Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.


Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework. Lỗ hổng này cho phép từ chối dịch vụ (DoS).

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS15-048. Tìm hiểu thêm về cách tải xuống các bản sửa lỗi được bao gồm trong bản tin bảo mật này:

 • Đối với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và người dùng thuộc các tổ chức, hãy sử dụng tính năng tự động cập nhật Windows để cài đặt các bản sửa lỗi từ Microsoft Update. Để thực hiện việc này, xem có bản Cập Nhật bảo mật tự động trên trang web của Microsoft Safety và Trung tâm bảo mật.

 • Dành cho các chuyên gia, xem Microsoft Security Bulletin MS15-048 trên trang web của Trung tâm kỹ thuật bảo mật.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính chạy trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Thông tin tải xuống

Để cài đặt bản cập nhật này, cài đặt từ Microsoft Windows Update.

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt bản cập nhật này từ Trung Tâm tải xuống của Microsoft.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Tìm hiểu về các khoá chuyển đổi dòng lệnh được hỗ trợ bởi Microsoft .NET Framework này Cập Nhật.

Thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

37.096

06-Dec-2014

01:28

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

06-Dec-2014

01:31

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,048

06-Dec-2014

01:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

06-Dec-2014

01:31

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

41,192

06-Dec-2014

01:27

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,064

06-Dec-2014

01:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

06-Dec-2014

01:29

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,072

06-Dec-2014

01:31

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,584

06-Dec-2014

01:28

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,576

06-Dec-2014

01:31

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

06-Dec-2014

01:31

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

37.096

06-Dec-2014

01:31

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,072

06-Dec-2014

01:31

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

34,536

06-Dec-2014

01:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

06-Dec-2014

01:29

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,072

06-Dec-2014

01:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

06-Dec-2014

01:29

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

06-Dec-2014

01:29

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

39,144

06-Dec-2014

01:29

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,048

06-Dec-2014

01:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,048

06-Dec-2014

01:31

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

34,024

06-Dec-2014

01:31

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

34,024

06-Dec-2014

01:31

system.security.dll

4.0.30319.34248

289,928

13-Feb-2015

23:08

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

37.096

16-Dec-2014

17:57

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

16-Dec-2014

23:10

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,048

16-Dec-2014

23:10

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

16-Dec-2014

23:10

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

41,192

16-Dec-2014

23:09

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,064

16-Dec-2014

23:09

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

16-Dec-2014

17:58

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,072

16-Dec-2014

17:59

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,584

16-Dec-2014

17:57

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,576

16-Dec-2014

17:59

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

16-Dec-2014

17:59

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

37.096

16-Dec-2014

17:58

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,072

16-Dec-2014

18:00

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

34,536

16-Dec-2014

17:58

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

16-Dec-2014

17:59

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,072

18-Dec-2014

23:13

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

18-Dec-2014

23:13

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

18-Dec-2014

23:13

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

39,144

18-Dec-2014

23:13

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,048

18-Dec-2014

23:13

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,048

18-Dec-2014

23:13

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

34,024

16-Dec-2014

23:10

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

34,024

16-Dec-2014

23:11

system.security.dll

4.0.30319.36283

289,912

13-Feb-2015

23:18

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thốngChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

37.096

06-Dec-2014

01:28

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

06-Dec-2014

01:31

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,048

06-Dec-2014

01:29

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

06-Dec-2014

01:31

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

41,192

06-Dec-2014

01:27

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,072

06-Dec-2014

01:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

06-Dec-2014

01:28

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,072

06-Dec-2014

01:32

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,584

06-Dec-2014

01:28

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,584

06-Dec-2014

01:32

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

06-Dec-2014

01:32

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

37.096

06-Dec-2014

01:32

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,072

06-Dec-2014

01:32

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

34,536

06-Dec-2014

01:31

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

06-Dec-2014

01:29

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,072

06-Dec-2014

01:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

06-Dec-2014

01:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

06-Dec-2014

01:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

39,144

06-Dec-2014

01:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,048

06-Dec-2014

01:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,048

06-Dec-2014

01:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

34,024

06-Dec-2014

01:31

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

34,024

06-Dec-2014

01:31

system.security.dll

4.0.30319.34248

289,928

13-Feb-2015

23:08

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

37.096

06-Dec-2014

01:28

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

06-Dec-2014

01:31

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,048

06-Dec-2014

01:29

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

06-Dec-2014

01:31

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

41,192

06-Dec-2014

01:27

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,072

06-Dec-2014

01:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

06-Dec-2014

01:28

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,072

06-Dec-2014

01:32

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,584

06-Dec-2014

01:28

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,584

06-Dec-2014

01:32

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

06-Dec-2014

01:32

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

37.096

06-Dec-2014

01:32

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,072

06-Dec-2014

01:32

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

34,536

06-Dec-2014

01:31

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

06-Dec-2014

01:29

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,072

06-Dec-2014

01:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

06-Dec-2014

01:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

06-Dec-2014

01:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

39,144

06-Dec-2014

01:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,048

06-Dec-2014

01:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,048

06-Dec-2014

01:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

34,024

06-Dec-2014

01:31

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

34,024

06-Dec-2014

01:31

system.security.dll

4.0.30319.34248

289,928

13-Feb-2015

23:08

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

37.096

16-Jan-2015

23:08

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

31-Dec-2014

00:33

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,048

31-Dec-2014

00:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

31-Dec-2014

00:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

41,192

31-Dec-2014

00:29

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,072

31-Dec-2014

00:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

16-Jan-2015

23:08

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,072

16-Jan-2015

23:09

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,584

16-Jan-2015

23:08

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,584

16-Jan-2015

23:09

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

16-Jan-2015

23:09

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

37.096

16-Jan-2015

23:09

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,072

16-Jan-2015

23:09

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

34,536

16-Jan-2015

23:10

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

16-Jan-2015

23:09

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,072

20-Jan-2015

23:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

20-Jan-2015

23:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

20-Jan-2015

23:12

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

39,144

20-Jan-2015

23:12

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,048

20-Jan-2015

23:12

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,048

20-Jan-2015

23:12

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

34,024

31-Dec-2014

00:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

34,024

31-Dec-2014

00:31

system.security.dll

4.0.30319.36283

289,912

13-Feb-2015

23:20

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

37.096

16-Jan-2015

23:08

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

31-Dec-2014

00:33

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,048

31-Dec-2014

00:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

31-Dec-2014

00:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

41,192

31-Dec-2014

00:29

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,072

31-Dec-2014

00:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

16-Jan-2015

23:08

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,072

16-Jan-2015

23:09

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,584

16-Jan-2015

23:08

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,584

16-Jan-2015

23:09

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

16-Jan-2015

23:09

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

37.096

16-Jan-2015

23:09

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,072

16-Jan-2015

23:09

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

34,536

16-Jan-2015

23:10

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

16-Jan-2015

23:09

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,072

20-Jan-2015

23:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

20-Jan-2015

23:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

20-Jan-2015

23:12

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

39,144

20-Jan-2015

23:12

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,048

20-Jan-2015

23:12

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,048

20-Jan-2015

23:12

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

34,024

31-Dec-2014

00:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

34,024

31-Dec-2014

00:31

system.security.dll

4.0.30319.36283

289,912

13-Feb-2015

23:18

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ARM của hệ thống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.security.resources.dll

4.0.30319.33440

38,880

06-Dec-2014

01:28

system.security.resources.dll

4.0.30319.33440

37,352

06-Dec-2014

01:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.33440

36,832

06-Dec-2014

01:28

system.security.resources.dll

4.0.30319.33440

37,344

06-Dec-2014

01:29

system.security.resources.dll

4.0.30319.33440

42.984 người

06-Dec-2014

01:27

system.security.resources.dll

4.0.30319.33440

37,864

06-Dec-2014

01:29

system.security.resources.dll

4.0.30319.33440

37,344

06-Dec-2014

01:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.33440

37,856

06-Dec-2014

01:31

system.security.resources.dll

4.0.30319.33440

38,376

06-Dec-2014

01:28

system.security.resources.dll

4.0.30319.33440

38,368

06-Dec-2014

01:31

system.security.resources.dll

4.0.30319.33440

37,352

06-Dec-2014

01:31

system.security.resources.dll

4.0.30319.33440

38,880

06-Dec-2014

01:31

system.security.resources.dll

4.0.30319.33440

37,864

06-Dec-2014

01:31

system.security.resources.dll

4.0.30319.33440

36,328

06-Dec-2014

01:29

system.security.resources.dll

4.0.30319.33440

37,344

06-Dec-2014

01:29

system.security.resources.dll

4.0.30319.33440

37,856

06-Dec-2014

01:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.33440

37,352

06-Dec-2014

01:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.33440

37,344

06-Dec-2014

01:29

system.security.resources.dll

4.0.30319.33440

40,936

06-Dec-2014

01:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.33440

36,840

06-Dec-2014

01:30

system.security.resources.dll

4.0.30319.33440

36,832

06-Dec-2014

01:29

system.security.resources.dll

4.0.30319.33440

35,808

06-Dec-2014

01:29

system.security.resources.dll

4.0.30319.33440

35,816

06-Dec-2014

01:30

system.security.dll

4.0.30319.34248

289,928

13-Feb-2015

23:09Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

 • Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi sử dụng:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8.1

  • Windows RT 8.1

 • Microsoft .NET Framework 4.5.1 khi được sử dụng với:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8.1

  • Windows RT 8.1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×