Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft SQL Server có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu kẻ xác thực chạy truy vấn đặc biệt crafted được thiết kế để thực hiện một chức năng ảo từ một địa chỉ không đúng. Điều này dẫn đến một chức năng gọi vào bộ nhớ uninitialized. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng bảo mật này, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-058.

Sự cố đã biết

  • Cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ có một phiên bản cũ hơn phiên bản nhánh GDR của bản Cập Nhật bảo mật này có thể thành công và phần ghi đè lên bản Cập Nhật bảo mật nhánh GDR. Trong trường hợp này, bảo vệ các bản Cập Nhật bảo mật GDR nhánh không bị ảnh hưởng.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật tính năng tự động cập nhật, hãy xem Tự động nhận các bản cập nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Để cài đặt bản Cập Nhật, hãy làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống

Download Tải xuống (KB3045324)

Thông tin

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft 3065718.

Thông tin thay thế bản cập nhật bảo mật

Bản Cập Nhật bảo mật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật phát hành trước đó.Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của hotfix này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Tất cả hỗ trợ hệ thống x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Mediainfo.xml

Không áp dụng

635

10-Jun-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.exe

2014.120.2269.0

70,848

10-Jun-2015

17:41

x86

Không áp dụng

Setup.exe.config

Không áp dụng

329

17-Jan-2014

09:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Sqlsetupbootstrapper.dll

2014.120.2269.0

196,800

10-Jun-2015

17:46

x86

Không áp dụng

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150,208

21-Feb-2014

13:20

x86

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

4.580

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

115,613

09-Jun-2015

07:10

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

126,093

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

82,264

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

3,538

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

114,760

09-Jun-2015

07:10

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

123,374

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

80,805

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Mediainfo.xml

Không áp dụng

635

10-Jun-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

3.002

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

52,676

09-Jun-2015

07:10

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

120,603

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

81,177

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Sqlsupport.msi

Không áp dụng

2,592,768

10-Jun-2015

21:01

Không áp dụng

Không áp dụng

_hystwso.dll

2014.120.2269.0

60,096

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Dbghelp.dll

6.12.2.633

1,213,200

17-Jan-2014

09:29

x86

Không áp dụng

Xmlrw.dll

2014.120.2000.8

244,416

21-Feb-2014

13:29

x86

Không áp dụng

8kvdjs7l.con

Không áp dụng

329

17-Jan-2014

09:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.exe

2014.120.2269.0

70,848

10-Jun-2015

17:41

x86

Không áp dụng

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150,208

21-Feb-2014

13:20

x86

Không áp dụng

Wqgpawii.dll

2014.120.2269.0

196,800

10-Jun-2015

17:46

x86

Không áp dụng

3bhhfum3.rtf

Không áp dụng

240,597

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ao1toqcp.rtf

Không áp dụng

119,001

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Eaf2xdyj.rtf

Không áp dụng

219,992

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Eokqvtgq.rtf

Không áp dụng

319,235

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

3,538

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Fv40ysea.rtf

Không áp dụng

180,229

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Hecpq01h.rtf

Không áp dụng

239,527

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

K3goxv51.rtf

Không áp dụng

218,202

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

N36a8e_k.rtf

Không áp dụng

315,829

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Nkouodyq.rtf

Không áp dụng

218,218

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Seags2nn.rtf

Không áp dụng

239,539

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Vggi0lbv.rtf

Không áp dụng

219,972

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Wf4zzvmi.rtf

Không áp dụng

503,125

19-May-2014

07:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Yxk_yyym.rtf

Không áp dụng

240,604

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Z3e3trbr.rtf

Không áp dụng

115,407

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

_7mk6ots.chm

Không áp dụng

123,374

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Clpiotej.rtf

Không áp dụng

281,678

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Dld6g5-w.rtf

Không áp dụng

347,804

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ebn5vy8h.rtf

Không áp dụng

473,477

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ec1otldn.rtf

Không áp dụng

347,791

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

4.580

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ifmgvgwy.rtf

Không áp dụng

368,574

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Jm-8lamz.rtf

Không áp dụng

160,859

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Lfjsscpl.rtf

Không áp dụng

364,504

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

N6vtuds5.rtf

Không áp dụng

364,521

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

P2yeezb7.rtf

Không áp dụng

156,940

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Rw7fpdtx.rtf

Không áp dụng

345,354

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Xektv1yf.rtf

Không áp dụng

1,027,739

19-May-2014

07:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Xm39uszb.rtf

Không áp dụng

368,587

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ywhty1h-.rtf

Không áp dụng

447,440

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Zk6qwv4w.rtf

Không áp dụng

345,372

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

3r-cb_t1.chm

Không áp dụng

126,093

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

0otmu76l.rtf

Không áp dụng

273,368

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

1apqmad_.rtf

Không áp dụng

273,380

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

2_f-c7op.rtf

Không áp dụng

282,416

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

6q3pco87.rtf

Không áp dụng

203,963

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ay5agmzj.rtf

Không áp dụng

356,527

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Diyxshfa.rtf

Không áp dụng

483,383

19-May-2014

07:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

3.484 người

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Hkimmome.rtf

Không áp dụng

361,808

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Iegnlkad.rtf

Không áp dụng

261,325

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Lbfk1_xh.rtf

Không áp dụng

270,472

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Lbhs-nzy.rtf

Không áp dụng

127,580

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Movdaowl.rtf

Không áp dụng

131,175

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Pzhc4baf.rtf

Không áp dụng

270,484

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

T0jmzx0l.rtf

Không áp dụng

282,404

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ue2nkxpg.rtf

Không áp dụng

261,319

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

N-thib51.chm

Không áp dụng

125,285

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

3mdrfgho.rtf

Không áp dụng

329,039

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

49q_4qe-.rtf

Không áp dụng

332,630

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

8nd0ntzl.rtf

Không áp dụng

155,940

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Eudp279p.rtf

Không áp dụng

332,613

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

4,739

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

G2oavgsa.rtf

Không áp dụng

441,928

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Giaxfpoj.rtf

Không áp dụng

351,878

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Hxtzkwsk.rtf

Không áp dụng

352,522

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Iwpdgmjz.rtf

Không áp dụng

262,292

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Mx5oxzmu.rtf

Không áp dụng

847,241

19-May-2014

07:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Pvqdwlwd.rtf

Không áp dụng

329,022

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Qdolkx7b.rtf

Không áp dụng

352,509

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Tbjluqmf.rtf

Không áp dụng

464,062

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Tcpxepa-.rtf

Không áp dụng

149,952

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Ucj2lrdy.rtf

Không áp dụng

351,861

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

O4giz1kf.chm

Không áp dụng

124,527

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Bmltnhms.rtf

Không áp dụng

239,971

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ck1k6vfq.rtf

Không áp dụng

228,989

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Efhvyrw0.rtf

Không áp dụng

528,116

19-May-2014

07:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Fh35cf_a.rtf

Không áp dụng

239,964

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

3,680

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

H2yy-g57.rtf

Không áp dụng

251,215

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Klywzacd.rtf

Không áp dụng

331,878

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Lmtz5sbu.rtf

Không áp dụng

228,977

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Naik3mzn.rtf

Không áp dụng

250,383

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Qzuoakhn.rtf

Không áp dụng

325,660

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Rdvjrtvy.rtf

Không áp dụng

119,493

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Rs6ve0_t.rtf

Không áp dụng

251,222

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ujtlivuh.rtf

Không áp dụng

191,122

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Wsyyjyqj.rtf

Không áp dụng

122,599

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Zahewscx.rtf

Không áp dụng

250,370

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

M2izl-hn.chm

Không áp dụng

125,222

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

04nq4c7a.rtf

Không áp dụng

1,294,143

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Aj1qu2og.rtf

Không áp dụng

3,856,710

19-May-2014

07:34

Không áp dụng

Không áp dụng

E2km9epy.rtf

Không áp dụng

559,321

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

F54kk5g9.rtf

Không áp dụng

1,259,293

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

5,431

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Fpzgefyy.rtf

Không áp dụng

1,958,710

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Iydjskhc.rtf

Không áp dụng

998,607

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

N5xkubpx.rtf

Không áp dụng

1,357,453

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

N8zol3w3.rtf

Không áp dụng

1,303,672

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Phy9shcp.rtf

Không áp dụng

1,946,765

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Pptg8tuk.rtf

Không áp dụng

530,699

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Qwpsqnmk.rtf

Không áp dụng

1,303,682

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Rvfhn0iu.rtf

Không áp dụng

1,259,306

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ugtzuuis.rtf

Không áp dụng

1,357,441

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Xwqmpx1s.rtf

Không áp dụng

1,294,156

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Fi2wnew4.chm

Không áp dụng

128,988

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

1x9mm3ww.rtf

Không áp dụng

196,564

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

4nd4nuht.rtf

Không áp dụng

428,103

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

881uklc3.rtf

Không áp dụng

312,532

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

9dse5qhy.rtf

Không áp dụng

429,127

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Efgbmdqz.rtf

Không áp dụng

449,456

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

6,847

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Fzjon8qb.rtf

Không áp dụng

428,116

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Hqgp52kg.rtf

Không áp dụng

429,144

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

I6d9d7ar.rtf

Không áp dụng

590,568

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Iqnby3oh.rtf

Không áp dụng

618,336

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Mmzucmcb.rtf

Không áp dụng

449,444

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Nqajjmzr.rtf

Không áp dụng

1,202,828

19-May-2014

07:34

Không áp dụng

Không áp dụng

N_gvcmnx.rtf

Không áp dụng

182,518

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Snz7rki_.rtf

Không áp dụng

460,500

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Tlnrax4d.rtf

Không áp dụng

460,512

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

_-opn6sl.chm

Không áp dụng

130,852

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

3rdbh-p4.rtf

Không áp dụng

89,420

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

4kdhuz4s.rtf

Không áp dụng

89,970

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

7krl9xz2.rtf

Không áp dụng

170,618

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

7qpnmu9k.rtf

Không áp dụng

325,948

19-May-2014

07:34

Không áp dụng

Không áp dụng

8mjorsnz.rtf

Không áp dụng

218,404

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Aztcqpaz.rtf

Không áp dụng

255,981

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

3.002

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Fmxfwu7c.rtf

Không áp dụng

136,533

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Lg2_9mqy.rtf

Không áp dụng

180,488

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Ppyxt17x.rtf

Không áp dụng

170,607

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Udvcp-i2.rtf

Không áp dụng

175,119

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Wjq7yptl.rtf

Không áp dụng

175,167

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

X6smcpn1.rtf

Không áp dụng

218,392

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Ymreffjj.rtf

Không áp dụng

180,488

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Zt_h_mny.rtf

Không áp dụng

286,298

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Rqs-w6hm.chm

Không áp dụng

120,603

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.rll

2014.120.2269.0

24,256

10-Jun-2015

17:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.rll

2014.120.2269.0

26,304

10-Jun-2015

17:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.rll

2014.120.2269.0

25,792

10-Jun-2015

17:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.rll

2014.120.2269.0

26,304

10-Jun-2015

17:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.rll

2014.120.2269.0

26,304

10-Jun-2015

17:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.rll

2014.120.2269.0

25,280

10-Jun-2015

17:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.rll

2014.120.2269.0

24,768

10-Jun-2015

17:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.rll

2014.120.2269.0

26,304

10-Jun-2015

17:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.rll

2014.120.2269.0

26,304

10-Jun-2015

17:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.rll

2014.120.2269.0

24,256

10-Jun-2015

17:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.rll

2014.120.2269.0

26,304

10-Jun-2015

17:50

Không áp dụng

Không áp dụng

1hz34s5d.rtf

Không áp dụng

127,553

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

3cszxwba.rtf

Không áp dụng

255,968

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

D8t_iinc.rtf

Không áp dụng

255,956

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Epttkcwp.rtf

Không áp dụng

264,184

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

3,560

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Hwbdvsai.rtf

Không áp dụng

269,064

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

J1xwwzts.rtf

Không áp dụng

269,070

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Mmr7yfsz.rtf

Không áp dụng

346,248

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Nwjklnxh.rtf

Không áp dụng

264,167

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

P-f_59cr.rtf

Không áp dụng

514,034

19-May-2014

07:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Upcnzeec.rtf

Không áp dụng

340,331

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

X-jdwjsy.rtf

Không áp dụng

254,617

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Zxtbtlqu.rtf

Không áp dụng

254,619

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

_2upwghb.rtf

Không áp dụng

117,041

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

_ukjedcu.rtf

Không áp dụng

199,684

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Bfskvzvo.chm

Không áp dụng

125,087

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

-fb6pr51.exe

12.0.2269.0

66.752 người

10-Jun-2015

17:42

x86

Không áp dụng

-fqp6rvm.dll

12.0.2269.0

399,040

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

-ho1ccps.dll

12.0.2269.0

141,504

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

-lt9lv73.dll

12.0.2000.8

911,040

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

-zpe-ykw.dll

12.0.2269.0

166,592

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

0ias8ujb.con

Không áp dụng

329

17-Jan-2014

09:27

Không áp dụng

Không áp dụng

0lq_b1ha.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

1s-w4pfl.xml

Không áp dụng

10,812

21-Feb-2014

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

2lxnim4v.dll

12.0.2269.0

410,304

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

3q6fd4k7.dll

12.0.2269.0

31,424

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

3z9ljlfx.dll

12.0.2269.0

138,944

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

3zfhxzsf.xml

Không áp dụng

5,123

21-Feb-2014

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

6beqatjb.dll

12.0.2269.0

236,224

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

7dzucd9a.dll

2014.120.2000.8

64,704

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

7tdxxib2.dll

12.0.2269.0

100,032

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

7tiduluh.dll

12.0.2269.0

71,360

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

7tyxmwks.dll

12.0.2269.0

351,936

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

8oehlkg_.xml

Không áp dụng

13.124 người

21-Feb-2014

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

8p_ps0qg.dll

12.0.2269.0

59,072

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

91fha9xu.dll

12.0.2269.0

81,088

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Addnode.xml

Không áp dụng

11,278

21-Feb-2014

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Aebnpb-i.dll

12.0.2000.8

1,541,312

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Avbsvosc.dll

12.0.2269.0

230,592

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

B0k-cfdu.exe

12.0.2000.8

47,808

21-Feb-2014

13:26

x64

Không áp dụng

Bli18wvi.dll

2014.120.2000.8

48,320

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Bxrskaas.dll

12.0.2269.0

227,008

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Bzndmdcv.dll

12.0.2269.0

714,432

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

C4z53hep.xml

Không áp dụng

4.911 người

21-Feb-2014

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

D1i971ne.dll

12.0.2269.0

172,224

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Elmnluyi.dll

12.0.2269.0

1,216,192

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Epdjesuo.dll

12.0.2269.0

81,600

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Erphhb-h.man

Không áp dụng

528

06-Feb-2014

21:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Euqmwqfl.dll

12.0.2269.0

138,944

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Evr2pguf.dll

12.0.2000.8

138,944

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Ezv4cflk.uic

Không áp dụng

6,927

05-Feb-2014

06:26

Không áp dụng

Không áp dụng

F6dfay5d.dll

12.0.2000.8

46,272

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Fb1fw3j6.xml

Không áp dụng

19,169

21-Feb-2014

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Fo-qtedg.dll

12.0.2269.0

130,752

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

G214lwwk.dll

12.0.2269.0

62,656

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Hdfymixc.dll

12.0.0.0

65,216

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Hfbeghvo.dll

12.0.2269.0

80,064

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Hgxedhyl.dll

12.0.2269.0

83,136

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Ila-bkxp.dll

12.0.2269.0

112,832

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Is4o13on.dll

12.0.2269.0

86,720

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

It1kwfcb.dll

12.0.2269.0

171,712

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Ja8kibar.dll

12.0.2000.8

33,472

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Jt74qclw.dll

12.0.2000.8

89,792

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Jtistxc3.dll

12.0.2269.0

85,696

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Jumtdbh7.dll

12.0.2000.8

364,224

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Jynbrlza.dll

12.0.2000.8

315,072

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Kdridfel.dll

12.0.2000.8

68,800

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Kdyz34jp.con

Không áp dụng

329

17-Jan-2014

09:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Kswr3ruk.con

Không áp dụng

329

17-Jan-2014

09:27

Không áp dụng

Không áp dụng

L0406_gr.dll

12.0.2269.0

487,104

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

L6lxah5i.dll

12.0.2269.0

261,824

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Lhqtlt2q.dll

12.0.2269.0

186,560

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Lqmdyboh.xml

Không áp dụng

14,415

21-Feb-2014

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Luszud0l.dll

12.0.2269.0

77,504

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Lxpnt_ri.xml

Không áp dụng

24,990

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Mceokqck.dll

12.0.2269.0

31,424

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Mg2yenry.dll

1.0.0.0

143,040

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Mj1gy_do.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Mlt_rtkq.dll

12.0.2269.0

97,984

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Mokqpptt.xml

Không áp dụng

13,017

21-Feb-2014

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

495,296

21-Feb-2014

13:20

x86

Không áp dụng

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554,832

06-Feb-2014

21:17

x86

Không áp dụng

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632,656

06-Feb-2014

21:17

x86

Không áp dụng

Nisz2yym.dll

12.0.2269.0

147,136

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Nrtiu-iu.dll

12.0.2269.0

104,640

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

O-jjt4y3.dll

12.0.2269.0

386,752

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

O-y8c8az.xml

Không áp dụng

19,204

21-Feb-2014

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

O6ohrmq_.dll

12.0.2269.0

1,614,016

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Oax0i8iu.exe

12.0.2000.8

48,320

21-Feb-2014

13:17

x86

Không áp dụng

Oqdtlxqg.dll

12.0.2269.0

85,696

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

P1ijxm5n.dll

12.0.2000.8

1,355,456

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Package.xsd

Không áp dụng

8,843

21-Feb-2014

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Pidgenx.dll

14.0.466.400

1,248,016

17-Jan-2014

09:29

x86

Không áp dụng

Prodkey.dll

14.0.466.400

43,280

17-Jan-2014

09:29

x86

Không áp dụng

Pt7h40cj.xml

Không áp dụng

5,871

21-Feb-2014

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Pwicmre8.dll

12.0.2269.0

2,043,584

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

P_djlcki.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Q5jfhwep.dll

12.0.2000.8

328,896

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Q6mpzafg.dll

12.0.2269.0

42,176

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Qphmbavs.exe

12.0.2269.0

402,624

10-Jun-2015

17:42

x86

Không áp dụng

Qrbnefen.xml

Không áp dụng

8,697

21-Feb-2014

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

R68vl2rn.dll

12.0.2269.0

134,848

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Rh_qeat4.dll

12.0.2269.0

50,880

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

S2fsqbue.dll

12.0.2269.0

98,496

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

S3i6zi0x.dll

12.0.2269.0

69,312

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Setuparp.exe

12.0.2269.0

81,600

10-Jun-2015

17:42

x86

Không áp dụng

Sqlboot.dll

2014.120.2000.8

168,640

21-Feb-2014

13:20

x86

Không áp dụng

Sqlcab.dll

2014.120.2000.8

92,864

21-Feb-2014

13:20

x86

Không áp dụng

Sqlconf.dll

2014.120.2000.8

45,760

21-Feb-2014

13:20

x86

Không áp dụng

Sqlmu.dll

2014.120.2000.8

64,704

21-Feb-2014

13:20

x86

Không áp dụng

Sqlsccn.dll

2014.120.2000.8

62,144

21-Feb-2014

13:20

x86

Không áp dụng

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150,208

21-Feb-2014

13:20

x86

Không áp dụng

Taefhn4d.dll

12.0.2269.0

408,768

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Tfmsmdtq.dll

12.0.2000.8

44,224

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Tnpihmfu.dll

2014.120.2269.0

278,208

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Tsufy_9v.dll

12.0.2269.0

77,504

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Ukkoo72p.dll

12.0.2269.0

81,600

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Ur-izon1.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Uzfs38aj.dll

12.0.2269.0

347,840

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

V2lm9vez.xml

Không áp dụng

5,564

21-Feb-2014

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Vca8bkjk.dll

12.0.2000.8

501,440

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Vjix3jf4.dll

12.0.2269.0

740,544

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Vqn9j35y.dll

12.0.2269.0

31,424

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

W2qyfd7q.con

Không áp dụng

329

17-Jan-2014

09:27

Không áp dụng

Không áp dụng

W2_gw0px.dll

12.0.2269.0

32,448

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Wm5qlash.dll

2014.120.2269.0

720,576

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

X4uimlz1.dll

12.0.2269.0

377,536

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Xzy4sm5g.dll

12.0.2269.0

347,840

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Y1lnbqsu.dll

12.0.2000.8

3,708,608

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Yhegtzvl.dll

12.0.2000.8

30,912

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Z4pjdq-n.dll

12.0.2269.0

51,904

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Zhcnc21l.xml

Không áp dụng

3.530 người

05-Feb-2014

06:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Zni84waz.dll

12.0.2000.8

161,472

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Zqf-b2gx.con

Không áp dụng

709

17-Jan-2014

09:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Ztjjhmsg.xml

Không áp dụng

1.267 người

05-Feb-2014

06:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Zy1arao3.dll

12.0.2269.0

110,272

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

_83y8_vp.dll

12.0.2269.0

243,392

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

_hvk7oqf.dll

12.0.2269.0

356,032

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

_rs75kt5.dll

12.0.2000.8

32,960

21-Feb-2014

04:44

x86

Không áp dụng

_x_ihqoe.dll

12.0.0.0

102,080

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

-i5pcwxz.dll

12.0.2269.0

175,808

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

287r3e7d.dll

12.0.2000.8

163,520

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

5r5n4igi.dll

12.0.2269.0

995,008

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

6fwrm5_z.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

6nhjnvzm.dll

12.0.2000.8

200,384

21-Feb-2014

13:29

x86

Không áp dụng

Br3qigfm.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Cjbr9qg3.dll

12.0.2269.0

27,840

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Djpsuwtf.dll

12.0.2269.0

974,528

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Etawh1ie.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Gblxlvsc.dll

12.0.2269.0

192,192

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Giymeqt-.dll

12.0.2000.8

839,360

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Ivud-mxr.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Jf7wbbdq.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Jmlnleu4.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Jpo8r6rj.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Jst9gbjo.dll

12.0.2269.0

343,744

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Jwr4f-qa.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

K3gozols.dll

12.0.2269.0

23,744

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Kmmm39wl.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Lhmtficd.dll

12.0.2269.0

22,720

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Mqnubyms.dll

12.0.2269.0

61,120

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Msfbkzon.dll

12.0.2269.0

85,696

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Ochlde1y.dll

12.0.2269.0

26,816

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Ormtep5s.dll

12.0.2269.0

22,208

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Pb5tcfo_.dll

12.0.2269.0

93,888

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Peug4bxy.dll

2014.120.2269.0

163,520

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Pmvvpxfi.dll

12.0.2269.0

102,080

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Q-t6cuwf.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Q1wqtzyr.dll

12.0.2000.8

85,696

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Qei6qra0.dll

12.0.2269.0

216,768

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Qhgce7bm.dll

2014.120.2269.0

36,544

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Qlpixlty.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Qmgdjg8l.dll

12.0.2269.0

21,184

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Qos8uzde.dll

12.0.2000.8

52,928

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Ryggqcaa.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Sjswpqrd.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Tuow4g46.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Uauyliqo.dll

12.0.2000.8

790,208

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Uiyb_mdt.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Ut-vtyz6.dll

12.0.2269.0

384,704

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Wx6kpb6m.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Xidy1wk-.dll

12.0.2269.0

36,544

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Yk_8kvah.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Yry9lmft.dll

12.0.2269.0

24,768

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Yy_x6h45.dll

12.0.2269.0

24,768

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Yzydhvq-.dll

12.0.2269.0

28,352

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Z4cvxorp.dll

12.0.2000.8

26,304

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

-ueayipt.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

0rkk6t1o.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

0wzzze4r.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

14zxxcci.dll

12.0.2269.0

36,544

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

3pqgznmv.dll

12.0.2269.0

85,696

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

5-dxq4zo.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

6u-xvp_j.dll

12.0.2269.0

27,840

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

A-gbcfti.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Abw41mwh.dll

12.0.2269.0

388,800

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Axz8uudu.dll

12.0.2000.8

48,832

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Ay9obw_t.dll

12.0.2269.0

69,312

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

A_udnt8w.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Cwrcuk9m.dll

12.0.2269.0

978,624

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Eah4acvl.dll

12.0.2000.8

839,360

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Gxbo-eaf.dll

12.0.2269.0

93,888

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

H_ehtshl.dll

2014.120.2269.0

163,520

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

I1asfwmf.dll

12.0.2000.8

794,304

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

I3brf1mf.dll

12.0.2269.0

175,808

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Irgrwtqm.dll

12.0.2000.8

163,520

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Jhdgvarj.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Jzzbkopl.dll

12.0.2269.0

24,768

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Kgd_ilqt.dll

12.0.2269.0

974,528

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Lwdbbwk2.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Meg-6ea3.dll

12.0.2269.0

26,816

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Mnfyt9rr.dll

12.0.2269.0

24,256

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Mq5tielw.dll

12.0.2269.0

77,504

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Nnqvefno.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Ohkzaofw.dll

12.0.2000.8

200,384

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Prnbttuw.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Qm1imjni.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Qxe39yw7.dll

12.0.2269.0

343,744

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

R8s8t3oz.dll

12.0.2269.0

28,352

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Rci_hx-i.dll

12.0.2000.8

25,792

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Sti0ct3q.dll

12.0.2269.0

23,744

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

T8rdtibb.dll

12.0.2269.0

102,080

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

T_3lxumf.dll

12.0.2269.0

22,720

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Uiqnjdrz.dll

12.0.2000.8

85,696

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Urf1hmd9.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

V9hilb2f.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Xzkwwn7w.dll

12.0.2269.0

61,120

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Yfadz25i.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Yybwbdul.dll

12.0.2269.0

216,768

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Z7uwdl5f.dll

12.0.2269.0

192,192

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Zi1lto6o.dll

2014.120.2269.0

36,544

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Zu2zwywc.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

_nsvksfj.dll

12.0.2269.0

21,184

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

_xx74mxb.dll

12.0.2269.0

22,208

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

-zkr7h7d.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

1zeklzoh.dll

12.0.2269.0

23,744

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

2bcaf0tt.dll

12.0.2269.0

904,896

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

4h-npaup.dll

2014.120.2269.0

167,616

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

5lc8a5hc.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

6ew2zpbq.dll

12.0.2269.0

978,624

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

6kwhnn1s.dll

12.0.2269.0

392,896

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Aw24hf9d.dll

12.0.2269.0

73,400

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

B1aodvlw.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Bqjd1iw9.dll

12.0.2269.0

216,768

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Bqr7cjhy.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Ckvlr43j.dll

12.0.2000.8

85,696

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Cnmmuayr.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Cszfdq4p.dll

12.0.2269.0

24,768

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Dcjuzbin.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Dnqz5nkl.dll

12.0.2000.8

26,304

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

E7o2nxrk.dll

12.0.2000.8

163,520

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

En7whqf9.dll

12.0.2000.8

204,480

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Fwafrokd.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Gtqkdn-n.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

H4zu_ucx.dll

12.0.2269.0

24,768

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

H9asvtni.dll

12.0.2269.0

196,288

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Hklcmlga.dll

12.0.2269.0

27,840

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Jompyedv.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Jvydxmca.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Kxashyzv.dll

12.0.2000.8

52,928

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Kxywft2f.dll

12.0.2269.0

26,816

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Nljk7dzv.dll

12.0.2269.0

102,080

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Osfe7not.dll

2014.120.2269.0

36,544

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Pdwpjdil.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Picmni81.dll

12.0.2269.0

93,888

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Rlliymwi.dll

12.0.2269.0

77,504

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Sogcjgke.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Tk9baddf.dll

12.0.2269.0

175,808

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

T_n9l5kp.dll

12.0.2269.0

85,696

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Uc5ef3wn.dll

12.0.2000.8

798,400

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Umkgpxjj.dll

12.0.2269.0

21,184

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Usjbqa4u.dll

12.0.2269.0

22,208

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Vavf99oq.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Vihgv6e_.dll

12.0.2000.8

839,360

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Vqox2mor.dll

12.0.2269.0

61,120

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Vyqc2pnu.dll

12.0.2269.0

343,744

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Wpp_e7aa.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Xc4fvpc4.dll

12.0.2269.0

36,544

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Ydd79yeq.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Yxpul6jo.dll

12.0.2269.0

28,352

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Zaefkd9v.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

-xfen0ja.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

-zs_hjn0.dll

12.0.2000.8

765,632

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

1cmpfqj6.dll

12.0.2269.0

28,352

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

2ynhqedk.dll

12.0.2269.0

24,256

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

3zaowtxx.dll

12.0.2269.0

102,080

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

5yzq4y3x.dll

12.0.2269.0

27,840

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

8kfp9fla.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

8kyfxyeo.dll

12.0.2269.0

175,808

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Bn12_m7n.dll

12.0.2269.0

188,096

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Bp_slwds.dll

12.0.2269.0

35,520

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

D0cesmws.dll

12.0.2269.0

93,888

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Ezzc_y7b.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Ft0vx6_f.dll

12.0.2269.0

61,120

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Gaygrncu.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Gjx36b1v.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Gmkvotx1.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Hgndybkw.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Iqqhknah.dll

12.0.2000.8

163,520

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Miy-ypxa.dll

12.0.2269.0

974,528

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Mliumvm6.dll

12.0.2269.0

85,696

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Mtrg7cp4.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Nyu8-rhw.dll

12.0.2269.0

23,744

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Oajxej1z.dll

12.0.2269.0

990,912

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Oqhmyxjf.dll

12.0.2269.0

26,816

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Pcs9rc2m.dll

12.0.2269.0

36,544

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Pfnt_jx9.dll

12.0.2269.0

24,768

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

P_iknpvz.dll

12.0.2269.0

21,184

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Qep8ikgf.dll

12.0.2000.8

48,832

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Qn73arwo.dll

2014.120.2269.0

36,544

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Qnnicbxw.dll

12.0.2269.0

48,824

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Rjrvlecj.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

S2rhik5r.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Sawihwjz.dll

12.0.2000.8

25,792

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Sfxhewlf.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Tpdf1dv4.dll

12.0.2000.8

85,696

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Ufhfuvem.dll

12.0.2269.0

77,504

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Ujg6mup-.dll

12.0.2269.0

22,208

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Uxflsf8a.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

V1ptkmsb.dll

12.0.2269.0

343,744

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Vtbo33-e.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Wquz_nef.dll

12.0.2269.0

22,720

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

X3eelwln.dll

12.0.2269.0

384,704

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Xco628lu.dll

12.0.2000.8

839,360

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Yfirixtm.dll

12.0.2269.0

216,768

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Yvvbxur5.dll

2014.120.2269.0

163,520

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Zg9u-ryo.dll

12.0.2000.8

200,384

21-Feb-2014

13:28

x86

Không áp dụng

_bdbok0o.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

0daznere.dll

12.0.2269.0

69,312

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

0f8c9eip.dll

12.0.2269.0

89,792

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

0xs3cs-j.dll

12.0.2269.0

25,280

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

1dbsk0o7.dll

12.0.2269.0

24,768

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

1nptrllc.dll

12.0.2269.0

343,744

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

2dtzye2u.dll

12.0.2269.0

77,504

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

2iysmqtb.dll

12.0.2269.0

175,808

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

2orshdxf.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

38tpnuci.dll

12.0.2269.0

24,256

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

5sd1ije1.dll

12.0.2269.0

982,720

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

7-z_tz38.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

8gtyb63n.dll

12.0.2000.8

839,360

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

9spm7jh6.dll

12.0.2269.0

22,720

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

An9f1mvq.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Bgk-agth.dll

12.0.2269.0

106,176

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Bhuzjwbo.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Bvrvnb4m.dll

12.0.2269.0

954,048

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

D6fby0fl.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Ebfkg2vu.dll

12.0.2269.0

28,352

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Egha2c0a.dll

12.0.2269.0

27,840

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Fajcmzqc.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Fsgnilof.dll

12.0.2269.0

61,120

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

F_w-62me.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Giexob7n.dll

12.0.2000.8

827,072

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Ieymyvvg.dll

12.0.2269.0

27,840

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Josx4g2p.dll

2014.120.2269.0

171,712

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Kf74j3rr.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Kjihnjdq.dll

12.0.2000.8

216,768

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Lx3ej9do.dll

12.0.2269.0

405,184

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Mknk8imx.dll

12.0.2000.8

52,928

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Mqmxvgix.dll

12.0.2269.0

26,816

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Nangxwtp.dll

12.0.2000.8

85,696

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Nj6g-ore.dll

12.0.2269.0

81,600

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

O_hzetzu.dll

12.0.2269.0

97,984

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

P9syteqp.dll

12.0.2000.8

167,616

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Qq-jr87n.dll

12.0.2269.0

216,768

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Qtslnvrq.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

U5fnlfwe.dll

2014.120.2269.0

27,840

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Uggfniec.dll

12.0.2269.0

21,184

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Uxmfbbuw.dll

12.0.2269.0

208,576

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Vy02vgcn.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Wr56jvno.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Xmnxgwet.dll

12.0.2000.8

36,544

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Y99xcezh.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Yk1pziha.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Yxgjgj97.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Ze_pof03.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

-o4owl55.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

-ontfqse.dll

12.0.2269.0

343,744

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

-ybgyxuh.dll

12.0.2269.0

93,888

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

1jqpdwgf.dll

12.0.2269.0

24,768

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

1x0ue7sw.dll

12.0.2269.0

974,528

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

2qkkawai.dll

12.0.2269.0

85,696

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

6fcmqxlb.dll

12.0.2269.0

196,288

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

6srbrkyi.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

88bkepl4.dll

2014.120.2269.0

167,616

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

9_bn1rjz.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

A2hpibfq.dll

12.0.2269.0

27,840

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Ad0nzsid.dll

12.0.2269.0

26,816

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Akwxcybr.dll

12.0.2000.8

52,928

21-Feb-2014

13:29

x86

Không áp dụng

Cy4jjq6f.dll

12.0.2269.0

77,504

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Dvwfzw_y.dll

12.0.2269.0

384,704

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Dziyzhbc.dll

12.0.2269.0

28,352

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Ezddxmjv.dll

12.0.2000.8

839,360

21-Feb-2014

13:29

x86

Không áp dụng

Gjyxnvtz.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Go709sde.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Hcpe-opp.dll

12.0.2269.0

24,768

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Hxoaz2ul.dll

12.0.2000.8

163,520

21-Feb-2014

13:29

x86

Không áp dụng

Icpzcmtf.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Jlwvyxu-.dll

12.0.2269.0

102,080

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Jmapc_bw.dll

12.0.2000.8

85,696

21-Feb-2014

13:28

x86

Không áp dụng

Jsotpm-p.dll

12.0.2269.0

175,808

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

L0mc-lzd.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Le1drbb2.dll

2014.120.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Lhpahuqt.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Li5uniw_.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Ltkw9rlv.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

M72lwxqp.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Mesgsr79.dll

12.0.2269.0

61,120

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Mfuuajs6.dll

12.0.2269.0

216,768

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Nlrh43vn.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Nnk6aytf.dll

12.0.2269.0

23,744

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Ntwmzutw.dll

12.0.2269.0

21,184

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Omiw6rxb.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

P4xmczln.dll

12.0.2269.0

22,208

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Rh7xkkn4.dll

12.0.2269.0

859,840

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Uqm6ytgj.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Vfntljjh.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Vrinurzg.dll

12.0.2269.0

36,544

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Waet38z2.dll

12.0.2000.8

200,384

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Yrmj3qht.dll

12.0.2000.8

790,208

21-Feb-2014

13:29

x86

Không áp dụng

Zch7kmyr.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Zwpsbumt.dll

12.0.2000.8

26,304

21-Feb-2014

13:29

x86

Không áp dụng

_m9aqcag.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Phụ

Không áp dụng

6

08-Jul-2013

20:59

Không áp dụng

Không áp dụng

0od6atoe.dll

12.0.2000.8

163,520

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

11k9f1dx.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

2imc-nt8.dll

12.0.2269.0

26,816

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

3kg9qwpe.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

3vcarnf3.dll

12.0.2269.0

22,720

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

4gju1qwq.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

4mvb-hgf.dll

12.0.2269.0

85,696

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

51yxlhoj.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

7nxzv_sg.dll

12.0.2269.0

61,120

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

7pbagqn7.dll

12.0.2269.0

35,520

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

7vktnim5.dll

12.0.2269.0

24,768

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

C07e7dzv.dll

12.0.2000.8

85,696

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Dbzp7ltv.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Dnwfkkwj.dll

12.0.2269.0

974,528

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

E7givpia.dll

12.0.2000.8

48,832

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Ejywoal-.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Fybpuczm.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Gruqchfk.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Gwno8cfa.dll

12.0.2269.0

188,096

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Ilae3keh.dll

2014.120.2269.0

163,520

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Imqdij2l.dll

12.0.2269.0

380,608

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

J3kkwu8z.dll

12.0.2269.0

69,312

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Jiewyct5.dll

12.0.2000.8

777,920

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Lg7mmlpn.dll

12.0.2269.0

102,080

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Lvljqxd8.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Mog7uhkl.dll

12.0.2269.0

343,744

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Mxg-lfz0.dll

12.0.2269.0

28,352

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

O-k23s95.dll

12.0.2000.8

839,360

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Oadjdn6p.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Okexdrbk.dll

12.0.2000.8

25,792

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Ov4sk6ia.dll

12.0.2269.0

21,184

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Pk1if_tw.dll

2014.120.2269.0

36,544

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Qeq2btqg.dll

12.0.2269.0

22,208

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Qp0glw_x.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Scef7qut.dll

12.0.2000.8

196,288

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Soq9ndsd.dll

12.0.2269.0

925,376

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Tasjti6x.dll

12.0.2269.0

175,808

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Tdc64soh.dll

12.0.2269.0

23,744

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Vewec3yb.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Vtzw_y7u.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

W8hpgoro.dll

12.0.2269.0

93,888

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Xfgd4hdc.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Xhtu1gsa.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Xw0nvvel.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Zlgiben_.dll

12.0.2269.0

36,544

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

_g2xp973.dll

12.0.2269.0

24,768

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

_yvfxq04.dll

12.0.2269.0

216,768

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

0op_es7z.dll

12.0.2269.0

85,696

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

1vfu8uls.dll

12.0.2000.8

27,840

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

3jysb5ly.dll

12.0.2000.8

986,816

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

3xajrspu.dll

12.0.2269.0

26,304

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

5vjilhjc.dll

12.0.2269.0

216,768

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

6-4b0-vi.dll

12.0.2269.0

28,352

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

7shfm3sd.dll

12.0.2269.0

28,352

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

9ozftc8b.dll

12.0.2000.8

839,360

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Basciljd.dll

12.0.2000.8

85,696

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

B_g5otww.dll

12.0.2269.0

26,304

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Cacgdcu_.dll

12.0.2000.8

167,616

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Cimxiitc.dll

12.0.2269.0

175,808

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Dbdrxpam.dll

12.0.2269.0

220,864

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Ed0uupn0.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Exnrryvp.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Fvmyjxc2.dll

12.0.2269.0

85,696

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Fxsenthl.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Gbgoj9fm.dll

12.0.2000.8

57,024

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Hpgz5pwj.dll

12.0.2269.0

22,720

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Jzphdkuq.dll

12.0.2269.0

61,120

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Ks9yiorl.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Ocp9ar9p.dll

12.0.2269.0

24,256

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Ocqxrzxj.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Plmcfshp.dll

12.0.2269.0

93,888

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Pymgugvz.dll

12.0.2000.8

249.536

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Q9hgew_-.dll

12.0.2269.0

1,248,960

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Qlniljza.dll

12.0.2269.0

21,184

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Qrowzzxv.dll

12.0.2269.0

24,768

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Sipsdljm.dll

2014.120.2269.0

28,864

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Swcqllfh.dll

12.0.2269.0

343,744

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

T2uxepyc.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

U4r8yinz.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Uehjybfw.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Vao-1wnd.dll

2014.120.2269.0

179,904

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Vbhkil4g.dll

12.0.2269.0

61,120

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Vifh-i8b.dll

12.0.2269.0

69,312

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Vvbyim79.dll

12.0.2269.0

97,984

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Wvjkkn8f.dll

12.0.2269.0

35,520

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Xagdpcvt.dll

12.0.2269.0

77,504

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Xgmygtyd.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Ymhghkqu.dll

12.0.2269.0

28,352

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Ymm8eqkg.dll

12.0.2269.0

26,816

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Ynauee0l.dll

12.0.2269.0

437,952

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Yoojrv3i.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Z2ztvpxn.dll

12.0.2269.0

114,368

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Z7yo3kw0.dll

12.0.2269.0

999,104

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Ztqenbun.dll

12.0.2269.0

69,312

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

0jkct74z.dll

12.0.2269.0

216,768

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

1-dz0i5z.dll

12.0.2269.0

769,728

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

1ojp5glq.dll

12.0.2269.0

966,336

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

31_nzrsa.dll

12.0.2000.8

85,696

21-Feb-2014

13:28

x86

Không áp dụng

3pym2ka7.dll

12.0.2000.8

24,768

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

5eubrxjz.dll

12.0.2269.0

22,720

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

6ocxqjaf.dll

2014.120.2269.0

155,328

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

8cjuoh0z.dll

12.0.2269.0

343,744

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

8qetcizz.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

8xuqfdlc.dll

12.0.2269.0

93,888

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Cdlgbee1.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Chl5vzcg.dll

12.0.2269.0

31,936

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Cxdstr_9.dll

12.0.2269.0

364,224

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Fm4ycppw.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Fneiyzek.dll

12.0.2269.0

22.200 người

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Fzscuwhq.dll

12.0.2269.0

93,888

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Gzfdsyuf.dll

12.0.2269.0

69,312

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Hoo7u7dz.dll

12.0.2000.8

48,832

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Hyfcmeu8.dll

12.0.2269.0

22,720

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

J4w8r6j8.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

K11mwcnv.dll

12.0.2269.0

179,904

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Kwvarpzy.dll

12.0.2000.8

835,264

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Kxnqcf7y.dll

2014.120.2269.0

26,304

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Muci-h0a.dll

12.0.2000.8

163,520

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Mw1ag2ds.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Nowfmw6c.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Opc-1zzr.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Oy0_w_lu.dll

12.0.2269.0

32,448

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Panncihx.dll

12.0.2269.0

69,312

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Pikb4rg-.dll

12.0.2269.0

69,312

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Qehsyprl.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Qytj9kg6.dll

12.0.2000.8

175,808

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

R_s8fhye.dll

12.0.2269.0

81,600

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Stlpshhb.dll

12.0.2000.8

691,904

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

U0g3argh.dll

12.0.2269.0

26,816

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Un-vvg0o.dll

12.0.2269.0

175,808

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

W72dns4o.dll

12.0.2269.0

24,256

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Wcictdzy.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Xjuv8yiz.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Xmuk-klk.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Yt5gar2p.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Zafiisgt.dll

12.0.2269.0

28,352

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Znq2lbpp.dll

12.0.2269.0

23,744

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Zthwueet.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

_thdhaqu.dll

12.0.2269.0

26,816

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

_vzdi4kr.dll

12.0.2269.0

21,184

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

386umwpm.dll

12.0.2000.8

48,832

21-Feb-2014

13:29

x86

Không áp dụng

3dsyrsga.dll

12.0.2269.0

24,256

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

3lqieynb.dll

12.0.2000.8

163,520

21-Feb-2014

13:29

x86

Không áp dụng

3p0fo3ej.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

4xkptbyy.dll

12.0.2269.0

22,720

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

5fpvi0qm.dll

12.0.2269.0

23,744

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

713kfbrg.dll

12.0.2269.0

26,816

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Arge9xuq.dll

12.0.2000.8

700,096

21-Feb-2014

13:29

x86

Không áp dụng

Azfcdoub.dll

2014.120.2269.0

26,304

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

B5vwpuxr.dll

12.0.2000.8

85,696

21-Feb-2014

13:29

x86

Không áp dụng

Bhqdacts.dll

12.0.2269.0

179,904

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Cvrjc_mv.dll

12.0.2269.0

26,816

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Cwx2igqu.dll

12.0.2000.8

179,904

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Ehyhogjp.dll

12.0.2269.0

966,336

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

F5qs0hpv.dll

12.0.2269.0

31,936

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Fbzb7luv.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Fzlpqy5r.dll

12.0.2269.0

216,768

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Htyu3lre.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Jr691utf.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Juz7q16x.dll

12.0.2269.0

765,632

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

K1ha7cnr.dll

12.0.2269.0

22,208

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

K5t8hauz.dll

12.0.2269.0

93,888

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Kztao1x0.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Lkhlhhjj.dll

12.0.2269.0

81,600

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Lzfap2nj.dll

12.0.2269.0

22,720

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

M-6uuuzs.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

M77o3ods.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

N8kypbz0.dll

12.0.2269.0

28,352

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Obshvhpg.dll

2014.120.2269.0

155,328

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Pg9r8qha.dll

12.0.2269.0

69,312

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Rncbbm-6.dll

12.0.2000.8

25,280

21-Feb-2014

13:29

x86

Không áp dụng

Robm84gb.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Rttts0b0.dll

12.0.2269.0

175,808

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

U4uzvskw.dll

12.0.2269.0

69,312

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Ul3stgbe.dll

12.0.2269.0

21,184

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Vgzdoifl.dll

12.0.2000.8

835,264

21-Feb-2014

13:29

x86

Không áp dụng

Wrlx1q95.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Xtcrcfua.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Yhaniujs.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Ypxzrlo0.dll

12.0.2269.0

364,224

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Ys0lxigv.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Yvuocw94.dll

12.0.2269.0

343,744

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Zmgyrce1.dll

12.0.2269.0

93,888

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Zrqhejrz.dll

12.0.2269.0

32,448

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

_q1yycrw.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

_xakr_dz.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Inms6czv.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Noglcwio.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

8tswcm5c.rtf

Không áp dụng

892,541

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

9jayojha.rtf

Không áp dụng

380,586

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

C3vxhakb.rtf

Không áp dụng

380,599

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Dd9qahge.rtf

Không áp dụng

178,542

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

E0-qdher.rtf

Không áp dụng

827,983

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

6,590

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Fpk1z7wp.rtf

Không áp dụng

635,235

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Jo0xdqwd.rtf

Không áp dụng

893,581

19-May-2014

07:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Lyq6ffri.rtf

Không áp dụng

497,456

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

M_d22tmh.rtf

Không áp dụng

790,225

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Pwpalqqs.rtf

Không áp dụng

177,727

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Qnhl3us7.rtf

Không áp dụng

827,971

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Rmagfmpu.rtf

Không áp dụng

790,243

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Xrtdtfvp.rtf

Không áp dụng

495,003

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

_l-zrfyu.rtf

Không áp dụng

892,553

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Osp9rzgr.chm

Không áp dụng

126,921

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

05n70la9.rtf

Không áp dụng

351,910

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

48n0lsna.rtf

Không áp dụng

125,611

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

5dazltut.rtf

Không áp dụng

236.300

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Bjren1x6.rtf

Không áp dụng

248,268

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ex1ltxna.rtf

Không áp dụng

236,288

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

3,522

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

H_7aitw3.rtf

Không áp dụng

121,345

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Jwrxykjs.rtf

Không áp dụng

261,873

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Kn3hqbm7.rtf

Không áp dụng

258,436

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Lxo3galj.rtf

Không áp dụng

261,866

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Q7e66qfp.rtf

Không áp dụng

198,009

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Rcxtgipn.rtf

Không áp dụng

248,250

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

U6aati8g.rtf

Không áp dụng

258,448

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Vhreqoa3.rtf

Không áp dụng

359,848

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

_xikfhdr.rtf

Không áp dụng

493,416

19-May-2014

07:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Dgfiw3xj.chm

Không áp dụng

125,510

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ck7w3_cg.dll

2014.120.2000.8

51,904

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Sqlboot.dll

2014.120.2000.8

168,640

21-Feb-2014

13:20

x86

Không áp dụng

9ynn2y4i.dll

12.0.2000.8

203,968

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Bnnnbwki.dll

12.0.2000.8

596,672

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

K_-qwg8j.dll

12.0.2000.8

44,224

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

_yafabdp.dll

12.0.2000.8

137,408

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

1h2xs24u.dll

12.0.2000.8

25,280

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

H9fq0xab.dll

12.0.2000.8

89,792

21-Feb-2014

13:28

x86

Không áp dụng

Orypdujo.dll

12.0.2000.8

343,744

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Sxfxe_9t.dll

12.0.2000.8

27,328

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

3jmtg1jb.dll

12.0.2000.8

36,544

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Fc2tmdkh.dll

12.0.2000.8

89,792

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Lxri00wa.dll

12.0.2000.8

25,280

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Rlhgmzpp.dll

12.0.2000.8

356,032

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

2kljcn1y.dll

12.0.2000.8

27,328

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

C54zrkkm.dll

12.0.2000.8

25,280

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

H5__dok9.dll

12.0.2000.8

89,792

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Oararlam.dll

12.0.2000.8

356,032

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Ggcyiers.dll

12.0.2000.8

36,544

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

L4-se-qj.dll

12.0.2000.8

25,280

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

V7px0xx4.dll

12.0.2000.8

356,032

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Zq70sstd.dll

12.0.2000.8

89,792

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

8cckgntl.dll

12.0.2000.8

360,128

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Fdvimnms.dll

12.0.2000.8

89,792

21-Feb-2014

13:24

x86

Không áp dụng

Q9ue1qrt.dll

12.0.2000.8

25,280

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Ywldngfe.dll

12.0.2000.8

27,840

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

6wc9i2-y.dll

12.0.2000.8

36,544

21-Feb-2014

13:28

x86

Không áp dụng

Nlepsyhu.dll

12.0.2000.8

356,032

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Ommojh1u.dll

12.0.2000.8

25,280

21-Feb-2014

13:29

x86

Không áp dụng

U03mvdvd.dll

12.0.2000.8

89,792

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Krn32zop.dll

12.0.2000.8

25,280

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Ogzjqs6k.dll

12.0.2000.8

26,816

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Rbtfebis.dll

12.0.2000.8

89,792

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Xla8iph5.dll

12.0.2000.8

327,360

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

04utdmqq.dll

12.0.2000.8

360,128

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

8-tptbbw.dll

12.0.2000.8

25,280

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Bvyj7-zq.dll

12.0.2000.8

28,864

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Pdpqteux.dll

12.0.2000.8

89,792

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Irwnvu4n.dll

12.0.2000.8

25,792

21-Feb-2014

13:28

x86

Không áp dụng

Xotti0va.dll

12.0.2000.8

26,304

21-Feb-2014

13:29

x86

Không áp dụng

9znk2o6z.dll

12.0.2000.8

356,032

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Uxapwup8.dll

12.0.2000.8

25,280

21-Feb-2014

13:28

x86

Không áp dụng

Xr3g8tqx.dll

12.0.2000.8

89,792

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

B3nacfhk.dll

12.0.2000.8

89,792

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Ss0nicam.dll

12.0.2000.8

356,032

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Witdaol4.dll

12.0.2000.8

25,280

21-Feb-2014

13:29

x86

Không áp dụng

37hpravq.lm8

8.0.50727.6229

626,688

16-Nov-2011

05:09

Không áp dụng

Không áp dụng

47hpravq.lm8

8.0.50727.6229

548,864

16-Nov-2011

05:09

Không áp dụng

Không áp dụng

57hpravq.lm8

8.0.50727.6229

479,232

16-Nov-2011

12:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Pql1q2cs.lm8

8.0.50727.6229

69,632

16-Nov-2011

12:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Qql1q2cs.lm8

8.0.50727.6229

1,093,632

16-Nov-2011

07:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Rkn09qps.lm8

8.0.50727.6229

40.960

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Rql1q2cs.lm8

8.0.50727.6229

1,105,920

16-Nov-2011

07:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Rwfvlhtq.lm8

8.0.50727.6229

97,280

16-Nov-2011

05:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Skn09qps.lm8

8.0.50727.6229

45,056

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Sql1q2cs.lm8

8.0.50727.6229

57,856

16-Nov-2011

12:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Tkn09qps.lm8

8.0.50727.6229

61,440

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Ukn09qps.lm8

8.0.50727.6229

57,344

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Vkn09qps.lm8

8.0.50727.6229

65,536

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Wkn09qps.lm8

8.0.50727.6229

61,440

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Xkn09qps.lm8

8.0.50727.6229

61,440

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Ykn09qps.lm8

8.0.50727.6229

49,152

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Zkn09qps.lm8

8.0.50727.6229

49,152

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Ansiatl.dll

8.0.50727.6229

114,688

16-Nov-2011

05:10

x86

Không áp dụng

D3t3z6j5.7ag

8.0.50727.6229

97,280

16-Nov-2011

05:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Dz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

69,632

16-Nov-2011

12:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Ez1v718o.6n8

8.0.50727.6229

1,093,632

16-Nov-2011

07:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Fz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

1,105,920

16-Nov-2011

07:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Gz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

57,856

16-Nov-2011

12:30

Không áp dụng

Không áp dụng

B3t3z6j5.7ag

Không áp dụng

466

16-Nov-2011

05:11

Không áp dụng

Không áp dụng

C3t3z6j5.7ag

Không áp dụng

7,302

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

E3t3z6j5.7ag

8.0.50727.6229

97,280

16-Nov-2011

05:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Bz1v718o.6n8

Không áp dụng

2.372 người

16-Nov-2011

13:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Cz1v718o.6n8

Không áp dụng

7,302

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Hz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

69,632

16-Nov-2011

12:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Iz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

1,093,632

16-Nov-2011

07:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Jz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

1,105,920

16-Nov-2011

07:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Kz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

57,856

16-Nov-2011

12:30

Không áp dụng

Không áp dụng

H2rg91xw.1p4

8.0.50727.6229

626,688

16-Nov-2011

05:09

Không áp dụng

Không áp dụng

I2rg91xw.1p4

8.0.50727.6229

548,864

16-Nov-2011

05:09

Không áp dụng

Không áp dụng

J2rg91xw.1p4

8.0.50727.6229

479,232

16-Nov-2011

12:32

Không áp dụng

Không áp dụng

F2rg91xw.1p4

Không áp dụng

1,870

16-Nov-2011

13:24

Không áp dụng

Không áp dụng

G2rg91xw.1p4

Không áp dụng

7,302

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

K2rg91xw.1p4

8.0.50727.6229

626,688

16-Nov-2011

05:09

Không áp dụng

Không áp dụng

L2rg91xw.1p4

8.0.50727.6229

548,864

16-Nov-2011

05:09

Không áp dụng

Không áp dụng

M2rg91xw.1p4

8.0.50727.6229

479,232

16-Nov-2011

12:32

Không áp dụng

Không áp dụng

N4auwzcy.rsh

Không áp dụng

804

16-Nov-2011

05:11

Không áp dụng

Không áp dụng

O4auwzcy.rsh

Không áp dụng

7,324

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

93t3z6j5.7ag

Không áp dụng

466

16-Nov-2011

05:11

Không áp dụng

Không áp dụng

9z1v718o.6n8

Không áp dụng

2.372 người

16-Nov-2011

13:24

Không áp dụng

Không áp dụng

A3t3z6j5.7ag

Không áp dụng

7,302

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Az1v718o.6n8

Không áp dụng

7,302

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

D2rg91xw.1p4

Không áp dụng

1,870

16-Nov-2011

13:24

Không áp dụng

Không áp dụng

E2rg91xw.1p4

Không áp dụng

7,302

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Tefn04mk.ve6

Không áp dụng

1.240 người

16-Nov-2011

07:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Uefn04mk.ve6

Không áp dụng

7,315

16-Nov-2011

13:24

Không áp dụng

Không áp dụng

R3oqdoe3.l2

Không áp dụng

810

16-Nov-2011

07:01

Không áp dụng

Không áp dụng

S3oqdoe3.l2

Không áp dụng

7,330

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

0ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

57,344

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

1ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

65,536

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

2ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

61,440

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

3ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

61,440

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

4ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

49,152

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

5ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

49,152

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Xefn04mk.ve6

8.0.50727.6229

40.960

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Yefn04mk.ve6

8.0.50727.6229

45,056

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Zefn04mk.ve6

8.0.50727.6229

61,440

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

L4auwzcy.rsh

Không áp dụng

804

16-Nov-2011

05:11

Không áp dụng

Không áp dụng

M4auwzcy.rsh

Không áp dụng

7,324

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

P3oqdoe3.l2

Không áp dụng

810

16-Nov-2011

07:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Q3oqdoe3.l2

Không áp dụng

7,330

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

X1sw1o0k.9hi

Không áp dụng

804

16-Nov-2011

07:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Y1sw1o0k.9hi

Không áp dụng

7,324

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Xxgs54we.kj4

Không áp dụng

804

16-Nov-2011

05:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Yxgs54we.kj4

Không áp dụng

7,324

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

6ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

40.960

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

7ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

45,056

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

8ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

61,440

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

9ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

57,344

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Affn04mk.ve6

8.0.50727.6229

65,536

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Bffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

61,440

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Cffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

61,440

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Dffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

49,152

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Effn04mk.ve6

8.0.50727.6229

49,152

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Vefn04mk.ve6

Không áp dụng

1.240 người

16-Nov-2011

07:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Wefn04mk.ve6

Không áp dụng

7,315

16-Nov-2011

13:24

Không áp dụng

Không áp dụng

02sw1o0k.9hi

Không áp dụng

7,324

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Z1sw1o0k.9hi

Không áp dụng

804

16-Nov-2011

07:01

Không áp dụng

Không áp dụng

0ygs54we.kj4

Không áp dụng

7,324

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Zxgs54we.kj4

Không áp dụng

804

16-Nov-2011

05:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Sqllocaldb.msi

Không áp dụng

45,178,880

10-Jun-2015

21:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Sqlls.msi

Không áp dụng

34,750,464

10-Jun-2015

21:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Sqllocaldb.msi

Không áp dụng

38,432,768

10-Jun-2015

21:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Sqlls.msi

Không áp dụng

16,797,696

10-Jun-2015

21:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

3,680

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

114,488

09-Jun-2015

07:10

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

125,222

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

81,706

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

3,522

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

114,296

09-Jun-2015

07:10

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

125,510

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

80,784

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

6,847

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

119,458

09-Jun-2015

07:10

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

130,852

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

83,131

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

5,431

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

137,702

09-Jun-2015

07:10

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

128,988

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

82,634

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

3.484 người

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

114,846

09-Jun-2015

07:10

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

125,285

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

81,473

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

6,590

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

116,994

09-Jun-2015

07:10

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

126,921

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

81,291

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

4,739

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

115,635

09-Jun-2015

07:10

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

124,527

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

81,794

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

3,560

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

115,294

09-Jun-2015

07:10

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

125,087

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

81,480

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Vc_red.msi

Không áp dụng

177,664

27-Jan-2014

02:07

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_atl100_x64

10.0.40219.325

158,536

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100chs_x64

10.0.40219.325

36,176

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100cht_x64

10.0.40219.325

36,176

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100deu_x64

10.0.40219.325

64,336

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100enu_x64

10.0.40219.325

55,120

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100esn_x64

10.0.40219.325

63,824

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100fra_x64

10.0.40219.325

64,336

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100ita_x64

10.0.40219.325

62,288

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100jpn_x64

10.0.40219.325

43,856

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100kor_x64

10.0.40219.325

43,344

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100rus_x64

10.0.40219.325

60,752

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100u_x64

10.0.40219.325

5,601,616

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100_x64

10.0.40219.325

5,574,984

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfcm100u_x64

10.0.40219.325

93,008

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfcm100_x64

10.0.40219.325

93,008

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_msvcp100_x64

10.0.40219.325

608,080

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_msvcr100_x64

10.0.40219.325

829,264

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_vcomp100_x64

10.0.40219.325

57,168

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

Fl_msdia71_dll_2_60035_amd64_ln.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8

10.0.40219.1

990,032

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_atl100_x64

10.0.40219.1

158,536

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100chs_x64

10.0.40219.1

36,176

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100cht_x64

10.0.40219.1

36,176

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100deu_x64

10.0.40219.1

64,336

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100enu_x64

10.0.40219.1

55,120

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100esn_x64

10.0.40219.1

63,824

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100fra_x64

10.0.40219.1

64,336

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100ita_x64

10.0.40219.1

62,288

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100jpn_x64

10.0.40219.1

43,856

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100kor_x64

10.0.40219.1

43,344

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100rus_x64

10.0.40219.1

60,752

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100u_x64

10.0.40219.1

5,601,616

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100_x64

10.0.40219.1

5,574,472

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfcm100u_x64

10.0.40219.1

93,008

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfcm100_x64

10.0.40219.1

93,008

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_msvcp100_x64

10.0.40219.1

608,080

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_msvcr100_x64

10.0.40219.1

829,264

19-Feb-2011

07:52

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_vcomp100_x64

10.0.40219.1

57,168

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Vc_red.msi

Không áp dụng

163,840

17-Jan-2014

09:29

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_atl100_x86

10.0.40219.325

138,056

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100chs_x86

10.0.40219.325

36,176

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100cht_x86

10.0.40219.325

36,176

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100deu_x86

10.0.40219.325

64,336

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100enu_x86

10.0.40219.325

55,120

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100esn_x86

10.0.40219.325

63,824

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100fra_x86

10.0.40219.325

64,336

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100ita_x86

10.0.40219.325

62,288

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100jpn_x86

10.0.40219.325

43,856

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100kor_x86

10.0.40219.325

43,344

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100rus_x86

10.0.40219.325

60,752

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100u_x86

10.0.40219.325

4,422,992

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100_x86

10.0.40219.325

4,397,384

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfcm100u_x86

10.0.40219.325

81,744

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfcm100_x86

10.0.40219.325

81,744

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_msvcp100_x86

10.0.40219.325

421,200

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_msvcr100_x86

10.0.40219.325

773,968

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_vcomp100_x86

10.0.40219.325

51.024 người

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

Fl_msdia71_dll_2_60035_x86_ln.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8

10.0.40219.1

799,568

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_atl100_x86

10.0.40219.1

138,056

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100chs_x86

10.0.40219.1

36,176

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100cht_x86

10.0.40219.1

36,176

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100deu_x86

10.0.40219.1

64,336

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100enu_x86

10.0.40219.1

55,120

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100esn_x86

10.0.40219.1

63,824

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100fra_x86

10.0.40219.1

64,336

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100ita_x86

10.0.40219.1

62,288

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100jpn_x86

10.0.40219.1

43,856

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100kor_x86

10.0.40219.1

43,344

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100rus_x86

10.0.40219.1

60,752

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100u_x86

10.0.40219.1

4,422,992

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100_x86

10.0.40219.1

4,397,384

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfcm100u_x86

10.0.40219.1

81,744

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfcm100_x86

10.0.40219.1

81,744

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_msvcp100_x86

10.0.40219.1

421,200

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_msvcr100_x86

10.0.40219.1

773,968

19-Feb-2011

07:40

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_vcomp100_x86

10.0.40219.1

51.024 người

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.rll

2014.120.2269.0

25,792

10-Jun-2015

17:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Addnode.xml

Không áp dụng

11,278

21-Feb-2014

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Completeclusterwizard.xml

Không áp dụng

10,812

21-Feb-2014

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Completeimagewizard.xml

Không áp dụng

13,017

21-Feb-2014

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Componentupdate.xml

Không áp dụng

3.530 người

05-Feb-2014

06:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Configuration.uicfg

Không áp dụng

6,927

05-Feb-2014

06:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Editionupgradewizard.xml

Không áp dụng

5,871

21-Feb-2014

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Fixsqlregistrykey_x64.exe

12.0.2000.8

47,808

21-Feb-2014

13:26

x64

Không áp dụng

Fixsqlregistrykey_x64.exe.config

Không áp dụng

329

17-Jan-2014

09:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Fixsqlregistrykey_x86.exe

12.0.2000.8

48,320

21-Feb-2014

13:17

x86

Không áp dụng

Fixsqlregistrykey_x86.exe.config

Không áp dụng

329

17-Jan-2014

09:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Fusioncheck.dll

2014.120.2000.8

64,704

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Installclusterwizard.xml

Không áp dụng

19,169

21-Feb-2014

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Installwizard.xml

Không áp dụng

19,204

21-Feb-2014

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Instapi120.dll

2014.120.2000.8

51,904

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Landingpage.exe

12.0.2269.0

402,624

10-Jun-2015

17:42

x86

Không áp dụng

Landingpage.exe.config

Không áp dụng

329

17-Jan-2014

09:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoft.analysisservices.dll

12.0.2000.8

1,541,312

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

12.0.2000.8

911,040

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

12.0.2000.8

30,912

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

12.0.2000.8

68,800

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

12.0.2000.8

137,408

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Microsoft.reportingservices.usagetracking.dll

2014.120.2000.8

48,320

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Microsoft.sql.chainer.package.dll

12.0.2269.0

42,176

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sql.chainer.package.xmlserializers.dll

12.0.2269.0

81,600

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sql.chainer.packagedata.dll

12.0.2269.0

141,504

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sql.chainer.product.dll

12.0.2269.0

347,840

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sql.chainer.product.xmlserializers.dll

12.0.2269.0

81,600

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.dll

12.0.2269.0

112,832

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.xmlserializers.dll

12.0.2269.0

97,984

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

12.0.2269.0

399,040

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.xmlserializers.dll

12.0.2269.0

171,712

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.workflowdata.dll

12.0.2269.0

740,544

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.workflowdata.xmlserializers.dll

12.0.2269.0

347,840

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.dll

12.0.2269.0

147,136

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.dll

12.0.2269.0

408,768

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.dll

12.0.2269.0

83,136

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.xmlserializers.dll

12.0.2269.0

31,424

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.dll

12.0.2269.0

714,432

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.xmlserializers.dll

12.0.2269.0

356,032

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.dll

12.0.2269.0

86,720

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.xmlserializers.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.dll

12.0.2000.8

161,472

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.dll

12.0.2269.0

85,696

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.dll

12.0.2269.0

227,008

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.dll

12.0.2000.8

364,224

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.dll

12.0.2269.0

81,088

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.dll

12.0.2269.0

1,614,016

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.dll

12.0.2269.0

71,360

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.xmlserializers.dll

12.0.2269.0

77,504

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.dll

12.0.2269.0

351,936

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.xmlserializers.dll

12.0.2269.0

130,752

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.dll

12.0.2269.0

166,592

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.xmlserializers.dll

12.0.2269.0

138,944

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.dll

12.0.2269.0

51,904

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.dll

12.0.2269.0

50,880

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.dll

12.0.2269.0

410,304

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.dll

12.0.2269.0

386,752

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.dll

12.0.2269.0

98,496

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.xmlserializers.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

12.0.2269.0

2,043,584

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.xmlserializers.dll

12.0.2269.0

138,944

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.dll

12.0.2269.0

236,224

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.dll

12.0.2269.0

1,216,192

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.xmlserializers.dll

12.0.2269.0

487,104

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.dll

12.0.2000.8

501,440

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.dll

12.0.2269.0

62,656

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.dll

12.0.2269.0

230,592

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.xmlserializers.dll

12.0.2269.0

85,696

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.dll

12.0.2000.8

3,708,608

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.dll

2014.120.2269.0

278,208

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.dll

12.0.2269.0

141,504

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.dll

12.0.2269.0

59,072

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.xmlserializers.dll

12.0.2269.0

32,448

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.dll

12.0.2000.8

1,355,456

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.dll

2014.120.2269.0

720,576

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.dll

12.0.2269.0

80,064

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

12.0.2000.8

33,472

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.dll

12.0.2269.0

100,032

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.xmlserializers.dll

12.0.2269.0

69,312

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.dll

12.0.2269.0

186,560

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.xmlserializers.dll

12.0.2269.0

77,504

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.wmiinterop.dll

12.0.2000.8

328,896

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.xmlserializers.dll

12.0.2269.0

134,848

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.dll

12.0.2269.0

31,424

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

12.0.2000.8

44,224

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

12.0.2269.0

243,392

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.deployment.xmlserializers.dll

12.0.2269.0

31,424

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.diagnostics.configuration.strace.dll

12.0.2000.8

138,944

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.discovery.dll

12.0.2269.0

377,536

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.discovery.xmlserializers.dll

12.0.2269.0

261,824

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.instapi.dll

12.0.2000.8

46,272

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.interop.taskschd.dll

12.0.0.0

65,216

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.interop.wuapilib.dll

12.0.0.0

102,080

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

12.0.2000.8

315,072

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.dll

12.0.2269.0

104,640

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.xmlserializers.dll

12.0.2269.0

85,696

10-Jun-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

12.0.2000.8

89,792

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Microsoft.vc80.crt.manifest

Không áp dụng

528

06-Feb-2014

21:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

495,296

21-Feb-2014

13:20

x86

Không áp dụng

Msvcp100.dll

10.0.40219.1

421,200

06-Feb-2014

21:17

x86

Không áp dụng

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554,832

06-Feb-2014

21:17

x86

Không áp dụng

Msvcr100.dll

10.0.40219.1

773,968

06-Feb-2014

21:17

x86

Không áp dụng

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632,656

06-Feb-2014

21:17

x86

Không áp dụng

Package.xsd

Không áp dụng

8,843

21-Feb-2014

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Patchwizard.xml

Không áp dụng

4,797

05-Feb-2014

06:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Pidgenx.dll

14.0.466.400

1,248,016

17-Jan-2014

09:29

x86

Không áp dụng

Pidprivateconfigobjectmaps.xml

Không áp dụng

24,990

19-Feb-2014

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Prepareclusterwizard.xml

Không áp dụng

13.124 người

21-Feb-2014

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Prepareimagewizard.xml

Không áp dụng

8,697

21-Feb-2014

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Prodkey.dll

14.0.466.400

43,280

17-Jan-2014

09:29

x86

Không áp dụng

Removenode.xml

Không áp dụng

5,123

21-Feb-2014

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Removepatchwizard.xml

Không áp dụng

4,446

05-Feb-2014

06:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Repairwizard.xml

Không áp dụng

5,564

21-Feb-2014

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Runrulesui.xml

Không áp dụng

1.267 người

05-Feb-2014

06:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Scenarioengine.exe

12.0.2269.0

66.752 người

10-Jun-2015

17:42

x86

Không áp dụng

Scenarioengine.exe.config

Không áp dụng

329

17-Jan-2014

09:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Shellobjects.dll

1.0.0.0

143,040

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Sqlboot.dll

2014.120.2000.8

168,640

21-Feb-2014

13:20

x86

Không áp dụng

Sqlcab.dll

2014.120.2000.8

92,864

21-Feb-2014

13:20

x86

Không áp dụng

Sqlconf.dll

2014.120.2000.8

45,760

21-Feb-2014

13:20

x86

Không áp dụng

Sqlmu.dll

2014.120.2000.8

64,704

21-Feb-2014

13:20

x86

Không áp dụng

Sqlprocesssub.dll

2014.120.2000.8

68,800

21-Feb-2014

13:20

x86

Không áp dụng

Sqlsccn.dll

2014.120.2000.8

62,144

21-Feb-2014

13:20

x86

Không áp dụng

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150,208

21-Feb-2014

13:20

x86

Không áp dụng

Uninstallwizard.xml

Không áp dụng

4.911 người

21-Feb-2014

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Upgradewizard.xml

Không áp dụng

14,415

21-Feb-2014

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Landingpage.resources.dll

12.0.2269.0

93,888

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.2000.8

89,792

21-Feb-2014

13:28

x86

Không áp dụng

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.2269.0

28,352

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.2269.0

343,744

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.2269.0

61,120

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.2269.0

23,744

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.2269.0

85,696

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

12.0.2269.0

192,192

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

12.0.2269.0

24,768

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

12.0.2000.8

26,304

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

12.0.2000.8

52,928

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

12.0.2269.0

26,304

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

12.0.2269.0

974,528

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

12.0.2269.0

22,720

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

12.0.2269.0

26,816

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

12.0.2269.0

36,544

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

12.0.2269.0

102,080

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

12.0.2269.0

995,008

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

12.0.2269.0

384,704

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

12.0.2000.8

163,520

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

12.0.2269.0

27,840

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

12.0.2000.8

790,208

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2014.120.2269.0

36,544

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

12.0.2000.8

839,360

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2014.120.2269.0

163,520

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

12.0.2269.0

24,768

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

12.0.2269.0

22,208

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

12.0.2269.0

22,208

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

12.0.2269.0

21,184

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

12.0.2269.0

216,768

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

12.0.2000.8

85,696

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Landingpage.resources.dll

12.0.2269.0

93,888

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.2000.8

89,792

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.2269.0

28,352

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.2269.0

343,744

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.2269.0

61,120

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.2269.0

23,744

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.2269.0

85,696

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

12.0.2269.0

192,192

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

12.0.2269.0

24,256

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

12.0.2000.8

25,792

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

12.0.2000.8

48,832

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

12.0.2269.0

36,544

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

12.0.2269.0

974,528

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

12.0.2269.0

22,720

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

12.0.2269.0

26,816

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

12.0.2269.0

36,544

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

12.0.2269.0

77,504

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

12.0.2269.0

102,080

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

12.0.2269.0

978,624

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

12.0.2269.0

69,312

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

12.0.2269.0

388,800

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

12.0.2000.8

163,520

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

12.0.2269.0

27,840

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

12.0.2000.8

794,304

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2014.120.2269.0

36,544

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

12.0.2000.8

839,360

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2014.120.2269.0

163,520

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

12.0.2269.0

24,768

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

12.0.2269.0

22,208

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

12.0.2269.0

22,208

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

12.0.2269.0

21,184

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

12.0.2269.0

216,768

10-Jun-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

12.0.2000.8

85,696

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Landingpage.resources.dll

12.0.2269.0

93,888

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.2000.8

89,792

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.2269.0

28,352

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.2269.0

343,744

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.2269.0

61,120

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.2269.0

23,744

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.2269.0

85,696

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

12.0.2269.0

196,288

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

12.0.2269.0

24,768

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

12.0.2000.8

26,304

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

12.0.2000.8

52,928

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

12.0.2269.0

36,544

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

12.0.2269.0

978,624

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

12.0.2269.0

26,816

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

12.0.2269.0

36,544

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

12.0.2269.0

77,504

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

12.0.2269.0

102,080

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

12.0.2269.0

904,896

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

12.0.2269.0

73,400

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

12.0.2269.0

392,896

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

12.0.2000.8

163,520

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

12.0.2269.0

27,840

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

12.0.2000.8

798,400

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2014.120.2269.0

36,544

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

12.0.2000.8

839,360

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2014.120.2269.0

167,616

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

12.0.2269.0

24,768

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

12.0.2269.0

22,208

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

12.0.2269.0

22,208

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

12.0.2269.0

21,184

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

12.0.2269.0

216,768

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

12.0.2000.8

85,696

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

120,603

19-Feb-2014

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Landingpage.resources.dll

12.0.2269.0

93,888

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.2000.8

89,792

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.2269.0

28,352

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.2269.0

343,744

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.2269.0

61,120

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.2269.0

23,744

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.2269.0

35,520

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.2269.0

85,696

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

12.0.2269.0

188,096

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

12.0.2269.0

24,256

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

12.0.2000.8

25,792

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

12.0.2000.8

48,832

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

12.0.2269.0

26,816

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

12.0.2269.0

974,528

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

12.0.2269.0

22,720

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

12.0.2269.0

26,816

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

12.0.2269.0

36,544

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

12.0.2269.0

77,504

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

12.0.2269.0

102,080

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

12.0.2269.0

48,824

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

12.0.2269.0

990,912

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

12.0.2269.0

384,704

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

12.0.2000.8

163,520

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

12.0.2269.0

27,840

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

12.0.2000.8

765,632

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2014.120.2269.0

36,544

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

12.0.2000.8

839,360

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2014.120.2269.0

163,520

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

12.0.2269.0

24,768

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

12.0.2269.0

22,208

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

12.0.2269.0

22,208

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

12.0.2269.0

21,184

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

12.0.2269.0

216,768

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

12.0.2000.8

85,696

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Landingpage.resources.dll

12.0.2269.0

97,984

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.2000.8

89,792

21-Feb-2014

13:24

x86

Không áp dụng

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.2269.0

28,352

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.2269.0

343,744

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.2269.0

24,256

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.2269.0

89,792

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

12.0.2269.0

208,576

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

12.0.2269.0

24,768

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

12.0.2000.8

36,544

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

12.0.2269.0

27,840

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

12.0.2000.8

52,928

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

12.0.2269.0

36,544

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

12.0.2269.0

982,720

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

12.0.2269.0

26,816

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

12.0.2269.0

61,120

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

12.0.2269.0

69,312

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

12.0.2269.0

81,600

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

12.0.2269.0

106,176

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

12.0.2269.0

77,504

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

12.0.2269.0

954,048

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

12.0.2269.0

405,184

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

12.0.2000.8

167,616

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

12.0.2269.0

27,840

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

12.0.2000.8

827,072

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2014.120.2269.0

27,840

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

12.0.2000.8

839,360

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2014.120.2269.0

171,712

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

12.0.2269.0

27,840

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

12.0.2269.0

25,280

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

12.0.2269.0

22,720

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

12.0.2269.0

21,696

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

12.0.2269.0

21,184

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

12.0.2269.0

216,768

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

12.0.2000.8

85,696

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Landingpage.resources.dll

12.0.2269.0

93,888

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.2000.8

89,792

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.2269.0

28,352

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.2269.0

343,744

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.2269.0

61,120

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.2269.0

23,744

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.2269.0

85,696

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

12.0.2269.0

196,288

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

12.0.2269.0

24,768

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

12.0.2000.8

26,304

21-Feb-2014

13:29

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

12.0.2000.8

52,928

21-Feb-2014

13:29

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

12.0.2269.0

26,304

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

12.0.2269.0

974,528

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

12.0.2269.0

26,816

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

12.0.2269.0

36,544

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

12.0.2269.0

77,504

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

12.0.2269.0

102,080

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

12.0.2269.0

859,840

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

12.0.2269.0

384,704

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

12.0.2000.8

163,520

21-Feb-2014

13:29

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

12.0.2269.0

27,840

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

12.0.2000.8

790,208

21-Feb-2014

13:29

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2014.120.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

12.0.2000.8

839,360

21-Feb-2014

13:29

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2014.120.2269.0

167,616

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

12.0.2269.0

24,768

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

12.0.2269.0

22,208

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

12.0.2269.0

21,688

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

12.0.2269.0

21,184

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

12.0.2269.0

216,768

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

12.0.2000.8

85,696

21-Feb-2014

13:28

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Landingpage.resources.dll

12.0.2269.0

93,888

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.2000.8

89,792

21-Feb-2014

13:26

x86

Không áp dụng

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.2269.0

28,352

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.2269.0

343,744

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.2269.0

61,120

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.2269.0

23,744

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.2269.0

35,520

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.2269.0

85,696

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

12.0.2269.0

188,096

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

12.0.2269.0

24,768

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

12.0.2000.8

25,792

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

12.0.2000.8

48,832

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

12.0.2269.0

26,816

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

12.0.2269.0

974,528

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

12.0.2269.0

22,720

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

12.0.2269.0

26,816

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

12.0.2269.0

36,544

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

12.0.2269.0

102,080

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

12.0.2269.0

925,376

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

12.0.2269.0

69,312

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

12.0.2269.0

380,608

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

12.0.2000.8

163,520

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

12.0.2000.8

777,920

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2014.120.2269.0

36,544

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

12.0.2000.8

839,360

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2014.120.2269.0

163,520

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

12.0.2269.0

24,768

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

12.0.2269.0

22,208

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

12.0.2269.0

73,408

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

12.0.2269.0

22,208

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

12.0.2269.0

21,184

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

12.0.2269.0

216,768

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

12.0.2000.8

85,696

21-Feb-2014

13:25

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

12.0.2269.0

44,736

10-Jun-2015

17:52

x86

Không áp dụng

Landingpage.resources.dll

12.0.2269.0

97,984

10-Jun-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.2000.8

89,792

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.2269.0

28,352

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.2269.0

343,744

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.2269.0

57,024

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.2269.0

69,312

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.2269.0

24,768

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.2269.0

93,888

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.2269.0

48,832

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

12.0.2269.0

220,864

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

12.0.2269.0

26,304

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

12.0.2000.8

27,840

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

12.0.2269.0

28,864

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

12.0.2000.8

57,024

21-Feb-2014

13:27

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

12.0.2269.0

27,840

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

12.0.2269.0

999,104

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

12.0.2269.0

26,816

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

12.0.2269.0

65,216

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

12.0.2269.0

69,312

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

12.0.2269.0

27,328

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

12.0.2269.0

23,232

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

12.0.2269.0

85,696

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

12.0.2269.0

114,368

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

12.0.2269.0

85,696

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

12.0.2269.0

52,928

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

12.0.2269.0

1,248,960

10-Jun-2015

17:50

x86

Không áp dụng