Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng bảo mật trong Windows có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu kẻ chèn một thiết bị USB nguy hiểm vào hệ thống đích. Kẻ thì có thể ghi nhị phân nguy hiểm đĩa và thực thi mã.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-085.

Thông tin

Quan trọng

 • Bảo mật trong tương lai và Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 được cài đặt. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2 để nhận được bản cập nhật trong tương lai.

 • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Thông tin

Các vấn đề trong bản Cập Nhật bảo mật này

 • Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này trên máy tính đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, bạn có thể nhận được thông báo lỗi khi bạn cố gắng lưu bản ghi bằng cách sử dụng vấn đề bước ghi. Để khắc phục sự cố này, hay cài đặt bản cập nhật sau:

  3080149 Cập Nhật cho khách hàng trải nghiệm và chẩn đoán từ xa

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem
Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý Đối với Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Nhấp vào liên kết tải xuống Microsoft Security Bulletin MS15-085 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.

Thông tin

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.


Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.0.6002. 18 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 23 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Csrsrv.dll

6.0.6002.19454

49,664

21-Jul-2015

16:03

x86

Csrsrv.dll

6.0.6002.23762

49,664

21-Jul-2015

15:30

x86

Emdmgmt.dll

6.0.6002.19454

564,224

21-Jul-2015

16:03

x86

Emdperf.h

Không áp dụng

924

18-Sep-2006

21:46

Không áp dụng

Emdperf.ini

Không áp dụng

5.100

18-Sep-2006

21:46

Không áp dụng

Emdmgmt.dll

6.0.6002.23762

564,224

21-Jul-2015

15:30

x86

Emdperf.h

Không áp dụng

924

07-May-2014

23:55

Không áp dụng

Emdperf.ini

Không áp dụng

5.100

07-May-2014

23:55

Không áp dụng

Ecache.sys

6.0.6002.19454

140,224

21-Jul-2015

16:07

x86

Ecache.sys

6.0.6002.23762

140,224

21-Jul-2015

15:41

x86

Mountmgr.sys

6.0.6002.19454

56,256

21-Jul-2015

16:07

x86

Msmmsp.dll

6.0.6002.19454

10,752

21-Jul-2015

16:03

x86

Mountmgr.sys

6.0.6002.23762

56,256

21-Jul-2015

15:41

x86

Msmmsp.dll

6.0.6002.23762

10,752

21-Jul-2015

15:31

x86

Ntdll.dll

6.0.6002.19454

1,206,192

21-Jul-2015

20:55

x86

Ntdll.dll

6.0.6002.23762

1,207,240

21-Jul-2015

20:55

x86

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.19454

3,605,440

21-Jul-2015

16:07

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19454

3,553,216

21-Jul-2015

16:07

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.23762

3,609,024

21-Jul-2015

15:41

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.23762

3,556,800

21-Jul-2015

15:41

Không áp dụng

Smss.exe

6.0.6002.19279

64,000

09-Jan-2015

00:18

x86

Smss.exe

6.0.6002.23762

64512

21-Jul-2015

14:15

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Csrsrv.dll

6.0.6002.19454

85,504

21-Jul-2015

15:40

x64

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.0.6002.23762

85,504

21-Jul-2015

15:42

x64

Không áp dụng

Emdmgmt.dll

6.0.6002.19454

399,360

21-Jul-2015

15:40

x64

Không áp dụng

Emdperf.h

Không áp dụng

924

18-Sep-2006

21:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Emdperf.ini

Không áp dụng

5.100

18-Sep-2006

21:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Emdmgmt.dll

6.0.6002.23762

399,360

21-Jul-2015

15:42

x64

Không áp dụng

Emdperf.h

Không áp dụng

924

07-May-2014

23:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Emdperf.ini

Không áp dụng

5.100

07-May-2014

23:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Ecache.sys

6.0.6002.19454

154,048

21-Jul-2015

15:50

x64

Không áp dụng

Ecache.sys

6.0.6002.23762

154,048

21-Jul-2015

15:47

x64

Không áp dụng

Mountmgr.sys

6.0.6002.19454

68,544

21-Jul-2015

15:50

x64

Không áp dụng

Msmmsp.dll

6.0.6002.19454

11,264

21-Jul-2015

15:41

x64

Không áp dụng

Mountmgr.sys

6.0.6002.23762

68,544

21-Jul-2015

15:47

x64

Không áp dụng

Msmmsp.dll

6.0.6002.23762

11,264

21-Jul-2015

15:43

x64

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.19454

1,586,304

21-Jul-2015

20:59

x64

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.23762

1,580,112

21-Jul-2015

20:59

x64

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19454

4,690,880

21-Jul-2015

15:50

x64

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.23762

4,661,696

21-Jul-2015

15:47

x64

Không áp dụng

Smss.exe

6.0.6002.19279

75,264

09-Jan-2015

00:29

x64

Không áp dụng

Smss.exe

6.0.6002.23762

75,776

21-Jul-2015

14:48

x64

Không áp dụng

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19346

16,384

13-Mar-2015

01:30

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_C6058C1D8CEE087C

Wow64.dll

6.0.6002.19346

234,496

13-Mar-2015

01:30

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_C6058C1D8CEE087C

Wow64cpu.dll

6.0.6002.19346

17,408

13-Mar-2015

01:30

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_C6058C1D8CEE087C

Wow64win.dll

6.0.6002.19346

301,568

13-Mar-2015

01:30

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_C6058C1D8CEE087C

Ntvdm64.dll

6.0.6002.23762

16,384

21-Jul-2015

15:44

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_C6758D9AA61F7241

Wow64.dll

6.0.6002.23762

234,496

21-Jul-2015

15:45

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_C6758D9AA61F7241

Wow64cpu.dll

6.0.6002.23762

17,408

21-Jul-2015

15:45

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_C6758D9AA61F7241

Wow64win.dll

6.0.6002.23762

301,568

21-Jul-2015

15:45

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_C6758D9AA61F7241

Ntdll.dll

6.0.6002.19454

1,168,600

21-Jul-2015

20:59

x86

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.23762

1,165,504

21-Jul-2015

20:59

x86

Không áp dụng

Acwow64.dll

6.0.6002.19346

43,008

13-Mar-2015

01:43

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77

Instnm.exe

6.0.6002.19346

7,680

13-Mar-2015

00:08

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19346

14,336

13-Mar-2015

01:44

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77

Setup16.exe

3.1.0.1918

26,112

13-Mar-2015

00:08

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77

User.exe

6.0.6002.19346

2,560

13-Mar-2015

00:08

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77

Wow32.dll

6.0.6002.19346

5.120

13-Mar-2015

01:44

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77

Acwow64.dll

6.0.6002.23762

43,008

21-Jul-2015

15:30

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C

Instnm.exe

6.0.6002.23762

7,680

21-Jul-2015

14:15

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C

Ntvdm64.dll

6.0.6002.23762

14,336

21-Jul-2015

15:31

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C

Setup16.exe

3.1.0.1918

26,112

21-Jul-2015

14:15

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C

User.exe

6.0.6002.23762

2,560

21-Jul-2015

14:15

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C

Wow32.dll

6.0.6002.23762

5.120

21-Jul-2015

15:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Csrsrv.dll

6.0.6002.19454

145920

21-Jul-2015

15:17

IA-64

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.0.6002.23762

149,504

21-Jul-2015

15:06

IA-64

Không áp dụng

Mountmgr.sys

6.0.6002.19454

167,872

21-Jul-2015

15:26

IA-64

Không áp dụng

Msmmsp.dll

6.0.6002.19454

23,552

21-Jul-2015

15:18

IA-64

Không áp dụng

Mountmgr.sys

6.0.6002.23762

167,872

21-Jul-2015

15:10

IA-64

Không áp dụng

Msmmsp.dll

6.0.6002.23762

23,552

21-Jul-2015

15:07

IA-64

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.19454

2,570,248

21-Jul-2015

20:53

IA-64

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.23762

2,547,136

21-Jul-2015

20:53

IA-64

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19454

9,476,032

21-Jul-2015

15:26

IA-64

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.23762

9,462,208

21-Jul-2015

15:11

IA-64

Không áp dụng

Smss.exe

6.0.6002.19279

159,232

09-Jan-2015

00:13

IA-64

Không áp dụng

Smss.exe

6.0.6002.23762

159,232

21-Jul-2015

14:18

IA-64

Không áp dụng

Ia32exec.bin

6.5.6524.0

8,262,048

07-May-2014

23:57

Không áp dụng

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_69E8948FD48EA042

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19346

27,648

13-Mar-2015

01:15

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_69E8948FD48EA042

Wow64.dll

6.0.6002.19346

524,288

13-Mar-2015

01:16

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_69E8948FD48EA042

Wow64cpu.dll

6.0.6002.19346

43,008

13-Mar-2015

01:16

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_69E8948FD48EA042

Wow64win.dll

6.0.6002.19346

617,984

13-Mar-2015

01:16

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_69E8948FD48EA042

Wowia32x.dll

6.5.6563.0

88,576

13-Mar-2015

01:16

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_69E8948FD48EA042

Ia32exec.bin

6.5.6524.0

8,262,048

07-May-2014

23:57

Không áp dụng

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_6A58960CEDC00A07

Ntvdm64.dll

6.0.6002.23762

27,648

21-Jul-2015

15:08

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_6A58960CEDC00A07

Wow64.dll

6.0.6002.23762

524,288

21-Jul-2015

15:09

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_6A58960CEDC00A07

Wow64cpu.dll

6.0.6002.23762

43,008

21-Jul-2015

15:09

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_6A58960CEDC00A07

Wow64win.dll

6.0.6002.23762

617,984

21-Jul-2015

15:09

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_6A58960CEDC00A07

Wowia32x.dll

6.5.6563.0

88,576

21-Jul-2015

15:09

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_6A58960CEDC00A07

Ntdll.dll

6.0.6002.19454

1,168,600

21-Jul-2015

20:53

x86

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.23762

1,165,504

21-Jul-2015

20:53

x86

Không áp dụng

Acwow64.dll

6.0.6002.19346

43,008

13-Mar-2015

01:43

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77

Instnm.exe

6.0.6002.19346

7,680

13-Mar-2015

00:08

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19346

14,336

13-Mar-2015

01:44

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77

Setup16.exe

3.1.0.1918

26,112

13-Mar-2015

00:08

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77

User.exe

6.0.6002.19346

2,560

13-Mar-2015

00:08

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77

Wow32.dll

6.0.6002.19346

5.120

13-Mar-2015

01:44

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77

Acwow64.dll

6.0.6002.23762

43,008

21-Jul-2015

15:30

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C

Instnm.exe

6.0.6002.23762

7,680

21-Jul-2015

14:15

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C

Ntvdm64.dll

6.0.6002.23762

14,336

21-Jul-2015

15:31

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C

Setup16.exe

3.1.0.1918

26,112

21-Jul-2015

14:15

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C

User.exe

6.0.6002.23762

2,560

21-Jul-2015

14:15

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C

Wow32.dll

6.0.6002.23762

5.120

21-Jul-2015

15:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.7601.18xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.22xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Appid-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3.013 người

15-Jul-2015

18:03

Không áp dụng

Appid.sys

6.1.7601.23136

50,688

15-Jul-2015

16:52

x86

Appidapi.dll

6.1.7601.23136

50,688

15-Jul-2015

17:49

x86

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.23136

16,896

15-Jul-2015

17:48

x86

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.23136

97,792

15-Jul-2015

17:48

x86

Appidsvc.dll

6.1.7601.23136

29,696

15-Jul-2015

17:49

x86

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23136

50,176

15-Jul-2015

17:49

x86

Winload.exe

6.1.7601.23003

534,816

03-Jun-2015

20:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.23003

470,704

03-Jun-2015

20:16

x86

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,752

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,240

15-Jul-2015

18:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

18:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

36,800

15-Jul-2015

18:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,680

15-Jul-2015

18:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

17:42

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

17:42

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

18:34

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

18:34

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,752

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,680

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,680

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

29,120

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

27,584

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

29,632

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,240

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

18:34

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

18:34

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,752

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,240

15-Jul-2015

18:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

18:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

33,728

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,752

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,240

15-Jul-2015

18:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

18:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

36,800

15-Jul-2015

18:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,680

15-Jul-2015

18:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

17:42

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

17:42

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

18:34

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

18:34

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,752

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,680

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,680

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

29,120

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

27,584

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

29,632

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,240

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

18:34

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

18:34

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,752

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,240

15-Jul-2015

18:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

18:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

33,728

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe

6.1.7601.23003

534,816

03-Jun-2015

20:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.23003

470,704

03-Jun-2015

20:16

x86

Ci.dll.mui

6.1.7601.23136

10,752

15-Jul-2015

18:24

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23136

9,728

15-Jul-2015

17:39

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23136

10,752

15-Jul-2015

18:26

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23136

10,752

15-Jul-2015

18:21

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23136

11,264

15-Jul-2015

18:18

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23136

6,656

15-Jul-2015

18:21

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23136

9,728

15-Jul-2015

18:21

Không áp dụng

Ci.dll

6.1.7601.22730

409,272

03-Jun-2015

20:20

x86

Driver.stl

Không áp dụng

4,186

03-Jun-2015

20:15

Không áp dụng

Cryptbase.dll

6.1.7601.18933

36,864

15-Jul-2015

17:54

x86

Cryptbase.dll

6.1.7601.23136

36,864

15-Jul-2015

17:49

x86

Csrsrv.dll

6.1.7601.18933

38,912

15-Jul-2015

17:54

x86

Csrsrv.dll

6.1.7601.23136

38,912

15-Jul-2015

17:49

x86

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23136

50,176

15-Jul-2015

17:49

x86

Winload.exe

6.1.7601.23003

534,816

03-Jun-2015

20:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.23136

469,688

15-Jul-2015

17:51

x86

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,752

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,240

15-Jul-2015

18:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

18:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

36,800

15-Jul-2015

18:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,680

15-Jul-2015

18:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

17:42

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

17:42

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

18:34

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

18:34

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,752

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,680

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,680

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

29,120

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

27,584

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

29,632

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,240

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

18:34

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

18:34

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,752

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,240

15-Jul-2015

18:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

18:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

33,728

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

17:42

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

17:42

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

18:34

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

18:34

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,680

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,680

15-Jul-2015

18:33

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

29,120

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

27,584

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

18:34

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

18:34

Không áp dụng

Winload.exe

6.1.7601.23003

534,816

03-Jun-2015

20:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.23136

469,688

15-Jul-2015

17:51

x86

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

45,056

15-Jul-2015

18:43

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

49,664

15-Jul-2015

18:47

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

52,224

15-Jul-2015

18:48

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

56,320

15-Jul-2015

18:44

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

57,344

15-Jul-2015

18:40

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

46,592

15-Jul-2015

17:43

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

54,272

15-Jul-2015

18:49

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

50,688

15-Jul-2015

18:43

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

56,832

15-Jul-2015

18:39

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

43,008

15-Jul-2015

18:47

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

54,272

15-Jul-2015

18:40

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

55,296

15-Jul-2015

18:44

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

34,304

15-Jul-2015

18:47

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

33,280

15-Jul-2015

18:47

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

50,176

15-Jul-2015

18:48

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

54,784

15-Jul-2015

18:49

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

53,248

15-Jul-2015

18:47

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

52,224

15-Jul-2015

18:44

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

53,760

15-Jul-2015

18:39

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

52,736

15-Jul-2015

18:40

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

50,688

15-Jul-2015

18:42

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

49,664

15-Jul-2015

18:44

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

26,624

15-Jul-2015

18:44

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

27,136

15-Jul-2015

18:47

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

45,056

15-Jul-2015

18:27

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

49,664

15-Jul-2015

18:19

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

52,224

15-Jul-2015

18:25

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

56,832

15-Jul-2015

18:28

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

57,856

15-Jul-2015

18:25

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

47,104

15-Jul-2015

17:40

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

54,784

15-Jul-2015

18:20

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

50,688

15-Jul-2015

18:20

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

56,832

15-Jul-2015

18:25

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

43,008

15-Jul-2015

18:27

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

54,272

15-Jul-2015

18:25

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

55,296

15-Jul-2015

18:20

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

34,304

15-Jul-2015

18:20

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

33,280

15-Jul-2015

18:28

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

50,176

15-Jul-2015

18:24

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

55,296

15-Jul-2015

18:20

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

53,248

15-Jul-2015

18:28

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

52,736

15-Jul-2015

18:20

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

54,272

15-Jul-2015

18:20

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

52,736

15-Jul-2015

18:30

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

50,688

15-Jul-2015

18:25

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

49,664

15-Jul-2015

18:20

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

26,624

15-Jul-2015

18:24

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

27,136

15-Jul-2015

18:24

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.18739

370,488

03-Jun-2015

20:17

x86

Ksecdd.sys

6.1.7601.18933

67,520

15-Jul-2015

17:59

x86

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18933

137,664

15-Jul-2015

17:59

x86

Lsasrv.dll

6.1.7601.18933

1,061,376

15-Jul-2015

17:54

x86

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.18933

22,528

15-Jul-2015

17:54

x86

Secur32.dll

6.1.7601.18933

22,016

15-Jul-2015

17:55

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.18933

100,352

15-Jul-2015

17:55

x86

Sspisrv.dll

6.1.7601.18933

15,872

15-Jul-2015

17:55

x86

Cng.sys

6.1.7601.22946

370,488

03-Jun-2015

20:16

x86

Ksecdd.sys

6.1.7601.23136

67,520

15-Jul-2015

17:54

x86

Ksecpkg.sys

6.1.7601.23136

137,664

15-Jul-2015

17:54

x86

Lsasrv.dll

6.1.7601.23136

1,062,912

15-Jul-2015

17:49

x86

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.23136

22,528

15-Jul-2015

17:49

x86

Secur32.dll

6.1.7601.23136

22,016

15-Jul-2015

17:49

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.23136

100,352

15-Jul-2015

17:49

x86

Sspisrv.dll

6.1.7601.23136

15,872

15-Jul-2015

17:49

x86

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

245,760

15-Jul-2015

18:43

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

29,184

15-Jul-2015

18:45

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

152,064

15-Jul-2015

18:45

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

62,464

15-Jul-2015

18:42

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

263,168

15-Jul-2015

18:43

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

31,232

15-Jul-2015

18:45

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

164,864

15-Jul-2015

18:49

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

73,728

15-Jul-2015

18:39

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

253,440

15-Jul-2015

18:47

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

30,720

15-Jul-2015

18:40

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

156,672

15-Jul-2015

18:49

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

67,584

15-Jul-2015

18:46

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

279,040

15-Jul-2015

18:44

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

33,280

15-Jul-2015

18:46

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

160,256

15-Jul-2015

18:49

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

73,216

15-Jul-2015

18:42

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

308,736

15-Jul-2015

18:40

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

32,768

15-Jul-2015

18:42

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

187,392

15-Jul-2015

18:49

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

75,776

15-Jul-2015

18:48

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

248,320

15-Jul-2015

17:43

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

29,184

15-Jul-2015

17:43

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

146,432

15-Jul-2015

17:43

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

60,416

15-Jul-2015

17:43

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

295,936

15-Jul-2015

18:49

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

32,256

15-Jul-2015

18:39

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

185,344

15-Jul-2015

18:46

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

69,632

15-Jul-2015

18:38

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

253,952

15-Jul-2015

18:46

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

31,232

15-Jul-2015

18:44

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

160,768

15-Jul-2015

18:40

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

69,632

15-Jul-2015

18:42

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

311,808

15-Jul-2015

18:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

32,768

15-Jul-2015

18:49

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

183,296

15-Jul-2015

18:42

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

69,120

15-Jul-2015

18:47

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

216,064

15-Jul-2015

18:43

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

29,184

15-Jul-2015

18:45

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

136,192

15-Jul-2015

18:45

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

62,976

15-Jul-2015

18:42

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

280,064

15-Jul-2015

18:45

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

31,744

15-Jul-2015

18:45

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

171,008

15-Jul-2015

18:42

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

78,336

15-Jul-2015

18:39

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

281,600

15-Jul-2015

18:48

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

33,280

15-Jul-2015

18:49

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

168,448

15-Jul-2015

18:49

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

72,192

15-Jul-2015

18:42

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

176,640

15-Jul-2015

18:47

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

22,528

15-Jul-2015

18:42

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

110,592

15-Jul-2015

18:44

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

43,520

15-Jul-2015

18:38

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

159,232

15-Jul-2015

18:47

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

22,016

15-Jul-2015

18:48

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

101,376

15-Jul-2015

18:48

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

43,008

15-Jul-2015

18:38

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

256,512

15-Jul-2015

18:42

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

30,208

15-Jul-2015

18:50

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

153.600

15-Jul-2015

18:42

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

66,560

15-Jul-2015

18:46

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

268,800

15-Jul-2015

18:40

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

32,256

15-Jul-2015

18:41

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

165,888

15-Jul-2015

18:46

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

72,192

15-Jul-2015

18:43

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

290,816

15-Jul-2015

18:40

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

31,744

15-Jul-2015

18:48

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

180,224

15-Jul-2015

18:42

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

73,728

15-Jul-2015

18:44

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

294400

15-Jul-2015

18:43

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

31,232

15-Jul-2015

18:46

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

181,248

15-Jul-2015

18:46

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

70,144

15-Jul-2015

18:38

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

288,256

15-Jul-2015

18:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

33,792

15-Jul-2015

18:44

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

181,248

15-Jul-2015

18:49

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

69,120

15-Jul-2015

18:42

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

283,648

15-Jul-2015

18:40

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

30,720

15-Jul-2015

18:41

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

163,328

15-Jul-2015

18:45

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

76,800

15-Jul-2015

18:39

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

255,488

15-Jul-2015

18:48

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

30,208

15-Jul-2015

18:45

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

161.280

15-Jul-2015

18:44

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

66,560

15-Jul-2015

18:42

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

256.000

15-Jul-2015

18:38

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

29,696

15-Jul-2015

18:45

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

159,744

15-Jul-2015

18:49

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

61,952

15-Jul-2015

18:42

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

134,656

15-Jul-2015

18:43

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

19,968

15-Jul-2015

18:41

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

87,040

15-Jul-2015

18:40

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

33,280

15-Jul-2015

18:43

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

139,264

15-Jul-2015

18:47

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

18,944

15-Jul-2015

18:44

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

89,600

15-Jul-2015

18:48

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

36,864

15-Jul-2015

18:42

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

246,784

15-Jul-2015

18:20

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

29,184

15-Jul-2015

18:23

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

152,064

15-Jul-2015

18:25

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

62,464

15-Jul-2015

18:28

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

264,704

15-Jul-2015

18:28

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

31,232

15-Jul-2015

18:29

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

164,864

15-Jul-2015

18:21

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

73,728

15-Jul-2015

18:23

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

254,976

15-Jul-2015

18:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

30,720

15-Jul-2015

18:29

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

156,672

15-Jul-2015

18:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

67,584

15-Jul-2015

18:18

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

280,576

15-Jul-2015

18:20

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

33,280

15-Jul-2015

18:20

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

160,256

15-Jul-2015

18:30

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

73,216

15-Jul-2015

18:19

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

310,784

15-Jul-2015

18:20

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

32,768

15-Jul-2015

18:22

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

187,392

15-Jul-2015

18:23

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

75,776

15-Jul-2015

18:30

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

249,856

15-Jul-2015

17:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

29,184

15-Jul-2015

17:39

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

146,432

15-Jul-2015

17:39

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

60,416

15-Jul-2015

17:39

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

297,472

15-Jul-2015

18:25

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

32,256

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

185,344

15-Jul-2015

18:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

69,632

15-Jul-2015

18:30

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

255,488

15-Jul-2015

18:28

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

31,232

15-Jul-2015

18:25

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

160,768

15-Jul-2015

18:26

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

69,632

15-Jul-2015

18:23

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

313,856

15-Jul-2015

18:25

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

32,768

15-Jul-2015

18:25

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

183,296

15-Jul-2015

18:30

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

69,120

15-Jul-2015

18:23

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

217,600

15-Jul-2015

18:28

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

29,184

15-Jul-2015

18:21

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

136,192

15-Jul-2015

18:25

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

62,976

15-Jul-2015

18:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

282,112

15-Jul-2015

18:25

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

31,744

15-Jul-2015

18:22

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

171,008

15-Jul-2015

18:30

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

78,336

15-Jul-2015

18:19

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

283,136

15-Jul-2015

18:19

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

33,280

15-Jul-2015

18:22

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

168,448

15-Jul-2015

18:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

72,192

15-Jul-2015

18:23

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

177,664

15-Jul-2015

18:20

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

22,528

15-Jul-2015

18:29

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

110,592

15-Jul-2015

18:25

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

43,520

15-Jul-2015

18:23

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

159,744

15-Jul-2015

18:20

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

22,016

15-Jul-2015

18:21

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

101,376

15-Jul-2015

18:26

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

43,008

15-Jul-2015

18:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

258,048

15-Jul-2015

18:19

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

30,208

15-Jul-2015

18:26

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

153.600

15-Jul-2015

18:21

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

66,560

15-Jul-2015

18:18

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

270,336

15-Jul-2015

18:28

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

32,256

15-Jul-2015

18:25

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

165,888

15-Jul-2015

18:26

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

72,192

15-Jul-2015

18:18

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

292,352

15-Jul-2015

18:20

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

31,744

15-Jul-2015

18:30

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

180,224

15-Jul-2015

18:30

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

73,728

15-Jul-2015

18:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

296,448

15-Jul-2015

18:25

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

31,232

15-Jul-2015

18:26

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

181,248

15-Jul-2015

18:30

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

70,144

15-Jul-2015

18:23

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

290,304

15-Jul-2015

18:20

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

33,792

15-Jul-2015

18:29

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

181,248

15-Jul-2015

18:25

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

69,120

15-Jul-2015

18:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

285,184

15-Jul-2015

18:20

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

30,720

15-Jul-2015

18:27

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

163,328

15-Jul-2015

18:27

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

76,800

15-Jul-2015

18:28

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

257,024

15-Jul-2015

18:20

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

30,208

15-Jul-2015

18:29

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

161.280

15-Jul-2015

18:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

66,560

15-Jul-2015

18:23

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

257,536

15-Jul-2015

18:20

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

29,696

15-Jul-2015

18:25

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

159,744

15-Jul-2015

18:30

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

61,952

15-Jul-2015

18:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

135,168

15-Jul-2015

18:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

19,968

15-Jul-2015

18:29

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

87,040

15-Jul-2015

18:26

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

33,280

15-Jul-2015

18:19

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

139,264

15-Jul-2015

18:20

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

18,944

15-Jul-2015

18:21

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

89,600

15-Jul-2015

18:26

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

36,864

15-Jul-2015

18:23

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

18:37

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

18:46

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

18:41

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

18:37

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

18:50

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

17:43

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

18:40

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

18:38

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

18:38

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

18:42

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

18:47

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

18:46

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

18:38

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

18:45

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

18:42

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

18:47

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

18:38

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

18:46

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

18:45

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

18:38

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

18:38

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

18:38

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

18:41

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

18:41

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

18:18

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

18:28

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

18:18

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

18:21

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

18:30

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

17:39

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

18:19

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

18:23

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

18:27

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

18:23

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

18:18

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

18:27

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

18:19

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

18:18

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

18:27

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

18:27

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

18:27

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

18:23

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

18:18

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

18:23

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

18:18

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

18:18

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

18:19

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

18:19

Không áp dụng

Mountmgr.mof

Không áp dụng

1.708

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Mountmgr.sys

6.1.7601.18933

78,784

15-Jul-2015

17:59

x86

Msmmsp.dll

6.1.7601.18933

10,752

15-Jul-2015

17:54

x86

Mountmgr.mof

Không áp dụng

1.708

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Mountmgr.sys

6.1.7601.23136

78,784

15-Jul-2015

17:54

x86

Msmmsp.dll

6.1.7601.23136

10,752

15-Jul-2015

17:49

x86

Adtschema.dll

6.1.7601.18933

686,080

15-Jul-2015

17:44

x86

Auditpol.exe

6.1.7601.18933

50,176

15-Jul-2015

17:53

x86

Msaudite.dll

6.1.7601.18933

146,432

15-Jul-2015

17:48

x86

Msobjs.dll

6.1.7601.18933

60,416

15-Jul-2015

17:49

x86

Adtschema.dll

6.1.7601.23136

690,688

15-Jul-2015

17:40

x86

Auditpol.exe

6.1.7601.23136

50,176

15-Jul-2015

17:48

x86

Msaudite.dll

6.1.7601.23136

146,432

15-Jul-2015

17:43

x86

Msobjs.dll

6.1.7601.23136

60,416

15-Jul-2015

17:44

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.18933

221,184

15-Jul-2015

17:54

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.23136

221,184

15-Jul-2015

17:49

x86

Ntdll.dll

6.1.7601.18933

1,308,160

15-Jul-2015

17:56

x86

Ntdll.dll

6.1.7601.23136

1,308,160

15-Jul-2015

17:51

x86

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.18933

3,989,952

15-Jul-2015

17:59

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.18933

3,934,656

15-Jul-2015

17:59

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.23136

3,995,584

15-Jul-2015

17:54

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.23136

3,939,776

15-Jul-2015

17:54

Không áp dụng

Rpchttp.dll

6.1.7601.23136

141,312

15-Jul-2015

17:49

x86

Rpcrt4.dll

6.1.7601.18933

655,360

15-Jul-2015

17:54

x86

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23136

655,872

15-Jul-2015

17:49

x86

Readyboostperfcounters.h

Không áp dụng

905

03-Jun-2015

20:22

Không áp dụng

Readyboostperfcounters.ini

Không áp dụng

4.284 người

03-Jun-2015

20:22

Không áp dụng

Sysmain.dll

6.1.7601.18933

1,159,168

15-Jul-2015

17:55

x86

Systemsf.ebd

Không áp dụng

146,852

03-Jun-2015

20:22

Không áp dụng

Readyboostperfcounters.h

Không áp dụng

905

03-Jun-2015

20:21

Không áp dụng

Readyboostperfcounters.ini

Không áp dụng

4.284 người

03-Jun-2015

20:21

Không áp dụng

Sysmain.dll

6.1.7601.23136

1,159,168

15-Jul-2015

17:49

x86

Systemsf.ebd

Không áp dụng

146,852

03-Jun-2015

20:21

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.18933

17,408

15-Jul-2015

17:54

x86

Tspkg.dll

6.1.7601.18933

65,536

15-Jul-2015

17:55

x86

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

03-Jun-2015

20:19

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.23136

17,408

15-Jul-2015

17:49

x86

Tspkg.dll

6.1.7601.23136

65,536

15-Jul-2015

17:49

x86

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

03-Jun-2015

20:18

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.18933

172,032

15-Jul-2015

17:55

x86

Wdigest.dll

6.1.7601.23136

172,032

15-Jul-2015

17:49

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.18933

552,960

15-Jul-2015

17:54

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.23136

553,472

15-Jul-2015

17:49

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.18933

259,584

15-Jul-2015

17:54

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.23136

260,608

15-Jul-2015

17:49

x86

Schannel.dll

6.1.7601.18933

248,832

15-Jul-2015

17:55

x86

Schannel.dll

6.1.7601.23136

248,832

15-Jul-2015

17:49

x86

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.18933

225,792

15-Jul-2015

16:36

x86

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.23136

226,304

15-Jul-2015

16:35

x86

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.18933

98,304

15-Jul-2015

16:36

x86

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.23136

98,304

15-Jul-2015

16:35

x86

Mrxsmb.sys

6.1.7601.18933

124,416

15-Jul-2015

16:36

x86

Mrxsmb.sys

6.1.7601.23136

124,928

15-Jul-2015

16:35

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.18933

6,656

15-Jul-2015

17:44

x86

Smss.exe

6.1.7601.18933

69,632

15-Jul-2015

17:54

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.23136

6,656

15-Jul-2015

17:40

x86

Smss.exe

6.1.7601.23136

69,632

15-Jul-2015

17:49

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.18933

6,656

15-Jul-2015

17:44

x86

Smss.exe

6.1.7601.18933

69,632

15-Jul-2015

17:54

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.23136

6,656

15-Jul-2015

17:40

x86

Smss.exe

6.1.7601.23136

69,632

15-Jul-2015

17:49

x86

Rstrui.exe

6.1.7601.18933

262,656

15-Jul-2015

17:54

x86

Srclient.dll

6.1.7601.18933

43,008

15-Jul-2015

17:55

x86

Srcore.dll

6.1.7601.18933

400,896

15-Jul-2015

17:55

x86

Rstrui.exe

6.1.7601.23136

262,656

15-Jul-2015

17:49

x86

Srclient.dll

6.1.7601.23136

43,008

15-Jul-2015

17:49

x86

Srcore.dll

6.1.7601.23136

400,896

15-Jul-2015

17:49

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Appid-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3.013 người

15-Jul-2015

18:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Appid.sys

6.1.7601.23136

62,464

15-Jul-2015

17:10

x64

Không áp dụng

Appidapi.dll

6.1.7601.23136

58,880

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.23136

17,920

15-Jul-2015

18:08

x64

Không áp dụng

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.23136

148,480

15-Jul-2015

18:08

x64

Không áp dụng

Appidsvc.dll

6.1.7601.23136

34,304

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23136

63,488

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Winload.efi

6.1.7601.23136

706,496

15-Jul-2015

18:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe

6.1.7601.23003

632,984

03-Jun-2015

20:17

x64

Không áp dụng

Winresume.efi

6.1.7601.23136

631,384

15-Jul-2015

18:12

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe

6.1.7601.23003

546,656

03-Jun-2015

20:17

x64

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,752

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,240

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

36,800

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,680

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

18:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

18:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

18:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

18:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,752

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

31,680

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,680

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

20:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,680

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

29,120

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

29,120

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

27,584

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

27,584

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

29,632

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

29,632

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,240

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

20:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

20:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,752

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,240

15-Jul-2015

20:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

20:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

33,728

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,752

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,240

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

36,800

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,680

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

18:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

18:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

18:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

18:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,752

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

31,680

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,680

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

20:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,680

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

29,120

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

29,120

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

27,584

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

27,584

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

29,632

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

29,632

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,240

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

20:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

20:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,752

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,240

15-Jul-2015

20:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

20:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

33,728

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi

6.1.7601.23136

706,496

15-Jul-2015

18:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe

6.1.7601.23003

632,984

03-Jun-2015

20:17

x64

Không áp dụng

Winresume.efi

6.1.7601.23136

631,384

15-Jul-2015

18:12

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe

6.1.7601.23003

546,656

03-Jun-2015

20:17

x64

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23136

10,752

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23136

9,728

15-Jul-2015

18:05

Không áp dụng

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23136

10,752

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23136

10,752

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23136

11,264

15-Jul-2015

20:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23136

6,656

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23136

9,728

15-Jul-2015

20:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

14,336

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

16,384

15-Jul-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

16,896

15-Jul-2015

20:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

17,920

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

17,920

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

14,336

15-Jul-2015

18:05

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

17,408

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

16,384

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

18,944

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

14,848

15-Jul-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

17,920

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

16,384

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

10.240 người

15-Jul-2015

20:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

9,728

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

15,360

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

17,408

15-Jul-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

17,920

15-Jul-2015

20:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

18,432

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

16,896

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

15,872

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

16,896

15-Jul-2015

20:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

14,848

15-Jul-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

8,192

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

8,192

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll

6.1.7601.23136

463,872

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Ci.dll

6.1.7601.22730

457,400

03-Jun-2015

20:22

x64

Không áp dụng

Driver.stl

Không áp dụng

4,186

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Conhost.exe

6.1.7601.18933

338,432

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Conhost.exe

6.1.7601.23136

338,432

15-Jul-2015

18:08

x64

Không áp dụng

Cryptbase.dll

6.1.7601.18933

44,032

15-Jul-2015

18:10

x64

Không áp dụng

Cryptbase.dll

6.1.7601.23136

44,032

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.1.7601.18933

43,520

15-Jul-2015

18:10

x64

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.1.7601.23136

43,520

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23136

63,488

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Winload.efi

6.1.7601.23136

706,496

15-Jul-2015

18:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe

6.1.7601.23003

632,984

03-Jun-2015

20:17

x64

Không áp dụng

Winresume.efi

6.1.7601.23136

586,176

15-Jul-2015

18:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe

6.1.7601.23136

547,176

15-Jul-2015

18:12

x64

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,752

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,240

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

36,800

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,680

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

18:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

18:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

18:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

18:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,752

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

31,680

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,680

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

20:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,680

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

29,120

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

29,120

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

27,584

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

27,584

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

29,632

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

29,632

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,240

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

20:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

20:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,752

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

34,240

15-Jul-2015

20:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

20:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

33,728

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,656

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

28,096

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

27,072

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

18:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

18:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

18:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

18:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,776

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

31,680

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,680

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,680

15-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

29,120

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

29,120

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

27,584

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

27,584

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23136

33,216

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23136

35,264

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23136

30,144

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23136

31,168

15-Jul-2015

20:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi

6.1.7601.23136

706,496

15-Jul-2015

18:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe

6.1.7601.23003

632,984

03-Jun-2015

20:17

x64

Không áp dụng

Winresume.efi

6.1.7601.23136

586,176

15-Jul-2015

18:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe

6.1.7601.23136

547,176

15-Jul-2015

18:12

x64

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.1.7601.18933

1,163,264

15-Jul-2015

18:10

x64

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.1.7601.23136

1,164,288

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Kernelbase.dll

6.1.7601.18933

424,960

15-Jul-2015

18:10

x64

Không áp dụng

Kernelbase.dll

6.1.7601.23136

421,376

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

45,056

15-Jul-2015

20:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

49,664

15-Jul-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

52,224

15-Jul-2015

20:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

56,320

15-Jul-2015

20:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

57,344

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

46,592

15-Jul-2015

18:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

54,272

15-Jul-2015

20:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

50,688

15-Jul-2015

20:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

56,832

15-Jul-2015

20:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

43,008

15-Jul-2015

20:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

54,272

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

55,296

15-Jul-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

34,304

15-Jul-2015

20:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

33,280

15-Jul-2015

20:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

50,176

15-Jul-2015

20:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

54,784

15-Jul-2015

20:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

53,248

15-Jul-2015

20:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

52,224

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

53,760

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

52,736

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

50,688

15-Jul-2015

20:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

49,664

15-Jul-2015

20:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

26,624

15-Jul-2015

20:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18933

27,136

15-Jul-2015

20:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

45,056

15-Jul-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

49,664

15-Jul-2015

20:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

52,224

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

56,832

15-Jul-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

57,856

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

47,104

15-Jul-2015

18:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

54,784

15-Jul-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

50,688

15-Jul-2015

20:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

56,832

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

43,008

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

54,272

15-Jul-2015

20:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

55,296

15-Jul-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

34,304

15-Jul-2015

20:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

33,280

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

50,176

15-Jul-2015

20:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

55,296

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

53,248

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

52,736

15-Jul-2015

20:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

54,272

15-Jul-2015

20:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

52,736

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

50,688

15-Jul-2015

20:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

49,664

15-Jul-2015

20:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

26,624

15-Jul-2015

20:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23136

27,136

15-Jul-2015

20:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.18739

459,336

03-Jun-2015

20:17

x64

Không áp dụng

Ksecdd.sys

6.1.7601.18933

95,680

15-Jul-2015

18:15

x64

Không áp dụng

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18933

155,584

15-Jul-2015

18:15

x64

Không áp dụng

Lsasrv.dll

6.1.7601.18933

1,461,760

15-Jul-2015

18:10

x64

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.18933

31,232

15-Jul-2015

18:10

x64

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.18933

28,160

15-Jul-2015

18:10

x64

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.18933

136,192

15-Jul-2015

18:10

x64

Không áp dụng

Sspisrv.dll

6.1.7601.18933

29,184

15-Jul-2015

18:10

x64

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.22946

459,344

03-Jun-2015

20:17

x64

Không áp dụng

Ksecdd.sys

6.1.7601.23136

95,680

15-Jul-2015

18:13

x64

Không áp dụng

Ksecpkg.sys

6.1.7601.23136

155,584

15-Jul-2015

18:13

x64

Không áp dụng

Lsasrv.dll

6.1.7601.23136

1,464,832

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.23136

31,232

15-Jul-2015

18:08

x64

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.23136

28,160

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.23136

136,192

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Sspisrv.dll

6.1.7601.23136

29,184

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

245,760

15-Jul-2015

20:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

29,184

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

152,064

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

62,464

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

263,168

15-Jul-2015

20:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

31,232

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

164,864

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

73,728

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

253,440

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

30,720

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

156,672

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

67,584

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

279,040

15-Jul-2015

20:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

33,280

15-Jul-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

160,256

15-Jul-2015

20:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

73,216

15-Jul-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

308,736

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

32,768

15-Jul-2015

20:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

187,392

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

75,776

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

248,320

15-Jul-2015

18:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

29,184

15-Jul-2015

18:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

146,432

15-Jul-2015

18:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

60,416

15-Jul-2015

18:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

295,936

15-Jul-2015

20:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

32,256

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

185,344

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

69,632

15-Jul-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

253,952

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

31,232

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

160,768

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

69,632

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

311,808

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

32,768

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

183,296

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

69,120

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

216,064

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

29,184

15-Jul-2015

20:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

136,192

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

62,976

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

280,064

15-Jul-2015

20:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

31,744

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

171,008

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

78,336

15-Jul-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

281,600

15-Jul-2015

20:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

33,280

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

168,448

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

72,192

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

176,640

15-Jul-2015

20:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

22,528

15-Jul-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

110,592

15-Jul-2015

20:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

43,520

15-Jul-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

159,232

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

22,016

15-Jul-2015

20:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

101,376

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

43,008

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

256,512

15-Jul-2015

20:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

30,208

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

153.600

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

66,560

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

268,800

15-Jul-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

32,256

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

165,888

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

72,192

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

290,816

15-Jul-2015

20:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

31,744

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

180,224

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

73,728

15-Jul-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

294400

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

31,232

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

181,248

15-Jul-2015

20:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

70,144

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

288,256

15-Jul-2015

20:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

33,792

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

181,248

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

69,120

15-Jul-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

283,648

15-Jul-2015

20:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

30,720

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

163,328

15-Jul-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

76,800

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

255,488

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

30,208

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

161.280

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

66,560

15-Jul-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

256.000

15-Jul-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

29,696

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

159,744

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

61,952

15-Jul-2015

20:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

134,656

15-Jul-2015

20:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

19,968

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

87,040

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

33,280

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

139,264

15-Jul-2015

20:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

18,944

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

89,600

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

36,864

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

246,784

15-Jul-2015

20:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

29,184

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

152,064

15-Jul-2015

20:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

62,464

15-Jul-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

264,704

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

31,232

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

164,864

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

73,728

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

254,976

15-Jul-2015

20:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

30,720

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

156,672

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

67,584

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

280,576

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

33,280

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

160,256

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

73,216

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

310,784

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

32,768

15-Jul-2015

20:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

187,392

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

75,776

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

249,856

15-Jul-2015

18:05

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

29,184

15-Jul-2015

18:05

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

146,432

15-Jul-2015

18:05

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

60,416

15-Jul-2015

18:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

297,472

15-Jul-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

32,256

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

185,344

15-Jul-2015

20:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

69,632

15-Jul-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

255,488

15-Jul-2015

20:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

31,232

15-Jul-2015

20:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

160,768

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

69,632

15-Jul-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

313,856

15-Jul-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

32,768

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

183,296

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

69,120

15-Jul-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

217,600

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

29,184

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

136,192

15-Jul-2015

20:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

62,976

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

282,112

15-Jul-2015

20:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

31,744

15-Jul-2015

20:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

171,008

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

78,336

15-Jul-2015

20:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

283,136

15-Jul-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

33,280

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

168,448

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

72,192

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

177,664

15-Jul-2015

20:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

22,528

15-Jul-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

110,592

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

43,520

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

159,744

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

22,016

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

101,376

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

43,008

15-Jul-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

258,048

15-Jul-2015

20:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

30,208

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

153.600

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

66,560

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

270,336

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

32,256

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

165,888

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

72,192

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

292,352

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

31,744

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

180,224

15-Jul-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

73,728

15-Jul-2015

20:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

296,448

15-Jul-2015

20:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

31,232

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

181,248

15-Jul-2015

20:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

70,144

15-Jul-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

290,304

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

33,792

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

181,248

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

69,120

15-Jul-2015

20:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

285,184

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

30,720

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

163,328

15-Jul-2015

20:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

76,800

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

257,024

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

30,208

15-Jul-2015

20:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

161.280

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

66,560

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

257,536

15-Jul-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

29,696

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

159,744

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

61,952

15-Jul-2015

20:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

135,168

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

19,968

15-Jul-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

87,040

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

33,280

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23136

139,264

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23136

18,944

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23136

89,600

15-Jul-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23136

36,864

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

20:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

18:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

20:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

20:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

20:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

20:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

20:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

20:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.18933

2,560

15-Jul-2015

20:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

20:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

18:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

20:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

20:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

20:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

20:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys.mui

6.1.7601.23136

2,560

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

3,072

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

3,072

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

3,072

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

3,072

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

3,072

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

3,072

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

5.120

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

3,072

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

3.584 người

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

3,072

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

3,072

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

3.584 người

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

4.096

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

4.096

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

3.584 người

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

3.584 người

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

3.584 người

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

3.584 người

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

4,608

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

3,072

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

3.584 người

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

3,072

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

4.096

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

4.096

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

4,608

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

3,072

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

3,072

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.18933

6,144

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

3,072

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

3,072

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

3,072

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

3,072

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

3,072

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

3,072

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

5.120

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

3,072

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

3.584 người

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

3,072

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

3,072

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

3.584 người

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

4.096

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

4.096

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

3.584 người

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

3.584 người

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

3.584 người

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

3.584 người

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

4,608

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

3,072

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

3.584 người

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

3,072

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

4.096

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

4.096

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

4,608

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

3,072

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

3,072

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.23136

6,144

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Mountmgr.mof

Không áp dụng

1.708

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys

6.1.7601.18933

94,656

15-Jul-2015

18:15

x64

Không áp dụng

Msmmsp.dll

6.1.7601.18933

11,264

15-Jul-2015

18:10

x64

Không áp dụng

Mountmgr.mof

Không áp dụng

1.708

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Mountmgr.sys

6.1.7601.23136

94,656

15-Jul-2015

18:13

x64

Không áp dụng

Msmmsp.dll

6.1.7601.23136

11,264

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.18933

686,080

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Auditpol.exe

6.1.7601.18933

64,000

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Msaudite.dll

6.1.7601.18933

146,432

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Msobjs.dll

6.1.7601.18933

60,416

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.23136

690,688

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Auditpol.exe

6.1.7601.23136

64,000

15-Jul-2015

18:08

x64

Không áp dụng

Msaudite.dll

6.1.7601.23136

146,432

15-Jul-2015

18:06

x64

Không áp dụng

Msobjs.dll

6.1.7601.23136

60,416

15-Jul-2015

18:07

x64

Không áp dụng

Ncrypt.dll

6.1.7601.18933

309,760

15-Jul-2015

18:10

x64

Không áp dụng

Ncrypt.dll

6.1.7601.23136

309,760

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.1.7601.18933

1,730,496

15-Jul-2015

18:12

x64

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.1.7601.23136

1,729,984

15-Jul-2015

18:11

x64

Không áp dụng

Ocspisapi.dll

6.1.7601.23136

355,840

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Ocspisapictrs.h

Không áp dụng

1.421 người

03-Jun-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspisapictrs.ini

Không áp dụng

2,636

03-Jun-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23136

10.240 người

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,960

15-Jul-2015

20:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23136

10,752

15-Jul-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.134 người

15-Jul-2015

20:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23136

9,728

15-Jul-2015

18:05

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,918

15-Jul-2015

18:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23136

11,264

15-Jul-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,210

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23136

11,776

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.098

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23136

11,264

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,028

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23136

10,752

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,140

15-Jul-2015

20:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23136

6,656

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.642 người

15-Jul-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23136

6,144

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,576

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23136

10,752

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.026 người

15-Jul-2015

20:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23136

12,288

15-Jul-2015

20:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,028

15-Jul-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23136

10,752

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,188

15-Jul-2015

20:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23136

11,264

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,130

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23136

10.240 người

15-Jul-2015

20:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.064 người

15-Jul-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23136

9,728

15-Jul-2015

20:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,092

15-Jul-2015

20:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23136

9,728

15-Jul-2015

20:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.828 người

15-Jul-2015

20:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23136

5.120

15-Jul-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,158

15-Jul-2015

20:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23136

5.120

15-Jul-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.460 người

15-Jul-2015

20:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe

6.1.7601.23136

276,480

15-Jul-2015

18:08

x64

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.h

Không áp dụng

1,569

03-Jun-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,918

03-Jun-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.18933

5,568,960

15-Jul-2015

18:15

x64

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.23136

5,550,528

15-Jul-2015

18:13

x64

Không áp dụng

Rpchttp.dll

6.1.7601.23136

190,464

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.1.7601.18933

1,216,512

15-Jul-2015

18:10

x64

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23136

1,216,512

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Readyboostperfcounters.h

Không áp dụng

905

03-Jun-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Readyboostperfcounters.ini

Không áp dụng

4.284 người

03-Jun-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Sysmain.dll

6.1.7601.18933

1,743,360

15-Jul-2015

18:10

x64

Không áp dụng

Systemsf.ebd

Không áp dụng

347,904

03-Jun-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Readyboostperfcounters.h

Không áp dụng

905

03-Jun-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Readyboostperfcounters.ini

Không áp dụng

4.284 người

03-Jun-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Sysmain.dll

6.1.7601.23136

1,743,360

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Systemsf.ebd

Không áp dụng

347,904

03-Jun-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.18933

22,016

15-Jul-2015

18:10

x64

Không áp dụng

Tspkg.dll

6.1.7601.18933

86,528

15-Jul-2015

18:10

x64

Không áp dụng

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

03-Jun-2015

20:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.23136

22,016

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Tspkg.dll

6.1.7601.23136

86,528

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

03-Jun-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.18933

210,944

15-Jul-2015

18:11

x64

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.23136

210,944

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.1.7601.18933

729,088

15-Jul-2015

18:10

x64

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.1.7601.23136

730,112

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.1.7601.18933

315,392

15-Jul-2015

18:10

x64

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.1.7601.23136

316,416

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Schannel.dll

6.1.7601.18933

342,016

15-Jul-2015

18:10

x64

Không áp dụng

Schannel.dll

6.1.7601.23136

342,016

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.18933

290,816

15-Jul-2015

16:46

x64

Không áp dụng

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.23136

291,328

15-Jul-2015

16:54

x64

Không áp dụng

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.18933

129,024

15-Jul-2015

16:46

x64

Không áp dụng

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.23136

129,536

15-Jul-2015

16:54

x64

Không áp dụng

Mrxsmb.sys

6.1.7601.18933

159,232

15-Jul-2015

16:46

x64

Không áp dụng

Mrxsmb.sys

6.1.7601.23136

159,744

15-Jul-2015

16:55

x64

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.18933

6,656

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Smss.exe

6.1.7601.18933

112,640

15-Jul-2015

18:10

x64

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.23136

6,656

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Smss.exe

6.1.7601.23136

112,640

15-Jul-2015

18:08

x64

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.18933

6,656

15-Jul-2015

18:00

x64

Không áp dụng

Smss.exe

6.1.7601.18933

112,640

15-Jul-2015

18:10

x64

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.23136

6,656

15-Jul-2015

18:05

x64

Không áp dụng

Smss.exe

6.1.7601.23136

112,640

15-Jul-2015

18:08

x64

Không áp dụng

Rstrui.exe

6.1.7601.18933

296,960

15-Jul-2015

18:10

x64

Không áp dụng

Srclient.dll

6.1.7601.18933

50,176

15-Jul-2015

18:10

x64

Không áp dụng

Srcore.dll

6.1.7601.18933

503,808

15-Jul-2015

18:10

x64

Không áp dụng

Rstrui.exe

6.1.7601.23136

296,960

15-Jul-2015

18:08

x64

Không áp dụng

Srclient.dll

6.1.7601.23136

50,176

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Srcore.dll

6.1.7601.23136

503,808

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Winsrv.dll

6.1.7601.18933

215,040

15-Jul-2015

18:11

x64

Không áp dụng

Winsrv.dll

6.1.7601.23136

215,552

15-Jul-2015

18:09

x64

Không áp dụng

Ntvdm64.dll

6.1.7601.18933

16,384

15-Jul-2015

18:10

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18933_NONE_C6351E26EDFFE8D2

Wow64.dll

6.1.7601.18933

243,712

15-Jul-2015

18:11

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18933_NONE_C6351E26EDFFE8D2

Wow64cpu.dll

6.1.7601.18933

13,312

15-Jul-2015

18:11

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18933_NONE_C6351E26EDFFE8D2

Wow64win.dll

6.1.7601.18933

362,496

15-Jul-2015

18:11

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18933_NONE_C6351E26EDFFE8D2

Ntvdm64.dll

6.1.7601.23136

16,384

15-Jul-2015

18:09

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23136_NONE_C6C193F2071B07E3

Wow64.dll

6.1.7601.23136

243,712

15-Jul-2015

18:09

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23136_NONE_C6C193F2071B07E3

Wow64cpu.dll

6.1.7601.23136

13,312

15-Jul-2015

18:09

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23136_NONE_C6C193F2071B07E3

Wow64win.dll

6.1.7601.23136

362,496

15-Jul-2015

18:09

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23136_NONE_C6C193F2071B07E3

Appidapi.dll

6.1.7601.23136

50,688

15-Jul-2015

17:49

x86

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.1.7601.18933

1,114,112

15-Jul-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.1.7601.23136

1,114,112

15-Jul-2015

17:48

x86

Không áp dụng

Kernelbase.dll

6.1.7601.18933

274,944

15-Jul-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Kernelbase.dll

6.1.7601.23136

275,456

15-Jul-2015

17:48

x86

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.18933

22,016

15-Jul-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.18933

96,768

15-Jul-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.23136

22,016

15-Jul-2015

17:49

x86

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.23136

96,768

15-Jul-2015

17:48

x86

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.1.7601.18933

1,311,768

15-Jul-2015

17:56

x86

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.1.7601.23136

1,311,768

15-Jul-2015

17:51

x86

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.1.7601.18933

665,088

15-Jul-2015

17:53

x86

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23136

665,600

15-Jul-2015

17:48

x86

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.18933

172,032

15-Jul-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.23136

172,032

15-Jul-2015

17:49

x86

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.1.7601.18933

552,960

15-Jul-2015

17:54

x86

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.1.7601.23136

553,472

15-Jul-2015

17:49

x86

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.1.7601.18933

259,584

15-Jul-2015

17:54

x86

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.1.7601.23136

260,608

15-Jul-2015

17:49

x86

Không áp dụng

Schannel.dll

6.1.7601.18933

248,832

15-Jul-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Schannel.dll

6.1.7601.23136

248,832

15-Jul-2015

17:49

x86

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.18933

6,656

15-Jul-2015

17:44

x86

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.23136

6,656

15-Jul-2015

17:40

x86

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.18933

6,656

15-Jul-2015

17:44

x86

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.23136

6,656

15-Jul-2015

17:40

x86

Không áp dụng

Srclient.dll

6.1.7601.18933

43,008

15-Jul-2015

17:55

x86

Không áp dụng

Srclient.dll

6.1.7601.23136

43,008

15-Jul-2015

17:49

x86

Không áp dụng

Acwow64.dll

6.1.7601.18933

44,032

15-Jul-2015

17:54

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18933_NONE_D089C8792260AACD

Instnm.exe

6.1.7601.18933

7,680

15-Jul-2015

16:37

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18933_NONE_D089C8792260AACD

Ntvdm64.dll

6.1.7601.18933

14,336

15-Jul-2015

17:54

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18933_NONE_D089C8792260AACD

Setup16.exe

3.1.0.1918

25.600

15-Jul-2015

17:54

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18933_NONE_D089C8792260AACD

User.exe

6.1.7601.18933

2.048 người

15-Jul-2015

16:37

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18933_NONE_D089C8792260AACD

Wow32.dll

6.1.7601.18933

5.120

15-Jul-2015

17:53

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18933_NONE_D089C8792260AACD

Acwow64.dll

6.1.7601.23136

44,032

15-Jul-2015

17:49

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23136_NONE_D1163E443B7BC9DE

Instnm.exe

6.1.7601.23136

7,680

15-Jul-2015

16:36

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23136_NONE_D1163E443B7BC9DE

Ntvdm64.dll

6.1.7601.23136

14,336

15-Jul-2015

17:49

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23136_NONE_D1163E443B7BC9DE

Setup16.exe

3.1.0.1918

25.600

15-Jul-2015

17:49

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23136_NONE_D1163E443B7BC9DE

User.exe

6.1.7601.23136

2.048 người

15-Jul-2015

16:36

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23136_NONE_D1163E443B7BC9DE

Wow32.dll

6.1.7601.23136

5.120

15-Jul-2015

17:48

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23136_NONE_D1163E443B7BC9DE

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

14,336

15-Jul-2015

18:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

16,384

15-Jul-2015

18:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

16,896

15-Jul-2015

18:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

17,920

15-Jul-2015

18:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

17,920

15-Jul-2015

18:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

14,336

15-Jul-2015

17:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

17,408

15-Jul-2015

18:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

16,384

15-Jul-2015

18:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

18,944

15-Jul-2015

18:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

14,848

15-Jul-2015

18:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

17,920

15-Jul-2015

18:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

16,384

15-Jul-2015

18:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

10.240 người

15-Jul-2015

18:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

9,728

15-Jul-2015

18:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

15,360

15-Jul-2015

18:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

17,408

15-Jul-2015

18:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

17,920

15-Jul-2015

18:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

18,432

15-Jul-2015

18:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

16,896

15-Jul-2015

18:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

15,872

15-Jul-2015

18:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

16,896

15-Jul-2015

18:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

14,848

15-Jul-2015

18:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

8,192

15-Jul-2015

18:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23136

8,192

15-Jul-2015

18:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll

6.1.7601.23136

342,528

15-Jul-2015

17:49

x86

Không áp dụng

Cryptbase.dll

6.1.7601.18933

36,864

15-Jul-2015

17:54

x86

Không áp dụng

Cryptbase.dll

6.1.7601.23136

36,864

15-Jul-2015

17:49

x86

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

245,760

15-Jul-2015

18:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

29,184

15-Jul-2015

18:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

152,064

15-Jul-2015

18:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

62,464

15-Jul-2015

18:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

263,168

15-Jul-2015

18:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

31,232

15-Jul-2015

18:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

164,864

15-Jul-2015

18:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

73,728

15-Jul-2015

18:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

253,440

15-Jul-2015

18:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

30,720

15-Jul-2015

18:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

156,672

15-Jul-2015

18:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

67,584

15-Jul-2015

18:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

279,040

15-Jul-2015

18:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

33,280

15-Jul-2015

18:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

160,256

15-Jul-2015

18:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

73,216

15-Jul-2015

18:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

308,736

15-Jul-2015

18:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

32,768

15-Jul-2015

18:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

187,392

15-Jul-2015

18:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

75,776

15-Jul-2015

18:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

248,320

15-Jul-2015

17:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

29,184

15-Jul-2015

17:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

146,432

15-Jul-2015

17:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

60,416

15-Jul-2015

17:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

295,936

15-Jul-2015

18:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

32,256

15-Jul-2015

18:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

185,344

15-Jul-2015

18:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

69,632

15-Jul-2015

18:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

253,952

15-Jul-2015

18:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

31,232

15-Jul-2015

18:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

160,768

15-Jul-2015

18:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

69,632

15-Jul-2015

18:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

311,808

15-Jul-2015

18:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18933

32,768

15-Jul-2015

18:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18933

183,296

15-Jul-2015

18:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18933

69,120

15-Jul-2015

18:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18933

216,064

15-Jul-2015

18:43

Không áp dụng

Không áp dụng