You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Skype dành cho doanh nghiệp và Microsoft Lync Server. Nghiêm trọng nhất của các lỗ hổng có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu người dùng nhấp vào URL đặc biệt crafted. Kẻ tấn công có thể thuyết phục người dùng bấm vào liên kết trong tin nhắn tức thời hoặc thông báo email hướng dẫn họ tới một trang web bị ảnh hưởng bằng cách đặc biệt crafted URL. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-104.

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói cập nhật riêng thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft.

Download Tải xuống bản Cập Nhật bảo mật cho Skype Business Server 2015 gói bây giờ.

Thông tin về cài đặt và gỡ bỏ

Làm thế nào để cài đặt và loại bỏ bản Cập Nhật bảo mật này

Cài đặt hoặc loại bỏ bản Cập Nhật bảo mật này, hãy xem bài viết 3061064.

Lưu ý Chúng tôi không khuyến nghị bạn loại bỏ bất kỳ Cập Nhật bảo mật.

Cập nhật thông tin triển khai

Để triển khai các thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này, hãy xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft 3089952.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật phát hành trước đó.

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, nó được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả các hệ thống dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_de_de

6.0.9319.0

63,760

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_es_es

6.0.9319.0

65,200

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_fr_fr

6.0.9319.0

67,232

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_it_it

6.0.9319.0

64,688

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ja_jp

6.0.9319.0

67,744

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ko_kr

6.0.9319.0

66,208

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_pt_br

6.0.9319.0

64,688

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ru_ru

6.0.9319.0

68,768

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_cn

6.0.9319.0

65,696

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_tw

6.0.9319.0

65,688

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng

File_ext_datacollab_scripts_common_consolidated

Không áp dụng

799,630

19-Aug-2015

15:02

Không áp dụng

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

Không áp dụng

2,400,939

19-Aug-2015

15:09

Không áp dụng

File_ext_default.aspx

Không áp dụng

48,658

11-Jun-2015

04:08

Không áp dụng

File_ext_launch.js

Không áp dụng

57,979

11-Jun-2015

03:55

Không áp dụng

File_ext_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

6.0.9319.55

1,051,936

11-Jun-2015

05:56

x86

File_ext_webscheduler_bin_dll

6.0.9319.72

320,192

19-Aug-2015

16:35

x86

File_ext_webscheduler_bin_resources_ar_sa

6.0.9319.72

48,344

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

6.0.9319.72

44,760

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_be_by

6.0.9319.72

47,856

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_bg_bg

6.0.9319.72

48,368

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_ca_es

6.0.9319.72

43,328

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_cs_cz

6.0.9319.72

41,808

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_da_dk

6.0.9319.72

43,736

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_de_de

6.0.9319.72

43,840

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_el_gr

6.0.9319.72

48,464

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_en_us

6.0.9319.72

42,736

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_es_es

6.0.9319.72

43,840

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_et_ee

6.0.9319.72

41,296

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_eu_es

6.0.9319.72

41,296

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_fa_ir

6.0.9319.72

47,344

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_fil_ph

6.0.9319.72

41,808

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_fi_fi

6.0.9319.72

44,256

19-Aug-2015

16:34

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_fr_fr

6.0.9319.72

43,760

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_gl_es

6.0.9319.72

43,328

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_he_il

6.0.9319.72

43,856

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_hi_in

6.0.9319.72

51,536

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_hr_hr

6.0.9319.72

44,256

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_hu_hu

6.0.9319.72

45,272

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_id_id

6.0.9319.72

40,784

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_it_it

6.0.9319.72

43,840

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_ja_jp

6.0.9319.72

43,856

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_kk_kz

6.0.9319.72

46,416

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_ko_kr

6.0.9319.72

43,760

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_lt_lt

6.0.9319.72

43,248

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_lv_lv

6.0.9319.72

41,808

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_mk_mk

6.0.9319.72

49,888

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_ms_my

6.0.9319.72

44,248

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_nb_no

6.0.9319.72

42,224

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_nl_nl

6.0.9319.72

41,808

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_pl_pl

6.0.9319.72

44,760

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_br

6.0.9319.72

43,248

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_pt

6.0.9319.72

42,320

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_ro_ro

6.0.9319.72

45,272

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_ru_ru

6.0.9319.72

49,880

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_sk_sk

6.0.9319.72

44,768

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_sl_si

6.0.9319.72

41,296

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_sq_al

6.0.9319.72

44,760

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.72

47,344

19-Aug-2015

16:34

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_latn_rs

6.0.9319.72

44,248

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_sv_se

6.0.9319.72

44,248

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_th_th

6.0.9319.72

54,488

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_tr_tr

6.0.9319.72

44,248

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_uk_ua

6.0.9319.72

46,928

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

6.0.9319.72

43,248

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_vi_vn

6.0.9319.72

46,296

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_cn

6.0.9319.72

42,216

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_tw

6.0.9319.72

43,736

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

6.0.9319.72

370,400

19-Aug-2015

16:25

x86

File_ext_webscheduler_scripts_jquery.js

Không áp dụng

249,899

19-Aug-2015

14:30

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.de_de

6.0.9319.0

24,272

19-Aug-2015

16:28

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.es_es

6.0.9319.0

24,360

19-Aug-2015

16:29

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.fr_fr

6.0.9319.0

22,832

19-Aug-2015

16:30

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.it_it

6.0.9319.0

24,272

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.ja_jp

6.0.9319.0

24.784 người

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.ko_kr

6.0.9319.0

24,272

19-Aug-2015

16:28

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.pt_br

6.0.9319.0

24,272

19-Aug-2015

16:28

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.ru_ru

6.0.9319.0

23,856

19-Aug-2015

16:30

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_cn

6.0.9319.0

23,840

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_tw

6.0.9319.0

23,760

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.de_de

6.0.9319.0

24,272

19-Aug-2015

16:28

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.es_es

6.0.9319.0

24,360

19-Aug-2015

16:29

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.fr_fr

6.0.9319.0

22,832

19-Aug-2015

16:30

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.it_it

6.0.9319.0

24,272

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.ja_jp

6.0.9319.0

24.784 người

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.ko_kr

6.0.9319.0

24,272

19-Aug-2015

16:28

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.pt_br

6.0.9319.0

24,272

19-Aug-2015

16:28

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.ru_ru

6.0.9319.0

23,856

19-Aug-2015

16:30

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_cn

6.0.9319.0

23,840

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_tw

6.0.9319.0

23,760

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng

File_int_datacollab_scripts_common_consolidated

Không áp dụng

799,630

19-Aug-2015

15:02

Không áp dụng

File_int_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

Không áp dụng

2,400,939

19-Aug-2015

15:09

Không áp dụng

File_int_default.aspx

Không áp dụng

48,658

11-Jun-2015

04:08

Không áp dụng

File_int_launch.js

Không áp dụng

57,979

11-Jun-2015

03:55

Không áp dụng

File_int_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

6.0.9319.55

1,051,936

11-Jun-2015

05:56

x86

File_int_webscheduler_bin_dll

6.0.9319.72

320,192

19-Aug-2015

16:35

x86

File_int_webscheduler_bin_resources_ar_sa

6.0.9319.72

48,344

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

6.0.9319.72

44,760

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_be_by

6.0.9319.72

47,856

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_bg_bg

6.0.9319.72

48,368

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_ca_es

6.0.9319.72

43,328

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_cs_cz

6.0.9319.72

41,808

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_da_dk

6.0.9319.72

43,736

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_de_de

6.0.9319.72

43,840

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_el_gr

6.0.9319.72

48,464

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_en_us

6.0.9319.72

42,736

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_es_es

6.0.9319.72

43,840

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_et_ee

6.0.9319.72

41,296

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_eu_es

6.0.9319.72

41,296

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_fa_ir

6.0.9319.72

47,344

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_fil_ph

6.0.9319.72

41,808

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_fi_fi

6.0.9319.72

44,256

19-Aug-2015

16:34

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_fr_fr

6.0.9319.72

43,760

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_gl_es

6.0.9319.72

43,328

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_he_il

6.0.9319.72

43,856

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_hi_in

6.0.9319.72

51,536

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_hr_hr

6.0.9319.72

44,256

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_hu_hu

6.0.9319.72

45,272

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_id_id

6.0.9319.72

40,784

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_it_it

6.0.9319.72

43,840

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_ja_jp

6.0.9319.72

43,856

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_kk_kz

6.0.9319.72

46,416

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_ko_kr

6.0.9319.72

43,760

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_lt_lt

6.0.9319.72

43,248

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_lv_lv

6.0.9319.72

41,808

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_mk_mk

6.0.9319.72

49,888

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_ms_my

6.0.9319.72

44,248

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_nb_no

6.0.9319.72

42,224

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_nl_nl

6.0.9319.72

41,808

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_pl_pl

6.0.9319.72

44,760

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_br

6.0.9319.72

43,248

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_pt

6.0.9319.72

42,320

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_ro_ro

6.0.9319.72

45,272

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_ru_ru

6.0.9319.72

49,880

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_sk_sk

6.0.9319.72

44,768

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_sl_si

6.0.9319.72

41,296

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_sq_al

6.0.9319.72

44,760

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.72

47,344

19-Aug-2015

16:34

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_latn_rs

6.0.9319.72

44,248

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_sv_se

6.0.9319.72

44,248

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_th_th

6.0.9319.72

54,488

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_tr_tr

6.0.9319.72

44,248

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_uk_ua

6.0.9319.72

46,928

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

6.0.9319.72

43,248

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_vi_vn

6.0.9319.72

46,296

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_cn

6.0.9319.72

42,216

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_tw

6.0.9319.72

43,736

19-Aug-2015

16:35

Không áp dụng

File_int_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

6.0.9319.72

370,400

19-Aug-2015

16:25

x86

File_int_webscheduler_scripts_jquery.js

Không áp dụng

249,899

19-Aug-2015

14:30

Không áp dụng

File_rgs_clients_ext_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

6.0.9319.55

130,296

11-Jun-2015

06:03

x86

File_rgs_clients_int_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

6.0.9319.55

130,296

11-Jun-2015

06:03

x86

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.de_de

6.0.9319.0

25,792

19-Aug-2015

16:32

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.es_es

6.0.9319.0

24,272

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.fr_fr

6.0.9319.0

24,272

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.it_it

6.0.9319.0

25,792

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.ja_jp

6.0.9319.0

24,272

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.ko_kr

6.0.9319.0

25,792

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.pt_br

6.0.9319.0

25,792

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.ru_ru

6.0.9319.0

26,304

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.zh_cn

6.0.9319.0

25,280

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.zh_tw

6.0.9319.0

25,272

19-Aug-2015

16:31

Không áp dụng


Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×