CB29B096FB674A4795EE8FC2F7FDAD33863A

BA62C33DD90ECC3C945AE4F52EEEB2FA07D2C53FB975263B483D09D80F02230D

MSIPatchRegFix-AMD64.exe

5011CB29B096FB674A4795EE8FC2F7FDAD33863A

BA62C33DD90ECC3C945AE4F52EEEB2FA07D2C53FB975263B483D09D80F02230D

MSIPatchRegFix-AMD64.exe

5011CB29B096FB674A4795EE8FC2F7FDAD33863A

BA62C33DD90ECC3C945AE4F52EEEB2FA07D2C53FB975263B483D09D80F02230D

MSIPatchRegFix-AMD64.exe

5011CB29B096FB674A4795EE8FC2F7FDAD33863A

BA62C33DD90ECC3C945AE4F52EEEB2FA07D2C53FB975263B483D09D80F02230D

MSIPatchRegFix-IA64.exe

CB861EAF1F4CDFFAD5F83604C7250CD9EDD96433

61867793FC7556B79E5833CC18F493A5611EDE94E0D944575E89BAA76B223A0D

MSIPatchRegFix-IA64.exe

CB861EAF1F4CDFFAD5F83604C7250CD9EDD96433

61867793FC7556B79E5833CC18F493A5611EDE94E0D944575E89BAA76B223A0D

MSIPatchRegFix-IA64.exe

CB861EAF1F4CDFFAD5F83604C7250CD9EDD96433

61867793FC7556B79E5833CC18F493A5611EDE94E0D944575E89BAA76B223A0D

MSIPatchRegFix-IA64.exe

CB861EAF1F4CDFFAD5F83604C7250CD9EDD96433

61867793FC7556B79E5833CC18F493A5611EDE94E0D944575E89BAA76B223A0D

MSIPatchRegFix-X86.exe

94A84B80B8B45A1AC53A0E5D085513DA0F099655

C83C5EE1D4FBFF5260A7D984471EAF4C6004431C21B4F661018BDB92CC124290

MSIPatchRegFix-X86.exe

94A84B80B8B45A1AC53A0E5D085513DA0F099655

C83C5EE1D4FBFF5260A7D984471EAF4C6004431C21B4F661018BDB92CC124290

MSIPatchRegFix-X86.exe

94A84B80B8B45A1AC53A0E5D085513DA0F099655

C83C5EE1D4FBFF5260A7D984471EAF4C6004431C21B4F661018BDB92CC124290

MSIPatchRegFix-X86.exe

94A84B80B8B45A1AC53A0E5D085513DA0F099655

C83C5EE1D4FBFF5260A7D984471EAF4C6004431C21B4F661018BDB92CC124290

NDP20SP2-KB3023220-IA64.exe

439387793C48021A56DD51D33376F2660B902205

DDED062931764531466579AC1DA7B66C71F7DC209831C3C42D0F5613D14819BE

NDP20SP2-KB3023220-x64.exe

9BD70103BB9E56C9816450EBC84E9B7FB07A4B17

18D8B97CB2366A1B7AFFED8FAF2E18E227DC2F3F7F2F75D8E0CEC339826734B6

NDP20SP2-KB3023220-x86.exe

8BC7C182813A443A85E49C700401E37A3F4F028F

181049F6599175B85E4C6E257474193EA7D0005E4034F059B06A28D2A19ADDFD

NDP20SP2-KB3035488-IA64.exe

7821DC9A5921FEC86AB85F260E8E8236752D7DF3

51E69548A4976159258F609046C162D8C02BCC65D278306D0904CBE8330DD25D

NDP20SP2-KB3035488-x64.exe

A5A0D084E1E6B4D31EAEF5A197325C4E805C4527

8D1E5CBFF85413F6EF4BC29E5D1D95E0D9540EF8D3ACBE93B50458F4C2FDFD77

NDP20SP2-KB3035488-x86.exe

586A47ECDBB81F19CF620057632FA4E0AC950FCD

BD2F59EAF83D7EF30FAB51F8B433A2D7D9CE80A40600B04E125D80C847287883

NDP40-KB3023221-IA64.exe

9509CE3E02E7342DE8B6030A4F527F93429B2E29

DEA53255D72006D46A61782BFE84B0189BFEB4932D93F62B8A2EC4284973E675

NDP40-KB3023221-x64.exe

AC6D5BDC6FA3C550ABBED7F4AE8E75C3298E2E9F

3D4718E044824622AACCAA4CE053C8D723A29FC7830ED814C9005FB10B4E1A26

NDP40-KB3023221-x86.exe

4C4AA9F4CA3D5D44F04A5DA54E7F2DCE1D5BD580

A0F1C88238696E9C1FF1E8DBB9A68CE14F32EF5C6975AA41552096D4B7BAF596

NDP40-KB3032662-IA64.exe

00936F5E8A39ACB2CBE352F69CFBBCE0AAFE92C9

52C5373FF5DB14B38F7F5318512EBB3C528D95D7340386614407FE365C091D2E

NDP40-KB3032662-x64.exe

43081B43F1E729D2F514E242A03AA7B47605EB1A

3519B40DB01714FD418314E48DFB25F68ADFB8606D43BE6284CB3BA13FAE3C19

NDP40-KB3032662-x86.exe

E11853CFE476EEE9D017D8F659A3EB71500921ED

37D226E24053FBD34CB02ABC1298EF3DB5C7F4F92278B10848E871C1531A6360

NDP45-KB3023224-x64.exe

BC560088121674AF138CA98A9C6CE97C514AAC02

C7E182F0EF693FF8E2FCCE55CA92592DD74BB2E404A19D0517893793F09F3226

NDP45-KB3023224-x86.exe

AF051D962DE7736E230B21F2F3230A7D9CF60590

DA838DCCAB420ECFBED74632456393B817D88B52CB7C400D101D07A80CF2E58E

NDP45-KB3035490-x64.exe

33DD180FB1CA49FF4955C7C80033E216AADAA7A8

BED3F5F2BC017104BC68828083FF90C163C5CE235A14F8CD41D6E0A71FC4EF4E

NDP45-KB3035490-x86.exe

56A541BE3ED2CDBC2EFE0C435512E19368100708

803A0E8498FEE6E7D0D77CA2EA161BF0AFB61268881B7BB10DF25EDDE5A2CD89

Windows6.0-KB3023213-ia64.msu

201C2394D8DE35EBAB19A30B1B7CF7B957D1F067

6E00518C7C453AAC6E53EC2B88362BAD7EA1BD9A47C9F43A6EA1A40CCC3FD9D3

Windows6.0-KB3023213-x64.msu

61AC31784FE0C03F3A22C540631A29EDA22125AA

03D046D9C7A8C6CF6B9F8E51BEB6ADEC7B17413C88BA2401C226557D7AE94BF2

Windows6.0-KB3023213-x86.msu

7231F2B93D8E171F482A72D781678E04B76C5DC3

78EBC0549F268ED80297644C3939A95A7B214A08153EB668DEB3ADA7658650C0

Windows6.0-KB3035485-ia64.msu

5C788C4894ABF74993C921E884FD2912DA4C7144

2DBB54C1C297DAD6AEE6BBAC0F00FDD90CF159EDF8B5C1DFB5AEDDC4E7DAE9F6

Windows6.0-KB3035485-x64.msu

9042703B3E518C02A1C7548DE431ED06FC5177DF

D756BE4D593FF4DA1DF1FB93DC4E48B3B148E338B8CCC7BFBA841B2255D65E50

Windows6.0-KB3035485-x86.msu

174878ED56548D375BE75C999FBAF168833E535F

1DB58757280987403B5B8EC80854D95821826722D0A87CE267DC8C2D6809FB08

Windows6.1-KB3023215-ia64.msu

3F96AA015C0F5DEF50E98B4C23926F3D9F73C4CD

AC33D5C1D10B2B182FF8F0E165FEA8B67A63CBA723C035CFBAAD2995040BCE97

Windows6.1-KB3023215-x64.msu

DC454C9DFF1A95AD36982A94C15BA2EA98533E6D

E4DB0AFCED4414992A60DE665876E064A2FED1C8621A615524887012BA96B567

Windows6.1-KB3023215-x86.msu

5A3149242C9361DA3EC722CD1ECAF91337C262A0

CFA6900518EDCC7FB7E02072DCC37B17A0D0E4F5797454CE42465F8FE20827C3

Windows6.1-KB3032655-ia64.msu

696C4C04E3DC3DB7AD8583EAE93AF3443CD81852

5E41C1335C1C78B5931B55E5B2CDA6458DAA8AAA939DE3CB81616CF9D86D591B

Windows6.1-KB3032655-x64.msu

8D03EBB4229F9EEB8B16F56E8B23B08E39CAB41E

52426608B6FE847EBEC02E7CF2AB419CAF9061C3B543071D6A2FAE3718613571

Windows6.1-KB3032655-x86.msu

DAD78D5313818DB61B146803D574B6F9C1C1C6C6

0C7DB72E8A5E222FC3D6F2722312D94AA9050919E3C633AF340D3E6E427DFEF9

Windows8.1-KB3023219-x64.msu

43FB4F610D1444C7FCD7C6B44621F4ADBE3C4B29

3F58B9E3277F55F8359D0B4AEA03477C8F4DAE7EFDFE44AA1DAAC0C56AE10CA2

Windows8.1-KB3023219-x86.msu

94B98E7B224EFC013DE6DE7920FDA3A0763213DA

95EDB8ADF09F1DB83CD37E0FE2E5C087856DA7D1B430A9839508CA2284F80764

Windows8.1-KB3023222-x64.msu

5433C077E43E2906B745D5F25DD8A08AAD436091

58677C444D22C43119E530CE018F220435B919257EE10D4BA30458ADDFE4205B

Windows8.1-KB3023222-x86.msu

0339A676C32522BA1A874DE758761D442D98756E

30476E607722572F4CC59D3BC03679ABAC81E0607FAC91EE69AA4A3181D011AE

Windows8.1-KB3032663-x64.msu

FC7A9B4FB72AA9C9F852063B849087728F5C789D

BB8D25BDB53F059DA416C7C15EB551582AC3DA89861E5E12C758100D65BBC944

Windows8.1-KB3032663-x86.msu

895420B6E1842C50F4A6A08A90F1A17BEB9E1ABB

A3D22FBE8AF11997DBE89DF6525944FA835BAC14FCB17B0A7F7FDDF63B9EBA14

Windows8.1-KB3035487-x64.msu

BBB4F7688FA785A078A9B679A2682A6B108C3717

929D5940315727274C2275C8872E84726855550CE77D96139C00FBD9A97B8928

Windows8.1-KB3035487-x86.msu

20FD4A4BA476E14D8B86F3E4DFB4C7E153396AA1

B787631ABC6289FE4D97B5898FFB4F847EC9E85C399AA9594D362B263BE9B219

Windows8-RT-KB3023217-x64.msu

D9F09A713204DD3404A05AE975E57B4CB1E9DDDF

CBDDE70CC0AA47ACF2B9A5F4E35C74ED8A2C8558C0FCA8D000FC2978EBBB7FED

Windows8-RT-KB3023217-x86.msu

BDF3CD56FC5D8B8DA5FCA51CE9D3496E8A5A3E80

198EF44C650022D37D694380C1627BCD5D7C8AD97F28E126F5009C03A02DBF43

Windows8-RT-KB3023223-x64.msu

0E4048832CEEF31CA756D025373A01B5F991EBF2

F50AF10B0B8123286AF227A93999DAAB9C87446C6736793860A5A10DC32D53F5

Windows8-RT-KB3023223-x86.msu

6F99D39DB286C70549A27C667A04566365221F7D

BC0D3BCEC4391CF01B8F1AF9048721C377C94EBE19A7B23134F1E90A5099BE08

Windows8-RT-KB3035486-x64.msu

90D70698FAE962BF53E1EF3B74776D53EB598EB2

25B37FBE0690035D69BB116B012BEC06F52CF4EE8B191335950F63DEBE551CDF

Windows8-RT-KB3035486-x86.msu

8878C65E20E8A7008880419D753D43B7A6D3E8AF

3287DC9A2473AC7DCEE99E75405DC8FAC6FFA0493EA60BBEDA3AA8261F0EFAC9

Windows8-RT-KB3035489-x64.msu

410BC170D236D73681946CBCC355133110D5173B

E383577137A3D8BEFA5F26399C68D89C00785412EE84A6044330DD1D5BA8E998

Windows8-RT-KB3035489-x86.msu

76902606A7DC272D14013AF9FE7A89C20EE13A3D

B93767AB5DDE2BA264862AC3C7997B36885609011E9E9AC2ADEF79B67E3D3068

WindowsServer2003-KB3023211-x86-CHS.exe

25295D9B157615C5EBA051BCAFD9273D513566DE

2F200413689F549F7509422BDBDAF9736E152F90F5D918073798450922A30A23

WindowsServer2003-KB3023211-x86-CHT.exe

87E275B1B9050DB2C1B0BB5BC8E49196E1141DED

807346CB2AE1D7B75712E22E11898968D6508A4CCE66C1F5100C16ED83A0A2A9

WindowsServer2003-KB3023211-x86-CSY.exe

79D758467F14E7D2EC224D904FBA373FB54BE69E

244684EBB2C6AB93480F68DBF72650DB8935BD537E8E24E882EEBAE9F81612A9

WindowsServer2003-KB3023211-x86-DEU.exe

1089DCCAB934B64E2D21FEEBA462186425B33AA6

DCF865A0C7D77504329684CF3DA3BC7CC3E2C6C4395EC5028D1EB85494A0DA7C

WindowsServer2003-KB3023211-x86-ENU.exe

CD136F67F32778499A4F2E9A9B0D21E8A28ED7FC

9E2296F02CBFD68B0DF47B945DF6AC7016F1B366314660DB6B109C488AB22591

WindowsServer2003-KB3023211-x86-ESN.exe

8090CC825F1CF0A08EC92D46341BC9BCC52537A0

36AC41DA9D38AEFC53B14FDE8D8494129692DCA6B108DBBE6A9902A4938D107D

WindowsServer2003-KB3023211-x86-FRA.exe

76C9E44C499651F4023669B8012A408DC416597E

01AA3145C7B4F330F7EC343DB7F579DE3E62181A82D3FC92DD6F6E6FA988BB19

WindowsServer2003-KB3023211-x86-HUN.exe

826B881B2B72230DBB628C0B0F88EEBE47BF10CA

F9B1FDE84F52008E92CA3F65867937D1A4DCEA1CB4AE54D486B6473F0946F8B9

WindowsServer2003-KB3023211-x86-ITA.exe

635E6A316F6F250E4B056542D9A99283F6C5201F

3D60E37C3B117BCB8F4B53D0BACF5850B949D3B1F511AF07AA35BFCA7675CE17

WindowsServer2003-KB3023211-x86-JPN.exe

E9AE5308C97418E30043CD6592DF6719CC63DF62

3A81C03E5E8907422B53AEBAC208E693E5726882A93280EB4FCF94C66EC36594

WindowsServer2003-KB3023211-x86-KOR.exe

8C0D765446F7B8EE77E75123DF8E95EB32EE1FD1

4104F75A6A3AD3B7BC6EEBCAA0012C3E54DBD5A736F51C9357A8B80570BD31E1

WindowsServer2003-KB3023211-x86-NLD.exe

545AD3647E076C01A6672EC84B8B32ED9DFB7752

D9E62E26B8C1F879D2EC5C16DEE0F81ED0E59D1A89292E810895D32FFA71362D

WindowsServer2003-KB3023211-x86-PLK.exe

CBEA40847AEE217A62BA675AB5A9AB59C99F3B48

24F470DD1B6786FEEA12292CEFA5C751AD0C8CBC34D949723636E83D04093089

WindowsServer2003-KB3023211-x86-PTB.exe

A7A6AAF518D15EDA7B638278F98A77E86E853776

C2EC15EAFF91BE437FCF280BFD90ED74ADE42E4705004E6F2FD1301B0050316A

WindowsServer2003-KB3023211-x86-PTG.exe

6641F2EC35742CBE1AFF35431E20DF14F70775D7

1F056BB13C2AB4AA6483AA028A028420E113EBD43AED8FB3D4DDECA3EDBFEE53

WindowsServer2003-KB3023211-x86-RUS.exe

D65E98798D02BB56C6AAB3F4FA56E1EB7193EB59

4E2D17521387B522A550225DC6A54E07E118B6D65F22F46F12871D5F660CB375

WindowsServer2003-KB3023211-x86-SVE.exe

D9054F8CC21CEB3565F73E5FE4FEC383243ED714

DC771BBCCE3B43F72A7343F0A4F1AEAD390650A6F1D7034493D64E349A648E35

WindowsServer2003-KB3023211-x86-TRK.exe

84258146D73DD40187C871EBCEF704E9A412BF92

917211083AEA7DE62C9C0493559C25B940179DE97EDB926376337891DB21B27EÁp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

 • Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi sử dụng:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8.1

  • Windows RT 8.1

  • Windows Server 2012

  • Windows 8

  • Windows RT

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

 • Microsoft .NET Framework 4.5.1 khi được sử dụng với:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8.1

  • Windows RT 8.1

  • Windows Server 2012

  • Windows 8

  • Windows RT

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

 • Microsoft .NET Framework 4.5 khi sử dụng:

  • Windows Server 2012

  • Windows 8

  • Windows RT

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

 • Microsoft .NET Framework 4 khi sử dụng:

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

  • Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2

 • Microsoft .NET Framework 3.5.1 khi được sử dụng với:

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

 • Microsoft .NET Framework 3.5 khi sử dụng:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8.1

  • Windows Server 2012

  • Windows 8

 • Microsoft .NET Framework 2.0 Gói Dịch vụ 2 khi được dùng với:

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

  • Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2

 • Microsoft .NET Framework 1.1 gói dịch vụ 1 khi sử dụng:

  • Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×