Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng bảo mật trong Windows. Lỗ hổng bảo mật có thể cho phép tiết lộ thông tin khi bảo mật kênh (Schannel) cho phép sử dụng một yếu Diffie-Hellman không lâu (DHE) chính khoảng 512 bit trong phiên bản Transport Layer Security (TLS) được mã hoá. Cho phép 512-bit DHE phím làm DHE trao đổi chính yếu và dễ bị tấn công khác nhau. Tấn công thành công, máy chủ có hỗ trợ 512-bit DHE phím dài. Máy chủ Windows TLS gửi mặc định DHE chính khoảng 1.024 bit.

Giới thiệu

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS15-055. Để tìm hiểu thêm về bản tin bảo mật này:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật:
Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:
Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại:
Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:
Hỗ trợ quốc tế

Thông tin

Các vấn đề với bản Cập Nhật bảo mật này

 • Bản Cập Nhật bảo mật này thay thế bản Cập Nhật bảo mật 3050514 trong MS15-052. Chúng tôi đã phát hành các bản Cập Nhật hai cùng một lúc. Khách hàng có ý định cài đặt cả hai bản Cập Nhật theo cách thủ công trên Windows 8 hoặc Windows Server 2012 nên cài đặt 3050514 trong MS15-052 trước khi cài đặt 3061518 trong MS15-055. Này được thực hiện việc tự động cho các khách hàng đã kích hoạt dịch vụ Cập nhật tự động.
 • Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này, tối thiểu cho phép DHE khoá dài trên máy khách được chuyển thành 1.024 bit theo mặc định, thay vì trước tối thiểu cho phép khoá dài 512 bit.

  Nếu bạn muốn quay trở lại bằng cách sử dụng một chiều dài khóa 512-bit, bạn phải đặt giá trị sổ đăng ký ClientMinKeyBitLength 00000200.

  Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn làm theo các bước sau đây một cách cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows

  Mục đăng ký ClientMinKeyBitLength giá cho phép bạn thiết lập kích thước tối thiểu nhóm DHE bit mà khách hàng sẽ nhận từ máy chủ. Trong ví dụ sau, kích thước 512-bit nhóm được chấp nhận. Theo mặc định, không có mục đăng ký ClientMinKeyBitLength giá hiện tại, Schannel sử dụng kích thước 1.024 bit tối thiểu nhóm trên máy khách.

  Để chỉnh sửa mục đăng ký này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập regedit trong ô Mở , và sau đó bấm OK.

  2. Định vị và sau đó bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\KeyExchangeAlgorithms\Diffie-Hellman

  3. Trên menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD.

  4. Gõ ClientMinKeyBitLength cho tên DWORD vào và sau đó nhấn Enter.

  5. Bấm chuột phải vào ClientMinKeyBitLength, và sau đó bấm sửa đổi.

  6. Trong ô dữ liệu giá trị , loại 00000200, và sau đó bấm OK.

  7. Thoát khỏi Registry Editor, và sau đó khởi động lại máy tính.

Windows Server 2003 (Tất cả các phiên bản)Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3061518-x86-ENU.exe


Cho tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3061518-x64-ENU.exe


Cho tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3061518-ia64-ENU.exe

Khoá cài đặt

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Cập nhật Tệp Nhật ký

KB3061518.log

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển hoặc tiện ích Spuninst.exe nằm trong thư mục %Windir%\$NTUninstallKB3061518$\Spuninst

Thông tin về tệp

Xem phần thông tin về tệp .

Xác minh khóa đăng ký

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB3061518\Filelist

Windows Vista (Tất cả các phiên bản)Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
Windows6.0-KB3061518-x86.msu


Đối với tất cả hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows Vista:
Windows6.0-KB3061518-x64.msu

Khoá cài đặt

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

WUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt các bản Cập Nhật. Dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, bấm Bảng điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem phần thông tin về tệp .

Xác minh khóa đăng ký

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Đối với tất cả phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 được hỗ trợ:
Windows6.0-KB3061518-x86.msu


Cho tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3061518-x64.msu


Cho tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3061518-ia64.msu

Khoá cài đặt

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

WUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt các bản Cập Nhật. Dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, bấm Bảng điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem phần thông tin về tệp .

Xác minh khóa đăng ký

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows 7 (Tất cả các phiên bản)Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7:
Windows6.1-KB3061518-x86.msu


Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64 của Windows 7:
Windows6.1-KB3061518-x64.msu

Khoá cài đặt

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

Dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem phần thông tin về tệp .

Xác minh khóa đăng ký

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2008 R2 (Tất cả các phiên bản)Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Cho tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3061518-x64.msu


Cho tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3061518-ia64.msu

Khoá cài đặt

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

Dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem phần thông tin về tệp .

Xác minh khóa đăng ký

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows 8 và Windows 8.1 (Tất cả các phiên bản)Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8:
Windows8-RT-KB3061518-x86.msu


Đối với tất cả hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 8:
Windows8-RT-KB3061518-x64.msu


Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3061518-x86.msu


Đối với tất cả hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 8.1:
Windows8.1-KB3061518-x64.msu

Khoá cài đặt

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng thiết lập /Uninstall chuyển hoặc nhấp vào Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, và sau đó theo xem cũng, bấm cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem phần thông tin về tệp .

Xác minh khóa đăng ký

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (Tất cả các phiên bản)Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Đối với tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3061518-x64.msu


Đối với tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3061518-x64.msu

Khoá cài đặt

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng thiết lập /Uninstall chuyển hoặc nhấp vào Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, và sau đó theo xem cũng, bấm cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem phần thông tin về tệp .

Xác minh khóa đăng ký

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows RT và Windows RT 8.1 (Tất cả các phiên bản)Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Triển khai

Các bản Cập Nhật chỉ có sẵn thông qua Windows Update .

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin gỡ bỏ

Nhấp vào Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, sau đó trong xem, bấm cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem phần thông tin về tệp .


Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

 • Các tệp áp dụng cho một mốc cụ thể (SPn) và chi nhánh dịch vụ (QFE, GDR) được ghi trong cột "Yêu cầu SP" và "Chi nhánh dịch vụ".

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ QFE còn chứa các hotfix.

 • Ngoài các tập tin được liệt kê trong các bảng, Cập nhật phần mềm này cũng cài đặt một tập tin danh mục bảo mật liên quan (KBsố.cat) được ký bằng chữ ký số Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2003

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Ksecdd.sys

5.2.3790.5014

192,000

30-Apr-2015

16:35

x64

SP2

SP2QFE

Msv1_0.dll

5.2.3790.4587

265,216

30-Apr-2015

16:35

x64

SP2

SP2QFE

Schannel.dll

5.2.3790.5618

265,216

30-Apr-2015

16:35

x64

SP2

SP2QFE

Wmsv1_0.dll

5.2.3790.4587

146,944

30-Apr-2015

16:35

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wschannel.dll

5.2.3790.5618

154,624

30-Apr-2015

16:35

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows Server 2003

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Ksecdd.sys

5.2.3790.5014

136,192

01-Jun-2012

12:43

x86

SP2

SP2QFE

Msv1_0.dll

5.2.3790.4587

146,944

11-Sep-2009

11:03

x86

SP2

SP2QFE

Schannel.dll

5.2.3790.5618

154,624

30-Apr-2015

16:30

x86

SP2

SP2QFE

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2003

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Ksecdd.sys

5.2.3790.5014

325,120

30-Apr-2015

16:35

IA-64

SP2

SP2QFE

Msv1_0.dll

5.2.3790.4587

396,800

30-Apr-2015

16:35

IA-64

SP2

SP2QFE

Schannel.dll

5.2.3790.5618

484,864

30-Apr-2015

16:35

IA-64

SP2

SP2QFE

Wmsv1_0.dll

5.2.3790.4587

146,944

30-Apr-2015

16:35

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wschannel.dll

5.2.3790.5618

154,624

30-Apr-2015

16:35

x86

SP2

SP2QFE\WOW


 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.0.6002. 18 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 23 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

53,248

30-Apr-2015

17:32

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

11,264

30-Apr-2015

17:33

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

61,440

30-Apr-2015

17:20

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

11,264

30-Apr-2015

17:21

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

61,440

30-Apr-2015

18:31

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

11,264

30-Apr-2015

18:32

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

69,632

30-Apr-2015

17:12

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

11,264

30-Apr-2015

17:13

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

69,632

30-Apr-2015

17:15

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

11,776

30-Apr-2015

17:16

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

57,344

30-Apr-2015

15:31

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

8.704 người

30-Apr-2015

15:32

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

65,536

30-Apr-2015

17:29

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

11,264

30-Apr-2015

17:31

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

61,440

30-Apr-2015

18:19

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

11,264

30-Apr-2015

18:20

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

69,632

30-Apr-2015

17:14

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

11,264

30-Apr-2015

17:15

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

53,248

30-Apr-2015

17:31

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

11,264

30-Apr-2015

17:32

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

65,536

30-Apr-2015

18:26

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

11,264

30-Apr-2015

18:27

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

65,536

30-Apr-2015

17:22

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

11,264

30-Apr-2015

17:24

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

40.960

30-Apr-2015

17:56

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

11,264

30-Apr-2015

17:57

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

40.960

30-Apr-2015

17:07

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

11,264

30-Apr-2015

17:08

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

61,440

30-Apr-2015

17:27

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

11,264

30-Apr-2015

17:28

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

65,536

30-Apr-2015

17:17

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

11,264

30-Apr-2015

17:19

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

65,536

30-Apr-2015

18:21

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

11,264

30-Apr-2015

18:22

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

61,440

30-Apr-2015

18:28

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

11,264

30-Apr-2015

18:29

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

65,536

30-Apr-2015

16:29

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

11,264

30-Apr-2015

16:30

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

61,440

30-Apr-2015

17:35

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

11,776

30-Apr-2015

17:36

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

61,440

30-Apr-2015

17:38

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

11,264

30-Apr-2015

17:39

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

61,440

30-Apr-2015

18:23

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

11,264

30-Apr-2015

18:25

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

28,672

30-Apr-2015

16:47

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

11,264

30-Apr-2015

16:48

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

32,768

30-Apr-2015

18:15

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

11,264

30-Apr-2015

18:16

Không áp dụng

Ksecdd.sys

6.0.6002.19282

440,760

15-Jan-2015

04:13

x86

Lsasrv.dll

6.0.6002.19214

1,259,008

10-Oct-2014

01:00

x86

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

03-Apr-2009

21:30

Không áp dụng

Lsass.exe

6.0.6002.18541

9,728

16-Nov-2011

14:12

x86

Secur32.dll

6.0.6002.18541

72,704

16-Nov-2011

16:23

x86

Ksecdd.sys

6.0.6002.23592

440,760

15-Jan-2015

04:12

x86

Lsasrv.dll

6.0.6002.23683

1,262,080

30-Apr-2015

15:31

x86

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

07-May-2014

23:48

Không áp dụng

Lsass.exe

6.0.6002.23683

9,728

30-Apr-2015

14:19

x86

Secur32.dll

6.0.6002.23683

72,704

30-Apr-2015

15:32

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

175,104

15-Jun-2009

14:54

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.23683

175,616

30-Apr-2015

15:32

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.18111

218,624

10-Sep-2009

16:48

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.23683

218,624

30-Apr-2015

15:31

x86

Schannel.dll

6.0.6002.19375

279,040

30-Apr-2015

16:03

x86

Schannel.dll

6.0.6002.23683

279,552

30-Apr-2015

15:32

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

44544

30-Apr-2015

18:15

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

18:16

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

50,688

30-Apr-2015

18:28

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

18:30

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

52,224

30-Apr-2015

18:35

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

18:36

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

59,904

30-Apr-2015

18:19

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

18:21

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

60,928

30-Apr-2015

17:29

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

11,264

30-Apr-2015

17:30

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

49,664

30-Apr-2015

15:48

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

8,192

30-Apr-2015

15:49

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

55,808

30-Apr-2015

18:31

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

18:32

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

51.200

30-Apr-2015

19:00

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

19:01

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

59,392

30-Apr-2015

17:00

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

17:02

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

41,984

30-Apr-2015

18:09

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

18:10

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

55,808

30-Apr-2015

17:31

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

17:33

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

57,856

30-Apr-2015

18:07

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

18:08

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

30,208

30-Apr-2015

18:58

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

18:59

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

29,696

30-Apr-2015

17:58

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

17:59

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

50,688

30-Apr-2015

18:04

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

18:05

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

56,320

30-Apr-2015

18:33

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

18:35

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

54,784

30-Apr-2015

17:34

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

17:35

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

53,760

30-Apr-2015

17:06

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

17:07

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

56,320

30-Apr-2015

18:02

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

18:03

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

53,760

30-Apr-2015

18:25

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

11,264

30-Apr-2015

18:27

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

51,712

30-Apr-2015

17:04

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

17:05

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

50,176

30-Apr-2015

18:12

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

18:14

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

20,992

30-Apr-2015

16:56

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

16:57

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

21,504

30-Apr-2015

17:27

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

17:28

Không áp dụng

Ksecdd.sys

6.0.6002.19282

516,536

15-Jan-2015

04:08

x64

Lsasrv.dll

6.0.6002.19214

1,689,600

10-Oct-2014

01:09

x64

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

03-Apr-2009

21:33

Không áp dụng

Lsass.exe

6.0.6002.18541

11,264

16-Nov-2011

14:34

x64

Secur32.dll

6.0.6002.18541

94,720

16-Nov-2011

16:42

x64

Ksecdd.sys

6.0.6002.23592

517,568

15-Jan-2015

04:11

x64

Lsasrv.dll

6.0.6002.23683

1,693,184

30-Apr-2015

15:47

x64

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

07-May-2014

23:48

Không áp dụng

Lsass.exe

6.0.6002.23683

11,264

30-Apr-2015

14:58

x64

Secur32.dll

6.0.6002.23683

94,720

30-Apr-2015

15:48

x64

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

205,312

15-Jun-2009

15:13

x64

Wdigest.dll

6.0.6002.23683

205,824

30-Apr-2015

15:48

x64

Msv1_0.dll

6.0.6002.18111

269,312

10-Sep-2009

17:09

x64

Msv1_0.dll

6.0.6002.23683

269,312

30-Apr-2015

15:47

x64

Schannel.dll

6.0.6002.19375

347,648

30-Apr-2015

15:41

x64

Schannel.dll

6.0.6002.23683

348,672

30-Apr-2015

15:48

x64

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

07-May-2014

23:44

Không áp dụng

Secur32.dll

6.0.6002.19284

77,312

15-Jan-2015

06:53

x86

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

07-May-2014

23:48

Không áp dụng

Secur32.dll

6.0.6002.23683

77,312

30-Apr-2015

15:32

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

175,104

15-Jun-2009

14:54

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.23683

175,616

30-Apr-2015

15:32

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.18111

218,624

10-Sep-2009

16:48

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.23683

218,624

30-Apr-2015

15:31

x86

Schannel.dll

6.0.6002.19375

279,040

30-Apr-2015

16:03

x86

Schannel.dll

6.0.6002.23683

279,552

30-Apr-2015

15:32

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

59,904

30-Apr-2015

18:32

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

18:33

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

49,664

30-Apr-2015

15:04

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

8,192

30-Apr-2015

15:06

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

59,392

30-Apr-2015

17:51

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

17:53

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

30,208

30-Apr-2015

18:08

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

18:09

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

29,696

30-Apr-2015

18:29

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

18:30

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

20,992

30-Apr-2015

17:29

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

17:31

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23683

21,504

30-Apr-2015

17:48

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23683

10,752

30-Apr-2015

17:50

Không áp dụng

Ksecdd.sys

6.0.6002.19282

1,029,568

15-Jan-2015

04:12

IA-64

Lsasrv.dll

6.0.6002.19214

3,260,416

10-Oct-2014

01:00

IA-64

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

03-Apr-2009

21:34

Không áp dụng

Lsass.exe

6.0.6002.18541

17,920

16-Nov-2011

14:10

IA-64

Secur32.dll

6.0.6002.18541

202,752

16-Nov-2011

16:08

IA-64

Ksecdd.sys

6.0.6002.23592

1,030,584

15-Jan-2015

04:08

IA-64

Lsasrv.dll

6.0.6002.23683

3,265,536

30-Apr-2015

15:02

IA-64

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

07-May-2014

23:47

Không áp dụng

Lsass.exe

6.0.6002.23683

17,920

30-Apr-2015

14:26

IA-64

Secur32.dll

6.0.6002.23683

202,752

30-Apr-2015

15:03

IA-64

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

482,304

15-Jun-2009

14:41

IA-64

Wdigest.dll

6.0.6002.23683

483,328

30-Apr-2015

15:03

IA-64

Msv1_0.dll

6.0.6002.18111

570,880

10-Sep-2009

20:27

IA-64

Msv1_0.dll

6.0.6002.23683

570,368

30-Apr-2015

15:03

IA-64

Schannel.dll

6.0.6002.19375

811,520

30-Apr-2015

15:21

IA-64

Schannel.dll

6.0.6002.23683

813,056

30-Apr-2015

15:03

IA-64

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

07-May-2014

23:44

Không áp dụng

Secur32.dll

6.0.6002.19284

77,312

15-Jan-2015

06:53

x86

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

07-May-2014

23:48

Không áp dụng

Secur32.dll

6.0.6002.23683

77,312

30-Apr-2015

15:32

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

175,104

15-Jun-2009

14:54

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.23683

175,616

30-Apr-2015

15:32

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.18111

218,624

10-Sep-2009

16:48

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.23683

218,624

30-Apr-2015

15:31

x86

Schannel.dll

6.0.6002.19375

279,040

30-Apr-2015

16:03

x86

Schannel.dll

6.0.6002.23683

279,552

30-Apr-2015

15:32

x86


 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.7601.18xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.22xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

13,824

18-Apr-2015

03:13

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

16,384

18-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

16,896

18-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

17,920

18-Apr-2015

03:12

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

17,920

18-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

14,336

18-Apr-2015

02:52

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

17,408

18-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

16,384

18-Apr-2015

03:13

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

18,944

18-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

14,848

18-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

17,920

18-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

16,384

18-Apr-2015

03:12

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

10.240 người

18-Apr-2015

03:11

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

9,728

18-Apr-2015

03:12

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

15,360

18-Apr-2015

03:13

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

17,408

18-Apr-2015

03:13

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

17,408

18-Apr-2015

03:13

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

18,432

18-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

16,384

18-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

15,872

18-Apr-2015

03:13

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

16,896

18-Apr-2015

03:14

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

14,848

18-Apr-2015

03:13

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

8,192

18-Apr-2015

03:11

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

8,192

18-Apr-2015

03:11

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

14,336

18-Apr-2015

03:16

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

16,384

18-Apr-2015

03:16

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

16,896

18-Apr-2015

03:15

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

17,920

18-Apr-2015

03:30

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

17,920

18-Apr-2015

03:26

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

14,336

18-Apr-2015

02:58

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

17,408

18-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

16,384

18-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

18,944

18-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

14,848

18-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

17,920

18-Apr-2015

03:15

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

16,384

18-Apr-2015

03:15

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

10.240 người

18-Apr-2015

03:31

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

9,728

18-Apr-2015

03:30

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

15,360

18-Apr-2015

03:16

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

17,408

18-Apr-2015

03:15

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

17,920

18-Apr-2015

03:16

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

18,432

18-Apr-2015

03:31

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

16,896

18-Apr-2015

03:16

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

15,872

18-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

16,896

18-Apr-2015

03:16

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

14,848

18-Apr-2015

03:26

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

8,192

18-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

8,192

18-Apr-2015

03:30

Không áp dụng

Certcli.dll

6.1.7601.18833

342,016

18-Apr-2015

02:56

x86

Certcli.dll

6.1.7601.23037

342,528

18-Apr-2015

03:02

x86

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

45,056

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

49,664

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

52,224

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

56,320

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

57,344

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

46,592

04-Apr-2015

02:58

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

54,272

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

50,688

04-Apr-2015

03:26

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

56,832

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

43,008

04-Apr-2015

03:26

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

54,272

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

55,296

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

34,304

04-Apr-2015

03:30

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

33,280

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

50,176

04-Apr-2015

03:18

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

54,784

04-Apr-2015

03:18

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

53,248

04-Apr-2015

03:28

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

52,224

04-Apr-2015

03:31

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

53,760

04-Apr-2015

03:26

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

52,736

04-Apr-2015

03:30

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

50,688

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

49,664

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

26,624

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

27,136

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

45,056

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

49,664

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

52,224

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

56,832

04-Apr-2015

03:28

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

57,856

04-Apr-2015

03:34

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

47,104

04-Apr-2015

03:03

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

54,784

04-Apr-2015

03:29

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

50,688

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

56,832

04-Apr-2015

03:28

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

43,008

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

54,272

04-Apr-2015

03:34

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

55,296

04-Apr-2015

03:34

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

34,304

04-Apr-2015

03:29

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

33,280

04-Apr-2015

03:29

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

50,176

04-Apr-2015

03:33

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

55,296

04-Apr-2015

03:35

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

53,248

04-Apr-2015

03:35

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

52,736

04-Apr-2015

03:28

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

54,272

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

52,736

04-Apr-2015

03:33

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

50,688

04-Apr-2015

03:33

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

49,664

04-Apr-2015

03:35

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

26,624

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

27,136

04-Apr-2015

03:28

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.18739

370,488

30-Jan-2015

23:56

x86

Ksecdd.sys

6.1.7601.18812

67,512

04-Apr-2015

03:10

x86

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18812

137,656

04-Apr-2015

03:10

x86

Lsasrv.dll

6.1.7601.18812

1,061,376

04-Apr-2015

03:05

x86

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

04-Jul-2013

12:18

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.18812

22,528

04-Apr-2015

03:04

x86

Secur32.dll

6.1.7601.18812

22,016

04-Apr-2015

03:05

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.18812

100,352

04-Apr-2015

03:05

x86

Sspisrv.dll

6.1.7601.18812

15,872

04-Apr-2015

03:05

x86

Cng.sys

6.1.7601.22946

370,488

30-Jan-2015

23:58

x86

Ksecdd.sys

6.1.7601.23017

67,520

04-Apr-2015

03:16

x86

Ksecpkg.sys

6.1.7601.23017

137,664

04-Apr-2015

03:16

x86

Lsasrv.dll

6.1.7601.23017

1,062,912

04-Apr-2015

03:10

x86

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

09-Jul-2013

06:22

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.23017

22,528

04-Apr-2015

03:10

x86

Secur32.dll

6.1.7601.23017

22,016

04-Apr-2015

03:11

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.23017

100,352

04-Apr-2015

03:11

x86

Sspisrv.dll

6.1.7601.23017

15,872

04-Apr-2015

03:11

x86

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

245,760

04-Apr-2015

03:18

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

29,184

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

152,064

04-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

62,464

04-Apr-2015

03:14

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

263,168

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

31,232

04-Apr-2015

03:29

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

164,864

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

73,728

04-Apr-2015

03:14

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

253,440

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

30,720

04-Apr-2015

03:30

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

156,672

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

67,584

04-Apr-2015

03:15

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

279,040

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

33,280

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

160,256

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

73,216

04-Apr-2015

03:18

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

308,736

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

32,768

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

187,392

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

75,776

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

248,320

04-Apr-2015

02:59

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

29,184

04-Apr-2015

02:59

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

146,432

04-Apr-2015

02:59

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

60,416

04-Apr-2015

02:58

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

295,936

04-Apr-2015

03:31

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

32,256

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

185,344

04-Apr-2015

03:35

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

69,632

04-Apr-2015

03:18

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

253,952

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

31,232

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

160,768

04-Apr-2015

03:31

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

69,632

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

311,808

04-Apr-2015

03:30

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

32,768

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

183,296

04-Apr-2015

03:34

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

69,120

04-Apr-2015

03:18

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

216,064

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

29,184

04-Apr-2015

03:30

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

136,192

04-Apr-2015

03:29

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

62,976

04-Apr-2015

03:14

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

280,064

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

31,744

04-Apr-2015

03:31

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

171,008

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

78,336

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

281,600

04-Apr-2015

03:18

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

33,280

04-Apr-2015

03:30

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

168,448

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

72,192

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

176,640

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

22,528

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

110,592

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

43,520

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

159,232

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

22,016

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

101,376

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

43,008

04-Apr-2015

03:28

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

256,512

04-Apr-2015

03:26

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

30,208

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

153.600

04-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

66,560

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

268,800

04-Apr-2015

03:18

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

32,256

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

165,888

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

72,192

04-Apr-2015

03:14

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

290,816

04-Apr-2015

03:28

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

31,744

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

180,224

04-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

73,728

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

294400

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

31,232

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

181,248

04-Apr-2015

03:34

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

70,144

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

288,256

04-Apr-2015

03:26

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

33,792

04-Apr-2015

03:30

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

181,248

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

69,120

04-Apr-2015

03:14

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

283,648

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

30,720

04-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

163,328

04-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

76,800

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

255,488

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

30,208

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

161.280

04-Apr-2015

03:31

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

66,560

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

256.000

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

29,696

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

159,744

04-Apr-2015

03:31

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

61,952

04-Apr-2015

03:14

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

134,656

04-Apr-2015

03:29

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

19,968

04-Apr-2015

03:33

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

87,040

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

33,280

04-Apr-2015

03:18

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

139,264

04-Apr-2015

03:29

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

18,944

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

89,600

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

36,864

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

246,784

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

29,184

04-Apr-2015

03:26

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

152,064

04-Apr-2015

03:38

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

62,464

04-Apr-2015

03:30

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

264,704

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

31,232

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

164,864

04-Apr-2015

03:39

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

73,728

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

254,976

04-Apr-2015

03:33

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

30,720

04-Apr-2015

03:37

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

156,672

04-Apr-2015

03:28

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

67,584

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

280,576

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

33,280

04-Apr-2015

03:31

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

160,256

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

73,216

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

310,784

04-Apr-2015

03:34

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

32,768

04-Apr-2015

03:26

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

187,392

04-Apr-2015

03:38

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

75,776

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

249,856

04-Apr-2015

03:04

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

29,184

04-Apr-2015

03:03

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

146,432

04-Apr-2015

03:03

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

60,416

04-Apr-2015

03:04

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

297,472

04-Apr-2015

03:29

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

32,256

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

185,344

04-Apr-2015

03:33

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

69,632

04-Apr-2015

03:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

255,488

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

31,232

04-Apr-2015

03:38

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

160,768

04-Apr-2015

03:29

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

69,632

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

313,856

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

32,768

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

183,296

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

69,120

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

217,600

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

29,184

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

136,192

04-Apr-2015

03:28

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

62,976

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

282,112

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

31,744

04-Apr-2015

03:38

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

171,008

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

78,336

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

283,136

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

33,280

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

168,448

04-Apr-2015

03:38

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

72,192

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

177,664

04-Apr-2015

03:19

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

22,528

04-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

110,592

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

43,520

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

159,744

04-Apr-2015

03:28

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

22,016

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

101,376

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

43,008

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

258,048

04-Apr-2015

03:33

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

30,208

04-Apr-2015

03:37

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

153.600

04-Apr-2015

03:37

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

66,560

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

270,336

04-Apr-2015

03:34

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

32,256

04-Apr-2015

03:38

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

165,888

04-Apr-2015

03:28

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

72,192

04-Apr-2015

03:31

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

292,352

04-Apr-2015

03:35

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

31,744

04-Apr-2015

03:36

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

180,224

04-Apr-2015

03:29

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

73,728

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

296,448

04-Apr-2015

03:19

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

31,232

04-Apr-2015

03:32

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

181,248

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

70,144

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

290,304

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

33,792

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

181,248

04-Apr-2015

03:38

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

69,120

04-Apr-2015

03:30

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

285,184

04-Apr-2015

03:34

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

30,720

04-Apr-2015

03:26

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

163,328

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

76,800

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

257,024

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

30,208

04-Apr-2015

03:37

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

161.280

04-Apr-2015

03:28

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

66,560

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

257,536

04-Apr-2015

03:35

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

29,696

04-Apr-2015

03:28

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

159,744

04-Apr-2015

03:39

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

61,952

04-Apr-2015

03:31

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

135,168

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

19,968

04-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

87,040

04-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

33,280

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

139,264

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

18,944

04-Apr-2015

03:31

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

89,600

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

36,864

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.18812

686,080

04-Apr-2015

02:59

x86

Auditpol.exe

6.1.7601.18812

50,176

04-Apr-2015

03:04

x86

Msaudite.dll

6.1.7601.18812

146,432

04-Apr-2015

03:01

x86

Msobjs.dll

6.1.7601.18812

60,416

04-Apr-2015

03:01

x86

Adtschema.dll

6.1.7601.23017

690,688

04-Apr-2015

03:04

x86

Auditpol.exe

6.1.7601.23017

50,176

04-Apr-2015

03:10

x86

Msaudite.dll

6.1.7601.23017

146,432

04-Apr-2015

03:06

x86

Msobjs.dll

6.1.7601.23017

60,416

04-Apr-2015

03:06

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.18812

221,184

04-Apr-2015

03:05

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.23017

221,184

04-Apr-2015

03:11

x86

Credssp.dll

6.1.7601.18812

17,408

04-Apr-2015

03:05

x86

Tspkg.dll

6.1.7601.18812

65,536

04-Apr-2015

03:05

x86

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

04-Jul-2013

12:24

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.23017

17,408

04-Apr-2015

03:10

x86

Tspkg.dll

6.1.7601.23017

65,536

04-Apr-2015

03:11

x86

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

09-Jul-2013

06:39

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.18812

172,032

04-Apr-2015

03:05

x86

Wdigest.dll

6.1.7601.23017

172,032

04-Apr-2015

03:11

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.18812

550,912

04-Apr-2015

03:05

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.23017

551,424

04-Apr-2015

03:10

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.18812

259,584

04-Apr-2015

03:05

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.23017

260,096

04-Apr-2015

03:11

x86

Schannel.dll

6.1.7601.18843

248,832

05-May-2015

01:12

x86

Schannel.dll

6.1.7601.23045

248,832

05-May-2015

03:27

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

13,824

18-Apr-2015

04:13

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

16,384

18-Apr-2015

04:22

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

16,896

18-Apr-2015

04:22

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

17,920

18-Apr-2015

04:13

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

17,920

18-Apr-2015

04:22

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

14,336

18-Apr-2015

03:07

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

17,408

18-Apr-2015

04:22

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

16,384

18-Apr-2015

04:21

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

18,944

18-Apr-2015

04:13

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

14,848

18-Apr-2015

04:13

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

17,920

18-Apr-2015

04:22

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

16,384

18-Apr-2015

04:22

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

10.240 người

18-Apr-2015

04:13

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

9,728

18-Apr-2015

04:13

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

15,360

18-Apr-2015

04:13

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

17,408

18-Apr-2015

04:14

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

17,408

18-Apr-2015

04:23

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

18,432

18-Apr-2015

04:13

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

16,384

18-Apr-2015

04:22

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

15,872

18-Apr-2015

04:23

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

16,896

18-Apr-2015

04:13

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

14,848

18-Apr-2015

04:22

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

8,192

18-Apr-2015

04:14

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

8,192

18-Apr-2015

04:12

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

14,336

04-Apr-2015

04:46

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

16,384

04-Apr-2015

04:47

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

16,896

04-Apr-2015

04:47

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

17,920

04-Apr-2015

04:55

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

17,920

04-Apr-2015

04:46

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

14,336

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

17,408

04-Apr-2015

04:57

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

16,384

04-Apr-2015

04:56

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

18,944

04-Apr-2015

04:52

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

14,848

04-Apr-2015

04:47

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

17,920

04-Apr-2015

04:56

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

16,384

04-Apr-2015

04:48

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

10.240 người

04-Apr-2015

04:53

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

9,728

04-Apr-2015

04:43

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

15,360

04-Apr-2015

04:46

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

17,408

04-Apr-2015

04:57

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

17,920

04-Apr-2015

04:47

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

18,432

04-Apr-2015

04:57

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

16,896

04-Apr-2015

04:57

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

15,872

04-Apr-2015

04:48

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

16,896

04-Apr-2015

04:58

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

14,848

04-Apr-2015

04:48

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

8,192

04-Apr-2015

04:45

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

8,192

04-Apr-2015

04:45

Không áp dụng

Certcli.dll

6.1.7601.18833

460,800

18-Apr-2015

03:10

x64

Certcli.dll

6.1.7601.23017

463,872

04-Apr-2015

03:26

x64

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

45,056

04-Apr-2015

04:33

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

49,664

04-Apr-2015

04:33

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

52,224

04-Apr-2015

04:23

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

56,320

04-Apr-2015

04:31

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

57,344

04-Apr-2015

04:23

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

46,592

04-Apr-2015

03:15

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

54,272

04-Apr-2015

04:23

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

50,688

04-Apr-2015

04:24

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

56,832

04-Apr-2015

04:32

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

43,008

04-Apr-2015

04:23

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

54,272

04-Apr-2015

04:34

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

55,296

04-Apr-2015

04:23

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

34,304

04-Apr-2015

04:23

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

33,280

04-Apr-2015

04:22

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

50,176

04-Apr-2015

04:23

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

54,784

04-Apr-2015

04:34

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

53,248

04-Apr-2015

04:33

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

52,224

04-Apr-2015

04:23

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

53,760

04-Apr-2015

04:33

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

52,736

04-Apr-2015

04:23

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

50,688

04-Apr-2015

04:23

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

49,664

04-Apr-2015

04:24

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

26,624

04-Apr-2015

04:22

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

27,136

04-Apr-2015

04:31

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

45,056

04-Apr-2015

04:44

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

49,664

04-Apr-2015

04:45

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

52,224

04-Apr-2015

04:44

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

56,832

04-Apr-2015

04:42

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

57,856

04-Apr-2015

04:44

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

47,104

04-Apr-2015

03:19

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

54,784

04-Apr-2015

04:45

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

50,688

04-Apr-2015

04:44

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

56,832

04-Apr-2015

04:42

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

43,008

04-Apr-2015

04:44

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

54,272

04-Apr-2015

04:56

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

55,296

04-Apr-2015

04:55

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

34,304

04-Apr-2015

04:50

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

33,280

04-Apr-2015

04:41

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

50,176

04-Apr-2015

04:53

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

55,296

04-Apr-2015

04:45

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

53,248

04-Apr-2015

04:45

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

52,736

04-Apr-2015

04:55

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

54,272

04-Apr-2015

04:54

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

52,736

04-Apr-2015

04:45

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

50,688

04-Apr-2015

04:44

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

49,664

04-Apr-2015

04:45

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

26,624

04-Apr-2015

04:41

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

27,136

04-Apr-2015

04:51

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.18739

459,336

30-Jan-2015

23:56

x64

Ksecdd.sys

6.1.7601.18812

95,680

04-Apr-2015

03:29

x64

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18812

155,576

04-Apr-2015

03:29

x64

Lsasrv.dll

6.1.7601.18812

1,461,760

04-Apr-2015

03:22

x64

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

04-Jul-2013

12:20

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.18812

31,232

04-Apr-2015

03:20

x64

Secur32.dll

6.1.7601.18812

28,160

04-Apr-2015

03:22

x64

Sspicli.dll

6.1.7601.18812

136,192

04-Apr-2015

03:22

x64

Sspisrv.dll

6.1.7601.18812

29,184

04-Apr-2015

03:22

x64

Cng.sys

6.1.7601.22946

459,344

30-Jan-2015

23:58

x64

Ksecdd.sys

6.1.7601.23017

95,672

04-Apr-2015

03:35

x64

Ksecpkg.sys

6.1.7601.23017

155,584

04-Apr-2015

03:35

x64

Lsasrv.dll

6.1.7601.23017

1,464,832

04-Apr-2015

03:26

x64

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

09-Jul-2013

06:30

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.23017

31,232

04-Apr-2015

03:25

x64

Secur32.dll

6.1.7601.23017

28,160

04-Apr-2015

03:26

x64

Sspicli.dll

6.1.7601.23017

136,192

04-Apr-2015

03:26

x64

Sspisrv.dll

6.1.7601.23017

29,184

04-Apr-2015

03:26

x64

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

245,760

04-Apr-2015

04:23

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

29,184

04-Apr-2015

04:26

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

152,064

04-Apr-2015

04:37

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

62,464

04-Apr-2015

04:30

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

263,168

04-Apr-2015

04:34

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

31,232

04-Apr-2015

04:28

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

164,864

04-Apr-2015

04:28

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

73,728

04-Apr-2015

04:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

253,440

04-Apr-2015

04:23

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

30,720

04-Apr-2015

04:28

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

156,672

04-Apr-2015

04:37

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

67,584

04-Apr-2015

04:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

279,040

04-Apr-2015

04:31

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

33,280

04-Apr-2015

04:37

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

160,256

04-Apr-2015

04:25

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

73,216

04-Apr-2015

04:19

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

308,736

04-Apr-2015

04:23

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

32,768

04-Apr-2015

04:37

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

187,392

04-Apr-2015

04:28

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

75,776

04-Apr-2015

04:30

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

248,320

04-Apr-2015

03:16

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

29,184

04-Apr-2015

03:15

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

146,432

04-Apr-2015

03:15

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

60,416

04-Apr-2015

03:15

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

295,936

04-Apr-2015

04:23

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

32,256

04-Apr-2015

04:26

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

185,344

04-Apr-2015

04:27

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

69,632

04-Apr-2015

04:31

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

253,952

04-Apr-2015

04:33

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

31,232

04-Apr-2015

04:36

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

160,768

04-Apr-2015

04:28

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

69,632

04-Apr-2015

04:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

311,808

04-Apr-2015

04:32

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

32,768

04-Apr-2015

04:35

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

183,296

04-Apr-2015

04:27

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

69,120

04-Apr-2015

04:30

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

216,064

04-Apr-2015

04:23

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

29,184

04-Apr-2015

04:36

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

136,192

04-Apr-2015

04:37

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

62,976

04-Apr-2015

04:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

280,064

04-Apr-2015

04:33

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

31,744

04-Apr-2015

04:27

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

171,008

04-Apr-2015

04:37

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

78,336

04-Apr-2015

04:31

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

281,600

04-Apr-2015

04:33

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

33,280

04-Apr-2015

04:36

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

168,448

04-Apr-2015

04:37

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

72,192

04-Apr-2015

04:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

176,640

04-Apr-2015

04:32

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

22,528

04-Apr-2015

04:37

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

110,592

04-Apr-2015

04:25

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

43,520

04-Apr-2015

04:29

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

159,232

04-Apr-2015

04:32

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

22,016

04-Apr-2015

04:26

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

101,376

04-Apr-2015

04:27

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

43,008

04-Apr-2015

04:29

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

256,512

04-Apr-2015

04:23

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

30,208

04-Apr-2015

04:27

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

153.600

04-Apr-2015

04:28

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

66,560

04-Apr-2015

04:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

268,800

04-Apr-2015

04:33

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

32,256

04-Apr-2015

04:27

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

165,888

04-Apr-2015

04:37

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

72,192

04-Apr-2015

04:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

290,816

04-Apr-2015

04:23

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

31,744

04-Apr-2015

04:37

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

180,224

04-Apr-2015

04:37

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

73,728

04-Apr-2015

04:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

294400

04-Apr-2015

04:23

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

31,232

04-Apr-2015

04:37

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

181,248

04-Apr-2015

04:28

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

70,144

04-Apr-2015

04:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

288,256

04-Apr-2015

04:33

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

33,792

04-Apr-2015

04:36

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

181,248

04-Apr-2015

04:28

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

69,120

04-Apr-2015

04:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

283,648

04-Apr-2015

04:23

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

30,720

04-Apr-2015

04:37

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

163,328

04-Apr-2015

04:27

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

76,800

04-Apr-2015

04:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

255,488

04-Apr-2015

04:33

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

30,208

04-Apr-2015

04:37

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

161.280

04-Apr-2015

04:37

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

66,560

04-Apr-2015

04:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

256.000

04-Apr-2015

04:33

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

29,696

04-Apr-2015

04:37

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

159,744

04-Apr-2015

04:27

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

61,952

04-Apr-2015

04:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

134,656

04-Apr-2015

04:22

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

19,968

04-Apr-2015

04:26

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

87,040

04-Apr-2015

04:27

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

33,280

04-Apr-2015

04:29

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

139,264

04-Apr-2015

04:31

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

18,944

04-Apr-2015

04:35

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

89,600

04-Apr-2015

04:25

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

36,864

04-Apr-2015

04:28

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

246,784

04-Apr-2015

04:44

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

29,184

04-Apr-2015

04:47

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

152,064

04-Apr-2015

04:57

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

62,464

04-Apr-2015

04:41

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

264,704

04-Apr-2015

04:54

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

31,232

04-Apr-2015

04:48

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

164,864

04-Apr-2015

04:58

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

73,728

04-Apr-2015

04:42

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

254,976

04-Apr-2015

04:53

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

30,720

04-Apr-2015

04:56

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

156,672

04-Apr-2015

04:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

67,584

04-Apr-2015

04:51

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

280,576

04-Apr-2015

04:41

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

33,280

04-Apr-2015

04:45

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

160,256

04-Apr-2015

04:54

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

73,216

04-Apr-2015

04:49

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

310,784

04-Apr-2015

04:52

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

32,768

04-Apr-2015

04:47

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

187,392

04-Apr-2015

04:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

75,776

04-Apr-2015

04:50

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

249,856

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

29,184

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

146,432

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

60,416

04-Apr-2015

03:19

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

297,472

04-Apr-2015

04:45

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

32,256

04-Apr-2015

04:48

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

185,344

04-Apr-2015

04:49

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

69,632

04-Apr-2015

04:42

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

255,488

04-Apr-2015

04:54

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

31,232

04-Apr-2015

04:47

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

160,768

04-Apr-2015

04:48

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

69,632

04-Apr-2015

04:50

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

313,856

04-Apr-2015

04:42

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

32,768

04-Apr-2015

04:55

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

183,296

04-Apr-2015

04:55

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

69,120

04-Apr-2015

04:39

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

217,600

04-Apr-2015

04:44

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

29,184

04-Apr-2015

04:57

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

136,192

04-Apr-2015

04:57

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

62,976

04-Apr-2015

04:41

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

282,112

04-Apr-2015

04:44

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

31,744

04-Apr-2015

04:49

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

171,008

04-Apr-2015

04:50

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

78,336

04-Apr-2015

04:53

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

283,136

04-Apr-2015

04:54

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

33,280

04-Apr-2015

04:49

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

168,448

04-Apr-2015

04:49

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

72,192

04-Apr-2015

04:52

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

177,664

04-Apr-2015

04:49

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

22,528

04-Apr-2015

04:54

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

110,592

04-Apr-2015

04:53

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

43,520

04-Apr-2015

04:39

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

159,744

04-Apr-2015

04:49

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

22,016

04-Apr-2015

04:52

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

101,376

04-Apr-2015

04:53

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

43,008

04-Apr-2015

04:46

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

258,048

04-Apr-2015

04:44

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

30,208

04-Apr-2015

04:57

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

153.600

04-Apr-2015

04:57

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

66,560

04-Apr-2015

04:41

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

270,336

04-Apr-2015

04:44

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

32,256

04-Apr-2015

04:48

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

165,888

04-Apr-2015

04:48

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

72,192

04-Apr-2015

04:42

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

292,352

04-Apr-2015

04:54

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

31,744

04-Apr-2015

04:58

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

180,224

04-Apr-2015

04:57

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

73,728

04-Apr-2015

04:51

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

296,448

04-Apr-2015

04:55

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

31,232

04-Apr-2015

04:50

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

181,248

04-Apr-2015

04:59

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

70,144

04-Apr-2015

04:53

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

290,304

04-Apr-2015

04:45

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

33,792

04-Apr-2015

04:56

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

181,248

04-Apr-2015

04:49

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

69,120

04-Apr-2015

04:42

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

285,184

04-Apr-2015

04:45

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

30,720

04-Apr-2015

04:48

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

163,328

04-Apr-2015

04:59

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

76,800

04-Apr-2015

04:42

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

257,024

04-Apr-2015

04:44

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

30,208

04-Apr-2015

04:58

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

161.280

04-Apr-2015

04:59

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

66,560

04-Apr-2015

04:51

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

257,536

04-Apr-2015

04:45

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

29,696

04-Apr-2015

04:58

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

159,744

04-Apr-2015

04:49

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

61,952

04-Apr-2015

04:42

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

135,168

04-Apr-2015

04:41

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

19,968

04-Apr-2015

04:46

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

87,040

04-Apr-2015

04:46

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

33,280

04-Apr-2015

04:39

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

139,264

04-Apr-2015

04:42

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

18,944

04-Apr-2015

04:54

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

89,600

04-Apr-2015

04:55

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

36,864

04-Apr-2015

04:39

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.18812

686,080

04-Apr-2015

03:15

x64

Auditpol.exe

6.1.7601.18812

64,000

04-Apr-2015

03:20

x64

Msaudite.dll

6.1.7601.18812

146,432

04-Apr-2015

03:17

x64

Msobjs.dll

6.1.7601.18812

60,416

04-Apr-2015

03:17

x64

Adtschema.dll

6.1.7601.23017

690,688

04-Apr-2015

03:19

x64

Auditpol.exe

6.1.7601.23017

64,000

04-Apr-2015

03:25

x64

Msaudite.dll

6.1.7601.23017

146,432

04-Apr-2015

03:21

x64

Msobjs.dll

6.1.7601.23017

60,416

04-Apr-2015

03:21

x64

Ncrypt.dll

6.1.7601.18812

309,760

04-Apr-2015

03:22

x64

Ncrypt.dll

6.1.7601.23017

309,760

04-Apr-2015

03:26

x64

Ocspisapi.dll

6.1.7601.18833

351,744

18-Apr-2015

03:11

x64

Ocspisapictrs.h

Không áp dụng

1.421 người

04-Jul-2013

12:27

Không áp dụng

Ocspisapictrs.ini

Không áp dụng

2,636

04-Jul-2013

12:27

Không áp dụng

Ocspisapi.dll

6.1.7601.23017

355,840

04-Apr-2015

03:26

x64

Ocspisapictrs.h

Không áp dụng

1.421 người

09-Jul-2013

06:42

Không áp dụng

Ocspisapictrs.ini

Không áp dụng

2,636

09-Jul-2013

06:42

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.18833

10.240 người

18-Apr-2015

04:25

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,960

18-Apr-2015

04:20

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.18833

10,752

18-Apr-2015

04:26

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.134 người

18-Apr-2015

04:20

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.18833

9,728

18-Apr-2015

03:07

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,918

18-Apr-2015

03:07

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.18833

11,264

18-Apr-2015

04:26

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,210

18-Apr-2015

04:11

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.18833

11,776

18-Apr-2015

04:25

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.098

18-Apr-2015

04:10

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.18833

11,264

18-Apr-2015

04:15

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,028

18-Apr-2015

04:11

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.18833

10,752

18-Apr-2015

04:26

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,140

18-Apr-2015

04:20

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.18833

6,656

18-Apr-2015

04:24

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.642 người

18-Apr-2015

04:11

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.18833

6,144

18-Apr-2015

04:23

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,576

18-Apr-2015

04:10

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.18833

10,752

18-Apr-2015

04:16

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.026 người

18-Apr-2015

04:21

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.18833

11,776

18-Apr-2015

04:25

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,028

18-Apr-2015

04:12

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.18833

10,752

18-Apr-2015

04:24

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,188

18-Apr-2015

04:12

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.18833

11,264

18-Apr-2015

04:14

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,130

18-Apr-2015

04:11

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.18833

10.240 người

18-Apr-2015

04:16

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.064 người

18-Apr-2015

04:12

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.18833

9,728

18-Apr-2015

04:25

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,092

18-Apr-2015

04:11

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.18833

9,728

18-Apr-2015

04:24

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.828 người

18-Apr-2015

04:11

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.18833

5.120

18-Apr-2015

04:24

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,158

18-Apr-2015

04:11

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.18833

5.120

18-Apr-2015

04:23

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.460 người

18-Apr-2015

04:19

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23017

10.240 người

04-Apr-2015

04:59

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,960

04-Apr-2015

04:45

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23017

10,752

04-Apr-2015

04:46

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.134 người

04-Apr-2015

04:42

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23017

9,728

04-Apr-2015

03:19

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,918

04-Apr-2015

03:19

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23017

11,264

04-Apr-2015

04:50

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,210

04-Apr-2015

04:54

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23017

11,776

04-Apr-2015

04:54

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.098

04-Apr-2015

04:49

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23017

11,264

04-Apr-2015

04:51

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,028

04-Apr-2015

04:54

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23017

10,752

04-Apr-2015

04:49

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,140

04-Apr-2015

04:46

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23017

6,656

04-Apr-2015

04:54

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.642 người

04-Apr-2015

04:48

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23017

6,144

04-Apr-2015

04:45

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,576

04-Apr-2015

04:50

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23017

10,752

04-Apr-2015

04:49

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.026 người

04-Apr-2015

04:55

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23017

12,288

04-Apr-2015

04:50

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,028

04-Apr-2015

04:54

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23017

10,752

04-Apr-2015

04:50

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,188

04-Apr-2015

04:46

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23017

11,264

04-Apr-2015

04:58

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,130

04-Apr-2015

04:54

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23017

10.240 người

04-Apr-2015

04:49

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.064 người

04-Apr-2015

04:46

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23017

9,728

04-Apr-2015

04:58

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,092

04-Apr-2015

04:55

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23017

9,728

04-Apr-2015

05:00

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.828 người

04-Apr-2015

04:56

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23017

5.120

04-Apr-2015

04:47

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,158

04-Apr-2015

04:42

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23017

5.120

04-Apr-2015

04:47

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.460 người

04-Apr-2015

04:43

Không áp dụng

Ocspsvc.exe

6.1.7601.18833

273,408

18-Apr-2015

03:10

x64

Ocspsvcctrs.h

Không áp dụng

1,569

04-Jul-2013

12:27

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,918

04-Jul-2013

12:27

Không áp dụng

Ocspsvc.exe

6.1.7601.23017

276,480

04-Apr-2015

03:25

x64

Ocspsvcctrs.h

Không áp dụng

1,569

09-Jul-2013

06:42

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,918

09-Jul-2013

06:42

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.18812

22,016

04-Apr-2015

03:22

x64

Tspkg.dll

6.1.7601.18812

86,528

04-Apr-2015

03:22

x64

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

04-Jul-2013

12:25

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.23017

22,016

04-Apr-2015

03:26

x64

Tspkg.dll

6.1.7601.23017

86,528

04-Apr-2015

03:26

x64

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

09-Jul-2013

06:41

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.18812

210,944

04-Apr-2015

03:22

x64

Wdigest.dll

6.1.7601.23017

210,944

04-Apr-2015

03:26

x64

Kerberos.dll

6.1.7601.18812

728,064

04-Apr-2015

03:22

x64

Kerberos.dll

6.1.7601.23017

729,600

04-Apr-2015

03:26

x64

Msv1_0.dll

6.1.7601.18812

314,880

04-Apr-2015

03:22

x64

Msv1_0.dll

6.1.7601.23017

316,416

04-Apr-2015

03:26

x64

Schannel.dll

6.1.7601.18843

342,016

05-May-2015

01:29

x64

Schannel.dll

6.1.7601.23045

342,528

05-May-2015

03:43

x64

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

04-Jul-2013

12:18

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.18812

22,016

04-Apr-2015

03:05

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.18812

96,768

04-Apr-2015

03:04

x86

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

09-Jul-2013

06:22

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.23017

22,016

04-Apr-2015

03:11

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.23017

96,768

04-Apr-2015

03:09

x86

Wdigest.dll

6.1.7601.18812

172,032

04-Apr-2015

03:05

x86

Wdigest.dll

6.1.7601.23017

172,032

04-Apr-2015

03:11

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.18812

550,912

04-Apr-2015

03:05

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.23017

551,424

04-Apr-2015

03:10

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.18812

259,584

04-Apr-2015

03:05

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.23017

260,096

04-Apr-2015

03:11

x86

Schannel.dll

6.1.7601.18843

248,832

05-May-2015

01:12

x86

Schannel.dll

6.1.7601.23045

248,832

05-May-2015

03:27

x86

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

13,824

18-Apr-2015

03:13

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

16,384

18-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

16,896

18-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

17,920

18-Apr-2015

03:12

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

17,920

18-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

14,336

18-Apr-2015

02:52

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

17,408

18-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

16,384

18-Apr-2015

03:13

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

18,944

18-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

14,848

18-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

17,920

18-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

16,384

18-Apr-2015

03:12

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

10.240 người

18-Apr-2015

03:11

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

9,728

18-Apr-2015

03:12

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

15,360

18-Apr-2015

03:13

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

17,408

18-Apr-2015

03:13

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

17,408

18-Apr-2015

03:13

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

18,432

18-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

16,384

18-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

15,872

18-Apr-2015

03:13

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

16,896

18-Apr-2015

03:14

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

14,848

18-Apr-2015

03:13

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

8,192

18-Apr-2015

03:11

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

8,192

18-Apr-2015

03:11

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

14,336

04-Apr-2015

03:26

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

16,384

04-Apr-2015

03:38

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

16,896

04-Apr-2015

03:37

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

17,920

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

17,920

04-Apr-2015

03:26

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

14,336

04-Apr-2015

03:04

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

17,408

04-Apr-2015

03:32

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

16,384

04-Apr-2015

03:37

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

18,944

04-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

14,848

04-Apr-2015

03:38

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

17,920

04-Apr-2015

03:26

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

16,384

04-Apr-2015

03:26

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

10.240 người

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

9,728

04-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

15,360

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

17,408

04-Apr-2015

03:37

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

17,920

04-Apr-2015

03:26

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

18,432

04-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

16,896

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

15,872

04-Apr-2015

03:36

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

16,896

04-Apr-2015

03:37

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

14,848

04-Apr-2015

03:26

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

8,192

04-Apr-2015

03:32

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23017

8,192

04-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Certcli.dll

6.1.7601.18833

342,016

18-Apr-2015

02:56

x86

Certcli.dll

6.1.7601.23017

342,528

04-Apr-2015

03:10

x86

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

245,760

04-Apr-2015

03:18

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

29,184

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

152,064

04-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

62,464

04-Apr-2015

03:14

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

263,168

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

31,232

04-Apr-2015

03:29

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

164,864

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

73,728

04-Apr-2015

03:14

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

253,440

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

30,720

04-Apr-2015

03:30

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

156,672

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

67,584

04-Apr-2015

03:15

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

279,040

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

33,280

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

160,256

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

73,216

04-Apr-2015

03:18

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

308,736

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

32,768

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

187,392

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

75,776

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

248,320

04-Apr-2015

02:59

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

29,184

04-Apr-2015

02:59

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

146,432

04-Apr-2015

02:59

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

60,416

04-Apr-2015

02:58

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

295,936

04-Apr-2015

03:31

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

32,256

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

185,344

04-Apr-2015

03:35

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

69,632

04-Apr-2015

03:18

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

253,952

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

31,232

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

160,768

04-Apr-2015

03:31

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

69,632

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

311,808

04-Apr-2015

03:30

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

32,768

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

183,296

04-Apr-2015

03:34

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

69,120

04-Apr-2015

03:18

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

216,064

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

29,184

04-Apr-2015

03:30

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

136,192

04-Apr-2015

03:29

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

62,976

04-Apr-2015

03:14

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

280,064

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

31,744

04-Apr-2015

03:31

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

171,008

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

78,336

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

281,600

04-Apr-2015

03:18

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

33,280

04-Apr-2015

03:30

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

168,448

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

72,192

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

176,640

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

22,528

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

110,592

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

43,520

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

159,232

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

22,016

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

101,376

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

43,008

04-Apr-2015

03:28

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

256,512

04-Apr-2015

03:26

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

30,208

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

153.600

04-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

66,560

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

268,800

04-Apr-2015

03:18

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

32,256

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

165,888

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

72,192

04-Apr-2015

03:14

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

290,816

04-Apr-2015

03:28

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

31,744

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

180,224

04-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

73,728

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

294400

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

31,232

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

181,248

04-Apr-2015

03:34

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

70,144

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

288,256

04-Apr-2015

03:26

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

33,792

04-Apr-2015

03:30

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

181,248

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

69,120

04-Apr-2015

03:14

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

283,648

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

30,720

04-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

163,328

04-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

76,800

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

255,488

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

30,208

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

161.280

04-Apr-2015

03:31

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

66,560

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

256.000

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

29,696

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

159,744

04-Apr-2015

03:31

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

61,952

04-Apr-2015

03:14

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

134,656

04-Apr-2015

03:29

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

19,968

04-Apr-2015

03:33

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

87,040

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

33,280

04-Apr-2015

03:18

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

139,264

04-Apr-2015

03:29

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

18,944

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

89,600

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

36,864

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

246,784

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

29,184

04-Apr-2015

03:26

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

152,064

04-Apr-2015

03:38

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

62,464

04-Apr-2015

03:30

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

264,704

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

31,232

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

164,864

04-Apr-2015

03:39

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

73,728

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

254,976

04-Apr-2015

03:33

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

30,720

04-Apr-2015

03:37

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

156,672

04-Apr-2015

03:28

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

67,584

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

280,576

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

33,280

04-Apr-2015

03:31

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

160,256

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

73,216

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

310,784

04-Apr-2015

03:34

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

32,768

04-Apr-2015

03:26

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

187,392

04-Apr-2015

03:38

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

75,776

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

249,856

04-Apr-2015

03:04

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

29,184

04-Apr-2015

03:03

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

146,432

04-Apr-2015

03:03

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

60,416

04-Apr-2015

03:04

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

297,472

04-Apr-2015

03:29

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

32,256

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

185,344

04-Apr-2015

03:33

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

69,632

04-Apr-2015

03:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

255,488

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

31,232

04-Apr-2015

03:38

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

160,768

04-Apr-2015

03:29

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

69,632

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

313,856

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

32,768

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

183,296

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

69,120

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

217,600

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

29,184

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

136,192

04-Apr-2015

03:28

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

62,976

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

282,112

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

31,744

04-Apr-2015

03:38

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

171,008

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

78,336

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

283,136

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

33,280

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

168,448

04-Apr-2015

03:38

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

72,192

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

177,664

04-Apr-2015

03:19

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

22,528

04-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

110,592

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

43,520

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

159,744

04-Apr-2015

03:28

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

22,016

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

101,376

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

43,008

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

258,048

04-Apr-2015

03:33

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

30,208

04-Apr-2015

03:37

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

153.600

04-Apr-2015

03:37

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

66,560

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

270,336

04-Apr-2015

03:34

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

32,256

04-Apr-2015

03:38

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

165,888

04-Apr-2015

03:28

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

72,192

04-Apr-2015

03:31

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

292,352

04-Apr-2015

03:35

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

31,744

04-Apr-2015

03:36

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

180,224

04-Apr-2015

03:29

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

73,728

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

296,448

04-Apr-2015

03:19

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

31,232

04-Apr-2015

03:32

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

181,248

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

70,144

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

290,304

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

33,792

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

181,248

04-Apr-2015

03:38

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

69,120

04-Apr-2015

03:30

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

285,184

04-Apr-2015

03:34

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

30,720

04-Apr-2015

03:26

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

163,328

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

76,800

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

257,024

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

30,208

04-Apr-2015

03:37

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

161.280

04-Apr-2015

03:28

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

66,560

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

257,536

04-Apr-2015

03:35

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

29,696

04-Apr-2015

03:28

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

159,744

04-Apr-2015

03:39

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

61,952

04-Apr-2015

03:31

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

135,168

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

19,968

04-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

87,040

04-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

33,280

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

139,264

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

18,944

04-Apr-2015

03:31

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

89,600

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

36,864

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.18812

686,080

04-Apr-2015

02:59

x86

Auditpol.exe

6.1.7601.18812

50,176

04-Apr-2015

03:04

x86

Msaudite.dll

6.1.7601.18812

146,432

04-Apr-2015

03:01

x86

Msobjs.dll

6.1.7601.18812

60,416

04-Apr-2015

03:01

x86

Adtschema.dll

6.1.7601.23017

690,688

04-Apr-2015

03:04

x86

Auditpol.exe

6.1.7601.23017

50,176

04-Apr-2015

03:10

x86

Msaudite.dll

6.1.7601.23017

146,432

04-Apr-2015

03:06

x86

Msobjs.dll

6.1.7601.23017

60,416

04-Apr-2015

03:06

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.18812

221,184

04-Apr-2015

03:05

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.23017

221,184

04-Apr-2015

03:11

x86

Credssp.dll

6.1.7601.18812

17,408

04-Apr-2015

03:05

x86

Tspkg.dll

6.1.7601.18812

65,536

04-Apr-2015

03:05

x86

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

04-Jul-2013

12:24

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.23017

17,408

04-Apr-2015

03:10

x86

Tspkg.dll

6.1.7601.23017

65,536

04-Apr-2015

03:11

x86

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

09-Jul-2013

06:39

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

17,920

18-Apr-2015

04:06

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

14,336

18-Apr-2015

02:06

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

18,944

18-Apr-2015

04:06

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

10.240 người

18-Apr-2015

04:07

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

9,728

18-Apr-2015

04:05

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

8,192

18-Apr-2015

04:02

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

8,192

18-Apr-2015

04:06

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

17,920

18-Apr-2015

04:06

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

14,336

18-Apr-2015

02:12

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

18,944

18-Apr-2015

04:07

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

10.240 người

18-Apr-2015

04:07

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

9,728

18-Apr-2015

04:06

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

8,192

18-Apr-2015

04:07

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

8,192

18-Apr-2015

04:08

Không áp dụng

Certcli.dll

6.1.7601.18833

881,152

18-Apr-2015

02:12

IA-64

Certcli.dll

6.1.7601.23037

884,224

18-Apr-2015

02:15

IA-64

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

56,320

04-Apr-2015

04:25

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

46,592

04-Apr-2015

02:16

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

56,832

04-Apr-2015

04:25

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

34,304

04-Apr-2015

04:30

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

33,280

04-Apr-2015

04:25

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

26,624

04-Apr-2015

04:29

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18812

27,136

04-Apr-2015

04:26

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

56,832

04-Apr-2015

04:36

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

47,104

04-Apr-2015

02:17

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

56,832

04-Apr-2015

04:36

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

34,304

04-Apr-2015

04:38

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

33,280

04-Apr-2015

04:39

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

26,624

04-Apr-2015

04:37

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23017

27,136

04-Apr-2015

04:36

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.18739

790,176

30-Jan-2015

23:53

IA-64

Ksecdd.sys

6.1.7601.18812

179,640

04-Apr-2015

02:26

IA-64

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18812

317,880

04-Apr-2015

02:26

IA-64

Lsasrv.dll

6.1.7601.18812

2,696,704

04-Apr-2015

02:22

IA-64

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

04-Jul-2013

12:25

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.18812

56,320

04-Apr-2015

02:21

IA-64

Secur32.dll

6.1.7601.18812

48.640

04-Apr-2015

02:22

IA-64

Sspicli.dll

6.1.7601.18812

275,456

04-Apr-2015

02:22

IA-64

Sspisrv.dll

6.1.7601.18812

46,080

04-Apr-2015

02:22

IA-64

Cng.sys

6.1.7601.22946

790,176

30-Jan-2015

23:55

IA-64

Ksecdd.sys

6.1.7601.23017

179,648

04-Apr-2015

02:28

IA-64

Ksecpkg.sys

6.1.7601.23017

317,888

04-Apr-2015

02:28

IA-64

Lsasrv.dll

6.1.7601.23017

2,700,800

04-Apr-2015

02:24

IA-64

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

09-Jul-2013

06:28

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.23017

56,320

04-Apr-2015

02:23

IA-64

Secur32.dll

6.1.7601.23017

48.640

04-Apr-2015

02:24

IA-64

Sspicli.dll

6.1.7601.23017

275,456

04-Apr-2015

02:24

IA-64

Sspisrv.dll

6.1.7601.23017

46,080

04-Apr-2015

02:24

IA-64

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

279,040

04-Apr-2015

04:27

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

33,280

04-Apr-2015

04:29

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

160,256

04-Apr-2015

04:25

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

73,216

04-Apr-2015

04:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

248,320

04-Apr-2015

02:15

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

29,184

04-Apr-2015

02:16

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

146,432

04-Apr-2015

02:15

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

60,416

04-Apr-2015

02:16

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

311,808

04-Apr-2015

04:26

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

32,768

04-Apr-2015

04:28

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

183,296

04-Apr-2015

04:29

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

69,120

04-Apr-2015

04:28

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

176,640

04-Apr-2015

04:29

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

22,528

04-Apr-2015

04:30

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

110,592

04-Apr-2015

04:30

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

43,520

04-Apr-2015

04:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

159,232

04-Apr-2015

04:27

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

22,016

04-Apr-2015

04:27

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

101,376

04-Apr-2015

04:26

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

43,008

04-Apr-2015

04:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

134,656

04-Apr-2015

04:30

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

19,968

04-Apr-2015

04:28

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

87,040

04-Apr-2015

04:26

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

33,280

04-Apr-2015

04:29

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

139,264

04-Apr-2015

04:29

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

18,944

04-Apr-2015

04:28

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

89,600

04-Apr-2015

04:29

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

36,864

04-Apr-2015

04:28

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

280,576

04-Apr-2015

04:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

33,280

04-Apr-2015

04:36

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

160,256

04-Apr-2015

04:38

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

73,216

04-Apr-2015

04:39

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

249,856

04-Apr-2015

02:17

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

29,184

04-Apr-2015

02:17

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

146,432

04-Apr-2015

02:17

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

60,416

04-Apr-2015

02:17

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

313,856

04-Apr-2015

04:35

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

32,768

04-Apr-2015

04:37

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

183,296

04-Apr-2015

04:37

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

69,120

04-Apr-2015

04:35

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

177,664

04-Apr-2015

04:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

22,528

04-Apr-2015

04:36

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

110,592

04-Apr-2015

04:36

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

43,520

04-Apr-2015

04:39

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

159,744

04-Apr-2015

04:35

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

22,016

04-Apr-2015

04:40

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

101,376

04-Apr-2015

04:40

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

43,008

04-Apr-2015

04:40

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

135,168

04-Apr-2015

04:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

19,968

04-Apr-2015

04:38

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

87,040

04-Apr-2015

04:36

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

33,280

04-Apr-2015

04:39

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

139,264

04-Apr-2015

04:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

18,944

04-Apr-2015

04:37

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

89,600

04-Apr-2015

04:39

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

36,864

04-Apr-2015

04:36

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.18812

686,080

04-Apr-2015

02:15

IA-64

Auditpol.exe

6.1.7601.18812

145,408

04-Apr-2015

02:21

IA-64

Msaudite.dll

6.1.7601.18812

146,432

04-Apr-2015

02:17

IA-64

Msobjs.dll

6.1.7601.18812

60,416

04-Apr-2015

02:18

IA-64

Adtschema.dll

6.1.7601.23017

690,688

04-Apr-2015

02:17

IA-64

Auditpol.exe

6.1.7601.23017

145,408

04-Apr-2015

02:23

IA-64

Msaudite.dll

6.1.7601.23017

146,432

04-Apr-2015

02:19

IA-64

Msobjs.dll

6.1.7601.23017

60,416

04-Apr-2015

02:19

IA-64

Ncrypt.dll

6.1.7601.18812

552,448

04-Apr-2015

02:22

IA-64

Ncrypt.dll

6.1.7601.23017

554,496

04-Apr-2015

02:24

IA-64

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.18833

10,752

18-Apr-2015

04:02

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.134 người

18-Apr-2015

04:05

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.18833

9,728

18-Apr-2015

02:06

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,918

18-Apr-2015

02:07

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.18833

11,776

18-Apr-2015

04:08

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.098

18-Apr-2015

04:04

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.18833

6,656

18-Apr-2015

04:06

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.642 người

18-Apr-2015

04:03

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.18833

6,144

18-Apr-2015

04:05

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,576

18-Apr-2015

04:04

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.18833

5.120

18-Apr-2015

04:05

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,158

18-Apr-2015

04:07

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.18833

5.120

18-Apr-2015

04:07

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.460 người

18-Apr-2015

04:03

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23037

10,752

18-Apr-2015

04:08

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.134 người

18-Apr-2015

04:05

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23037

9,728

18-Apr-2015

02:12

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,918

18-Apr-2015

02:12

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23037

11,776

18-Apr-2015

04:05

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.098

18-Apr-2015

04:08

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23037

6,656

18-Apr-2015

04:09

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.642 người

18-Apr-2015

04:05

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23037

6,144

18-Apr-2015

04:04

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,576

18-Apr-2015

04:07

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23037

5.120

18-Apr-2015

04:04

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,158

18-Apr-2015

04:07

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23037

5.120

18-Apr-2015

04:09

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.460 người

18-Apr-2015

04:07

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.18812

49,664

04-Apr-2015

02:22

IA-64

Tspkg.dll

6.1.7601.18812

188,416

04-Apr-2015

02:22

IA-64

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

04-Jul-2013

12:32

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.23017

49,664

04-Apr-2015

02:24

IA-64

Tspkg.dll

6.1.7601.23017

188,416

04-Apr-2015

02:24

IA-64

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

09-Jul-2013

06:41

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.18812

475,136

04-Apr-2015

02:22

IA-64

Wdigest.dll

6.1.7601.23017

475,136

04-Apr-2015

02:24

IA-64

Kerberos.dll

6.1.7601.18812

1,525,760

04-Apr-2015

02:22

IA-64

Kerberos.dll

6.1.7601.23017

1,527,296

04-Apr-2015

02:24

IA-64

Msv1_0.dll

6.1.7601.18812

647,680

04-Apr-2015

02:22

IA-64

Msv1_0.dll

6.1.7601.23017

650,240

04-Apr-2015

02:24

IA-64

Schannel.dll

6.1.7601.18843

714,752

05-May-2015

00:26

IA-64

Schannel.dll

6.1.7601.23045

714,752

05-May-2015

02:46

IA-64

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

04-Jul-2013

12:18

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.18812

22,016

04-Apr-2015

03:05

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.18812

96,768

04-Apr-2015

03:04

x86

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

09-Jul-2013

06:22

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.23017

22,016

04-Apr-2015

03:11

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.23017

96,768

04-Apr-2015

03:09

x86

Wdigest.dll

6.1.7601.18812

172,032

04-Apr-2015

03:05

x86

Wdigest.dll

6.1.7601.23017

172,032

04-Apr-2015

03:11

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.18812

550,912

04-Apr-2015

03:05

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.23017

551,424

04-Apr-2015

03:10

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.18812

259,584

04-Apr-2015

03:05

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.23017

260,096

04-Apr-2015

03:11

x86

Schannel.dll

6.1.7601.18843

248,832

05-May-2015

01:12

x86

Schannel.dll

6.1.7601.23045

248,832

05-May-2015

03:27

x86

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

17,920

18-Apr-2015

03:12

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

14,336

18-Apr-2015

02:52

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

18,944

18-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

10.240 người

18-Apr-2015

03:11

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

9,728

18-Apr-2015

03:12

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

8,192

18-Apr-2015

03:11

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.18833

8,192

18-Apr-2015

03:11

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

17,920

18-Apr-2015

03:30

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

14,336

18-Apr-2015

02:58

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

18,944

18-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

10.240 người

18-Apr-2015

03:31

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

9,728

18-Apr-2015

03:30

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

8,192

18-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23037

8,192

18-Apr-2015

03:30

Không áp dụng

Certcli.dll

6.1.7601.18833

342,016

18-Apr-2015

02:56

x86

Certcli.dll

6.1.7601.23037

342,528

18-Apr-2015

03:02

x86

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

279,040

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

33,280

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

160,256

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

73,216

04-Apr-2015

03:18

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

248,320

04-Apr-2015

02:59

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

29,184

04-Apr-2015

02:59

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

146,432

04-Apr-2015

02:59

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

60,416

04-Apr-2015

02:58

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

311,808

04-Apr-2015

03:30

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

32,768

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

183,296

04-Apr-2015

03:34

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

69,120

04-Apr-2015

03:18

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

176,640

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

22,528

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

110,592

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

43,520

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

159,232

04-Apr-2015

03:21

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

22,016

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

101,376

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

43,008

04-Apr-2015

03:28

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

134,656

04-Apr-2015

03:29

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

19,968

04-Apr-2015

03:33

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

87,040

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

33,280

04-Apr-2015

03:18

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18812

139,264

04-Apr-2015

03:29

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18812

18,944

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18812

89,600

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18812

36,864

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

280,576

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

33,280

04-Apr-2015

03:31

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

160,256

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

73,216

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

249,856

04-Apr-2015

03:04

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

29,184

04-Apr-2015

03:03

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

146,432

04-Apr-2015

03:03

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

60,416

04-Apr-2015

03:04

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

313,856

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

32,768

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

183,296

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

69,120

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

177,664

04-Apr-2015

03:19

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

22,528

04-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

110,592

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

43,520

04-Apr-2015

03:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

159,744

04-Apr-2015

03:28

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

22,016

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

101,376

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

43,008

04-Apr-2015

03:17

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

135,168

04-Apr-2015

03:20

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

19,968

04-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

87,040

04-Apr-2015

03:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

33,280

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23017

139,264

04-Apr-2015

03:27

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23017

18,944

04-Apr-2015

03:31

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23017

89,600

04-Apr-2015

03:23

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23017

36,864

04-Apr-2015

03:24

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.18812

686,080

04-Apr-2015

02:59

x86

Auditpol.exe

6.1.7601.18812

50,176

04-Apr-2015

03:04

x86

Msaudite.dll

6.1.7601.18812

146,432

04-Apr-2015

03:01

x86

Msobjs.dll

6.1.7601.18812

60,416

04-Apr-2015

03:01

x86

Adtschema.dll

6.1.7601.23017

690,688

04-Apr-2015

03:04

x86

Auditpol.exe

6.1.7601.23017

50,176

04-Apr-2015

03:10

x86

Msaudite.dll

6.1.7601.23017

146,432

04-Apr-2015

03:06

x86

Msobjs.dll

6.1.7601.23017

60,416

04-Apr-2015

03:06

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.18812

221,184

04-Apr-2015

03:05

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.23017

221,184

04-Apr-2015

03:11

x86

Credssp.dll

6.1.7601.18812

17,408

04-Apr-2015

03:05

x86

Tspkg.dll

6.1.7601.18812

65,536

04-Apr-2015

03:05

x86

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

04-Jul-2013

12:24

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.23017

17,408

04-Apr-2015

03:10

x86

Tspkg.dll

6.1.7601.23017

65,536

04-Apr-2015

03:11

x86

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

09-Jul-2013

06:39

Không áp dụng


 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.2.920 0.16 xxx

  Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.20 xxx

  Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 8

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ksecdd.sys

6.2.9200.17361

80,728

02-May-2015

04:36

x86

Lsass.exe

6.2.9200.16864

23,552

11-Mar-2014

00:42

x86

Sspicli.dll

6.2.9200.16864

131,584

11-Mar-2014

00:41

x86

Sspisrv.dll

6.2.9200.16864

16,384

11-Mar-2014

00:41

x86

Ksecdd.sys

6.2.9200.21473

80,728

02-May-2015

03:54

x86

Lsass.exe

6.2.9200.20521

23,040

20-Sep-2012

05:56

x86

Sspicli.dll

6.2.9200.20984

130,048

11-Mar-2014

02:24

x86

Sspisrv.dll

6.2.9200.20521

16,384

20-Sep-2012

05:55

x86

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

08:00

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

08:00

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40.960

12-Apr-2014

09:11

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

43,008

12-Apr-2014

09:45

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

46,080

12-Apr-2014

07:55

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

48,128

12-Apr-2014

09:36

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:18

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40.960

12-Apr-2014

07:58

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

45,056

12-Apr-2014

07:56

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:07

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:24

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

47,616

12-Apr-2014

07:55

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,448

12-Apr-2014

09:58

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:07

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44544

12-Apr-2014

09:13

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

45,056

12-Apr-2014

09:09

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

28,160

12-Apr-2014

07:55

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

27,648

12-Apr-2014

09:09

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

09:42

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

08:59

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:26

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

46,592

12-Apr-2014

08:57

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44544

12-Apr-2014

09:44

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

43,008

12-Apr-2014

09:36

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44544

12-Apr-2014

09:03

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

08:45

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,032

12-Apr-2014

08:47

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

08:45

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

08:45

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.17361

41,472

02-May-2015

05:29

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

08:55

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:09

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40.960

12-Apr-2014

09:00

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

42,496

12-Apr-2014

09:36

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

22,528

12-Apr-2014

09:26

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

23,040

12-Apr-2014

08:47

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

23,040

12-Apr-2014

09:06

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

08:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

08:20

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40.960

12-Apr-2014

10:34

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

43,008

12-Apr-2014

09:23

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

46,080

12-Apr-2014

08:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

48,128

12-Apr-2014

09:46

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:32

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40.960

12-Apr-2014

08:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

45,056

12-Apr-2014

08:11

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:40

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:47

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

47,616

12-Apr-2014

08:11

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40,448

12-Apr-2014

09:27

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:51

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44544

12-Apr-2014

09:22

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

45,056

12-Apr-2014

09:33

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

28,160

12-Apr-2014

08:11

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

27,648

12-Apr-2014

09:32

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

09:21

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

09:21

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

10:35

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

46,592

12-Apr-2014

09:35

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44544

12-Apr-2014

09:23

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

43,008

12-Apr-2014

09:43

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44544

12-Apr-2014

10:28

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

09:39

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44,032

12-Apr-2014

09:33

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

09:54

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:55

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21473

41,472

02-May-2015

05:26

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:26

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:22

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40.960

12-Apr-2014

09:37

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

42,496

12-Apr-2014

09:51

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

22,528

12-Apr-2014

09:22

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

23,040

12-Apr-2014

09:37

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

23,040

12-Apr-2014

09:22

Không áp dụng

Cng.sys

6.2.9200.17343

492,256

13-Apr-2015

22:09

x86

Ksecpkg.sys

6.2.9200.17150

156,480

11-Oct-2014

06:18

x86

Lsasrv.dll

6.2.9200.17231

1,026,560

15-Jan-2015

10:00

x86

Cng.sys

6.2.9200.21456

492,768

13-Apr-2015

22:09

x86

Ksecpkg.sys

6.2.9200.21269

156,480

11-Oct-2014

05:58

x86

Lsasrv.dll

6.2.9200.21345

1,033,728

15-Jan-2015

21:22

x86

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.17231

277,504

15-Jan-2015

20:11

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.17150

165,376

11-Oct-2014

08:07

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

75,264

26-Jul-2012

06:43

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.17231

267,776

15-Jan-2015

21:42

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.17150

157,184

11-Oct-2014

07:29

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

69,632

26-Jul-2012

06:43

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.17231

294400

15-Jan-2015

10:07

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.17150

160,768

11-Oct-2014

06:04

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

75,264

26-Jul-2012

05:28

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.17231

325,120

15-Jan-2015

20:23

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.17150

187,904

11-Oct-2014

07:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

77,312

26-Jul-2012

04:45

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.17231

262,144

15-Jan-2015

10:15

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.17150

146,944

11-Oct-2014

06:17

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

03:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.17231

312,320

15-Jan-2015

10:08

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.17150

185,856

11-Oct-2014

06:06

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,168

26-Jul-2012

05:01

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.17231

268,800

15-Jan-2015

21:26

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.17150

161.280

11-Oct-2014

08:29

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,680

26-Jul-2012

06:41

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.17231

329,728

15-Jan-2015

10:08

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.17150

183,808

11-Oct-2014

06:04

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,168

26-Jul-2012

04:45

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.17231

295,936

15-Jan-2015

20:50

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.17150

171,520

11-Oct-2014

08:21

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

79,872

26-Jul-2012

06:47

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.17231

297,472

15-Jan-2015

20:12

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.17150

168,960

11-Oct-2014

07:27

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

73,728

26-Jul-2012

04:59

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.17231

185,856

15-Jan-2015

10:08

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.17150

111,104

11-Oct-2014

06:06

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

44544

26-Jul-2012

06:34

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.17231

166,912

15-Jan-2015

21:07

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.17150

101,888

11-Oct-2014

07:23

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

44,032

26-Jul-2012

04:48

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.17231

270,336

15-Jan-2015

21:51

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.17150

154,112

11-Oct-2014

08:28

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

68,096

26-Jul-2012

06:43

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.17231

283,648

15-Jan-2015

20:31

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.17150

166,912

11-Oct-2014

07:40

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

73,728

26-Jul-2012

06:37

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.17231

306,688

15-Jan-2015

20:19

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.17150

180,736

11-Oct-2014

07:26

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

75,776

26-Jul-2012

05:59

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.17231

309,760

15-Jan-2015

20:19

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.17150

181,760

11-Oct-2014

07:23

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,680

26-Jul-2012

05:12

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.17231

304,128

15-Jan-2015

22:08

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.17150

181,760

11-Oct-2014

07:48

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

70,656

26-Jul-2012

04:48

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.17231

298,496

15-Jan-2015

20:20

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.17150

164,352

11-Oct-2014

07:44

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

78,848

26-Jul-2012

04:47

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.17231

270,336

15-Jan-2015

20:10

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.17150

161,792

11-Oct-2014

07:39

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

68,096

26-Jul-2012

05:08

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.17231

270,336

15-Jan-2015

21:03

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.17150

160,256

11-Oct-2014

07:31

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

63,488

26-Jul-2012

06:43

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.17231

141,824

15-Jan-2015

22:02

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.17150

87,040

11-Oct-2014

08:23

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

34,304

26-Jul-2012

06:38

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.17231

145,408

15-Jan-2015

20:10

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.17150

90,112

11-Oct-2014

08:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

06:34

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.17231

145,408

15-Jan-2015

22:30

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.17150

90,112

11-Oct-2014

07:41

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

06:34

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

277,504

15-Jan-2015

23:17

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

165,376

11-Oct-2014

06:46

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

75,264

26-Jul-2012

06:43

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

267,776

15-Jan-2015

23:03

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

157,184

11-Oct-2014

07:10

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

69,632

26-Jul-2012

06:43

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

294,912

15-Jan-2015

21:41

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

160,768

11-Oct-2014

05:34

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

75,264

26-Jul-2012

05:28

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

325,632

15-Jan-2015

22:52

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

187,904

11-Oct-2014

07:35

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

77,312

26-Jul-2012

04:45

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

262,144

15-Jan-2015

21:41

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

146,944

11-Oct-2014

05:30

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

03:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

312,832

15-Jan-2015

21:41

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

185,856

11-Oct-2014

05:33

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,168

26-Jul-2012

05:01

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

268,800

15-Jan-2015

23:51

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

161.280

11-Oct-2014

07:08

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,680

26-Jul-2012

06:41

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

329,728

15-Jan-2015

21:41

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

183,808

11-Oct-2014

05:32

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,168

26-Jul-2012

04:45

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

296,448

15-Jan-2015

23:00

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

171,520

11-Oct-2014

06:52

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

79,872

26-Jul-2012

06:47

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

297,984

15-Jan-2015

22:51

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

168,960

11-Oct-2014

06:43

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

73,728

26-Jul-2012

04:59

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

185,856

15-Jan-2015

21:41

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

111,104

11-Oct-2014

05:33

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

44544

26-Jul-2012

06:34

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

166,912

15-Jan-2015

22:57

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

101,888

11-Oct-2014

06:43

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

44,032

26-Jul-2012

04:48

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

270,848

15-Jan-2015

23:18

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

154,112

11-Oct-2014

07:08

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

68,096

26-Jul-2012

06:43

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

284,160

15-Jan-2015

23:11

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

166,912

11-Oct-2014

08:10

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

73,728

26-Jul-2012

06:37

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

306,688

15-Jan-2015

23:25

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

180,736

11-Oct-2014

07:03

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

75,776

26-Jul-2012

05:59

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

310,272

16-Jan-2015

00:28

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

181,760

11-Oct-2014

07:43

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,680

26-Jul-2012

05:12

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

304,640

16-Jan-2015

00:27

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

181,760

11-Oct-2014

06:43

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

70,656

26-Jul-2012

04:48

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

299,008

15-Jan-2015

23:42

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

164,352

11-Oct-2014

06:53

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

78,848

26-Jul-2012

04:47

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

270,336

15-Jan-2015

22:57

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

161,792

11-Oct-2014

08:01

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

68,096

26-Jul-2012

05:08

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

270,336

15-Jan-2015

23:11

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

160,256

11-Oct-2014

07:34

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

63,488

26-Jul-2012

06:43

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

141,824

15-Jan-2015

23:12

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

87,040

11-Oct-2014

06:46

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

34,304

26-Jul-2012

06:38

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

145,408

15-Jan-2015

22:50

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

90,112

11-Oct-2014

08:11

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

06:34

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

145,408

15-Jan-2015

23:54

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

90,112

11-Oct-2014

07:38

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

06:34

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.2.9200.17231

717,824

15-Jan-2015

09:09

x86

Msaudite.dll

6.2.9200.17150

146,944

11-Oct-2014

05:05

x86

Msobjs.dll

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

02:47

x86

Adtschema.dll

6.2.9200.21345

719,360

12-Jan-2015

03:31

x86

Msaudite.dll

6.2.9200.21269

146,944

11-Oct-2014

04:35

x86

Msobjs.dll

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

02:47

x86

Ncryptsslp.dll

6.2.9200.17124

72,192

23-Sep-2014

23:30

x86

Ncryptsslp.dll

6.2.9200.21241

72,192

23-Sep-2014

23:32

x86

Credssp.dll

6.2.9200.16891

17,408

12-Apr-2014

07:22

x86

Tspkg.dll

6.2.9200.16891

76,800

12-Apr-2014

07:23

x86

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

02-Jun-2012

14:33

Không áp dụng

Credssp.dll

6.2.9200.21012

17,408

12-Apr-2014

07:31

x86

Tspkg.dll

6.2.9200.21012

76,800

12-Apr-2014

07:32

x86

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

02-Jun-2012

14:33

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.2.9200.16891

178,688

12-Apr-2014

07:23

x86

Wdigest.dll

6.2.9200.21012

176,640

12-Apr-2014

07:32

x86

Kerberos.dll

6.2.9200.17172

666,624

08-Nov-2014

06:56

x86

Kerberos.dll

6.2.9200.21289

663,552

10-Nov-2014

23:30

x86

Msv1_0.dll

6.2.9200.16891

273,920

12-Apr-2014

07:23

x86

Msv1_0.dll

6.2.9200.21012

273,920

12-Apr-2014

07:31

x86

Schannel.dll

6.2.9200.17361

318,976

02-May-2015

03:59

x86

Schannel.dll

6.2.9200.21473

322,048

02-May-2015

03:46

x86

Shcore.dll

6.2.9200.17293

452,608

06-Mar-2015

05:48

x86

Shcore.dll

6.2.9200.21410

460,800

06-Mar-2015

05:21

x86

Lsm.dll

6.2.9200.16891

350,720

12-Apr-2014

07:23

x86

Workerdd.dll

6.2.9200.16384

12,288

26-Jul-2012

02:38

x86

Lsm.dll

6.2.9200.21012

350,720

12-Apr-2014

07:31

x86

Workerdd.dll

6.2.9200.16384