Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.


Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Tóm tắt

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu người dùng chạy một ứng dụng đặc biệt crafted .NET Framework. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng bảo mật này, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-101.

Thông tin

Quan trọng Bảo mật trong tương lai và Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 được cài đặt. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2 để nhận được bản cập nhật trong tương lai.

Cách tải xuống và cài đặt bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật tính năng tự động cập nhật, hãy xem Tự động nhận các bản cập nhật bảo mật.

Lưu ý Đối với Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Để cài đặt bản cập nhật này, hãy làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống.

Download Tải xuống bản Cập Nhật bảo mật 3074548

Cập nhật thông tin triển khai

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft 3089662.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Cập nhật thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợ

Chi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,552

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

39,648

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,496

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

34,016

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,040

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,040

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

34,016

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,480

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

37,600

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

31,456

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

31,968

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.dll

4.0.30319.34262

203,048

17-Jul-2015

13:47

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

59,616

06-Dec-2014

03:21

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

06-Dec-2014

03:24

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

19-Mar-2015

23:23

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

06-Dec-2014

03:22

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

63,200

19-Mar-2015

23:24

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

05-Nov-2014

11:14

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

05-Nov-2014

11:12

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,592

06-Dec-2014

03:24

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

59,104

24-Feb-2015

00:47

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,592

24-Feb-2015

00:48

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

05-Nov-2014

11:13

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

60,128

05-Nov-2014

11:13

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,592

05-Nov-2014

11:14

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,576

03-Mar-2015

23:16

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

18-Nov-2014

23:19

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

18-Nov-2014

23:19

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

18-Nov-2014

23:20

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

11-Mar-2015

22:18

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

61,664

18-Nov-2014

23:20

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

20-Nov-2014

23:16

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

20-Nov-2014

23:16

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

56,544

20-Nov-2014

23:17

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

56,544

06-Dec-2014

03:24

system.drawing.dll

4.0.30319.34262

598,200

17-Jul-2015

13:47

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,552

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

39,648

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:50

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,496

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

34,016

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,040

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,040

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

34,016

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,480

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

37,600

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

31,456

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

31,968

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.dll

4.0.30319.36305

203,048

16-Jul-2015

13:28

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

59,616

16-Jul-2015

13:14

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

16-Jul-2015

13:16

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

30-Apr-2015

13:17

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

30-Apr-2015

13:20

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

63,200

30-Apr-2015

13:17

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

22-May-2015

21:39

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

22-May-2015

21:37

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,592

16-Jul-2015

13:15

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

59,104

24-Apr-2015

02:11

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,592

24-Apr-2015

02:11

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

24-Apr-2015

02:12

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

60,128

24-Apr-2015

02:13

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,592

24-Apr-2015

02:13

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,576

20-Jun-2015

13:22

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

24-Apr-2015

02:03

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

24-Apr-2015

02:05

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

24-Apr-2015

02:03

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

24-Apr-2015

02:06

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

61,664

24-Apr-2015

02:04

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

22-May-2015

21:30

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

22-May-2015

21:31

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

56,544

22-May-2015

21:30

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

56,544

16-Jul-2015

13:17

system.drawing.dll

4.0.30319.36305

598,192

16-Jul-2015

13:28

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thống

Chi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,552

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

39,648

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,480

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

34,016

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,040

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,040

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

34,016

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,480

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33,520

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

37,600

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

31,456

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

31,968

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.dll

4.0.30319.34262

203,048

20-Jul-2015

00:51

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

59,616

17-Jul-2015

13:39

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

17-Jul-2015

13:42

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

17-Jul-2015

13:41

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

17-Jul-2015

13:42

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

63,200

26-Jun-2015

13:21

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

15-May-2015

13:16

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

15-May-2015

13:17

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,592

17-Jul-2015

13:44

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

59,104

22-Apr-2015

23:43

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,592

22-Apr-2015

23:48

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

22-Apr-2015

23:47

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

60,128

22-Apr-2015

23:44

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,592

22-Apr-2015

23:47

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

19-May-2015

13:18

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

19-May-2015

13:19

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

19-May-2015

13:19

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

19-May-2015

13:19

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

19-May-2015

13:18

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

61,664

19-May-2015

13:20

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

27-May-2015

22:58

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

28-Apr-2015

19:23

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

56,544

28-Apr-2015

19:24

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

56,544

17-Jul-2015

13:44

system.drawing.dll

4.0.30319.34262

598,200

17-Jul-2015

13:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,552

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

39,648

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,480

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

34,016

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,040

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,040

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

34,016

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,480

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33,520

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

37,600

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

31,456

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

31,968

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.dll

4.0.30319.34262

203,048

17-Jul-2015

13:47

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

59,616

17-Jul-2015

13:39

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

17-Jul-2015

13:42

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

17-Jul-2015

13:41

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

17-Jul-2015

13:42

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

63,200

26-Jun-2015

13:21

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

15-May-2015

13:16

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

15-May-2015

13:17

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,592

17-Jul-2015

13:44

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

59,104

22-Apr-2015

23:43

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,592

22-Apr-2015

23:48

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

22-Apr-2015

23:47

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

60,128

22-Apr-2015

23:44

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,592

22-Apr-2015

23:47

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

19-May-2015

13:18

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

19-May-2015

13:19

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

19-May-2015

13:19

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

19-May-2015

13:19

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

19-May-2015

13:18

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

61,664

19-May-2015

13:20

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

27-May-2015

22:58

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

28-Apr-2015

19:23

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

56,544

28-Apr-2015

19:24

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

56,544

17-Jul-2015

13:44

system.drawing.dll

4.0.30319.34262

598,200

17-Jul-2015

13:47

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,552

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

39,648

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,480

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

34,016

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,040

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,040

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

34,016

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,480

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33,520

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

37,600

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

31,456

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

31,968

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.dll

4.0.30319.36305

203,048

20-Jul-2015

00:51

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

59,616

21-Feb-2015

04:53

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

05-Mar-2015

05:20

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

05-Mar-2015

05:20

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

05-Mar-2015

05:20

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

63,200

05-Mar-2015

05:20

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

05-Mar-2015

05:29

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

10-Feb-2015

09:41

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,592

21-Feb-2015

04:54

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

59,104

10-Feb-2015

09:40

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,592

10-Feb-2015

09:42

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

10-Feb-2015

09:42

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

60,128

10-Feb-2015

09:42

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,592

10-Feb-2015

09:42

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

12-Jun-2015

13:23

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

12-Jun-2015

13:24

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

12-Jun-2015

13:24

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

07-Jul-2015

20:04

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

07-Jul-2015

20:03

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

61,664

07-Jul-2015

20:05

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

08-Jun-2015

20:52

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

23-Jun-2015

03:37

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

56,544

23-Jun-2015

03:38

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

56,544

05-Mar-2015

05:20

system.drawing.dll

4.0.30319.36305

598,192

16-Jul-2015

13:27

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,552

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

39,648

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,480

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

34,016

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,040

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,040

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

34,016

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,480

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33,520

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

37,600

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

31,456

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

31,968

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.dll

4.0.30319.36305

203,048

16-Jul-2015

13:28

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

59,616

21-Feb-2015

04:53

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

05-Mar-2015

05:20

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

05-Mar-2015

05:20

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

05-Mar-2015

05:20

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

63,200

05-Mar-2015

05:20

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

05-Mar-2015

05:29

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

10-Feb-2015

09:41

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,592

21-Feb-2015

04:54

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

59,104

10-Feb-2015

09:40

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,592

10-Feb-2015

09:42

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

10-Feb-2015

09:42

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

60,128

10-Feb-2015

09:42

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,592

10-Feb-2015

09:42

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

12-Jun-2015

13:23

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

12-Jun-2015

13:24

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

12-Jun-2015

13:24

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

07-Jul-2015

20:04

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

07-Jul-2015

20:03

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

61,664

07-Jul-2015

20:05

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

08-Jun-2015

20:52

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

23-Jun-2015

03:37

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

56,544

23-Jun-2015

03:38

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

56,544

05-Mar-2015

05:20

system.drawing.dll

4.0.30319.36305

598,192

16-Jul-2015

13:28

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ARM của hệ thống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

37,424

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

34,872

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

34,864

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,376

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

41,528

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,384

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

34,352

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,888

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

36,920

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,376

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

34,872

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

36,912

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,896

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

34,360

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,376

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,376

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,384

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,376

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

39,480

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

34,872

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

34,864

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33,328

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33,848

20-Jul-2015

00:51

system.directoryservices.protocols.dll

4.0.30319.34262

203,048

17-Jul-2015

13:48

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.33440

61.400

26-Nov-2014

23:14

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.33440

59,360

26-Nov-2014

23:17

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.33440

59,352

18-Feb-2015

23:13

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.33440

59,864

26-Nov-2014

23:16

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.33440

64,992

18-Feb-2015

23:13

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.33440

59,872

08-Jul-2015

16:49

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.33440

59,352

08-Jul-2015

16:46

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.33440

60,376

26-Nov-2014

23:16

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.33440

60,896

08-Jul-2015

16:43

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.33440

60,376

08-Jul-2015

16:47

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.33440

59,872

12-Jun-2015

13:40

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.33440

61,912

12-Jun-2015

13:40

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.33440

60,384

12-Jun-2015

13:40

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.33440

59,360

13-Mar-2015

22:15

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.33440

59,864

18-Dec-2014

01:38

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.33440

59,864

18-Dec-2014

01:40

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.33440

59,360

18-Dec-2014

01:38

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.33440

59,864

13-Mar-2015

22:16

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.33440

63,456

11-Mar-2015

22:29

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.33440

59,360

30-Apr-2015

13:25

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.33440

59,352

28-Apr-2015

19:22

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.33440

58,328

28-Apr-2015

19:24

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.33440

58,336

26-Nov-2014

23:16

system.drawing.dll

4.0.30319.34262

598,200

17-Jul-2015

13:48


Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế


Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

 • Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi sử dụng:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8.1

  • Windows RT 8.1

  • Windows Server 2012

  • Windows 8

  • Windows RT

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

 • Microsoft .NET Framework 4.5.1 khi được sử dụng với:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8.1

  • Windows RT 8.1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×